ส่วนบริหารการเบิกจ่าย สำนัก

ส่วนบริหารการเบิกจ่าย สำนัก เบิกจ่ายให้กับหน่วยงานสังกัดกรมสรรพสามิต หน้าที่รับผิดชอบ : ดำเนินการบริหาร ควบคุม ตรวจสอบ เบิกจ่ายและให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมสรรพสามิต

เปิดเหมือนปกติ

#เกษียณสุขใจไม่ต้องรอเวลา เก็บภาพที่ระลึก พี่หญิง อารีย์วรรณ  รัตนกังวาลบุญ (งานค่าเช่าบ้าน)ออกจากราชการ วันที่ 1 มีนาคม...
21/02/2020

#เกษียณสุขใจไม่ต้องรอเวลา
เก็บภาพที่ระลึก พี่หญิง อารีย์วรรณ รัตนกังวาลบุญ (งานค่าเช่าบ้าน)
ออกจากราชการ วันที่ 1 มีนาคม 2563 นี้แล้วค่ะ

15/12/2017

🔊 แจ้งพนักงานราชการ(ส่วนกลาง)ทุกท่านนะคะ
วันนี้มียอดเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตกเบิกโอนเข้าบัญชีนะคะ (ตามคำสั่งที่ 593/2560 และ 594/2560 ลว 17 ต.ค.2560)

🔊 จะมี 11 ท่านต้องมารับเงินสดหน้าเคาเตอร์ เนื่องจากทางส่วนเบิกจ่ายนำตกเบิกเลื่อนขั้นค่าตอบแทนไปหักลบกับค่าครองชีพที่จ่ายสูงไปในเดือนตุลาคมแล้วยอดเหลือคนละ 5 บาท

🔊 และมี 10 ท่านจะไม่มีเงินโอนเข้าบัญชี เนื่องจากทางส่วนเบิกจ่ายนำตกเบิกเลื่อนขั้นค่าตอบแทนไปหักลบกับค่าครองชีพที่จ่ายสูงไปในเดือนตุลาคมแล้วยอดเหลือศูนย์บาทพอดี

ขออภัยในความล่าช้านะคะ
หากมีข้อสงสัยประการใด โทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ 51246 (เจี๊ยบ) ได้เลยจ้า 😄

ส่วนบริหารการเบิกจ่าย สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพสามิต's cover photo
29/10/2017

ส่วนบริหารการเบิกจ่าย สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพสามิต's cover photo

ส่วนบริหารการเบิกจ่าย สำนักบริหารการคลังและรายได้ ร่วมถวายพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมส...
23/10/2017

ส่วนบริหารการเบิกจ่าย สำนักบริหารการคลังและรายได้ ร่วมถวายพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมสรรพสามิต
เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 #107ปีของการสวรรคตพระผู้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงเพื่อปวงชนชาวไทย🙏🙏🙏

ส่วนบริหารการเบิกจ่าย สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพสามิต's cover photo
23/10/2017

ส่วนบริหารการเบิกจ่าย สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพสามิต's cover photo

19/10/2017

ขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามนะคะ
ส่วนบริหารการเบิกจ่าย สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพสามิต ยินดีให้บริการค่ะ 😊😊😊

กราบทูลลาฝ่าพระบาทในชาตินี้ หากแม้นมีโอกาสในชาติหน้าขอกุศลผลบุญหนุนนำพาเกิดเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป#น้อมสำนึกในพระมหากร...
19/10/2017

กราบทูลลาฝ่าพระบาทในชาตินี้
หากแม้นมีโอกาสในชาติหน้า
ขอกุศลผลบุญหนุนนำพา
เกิดเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
#น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 🙏🙏🙏

การแสดงตระการตา สุดยอดจิงๆ ^_^
08/01/2015

การแสดงตระการตา สุดยอดจิงๆ ^_^

การแสดงตระการตา สุดยอดจิงๆ ^_^

26/08/2014

ข้าราชการ
ตกเบิกค่าตอบแทนรายเดือน ระดับชำนาญการพิเศษ

สำนักบริหารการคลังและรายได้ ได้ตกเบิกเงินดังกล่าว (ระดับชำนาญการพิเศษ) พร้อมกับเงินเดือนประจำเดือนสิงหาคม 2557 โดยเข้าบัญชีเงินเดือนของท่านแล้ว (ตามคำสั่งฯ ที่ 311/2557 ลว. 8 กรกฎาคม 2557 และคำสั่งฯ ที่ 377/2557 ลว. 4 สิงหาคม 2557)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณค่ะ ^/\^

