สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด
(6)

เปิดเหมือนปกติ

อัพเดทใบสั่งซื้อมอเตอร์ไซค์ YAMAHA คลิก >> https://www.srusct.or.th/uploads/document/394/20210402145941C1p0kD2.pdf
02/04/2021

อัพเดทใบสั่งซื้อมอเตอร์ไซค์ YAMAHA คลิก >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/394/20210402145941C1p0kD2.pdf

ยามาฮ่า โดย บริษัท ฟ้าใหม่มอเตอร์ จำกัด นำส่งรถมอเตอร์ไซค์ให้กับสมาชิก สอ.สร.รฟท.
02/04/2021

ยามาฮ่า โดย บริษัท ฟ้าใหม่มอเตอร์ จำกัด นำส่งรถมอเตอร์ไซค์ให้กับสมาชิก สอ.สร.รฟท.

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระเจริญด้วยเกล้าด...
02/04/2021

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.)

📣📣ลูกจ้างเฉพาะงานฯที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานรถไฟฯ  ที่ยังไม่ได้นำส่งค่าหุ้นรายดือนและงวดเงินกู้ รวมถึงยังไม่ได้แจ้งเลข...
01/04/2021

📣📣
ลูกจ้างเฉพาะงานฯที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานรถไฟฯ ที่ยังไม่ได้นำส่งค่าหุ้นรายดือนและงวดเงินกู้ รวมถึงยังไม่ได้แจ้งเลขประจำตัวพนักงานใหม่ โปรดติดต่อสหกรณ์ด่วนคะ !!! 📣📣

เพื่อสหกรณ์ฯจะได้ดำเนินการ นำข้อมูลหมายเลขประจำตัวพนักงานใหม่ของท่าน นำส่งในการหักรายการของสหกรณ์ประจำเดือนเมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์ สอ.สร.รฟท.

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564รายละเอียดใบสั่...
31/03/2021

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564

รายละเอียดใบสั่งจอง YAMAHA คลิก >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/394/20210402145941C1p0kD2.pdf

สัญญาเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ เพื่อซื้อรถจักรยายนต์ คลิก >>
https://www.srusct.or.th/uploads/document/386/20210309103356FkjGj95.pdf

เอกสารประกอบการยื่นกู้ฯ คลิก >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/387/20210309105207R2p9qkg.pdf

คุณสมบัติผู้กู้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ คลิก >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/388/20210309105614vC2uZzf.pdf

***รถจักรยานยนต์ HONDA เปิดให้สมาชิกจองในช่วงเดือนเมษายน 2564***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004 ตามวันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สมัครใช้ระบบ SRUSCT WEB ONLINE สมาชิกเข้าดูข้อมูลต่างๆ ได้ดังนี้1. ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก และสมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลที...
31/03/2021

สมัครใช้ระบบ SRUSCT WEB ONLINE สมาชิกเข้าดูข้อมูลต่างๆ ได้ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก และสมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ด้วยตนเอง
2. ข้อมูลทุนเรือนหุ้น
3. ข้อมูลเงินฝาก
4. ข้อมูลเงินกู้
5. พิมพ์ใบเสร็จ (รายการหักรายเดือน ซึ่งในปัจจุบันสหกรณ์ฯไม่ได้พิมพ์ส่งให้สมาชิกแล้วคะ)
6. ข้อมูลภาระค้ำประกัน
7. ข้อมูลเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
8. ยืนยันยอดผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับในปีนี้สหกรณ์ฯยังคงส่งเป็นเอกสารให้สมาชิกยืนยันยอดคะ)

หมายเหตุ : ก่อนการสมัครเข้าใช้งานระบบออนไลน์ สมาชิกต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์กับทางสหกรณ์เพื่ออัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก่อนคะ หลังจากแจ้งเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว สมัครเข้าใช้งานได้เลยคะ

ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครระบบออนไลน์
1.ทะเบียนสมาชิก
2.หมายเลขบัตรประชาชน
3. เบอร์โทรศัพท์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004
ตามวันเวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

วารสารอุดมการณ์สหกรณ์ ฉบับที่ 72 ประจำเดือนเมษายน 2564 คลิก >> https://www.srusct.or.th/uploads/journal/202103301405370Q...
30/03/2021

