สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ ทำงานทางด้านดับเพลิงและกู้ภัย มีภัย มีเรา โทร.199
(3)

ช่วยเหลือประชาชน งูเข้าบ้าน  มีภัย มีเรา โทร.199#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง
15/08/2020

ช่วยเหลือประชาชน งูเข้าบ้าน มีภัย มีเรา โทร.199

#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง

ช่วยเหลือประชาชน งูเข้าบ้าน  มีภัย มีเรา โทร.199#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง
14/08/2020

ช่วยเหลือประชาชน งูเข้าบ้าน มีภัย มีเรา โทร.199

#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง

ช่วยเหลือประชาชน งูเข้าบ้าน  มีภัย มีเรา โทร.199#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง
13/08/2020

ช่วยเหลือประชาชน งูเข้าบ้าน มีภัย มีเรา โทร.199

#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง

ช่วยเหลือประชาชน งูเข้าบ้าน  มีภัย มีเรา โทร.199#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง
12/08/2020

ช่วยเหลือประชาชน งูเข้าบ้าน มีภัย มีเรา โทร.199

#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง

ช่วยเหลือประชาชน งูเข้าบ้าน  มีภัย มีเรา โทร.199#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง
10/08/2020

ช่วยเหลือประชาชน งูเข้าบ้าน มีภัย มีเรา โทร.199

#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง

เหตุช่วยเหลือผู้ป่วย ขนย้าย ต้องการความช่วยเหลือ โทร.199#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง
05/08/2020

เหตุช่วยเหลือผู้ป่วย ขนย้าย ต้องการความช่วยเหลือ โทร.199

#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง

เหตุเพลิงไหม้บ้าน ในซอย เจริญกรุง 73/1 ช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ สามารถควบคุมเหตุได้ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีภัย มีเรา โทร....
05/08/2020

เหตุเพลิงไหม้บ้าน ในซอย เจริญกรุง 73/1 ช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ สามารถควบคุมเหตุได้ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีภัย มีเรา โทร.199

#ขอบคุณพี่น้องอาสา
#ขอบคุณพี่น้องดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง

เหตุช่วยเหลือประชาชน งูเห่าเข้ารถยนต์ ไม่มีผู้ได้บาดเจ็บ มีภัย มีเรา โทร. 199 #นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง
03/08/2020

เหตุช่วยเหลือประชาชน งูเห่าเข้ารถยนต์ ไม่มีผู้ได้บาดเจ็บ มีภัย มีเรา โทร. 199

#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง

เหตุเพลิงไม้อาคารสำนักงาน นายนพรัตน์ ปฏิแพทย์ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบ่อนไก่ ไ...
02/08/2020

เหตุเพลิงไม้อาคารสำนักงาน นายนพรัตน์ ปฏิแพทย์ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบ่อนไก่ ได้ออกตรวจสอบและระงับเหตุ สามารถควบคุมเหตุไม่ให้ขยายวงกว้างไว้ได้ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ สาเหตุเบื้องต้นเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า(พัดลม)ไม่ได้มารตฐาน มีภัย มีเรา โทร.199

#ขอบคุณพี่น้องอาสา
#คุณธรรม_กล้าหาญ_เชี่ยวชาญ_กู้ภัย
#นักดับเพลิงเมืองหลวง

นายนพรัตน์ ปฏิแพทย์ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ เวนอำนวยการ ประจำ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ได้ออกตรวจเยี่ยม ให้กำล...
01/08/2020

นายนพรัตน์ ปฏิแพทย์ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ เวนอำนวยการ ประจำ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ได้ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่กองปฏิบัติการ 2.

นายนพรัตน์ ปฏิแพทย์ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ พร้อมด้วยนักดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ ร่วมกันช่วยเหลือประชาชน ตั...
01/08/2020

นายนพรัตน์ ปฏิแพทย์ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ พร้อมด้วยนักดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ ร่วมกันช่วยเหลือประชาชน ตัดต้นไม้ ซ่อมแซมเครื่องเล่นเด็ก มีภัย มีเรา โทร.199

#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง

เหตุกำจัดรังผึ้ง ช่วยเหลือประชาชน มีภัย มีเรา โทร.199#ดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง
30/07/2020

เหตุกำจัดรังผึ้ง ช่วยเหลือประชาชน มีภัย มีเรา โทร.199

#ดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง

เหตุช่วยเหลือผู้ป่วย ขนย้าย ต้องการความเชื่อเหลือ โทร.199#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง
30/07/2020

เหตุช่วยเหลือผู้ป่วย ขนย้าย ต้องการความเชื่อเหลือ โทร.199

#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง

เหตุช่วยเหลิอประชาชน งูเข้าบ้านเรือน มีภัย โทร.199#ดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง
23/07/2020

เหตุช่วยเหลิอประชาชน งูเข้าบ้านเรือน มีภัย โทร.199

#ดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง

ช่วยเหลือประชาชน เหตุงูเข้าที่พักอาศัยหลายตัว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีภัย มีเรา โทร.199 #นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง
22/07/2020

ช่วยเหลือประชาชน เหตุงูเข้าที่พักอาศัยหลายตัว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีภัย มีเรา โทร.199

#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง

เหตุช่วยเหลือประชาชน งูเข้าบ้าน มีภัย มีเรา โทร.199#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง
21/07/2020

เหตุช่วยเหลือประชาชน งูเข้าบ้าน มีภัย มีเรา โทร.199

#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง

เหตุช่วยเหลือประชาชน เหตุงูเข้าบ้านเรือน เหตุการนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีภัย มีเรา โทร.199
21/07/2020

เหตุช่วยเหลือประชาชน เหตุงูเข้าบ้านเรือน เหตุการนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีภัย มีเรา โทร.199

นายนพรัตน์ ปฏิแพทย์ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีดับเพลิงและกู้ภัยสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ ได...
19/07/2020

นายนพรัตน์ ปฏิแพทย์ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีดับเพลิงและกู้ภัยสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ ได้ออกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย และวิธีใช้ถังดับเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบ.

#มีคุณธรรม มีความกล้า มีความเชี่ยวชาญ นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง

นายนพรัตน์ ปฏิแพทย์ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าทีดับเพลิงและกู้ภัยสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ ไ...
18/07/2020

นายนพรัตน์ ปฏิแพทย์ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าทีดับเพลิงและกู้ภัยสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ ได้ออกสำรวจพื้นที่รับผิดชอบ ได้มีการสอนการดับเพลิง และซ้อมอพยพในกรณีมีเหตุอัคคีภัย.

#มีคุณธรรม มีความกล้า มีความเชี่ยวชาญ นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง

เหตุช่วยเหลือประชาชน งูเข้าบ้าน ไม่มีผุ้ได้รับบาดเจ็บ มีภัย มีเรา โทร.199#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง
16/07/2020

เหตุช่วยเหลือประชาชน งูเข้าบ้าน ไม่มีผุ้ได้รับบาดเจ็บ มีภัย มีเรา โทร.199

#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง

10/07/2020
จับงู

ช่วยเหลืองูข้ามถนนไม่เป็น มีภัย มีเรา โทร. 199

#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง

นายนพรัตน์ ปฏิแพทย์  หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ พร้อมนายสกล ศรีสว่าง รองหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ น...
09/07/2020

นายนพรัตน์ ปฏิแพทย์ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ พร้อมนายสกล ศรีสว่าง รองหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ นำกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน และการไฟฟ้านครหลวง
เข้าช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดต้นไม้ล้มทับบ้านเรือน เสาไฟฟ้าและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งยังได้กีดขวางการจราจร มีภัย มีเรา โทร.199

เหตุช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลืองู มีภัย มีเรา โทร. 199#ทางน้ำเราก็ถูกฝึกมา#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง
06/07/2020

เหตุช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลืองู มีภัย มีเรา โทร. 199

#ทางน้ำเราก็ถูกฝึกมา
#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง

เหตุช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือตัวเงินตัวทองความยาว 2 เมตร ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ  มีภัย มีเรา โทร.199#teamwork#นักดับเพลิ...
06/07/2020

เหตุช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือตัวเงินตัวทองความยาว 2 เมตร ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีภัย มีเรา โทร.199

#teamwork
#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง

เหตุช่วยเหลือประชาชน งูเข้าบ้าน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ. มีภัย มีเรา โทร. 199#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง
03/07/2020

เหตุช่วยเหลือประชาชน งูเข้าบ้าน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ.
มีภัย มีเรา โทร. 199
#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง

นายสกล ศรีสว่าง รองหัวหน้าสถานดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ นำกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงละกู้ภัย ช่วยเหลือผู้ป่วยและเคลื่อนย้าย...
03/07/2020

นายสกล ศรีสว่าง รองหัวหน้าสถานดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ นำกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงละกู้ภัย ช่วยเหลือผู้ป่วยและเคลื่อนย้าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน.

ช่วยเหลือประชาชน เหตุงูเข้าบ้านแต่ลงรูผิด  มีภัย มีเรา โทร. 199#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง
01/07/2020

ช่วยเหลือประชาชน เหตุงูเข้าบ้านแต่ลงรูผิด มีภัย มีเรา โทร. 199
#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง

เหตุเพลิงไหม้สายไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ดำเนินการระงับเหตุเป็นที่เรียบร้อย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีภัย มีเรา โทร. 19...
01/07/2020

เหตุเพลิงไหม้สายไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ดำเนินการระงับเหตุเป็นที่เรียบร้อย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีภัย มีเรา โทร. 199
#นักดับเพลิงละกู้ภัยเมืองหลวง👨‍🚒 🚒

ช่วยเหลือประชาชน เหตุไฟไหม้รถควบคุมความเสียหายไม่ให้กระจายวงกว้างไว้ได้ ไม่มีผู้คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการ์ณนี้  มีภัย มี...
29/06/2020

ช่วยเหลือประชาชน เหตุไฟไหม้รถควบคุมความเสียหายไม่ให้กระจายวงกว้างไว้ได้ ไม่มีผู้คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการ์ณนี้ มีภัย มีเรา โทร. 199
#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง

ช่วยเหลือประชาชน งูกินค้างคาว มีภัย มีเรา โทร. 199#ดับเพลิงเมืองหลวง
29/06/2020

ช่วยเหลือประชาชน งูกินค้างคาว มีภัย มีเรา โทร. 199
#ดับเพลิงเมืองหลวง

ช่วยเหลือประชาชน เหตุตัวเงินตัวทอง.#มีภัยมีเรา นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง โทร. 199
27/06/2020

ช่วยเหลือประชาชน เหตุตัวเงินตัวทอง.
#มีภัยมีเรา นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง โทร. 199

เหตุช่วยเหลือประชาชน จับงู มีภัย โทร.199#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง
24/06/2020

เหตุช่วยเหลือประชาชน จับงู มีภัย โทร.199

#นักดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหลวง

เหตุช่วยเหลือประชาชน และแมวสัตว์โลกที่น่ารักติดใต้ท้องรถ #มือที่มองไม่เห็น#ทุกชีวิตมีความสำคัญ มีภัย โทร.199
23/06/2020

เหตุช่วยเหลือประชาชน และแมวสัตว์โลกที่น่ารักติดใต้ท้องรถ
#มือที่มองไม่เห็น
#ทุกชีวิตมีความสำคัญ มีภัย โทร.199

ระเบียบประจำวัน วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน 2563 รองหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ ควบคุมระเบียบแถวหัวหน้าชุดบ่อนไก่ ...
20/06/2020

ระเบียบประจำวัน วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน 2563
รองหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ ควบคุมระเบียบแถว
หัวหน้าชุดบ่อนไก่ 3-1 (รักษาการแทน บ่อนไก่ 2-1) ควบคุมการออกกำลังกาย
#วินัยดีร่างกายต้องแข็งแรง

กำจัดรังผึ้งบนสายไฟฟ้า บริเวณหน้าอาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต เพื่อความปลอดภัยของประชาชน มีภัย โทร.199
18/06/2020

กำจัดรังผึ้งบนสายไฟฟ้า บริเวณหน้าอาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต เพื่อความปลอดภัยของประชาชน มีภัย โทร.199

ที่อยู่

80 สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ ซอยปลูกจิต ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

เบอร์โทรศัพท์

+6622511157

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผ่านแวะเป็นครั้งที่สองยังพลาดได้ ครับผม ยืนยัน ครั้งที่3 จะไม่พลาดแล้ว เพราะเรามีผู้รู้บอกกล่าวทาง วีดีโอ ให้ดูคร่าวๆแล้ว ครับผม ขอบคุณเพื่อน ของเพื่อน@อรุณ บริสุทธิ์ มา ณ ที่นี่ด้วยครับผม ,...Super Thanks 🙏
พบเจอเพื่อนคุณครับผม เยี่ยมยอดเลยนิ