22/08/2014

การพิมพ์สลิปเงินเดือน :
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ บำนาญ พนักงานราชการ (ส่วนกลาง) และลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง)

มี 2 ช่องทางที่สามารถเข้าไปพิมพ์ได้นะคะ
1. เว็บไซด์ http://192.168.42.10
2. เว็บไซด์ http://salary.excise.go.th

หากท่านใดไม่มีข้อมูลขึ้นในระบบดังกล่าว กรุณาโทรแจ้ง ศูนย์สารสนเทศ เบอร์โทร (ภายใน) 54445-6 ในวัน-เวลาราชการ

ขอบพระคุณค่ะ

14/08/2014

ข้าราชการ
ตกเบิกเลื่อนขั้น 1 เม.ย. 57 :

ตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 910/2557 และที่ 911/2557 ลว. 7 ก.ค. 57 เลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนพิเศษ ณ วันที่ 1 เมษายน 2557 (ท่านที่ปรึกษาฯ)
คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 284/2557 และที่ 285/2557 ลว. 23 มิ.ย. 57 เลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนพิเศษ ณ วันที่ 1 เมษายน 2557 และคำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 286/2557 ลว. 23 มิ.ย. 57 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

สำนักบริหารการคลังและรายได้ ได้ตกเบิกเงินดังกล่าว พร้อมกับเงินเดือนประจำเดือนสิงหาคม 2557 รวมทั้งข้าราชการบรรจุใหม่ แต่ 16 มิ.ย. 57 ด้วย โดยเข้าบัญชีเงินเดือนของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณค่ะ ^/\^

25/07/2014
โปรแกรมพิมพ์ใบรับรองเงินเดือน

ประกาศ : สลิปเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และบำนาญ

ตามที่สำนักบริหารการคลังและรายได้ ได้แจ้งเกี่ยวกับเว็บไซด์ของสลิปเงินเดือนที่ขัดข้อง นั้น

ขณะนี้ สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้ว ที่ http://salary.excise.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

ส่วนบริหารการเบิกจ่าย สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพสามิต
15/07/2014

ส่วนบริหารการเบิกจ่าย สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพสามิต

ประกาศ : สลิปเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และบำนาญ

เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์สลิปเงินเดือนของกรมสรรพสามิตขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ ทางศุนย์สารสนเทศได้เปิดช่องทางใหม่ (ชั่วคราว) สำหรับการพิมพ์สลิปเงินเดือน เข้าไปที่เว็บไซด์ http://192.168.42.10 โดยหน้าเว็บ salary จะยังคงเป็นแบบเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด จะเรียนให้ทุกท่านทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ : สลิปเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และบำนาญเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์สลิปเงินเดือนของก...
15/07/2014

ประกาศ : สลิปเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และบำนาญ

เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์สลิปเงินเดือนของกรมสรรพสามิตขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ ทางศุนย์สารสนเทศได้เปิดช่องทางใหม่ (ชั่วคราว) สำหรับการพิมพ์สลิปเงินเดือน เข้าไปที่เว็บไซด์ http://192.168.42.10 โดยหน้าเว็บ salary จะยังคงเป็นแบบเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด จะเรียนให้ทุกท่านทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ส่วนบริหารการเบิกจ่าย สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพสามิต's cover photo
30/06/2014

ส่วนบริหารการเบิกจ่าย สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพสามิต's cover photo

17/06/2014

ลูกจ้างประจำ
ตกเบิกเลื่อนขั้น 1 เม.ย. 57 :

ตามคำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 194/2557 ลว. 14 พ.ค. 57 เลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2557 และคำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 195/2557 ลว. 14 พ.ค. 57 ค่าตอบแทนพิเศษ ณ วันที่ 1 เมษายน 2557

สำนักบริหารการคลังและรายได้ ได้ตกเบิกเงินดังกล่าว พร้อมกับค่าจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2557 โดยเข้าบัญชีเงินเดือนของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณค่ะ ^/\^

19/05/2014

ข้าราชการ
ตกเบิกปรับคุณวุฒิ 1 ม.ค. 57 :

ตามคำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 160/255 ลว. 8 เม.ย. 57 ปรับคุณวุฒิเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 และคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 161/2557 ลว. 8 เม.ย. 57 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการ

สำนักบริหารการคลังและรายได้ ได้ตกเบิกเงินดังกล่าว พร้อมกับเงินเดือนประจำเดือนพฤษภาคม 2557 โดยเข้าบัญชีเงินเดือนของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอบพระคุณค่ะ

หนังสือเวียน : ค่าเล่าเรียนตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว21 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิ...
11/05/2014

หนังสือเวียน : ค่าเล่าเรียน
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว21 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ข่าว : เงินรางวัลของข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินรางวัล (BONUS) ปีงบประมาณ 2555 กรุณาตรวจสอบจำนวนเงินว่าตรงกับคำสั่งฯ หรื...
29/04/2014

ข่าว : เงินรางวัลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
เงินรางวัล (BONUS) ปีงบประมาณ 2555
กรุณาตรวจสอบจำนวนเงินว่าตรงกับคำสั่งฯ หรือไม่ (คำสั่งฯ ตรวจสอบกับทางสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)

"ค่าธรรมเนียมของธนาคารกรุงไทย" จำนวน 8 บาท (เนื่องจากทางธนาคารหักเกินไป จึงโอนเงินกลับให้ทุกบัญชีของกรุงไทย คนละ 2 บาท)

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรภายใน 51242 และเบอร์โทร. 02-241-5035 ในวันและเวลาราชการ

ขอบพระคุณทุกท่าน

17/02/2014

ข่าว กบข. : ขั้นตอนการใช้บริการ GPF WEB SERVICE

วิธีการเข้าใช้บริการตรวจสอบ/ สอบถามข้อมูลทาง GPF Web Service และระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติที่
ปรับปรุงใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

ไม่มีการลงทะเบียนเข้าใช้บริการ นั่นคือ สมาชิกไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มหรือส่งเอกสารใด ๆ ให้แก่ กบข.
กบข. จะเป็นผู้จัดเตรียมรหัสประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) นำส่งให้แก่สมาชิกทุกรายพร้อมใบแจ้งยอดเงินประจำปี 2549 ซึ่งนำส่งให้สมาชิกผ่านทางต้นสังกัดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2550
เมื่อสมาชิกได้รับรหัสประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password ) ให้เข้าใช้บริการตามช่องทางที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดเงิน โดยเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550
รหัสประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) จะเป็นชุดเดียวกันสำหรับการเข้าใช้บริการทั้ง 2 ระบบ (GPF Web Service และ ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ) ดังนั้นหากผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านในระบบใดระบบหนึ่งก็จะมีผลต่อการใช้งานทั้ง 2 ระบบ
คำอธิบายเพิ่มเติม
สำหรับสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการ GPF Web Service และ ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติอยู่ก่อนแล้ว ท่านจะใช้รหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ชุดเดิมได้จนถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 และเริ่มใช้รหัสใหม่ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการใช้ รหัสประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password)
เมื่อสมาชิกได้รับรหัสประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) แล้วให้รีบดำเนินการเข้าระบบครั้งแรก
(First Log In) ในทันที โดยจะเข้าระบบ GPF Web Service หรือระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ก็ได้
การเข้าระบบครั้งแรกจะมีขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงจากการเข้าระบบโดยบุคคลอื่นดังนี้
2.1 ระบบจะสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
2.2 เมื่อผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งให้สมาชิกกำหนดรหัสผ่านขึ้นใหม่เพื่อทดแทนรหัสผ่านที่ปรากฏ
อยู่ในใบแจ้งยอด
รหัสประจำตัว (User ID) เป็นข้อมูลเฉพาะตัวของสมาชิกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
รหัสผ่าน (Password) เป็นข้อมูลเพื่อเข้าระบบ ซึ่งสมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่หากลืมรหัสผ่าน ต้องมีการขอรหัสผ่านใหม่ซึ่งกำหนดไว้ 2 ช่องทางคือ ติดต่อผ่านทาง 1179 หรือแจ้งผ่านทางหน้าจอ GPF Web Service

12/02/2014

ข้าราชการ ♥♥
ตกเบิกเลื่อนขั้น 1 ต.ค. 56 :

ตามคำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 712/2556 ลว. 17 ธ.ค. 56 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 และคำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 713/2556 ลว. 17 ธ.ค. 56 ค่าตอบแทนพิเศษ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 และคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 715/2556 ลว. 17 ธ.ค. 56 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการ

สำนักบริหารการคลังและรายได้ ได้ตกเบิกเงินเลื่อนขั้นดังกล่าว พร้อมกับเงินเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยเข้าบัญชีเงินเดือนของท่าน และในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยเงินเดือนจะออกตามปกติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณค่ะ ^/\^

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กบข.ข้าราชการที่มีความประสงค์ใช้ใบแจ้งยอดสมาชิก กบข. ปี 2556 เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่ีนภาษี ปี 56...
03/02/2014

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กบข.
ข้าราชการที่มีความประสงค์ใช้ใบแจ้งยอดสมาชิก กบข. ปี 2556 เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่ีนภาษี ปี 56 สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ กบข. ที่ https://www.gpf.or.th/thai2013/index.asp แล้วลิงค์ไปที่ใบแจ้งยอดสมาชิก โดยท่านต้องลงทะเบียนสมาชิกในเว็บไซด์ก่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

29/01/2014

ข่าวประชาสัมพันธ์ : หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2556
ส่วนบริหารการเบิกจ่าย สำนักบริหารการคลังและรายได้ ได้จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิฯ เรียบร้อยแล้ว

- ส่วนภูมิภาค ได้ทำการจัดส่งให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ทางไปรษณีย์ แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่หน่วยงานราชการถูกปิด ทำให้การส่งอาจจะล่าช้า จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

- ส่วนกลาง สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 และสรรพสามิตกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ สามารถมารับได้ที่ส่วนบริหารการเบิกจ่าย สำนักบริหารการคลังและรายได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หากท่านใดมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์ภายใน 51242 และ 51246 เบอร์สายตรง 02-241-5035 ในวันและเวลาราชการ

"ในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความส...
27/12/2013

"ในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ท่าน
จงประสบแต่ความสุข
ความสำเร็จ สมบูรณ์ พูลลาภ
ในสิ่งอันพึงปรารถนา ตลอดไป"

04/12/2013

ประกาศ : เงินเดือน/ค่าจ้าง
จากสถานการณ์ที่ทราบกัน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขอแจ้งให้ทราบว่า เจ้าหน้าที่ทุกท่านของกรมฯ ยังคงได้รับเงินเดือนและค่าจ้างประจำเดือนธันวาคม 2556 อยู่ค่ะ
แต่ข้อมูลต่างๆ ที่ีท่ีานแจ้งเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง และการปรับเงินเดือนและค่าจ้าง รวมทั้ง ผู้ที่โอนย้ายและบรรจุใหม่ ระบบฯ ยังไม่สามารถทำงานได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ (ภายใน) 51242 , 51246 และเบอร์ (ภายนอก) 02-241-5035 ในวันและเวลาราชการ ขอบพระคุณค่ะ

25/11/2013

ประชาสัมพันธ์ : เรื่องเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
เนื่องด้วยสถานการณ์ในขณะนี้ มีเจ้าหน้าที่บางรายสอบถามเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน นั้น
สำนักบริหารการคลังและรายได้ ส่วนบริหารการเบิกจ่าย ขอเรียนว่า เงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ออกตามปกติค่ะ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (เจ้าหน้าที่การเงิน)

08/11/2013

ส่วนกลาง : เงินสวัสดิการกรมสรรพสามิต
ขอประชาสัมพันธ์...สวัสดิการกรมสรรพสามิต ได้ขยายวงเงินกู้สำหรับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง) หากท่านใดต้องการทราบข้อมูล สามารถสอบถามได้ที่ เบอร์ภายใน 51270 และ 51242 ในวันและเวลาราชการ ขอบพระคุณค่ะ

26/09/2013

เงินรางวัล งบประมาณ 2554 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ :

ตามคำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 470/2556, 471/2556 และ 472/2556 ลว. 12 กันยายน 2556 เงินรางวัล ปีงบประมาณ 2554 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

สำนักบริหารการคลังและรายได้ ได้โอนเงินรางวัลปีงบประมาณ 2554 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ เข้าบัญชีเงินเดือนของท่านแล้ว ในวันที่ 26 กันยายน 2556 โดยหักค่าธรรมเนียมธนาคาร ท่านละ 8 บาท (กรุณาตรวจสอบจำนวนเงินกับคำสั่งฯ ด้วย) หากมีข้อประการใด สามารถสอบถามได้ค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณค่ะ ^/\^

19/07/2013

ส่วนกลาง - พนักงานราชการ
ตกเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปรับคุณวุฒิตาม กพ. วันที่ 1 ม.ค. 56 :

ตามคำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 285/2556 ลว. 24 มิ.ย. 56 ปรับคุณวุฒิพนักงานราชการ วันที่ 1 มกราคม 2556 และคำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 286/2556 ลว. 24 มิ.ย. 56 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว นั้น

