Clicky

เทศบาลตำบลบางเตย อ.สามโคก จ.ป

เทศบาลตำบลบางเตย อ.สามโคก จ.ป เทศบาลตำบลบางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

เปิดเหมือนปกติ

นายชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำและพบปะ...
15/09/2022

นายชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำและพบปะให้กำลังใจชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีหลายครัวเรื่อนได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
14/09/2022

ประชาสัมพันธ์

การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงคนหางานผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์
14/09/2022

ประชาสัมพันธ์

การป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงคนหางานผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์

นายชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรี และทีมงาน ได้ประสานกับกรมชลประทาน ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำคลองบางเตย ทางก...
06/09/2022

นายชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรี และทีมงาน ได้ประสานกับกรมชลประทาน ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำคลองบางเตย ทางกรมชลประทานได้มาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้เครื่องสูบน้ำใช้งานได้ตามปกติ

นายชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร พนักงานกองช่างและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่กำจัดผัก...
04/09/2022

นายชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร พนักงานกองช่างและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวา บริเวณประตูระบายน้ำคลองบางเตย
#เทศบาลตำบลบางเตย

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น. นายชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรี  เป็นประธานในพิธีทำบุญและฟังเทศน์ บทพระธ...
04/09/2022

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น. นายชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญและฟังเทศน์ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลบางเตย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดบางเตยใน ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ประชาสัมพันธ์  การดับไฟปฏิบัติงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
29/08/2022

ประชาสัมพันธ์ การดับไฟปฏิบัติงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

25/08/2022

📌 ปภ.แจ้ง 5 จังหวัด และ กทม. เฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 65 เป็นต้นไป

วันนี้ (24 ส.ค. 65) เวลา 15.45 น. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่า ในช่วงวันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา มีฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำป่าสักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวจะไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และจากการคาดการณ์ปริมาณฝน ในช่วงวันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2565 คาดว่าจะมีปริมาณน้ำท่าไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ รวมจำนวน 133.26 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ปริมาตรน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะมีจำนวน 355 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ และเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการรองรับน้ำเหนือในช่วงถัดไป กรมชลประทานจะเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จากอัตราวันละ 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็น 43.20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือประมาณ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป เมื่อน้ำจำนวนนี้ไหลลงไปรวมกับปริมาณน้ำจากคลองชัยนาท - ป่าสักแล้ว จะควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหกในอัตราไม่เกิน 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสัก ตั้งแต่ท้ายเขื่อนพระรามหก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนถึงจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร เมื่อรวมปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
จะส่งผลให้ระดับน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ แจ้ง 5 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี รวมถึงกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น โดยดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมแจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการในแม่น้ำ อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำ โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ตลอดจนแจ้งจังหวัดประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

ท้ายนี้ ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” และหากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป/////

ประชาสัมพันธ์เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บ...
23/08/2022

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542

วันเสาร์ที่ 20 ส.ค. 65 เวลา 08.00 น. นายชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรี  เป็นประธานในพิธีทำบุญและฟังเทศน์ บทพระธรรมเ...
22/08/2022

วันเสาร์ที่ 20 ส.ค. 65 เวลา 08.00 น. นายชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญและฟังเทศน์ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลบางเตย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดบางเตยกลาง ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เทศบาลตำบลบางเตย จัดอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดวินัยและการทุจริต...
22/08/2022

เทศบาลตำบลบางเตย จัดอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดวินัยและการทุจริตของพนักงานเทศบาล ฯ โดยมีท่านชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรี เป็นประธาน เปิดการอบรม ในช่วงเช้ารับฟังคำบรรยาย ให้ความรู้เรื่องปลูกจิตสำนึก ต่อต้านการกระทำผิดและการทุจริต โดยวิทยากรจากสำนักงาน ปปช.จังหวัดปทุมธานี ช่วงบ่าย ฟังคำบรรยายพิเศษ ธรรมะด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน โดยท่านเจ้าอาวาสวัดสวนมะม่วง

