สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด

เปิดเหมือนปกติ

4 ขั้นตอนสมัครเข้าใช้งานระบบออนไลน์สหกรณ์ SRUSCT WEB ONLINEคลิก >> https://www.srusct.or.th/page.php?pid=48สมาชิกสามารถส...
17/09/2020

4 ขั้นตอนสมัครเข้าใช้งานระบบออนไลน์สหกรณ์
SRUSCT WEB ONLINE

คลิก >> https://www.srusct.or.th/page.php?pid=48

สมาชิกสามารถสมัครใช้งานและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น หุ้น เงินฝาก เงินกู้ ภาระค้ำประกัน และอัพเดทข้อมูลข่าวสารต่างๆของสหกรณ์ฯ ได้แล้วที่
>> www.srusct.or.th

❌❌ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงิน❌❌"สวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก" ประจำปี 2563 รายชื่อผู้ที่ได้รับสวัสดิการเงินตอบ...
16/09/2020

❌❌ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงิน❌❌

"สวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก" ประจำปี 2563

รายชื่อผู้ที่ได้รับสวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก คลิก >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/347/20200916112326E2HnZjP.pdf

--------------------------------------------------------------------------

สมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก ดังนี้

- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
- เป็นสมาชิกที่เกษียณอายุจากการรถไฟฯ หรือออกจากงานโดยไม่มีความ
ผิดใดๆ
- เป็นสมชาิกที่ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ฯ ครบถ้วน

--------------------------------------------------------------------------

การจ่ายเงินสวัสดิการ จ่ายตามช่วงอายุการเป็นสมาชิก ดังนี้

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี
มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 2,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี
มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 3,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี
มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 5,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี
มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 10,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 25 ปี แต่ไม่ถึง 30 ปี
มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 20,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 30,000 บาท

ติดต่อขอรับสวัสดิการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
(ภายใน 90 วัน)

--------------------------------------------------------------------------

**สำหรับสมาชิกที่ไม่มีรายชื่อตามตารางนี้ กรุณาติดต่อสหกรณ์ฯ **
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
(ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563)
ตามวันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตรวสอบรายชื่อเงินจ่ายคืน ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2563คลิก ตรวจสอบรายชื่อ >> https://www.srusct.or.th/uploads/document...
15/09/2020

ตรวสอบรายชื่อเงินจ่ายคืน ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2563

คลิก ตรวจสอบรายชื่อ >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/346/202009151022239BZu1RY.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004

ข้อควรรู้ สำหรับผู้กู้เงินสามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ (โครงการระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 ธัน...
15/09/2020

ข้อควรรู้ สำหรับผู้กู้เงินสามัญโครงการพิเศษ
เพื่อซื้อสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ

(โครงการระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 ธันวาคม 2563)

ดาวน์โหลด สัญญาสามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ (ใช้กระดาษสีฟ้า) >> ข้อควรรู้ สำหรับผู้กู้เงินสามัญโครงการพิเศษ
เพื่อซื้อสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ

(โครงการระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 ธันวาคม 2563)

ดาวน์โหลด สัญญาสามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ (ใช้กระดาษสีฟ้า) >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/341/2020091594508A8EbtGe.pdf

ดาวน์โหลด ใบสั่งซื้อสินค้าด้านไอทีและโทรศัพท์มือถือ (Smartphone&Ipad) >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/344/20200911141722hTvub0s.pdf

ดาวน์โหลด ใบสั่งซื้อสินค้าด้านไอทีและโทรศัพท์มือถือ (คอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค) >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/345/20200911141910sKyNzeG.pdf

ดาวน์โหลด สุทธิคงเหลือเงินกู้สามัญ >>
https://www.srusct.or.th/uploads/document/301/2020081984008NBx8hX3.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 900https://www.srusct.or.th/uploads/document/341/20200902134854zeQsgN1.pdf

ดาวน์โหลด ใบสั่งซื้อสินค้าด้านไอทีและโทรศัพท์มือถือ (Smartphone&Ipad) >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/344/20200911141722hTvub0s.pdf

ดาวน์โหลด ใบสั่งซื้อสินค้าด้านไอทีและโทรศัพท์มือถือ (คอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค) >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/345/20200911141910sKyNzeG.pdf

ดาวน์โหลด สุทธิคงเหลือเงินกู้สามัญ >>
https://www.srusct.or.th/uploads/document/301/2020081984008NBx8hX3.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004

วารสารอุดมการณ์สหกรณ์ ฉบับที่ 65 เดือนกันยายน 2563
11/09/2020

วารสารอุดมการณ์สหกรณ์ ฉบับที่ 65 เดือนกันยายน 2563

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อสินค้าด้านไอที และโทรศัพท์มือถือเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 ธันวาคม 2563ดาวน์โหลด...
11/09/2020

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
เพื่อซื้อสินค้าด้านไอที และโทรศัพท์มือถือ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดสัญญา >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/341/20200902134854zeQsgN1.pdf

ใบสั่งซื้อและรายละเอียดสินค้าโทรศัพท์มือถือและไอแพด >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/344/20200911141722hTvub0s.pdf

ใบสั่งซื้อและรายละเอียดสินค้าคอมพิวเตอร์และโน๊คบุ๊ค >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/345/20200911141910sKyNzeG.pdf

คุณสมบัติผู้กู้ >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/342/20200903154120SvQM6xP.pdf

หมายเหตุ : รายละเอียดสินค้าประเภทโน๊ตบุ๊ครอทางบริษัทจัดส่งรายละเอียดมาให้อีกครั้งคะ ขออภัยในความไม่สะดวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด's cover photo
10/09/2020

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด's cover photo

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อสินค้าด้านไอที และโทรศัพท์มือถือเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 ธันวาคม 2563ดาวน์โหลด...
09/09/2020

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
เพื่อซื้อสินค้าด้านไอที และโทรศัพท์มือถือ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดสัญญา >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/341/20200902134854zeQsgN1.pdf

ใบสั่งซื้อและรายละเอียดสินค้าด้านไอทีและโทรศัพท์มือถือ >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/344/2020091091334k06AQpw.pdf

คุณสมบัติผู้กู้ >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/342/20200903154120SvQM6xP.pdf

หมายเหตุ : รายละเอียดสินค้าประเภทโน๊ตบุ๊ครอทางบริษัทจัดส่งรายละเอียดมาให้อีกครั้งคะ ขออภัยในความไม่สะดวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004

09/09/2020

ขณะนี้ระบบออนไลน์สหกรณ์
ใช้งานได้ตามปกติแล้วคะ ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบพระคุณคะ

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อสินค้าด้านไอที และโทรศัพท์มือถือเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 ธันวาคม 2563หมายเหตุ ...
03/09/2020

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
เพื่อซื้อสินค้าด้านไอที และโทรศัพท์มือถือ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ : รายละเอียดราคาและสินค้าประเภทโน๊ตบุ๊ค , Iphone รอทางร้านส่งรายละเอียดมาให้อีกครั้งคะ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.srusct.or.th/news.php?nid=175

ประกาศ หยุดทำการ 2 วัน ในวันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกร...
31/08/2020

ประกาศ หยุดทำการ 2 วัน
ในวันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
เปิดทำการตามปกติในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

💸💸 เหลืออีกแค่ 3 วัน กับ เงินกู้ฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19💸💸🌐 คลิกอ่านรายละเอียด ...
27/08/2020

💸💸 เหลืออีกแค่ 3 วัน กับ เงินกู้ฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19💸💸

🌐 คลิกอ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดสัญญาฯ 🌐
(ลิ้งค์ด้านล่าง 👇)
https://www.srusct.or.th/news.php?nid=158เหลื

📣คุณสมบัติ
- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
- ผู้กู้ในอัตราเงินได้รายเดือน สุทธิคงเหลือ 2,500
- ผู้กู้ในทุนเรือนหุ้น หรือทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินฝาก ต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังหักงวดชำระเงินกู้แล้ว จำนวน 2,000 บาท
- ผู้กู้ที่มีหมายศาล ต้องมีสุทธิคงเหลือ 4,500 บาท

📣วงเงินกู้
สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

📣ระยะเวลาชำระ
ผ่อนชำระนานสูงสุด 6 เดือน

📣อัตราดอกเบี้ย
5.50% ต่อปี

📣ระยะเวลาโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563

📣เอกสารประกอบการยื่นกู้
- สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานการรถไฟฯ
- สำเนาสลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) พร้อมแนบสลิปเดือนมีนาคม 2563
- ใบคำร้อง ชี้แจงผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อประกอบการพิจารณาการยื่นกู้

📍หมายเหตุ : สมาชิกใช้สิทธิ์กู้ได้คนละ 1 ครั้งเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 02 1054756 ต่อ 9001 - 9004 ตามวันเวลาทำการ

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อสินค้าด้านไอที และโทรศัพท์มือถือเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 ธันวาคม 2563ติดตามราย...
25/08/2020

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
เพื่อซื้อสินค้าด้านไอที และโทรศัพท์มือถือ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 ธันวาคม 2563

ติดตามรายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดสัญญา และตารางราคา
ได้ที่ Facebook สหกรณ์ฯ และ www.srusct.or.th เร็วๆนี้

เป็นสมาชิก สอ.สร.รฟท. นั้นดีอย่างไร ?? คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.srusct.or.th/news.php?nid=172
25/08/2020

เป็นสมาชิก สอ.สร.รฟท. นั้นดีอย่างไร ??

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.srusct.or.th/news.php?nid=172

ตรวจสอบรายชื่อเงินรอจ่ายคืนข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 253.คลิกตรวจสอบรายชื่อ >> https://www.srusct.or.th/uploads/documen...
24/08/2020

ตรวจสอบรายชื่อเงินรอจ่ายคืน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 253.

คลิกตรวจสอบรายชื่อ >>https://www.srusct.or.th/uploads/document/339/20200819100134hS95S3w.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004

เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราห์ สสอร. (กองที่ 1) และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.สอ. (กองที่ 2) 🕑🕑 รอบที่ 9/2563 ตั้...
24/08/2020

เปิดรับสมัครสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราห์ สสอร. (กองที่ 1) และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.สอ. (กองที่ 2)
🕑🕑 รอบที่ 9/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563
สมาชิกได้รับสิทธิสมาชิกภาพ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 🕑🕑
👩👨 ผู้มีสิทธิสมัคร อายุไม่เกิน 55 ปี (กองที่1)👩👨
👩👨 ผู้มีสิทธิสมัคร อายุไม่เกิน 55 ปี (กองที่ 2)👩👨
✔ ค่าสมัคร+ค่าบำรุง+เงินสงเคราะห์ (กองที่1) 4,880 บาท
✔ ค่าสมัคร+ค่าบำรุง+เงินสงเคราะห์ (กองที่2) 4,840 บาท
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส
4. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีรับบัตร,สำเนาทะเบียนบ้าน ไม่ตรงกัน)
5. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน (โรงพยาบาลรัฐบาลหรือที่ทำการแพทย์รถไฟ)
6. สำเนาบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์
ใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจฯ สสอร. (กองที่ 1) ดาวน์โหลด >>http://srusct.upbean.co.th/uploads/document/297/20200409143825VbRSrxb.pdf
ใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจฯ สส.ชสอ. (กองที่ 2) ดาวน์โหลด >>http://www.srusct.upbean.co.th/uploads/document/296/20200106154836NBBZgNh.pdf
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 936 0400 หรือ 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004 ตามวันเวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

💥💥เตรียมพร้อมรับ หลักเกณฑ์ใหม่💥💥"เพื่อการบริหารการเงิน และประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตของสมาชิกทุกคน"ตามนโยบายของกรมส่งเส...
21/08/2020

💥💥เตรียมพร้อมรับ หลักเกณฑ์ใหม่💥💥

"เพื่อการบริหารการเงิน และประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตของสมาชิกทุกคน"

ตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่กำลังจะออก
กฎกระทรวงมาตรา 89/2 (4) เรื่อง การให้กู้และการให้สินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

💢เงินเดือนสุทธิคงเหลือของผู้กู้ หลังอนุมัติวงเงินกู้ทุกประเทภ
ต้องเหลืออย่างน้อย 30%💢

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯต้องถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา 89/2 (4) จึงแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งคะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004
ตามวันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

รายละเอียด (ร่าง) กฎกระทรวง มาตรา 89/2 (4) คลิก >> https://www.srusct.or.th/uploads/document/340/20200821152250hWc0k9H.pdf?fbclid=IwAR23C1teqz8nllU88lOwqRS7JU2Yo11Q2d08-EHY8k6_BEabatL3s6x_I74

สำหรับสมาชิกที่ยื่นกู้โดยใช้สลิปเดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนธันวาคมจะต้องแนบสลิปเดือนมีนาคมเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะ**ผู้ค้ำประกันต...
20/08/2020

สำหรับสมาชิกที่ยื่นกู้โดยใช้สลิปเดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนธันวาคม

จะต้องแนบสลิปเดือนมีนาคมเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะ

**ผู้ค้ำประกันต้องแนบสลิปตามรายละเอียดข้างต้นด้วยเช่นกัน**

(เนื่องด้วยธนาคารมีการขยายเวลาการพักชำระหนี้เป็น 6 เดือน เดือน สมาชิกบางท่านมีหนี้กับทางธนาคาร ทางสหกรณ์ฯ จึงขอดูสลิปเดือนมีนาคมที่มีการหักยอดของธนาคารเพื่อเป็นการการันตี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9002 (ฝ่ายสินเชื่อ)

👨‍🦳👵 อยู่กับวัยเกษียณ อย่างเกษม 👨‍🦳👵📣สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเกษียณฯ📣⚠️เมื่ออายุครบ 60 ปี⚠️- รับสวัสดิการเงินตอบแทนการเป็น...
19/08/2020

👨‍🦳👵 อยู่กับวัยเกษียณ อย่างเกษม 👨‍🦳👵

📣สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเกษียณฯ📣

⚠️เมื่ออายุครบ 60 ปี⚠️
- รับสวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก
- ต้องเป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
- เงินสวัสดิการรับครั้งเดียว รับเงินสูงสุด 30,000 บาท
(จำนวนเงินที่รับขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิก)
- ขอรับภายใน 90 วัน นับแต่วันมีคำสั่งให้พ้นจากงาน

⚠️เมื่ออายุครบ 61 ปี ขึ้นไป⚠️
- รับสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
- ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันก่อนวันเกษียณจากงานประจำไม่น้อยกว่า 3 ปี
- จ่ายให้ทุกปี ในวันครบรอบวันเกิด รับเงินสูงสุด 2,500 บาท
(จำนวนเงินที่รับขึ้นอยู่กับช่วงอายุของสมาชิก)
- ขอรับภายใน 90 วัน นับถัดจากวันเกิด

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004

👩‍🦳👨‍🦳สวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก👩‍🦳👨‍🦳💁‍♂️ ถาม : ใครบ้างจะได้รับสวัสดิการเงินตอบแทนเป็นสมาชิก ?💁‍♀️ ตอบ : สมาชิกที...
19/08/2020

👩‍🦳👨‍🦳สวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก👩‍🦳👨‍🦳

💁‍♂️ ถาม : ใครบ้างจะได้รับสวัสดิการเงินตอบแทนเป็นสมาชิก ?
💁‍♀️ ตอบ : สมาชิกที่จะเกษียณอายุฯจากงานการรถไฟฯ หรือสมาชิกลาออกจากงานการรถไฟฯก่อนอายุ 60 ปี (ฐานทำงานนาน) โดยไม่มีความผิดใดๆ

💁‍♂️ ถาม : ขั้นตอนขอรับสวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก ต้องทำอย่างไรบ้าง ?
💁‍♀️ ตอบ : สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบขอรับเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก ได้ที่ www.srusct.or.th (แบบฟอร์ม > ติดต่อฝ่ายบัญชี) หรือสามารรับได้ที่ทำการสหกรณ์ฯ หรือส่วนภูมิภาค

💁‍♂️ ถาม : ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการยื่นขอรับสวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก ?
💁‍♀️ ตอบ : เอกสารประกอบการพิจาณา ดังนี้
1. แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวผู้รับเงินสงเคราะห์พร้อมฉบับจริง (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. คำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่
4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือกรุงเทพ หรือทหารไทย กรณีสมาชิกไม่ได้มารับเงินสวัสดิการด้วยตนเอง (รับรองสำเนาถูกต้อง)

💁‍♂️ ถาม : ระยะเวลาในการขอรับสวัสดิการ ?
💁‍♀️ ตอบ : ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งมีผลบังคับใช้

💁‍♂️ ถาม : สมาชิกจะได้รับเงินสวัสดิการจำนวนเท่าไร?
💁‍♀️ ตอบ : การจ่ายเงินสวัสดิการ จ่ายตามช่วงอายุการเป็นสมาชิก (จ่ายครั้งเดียว) ดังนี้
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี จ่าย 2,000 บาท
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี จ่าย 3,000 บาท
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี จ่า่ย 5,000 บาท
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี จ่าย 10,000 บาท
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 25 ปี แต่ไม่ถึง 30 ปี จ่าย 20,000 บาท
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป จ่าย 30,000 บาท

📍ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก >https://www.srusct.or.th/uploads/document/225/201911111044198ws7skm.pdf

📢สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม📢
โทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004
ตามวันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

🧓👩‍🦳 5 ขั้นตอน สำหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุ 🧓👩‍🦳เป็นสมาชิกกับสหกรณ์ฯต่อ ยังคงได้รับสวัสดิการ และสิทธิในการกู้เงิน พร้อมกั...
19/08/2020

🧓👩‍🦳 5 ขั้นตอน สำหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุ 🧓👩‍🦳

เป็นสมาชิกกับสหกรณ์ฯต่อ ยังคงได้รับสวัสดิการ และสิทธิในการกู้เงิน พร้อมกันนี้ยังได้รับเงินปันผลทุกๆปี

อย่าลืม!!! ติดต่อขอรับสวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก นับแต่วันที่มีผลออกจากงานการถไฟฯ ภายใน 90 วัน

**ในกรณีสมาชิกลาออกจากงานการรถไฟก่อนอายุ 60 ปี (ฐานทำงานนาน) โดยไม่มีความผดิดใดๆ มีสิทธิได้รับสวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก ต้องนำคำสั่งจากการรถไฟมายื่นต่อสหกรณ์ฯ และขอรับสวัสดิการดังกล่าวภายใน 90 วัน**

หมายเหตุ : การรับสวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก จะต้องเป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป การจ่ายเงินสวัสดิการดังกล่าวขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) MEC รุ่นที...
18/08/2020

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) MEC รุ่นที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

กำหนดรับสมัครระหว่างวันพุธที่ 1 กรกฎาคม - วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/document/1.1%20%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%202563.(2)pdf.pdf

สอบถามรายละเอียด
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สกรณ์ (ภาคพิเศษ) : MCE
โทร. 02 561 0928 , 081 553 0959
www.master-coop.eco.ku.ac.th

ประกาศ รายชื่อเงินรอจ่ายคือข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004
18/08/2020

ประกาศ รายชื่อเงินรอจ่ายคือ

ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004

ประกาศ หยุดทำการ 2 วัน ในวันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกร...
18/08/2020

ประกาศ หยุดทำการ 2 วัน

ในวันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563

เปิดทำการตามปกติในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

📣📣คำสั่งที่ สอ.สร.รฟท. ที่ 9/2563📣📣สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563เรื่อง การปิดบัญชีเงินฝากประจำเพื่อสร้างอนาคตของสมาชิก ส...
17/08/2020

📣📣คำสั่งที่ สอ.สร.รฟท. ที่ 9/2563📣📣
สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

เรื่อง การปิดบัญชีเงินฝากประจำเพื่อสร้างอนาคตของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด

อาศัยอำนาจ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด ข้อ 61 (2) ข้อ 56 (ก) (4) และระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การรับฝากเงินประจำเพื่อสร้างอนาคต ยกเว้นภาษี พ.ศ. 2563 ข้อ 22 "ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด"

ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27/2563 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ในการปิดบัญชีเงินฝากประจำเพื่อสร้างอนาคต สำหรับสมาชิกที่มีเหตุจำเป็น หรือไม่สะดวกเดินทางมาดำเนินการปิดบัญชีและขอรับเงินเมื่อถึงวันครบกำหนดปิดบัญชีเงินฝากประจำเพื่อสร้างอนาคต ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ

โดยสมาชิกยื่นคำร้องแจ้งความประสงค์ขอปิดบัญชีเงินฝากประจำเพื่อสร้างอนาคต และยินยอมให้สหกรณ์ฯโอนเงินฝากประจำเพื่อสร้างอนาคตที่ครบกำหนด เข้าบัญชีเงินฝากประเภทอื่นที่สมาชิกเปิดไว้กับสหกรณ์ได้ เปรียบเสมือนสมาชิกมาดำเนินการติดต่อขอเปิดบัญชีเงินฝากประจำเพื่อสร้างอนาคต ตามที่ระบุไว้ในระเบียบฯ ว่าด้วย การรับเงินฝากประจำเพื่อสร้างอนาคต ยกเว้นภาษี พ.ศ. 2563 ข้อ 18 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกต่อไป

คลิก อ่านคำสั่ง สอ.สร.รฟท. ที่ 9/2563 >>>https://www.srusct.or.th/uploads/document/338/20200730101725sKh192e.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 021054756 ต่อ 9001 - 9004

📣เป็นสมาชิก สอ.สร.รฟท.นั้นดีอย่างไร ??📣คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.srusct.or.th/news.php?nid=172
14/08/2020

📣เป็นสมาชิก สอ.สร.รฟท.นั้นดีอย่างไร ??📣

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
>> https://www.srusct.or.th/news.php?nid=172

เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราห์ สสอร. (กองที่ 1) และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.สอ. (กองที่ 2) 🕑🕑 รอบที่ 9/2563 ตั้...
13/08/2020

เปิดรับสมัครสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราห์ สสอร. (กองที่ 1) และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.สอ. (กองที่ 2)

🕑🕑 รอบที่ 9/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563
สมาชิกได้รับสิทธิสมาชิกภาพ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 🕑🕑

👩👨 ผู้มีสิทธิสมัคร อายุไม่เกิน 55 ปี (กองที่1)👩👨
👩👨 ผู้มีสิทธิสมัคร อายุไม่เกิน 55 ปี (กองที่ 2)👩👨

✔ ค่าสมัคร+ค่าบำรุง+เงินสงเคราะห์ (กองที่1) 4,880 บาท
✔ ค่าสมัคร+ค่าบำรุง+เงินสงเคราะห์ (กองที่2) 4,840 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส
4. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีรับบัตร,สำเนาทะเบียนบ้าน ไม่ตรงกัน)
5. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน (โรงพยาบาลรัฐบาลหรือที่ทำการแพทย์รถไฟ)
6. สำเนาบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์

ใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจฯ สสอร. (กองที่ 1) ดาวน์โหลด >>http://srusct.upbean.co.th/uploads/document/297/20200409143825VbRSrxb.pdf

ใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจฯ สส.ชสอ. (กองที่ 2) ดาวน์โหลด >>http://www.srusct.upbean.co.th/uploads/document/296/20200106154836NBBZgNh.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 936 0400 หรือ 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004 ตามวันเวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ที่อยู่

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด อาคาร 4 ชั้น 1 ม.1 นิคมรถไฟกม.11
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621054756

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ทำไมวันนี้ผมโทรเข้าสหกรณ์ฯ เบอร์ 02-5379140 ไม่ได้ครับ จากลำปาง สัญญาณจะดังตู๊ดๆๆๆ ตลอดแต่ค่รึ่งวันเช้าแล้วครับ มีเบอร์อื่นไหมครับ
รบกวนถามค่ะ 21 กพ นี้จะมีการประชุมเลือกตั้งใช่ไหมคะ คนที่ไปเลือกจะได้ เงิน1,000บาทด้วยรึปล่าวคะ (คนถามเป็นสมาชิกสมทบค่ะ) เห็นสหกรณ์เขาได้กัน
สิ่งที่ดีมอบกลับผมในชูชาติประจุททะสี
โครงการเก็บออม มะเร็ง ไม่ตาย รักษาได้ จริงหรือ? โรงพยาบาลไหนล่ะ 30 บาทหรือ? ค่ารักษามากมายแค่ไหน ถ้าเป็นโรงพยาบาลดีดี? วันนี้เราวางแผนเก็บเงิน เพื่ออะไรบ้าง ไวใช้..เพื่อลูกๆ.. เพื่อเป็นมรดก.. ลดหย่อนภาษี... เพื่อเป็นสวัสดิการ..มีหลายเหตุผล แต่สิ่งที่เราไม่คาดฝัน นั่นแหละจะเป็นเหตุผลที่ถูกมองข้ามเสมอ. วางแผนเก็บออมอย่างคุ้มค่า ได้ประโยชน์สูง ติดค่อเรา 0957395949 บุดดา ไทยประกันชีวิต ฝากสั้น. 5 ปี 6 ปี 7 ปี คุ้มครองยาว 10ปี 15ปี หรือ 14 ปี ผลประโยชน์รวมสูงถึง 500% 5b9687892a589
เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง..เนื่องด้วยณู๋เดือนร้อนเรื่องที่จอดรถ ที่บ้านพักรถไฟ กม11 บางคนไม่มีรถ เเต่จองที่ไว้2-3ล๊อค เพื่อให้ พนักงานปตทมา จอดเเล้วเก็บ รายเดือน บางคน เอากรวยมาวาง เพื่อที่จะให้รถญาติตัวเองมาจอด บางคนไม่ใช่เจ้าของห้อง ให้เค้ามาเช่า เเล้วพวกณู๋ที่มีสิทล่ะค่ะควรทำไง เเม้ทั่จอดมอไซยังไม่มี
..คนเรามักจะเลือก...ด้วยตัวเองเสมอ. สร้างรายได้เพิ่มมากกว่าเงินเดือนประจำ กับเรา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) - รับสมัครทีมขาย,ตัวแทน,ผู้บริหารหน่วย ผู้บริหารศูนย์ รายได้ดี คอมมิชชั่นสูงกว่า เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ สังคมที่เปลี่ยนแปลง และสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวและตัวคุณ ..ทุกคนมีแนวคิดที่อยากจะมีรายได้เพิ่ม..เปิดโอกาสให้กับตัวเอง อย่าปิดกั้นโอกาสแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม ซึ่งมันอาจจะเปิดโอกาสครั้งสำคัญให้กับคุณ โทรหาเรา 095 739 5949 Line ID : 0899929343 https://goo.gl/forms/nVQf6nJr2iDKRqwQ2 5ab3ce0e34d29
ขอบคุณน้องเบริ์ด