สำนักบริหารการคลังและรายได้ ได้ตกเบิกเงินดังกล่าว พร้อมกับเงินเดือนประจำเดือนกรกฎาคม 2556 โดยเข้าบัญชีเงินเดือนของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณค่ะ ♥♥

19/07/2013

ข้าราชการ ♥♥
ตกเบิกเลื่อนขั้น 1 เม.ย. 56 :

ตามคำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 259/2556 ลว. 14 มิ.ย. 56 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 และคำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 260/2556 ลว. 14 มิ.ย. 56 ค่าตอบแทนพิเศษ ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 และคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 263/2556 ลว. 14 มิ.ย. 56 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการ

สำนักบริหารการคลังและรายได้ ได้ตกเบิกเงินเลื่อนขั้นดังกล่าว พร้อมกับเงินเดือนประจำเดือนกรกฎาคม 2556 โดยเข้าบัญชีเงินเดือนของท่าน (โดยตกเบิกตั้งแต่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 56)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณค่ะ ^/\^

19/06/2013

ตกเบิกเลื่อนขั้น 1 เม.ย. 56 ลูกจ้างประจำ:.
ตามคำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 202/2556 ลว. 15 พ.ค. 56 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 และคำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 203/2556 ลว. 15 พ.ค. 56 ค่าตอบแทนพิเศษ ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 นั้น
สำนักบริหารการคลังและรายได้ ได้ตกเบิกเงินเลื่อนขั้นดังกล่าว พร้อมกับเงินเดือนประจำเดือนมิถุนายน 2556 โดยเข้าบัญชีเงินเดือนของท่าน โดยตกเบิกตั้งแต่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 56
จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณค่ะ

15/05/2013

ตกเบิกลูกจ้างประจำ :
คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 167/2556 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ได้ตกเบิกเงินดังกล่าวพร้อมเงินเดือนประจำเดือนพฤษภาคม 2556 โดยเข้าบัญชีเงินเดือนของท่านนะคะ โดยตกเบิกตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 เม.ย. 56
จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณค่ะ

19/04/2013

ตกเบิกเงินเดือนข้าราชการ :
1.คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 324/2556 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2556 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ตุลาคม 2555 ของผู้บริหาร สำนักบริหารการคลังและรายได้ ได้ตกเบิกเงินดังกล่าวให้กับผู้บริหาร (ระดับอำนวยการสูง) แล้ว แต่ 1 ต.ค. 55 - 31 มี.ค. 56 พร้อมเงินเดือนประจำเดือนเมษายน 2556
2.คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 118/2556 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2556 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (ตามหนังสือ กพ. ว20) โดยสำนักบริหารการคลังและรายได้ ได้ตกเบิกเงินดังกล่าวให้ข้าราชการผู้มีสิทธิ์ตามคำสั่งฯ แต่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 56 พร้อมเงินเดือนประจำเดือนเมษายน 2556 แล้ว และมีการเรียกคืนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวจากข้าราชการบางราย ซึ่งสามารถดูได้จากคำสั่งฯ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จากทางสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอบพระคุณค่ะ

เนื่องในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ส่วนบริหารการเบิกจ่าย ขออวยพรให้ทุกท่าน"ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย  อำนวยชัยบันดาลประทานพร...
11/04/2013

เนื่องในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ส่วนบริหารการเบิกจ่าย ขออวยพรให้ทุกท่าน
"ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย อำนวยชัยบันดาลประทานพร
ให้มั่งมีสมบัติพัสถาน สำเร็จงานรุ่งเรืองประภัสสร
พูนและเพิ่มเติมค่าฐานันดร เกียรติกำจรยืนนานกาลเวลา
ปราศจากเภทภัยสิ้นไร้โรค ประสบโชคคืนวันสุขหรรษา
มีแต่คนรักใคร่และเมตตา เป็นที่รักปรารถนาของผู้คน
ขอพรพระสัมฤทธิ์เพื่อมิตรสหาย ทั้งหญิงชายพรประเสริฐบังเกิดผลเอย"
ไม่ว่าจะเดินทางกลับบ้าน หรือไปพักผ่อนต่างจังหวัด ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะคะ

ณ ไร่ทองสมบูรณ์ นครราชสีมา
19/03/2013

ณ ไร่ทองสมบูรณ์ นครราชสีมา

ณ ไร่ทองสมบูรณ์ นครราชสีมา

ที่อยู่

1488 กรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

022415035

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนบริหารการเบิกจ่าย สำนักผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด