Clicky

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อ

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกร? สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เปิดเหมือนปกติ

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม's cover photo
30/03/2017

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม's cover photo

28/03/2017

นานจัง

ประกาศผล การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประจำปีการศึกษา 2560นายกสโมสรนักศึกษาได้แก่นายกฤษกร ทับยัง ส...
22/03/2017

ประกาศผล การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประจำปีการศึกษา 2560
นายกสโมสรนักศึกษาได้แก่
นายกฤษกร ทับยัง สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
อุปนายกคนที่หนึ่งได้แก่
นายธนากร อารมณ์สุข สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
อุปนายกคนที่สองได้แก่
นายสมพล ธนีบุญ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เลขาสโมสรนักศึกษาได้แก่
นางสาวสุทธิดา ชื่นแสงจันทร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม's cover photo
21/03/2017

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม's cover photo

ติดต่อได้ที่ พี่แหม่ม ทิพย์ ทิยา
07/03/2017

ติดต่อได้ที่ พี่แหม่ม ทิพย์ ทิยา

30/01/2017

ประชาสัมพันธ์ค่ะ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ต้องการรับสมัครนักศึกษาฝึกสอน สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาช่างเชื่อม มีสวัสดิการบ้านพักให้นักศึกษาฝึกสอน หากสนใจติดต่องานสหกิจ(พี่เล็ก)ได้เลยค่ะ

Timeline Photos
26/01/2017

Timeline Photos

ประกาศ!! ให้บัณฑิตประจำปี 2558 ทุกท่าน ให้เข้าไปกรอกเอกสารภาวะมีงานทำและให้นำมาส่งในวันซ้อมย่อยคณะฯ
18/01/2017

ประกาศ!! ให้บัณฑิตประจำปี 2558 ทุกท่าน ให้เข้าไปกรอกเอกสารภาวะมีงานทำและให้นำมาส่งในวันซ้อมย่อยคณะฯ

11/01/2017

ฝากประชาสัมพันธ์
ประกาศถึงผู้กู้ยืม
ทางงานกองทุนนัดเช็นเอกสารแบบยืนยัน เทอม2/2559 ระหว่างวันที่16-18 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องกิจการนักศึกษา ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอบคุณค่ะ

11/01/2017

ประกาศๆๆๆๆ
น้องนักศึกษาใครที่ยังไม่ได้รับบัตรประกันอุบัติเหตุใบใหม่ขอให้มารับภายในวันที่ 13 มกราคม 2560 ด้วยค่ะ
**และนำบัตรเก่ามาคืนด้วยน่ะค่ะแต่ถ้าใครทำหายแจ้งได้ค่ะ เนื่องจากพี่ต้องคืนบัตรเก่าให้ทางกองพัฒนานักศึกษาภายในวันที่ 16 มกราคม 60 ค่ะ**
ใครเห็นประกาศแล้วรีบมารับกันเลยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

29/12/2016
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558 – คณะครุศาสตร์อุตสาหก

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558 – คณะครุศาสตร์อุตสาหก

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558 Posted on 23/12/2016 by temsuk ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2558 ภายในวันที่...

19/12/2016

ประกาศถึงผู้กู้ยืมทุกท่าน
ขอให้ผู้กู้ยืมยืนยันการกู้ยืมเทอม2/2559ในเว็ปกยศ.ดำเนินการยืนยันค่าเล่าเรียนให้เรียบร้อย(ผู้กู้ยืมต้องลงทะเบียนเรียนหากมีการเพิ่ม-ถอนให้ดำเนินการให้เรียนร้อยก่อนยืนยัน)และดำเนินการดังนี้
กรณีที่1 นักศึกษาจ่ายค่าเล่าเรียนเทอม2/2559แล้วให้นำเลขที่ใบเสร็จไปกรอกยืนยัน
กรณี2 นักศึกษาไม่จ่ายเงินค่าเล่าเรียนให้ดำเนินการผ่อนผันค่าเล่าเรียนโดยเขียนแบบฟอร์มผ่อนผันค่าเล่าเรียนฝ่ายอ.ที่ปรึกษาฝ่ายหัวหน้าสาขา ติดต่อปั้มยืนยันว่าเป็นผู้กู้ยืมที่งานกิจการนักศึกษาและส่งที่งานวิชาการโดยนำเลขที่ใบลงทะเบียนเรียนไปกรอกยืนยัน
หมายเหตุ:หากสงสัยสอบถามรายละเอียดที่งานกองทุนฝ่ายกิจการค่ะ ขอความกรุณาน้องๆรีบดำเนินการนะค่ะทางงานกองทุนจะได้รีบส่งเอกสารให้ขอบคุณค่ะ

19/12/2016

ประกาศๆๆๆๆๆๆๆ
นักศึกษาท่านใดที่ยังไม่ส่งเอกสารผ่อนผันทหารในรอบที่ 2
ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและหลักฐาน ส่งภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ด่วนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ครุยทองคำ ปิ่นเกล้า
18/12/2016

ครุยทองคำ ปิ่นเกล้า

ประกาศหยุด 7 วัน
ระหว่างวันที่ 22 - 28 ธันวาคม 2559

เปิดให้บริการตามปกติ วันที่ 29 ธันวาคม 2559
ขออภัยในความไม่สะดวก

ครุยทองคำ เปิดบริการ 10.00 น. - 18.00 น.
ปิดบริการวันจันทร์

โทร : 083-246-3443 , 02-883-3226
E-mail : [email protected]
Facebook : http://web.facebook.com/thongkham2009
Fanpage : http://web.facebook.com/like.thongkham2009

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม's cover photo
17/12/2016

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม's cover photo

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) – คณะคร
25/11/2016
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) – คณะคร

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) – คณะคร

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) Posted on 22/11/2016 by temsuk คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560 เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ภาคปกติภาคสมทบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิ...

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม's cover photo
18/11/2016

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม's cover photo

Timeline Photos
13/10/2016

Timeline Photos

ถึงบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 8 กันยายน 2559 ช่วงเช้ามีดังนี้1.เร...
05/09/2016

ถึงบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 8 กันยายน 2559 ช่วงเช้า
มีดังนี้
1.เรื่องเวลาให้มาตามที่กำหนดถ้าสายคือเมื่อแถวเคลื่อนแล้วจะไม่ได้เข้ารับเพราะจะโดนตัดชื่อออก
2.เรื่องการแต่งกายขอให้เป็นไปตามที่ส่วนกลางแจ้งอย่างเคร่งครัดเช่น เรื่องทรงผม การไม่อนุญาตให้ติดขนตาปลอมไม่ใส่เครืองประดับ เป็นต้น
3.อย่าลืมบัตรประชาชน
4.ให้บัณฑิตนัดแนะกับผู้ที่มารับให้ชัดเจนว่าเมื่อเลิกแล้วรอรับได้ตรงจุดไหนเพราะไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารเข้าในหอประชุม
มทร.ธัญบุรี ครับ....#ตามนี้นะจ๊ะบัณฑิตอย่าลืมบอกต่อๆกันไปเตรียมตัวกันให้พร้อม

ประกาศจากมหาวิทยาลัย...ข่าวดี!! สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 (หรือ 5 ในบางคณะ) ทุกท่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพ...
19/08/2016

ประกาศจากมหาวิทยาลัย...

ข่าวดี!! สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 (หรือ 5 ในบางคณะ) ทุกท่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เปิดกลุ่มไลน์ (แยกตามคณะ) เพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้อย่างง่ายดาย ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง อันเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเอง โดยข่าวสารเหล่านั้น อาทิ กำหนดการเก็บชั่วโมงในทรานสคริปต์กิจกรรม การให้ทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนต่างๆ การรับสมัครงานจากองค์กรภายนอกที่เข้ามาติดต่อมหาวิทยาลัย ข่าวจาก 9 คณะ ข่าวจากหน่วยงานสนับสนุน ข่าวการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และกิจกรรมแจกของรางวัลต่างๆ ภายในกลุ่มไลน์ (เช่น สติ๊กเกอร์ไลน์ กระเป๋า ชุดเครื่องเรียน ฯลฯ)
และพิเศษสุด! สำหรับนักศึกษาทุกคนที่แอดเข้ามาร่วมกลุ่มไลน์วันนี้ ในสัปดาห์หน้า เราจะแจกสติกเกอร์ไลน์ชุด "น้องฉลองขวัญ - Student Life" ฟรี! สำหรับสมาชิกที่แจ้งความจำนงขอรับสติ๊กเกอร์ (ด่วน! ของรางวัลมีจำนวนจำกัด)

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม's cover photo
19/08/2016

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม's cover photo

Timeline Photos
12/08/2016

Timeline Photos

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนครทุกท่านขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันแม่"12 สิงหา มหามงคล เฉลิมพระช...
10/08/2016

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนครทุกท่าน

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันแม่
"12 สิงหา มหามงคล เฉลิมพระชนม์ 84 พรรษา มหาราชินี" ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559
ณ หอประชุมดีฮอลล์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

หมายเหตุ นักศึกษารหัส 57-59
ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับ
ชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม จำนวน 3 ชั่วโมง

-ทำบุญตักบาตรทำบุญ นุ่งซิ่น-แต่งไทยโทนสีฟ้า หรือเสื้อยืดสีฟ้าตราสัญลักษณ์
-ถวายพระพร ผู้บริหารชุดปกติขาว
-นักศึกษา ชุดพิธีการ

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่านขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม "วันรพีรำลึก" ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ณ ...
05/08/2016

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่านขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม "วันรพีรำลึก" ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมดีฮอลล์ และลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์
ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

Timeline Photos
12/07/2016

Timeline Photos

ไม่อยากเชื่อไม่อยากจำวันเลวร้าย  อาจารย์ได้จากไปสู่สวรรค์ไม่อยากให้สิ่งที่ฝันเมื่อวานวัน       คือเรื่องจริงชีวันสิ้นอาจ...
11/07/2016

ไม่อยากเชื่อไม่อยากจำวันเลวร้าย อาจารย์ได้จากไปสู่สวรรค์
ไม่อยากให้สิ่งที่ฝันเมื่อวานวัน คือเรื่องจริงชีวันสิ้นอาจารย์เรา

แม้จะรู้อนิจจังความไม่เที่ยง ห้ามใจเพียงน้อยเศร้าหาได้เล่า
อาจารย์จากพวกเราเกินคาดเดา มิมีเค้ามีลาดเลาว่าจะไป

ขอวิญญานอาจารย์สู่สุคติ ทุคติภพภูมิต่ำอย่าได้หมาย
ขอวิญญาณสู่สวรรค์นภาลัย ศิษย์น้อมใจอาลัยรักแด่อาจารย์

#ด้วยรักและอาลัย
นายพิชัย ชอบสุข
อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศแจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้ครับ#กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์#ด้านกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ ั่ว...
29/06/2016

ประกาศแจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้ครับ

#กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์
#ด้านกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ ั่วโมง
#ปลูกรักเทิดภักดี #เพชรราชมงคลพระนครรุ่นที่12

เรียนเชิญ..เข้าร่วมงานคล้ายวันสถาปนา "วิทยาเขตเทเวศร์" #ครบรอบ68ปี  วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8:00 น. เป็นต...
28/06/2016

เรียนเชิญ..
เข้าร่วมงานคล้ายวันสถาปนา "วิทยาเขตเทเวศร์" #ครบรอบ68ปี วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8:00 น. เป็นต้นไป

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม's cover photo
21/06/2016

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม's cover photo

http://www.rmutp.ac.th/2016/06/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%...
13/06/2016
ประกาศ! เลื่อนเวลาการเข้ารับทรานสคริปต์กิจกรรมของนักศึกษา – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา�

http://www.rmutp.ac.th/2016/06/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89/

ประกาศ! เลื่อนเวลาการเข้ารับทรานสคริปต์กิจกรรมของนักศึกษา Posted on June 13, 2016 by admin cci นักศึกษาที่ยื่นขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Student Activity Transcript) สามารถเข้ารับได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ณ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ติดต่อสอ...

1.ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ http://job.rmutp.ac.th/2. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน(...
09/06/2016

1.ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ http://job.rmutp.ac.th/
2. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน
(เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา) ที่ http://job.rmutp.ac.th/?do=employer

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6051 หรือหากพบปัญหาการกรอกข้อมูล ติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6783

http://regis.rmutp.ac.th/?p=2351ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำ...
08/06/2016

http://regis.rmutp.ac.th/?p=2351

ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุ...
07/06/2016

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557http://regis.rmut...
05/05/2016
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557


http://regis.rmutp.ac.th/?p=2351

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557 Posted on March 24, 2016 by admin กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559• ประกาศ เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่29 ปีการศึกษา2557 • กำหนดการ ตารางการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา…

แจ้งนักศึกษารหัส 54 หลักสูตร 5 ปี. ,รหัส 57 หลักสูตร อสบ. ,รหัส 56 ภาคสมทบ ให้มาติดต่อรับ power bank ได้ที่ ห้องกิจการนั...
26/04/2016

แจ้งนักศึกษารหัส 54 หลักสูตร 5 ปี. ,รหัส 57 หลักสูตร อสบ. ,รหัส 56 ภาคสมทบ ให้มาติดต่อรับ power bank ได้ที่ ห้องกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป #หมายเหตุ เฉพาะนศ.รหัส 54 หลักสูตร 5 ปี และรหัส 56 ภาคสมทบ #กรณีให้เพื่อนมารับแทนให้นำบัตรประชาชนของเพื่อนที่รับให้มายื่นรับของ

ที่อยู่

คณะครุศาสตร์ (Faculy Of Education)
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:30
อังคาร 08:00 - 17:30
พุธ 08:00 - 17:30
พฤหัสบดี 08:00 - 17:30
ศุกร์ 08:00 - 17:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

กำจัด แก้ไข กลิ่นเหม็น แมลง โ มูลนิธิคนดีศรีสุพรรณ Pipeline medical gases system By นายช่างณัฐพล 091-414968 อำเภอปากคาด Photo Vetmut หน่วยกู้ภัยป่อเต็กตึ๊ง จุด ส กรมทางหลวงชนบท พัฒนาคน พัฒนา กองส่งเสริมและประสานเพื่อป MWA CG Club Freedom Trader & Investor Spot Gold. Department of Biology - Srinakharinwirot University Combat Air Medic'49 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดห Pr-DD.prd Thai Marine School