วารสารอุดมการณ์สหกรณ์ ฉบับที่ 72 ประจำเดือนเมษายน 2564

คลิก >>https://www.srusct.or.th/uploads/journal/202103301405370QhtYpe.pdf

📅📅ประกาศ วันหยุด สอ.สร.รฟท. ประจำเดือน เมษายน 2564 📅📅❌ วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 ❌ หยุดเนื่องในวันจักรี❌ วันจันทร์ที่ 1...
30/03/2021

📅📅ประกาศ วันหยุด สอ.สร.รฟท.
ประจำเดือน เมษายน 2564 📅📅

❌ วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 ❌ หยุดเนื่องในวันจักรี

❌ วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 ❌ วันหยุดเพิ่มเติม ตามประกาศของรัฐบาล

❌ วันที่ 13-15 เมษายน 2564 ❌ หยุดเนื่องในวันสงกรานต์

❌ วันที่ 16 เมษายน 2564 ❌
ปิดทำการครึ่งวัน ตั้งแต่เวลา 12.00 - 16.30 น. เพื่อจัดอบรมสัมมนาให้กับ คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (เปิดทำการเวลา 08.30 - 12.00 น.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004

ประชาสัมพันธ์
สอ.สร.รฟท.

แจ้งปิดทำการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1 วัน - ปิดทำการ วันที่ 12 เมษายน 2564 (ชดเชยวันสงกรานต์) ตามประกาศของรัฐบาล- ป...
25/03/2021

แจ้งปิดทำการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1 วัน

- ปิดทำการ วันที่ 12 เมษายน 2564 (ชดเชยวันสงกรานต์) ตามประกาศของรัฐบาล
- ปิดทำการ วันที่ 16 เมษายน 2564 (ครึ่งวัน) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 16.30 น. เพื่อจัดอบรมสัมมนาให้กับ คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

และจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ แล้วหรือยัง??สมาชิกท่านใดที่ยังไม่เคยตั้งผู้รับผลประโยชน์ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงสามารถดาวน์โหลดแบบ...
19/03/2021

ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ แล้วหรือยัง??

สมาชิกท่านใดที่ยังไม่เคยตั้งผู้รับผลประโยชน์ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่https://www.srusct.or.th/uploads/document/179/20190509151806FcL44zO.pdf

หรือ ติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ ทำการสหกรณ์ สอ.สร.รฟท. ในวันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004

ตรวจสอบรายชื่อเงินรอจ่ายคืน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 คลิกอ่านรายชื่อ >> https://www.srusct.or.th/news.php?nid=206 สอบถามร...
17/03/2021

ตรวจสอบรายชื่อเงินรอจ่ายคืน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564

คลิกอ่านรายชื่อ >> https://www.srusct.or.th/news.php?nid=206

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564รายละเอียดใบสั่...
16/03/2021

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564

รายละเอียดใบสั่งจอง YAMAHA คลิก >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/394/20210402145941C1p0kD2.pdf

สัญญาเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ คลิก >>
https://www.srusct.or.th/uploads/document/386/20210309103356FkjGj95.pdf

เอกสารประกอบการยื่นกู้ฯ คลิก >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/387/20210309105207R2p9qkg.pdf

คุณสมบัติผู้กู้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ คลิก >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/388/20210309105614vC2uZzf.pdf

***รถจักรยานยนต์ HONDA เปิดให้สมาชิกจองในช่วงเดือนเมษายน 2564***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004 ตามวันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่ผ่าน ประธานกรรมการศูนย์ปประสานงานฯ  นายภิญโญ เรือนเพ็ชร  และนางโชติกา บุญรังศรี ผู้จัดการศ...
15/03/2021

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่ผ่าน ประธานกรรมการศูนย์ปประสานงานฯ
นายภิญโญ เรือนเพ็ชร และนางโชติกา บุญรังศรี ผู้จัดการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ณ รร.เอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี พร้อมรับโล่เกียรติคุณ เป็น "บุคลต้นแบบ" ของศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรภไฟแห่งประเทศไทย จำกัด
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) มอบรางวัลศูนย์ประสานงานฯ ดีเด่น ประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากด้านการเพิ่มสมาชิก ด้านการคุณภาพศูนย์ประสานงานด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรม พร้อมกับการประเมินตนเองและผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 27 ศูนย์ฯ ด้านการเพิ่มสมาชิกจำนวน 9 ศูนย์ฯ ด้านคุณภาพศูนย์ประสานงานด้านบริหารจัดการจำนวน 9 ศูนย์ฯ และด้านนวัตกรรมจำนวน 9 ศูนย์ฯ รวมทั้งบุคคลต้นแบบศูนย์ประสานงานฯ จำนวน 8 ราย

