Light and color club

Light and color club ชมรมมาตรวิทยาแสงและสี (Light and Color Club) สังกัดกลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิแสง สถาบันมาต ชมรมมาตรวิทยาแสงและสีจัดตั้งขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านการวัด เครื่องมือวัด และมาตรฐานทางด้านแสง ประชาสัมพันธ์การให้บริการสอบเทียบและการวัดต่าง ๆ ของฝ่ายมาตรวิทยาแสง อีกทั้งเป็นช่องทางในการรับฟังปัญหาทางเทคนิคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากสมาชิกของชมรมมาตรวิทยาแสงและสี

เปิดเหมือนปกติ

สัมมนาออนไลน์ฟรี จาก International Ultraviolet Association (IUVA) ซึ่งบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากหลากหลายองค์กร เช่...
17/09/2020
Welcome! You are invited to join a webinar: Ultraviolet Disinfection Technologies & Healthcare Associated Infections: Defining Standards and Metrology Needs: Workshop Follow Up. After registering, you will receive a confirmation email about...

สัมมนาออนไลน์ฟรี จาก International Ultraviolet Association (IUVA) ซึ่งบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากหลากหลายองค์กร เช่น
- Dr. Cameron Miller from NIST ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดแสง
- Assoc.Prof. Dr. Richard A Martinello, MD from Yale School of Medicine แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อและกุมารเวชศาสตร์
Ultraviolet Disinfection Technologies & Healthcare Associated Infections: Defining Standards and Metrology Needs: Workshop Follow Up on Wednesday, September 30, 2020, 2:00 PM - 3:30 PM EDT
Registration: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qn6vS9xVTIK_R-fftgimrw

Agenda Welcome and Introductions ・Dr. Norman Horn, Seal Shield, LLC ・Dr. Michael Postek, University of South Florida Opening Remarks ・Mr. Troy Cowan, Vision Based Consulting ・Dr. Dianne Poster, NIST Workshop Summary ・Dr. Richard Martinello, Yale School of Medicine ・Dr. Cameron Miller, NI...

17/09/2020

คำแนะนำในการเลือกหลอด UV และการสร้าง UVGI Chamber

03/09/2020
รู้จัก มว. ผู้คุมค่ามาตรฐานของประเทศไทย

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เขาทำอะไรกัน ?

ทำความรู้จัก : องค์กรควบคุม "การวัดค่ามาตรฐานของประเทศ" สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นองค์กรที่ควบคุมการวัด....

18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบด...
18/08/2020

18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ผู้เป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทย

17/08/2020
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

มาตรวิทยากับประเด็นอุบัติใหม่ (English+Thai Sub)
+++++++++++++
มาตรวิทยา ศาสตร์แห่งการวัดที่นำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์
+++++++++++++
Youtube Subscribe ------> https://www.youtube.com/user/nimt2541

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม"ทรงพระเจริญ"...
12/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม
"ทรงพระเจริญ"
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าแอดมินเพจชมรมมาตรวิทยาแสงและสี กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตต...
04/07/2020

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พนักงานกลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ

#ทรงพระเจริญ

ห้องปฏิบัติการแสง กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการคลื่นเหนือเสียง กลุ่มงานเสียงและกา...
29/06/2020
มว. ตรวจสอบหลอดยูวีซี ฆ่าเชื้อโควิด-19 the Prodigy Generation (12 มิถุนายน 2563) - สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ห้องปฏิบัติการแสง กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการคลื่นเหนือเสียง กลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ทำการตรวจวัดประสิทธิภาพสำหรับหลอดยูวีซี ฆ่าเชื้อโควิด-19 และตรวจสอบ Electrical Safety ของอุปกรณ์ต้นแบบ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทเดอะ โพรดิจี เจนเนอร์เรชั่น จำกัด ทำต้นแบบไว้ 3 แบบด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะมอบหลอดยูวีซีดังกล่าว ให้กับโรงพยาบาลและสถานที่ราชการต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี
http://www.nimt.or.th/main/?p=31902

นายพลวัฒน์ จำปาเรือง นายชยุตม์ เจริญกิจ และนายณัฐพงศ์ ดำด้วง นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มงานแสงและสี ฝ่าย....

