Clicky

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยช

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยช ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชา?

เปิดเหมือนปกติ

ผอ.สนผ.ศรชล. ร่วมประชุมผู้นำระดับสูงหน่วยยามฝั่งอาเซียน HACGAM ครั้งที่ 18 ที่ประเทศอินเดีย    พล.ร.ต.วิฉณุ ถูปาอ่าง ...
18/10/2022

ผอ.สนผ.ศรชล. ร่วมประชุมผู้นำระดับสูงหน่วยยามฝั่งอาเซียน HACGAM ครั้งที่ 18 ที่ประเทศอินเดีย

พล.ร.ต.วิฉณุ ถูปาอ่าง ผอ.สำนักนโยบายและแผน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) พร้อมคณะ เป็นผู้แทน ศรชล. เข้าร่วมการประชุมระดับสูง หัวหน้าหน่วยยามฝั่งเอเชีย ครั้งที่ 18 (The 18th Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM) High-Level Meeting) และประชุมแบบทวิภาคีกับผู้บัญชาการหน่วยยามฝั่งอินเดียและคณะ ระหว่าง 14-18 ต.ค. 65 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

การประชุม HACGAM เป็นการประชุมแบบพหุภาคี โดยมีสมาชิกจำนวน 22 ประเทศ และ 2 องค์กรระหว่างประเทศ จัดขึ้นครั้งแรก ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงานระหว่างหน่วยงาน หรือองค์กรบังคับใช้กฎหมายทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย และป้องกันรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลในภูมิภาค โดยมีคณะทำงาน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล (Search and Rescue)
2. การป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล (Environment Protection)
3. การป้องกันและควบคุมการกระทำผิดกฎหมายในทะเล (Preventing and Controlling Unlawful Acts at Sea) และ
4. การเสริมสร้างขีดความสามารถ (Capacity Building)

โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ ศรชล. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 4 กลุ่ม

#ศรชล

#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
#ผู้พิทักษ์ขุมทรัพย์ทะเลไทย
#1ทีม7ปฏิบัติการ2ฝั่งทะเลไทย
#มุ่งมั่นป้องกันภัยคุกคาม9ด้าน

เลขาธิการ ศรชล.มอบนโยบายปีงบฯ 66 ตรวจเยี่ยมกำลังพล ศรชล.ส่วนกลาง พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสธ.ทร./เลขาธิการ ศรชล.เยี่ย...
17/10/2022

เลขาธิการ ศรชล.มอบนโยบายปีงบฯ 66 ตรวจเยี่ยมกำลังพล ศรชล.ส่วนกลาง

พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์
เสธ.ทร./เลขาธิการ ศรชล.
เยี่ยมกำลังพล CAT Tower
มอบ5นโยบายก้าวรุกพัฒนา
ย้ำสำนึกจงรักภักดี
ซื่อสัตย์-มือโปรฯ-No Problem
บรรลุเป้าหน่วยมั่นคงทางทะเลของภูมิภาค

วันนี้ (17 ตุลาคม 2565) เวลา 14.30 น. พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการ ศรชล. เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่กำลังพล ศรชล. โดยมี พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศรชล. ให้การต้อนรับ ณ พื้นที่ ศรชล. (ส่วนกลาง) อาคารโทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ

การตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้ เลขาธิการ ศรชล. ถวายสักการะพระรูป พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ชั้น 29 อาคารโทรคมนาคม บางรัก หลังจากนั้นได้รับฟังการบรรยายสรุปแผนงาน และผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของ ศรชล. ในปีงบประมาณ 2565 และได้กรุณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการทำงานในปีงบประมาณ 2566 แก่กำลังพล ศรชล. จำนวน 5 ข้อ ดังนี้
1. การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ
2. ไม่สร้างปัญหา
3. มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ คือ มีความรู้ มีขีดความสามารถ ทำได้จริง และมีประสบการณ์
4. คิดและทำงานเชิงรุก
5. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง

นอกจากนี้ เลขาธิการ ศรชล. ได้กรุณาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล ศรชล. ณ ชั้น 19 อาคารโทรคมนาคม บางรัก และแสดงความชื่นชมการดำเนินงานของ ศรชล. ในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การสร้างกลไกระบบความเชื่อมโยงร่วมกันทั้ง 7 หน่วยในสังกัด ศรชล. ไม่ว่าจะเป็น กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตำรวจน้ำ และกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบการฝึกต่างๆ ทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วย ซึ่งจะส่งผลให้ ศรชล. มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า ศรชล. ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ ศรชล. สามารถปฏิบัติภารกิจและแก้ไขปัญหาการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี และนำพา ศรชล. ไปสู่ความเป็นหน่วยงานรักษาความมั่นคงทางทะเลชั้นนำของภูมิภาค และเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนตลอดไป

"ศรชล. ทำงานเชิงรุกอย่างมืออาชีพเพื่อพิทักษ์ขุมทรัพย์ทะเลไทย"

#ศรชล

#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
#ผู้พิทักษ์ขุมทรัพย์ทะเลไทย
#1ทีม7ปฏิบัติการ2ฝั่งทะเลไทย
#มุ่งมั่นป้องกันภัยคุกคาม9ด้าน

50 ปีเพิ่งเจอท่วม! ผอ.ศรชล.ภาค 3/ทรภ.3 ร่วมฟื้นชีวิตเมืองเก่าภูเก็ตหลังน้ำลด   วันนี้ (17 ต.ค.65) เวลา 09.00 น. พล.ร.ท...
17/10/2022

50 ปีเพิ่งเจอท่วม! ผอ.ศรชล.ภาค 3/ทรภ.3 ร่วมฟื้นชีวิตเมืองเก่าภูเก็ตหลังน้ำลด

วันนี้ (17 ต.ค.65) เวลา 09.00 น. พล.ร.ท.อาภากร อยู่คงแก้ว ผอ.ศรชล.ภาค 3/ผบ.ทรภ.3 ระดมกำลังพล ศรชล.ภาค.3 และ ทรภ.3 เข้าทำการช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ อ.เมือง จว.ภูเก็ต เร่งฟื้นฟูสภาพเมืองเก่าแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

จากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันพื้นที่ อ.เมือง จว.ภูเก็ต เมื่อเช้ามืดวันที่ 16 ต.ค.65 ทำให้ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เมืองเก่า ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสที่มีความสวยงามเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ศรชล.ภาค 3 ได้ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด จนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 16 ต.ค.65 ทางจังหวัดภูเก็ตได้ประกาศเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมดังกล่าว โดยนัดหมายพร้อมกัน ณ ลานมังกร อ.เมือง จว.ภูเก็ต ในวันที่ 17 ต.ค.65 เวลา 09.00 น.

ในการนี้ พล ร.ท.อาภากร อยู่คงแก้ว ผอ.ศรชล.ภาค 3/ผบ.ทรภ.3 พร้อมด้วย พล.ร.ต.ยุทธกิจ วงจันทร์ ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 3 และ น.อ.กฤษณ์ เคลือบมาศ รอง ผอ.ศรชล.จว.ภูเก็ต นำกำลังพลกว่า 40 นาย เข้าร่วมกับทางจังหวัดภูเก็ต ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ เช่น ช่วยยกของจัดเก็บเข้าที่ ช่วยทำความสะอาดร้านค้าและสถานที่ต่างๆ ช่วยเก็บรวบรวมสิ่งของที่เสียหายจากน้ำท่วมใช้ประโยชน์ไม่ได้ไปทิ้ง ฯลฯ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ให้สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ตามปกติ ซึ่งในขณะที่กำลังปฏิบัติงานอยู่นั้น จะพบเห็นนักนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเดินชมและถ่ายรูปบริเวณเมืองเก่าอย่างไม่ขาดสาย

ในระหว่างที่ทีมงานกำลังช่วยเหลือประชาชนอยู่นั้น ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมาเป็นเวลานานกล่าวว่าอาศัยอยู่ที่นี่มา 50 กว่าปียังไม่เคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมแบบนี้มาก่อน ถือว่าน้ำท่วมครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 50 ปี

#ศรชล

#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
#ผู้พิทักษ์ขุมทรัพย์ทะเลไทย
#1ทีม7ปฏิบัติการ2ฝั่งทะเลไทย
#มุ่งมั่นป้องกันภัยคุกคาม9ด้าน

ตัดวงจร! ศรชล. ภาค 3 สกัดจับ "เรือโชคอดินันท์" ขนน้ำมันเถื่อน 4,500 ลิตร รวบกลางทะเลสตูล   ศปก.ศรชล.ภาค 3 ได้รับรายงาน...
16/10/2022

ตัดวงจร! ศรชล. ภาค 3 สกัดจับ "เรือโชคอดินันท์" ขนน้ำมันเถื่อน 4,500 ลิตร รวบกลางทะเลสตูล

ศปก.ศรชล.ภาค 3 ได้รับรายงานจาก
ศรชล. จว.สตูล เมื่อวันที่ 15 ต.ค.65 เวลาประมาณ 23.20 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.จว.สตูล/ผอ.ศรชล.จว.สตูล มอบหมายให้ น.อ.แสนย์ไท บัวเนียม รอง ผอ.ศรชล. จว.สตูล บูรณาการสนธิกำลังร่วม ร.ล.มันนอก ชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ตำรวจน้ำ ศุลกากร เจ้าท่า จว.สตูล เข้าตรวจค้น "เรือโชคอดินันท์" ซึ่งบรรทุกน้ำมันดีเซลจากมาเลเซียนำเข้ามาในประเทศโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร และจับกุมผู้ต้องหาชาวไทยได้ 3 คน ประกอบด้วย 1.นายวินัย เตูะปูยู อายุ 42 ปี (ผู้ควบคุมเรือ) 2.นายอิบรอฮิม เต๊ะปูยู อายุ 31 ปี และ 3.นายฮาเล็ม ปูหยัง อายุ 30 ปี ทั้งหมดภูมิลำเนาจว.สตูล

ผลการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ควบคุมเรือยอมรับว่า ได้ออกเรือจากท่าเรือใน ต.ตำมะลัง อ.เมือง จว.สตูล เมื่อเวลา 19.00 น. แล่นเรือไปรับน้ำมันดีเซลจากเรือสัญชาติมาเลเซีย ลงระวางประมาณ 4,500 ลิตร จากนั้นแล่นเรือกลับเข้าเขตแดนฝั่งไทย จนกระทั่งได้ถูก จนท. ควบคุมเรือและจับกุม บริเวณปากร่องน้ำตำมะลัง อย่างไรก็ดี จนท.ชุดจับกุมได้ขยายผลการสอบสวนในเชิงลึกเพื่อเจาะเข้าถึงขบวนการลักลอบขนส่งน้ำมันข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย และนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจุบันราคาน้ำมันขนส่งจากประเทศเพื่อนบ้านมีราคาถูกกว่า หลังราคาขายน้ำมันภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น มีรายงานเรือประมงในพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันต้องหยุดทำประมงชั่วคราว เนื่องจากแบกรับต้นทุนราคาน้ำมันไม่ไหว ผู้ประกอบการระบุตรงกันว่า ราคาน้ำมันแพงขึ้นมากแต่จับสัตว์น้ำได้เท่าเดิม และราคาขายเท่าเดิม จึงแบกภาระต้นทุนไม่ไหวต้องหยุดทำประมงชั่วคราว แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการบางส่วนยังเดินเรือได้ แต่ก็เลือกใช้น้ำมันนอกระบบ ซึ่งทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการต้องหันมาร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประมงเดินหน้าต่อได้

#ศรชล.

-mecc.go.th
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล - ศรชล.
.com/Thai_mecc
#ผู้พิทักษ์ขุมทรัพย์ทะเลไทย
coast guard
#1ทีม7ปฏิบัติการ2ฝั่งทะเลไทย
#เหตุด่วน เหตุร้าย ภัยทางทะเล โทร.1465
#มุ่งมั่นป้องกันภัยคุกคาม9ด้าน
#พรบ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล2562

สายข่าวเจ๋ง! ชี้เป้า ศรชล.ภาค 2 รวบ 5 ลูกเรือประมงเวียดนามรุกล้ำอ่าวไทย แจ้งดำเนินคดีหนัก 3 ข้อหา   เมื่อวันที่ 13 ต.ค...
16/10/2022

สายข่าวเจ๋ง! ชี้เป้า ศรชล.ภาค 2 รวบ 5 ลูกเรือประมงเวียดนามรุกล้ำอ่าวไทย แจ้งดำเนินคดีหนัก 3 ข้อหา

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.65 เวลา 11.00 น. ศรชล.ภาค 2 ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่แจ้งข้อมูลพบกลุ่มเรือประมงเวียดนาม จำนวน 5 ลำ กำลังลักลอบทำการประมงในบริเวณระยะ 50 ไมล์ จากปากร่องน้ำสงขลา

พล.ร.ท.จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผอ.ศรชล.ภาค 2 สั่งการให้เรือ ต.992 เข้าทำการตรวจสอบในวันที่ 14 ต.ค.65 เวลา 08.00 น. เรือ ต.992 เข้าตรวจสอบในพื้นที่พบเรือประมงสัญชาติเวียดนาม จำนวน 1 ลำ ที่มีผู้ควบคุมพร้อมลูกเรือ รวม 5 คน บริเวณ ระยะ 64.9 ไมล์ จากทุ่นไฟปากร่องน้ำสงขลา ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำภายในอ่าวไทย กำลังลักลอบทำการประมง โดยเป็นเรือประเภทคราดปลิงทะเล จึงได้เข้าทำการตรวจสอบและควบคุมเรือ กลับมายังท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ซึ่งเป็นการจับกุมเรือประมงสัญชาติเวียดนามเป็นครั้งแรก ในปีงบประมาณ 2566 สิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งคือ ความร่วมมือในการแจ้งข่าวเบาะแสจากพี่น้องชาวประมงทันทีที่พบเห็นเรือกระทำความผิด หลอมรวมใจไปกับ ศรชล. ร่วมกันปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างเต็มความสามารถด้วยสำนึกที่ดีของคนไทยทุกคน

ทั้งนี้ การดำเนินคดีกับลูกเรือทั้ง 5 คน เป็นเรือประมงสัญชาติเวียดนาม และเป็นการจับกุมในพื้นที่เขตน่านน้ำภายใน จึงได้ตั้งข้อกล่าวหาผู้กระทำความผิดไว้ 3 ข้อหา ดังนี้
1. ใช้เรือประมงไร้สัญชาติทำการประมงในเขตการประมงไทย (ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 10)
2. ร่วมกันทำการประมงพาณิชย์โดยไม่มีใบรับอนุญาตทำการประมง (ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 )
3. ทำการประมงในเขตการประมงไทยโดยทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่ได้รับอนุญาต (ตาม พ.ร.ก.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482 )
ฝ่ายกฎหมาย ศรชล.ภาค 2 ดำเนินการควบคุมผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสงขลา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

#ศรชล.

-mecc.go.th
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล - ศรชล.
.com/Thai_mecc
#ผู้พิทักษ์ขุมทรัพย์ทะเลไทย
coast guard
#1ทีม7ปฏิบัติการ2ฝั่งทะเลไทย
#เหตุด่วน เหตุร้าย ภัยทางทะเล โทร.1465
#มุ่งมั่นป้องกันภัยคุกคาม9ด้าน
#พรบ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล2562

'เกาะหมาก' จ.ตราด สุดทางบูรพาคว้า อันดับ 1 ใน 3 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ประจำปี 2022ศรชล. ร่วมขับเคลื่อนกา...
14/10/2022
แหล่งท่องเที่ยวไทย 3 แห่งได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ประจำปี 202

'เกาะหมาก' จ.ตราด สุดทางบูรพาคว้า อันดับ 1 ใน 3 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ประจำปี 2022

ศรชล. ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทย ส่งแรงเชียร์แหล่งเที่ยว กิน-ดื่ม-ช็อป กระตุ้นเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก พร้อมใจเปิดรับนักเที่ยวต่างชาติมาเยือนช่วงไฮซีซั่น

#ศรชล.

-mecc.go.th
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
.com/Thai_mecc
#ผู้พิทักษ์ขุมทรัพย์ทะเลไทย
coast guard
#1ทีม7ปฏิบัติการ2ฝั่งทะเลไทย
#เหตุด่วน เหตุร้าย ภัยทางทะเล โทร.1465
#มุ่งมั่นป้องกันภัยคุกคาม9ด้าน
#พรบ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล2562

โฆษกรัฐบาลเผย แหล่งท่องเที่ยวไทย 3 แห่ง 'เกาะหมาก-บ้านห้วยปูแกง -สาปยา' ได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยั....

ศรชล. ร่วมเชิดชูเกียรติ จ่าเอก รณกร แสงหิรัญขจรศิริ อดีตนาวิกโยธิน บริจาคอวัยวะ หลังประสบอุบัติเหตุสมองตาย https://tna.m...
13/10/2022
เชิดชูเกียรติข้าราชการ ทร.บริจาคอวัยวะ หลังประสบอุบัติเหตุสมองตาย

ศรชล. ร่วมเชิดชูเกียรติ จ่าเอก รณกร แสงหิรัญขจรศิริ อดีตนาวิกโยธิน บริจาคอวัยวะ หลังประสบอุบัติเหตุสมองตาย https://tna.mcot.net/politics-1037872

#ปิดทองหลังองค์พระปฏิมา
#ศรชล.

#มุ่งมั่นป้องกันภัยคุกคาม9ด้าน
#ผู้พิทักษ์ขุมทรัพย์ทะเลไทย
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
#พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2562

เชิดชูเกียรติ จ่าเอก รณกร แสงหิรัญขจรศิริ อายุ 25 ปี ข้าราชการกองทัพเรือ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่กองนักเรียนจ่.....

ฉับไว! ศรชล.ภาค 1 ช่วยเหลือ 2 นักเที่ยวสาวฮ่องกงเรือคยัคล่มพาขึ้นฝั่งปลอดภัย ย้ำความเชื่อมั่นนักเที่ยวต่างชาติช่วงไฮซีซั...
13/10/2022

ฉับไว! ศรชล.ภาค 1 ช่วยเหลือ 2 นักเที่ยวสาวฮ่องกงเรือคยัคล่มพาขึ้นฝั่งปลอดภัย ย้ำความเชื่อมั่นนักเที่ยวต่างชาติช่วงไฮซีซั่น

วันนี้ (13 ต.ค.65) เมื่อเวลา 13.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการ ศรชล.ภาค 1 ได้รับแจ้งว่า นักท่องเที่ยวญิงชาวจีนฮ่องกง 2 คน อายุประมาณ 30 ปี ได้สูญหายขณะพายเรือคยัค เหตุเกิดที่อุทยานหว้ากอ บริเวณเหนือเดอะพายรีสอร์ท คลองวาฬ อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ ห่างจากหาดประมาณ 30 เมตร ทันทีที่ได้รับข่าวสารเจ้าหน้าที่ ศรชล. จว.ประจวบฯ ได้ประสานด่วนแจ้งเหตุผู้ประสบเหตุทางน้ำให้ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เพื่อคำนวณหาทิศทางในการค้นหา(SAR MAP) พร้อมเร่งประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบเหตุอย่างทันท่วงที

กระทั่งต่อมาเมื่อเวลา 14.45 น. เรือประมงของผู้ใหญ่จำเริญ ซึ่งเป็นเรือประมงในพื้นที่ ได้พบนักท่องเที่ยวชาวจีนฮ่องกงทั้งคู่ที่สูญหายแล้ว พบว่าบาดเจ็บเล็กน้อย ทางเจ้าหน้าที่ ศรชล. จว.ประจวบฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานทางมูลนิธิสว่างประจวบฯ นำส่งไปรักษาต่อ ร.พ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่เรียบร้อย นับเป็นปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์อย่างทันท่วงทีและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อความปลอดภัยในการเดินทางมาใช้ชีวิตในประเทศไทยในช่วงไฮซีซั่นนี้

#ศรชล.

-mecc.go.th
.com/THAIMECC
.com/Thai_mecc
#ศรชล.1465
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
#มุ่งมั่นป้องกันภัยคุกคาม9ด้าน
#ผู้พิทักษ์ขุมทรัพย์ทะเลไทย
#พรบ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2562

พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์  ปวงข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศรชล. ทุกนาย ขอน้อ...
13/10/2022

พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศรชล. ทุกนาย ขอน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อันทรงคุณค่า ยึดมั่นเป็นแนวทางดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

#ศรชล.

-mecc.go.th
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล - ศรชล.
.com/Thai_mecc
#ศรชล.1465
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
#มุ่งมั่นป้องกันภัยคุกคาม9ด้าน
#ผู้พิทักษ์ขุมทรัพย์ทะเลไทย
#พรบ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2562

ศรชล. (ส่วนกลาง) สำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 มุ่งมั่นพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเข้มแข็ง พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันท...
12/10/2022

ศรชล. (ส่วนกลาง) สำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 มุ่งมั่นพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเข้มแข็ง

พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์
รองเลขาธิการ ศรชล.
กำลังพลพร้อมเพรียง CAT Tower-วัดม่วงแค
ถวายราชสักการะ-วันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.65
น้อมนำพระราชปณิธาน ร.9
สืบสาน รักษา ต่อยอด ทุ่มเทแรงกายแรงใจ
พิทักษ์ขุมทรัพย์ทะเลไทย-ประเทศชาติ

วันนี้ (12 ตุลาคม 2565) พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยผู้แทนหน่วยงานสังกัด ศรชล. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศรชล. ร่วมพิธีพร้อมเพรียง ณ ชั้น 29 พื้นที่ ศรชล. (ส่วนกลาง) อาคารโทรคมนาคม บางรัก และร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดม่วงแค บางรัก กรุงเทพฯ

ภายหลังการวางพวงมาลา พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. ได้นำคณะข้าราชการ ศรชล. ถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพิธีได้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย สมพระเกียรติ แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวาระ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 คณะข้าราชการ ศรชล. น้อมระลึกถึงพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริที่ทรงทุ่มเทเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นเวลาอันยาวนาน พร้อมยึดมั่นคำสอนของพระองค์ที่ทรงให้ไว้เพื่อให้คนไทยดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง พึ่งพาตัวเองได้ และมุ่งมั่นจะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานและความดีงามตลอดไป

#ศรชล

-mecc.go.th
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล - ศรชล.
.com/Thai_mecc
#ศรชล.1465
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
#มุ่งมั่นป้องกันภัยคุกคาม9ด้าน
#ผู้พิทักษ์ขุมทรัพย์ทะเลไทย
#พรบ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2562

ศรชล. (ส่วนกลาง) สนองพระราชปณิธานในหลวง ร.9 สืบสาน-รักษา-ต่อยอด มุ่งมั่นพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล#ศรชล#มุ่งมั่นป้อ...
12/10/2022

ศรชล. (ส่วนกลาง) สนองพระราชปณิธานในหลวง ร.9
สืบสาน-รักษา-ต่อยอด มุ่งมั่นพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

#ศรชล

#มุ่งมั่นป้องกันภัยคุกคาม9ด้าน
#ผู้พิทักษ์ขุมทรัพย์ทะเลไทย
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
#พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2562

ศรชล.ภาค 1 ร่วมกรมเจ้าท่า กู้วิกฤตเรือ “มหานคร 2” ล่มกลางร่องน้ำเจ้าพระยา บริเวณโค้งบางปู สมุทรปราการวันนี้ (11 ต.ค.65) ...
11/10/2022

ศรชล.ภาค 1 ร่วมกรมเจ้าท่า กู้วิกฤตเรือ “มหานคร 2” ล่มกลางร่องน้ำเจ้าพระยา บริเวณโค้งบางปู สมุทรปราการ

วันนี้ (11 ต.ค.65) ศรชล.ภาค 1 บูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่า แก้ไขสถานการณ์เรือล่มที่บริเวณทุ่นหมายเลข 21-23 ร่องน้ำเจ้าพระยา โค้งบางปู ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ ภายหลังเกิดเหตุเมื่อ 07.24 น. เรือพ่วงชื่อ “มหานคร 2” ได้ล่มลงจากเหตุชนกับเรือ VASI STAR ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ได้เดินทางจากสถานีนำร่อง เพื่อไปยังท่าเทียบเรือ 4A ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ปรากฎว่าหางเสือเรือเกิดขัดข้องไม่สามารถบังคับเรือได้ ทำให้เกิดอุบัติเหตุชนกับเรือ มหานคร 2 ซึ่งเป็นเรือพ่วงลำที่ 3 ของเรือพ่วงจูงซึ่งมีอยู่ 4 ลำ ลากจูงโดยเรือชื่อ “วิมลวรรณ 8” เป็นผลให้เรือพ่วงลำดังกล่าวจมลง (บริเวณทุ่นหมายเลข 10) ส่วนเรือพ่วงอีก 3 ลำ ปลอดภัย ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต และไม่พบการรั่วไหลของน้ำมันแต่อย่างใด

สำหรับการป้องกันอันตรายในการเดินเรือและการดำเนินการทางด้านกฎหมายและนั้น ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ ได้นำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 212 ออกตรวจสอบและวางทุ่นไฟบริเวณเรือจม ออกคำสั่งห้ามใช้เรือ และให้บริษัทเจ้าของเรือทำการกู้เรือภายในเวลา 3 วัน รวมถึงได้เชิญเจ้าของเรือและผู้เกี่ยวข้องมาพบเพื่อสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อไป
#ศรชล.

#มุ่งมั่นป้องกันภัยคุกคาม9ด้าน
#ผู้พิทักษ์ขุมทรัพย์ทะเลไทย
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
#พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2562

ผอ.ศรชล.ภาค 2 มอบนโยบายแก่กำลังพล ศรชล.ภาค 2   เมื่อวันที่่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. พล.ร.ท.จรัสเกียรติ ไชยพันธุ...
11/10/2022

ผอ.ศรชล.ภาค 2 มอบนโยบายแก่กำลังพล ศรชล.ภาค 2

เมื่อวันที่่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. พล.ร.ท.จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผอ.ศรชล.ภาค 2/ผบ.ทรภ.2 เป็นประธานในพิธีรายงานตนของนายทหารสัญญาบัตรชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ศรชล.ภาค 2 และข้าราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงานใน ศรชล.ภาค 2 ณ ห้องรับรอง บก.ทรภ.2 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ต่อมาเวลา 14.00 น. พล.ร.ท.จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผอ.ศรชล.ภาค 2 ได้แถลงเจตนารมณ์และมอบนโยบาย ประจำปี งบประมาณ 2566 แก่หัวหน้ากอง/กลุ่มงานต่าง ๆ ใน ศรชล.ภาค 2 รอง ผอ.ศรชล.จังหวัด หน.ศคท.จังหวัดใน ศรชล.ภาค 2 และข้าราชการพลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล.ภาค 2 ณ ห้องประชุม บก.ศรชล.ภาค 2 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
#ศรชล

#มุ่งมั่นป้องกันภัยคุกคาม9ด้าน
#ผู้พิทักษ์ขุมทรัพย์ทะเลไทย
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
#พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2562

"บิ๊กน้อย" ตำนานหัวหน้าทีมหน่วยซีลช่วยเหลือ 13 หมูป่า แถลงเจตนารมณ์และนโยบายขับเคลื่อน ศรชล.ภาค 3   พล.ร.ท.อาภากร อยู่...
10/10/2022

"บิ๊กน้อย" ตำนานหัวหน้าทีมหน่วยซีลช่วยเหลือ 13 หมูป่า แถลงเจตนารมณ์และนโยบายขับเคลื่อน ศรชล.ภาค 3

พล.ร.ท.อาภากร อยู่คงแก้ว ผอ.ศรชล.ภาค 3/ผบ.ทรภ.3 แถลงเจตนารมณ์และนโยบายที่สำคัญประจำปีงบประมาณ
2566 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด ศรชล.ภาค 3 นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566

ในวันที่ 10 ต.ค.65 เวลา 13.30 น. พล.ร.ท.อาภากร อยู่คงแก้ว ผอ.ศรชล.ภาค 3/ผบ.ทรภ.3 เดินทางมายังห้อง
ประชุม 1 ทรภ.3 เพื่อแถลงเจตนารมณ์และนโยบายของผู้บังคับบัญชา ด้านต่าง ๆ ให้กับ หน.หน่วยงาน/รอง หน.หน่วย
งาน ในสังกัด ศรชล.ภาค 3 รับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี
หัวหน้าหน่วยงาน / รอง หัวหน้าหน่วยงาน ในสังกัด ศรชล.ภาค 3 เข้ารับฟังการแถลงนโยบายครบทุกหน่วยงาน รวม
ทั้งสิ้น 35 นาย

สรุปประเด็นที่สำคัญของเจตนารมณ์และนโยบายฯ ดังนี้
1. ทั่วไป
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการจัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติจะต้องดำเนินการ
1.1 กำลังพลในสังกัด ศรชล.ภาค 3 ทุกนายจะต้องมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติอย่างเต็มขีดความสามารถ
และสมพระเกียรติ
1.2 ให้ดำเนินการจัดและสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ในห้วงวันสำคัญโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่นมีส่วนร่วม

2. ด้านกำลังพล
2.1 กำลังพลทุกนายจะต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยไม่พฤติตนให้เกิดความเสื่อมเสียต่อหน่วยงาน
2.2 ห้ามกำลังพลยุ่งเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
2.3 ให้ระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นในสื่อออนไลน์ที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อหน่วยงาน
2.4 ห้ามดื่มของมึนเมาในเวลางาน ทั้งในและนอกสถานที่ราชการ และห้ามยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งปวง

3. ด้านการข่าว
ดำเนินการข่าวเชิงรุก โดยการสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ โดยข่าวกรองที่ได้รับจะต้องสามารถนำ
ไปสู่การปฏิบัติและขยายผล

4. ด้านยุทธการ
4.1 การติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ทางทะเลให้ดำรงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นภารกิจ
4.2 กวดขันอบรมกำลังพลให้มีความชำนาญการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 บูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับ ทรภ.3 โดยใกล้ชิด
4.4 การจัดเรือและอากาศยานลาดตระเวนในพื้นที่ จะต้องเกิดความคุ้มค่า สอดคล้องกับสถานภาพงบประมาณที่ได้
รับจัดสรร

5. ด้านการส่งกำลังบำรุง
5.1 การสนับสนุนการซ่อมทำเรือ ยานพาหนะ และเครื่องมือยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องมีความรวดเร็วไม่ส่งผล
กระทบต่อภารกิจ
5.2 การจัดซื้อ/จัดจ้างจะต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
5.3 ควบคุมและกำกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะต้องไม่มีการนำน้ำมันไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว หากตรวจพบจะมีการลงโทษอย่างเด็ดขาด
5.4 ควบคุม กำกับการใช้จ่ายสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้หน่วยต่าง ๆดำรงมาตรการลดค่า
ใช้จ่ายสาธารณูปโภคอย่างเคร่งครัด

6. ด้านงบประมาณ
6.1 ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ ศรชล. กำหนด
6.2 จัดทำแผนประมาณการความต้องการงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี (งบสำรอง) ให้มีความพร้อมสามารถดำเนิน
การได้ทันที

7. ด้านแผนงาน
ควบคุมการปฏิบัติของหน่วยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกรอบเวลาแผนงานประจำปี

8. ด้านสารนิเทศ
8.1 มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สามารถประชาสัมพันธ์ออกสื่อได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา
8.2 มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายมวลชนในพื้นที่ ทุกกลุ่มสาขาอาชีพโดยมุ่งเน้นความสำคัญการตระหนักรู้ การอนุรักษ์
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และการแจ้งข่าวเมื่อเกิดภัยพิบัติ

9. ด้านกฎหมาย
ติดตามคดีความที่ยังไม่สิ้นสุดของคดีอย่างใกล้ชิดรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ

#ศรชล.