บุคคลต้นแบบศูนย์ประสานงาน จำนวน 8 ศูนย์ ได้แก่
1. ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพ์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.)
2. ศูนย์ประสานงาน สอ.ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
3. ศูนย์ประสานงาน สอ.ครูศรีสะเกษ จำกัด
4. ศูนย์ประสานงาน สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด
5. ศูนย์ประสานงาน สอ.ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด
6. ศูนย์ประสานงาน สอ.ครูนนทบุรี จำกัด
7. ศูนย์ประสานงาน สอ.ครูกรมสามัญศึกษาจังหวักเชียงราย จำกัด
8. ศูนย์ประสานงาน สอ.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564รายละเอียดใบสั่...
10/03/2021

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564

รายละเอียดใบสั่งจอง YAMAHA คลิก >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/394/20210402145941C1p0kD2.pdf

สัญญาเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ คลิก >>
https://www.srusct.or.th/uploads/document/386/20210309103356FkjGj95.pdf

เอกสารประกอบการยื่นกู้ฯ คลิก >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/387/20210309105207R2p9qkg.pdf

คุณสมบัติผู้กู้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ คลิก >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/388/20210309105614vC2uZzf.pdf

***รถจักรยานยนต์ HONDA เปิดให้สมาชิกจองในช่วงเดือนเมษายน 2564***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004 ตามวันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

8 มีนาคม 2564  "วันสตรีสากล"เมื่อช่วงเช้าที่ผ่าน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสหากิจสัมพันธ์ รวมตั...
08/03/2021

8 มีนาคม 2564 "วันสตรีสากล"

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่าน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสหากิจสัมพันธ์ รวมตัวกันเดินขบวนเรียกร้องสิทธิต่างๆ ที่แรงงานสตรีควรได้รับ โดยเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปยังทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.) นำโดย คุณโชติกา บุญรังศรี ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย.

❌❌กฎข้อห้ามของ สอ.สร.รฟท.❌❌ข้อที่ 1 ห้ามสมาชิก หรือผู้มาใช้บริการกับสหกรณ์ฯ นำของฝากหรือของกำนัลทุกชนิดมามอบให้กรรมการหร...
08/03/2021

❌❌กฎข้อห้ามของ สอ.สร.รฟท.❌❌

ข้อที่ 1 ห้ามสมาชิก หรือผู้มาใช้บริการกับสหกรณ์ฯ นำของฝากหรือของกำนัลทุกชนิดมามอบให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อย่างเด็ดขาด

ข้อที่ 2 ห้ามกรรมการ และเจ้าหน้าที่รับของฝากหรือของกำนัลทุกชนิดจากสมาชิก หรือผู้ที่มาใช้บริการกับสหกรณ์อย่างเด็ดขาด

ขอบพระคุณคะ
ประชาสัมพันธ์ สอ.สร.รฟท.

วารสารอุดมการณ์สหกรณ์ ฉบับที่ 71 เดือนมีนาคม 2564อ่านเพิ่มเติม คลิก >> https://www.srusct.or.th/uploads/journal/20210308...
08/03/2021

วารสารอุดมการณ์สหกรณ์ ฉบับที่ 71 เดือนมีนาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม คลิก >>https://www.srusct.or.th/uploads/journal/20210308125056hxWMIw2.pdf

สูตรคำนวณเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
01/03/2021

สูตรคำนวณเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน

ประกาศ หยุเทำการ 1 วันวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564เนื่องในวันมาฆบูชา เปิดทำการปกติ ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564ฝ่ายประ...
25/02/2021

ประกาศ หยุเทำการ 1 วัน
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
เนื่องในวันมาฆบูชา

เปิดทำการปกติ
ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Photos from สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด's post
25/02/2021

Photos from สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด's post

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากทุกประเภท ปี 2564มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไปอ่านรายละเ...
24/02/2021

