ฝ่ายการสื่อสาร ศูนย์ อปพร. เขตพระโขนง

ฝ่ายการสื่อสาร ศูนย์ อปพร. เขตพระโขนง ป้องกันภัยให้สังเกต ระงับเหตุอย่างมั่นใจ ฟื้นฟูและกู้ภัย คือหัวใจ "อปพร."

วันนี้ (14 พ.ค.62) เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร นายพิพัฒน์ ดิษด้วง กรรมการและเลขานุ...
14/05/2019

วันนี้ (14 พ.ค.62) เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร นายพิพัฒน์ ดิษด้วง กรรมการและเลขานุการ อปพร.เขตพระโขนง เป็นประธานในที่ประชุม อปพร.เขตพระโขนง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยมีหัวหน้าฝ่ายต่างๆ รองหัวหน้าฝ่ายต่างๆ และสมาชิก อปพร.เขตพระโขนง ที่ไม่ติดภารกิจเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในการนี้ มีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครองเขตพระโขนง และตัวแทนจากสถานีดับเพลิงพระโขนง เข้าร่วมประชุมด้วย ในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ อปพร.เขตพระโขนง เพื่อดำเนินการ และพัฒนาต่อไป.

ประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตน ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา ฟรี!ประกันสังคม พร้อมดูแลรักษาผู้ประกันตน ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ...
06/05/2019

ประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตน ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา ฟรี!

ประกันสังคม พร้อมดูแลรักษาผู้ประกันตน ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงสิทธิในการขอรับบริการทางการแพทย์ โดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตาว่า ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเกี่ยวกับกระจกตา ซึ่งทำให้ดวงตามองเห็นลดลง และต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาจากสาเหตุดังนี้

โรคแผลเป็นที่กระจกตา
โรคกระจกตาเป็นแผล
โรคกระจกตาขุ่นเป็นฝ้าขาว บวม
กระจกตาเสื่อมตามอายุ
กระจกตาผิดปกติแต่กำเนิด หรือผิดปกติทางพันธุกรรม
การติดเชื้อแต่กำเนิด
กระจกตาขุ่นจากโรคทางภูมิร่างกายผิดปกติ

หากผู้ประกันตนมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ สามารถยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ,จังหวัด ,สาขา พร้อมเอกสารการพิจารณา คือ ประวัติการรักษาเกี่ยวกับโรคตา และความเห็นแพทย์ผู้รักษาให้เปลี่ยนกระจกตา

อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ประกันตนได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ได้รับสิทธิการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา สำนักงานประกันสังคมจะส่งตัวผู้ประกันตนไปยังสถานพยาบาลที่ทำความตกลงฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมได้เหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลในอัตรา 35,000 บาท และจ่ายค่าจัดเก็บและรักษาคุณภาพดวงตาแก่สภากาชาดไทยในอัตราดวงตาละ 15,000 บาทอีกด้วย

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้จัดสถานพยาบาลในบันทึกข้อตกลงกรณีการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา จำนวน 30 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าโรงพยาบาลเลิดสิน

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลทุ่งสง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลพระปกเกล้า โรงพยาบาลนครปฐม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของเชิญชมการแสดง แปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ...
06/05/2019

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของเชิญชมการแสดง แปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 19.00น. เป็นต้นไม้.

https://www.facebook.com/536077073542486/videos/369544793663617/

🌏 ประเดิมวันแรก เปลี่ยนวีดิทัศน์เพลงชาติรูปแบบใหม่ ปรับทำนอง-เนื้อหาแสดงพลังรักชาติ     🔴 วานนี้ (3 พ.ค.62) ที่ทำเนียบรั...
04/05/2019

🌏 ประเดิมวันแรก เปลี่ยนวีดิทัศน์เพลงชาติรูปแบบใหม่ ปรับทำนอง-เนื้อหาแสดงพลังรักชาติ

🔴 วานนี้ (3 พ.ค.62) ที่ทำเนียบรัฐบาล นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ..

"... วันนี้จะเป็นวันแรก ที่จะมีการเผยแพร่วีดิทัศน์ประกอบเพลงชาติรูปแบบใหม่ ผ่านสถานีโทรทัศน์ทุกสถานีในเวลา 18.00น. โดยวีดิทัศน์ดังกล่าว จะมีเนื้อหาของภาพที่แสดงถึงพลังและความรู้สึกรักชาติแบบสมัยใหม่ของชาย-หญิง ซึ่งต่างจากรูปแบบเดิมที่มีภาพการสู้รบ

นอกจากนี้ ยังเพิ่มภาพพลเรือน เกษตรกร ชาวประมง และผู้นำศาสนา เป็นต้น เพื่อให้เห็นความรักชาติในทุกมิติ รวมถึงความมีวินัยของเด็กนักเรียน

ทั้งนี้ วีดิทัศน์ดังกล่าว มีความยาว 1 นาที 16 วินาที และมีการปรับทำนองเพลงให้มีพลังและรู้สึกถึงความรักชาติ ไม่ให้แข็งเหมือนทำนองเดิม แต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนเนื้อเพลงชาติ

สำหรับหน่วยงานเอกชนและภาครัฐที่จะต้องใช้เพลงชาติ สามารถนำวีดิทัศน์ดังกล่าวไปใช้ได้เลย ..."

🔴 นางพัชราภรณ์ กล่าวต่อว่า ..

"... ในส่วนเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ จะมีการเปลี่ยนรูปจากพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี ซึ่งจะมีการทำขึ้นใหม่ทันที ..."

https://youtu.be/KvrHxR1yNI4

Cr. สำนักงานเขตพระโขนง และ m.mgronline.com

ฝ่ายการสื่อสาร ศูนย์ อปพร. เขตพระโขนง's cover photo
03/05/2019

ฝ่ายการสื่อสาร ศูนย์ อปพร. เขตพระโขนง's cover photo

03/05/2019

🌏 เตรียมแจกกระบอกน้ำประชาชนมาร่วมงานพระราชพิธี

🔴 วานนี้ (2 พ.ค.62) ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงาน และเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากเอกชนและหน่วยงานรัฐ

◾ โดยการประปานครหลวง มอบกระบอกน้ำ จำนวน 300,000 กระบอก พร้อมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด 150,000 ขวด
◾ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบน้ำดื่ม จำนวน 100,000 ขวด
◾ ด้านหน่วยงานภาคเอกชนได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 6,800 ขวด และเก้าอี้รถเข็น จำนวน 35 คัน เพื่อนำไปบริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว

🔴 พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า

"... อย่างไรก็ตาม กทม. ยังคงต้องการสิ่งของที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะน้ำและเครื่องดื่ม ซึ่งจะต้องนำไปแจกจ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 พ.ค.62 ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้มากถึงวันละ 2,000,000 ขวด ในการรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ที่คาดว่าจะเข้ามามากถึงวันละ 1,000,000 คน

ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดต้องการที่จะบริจาคน้ำดื่ม ยังคงสามารถนำมาบริจาคได้ เพราะยังเป็นสิ่งที่ต้องการ

พร้อมย้ำว่า ทางกรุงเทพมหานครไม่ขอรับเป็นเงินบริจาค จะรับแต่เพียงสิ่งของที่จะสามารถนำไปแจกให้ประชาชนเท่านั้น เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดปัญหา หรือเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ได้ ..."

Cr. สำนักงานเขตพระโขนง และ www.dailynews.co.th

เกมเยือนสุดท้าย “หงส์แดง” ต้องชนะ “สาลิกาดง” ยื้อลุ้นแชมป์นัดที่ 38 “หงส์แดง” หลังพิงฝาเสียแล้ว เพราะต้องบุกไปชนะ “สาลิก...
02/05/2019

เกมเยือนสุดท้าย “หงส์แดง” ต้องชนะ “สาลิกาดง” ยื้อลุ้นแชมป์นัดที่ 38

“หงส์แดง” หลังพิงฝาเสียแล้ว เพราะต้องบุกไปชนะ “สาลิกาดง” ให้ได้สถานเดียวในวันเสาร์นี้ หากต้องการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีก ให้ถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาล

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานวันนี้ (2 พ.ค.62) ว่า.. “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล เตรียมลงทำศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 37 ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถ้าแพ้ ก็จะเปิดทางให้ “แมนเชสเตอร์ ซิตี้” คู่แข่งคว้าแชมป์ทันที ถ้าหากชนะคู่ต่อสู้ในเกมวันจันทร์ที่จะถึงนี้

ศึก พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2018-19 นัดที่ 37 ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ “สาลิกาดง” นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด จะเปิดสนาม เซนต์ เจมส์ พาร์ค รับการมาเยือนของ ลิเวอร์พูล ทีมรองจ่าฝูง ที่มี 91 แต้ม และกำลังลุ้นแชมป์กับ “แมนเชสเตอร์ ซิตี้” ทีมจ่าฝูง ที่มี 92 แต้ม

สำหรับนัดนี้ จะเป็นเกมเยือนนัดสุดท้ายในฤดูกาลนี้ของ “หงส์แดง” ซึ่งมีสถิติในการออกมาเยือน 7 นัดล่าสุดไม่แพ้ใคร เป็นการชนะ 4 เสมอ 3 แต่ถ้าหากนัดนี้พลาดท่าแพ้ขึ้นมา จะส่งผลให้เกมนัดที่ 37 ของ “แมนเชสเตอร์ ซิตี้” ที่จะเปิดบ้านพบกับ “เลสเตอร์ ซิตี้” ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม ที่ถ้าแชมป์เก่าชนะก็จะคว้าแชมป์ทันที ไม่ต้องไปรอลุ้นในนัดสุดท้ายของฤดูกาลอย่างที่คาดการณ์กันไว้.

พระราชประวัติ ‘สมเด็จพระราชินีสุทิดา’วานนี้ (1 พ.ค.62) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่องสถาปนาสมเด็จพระราชินี ระบุว่า...
02/05/2019

พระราชประวัติ ‘สมเด็จพระราชินีสุทิดา’

วานนี้ (1 พ.ค.62) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่องสถาปนาสมเด็จพระราชินี ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับ พลเอก (หญิง) สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ถูกต้องตามกฎหมาย และราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว จึงมีพระราชโองการให้สถาปนา พลเอก (หญิง) สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

สำหรับ พระราชประวัติ “สมเด็จพระราชินีสุทิดา” เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2521 ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปี พ.ศ.2543 ต่อมาทรงเป็นนายทหารบกหญิง และทรงดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ) และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นราชองครักษ์เวรในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ หลายพระองค์.

Cr. มติชนออนไลน์

🌏 กทม. แนะข้อปฏิบัติในการเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ 2-6 พ.ค.นี้       🔴 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ..  ...
02/05/2019

🌏 กทม. แนะข้อปฏิบัติในการเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ 2-6 พ.ค.นี้

🔴 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ..

"... กทม. ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ การเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ค.62 เพื่อให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และสมพระเกียรติ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จฯ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยสามารถเฝ้าฯ รับเสด็จได้ตามกำหนดการ ดังนี้ ..

🔵 วันที่ 2 พ.ค.62
เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ 3 จุด ได้แก่ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต บริเวณพระปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และบริเวณศาลหลักเมือง โดยทั้ง 3 จุด ให้เข้าพื้นที่ก่อนเวลา 14.00น.

🔵 วันที่ 3 พ.ค.62
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เวลา 16.00น.

🔵 วันที่ 4 พ.ค.62
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เวลา 09.00น. ข้าราชการ กทม. ระดับชำนาญการพิเศษ ขึ้นไป สวมเครื่องแบบปกติขาวรับเสด็จฯ

🔵 วันที่ 5 พ.ค.62
เวลา 09.00น. พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เลี้ยงพระ และเทศน์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
เวลา 16.30น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เลียบพระนครฯ

🔵 วันที่ 6 พ.ค.62
เวลา 16.30น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่มาร่วมรับ-ส่งเสด็จฯ เข้าพื้นที่ก่อนเวลา 2 ชม. แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองคอปก กางเกงและรองเท้าสุภาพ และขอความร่วมมืองดการถ่ายภาพเซลฟี่ และไลฟ์สด ในช่วงที่เสด็จฯ ผ่าน ..."

🔴 ปลัด กทม. กล่าวต่อว่า ..

"... เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม และสมพระเกียรติ กทม. ได้กำชับข้าราชการ กทม. และประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน ว่ามีข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าฯ ประกอบด้วย
การแต่งกาย ตามหมายกำหนดการ กำหนดการ หรือหมายรับสั่ง ของสำนักพระราชวัง
ต้องถึงก่อนเวลาเสด็จฯ ตามที่กำหนดไว้ในหมายกำหนดการ อย่างน้อย 1 ชม.

ทั้งนี้ ผู้เข้าเฝ้าฯ จะต้องสำรวมกิริยามารยาท ควรตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายในการเข้าเฝ้าฯ
✔ กำหนดให้แต่งกายชุดสุภาพ
❎ ห้ามแต่งกายด้วยชุดดำ
❎ ถ้ายืนเฝ้าฯ ไม่ควรเอามือไพล่หลัง ล้วงกระเป๋า
❎ ถ้านั่งเก้าอี้เฝ้าฯ ไม่ควรนั่งไขว่ห้าง หรือเหยียดออกไปตามสบาย และไม่ควรเอาแขนพาดเก้าอี้ที่พนักพิงหลังเก้าอี้
❎ ไม่ควรสวมแว่นตาดำ
❎ ไม่ควรสูบบุหรี่
❎ ไม่เคี้ยวหมากฝรั่งในพระที่นั่ง ในอาคาร หรือพลับพลาพิธี
❎ ขณะเข้าเฝ้าฯ ไม่ควรพุดคุยให้มีเสียงดังเกินควร
❎ ไม่ควรถือถุงย่าม และนำสิ่งของติดตัวมากเกินไป
❎ ห้ามนำอาวุธ เว้นแต่กระบี่ประกอบเครื่องแบบทหาร ตำรวจ
❎ ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารติดตัวไปในการเข้าเฝ้าฯ โดยเด็ดขาด

เมื่อไปถึงสถานที่ที่กำหนด จะต้องปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่รับรอง ให้เข้าประจำที่ทางสำนักพระราชวังจัดไว้ให้โดยไม่เปลี่ยนที่นั่งเอง หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ควรปฏิบัติให้เรียบร้อยก่อนเสด็จพระราชดำเนินมาถึง

สำหรับการบริการประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ กทม. ได้เตรียมพร้อมในทุกด้าน โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยความสะดวกและจัดระเบียบประชาชนและข้าราชการที่ร่วมเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ค.62 จัดรถสุขาเคลื่อนที่บริการ ตั้งแต่เวลา 14.00-21.00น. และจัดทีมแพทย์ฉุกเฉินพร้อมรถฉุกเฉินบริการ พร้อมด้วยหน่วยปฐมพยาบาลตลอดเส้นทาง ช่วงเวลา 14.00-21.00น. ..."

Cr. สำนักงานเขตพระโขนง และ www.siamrath.co.th

หลวงพี่อุเทนขอโทษ รับผิดปมดราม่า ขอแก้มือจัดใหม่ใหญ่กว่าเดิม กินทุเรียนไม่อั้นหลวงพี่อุเทน ขอโทษ รับผิดปมดราม่า ขอแก้มือ...
02/05/2019

หลวงพี่อุเทนขอโทษ รับผิดปมดราม่า ขอแก้มือจัดใหม่ใหญ่กว่าเดิม กินทุเรียนไม่อั้น

หลวงพี่อุเทน ขอโทษ รับผิดปมดราม่า ขอแก้มือจัดใหม่ใหญ่กว่าเดิม รอบนี้กินทุเรียนไม่อั้นจริงๆ

เป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาจนได้ สำหรับการแจกทุเรียนให้กินฟรีที่วัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร เมื่อมีข่าวลือว่า ทางวัดให้คนที่มากินทุเรียนต้องบริจาคคนละ 100 บาท ก่อนนำใบเสร็จไปรับทุเรียน 1 พู แถมยังเก็บค่าจอดรถ ชม./40 บาท อีกด้วย

โดย เพจวัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร ได้ชี้แจงปมร้อนนี้ว่า “ข่าวด่วน!! คุณทำ ทำไม แอดมินไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้เจ้าของเพจนี้ คิดทำสิ่งที่ต่ำช้า สกปรก ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคม! ถ้าอยากกินก็บอกตรงๆ”

ขอชี้แจงไม่เป็นความจริง ทางวัดท่าไม้ ยังแจกฟรี ทานฟรี ไม่มีการเรี่ยไร ตามเพจดังกล่าว ค่าจอดรถไม่มีการเก็บ ขอให้ติดตามสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของวัด หรือเพจวัดท่าไม้เท่านั้น ขอให้เพจดังกล่าวแก้ไข และหยุดให้ร้ายวัด บาปมากๆ ที่ทำให้คนเข้าใจผิด

ล่าสุด เพจวัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร ยังโพสต์คำชี้แจงของหลวงพี่อุเทน เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ถึงปมร้อนนี้ด้วยว่า ขออภัยทุกคน เราจะทำงานให้หนักขึ้น เราจะแก้ไขข้อผิดพลาด ปรับปรุงการทำงานให้ดีที่สุด

ขออภัยทุกท่าน ที่ทำให้ผิดหวัง และเสียใจ หรือรู้สึกไม่ดี ความล่าช้า รถติด หรือคำไม่สุภาพ หรือไม่ได้รับสิ่งของ อาตมาขอน้อมรับคำตำหนิติชมทุกอย่าง เนื่องจากอาตมาติดภารกิจที่ต่างประเทศ เพิ่งถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จึงไม่ออกมาดูแลต้อนรับทุกท่าน ขออภัยแทนคณะศิษย์ อาตมาขอรับผิดแต่ผู้เดียว

ปีหน้าทางเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อญาติโยม พี่น้องประชาชน ให้ทุกท่านได้รับความสะดวกสบาย อิ่มบุญ สุขกลับไปอย่างแน่นอน (โยมอย่าทะเลาะกัน อย่าด่ากันนะลูก อาตมาเป็นคนธรรมดา ผิดพลาดได้ ให้ตำหนิติชมได้ ปุถุชนไม่เป็นไร เราคนไทยไม่โกรธไม่เกลียดกันนะลูก)

ปีหน้าบอกเจ้าภาพแล้วว่า ให้แจกถุงยังชีพ และปัจจัยเป็นเงินด้วย เพิ่มอาหาร เพิ่มทุเรียน มะม่วง มังคุด เงาะ และอื่นๆ แต่เน้นทุเรียน ทุกสายพันธุ์ ทุกจังหวัด ที่มีในเมืองไทย จะไปขนมาเลี้ยงให้อิ่มเลย!

จากนั้นพระญาณวิกรม พระอาจารย์อุเทน สิริสาโร เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ ถึงปมดราม่าว่า เรื่องแรกต้องขออภัย ขอโทษในความผิดพลาดความล่าช้า ความไม่เป็นระเบียบ และการจราจรติดขัด สิ่งที่ขาดตกบกพร่องในการจัดงาน อาตมาขอน้อมรับความผิดพลาด และจะรับปรับปรุงแก้ไข

นอกจากนี้ ทางวัดขอชี้แจง กรณีที่มีผู้โพสต์ว่าทางวัดให้ทำบุญ 100 บาท เพื่อแลกคูปอง แล้วไปรับทุเรียน ถึงจะได้ทาน ซึ่งไม่เป็นความจริง รวมถึงเรื่องการจอดรถที่วัดเก็บเงิน 40 บาท ก็ไม่จริง เพราะทางวัดมีสถานที่ให้จอด แต่ว่าอาจจะไม่เพียงพอ เนื่องจากมีผู้มาวัดเป็นจำนวนมาก จึงต้องไปจอดในที่เอกชนที่มีการเก็บค่าที่จอดรถ

ส่วนในเรื่องที่มาแล้วทานไม่อิ่ม ทานได้คนละพูเดียว ขอชี้แจงว่าทางคณะกรรมการเห็นว่าญาติโยมมากันเป็นจำนวนมาก จึงให้ทานคนละพูก่อน และให้ไปรับทานอาหารอย่างอื่น พร้อมรับของแจกอย่างอื่นที่ทางวัดทางเจ้าภาพเตรียมไว้ให้ ทั้งมะม่วง ไข่ไก่ อาหารต่างๆ ถ้าใครไม่อิ่มก็กลับมาทานเพิ่มได้ ซึ่งไม่ได้ว่าให้ทานแค่พูเดียว

โดยความตั้งใจจริงของอาตมานั้นคือ การจัดเป็นแบบใครกินใครหยิบ กินเท่าไหร่หยิบเท่านั้น อิ่มไม่อั้น แต่ในวันดังกล่าวอาตมาไม่อยู่ รับกิจนิมนต์ด่วนไปต่างประเทศ พอมีคนมาอย่างเนืองแน่น ทางเจ้าภาพจึงต้องแก้ปัญหาแบบนั้นไปก่อน ครั้งพออาตมากลับมาถึงทราบเรื่องที่เกิดขึ้น ซึ่งก็ไม่โทษใคร แต่ขอรับผิดไว้เพียงผู้เดียว และพร้อมจะแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

หลังเกิดเหตุการณ์ ทางอาตมาได้บอกกับทางเจ้าภาพว่าจะขอจัดใหม่ จะขอแก้มือใหม่ เป็นการจัดมหกรรมกินทุเรียนครั้งที่ 2 ยิ่งใหญ่กว่าเดิม และจะให้ญาติโยมได้ทานแบบอิ่มไม่อั้นดังเจตนาที่ตั้งไว้แต่แรกจริงๆ คือ ตั้งใจจะให้ทุกท่านได้หยิบทานเอง ไม่ต้องหยิบให้ ใครจะทานเท่าไหร่ก็หยิบทานได้เลย โดยจะรีบดำเนินการในช่วงหน้าทุเรียนนี้ เพื่อให้ญาติโยมได้ทานอิ่มให้อร่อย ให้สมกับความตั้งใจที่โยมตั้งใจจะมา ซึ่งก็จะรีบดำเนินการภายในเร็วๆ นี้ และการจัดงานในครั้งที่ 2 นี้ จะยิ่งใหญ่กว่าเดิม นำทุเรียนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศที่มีการปลูกทุเรียน มาให้ญาติโยมได้รับประทานกันแบบบุฟเฟ่ห์แน่นอน

ส่วนบรรยากาศภายในบริเวณวัดท่าไม้วันนี้ ปรากฏว่ายังมีประชาชนเข้ามาทำบุญตามปกติ ส่วนทุเรียนที่ยังมีเหลือทางวัดก็ได้มีการแจกให้กับประชาชนที่มาวัดอีกด้วย

Cr. ข่าวสด ออนไลน์

ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัยสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นัดหารือและแถลงด้วยวาจา 8 พ.ค.นี้ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งรับคำร้องที่ผ...
02/05/2019

ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัยสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นัดหารือและแถลงด้วยวาจา 8 พ.ค.นี้

ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งรับคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะผู้ร้อง ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าสูตรคำนวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา 128 มีปัญหาขัดหรือแย้งกับมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 หรือไม่ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องนี้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้ โดยศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30น. เป็นวันก่อนวันครบกำหนดที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 เพียงวันเดียว

ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาต่อว่า กรณีนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงไม่จำเป็นต้องไต่สวน แต่เพื่อประกอบการพิจารณา มีคำสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่งสำเนาบันทึกการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 และการพิจารณาสูตรคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้เลขาธิการวุฒิสภา ส่งสำเนาบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการพิจารณาสูตรคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคมนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

Cr. Line Today

🌏 มหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 7 คืน ทั่วประเทศ       🔴 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งช...
02/05/2019

🌏 มหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 7 คืน ทั่วประเทศ

🔴 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562 ว่า ..

"... รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

โดยที่ประชุมได้เห็นชอบกำหนดจัดการแสดงมหรสพสมโภชขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ทั่วประเทศ รวม 7 วัน ตั้งแต่เวลา 18.30-21.30น. ส่วนกลางจัดที่ มณฑลพิธีทัองสนามหลวง ฝั่งทิศใต้ ส่วนต่างจังหวัด มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดประชุมเพื่อกำหนดระยะเวลาการจัดงาน จัดชุดการแสดงที่สมพระเกียรติ และให้มีการจัดการแสดงพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านด้วย ..."

🔴 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงการจัดมหรสพสมโภชที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ว่า ..

"... สามารถรองรับประชาชนได้ 5,000-10,000 คน โดยพิธีเปิดวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00น. มีขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะจาก 4 ภูมิภาค เป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่ แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาล และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าจากทั่วประเทศมาร่วมถวายสักการะ และร่วมเฉลิมฉลองอย่างพร้อมเพรียง ส่วนการแสดงของแต่ละวัน มีการแสดงพื้นบ้าน วงโยธวาทิต มหกรรมลูกทุ่งไทย เทิดไท้องค์ราชา หุ่นละครเล็ก ละครเพลงในสวนฝัน "ผสานใจภักดิ์ ถวายองค์ราชัน" จากนักแสดงที่มีชื่อเสียง เช่น เบลล่า-ราณี แคมเปญ โป๊ป-ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ และเบิร์ด-ธงชัย แมคอินไตย์ มาร่วมร้องเพลงประกอบละคร ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

นอกจากนี้ มีการละเล่นของหลวง การแสดงโขนจาก โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ โขนกรมศิลปากร โขนศาลาเฉลิมกรุง โขนสถาบันคึกฤทธิ์ และโขนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมแสดงอย่างยิ่งใหญ่

และเพื่อเพิ่มบรรยากาศงานมหรสพสมโภช ช่วงเวลา 21.30-23.00น. ของทุกวัน มีการแสดงแสง สี เสียง "แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณ" พร้อมม่านน้ำฉายภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ มีฉากหลังเป็นพระบรมมหาราชวัง จัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ และสมพระเกียรติ ..."

Cr. สำนักงานเขตพระโขนง และ www.siamrath.co.th

ที่อยู่


แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายการสื่อสาร ศูนย์ อปพร. เขตพระโขนงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ป้องกันภัยให้สังเกต ระงับเหตุอย่างมั่นใจ ฟื้นฟูและกู้ภัย คือหัวใจ อปพร.

แจ้งเหตุสาธารณภัย (โทรฟรี 24ชม.) โทร.199 หรือ ฝ่ายการสื่อสาร ศูนย์ อปพร.เขตพระโขนง (16.00 - 08.00น.) โทร.(02-311-4472) (02-311-3968) (02-311-2034) (02-311-2035) (02-311-2063) กด 2 ต่อ 6546

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

ถามเพื่อนๆนิดนึงรู้จักคนชื่อ นาย วิระ เกตุหิรัญ เป็นตำรวจสนพระโขนง ที่จับเราแล้วให้โอนในบัญชีนี้ ทั้งหมด 6,000 บาท ข้อหา ตรวจฉี่ หาว่าเรามีฉี่สีม่วง เขาเป็นหมอเหรอจึงได้ตรวจฉี่เราถึงได้วินิจฉัย ว่าเราเสพยา เก่งนะสนพระโขนง #ตอนนี้เขาออกกฎหมายใหม่แล้ว ห้ามตำรวจตรวจฉี่ เพราะตำรวจไม่ใช่หมอ
ช่วยส่งเรื่องให่หน่วยเกี่ยวข้องเตือนนายสามารถ สามพร้าว วินจกยย.สุขุมวิท62แยก5ด้วย วินกวางเจา เช่าแฟลต มนี แยก5 ชอบดื่มเหล้าฝั่งตรงข้ามแฟลตที่พักที่เป็นที่ให้เช่าจอดรถหลายสิบคัน และชวนคนในวินมอไซค์มาดื่มมั่วสุม ส่งเสียงดัง เปิดไฟสูงของรถมอไซค์รบกวนคนใช้ถนนซ.นี้ และรบกวนบ้านให้เช่าหลังอื่น หากสายตรวจผ่ามาตักเตือนด้วย ทำประจำทุกคืน 24.00บางคืนยังไม่เลิก ช่วยประสานเจ้าของที่ล้อมรั้วดีกว่า ค่าเช่าไม่คุ้มที่นายคนนี้ขุดหน้าดินออกไปเป็นบริเวณกว้างหรอก