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
22/08/2022

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ

ประชาสัมพันธ์เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย
19/08/2022

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์เรื่อง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำ ประจำสัปดาห์ ณ วันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2565
18/08/2022

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำ ประจำสัปดาห์ ณ วันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2565

ตามที่เทศบาลตำบลบางเตย เข้ารับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transpar...
17/08/2022

ตามที่เทศบาลตำบลบางเตย เข้ารับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และผลการประเมินของเทศบาลตำบลบางเตย ได้คะแนนจากการประเมินร้อยละ 88.97 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ A

📢📢📢งานประชาสัมพันธ์
#เทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก

ประชาสัมพันธ์เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16/08/2022

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

12/08/2022
เทศบาลตำบลบางเตย นำโดย นายชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรีตำบลบางเตย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง น...
10/08/2022

เทศบาลตำบลบางเตย นำโดย นายชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรีตำบลบางเตย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง น้อง ๆ นักเรียนจาก ศพด.วัดบางเตยนอก โรงเรียนวัดบางเตยนอก และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด้วยการทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ วัดบางเตยกลาง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ประชาสัมพันธ์โครงการ "The Smart City Showcase Awards 2022"เพื่อรับสมัครผลงานจากหน่วยงานที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่...
09/08/2022

ประชาสัมพันธ์

โครงการ "The Smart City Showcase Awards 2022"
เพื่อรับสมัครผลงานจากหน่วยงานที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดมาเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและบริหารจัดการเมืองภายใต้แนวคิด "การพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน"

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
09/08/2022

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ประชาสัมพันธ์เรื่อง การคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2565
05/08/2022

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2565

28/07/2022
เมื่อเวลาประมาณ 21.50 น. นายชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงาน ออกตรวจประตูระบายน้ำ หลัง...
25/07/2022

เมื่อเวลาประมาณ 21.50 น. นายชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงาน ออกตรวจประตูระบายน้ำ หลังจากชาวบ้านโทรมาร้องเรียนว่าน้ำเอ่อล้นคลองบางเตย คลองควาย และคลองเกาะใหม่ ท่านนายกชัยวัฒน์ ได้ประสานให้มีการปิดประตูน้ำเรียบร้อยแล้วครับ ขณะนี้น้ำยังขึ้นอยู่ มีประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบ เทศบาลบางเตย ขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่อยู่ริม แม่น้ำ ลำคลอง คอยเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้น เนื่องจากในช่วงสัปดาห์นี้มีฝนตกชุก อาจจะทำให้น้ำล้นตลิ่งได้

นายชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรีตำบลบางเตย และทีมงาน, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้...
21/07/2022

นายชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรีตำบลบางเตย และทีมงาน, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลบางเตย และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองบางแพน ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช และบริเวณตลาดสามโคก กวาดขยะ เก็บขยะ กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชาสัมพันธ์ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 ( งวดที่ 8 )
21/07/2022

ประชาสัมพันธ์

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 ( งวดที่ 8 )

นายชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรีตำบลบางเตย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ หัวหน้าส่วยราชการ พนักงาน ลูกจ้าง แ...
13/07/2022

นายชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรีตำบลบางเตย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ หัวหน้าส่วยราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเตย ร่วมกันถวายเทียนพรรษา 5 วัด "โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565"
#เทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก

เทศบาลตำบลบางเตย นำโดย นายชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรีตำบลบางเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง และปร...
13/07/2022

เทศบาลตำบลบางเตย นำโดย นายชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรีตำบลบางเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบวัดบางนา อำเภอสามโคก กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เทศบาลตำบลบางเตย จัดทำโครงการนวัตกรรมธรรมชาติ เพิ่มมูลค่าชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม ระว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2565 ณ ชุมช...
13/07/2022

เทศบาลตำบลบางเตย จัดทำโครงการนวัตกรรมธรรมชาติ เพิ่มมูลค่าชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม ระว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2565 ณ ชุมชนคันรทรี่พาร์ค 15 โดยมีท่านชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรีตำบลบางเตย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ด้วย

#เทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก

วันที่ 4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร...
04/07/2022

วันที่ 4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง เทศบาลตำบลบางเตย

ประกาศเรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
27/06/2022

ประกาศ

เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาโครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร เฟส 3 ออกไปอีก 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565
23/06/2022