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากทุกประเภท ปี 2564

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียด ประกาศเพิ่มเติม คลิก >> https://www.srusct.or.th/news.php?nid=202

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท คลิก >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/383/20210224101649TN7C4zu.pdf

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท คลิก >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/384/20210224101705HAcSpDI.pdf

อัตราการผ่อนชำระค่างวด เงินกู้สามัญ คลิก >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/380/20210224101504N5XhcWn.pdf

อัตราการผ่อนชำระค่างวด เงินกู้ฉุกเฉิน คลิก >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/381/20210224101533KS5QrWk.pdf

อัตราการผ่อนชำระค่างวด เงินกู้ฉุกเฉิน (ลูกจ้างเฉพาะงาน) คลิกhttps://www.srusct.or.th/uploads/document/382/20210224101600XAQM8AQ.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004
ตามวันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.

ตรวจสอบรายชื่อเงินรอจ่ายคืน ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกอ่านรายชื่อ >> https://www.srusct.or.th/news.php?nid=...
23/02/2021

ตรวจสอบรายชื่อเงินรอจ่ายคืน ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกอ่านรายชื่อ >> https://www.srusct.or.th/news.php?nid=201

หมายเหตุ : สมาชิกที่มีรายชื่อเงินรอจ่ายคืน ประจำปี 2558 ติดต่อขอรับเงินได้ในวัน และะเวลาทำการ ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2564 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จะโอนเข้าบัญชีทุนสำรองสหกรณ์ฯ ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004

สมาชิกสหกรณ์ สอ.สร.รฟท. ที่เป็นลูกจ้างรอการบรรจุได้รับเลขบัตรประจำตัวพนักงานใหม่ ติดต่อสหกรณ์ด่วน!! เพื่อแจ้งเลขประจำตัว...
23/02/2021

สมาชิกสหกรณ์ สอ.สร.รฟท. ที่เป็นลูกจ้างรอการบรรจุได้รับเลขบัตรประจำตัวพนักงานใหม่ ติดต่อสหกรณ์ด่วน!! เพื่อแจ้งเลขประจำตัวใหม่กับสหกรณ์

ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นี้!!!

เอกสารที่ต้องเตรียม ;

1. สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด)
2. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. คำสั่งฯ ลูกจ้างรายเดือนรอการบรรจุ
3. เขียนใบคำร้อง ขอเปลี่ยนเลขประจำตัวเพื่อหักเงินประจำเดือน

หมายเหตุ : หากในสลิปเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีรายการหักของสหกรณ์ฯ สมาชิกจะต้องนำส่งค่างวดและทุนเรือนหุ้นด้วยตนเอง มาชำระที่ทำการสหกรณ์ฯ หรือโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004 ตามวันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร เวลา 08.30 - 16.30 น.

สมัครใช้ระบบ SRUSCT WEB ONLINE สมาชิกเข้าดูข้อมูลต่างๆ ได้ดังนี้1. ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก และสมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลที...
18/02/2021

สมัครใช้ระบบ SRUSCT WEB ONLINE สมาชิกเข้าดูข้อมูลต่างๆ ได้ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก และสมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ด้วยตนเอง
2. ข้อมูลทุนเรือนหุ้น
3. ข้อมูลเงินฝาก
4. ข้อมูลเงินกู้
5. พิมพ์ใบเสร็จ (รายการหักรายเดือน ซึ่งในปัจจุบันสหกรณ์ฯไม่ได้พิมพ์ส่งให้สมาชิกแล้วคะ)
6. ข้อมูลภาระค้ำประกัน
7. ข้อมูลเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
8. ยืนยันยอดผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับในปีนี้สหกรณ์ฯยังคงส่งเป็นเอกสารให้สมาชิกยืนยันยอดคะ)

หมายเหตุ : ก่อนการสมัครเข้าใช้งานระบบออนไลน์ สมาชิกต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์กับทางสหกรณ์เพื่ออัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก่อนคะ หลังจากแจ้งเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว สมัครเข้าใช้งานได้เลยคะ

ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครระบบออนไลน์

1.ทะเบียนสมาชิก
2.หมายเลขบัตรประชาชน
3. เบอร์โทรศัพท์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004
ตามวันเวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงนรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยผู้...
17/02/2021

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงนรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยผู้แทนสมาชิก ชุดที่ 16/2564 จำนวน 143 คน จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และมาตรการการป้องการระบาดโรคจากหน่วยงานรัฐ มาตรการการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ จึงงดให้สมาชิกเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม
ประธานในที่ประชุม โดย คุณภิญโญ เรือนเพ็ชร ประธานกรรมการ สอ.สร.รฟท. ร่วมด้วย คุณสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานที่ปรึกษา สอ.สรร.ฟท. คุณสาวิทย์ แก้วหวาน ที่ปรึกษา สอ.สร.รฟท. คุณสุพิเชฐ สุวรรณชาตรี เลขานุการ สอ.สร.รฟท. และคุณสุมาลี สุดแก้ว เหรัยญิก สอ.สร.รฟท.ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากองค์กรภายนอกได้เข้าร่วมการประชุมฯ ดังนี้ คุณจิรพันธ์ จันทรพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จาก สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2 และ ดร.มนตรี ช่วยชู ผู้สอบบัญชี คุณนภสร สาละสาลิน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และคุณณัฐนนท์ อุปแก้ว ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จาก บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

โดยในปีบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.สร.รฟท. มีสมาชิก ทั้งหมด 7,846 คน
มี ทุนดำเนนิงาน ณ สิ้นปีบัญชี 31 ธันวาคม 2563
จำนวน 3,139,305,258.48 บาท
มี ทุนเรือนหุ้น จำนวน 2,020,777,700 บาท

-----------------------------------------------------------------------
ตลอดการเข้าประชุมสหกรณ์ฯได้กำหนดมาตรการ ดังนี้
1. ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง
2. สวมใส่หน้ากากาอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเข้าร่วมประชุม
3. แสกนคิวอาร์โค๊ด "ไทยชนะ" เพื่อบันทึกการเข้า - ออก
4. เว้นระยะห่างตลอดการเข้าร่วมประชุม
5. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ประจำจุดต่างๆที่สหกรณ์ได้จัดไว้ให้

ประชาสัมพันธ์
สอ.สร.รฟท.

16/02/2021

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
สอ.สร.รฟท. ปิดทำการครึ่งวัน
เปิดทำการในเวลา 14.00 - 16.30 น.

ประกาศ  สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรภไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.) ประชุมใหญ่ โดยผู้แทนสมาชิก ประจำปี 256...
16/02/2021

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรภไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.)

ประชุมใหญ่ โดยผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 ตามข้อบังคับ 64
ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรคจากหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับในหมวดที่ 7 สอ.สร.รฟท. จึงจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยมีผู้แทนสมาชิกชุดที่ 16/2564 จำนวน 143 คนจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเท่านั้น และ"งด"ให้สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อสังเกตุการณ์เหมือนปีก่อนๆ พร้อมกับห้ามแจกจ่ายสิ่งของ อาหาร (ตามคำสั่งห้าม) แก่ผู้มาร่วมกิจกรรม ยกเว้นได้รับอนุญาตจากเขตพื้นที่เท่านั้น

จึงเรียนมายังสมาชิกทุกท่านเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้
ประชาสัมพันธ์ สอ.สร.รฟท.

📣📣แจ้งปิดทำการครึ่งวัน 📣📣วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และเปิดทำการตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.30 น.ประชาสัมพันธ์ สอ.สร.รฟท.
15/02/2021

📣📣แจ้งปิดทำการครึ่งวัน 📣📣

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

และเปิดทำการตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.30 น.

ประชาสัมพันธ์ สอ.สร.รฟท.

ประกาศ  สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรภไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.) ประชุมใหญ่ โดยผู้แทนสมาชิก ประจำปี 256...
12/02/2021

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรภไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.)

ประชุมใหญ่ โดยผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 ตามข้อบังคับ 64
ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรคจากหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับในหมวดที่ 7 สอ.สร.รฟท. จึงจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยมีผู้แทนสมาชิกชุดที่ 16/2564 จำนวน 143 คนจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเท่านั้น และ"งด"ให้สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อสังเกตุการณ์เหมือนปีก่อนๆ พร้อมกับห้ามแจกจ่ายสิ่งของ อาหาร (ตามคำสั่งห้าม) แก่ผู้มาร่วมกิจกรรม ยกเว้นได้รับอนุญาตจากเขตพื้นที่เท่านั้น
จึงเรียนมายังสมาชิกทุกท่านเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

ประชาสัมพันธ์ สอ.สร.รฟท.