ความรู้เกี่ยวกับ UVGI Part1 Edition2 มีการแก้ไขพิมพ์ตกหล่น/ผิดพลาดเนื้อหาทางวิชาการเล็กน้อยดาวโหลดไฟล์ pdf ได้ที่ http:/...
19/06/2020

ความรู้เกี่ยวกับ UVGI Part1 Edition2
มีการแก้ไขพิมพ์ตกหล่น/ผิดพลาดเนื้อหาทางวิชาการเล็กน้อย
ดาวโหลดไฟล์ pdf ได้ที่ http://www.nimt.or.th/main/?p=31767

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
16/06/2020

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

การเลือกหลอดยูวี… เพื่อใช้ทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 นั้น เบื้องต้นจะต้องทราบอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็น “ประเภทของหลอดยูวี”, “การหาความรับรังสียูวีซีที่ต้องใช้งาน” หรือ “ข้อควรระวัง..ในขณะใช้งานหลอดยูวี” ติดตามอ่านกันได้เลย

หมายเหตุ มีแก้ไขข้อมูลเล็กน้อยเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา ขออภัยมา ณ ที่นี้

ทั้งนี้ สามารถ Download PDF ด้ที่ http://www.nimt.or.th/main/?p=31767

Light and color club's cover photo
12/06/2020

Light and color club's cover photo

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)นายชยุตม์  เจริญกิจ และนายณัฐพงศ์  ดำด้วง นักมาตรวิทย...
02/06/2020
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายชยุตม์ เจริญกิจ และนายณัฐพงศ์ ดำด้วง นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง พร้อมด้วยนายประมาณ จันทรักษา วิศวกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานนวัตกรรมและพัฒนาเครื่องมือวัด ได้รับเชิญจากเจ้าหน้าที่สาขาการพยาบาลบริการพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสเข้าบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในการประดิษฐ์อุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยาที่ได้ทำการวัดอย่างแม่นยำในห้องปฏิบัติการของสถาบันที่มีการยอมรับในระดับสากล จำนวน 3 รายการประกอบด้วย เครื่องฆ่าเชื้อในห้องผู้ป่วยโรงพยาบาลภาคสนาม 2 แบบด้วยกัน เครื่องฆ่าเชื้อในรถพยาบาล จำนวน 2 เครื่อง เครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซี ที่ดัดแปลงมาจากไมโครเวฟที่ใช้แล้ว จำนวน 15 เครื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าอุปกรณ์ทั้งหมดมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ทำให้บคลากรทางการแพทย์เกิดความเชื่อถือในเครื่องมือทางการแพทย์ตามวัตถุประสงค์ของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมกัน ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

http://www.nimt.or.th/main/?p=31635

นายชยุตม์ เจริญกิจ และนายณัฐพงศ์ ดำด้วง นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและ...

https://www.facebook.com/259082827464427/posts/3056230697749612/?sfnsn=mo
20/05/2020

https://www.facebook.com/259082827464427/posts/3056230697749612/?sfnsn=mo

20 พฤษภาคม วันมาตรวิทยาโลก

มาตรวิทยา (Metrology) เป็นสาขาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาการวัดให้เกิดความละเอียดและแม่นยำสูงสุด การพัฒนาด้านนี้ทำให้อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราและในระดับอุตสาหกรรมทำงานได้เป็นอย่างดีเพราะมีมาตรฐาน อีกทั้งยังอยู่เบื้องหลังการค้นพบสำคัญๆทางวิทยาศาสตร์มากมาย

หลายคนอาจไม่รู้มาก่อนว่า 20 พฤษภาคม เป็นวันมาตรวิทยาโลก (WORLD METROLOGY DAY) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองที่นานาประเทศมีการลงนามในข้อตกลงใช้หน่วยเมตร (Treaty of the Metre) ที่กรุงปารีส วันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1875

ข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรวิทยาจึงเกิดขึ้น หรือที่รู้จักกันในชื่อ สนธิสัญญาเมตริก วันที่ 20 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันครบรอบการลงนามในสนธิสัญญาเมตริก ซึ่งสนธิสัญญานี้เป็นพื้นฐานสำหรับระบบการวัดที่สอดคล้องกันทั่วโลก ทั้งทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม อุตสาหกรรมการผลิตและการค้าระหว่างประเทศ

วันมาตรวิทยาโลกในแต่ละปีจึงได้มีการกำหนดหัวข้อที่ใช้ในการจัดงาน ซึ่งแต่ละหัวข้อนั้นมีความน่าสนใจ โดยจะยกตัวอย่างตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 มาชมกันว่ามีอะไรบ้าง

2011 Measurements in Chemistry
2012 We measurefor your Safety
2013 Measurementsin daily life
2014 Measurementsand the global energy challenge
2015 Measurementsand Light
2016Measurementsin a dynamic world
2017 Measurementsfor transport
2018Constant evolution of theInternational System of Units
2019The International System of UnitsFundamentally better

ในวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 นานาประเทศมีการกำหนดนิยามปริมาณต่างๆใหม่เพื่อให้การวัดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และวันมาตรวิทยาโลก ปี ค.ศ. 2020 นี้มีการจัดงานในชื่อ การวัดเพื่อการค้าโลก (Measurements for global trade) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการวัดปริมาณต่างๆซึ่งส่งผลให้การค้าขายระหว่างประเทศได้มาตรฐานเดียวกัน มีคุณภาพ รวมทั้งมีความเป็นธรรม

รวมทั้งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกเราด้วย

แน่นอนว่าหากปราศจากการวัดที่มีคุณภาพ การแลกเปลี่ยนและการค้าของโลก คงไม่สามารถพัฒนาจนเป็นสากลได้อย่างทุกวันนี้

อ้างอิง
http://www.worldmetrologyday.org
http://www.worldmetrologyday.org/press_release.html
http://www.worldmetrologyday.org/past_posters.html

ประมาณเที่ยงคืนนี้ มีสัมมนาออนไลน์ฟรี สดจากอเมริกา (ลงทะเบียนตามลิ้งด้านล่างก่อนนะครับ)Expert Perspectives on UV as a To...
14/05/2020
Welcome! You are invited to join a webinar: Expert Perspectives on UV as a Tool for N95 Decontamination. After registering, you will receive a confirmation email about joining the webinar.

ประมาณเที่ยงคืนนี้ มีสัมมนาออนไลน์ฟรี สดจากอเมริกา (ลงทะเบียนตามลิ้งด้านล่างก่อนนะครับ)
Expert Perspectives on UV as a Tool for N95 Decontamination
Thursday, May 14, 2020 11:00 AM - 12:00 PM EDT
Register: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dmKf0UTzSci6bMLq_Y52iA

IUVA Webinar Introduction Troy Cowan, IUVA HAI Group Coordinator COVID-19/SARS-CoV-2 basics John M. Boyce, MD, Yale University School of Medicine (ret.) Basics of N95 Masks Barry Hunt, Prescientx Thoughts on CDC N95 Disinfection Guidelines Ernest R. Blatchley III, Ph.D, Purdue University Overview of...

มว. ร่วมมือรพธ. สร้างอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้บุคลากรทางการแพทย์https://www.facebook.com/259082827464427/p...
13/05/2020

มว. ร่วมมือรพธ. สร้างอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้บุคลากรทางการแพทย์
https://www.facebook.com/259082827464427/posts/3036484856390863/?sfnsn=mo

เทคโนโลยีมาตรวิทยาสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ต้านโควิด-19 (12 พฤษภาคม 2563)

เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีผู้ที่ติดเชื้อไปทั่วโลก ซึ่งนอกจากผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลแล้ว ยังมีกลุ่มเสี่ยงที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อที่เกิดจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้เช่นกัน ดังนั้นสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความตระหนักอย่างยิ่งถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในการประดิษฐ์อุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยาที่ได้ทำการวัดอย่างแม่นยำในห้องปฏิบัติการของสถาบันที่มีการยอมรับในระดับสากล เพื่อช่วยสนับสนุนทางการแพทย์จำนวน 3 รายการ ซึ่งประกอบไปด้วย รายการที่ 1 เครื่องฆ่าเชื้อในห้องผู้ป่วยโรงพยาบาลภาคสนาม มี 2 แบบด้วยกัน ทั้งแบบธรรมดาที่ประกอบด้วยหลอดยูวีซีรอบตัวในแนวตั้ง สำหรับฉายฆ่าเชื้อในห้อง และแบบมีปีกที่สามารถกางได้ ประกอบด้วยหลอดยูวีซีวางเป็นแนวตั้ง 4 หลอด และแนวนอน 4 หลอด ซึ่งเป็นเครื่องฆ่าเชื้อที่ใช้ในห้องภาคสนามที่กว้างขึ้น แต่จะใช้ในพื้นที่เจาะจง เฉพาะจุด เช่นบริเวณเตียงผู้ป่วย เป็นต้น รายการที่ 2 เครื่องฆ่าเชื้อในรถพยาบาล จำนวน 2 เครื่อง เป็นการนำแนวคิดในการนำแสงยูวีซีมาใช้ฆ่าเชื้อ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าในรถพยาบาลมีความปลอดภัย ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการทดสอบแล้วว่ามีความเข้มของแสงเหมาะสมกับขนาดในรถพยาบาล ทำให้สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้กับห้องอื่นๆ ได้ เช่นในห้องน้ำ หรือห้องพยาบาลที่เป็นห้องขนาดเล็กได้อีกด้วย และรายการที่ 3 เครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซี ที่ดัดแปลงมาจากไมโครเวฟที่ใช้แล้ว จำนวน 15 เครื่อง มีการนำหลอดไฟฆ่าเชื้อโรค (Germicidal Lamp) มาใช้กับอุปกรณ์ชิ้นนี้ ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ ได้มีการทดสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้า ตามมาตรฐานสากล ในโอกาสนี้ นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ และ ร.ท.อุทัย นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร นักมาตรวิทยา และพนักงาน ได้ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา ดังกล่าว ให้กับ รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และผศ.นพ.ปรีดิ์ นิมมานนิตย์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายการคลัง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งทำให้บุคลากรทางการแพทย์เกิดความเชื่อถือในเครื่องมือทางการแพทย์และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่ทั้ง 2 หน่วยงานร่วมมือกัน รวมทั้งยังเป็นกำลังส่วนหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 และช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้แก้ปัญหาในขณะนี้ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

http://www.nimt.or.th/main/?p=31538

09/05/2020
ชัวร์ก่อนแชร์

ขอนอกเรื่องแสงและสี เห็นว่าดีจึงนำมาแชร์ต่อ ในสถานการณ์ระบาดโควิด 19
เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ "การเก็บเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ในรถ เพราะเสี่ยงติดไฟทำให้เกิดไฟไหม้และระเบิดได้! 🔥🔥

จริงหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่?

https://web.facebook.com/SureAndShare/videos/542510953122191/

ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET : เก็บเจลแอลกอฮอล์ไว้ในรถเสี่ยงไฟไหม้ จริงหรือ ?

บนโซเชียลแชร์คลิปเตือนให้ระวังการเก็บเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ในรถ เพราะเสี่ยงติดไฟทำให้เกิดไฟไหม้และระเบิดได้

เรื่องนี้สอบถามกับ ดร.นงลักษณ์ ตั้งไพศาลกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สรุป : ไม่จริง ❌อย่าแชร์

จริง ๆ ก็คือแอลกอฮอล์สามารถระเหยได้ในรถที่อากาศร้อน แต่ว่าจะไม่ติดไฟ

การติดไฟได้ต้องมี 3 อย่าง ดังนี้
1. เชื้อเพลิง คือ เอทานอล
2. ออกซิเจน
3. ประกายไฟ

ดังนั้นข้อควรระวังจริง ๆ ของการใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ คือหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ประกายไฟ 🔥🔥🔥

เขาบอกอาจจะระเบิดได้ ? 😲

ไม่ควรจะระเบิดได้ เพราะเวลาใช้งาน เราจะใช้แบบพกพา เช่น
100 มิลลิลิตร หรือ 50 มิลลิลิตร ซึ่งน้อยมาก

เพราะฉะนั้นอัตราการระเหยจะไม่เยอะ ไม่มีความเข้นข้นของไอแอลกอฮอล์มาก ไม่สามารถที่จะทำให้ระเบิดได้ นอกจากจะพกเป็นถัง 20 ลิตร

ส่วนที่มองไม่เห็นเปลวไฟ 🔥

อาจจะเกิดจากองค์ประกอบที่อยู่ข้างในนั้น ว่าในนั้นมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ประเภทไหน

ถ้าเป็น เอทานอล เปลวไฟเป็นสีเหลือง

ถ้าเป็น เมทานอล เปลวไฟเป็นสีฟ้า

ถ้าน้อย อาจจะมองไม่เห็น รวมทั้งแสงหรือใด ๆ ก็ตามในสภาวะนั้น
ทำให้เราไม่เห็นเปลวไฟ

อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญไม่แนะนำให้เก็บเจลแอลกอฮอล์ไว้ในรถ เพราะว่าอุณหภูมิรถถึงแม้จะจอดไว้ในร่มก็มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง จะทำให้เอทานอลระเหยออกไป ทำให้ประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อก็จะลดลง

09/05/2020
ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET : สารพัดวิธีทดสอบชนิดแอลกอฮอล์ล้างมือ

ขอนอกเรื่องแสงและสี เห็นว่าดีจึงนำมาแชร์ต่อ เป็นเกร็ดความรู้ในสถานการณ์ระบาดของโควิด 19
"การทดสอบชนิดแอลกอฮอล์"

บนสังคมออนไลน์แชร์หลากหลายวิธีการทดสอบชนิดของแอลกอฮอล์ที่นำมาใช้ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโควิด-19 มีวิธีใดบ.....

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือกับบริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด ยก...
07/05/2020

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือกับบริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด ยกระดับการพัฒนาอุปกรณ์หุ่นยนต์รังสียูวีเพื่อฆ่าเชื้อโรคต้นแบบ (UV Robot Prototype) เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานพยาบาล อาคารสำนักงาน และพื้นที่ระบบปิดอื่นๆ ต่อไป
http://www.nimt.or.th/main/?p=31483

ไพรานอมิเตอร์ (Pyranometer) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจติดตามค่าความรับรังสีอาทิตย์รวม (Global solar irradiance monito...
07/05/2020
การสอบเทียบไพรานอมิเตอร์ โดยอาศัยหลักการวัดรังสีเชิงสเปกตรัม (Pyranometer Calibration by using a spetroradiometric method) - สถ

ไพรานอมิเตอร์ (Pyranometer) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจติดตามค่าความรับรังสีอาทิตย์รวม (Global solar irradiance monitoring) ในระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประเมินศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ หรือสมรรถนะของระบบPV
เครื่องมือนี้จำเป็นต้องได้รับการสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากการติดตั้งใช้งานกลางแจ้งเป็นเวลานาน จะส่งผลทำให้ผลการวัดเกิดความผิดพลาดได้
http://www.nimt.or.th/main/?p=31454

การสอบเทียบไพรานอมิเตอร์ โดยอาศัยหลักการวัดรังสีเชิงสเปกตรัม (Pyranometer Calibration by using a spetroradiometric method) 01 พฤษภาคม 256301 พฤษภาคม 2020 ...

การทำลายเชื้อก่อโรคในอากาศด้วยรังสียูวี (UV Air Disinfection)
30/04/2020

การทำลายเชื้อก่อโรคในอากาศด้วยรังสียูวี (UV Air Disinfection)

https://www.facebook.com/259082827464427/posts/2981152111924138/?sfnsn=mo
21/04/2020

https://www.facebook.com/259082827464427/posts/2981152111924138/?sfnsn=mo

มว. ร่วมตรวจสอบค่าความเข้มแสงยูวีซีตู้อบฆ่าเชื้อ (20 เมษายน 2563)
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยนางสาวโรจนา ลี้เจริญ นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ และกำกับดูแลกลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง ร่วมตรวจสอบค่าความเข้มแสงยูวีซีของตู้อบฆ่าเชื้อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้รับบริจาคมาจากบริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด เพื่อให้ทราบค่าความเข้มแสงยูวีซีที่แม่นยำซึ่งจะช่วยกำหนดระยะเวลาการบ่มฆ่าเชื้อที่เหมาะสม เป็นไปตามกำหนดโดยหน่วยงานสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานสากล ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี

http://www.nimt.or.th/main/?p=31378

17/04/2020
ชัวร์ก่อนแชร์

https://www.facebook.com/266168127080435/posts/1085057071858199/?sfnsn=mo&d=n&vh=e

ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET : การใช้หลอดรังสี UV ฆ่าเชื้อโควิด-19

...บนสังคมออนไลน์มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำหลอดรังสียูวีมาใช้ฆ่าเชื้อโควิด-19 ทั้งวิธีการใช้และการเลือกใช้ รวมถึงคำเตือนที่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวัง

เรื่องนี้สอบถามกับคุณพลวัฒน์ จำปาเรือง นักมาตรวิทยา กลุ่มงานแสงและสี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สรุป : รังสี UV ที่สามารถทำลายเชื้อโรคจะอยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 200-313 นาโนเมตร ซึ่งจะครอบคลุมย่านรังสี UV ซี และ บี

โดยที่ประสิทธิภาพการทำลายเชื้อโรคได้ดีที่สุดจะอยู่ในช่วงความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร ก็คืออยู่ในย่านรังสี UV ซี

❗️ไม่แนะนำให้ใช้กับคน เพราะรังสี UV เป็นอันตราย

ควรใช้กับสิ่งของที่ซักล้างทำความสะอาดไม่ได้ เช่น หน้ากากที่อาจจะไม่เพียงพอในบางครั้ง, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, กุญแจ, โทรศัพท์มือถือ, ธนบัตร แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวัง

หากการใช้งานเป็นแบบ Handheld ถือฉายตามพื้นผิวต่าง ๆ ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือหนา, เสื้อผ้าแขนยาว ขายาว, ใส่หน้ากาก Face shield ก็จะสามารถป้องกันรังสี UV ซีได้

❗️รังสี UV ยังเป็นอันตรายกับดวงตา, ระบบการหายใจ อีกด้วย

ดังนั้นการนำหลอดรังสี UV มาใช้ฆ่าเชื้อโรคจึงควรประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ที่สำคัญอุปกรณ์ควรผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ก่อนนำมาใช้งานเพื่อความปลอดภัย เพราะหลอดรังสี UV ซี เราไม่สามารถทราบถึงระดับความเข้มได้ด้วยตาเปล่า

...หากอยากได้รับความมั่นใจมากขึ้นสามารถส่งมาตรวจวัดที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้ยินดีให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือในการตรวจวัดอุปกรณ์รังสียูวีในการฆ่าเชื้อโรค

>>>FACTCHECK

ข้อสงสัยและประเด็นคำถามของทุกท่าน ทางแอดมินจะรีบไล่ตอบให้กับทุกท่าน ๆเนื่องด้วยเวลาที่จำกัดและรูปแบบการนำเสนอ ที่อาจจะไม...
08/04/2020

ข้อสงสัยและประเด็นคำถามของทุกท่าน ทางแอดมินจะรีบไล่ตอบให้กับทุกท่าน ๆ
เนื่องด้วยเวลาที่จำกัดและรูปแบบการนำเสนอ ที่อาจจะไม่สามารถบรรยายได้รอบด้าน ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง

โปรดติดตาม ตอนที่ 2 ได้เร็ว ๆ นี้ ทางเพจของเรา

คำแนะนำและคำเตือน สำหรับการใช้หลอดยูวีทำลายเชื้อโควิด 19

คำแนะนำและคำเตือน สำหรับการใช้หลอดยูวีทำลายเชื้อโควิด 19
07/04/2020

คำแนะนำและคำเตือน สำหรับการใช้หลอดยูวีทำลายเชื้อโควิด 19

01/04/2020
ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET : การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากตรวจวัดไข้

https://youtu.be/CadMTq3mxz4

ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET : การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากตรวจวัดไข้ ...บนสังคมออนไลน์มีข้อสงสัย เกี่ยวกับความแม่...

ผ่านมา 140 กว่าปี UVGI เพิ่งได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย#COVID19 #UV  #UVGItimeline
01/04/2020

ผ่านมา 140 กว่าปี UVGI เพิ่งได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย
#COVID19 #UV #UVGItimeline

ใช้ UV-C ร่วมด้วย ช่วยต้านโควิด19 ได้ !!!Negative pressure room จำเป็นอย่างมากในการป้องกันบุคลากรทางแพทย์จาก COVID-19 อย...
27/03/2020
UVC in Air Disinfection - สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ใช้ UV-C ร่วมด้วย ช่วยต้านโควิด19 ได้ !!!
Negative pressure room จำเป็นอย่างมากในการป้องกันบุคลากรทางแพทย์จาก COVID-19 อย่างไรก็ตามการสร้างห้องดังกล่าวยังมีข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายที่สูงและใช้เวลานาน ดังนั้นการใช้เทคนิค Upper-Room UVGI หรือ การใช้เทคนิค UVGI ในระบบ HVAC ของอาคารสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้
http://www.nimt.or.th/main/?p=27677

UVC in Air Disinfection 06 กันยายน 2562 กลุ่มงานสื่อสารองค์กรInfographicUVC, UVC in Air Disinfection, UVC Technology, พลวัฒน์ จำปาเรือง, เทคโนโลยีรังสียูวีซี, โครง....

ที่อยู่

3/4-5 อาคารผดุงมาตร ตึก 2 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Ban Khlong Ha (2)
12120

ข้อมูลทั่วไป

ฝ่ายมาตรวิทยาแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 เป็นฝ่ายที่จัดตั้งขึ้นล่าสุดของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โครงสร้างประกอบด้วย 4 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 1. ห้องปฏิบัติการแสง ประกอบด้วย 2 ห้องปฏิบัติการย่อย ได้แก่ 1.1 ห้องปฏิบัติการความเข้มการส่องสว่าง (Luminous Intensity Lab.) 1.2 ห้องปฏิบัติการฟลักซ์ความส่องสว่างรวม (Total Luminous Flux Lab.) 2. ห้องปฏิบัติการสี (Colorimetry Lab.) 3. ห้องปฏิบัติการการกระจายคลื่นแสง (Radiometry Lab.) 4. ห้องปฏิบัติการใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Lab.) ต่อมา ในปี 2560 ได้เปลี่ยนสถานะเป็น "กลุ่มงานแสงและสี" สังกัดฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง ตามการจัดแผนผังโครงสร้างองค์กรใหม่ ประกอบด้วย 3 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 1. ห้องปฏิบัติการแสง ประกอบด้วย 2 ห้องปฏิบัติการย่อย ได้แก่ 1.1 ห้องปฏิบัติการความเข้มแสง (Luminous Intensity Lab.) 1.2 ห้องปฏิบัติการฟลักซ์แสง (Total Luminous Flux Lab.) 2. ห้องปฏิบัติการสี (Spectrophotometry Lab.) 3. ห้องปฏิบัติการการกระจายคลื่นแสง (Radiometry Lab.)

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 577 5100

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Light and color clubผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Light and color club:

วิดีโอทั้งหมด

วัตถุประสงค์การจัดตั้งเพจ

ชมรมมาตรวิทยาแสงและสีจัดตั้งขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านการวัด เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ และมาตรฐานทางด้านแสงและสี ประชาสัมพันธ์การให้บริการสอบเทียบและการวัดต่าง ๆ ของกลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง อีกทั้งเป็นช่องทางในการรับฟังปัญหาทางเทคนิคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากสมาชิกของชมรมมาตรวิทยาแสงและสี และประชาชนทั่วไป

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Ban Khlong Ha (2) บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

sineax series hi precision power quality various interfaces
sineax series hi precision power quality various interfaces