#มุ่งมั่นป้องกันภัยคุกคาม9ด้าน
#ผู้พิทักษ์ขุมทรัพย์ทะเลไทย
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
#พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2562

ที่อยู่

อาคาร CatTower ชั้น19 เลขที่ 72 ถ. เจริ
Bangkok
10500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยช:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ครับ
โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล - ศรชล. และ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุุ จัดกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีคุณธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ


*เหตุการณ์นี้เกิดก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ของคือสำนักงานหรือหน่วยงานนี้ จัดตั้งเป็นของขวัญวันเกิดตัวเอง ประเทศไทย ..love you’re sons birthday 🎂 son my bron to me give bonus
มายาภาพแห่งสัมมาปฏิบัติ
มายาทุกอย่างเป็นมายา
เมื่อเราไม่หมายมั่นก็ไม่ทุกข์
ไปวุ่นวายกับมันมากมันก็ทุกข์
ค้นหาความจริงแห่งจิตคือธรรมะ
อันดับทุกข์
อันไม่มีมายา
มันก็พ้นจากภาพลวงตา
อันหมายมั่นไว้นั้น
มันไม่เกี่ยวกับสังขารธรรม
มันเป็นอนัตตา
ความเป็นมายาอันมีอยู่
ตั้งอยู่บนความว่างเปล่า
หมายมั่นยึดมั่นอยู่
บนความว่างเปล่า
ธรรมะอันบริสุทธิ์
มันไม่มีความเกี่ยวข้องกับสังขาร
ทุกสิ่งเกิดขึ้นมาจากความคิด
ความหมายมั่นในความรู้
เราก็ดับไปโดยความรู้แจ้งรู้จัก
สังขารธรรมก็เดินไปด้วยมรรค
อันเป็นทางดำเนินชีวิตให้ปรกติสุขชื่นบาน
อันเป็นการคลายตัวของความกังวล
และเป็นตัวส่งเสริมปัญญา
มันไม่เคยข้องเกี่ยวกับธรรมโดยตรง
มันก็ไม่เคยข้องติดกับธรรม
เราเห็นความไม่ข้องติด
ระหว่างความว่างเปล่ากับสังขารธรรม
มันก็หลุดพ้นจากความยึดมั่นทั้งหลาย
ธรรมะปฏิบัติ
เธอไม่จำเป็นต้องกระทำ
อย่างหมายมั่นโดยรูปลักษ์
กิเลสตัณหา
เป็นเพียงมายา
ปัญญาส่องสว่างเข้าไปก็สาปสูญ
เหมือนเงาปีศาจกระทบแสงไฟฉนั้น
จะติดต่อ สน.บริหารกลาง ศร.ชล. ได้ ? ครับ
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VTC กับหน่วยขึ้นตรงสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงฯ ทั้ง ๖ จังหวัด
English below
มูลนิธิไอเจเอ็มได้รับเกียรติให้เข้าพบกับคณะผู้บริหารแห่ง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล - ศรชล. ซึ่งมีหน้าที่ อำนาจและความรับผิดชอบในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ทั้งนี้ การหารือครั้งนี้ก็เพื่อมุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ในเรือและในเขตทางทะเล ซึ่งมูลนิธิไอเจเอ็มหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกับศรชล. อย่างใกล้ชิดในอนาคตอันใกล้นี้

IJM foundation executive team met with Thai-MECC - the Thai Maritime Enforcement Command Center today to discuss ways to collaborate together to protect victims of forced labor and human trafficking at sea. ThaiMECC is in charge of combating illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing and defending the country's maritime interests. We are sincerely looking forward to our close collaboration in the near future to come.
#มูลนิธิไอเจเอ็ม
วันที่10มี.ค.63 เวลา1200 มีปักโพงพางในร่องน้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ทุ่น33 จนถึงทุ่น29
ขออนุญาตสอบถามครับ
คำว่า "ชายฝั่งทะเล" ใน มาตรา 3 ของ พรบ. การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2562 มีนิยามว่าอย่างไรครับ

ขอบคุณครับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Ambassade de France en Thaïlande สถานเอกอัครราชท สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากค กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ สน.ปากคลองสาน ศูนย์ อปพร.เขตบางรัก Sumana หินลับมีด อย่างดี ไม่เป็น กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กร Deqavious Palmer Sahil Kumar สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาล Moovi Show