สมาชิกสหกรณ์ สอ.สร.รฟท. ที่เป็นลูกจ้างรอการบรรจุได้รับเลขบัตรประจำตัวพนักงานใหม่ ติดต่อสหกรณ์ด่วน!! เพื่อแจ้งเลขประจำตัว...
12/02/2021

สมาชิกสหกรณ์ สอ.สร.รฟท. ที่เป็นลูกจ้างรอการบรรจุได้รับเลขบัตรประจำตัวพนักงานใหม่ ติดต่อสหกรณ์ด่วน!! เพื่อแจ้งเลขประจำตัวใหม่กับสหกรณ์

เอกสารที่ต้องเตรียม ;
1. สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด)
2.สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. เขียนใบคำร้อง ขอเปลี่ยนเลขประจำตัวเพื่อหักเงินประจำเดือน

หมายเหตุ : หากในสลิปเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีรายการหักของสหกรณ์ฯ สมาชิกจะต้องนำส่งค่างวดและทุนเรือนหุ้นด้วยตนเอง มาชำระที่ทำการสหกรณ์ฯ หรือโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004 ตามวันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร เวลา 08.30 - 16.30 น.

📣📣แจ้งปิดทำการครึ่งวัน 📣📣วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และเปิดทำการตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.30 น.ประชาสัมพันธ์ สอ.สร.รฟท.
10/02/2021

📣📣แจ้งปิดทำการครึ่งวัน 📣📣

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
และเปิดทำการตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.30 น.

ประชาสัมพันธ์ สอ.สร.รฟท.

สมัครใช้ระบบ SRUSCT WEB ONLINE สมาชิกเข้าดูข้อมูลต่างๆ ได้ดังนี้1. ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก และสมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลที...
08/02/2021

สมัครใช้ระบบ SRUSCT WEB ONLINE สมาชิกเข้าดูข้อมูลต่างๆ ได้ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก และสมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ด้วยตนเอง
2. ข้อมูลทุนเรือนหุ้น
3. ข้อมูลเงินฝาก
4. ข้อมูลเงินกู้
5. พิมพ์ใบเสร็จ (รายการหักรายเดือน ซึ่งในปัจจุบันสหกรณ์ฯไม่ได้พิมพ์ส่งให้สมาชิกแล้วคะ)
6. ข้อมูลภาระค้ำประกัน
7. ข้อมูลเงินปันผลและเฉลี่ยคืน (สามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้หลังจากการประชุมใหญ่ฯ ประจำปี 2563)
8. ยืนยันยอดผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับในปีนี้สหกรณ์ฯยังคงส่งเป็นเอกสารให้สมาชิกยืนยันยอดคะ)

หมายเหตุ : ก่อนการสมัครเข้าใช้งานระบบออนไลน์ สมาชิกต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์กับทางสหกรณ์เพื่ออัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก่อนคะ หลังจากแจ้งเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว สมัครเข้าใช้งานได้เลยคะ

ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครระบบออนไลน์
1.ทะเบียนสมาชิก
2.หมายเลขบัตรประชาชน
3. เบอร์โทรศัพท์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004
ตามวันเวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

วารสารอุดมการณ์สหกรณ์ ฉบับที่ 70 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 อ่านเพิ่มเติมคลิก >> https://www.srusct.or.th/uploads/journal/2021...
05/02/2021

วารสารอุดมการณ์สหกรณ์ ฉบับที่ 70 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

อ่านเพิ่มเติมคลิก >>https://www.srusct.or.th/uploads/journal/20210205110644I1RhcCe.pdf

ประกาศ เรื่องการประชุมใหญ่สามัญ โดยผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 ตามข้อบังคับ ข้อ 64  ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 -------...
04/02/2021

ประกาศ เรื่องการประชุมใหญ่สามัญ โดยผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 ตามข้อบังคับ ข้อ 64 ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

--------------------------------------------------------------------------

สหกรณ์ฯจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 โดยผู้แทนสมาชิก ตามข้อบังคับ ข้อ 64 งดให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ๋ฯ เนื่องจากสถานกาณณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 สหกรณ์ฯได้จัดการประชุมภายใต้ข้อกำหนดและมาตรการที่รัฐบาลกำหนด และไม่มีการแจกของที่ระลึกในวันประชุมใหญ่ฯ การรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สมาชิกจะได้รับเงินดังกล่าวในวัน
พฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คะ

ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบพระคุณคะ
ประชาสัมพันธ์ สอ.สร.รฟท.

ที่อยู่

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด อาคาร 4 ช
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621054756

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ส่งค่าฌาปนกิจ 2กองของแฟนคือนางพรทิพย์ อรุณงามครับ
โครงการผ่อนมอไซค์ จะมีอีกเมื่อไรครับ
ทำไมวันนี้ผมโทรเข้าสหกรณ์ฯ เบอร์ 02-5379140 ไม่ได้ครับ จากลำปาง สัญญาณจะดังตู๊ดๆๆๆ ตลอดแต่ค่รึ่งวันเช้าแล้วครับ มีเบอร์อื่นไหมครับ
รบกวนถามค่ะ 21 กพ นี้จะมีการประชุมเลือกตั้งใช่ไหมคะ คนที่ไปเลือกจะได้ เงิน1,000บาทด้วยรึปล่าวคะ (คนถามเป็นสมาชิกสมทบค่ะ) เห็นสหกรณ์เขาได้กัน
สิ่งที่ดีมอบกลับผมในชูชาติประจุททะสี
โครงการเก็บออม มะเร็ง ไม่ตาย รักษาได้ จริงหรือ? โรงพยาบาลไหนล่ะ 30 บาทหรือ? ค่ารักษามากมายแค่ไหน ถ้าเป็นโรงพยาบาลดีดี? วันนี้เราวางแผนเก็บเงิน เพื่ออะไรบ้าง ไวใช้..เพื่อลูกๆ.. เพื่อเป็นมรดก.. ลดหย่อนภาษี... เพื่อเป็นสวัสดิการ..มีหลายเหตุผล แต่สิ่งที่เราไม่คาดฝัน นั่นแหละจะเป็นเหตุผลที่ถูกมองข้ามเสมอ. วางแผนเก็บออมอย่างคุ้มค่า ได้ประโยชน์สูง ติดค่อเรา 0957395949 บุดดา ไทยประกันชีวิต ฝากสั้น. 5 ปี 6 ปี 7 ปี คุ้มครองยาว 10ปี 15ปี หรือ 14 ปี ผลประโยชน์รวมสูงถึง 500% 5b9687892a589
เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง..เนื่องด้วยณู๋เดือนร้อนเรื่องที่จอดรถ ที่บ้านพักรถไฟ กม11 บางคนไม่มีรถ เเต่จองที่ไว้2-3ล๊อค เพื่อให้ พนักงานปตทมา จอดเเล้วเก็บ รายเดือน บางคน เอากรวยมาวาง เพื่อที่จะให้รถญาติตัวเองมาจอด บางคนไม่ใช่เจ้าของห้อง ให้เค้ามาเช่า เเล้วพวกณู๋ที่มีสิทล่ะค่ะควรทำไง เเม้ทั่จอดมอไซยังไม่มี
..คนเรามักจะเลือก...ด้วยตัวเองเสมอ. สร้างรายได้เพิ่มมากกว่าเงินเดือนประจำ กับเรา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) - รับสมัครทีมขาย,ตัวแทน,ผู้บริหารหน่วย ผู้บริหารศูนย์ รายได้ดี คอมมิชชั่นสูงกว่า เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ สังคมที่เปลี่ยนแปลง และสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวและตัวคุณ ..ทุกคนมีแนวคิดที่อยากจะมีรายได้เพิ่ม..เปิดโอกาสให้กับตัวเอง อย่าปิดกั้นโอกาสแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม ซึ่งมันอาจจะเปิดโอกาสครั้งสำคัญให้กับคุณ โทรหาเรา 095 739 5949 Line ID : 0899929343 https://goo.gl/forms/nVQf6nJr2iDKRqwQ2 5ab3ce0e34d29
ขอบคุณน้องเบริ์ด