ประชาสัมพันธ์

การขยายระยะเวลาโครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร เฟส 3 ออกไปอีก 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565

เทศบาลตำบลบางเตย ร่วมกับ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและเยาวชน (กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนเพ...
21/06/2022

เทศบาลตำบลบางเตย ร่วมกับ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและเยาวชน (กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ในชุมชน) ณ ชุมชนคันทรี่พาร์ค 14 หมู่ที่ 5

การประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565
15/06/2022

การประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

นายชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรีตำบลบางเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิ...
15/06/2022

นายชัยวัฒน์ หมู่เย็น นายกเทศมนตรีตำบลบางเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 และบริเวณโดยรอบ กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เทศบาลตำบลบางเตย ร่วมกับ โรงพยาบาลปทุมธานี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565 ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างข...
14/06/2022

เทศบาลตำบลบางเตย ร่วมกับ โรงพยาบาลปทุมธานี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565 ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางเตย

ที่อยู่

129 หมู่ 7 ตำบลบางเตย อำเภอสามโค
Bangkok
12160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลบางเตย อ.สามโคก จ.ปผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลบางเตย อ.สามโคก จ.ป:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เขม่าควันที่เกิดจากการเผาหญ้า สร้างมลพิษอย่างมาก ถ้าจะเผาหญ้าแล้วคุมความเสียหายไม่ได้ก็อย่าทำเลยค่ะ มันเดือนร้อนคนอื่น ไม่ทราบว่าทางเทศบาลจะทำยังงัยได้บ้างกับเรื่องแบบนี้
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามแบดมินตัน สถานที่ฝึกสอนมวย ยังไม่ถูกกำหนดให้เป็นกิจการที่เป็ฯอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามแบดมินตัน สถานที่ฝึกสอนมวย ยังไม่ถูกกำหนดให้เป็นกิจการที่เป็ฯอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
บริการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบ ตามอาคาร บ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงงาน ฯลฯ
บริการทำความสะอาดโรงาน อาคาร พื้นที่สูง
ติดต่อ
0991141161 แอร์ ครับ
Line : ekker
[email protected] :

https://www.facebook.com/Bestprotection2018/
รับสมัคร ด่วนคะ !!!!!!!
ขอความอนุเคราะห์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ครับ
23 ก.ย. - 1 ต.ค. 60 นี้ มาพบกับ มหกรรมยานยนต์ยิ่งใหญ่แห่งปี เร้าทุกสัมผัส อัดโปรแรงกับค่ายรถชั้นนำ ในงาน “AYUTTHAYA CITY PARK AUTO SHOW #19” ที่สุดของ จัดแสดงรถยนต์, รถจักรยานยนต์, Big Bike และงานแสดงเครื่องเสียงและประดับยนต์ ในงานพบกับรถยนต์ รถจักรยานยนต์หลากหลายรุ่นจากค่ายดังที่มาเปิดตัวและจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ อาทิ BMW, Mercedes-Benz, Honda, Toyota, Mitsubishi, Ford, Nissan, Chevrolet, MG, Vespa, Suzuki, IZUZU, Thairung, Ducati, Benelli, Yamaha, Kawasaki, x-speed, GPX Racing Harley Davidson และอีกมากมาย ตื่นตากับ Bunny Show จาก Pl***oy และสนุกกับมินิคอนเสิร์ต “Getsunova” ที่จะมาสร้างสีสันความสนุกกันอย่างเต็มอารมณ์ ที่ ชั้น 1 Event Park ลานจอดรถด้านหลัง
**(เปิดจองพื้นที่แล้ววันนี้ โทร. 081-806-3554, 086-804-0780 เต็มพื้นที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค)**
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

RTP Cyber Village สภ.สามโคก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดป แกงใต้เมืองคอน Pathum Thani Province จังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมธานี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดป RTP Cyber Village สภ.หนองเสือ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธาน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - วิ Kanaratbamrungpathumthani School สำนักงาน ปปส.ภาค ๑ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลา