ทนายความอำเภอหัวหิน Hua Hin Lawyer

ทนายความอำเภอหัวหิน Hua Hin Lawyer ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษาและบริการ ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521 เครือข่ายทนายความ บริการ ให้คำปรึกษา
โทร 089-226-8899
Thailand Lawyers Network provide legal services, litigation.
(1)

Call 089-226-8899

เปิดเหมือนปกติ

คอลเซ็นเตอร์ ทนายความ 02 114 7521
20/05/2021

คอลเซ็นเตอร์ ทนายความ 02 114 7521

คอลเซ็นเตอร์ ทนายความ 02 114 7521

17/05/2021

ทนายเตือนภัย คดีแชร์ลูกโซ่ ฉ้อโกงประชาชน
การที่จำเลยกับพวกชักชวนผู้เสียหายทั้งสิบคนและบุคคลอื่นให้นำเงินมาลงทุนกับบริษัท เพื่อประกอบกิจการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเพื่อเก็งกำไรทั้ง ๆ ที่จำเลยรู้อยู่ว่าบริษัท อ. ไม่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการดังกล่าวและการประกอบกิจการตามที่อ้างจะมีขึ้นไม่ได้แน่นอน การกระทำของจำเลยกับพวกจึงเป็นการหลอกลวงผู้เสียหายทั้งสิบคน และบุคคลทั่ว ๆ ไปไม่จำกัดว่าเป็นใครอันเป็นการหลอกลวงประชาชนด้วยการการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยเจตนาทุจริต ทำให้ผู้เสียหายทั้งสิบคน หลงเชื่อมอบเงินให้แก่จำเลยกับพวกไปจำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคแรกและการกระทำของจำเลยกับพวกดังกล่าวเป็นการกู้ยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกา การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527มาตรา 3 และเป็นการชักชวนว่าในการกู้ยืมเงินจำเลยหรือบริษัทอ. จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินที่พึงจ่ายได้ โดยจำเลยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าจำเลยหรือบริษัท อ. จะนำเงินจากผู้เสียหายทั้งสิบคน หรือรายอื่นมาจ่ายหมุนเวียนให้แก่ผู้เสียหายทั้งสิบคน หรือโดยที่จำเลยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าจำเลยหรือบริษัท อ. ไม่สามารถประกอบกิจการใด ๆโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอเพียงที่จะนำมาจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาได้และเป็นเหตุให้จำเลยกับพวกหรือบริษัท อ.ได้กู้ยืมเงินไป จำเลยจึงมีความผิดตามมาตรา 4,12 แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอีกบทหนึ่ง ไลน์ ไอดี ทนายความ: @helpmelawyer คอลเซ็นเตอร์ ทนายความ: 02 114 7521

16/05/2021

วิธีเลือกทนายความ
1. ค้นหาชื่อทนายจาก Google มาสัก 3 ชื่อ
2. โทรหาทนายทีละคนสนทนาปัญหาปรึกษาให้ครบ สอบถามอัตราค่าจ้างให้เรียบร้อย
3. เลือกทนายคนที่คุณสนทนาที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้
4. ทำสัญญาจ้างหรือตกลงจ้างทางไลน์ เมสเซ็นเจอร์ หรืออีเมลก็ได้ ควรแบ่งจ่าย ศาลชั้นต้น อุทธรณ์หรือฎีกา แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ เช่นงวด 1 ตกลงจ้าง งวดที่ 2 ขึ้นศาล งวดที่ 3 สืบพยาน
5. ควรเลือกทนายความที่อยู่ใกล้คุณ หรือทนายใกล้ศาล เพราะท่านจะไม่ต้องจ่ายค่าเดินทางและค่าที่พักให้กับทนายเวลาไปทำงานให้คุณ
6. ตกลงกับทนายส่งรายงานคดีหรือการทำงานแต่ละครั้งด้วย
7. ถ้าคดีที่มีอัตราโทษสูงหรือจำนวนเงินค่าเสียหายเยอะควรจ้างเป็นทีม หรือเลือกทนายที่มีประสบการณ์ในคดี ให้ดูที่ผลงานหรือข้อมูลที่ตรวจสอบได้

25/09/2020
Chat now

ลำดับที่ 0076 ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลย
ทนายเตือนภัย: แม้ศาลจะยกฟ้องในความผิดที่โจทก์ฟ้องก็ตาม แต่การดำเนินคดีต้องใช้เงิน ใช้เวลาในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี กว่าศาลฎีกาจะยกฟ้อง จำเลยก็เสียเงิน เสียเวลาไปเยอะครับ ทางที่ดีมีสติ หลีกเลี่ยงการเป็นคดีความดีที่สุด อีกคดีหนึ่งที่ศาลยกเหตุแห่งความสงสัยให้จำเลยครับ

ฎีกาที่ 00361 /2532
ผู้เสียหายเป็นหลานสะใภ้ของจำเลย ตอนเกิดเหตุเป็นเวลากลางวัน ผู้เสียหายยืนจับรถจักรยานเพื่อจะขี่ไปธุระ ได้เกิดทะเลาะโต้เถียงกับจำเลย แล้วปืนลูกซองยาวที่จำเลยถือลงมาจากบ้านได้ลั่นขึ้น 1 นัด กระสุนปืนถูกโคนต้นมะม่วงขวามือด้านหลังผู้เสียหาย ได้ความว่า ขณะนั้นจำเลยกับผู้เสียหายอยู่ห่างกันประมาณ 5 วา แม้ผู้เสียหายจะอ้างว่าจำเลยใช้ปืนยิงผู้เสียหาย ผู้เสียหายก็รับว่าขณะยิง จำเลยถือปืนด้วยมือทั้งสองข้างในลักษณะอยู่ข้างตัวระดับเอว มิได้ประทับเล็งยิงผู้เสียหาย แสดงว่าจำเลยยิงผู้เสียหายในระยะใกล้ด้วยปืนลูกซองยาว เช่นนี้หากจำเลยตั้งใจจะยิงก็ไม่น่าจะผิดพลาดปรากฏด้วยว่าจำเลยชอบใช้อาวุธปืนขู่เข็ญผู้อื่นเสมอ พฤติการณ์แห่งคดีจึงยังไม่แน่ใจว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงโดยเจตนาฆ่าผู้เสียหายดังโจทก์ฟ้อง สมควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้เป็นผลดีแก่จำเลย

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ
โทร.089-226-8899
ไลน์. @helpmelawyer
แชท. https://direct.lc.chat/8941034
(กรอกข้อมูลให้ทนายติดต่อกลับ มือถือและอีเมล)

24/09/2020
Chat now

ลำดับที่ 0075 การเลิกจ้าง
ทนายเตือนภัย: การจ้างงานไม่จำเป็นต้องมีสัญญาจ้างนะครับ พูดกันด้วยปากเปล่าให้มาทำงานวันนี้ และสิ้นสุดวันนี้ ถือเป็นการจ้างงานที่มีกำหนดการเลิกจ้างที่แน่นอน ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชย แต่ก็ต้องดูลักษณะของงานด้วยนะครับ ศึกษาฎีกานี้ครับ

ฎีกาที่ 0584/2536
โจทก์และจำเลยทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือมีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน โดยกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดไว้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ้างนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า งานที่โจทก์ทำมีลักษณะเป็นงานถาวรมิใช่เป็นงานครั้งคราวเป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการการเลิกจ้างไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ้าง จำเลยไม่ให้โจทก์ทำงานต่อไป ก็ต้องถือว่าเป็นการเลิกจ้างตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานฯ ข้อ 46 จำเลยต้องชดใช้ค่าชดเชยแก่โจทก์ ปัญหาว่าสัญญาจ้างระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาที่มีลักษณะเป็นครั้งคราวเป็นการจร เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการหรือไม่นั้น จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างจะต้องเป็นฝ่ายยกขึ้นต่อสู้คดีไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์จะต้องบรรยายมาในคำฟ้อง เมื่อจำเลยมิได้ยกเรื่องดังกล่าวขึ้นต่อสู้คดี จึงไม่มีประเด็นที่ศาลจะหยิบยกขึ้นวินิจฉัย

มีปัญหาปรึกษา ทนายใกล้คุณ
คอลเซ็นเตอร์ (เวลาราชการ) 089-226-8899
คอลเซ็นเตอร์ 24 ชั่วโมง 02-114-7521
ไลน์กับทนาย 24 ชั่วโมง @lawyernearyou
แชทกับทนาย 24 ชั่วโมง https://direct.lc.chat/8941034
(กรอกข้อมูล มือถือ อีเมล เพื่อให้เราติดต่อกลับด้วย)

ทนายความ 77 จังหวัด นัดพบทนายได้ภายใน 30 นาที
06/09/2020

ทนายความ 77 จังหวัด นัดพบทนายได้ภายใน 30 นาที

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณคอลเซ็นเตอร์ 089-226-8899คอลเซ็นเตอร์ 24 ชั่วโมง 02-114-7521ไลน์กับทนาย 24 ชั่วโมง @lawyernearyo...
16/08/2020

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ
คอลเซ็นเตอร์ 089-226-8899
คอลเซ็นเตอร์ 24 ชั่วโมง 02-114-7521
ไลน์กับทนาย 24 ชั่วโมง @lawyernearyou
แชทกับทนาย 24 ชั่วโมง https://direct.lc.chat/8941034

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณคอล เซ็นเตอร์(เวลาราชการ) 089-226-8899คอล เซ็นเตอร์ 24 ชั่วโมง 02-114-7521ไลน์กับทนาย 24 ชั่วโมง...
08/08/2020

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ
คอล เซ็นเตอร์(เวลาราชการ) 089-226-8899
คอล เซ็นเตอร์ 24 ชั่วโมง 02-114-7521
ไลน์กับทนาย 24 ชั่วโมง @lawyernearyou
แชทกับทนาย 24 ชั่วโมง https://direct.lc.chat/8941034

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ   โทร.089-226-8899.  ไลน์. @helpmelawyer
03/08/2020

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ โทร.089-226-8899. ไลน์. @helpmelawyer

เครือข่ายทนายความ 089-226-8899English Speaking Lawyer 099-464-4445
18/05/2019

เครือข่ายทนายความ 089-226-8899
English Speaking Lawyer 099-464-4445

เครือข่ายทนายความ 089-226-8899"วิษณุ" ย้ำออกล่าชื่อถอดถอน ผบ.ทบ. ทำไม่ได้ #SanookApplication http://news.sanook.com/7736...
05/04/2019
"วิษณุ" ย้ำออกล่าชื่อถอดถอน ผบ.ทบ. ทำไม่ได้

เครือข่ายทนายความ 089-226-8899
"วิษณุ" ย้ำออกล่าชื่อถอดถอน ผบ.ทบ. ทำไม่ได้ #SanookApplication http://news.sanook.com/7736074/

"วิษณุ" ยันรัฐธรรมนูญใหม่ ระบุล่าชื่อถอดถอนใครไม่ได้ แต่ยื่นให้ ปปช.ตรวจสอบได้ ปัดตอบสูตรคำนวณบัญชีรายชื่....

ทนายความอำเภอหัวหิน Hua Hin Lawyer's cover photo
20/03/2019

ทนายความอำเภอหัวหิน Hua Hin Lawyer's cover photo

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1922350?app=1ทนายความคดีอาญา 099-464-4445
08/12/2018
ฆ่าอำมหิต! เสี่ยเฟอร์นิเจอร์ มัดมือมัดเท้า แทงหัวใจ ลากศพเลือดเปรอะทั่วร้าน

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1922350?app=1
ทนายความคดีอาญา 099-464-4445

ฆ่าอำมหิต! เสี่ยเฟอร์นิเจอร์ / วันที่ 6 ธ.ค. ร.ต.ท.ณรงค์ จันทรา รอง สว.สอบสวน สภ.เมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำ...

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1920574?app=1ทนายความคดีฉ้อโกงประชาชน 099-464-4445ไลน์. @helpmelawyer
07/12/2018
เรียกถกคดี เมจิกสกิน ‘วิระชัย’ เผยจ่อฟันอีก 50ศิลปิน-ดารา รับรีวิวอาหารเสริม

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1920574?app=1
ทนายความคดีฉ้อโกงประชาชน 099-464-4445
ไลน์. @helpmelawyer

เรียกถกคดี เมจิกสกิน ‘วิระชัย’ เผยจ่อฟันอีก 50 ศิลปิน-ดารา รับรีวิวอาหารเสริม รออย. ส่งผลตรวจอย่างเป็นทางการ...

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1916184?app=1ทนายความคดีอาญา 099-464-4445
06/12/2018
บุกรวบแม่ค้าขาย ยาเสียสาว พบของกลางเพียบ! สารภาพเป็น "คลอรีนล้างตู้ปลา"

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1916184?app=1
ทนายความคดีอาญา 099-464-4445

ปคบ.-ปอท. บุกทลายแหล่งจำหน่าย ยาเสียสาว-ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศผิดกฎหมาย จับแม่ค้าพร้อมของกลางเพียบ สารภาพท....

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1909569?app=1เครือข่ายทนายความ 089-226-8899
04/12/2018
แท็กซี่ ชน วินกระเด็นตกบึงมักกะสัน หนุ่มพลเมืองดีกระโดดช่วย เผยคำสุดท้ายก่อนจม!

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1909569?app=1
เครือข่ายทนายความ 089-226-8899

แท็กซี่ ชน วินกระเด็นตกบึงมักกะสัน หนุ่มพลเมืองดีกระโดดช่วย เผยคำสุดท้ายก่อนจม! เมื่อเวลา 01.45 น. วันที่ 4 ธ.ค. ร...

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1899224?app=1ทนายความคดีอาญา 099-464-4445
02/12/2018
จับหัวหน้า แก๊งลักรถ เน้น 2 ยี่ห้อยอดฮิต ก่อนประกาศขายผ่านออนไลน์

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1899224?app=1
ทนายความคดีอาญา 099-464-4445

รวบหัวหน้า แก๊งลักรถ รายใหญ่ เน้น 2 ยี่ห้อยอดนิยม ก่อนประกาศขายผ่านโซเชียล-ชำแหละอะไหล่ส่งขายร้านเพื่อน เจ...

http://www.thairath.co.th/content/1426010เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้บ้าน 099-464-4445
22/11/2018
สุขสันต์ปันสุข เพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้

http://www.thairath.co.th/content/1426010
เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้บ้าน 099-464-4445

โรคมะเร็ง เป็นโรคที่มีความทุกข์ทรมานสำหรับผู้ป่วยอย่างมาก และมีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เพ...

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1820939?app=1ทนายความคดีฉ้อโกง 099-464-4445
14/11/2018
จ่อฟันร้านเวดดิ้งดัง ‘บิ๊กโจ๊ก’ เอาผิดฐาน ‘ฉ้อโกง-ฟอกเงิน-พ.ร.บ.คอมฯ’

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1820939?app=1
ทนายความคดีฉ้อโกง 099-464-4445

'บิ๊กโจ๊ก' จ่อเอาผิดร้านเวดดิ้งดัง หลังพบหลอกลวงประชาชน เข้าข่ายฉ้อโกง ฟอกเงิน และผิดพ.ร.บ.คอมฯ เร่งรวบรวมข....

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1816219?app=1ทนายความคดีอยาจาร 099-464-4445
12/11/2018
ปอท. เร่งล่าตัว 'น้องแนน สะพานชล' ฮึ่มชาวเน็ตใครแชร์เจอคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท!

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1816219?app=1
ทนายความคดีอยาจาร 099-464-4445

เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 12 พ.ย. ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม พ.ต.อ. ศิริวัฒน์ ดีพอ ผกก.3 บก.ปอท. ในฐานะโฆษก บก.ปอท. ถึงกรณีที่เป...

07/12/2017

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ท่องเที่ยวหัวหิน แวะถิ่นเมืองขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม

ทนายความเตือนภัยสวัสดีครับ ช่วงนี้เป็นฤดูฝน ที่รู้เพราะเทศกาลบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร เป็นการบอกให้พญาแถนให้ส่งฝนตกลงมา เพ...
12/05/2016
ทนายความ

ทนายความเตือนภัย
สวัสดีครับ ช่วงนี้เป็นฤดูฝน ที่รู้เพราะเทศกาลบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร เป็นการบอกให้พญาแถนให้ส่งฝนตกลงมา เพื่อชาวนาจะได้ทำนา แต่วันนี้ไม่เหมือนฤดูฝนเลย ร้อนและร้อนมากๆ เป็นเรื่องดินฟ้าอากาศครับ เข้าเรื่องเรางานกฎหมายของเรา ผมเขียนทนายเตือนภัยไว้หลายเรื่อง เช่น แชร์ออนไลน์ ฉ้อโกงออนไลน์ เช่าซื้อ กู้ยืมเงิน และอีกหลายๆเรื่อง เข้าไปอ่านในเวปไซต์ของเครือข่ายนะครับ
http://www.xn--22cdb9ek3cdce0c5c3cdd8dwh0f.com/
http://www.thailandlawyers.online

เครือข่ายทนายความ บริการ ให้คำปรึกษา จัดหาทนายความ ที่มีความรู้ ความสามารถและประสพการณ์ ทั่วประเทศไทย

สิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยเช้าวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สวัสดีเช้าวันพืชมงคง วันหยุดราชการ และเป็นวันที่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรก...
09/05/2016
ทนายความ

สิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลย
เช้าวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สวัสดีเช้าวันพืชมงคง วันหยุดราชการ และเป็นวันที่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จะได้ฟังการพยากรณ์ว่าปีนี้ ฟ้าฝนจะเป็นอย่างไง แต่ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง จากน้ำมือมนุษย์เองครับ ทำให้ฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกิดจากมนุษย์ตัดไม้ทำลายป่า นอกจากจะตัดไม้มาทำที่อยู่อาศัยของตัวเอง เตรียมพื้นที่ทำเกษตรกรรมแล้ว ด้วยภาวะเศรษฐกิจของระบบทุนนิยม มีหนี้สินล้นพ้นตัว ต้องออกไปรับจ้าง ต้นไม้เพื่อส่งออกไปขายให้กับนายทุน ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย ทำให้ต้องถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐจับกุม ก็เข้าเรื่องกฎหมายของเราที่จะกล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องหา หรือจำเลย ผมเขียนไว้ในเวปไซต์ www. เครือข่http://xn--42c1bg7abc0b8edd.com/ เข้าไปอ่านดูนะครับ จะได้เป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง
http://www.xn--22cdb9ek3cdce0c5c3cdd8dwh0f.com/

เครือข่ายทนายความ บริการ ให้คำปรึกษา จัดหาทนายความ ที่มีความรู้ ความสามารถและประสพการณ์ ทั่วประเทศไทย

เตรียมตัวไปศาลสวัสดีครับเพื่อนๆชาวสื่อสังคมออนไลน์ทุกท่าน ยุคสมัยของการสื่อสารไร้พรหมแดน ไม่ว่าท่านจะอยู่ส่วนใหนของโลกใบ...
08/05/2016
ทนายความ

เตรียมตัวไปศาล
สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสื่อสังคมออนไลน์ทุกท่าน ยุคสมัยของการสื่อสารไร้พรหมแดน ไม่ว่าท่านจะอยู่ส่วนใหนของโลกใบนี้ก็ไม่ขาดการติดต่อสื่อสารครับ เช้านี้นั่ง update ข้อมูลในเวปไซต์ เขียนข้อความไว้ในหลายหัวข้อที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ เช่น ทนายความเตือนภัย ซึ่งได้รับข้อมูลมาจาก call center ของเครือข่าย ที่จะมีประชาชนโทรเข้ามาปรึกษาทนายความ เห็นว่าเป็นประโยชน์เลยเอามาเตือนกันครับ รวมถึงวิธีการเลือกทนายความเช่นกัน บ่อยครั้งที่ทนายความรับเงินไปแล้ว ปิดมือถือหาย เป็นทนายจริงหรือทนายปลอมก็ไม่ทราบ ตามหาทนายเบอร์มือถือทนายหายบ้าง จากสถิติมีมากมายหลายปัญหาเกี่ยวกับตัวทนายความ ผมจึงเอามาเขียนเป็นบทความ "วีธีเลือกทนายความ" เมื่อเช้านี้มีเวลาเขียนบทความ "เตรียมตัวไปศาล" เข้ามาหาอ่านได้ที่เวปไซต์
http://www.xn--22cdb9ek3cdce0c5c3cdd8dwh0f.com/

เครือข่ายทนายความ บริการ ให้คำปรึกษา จัดหาทนายความ ที่มีความรู้ ความสามารถและประสพการณ์ ทั่วประเทศไทย

ทำอย่างไรเมื่อตกเป็นจำเลยอรุณสวัสดิ์เช้าวันหยุด ที่ร้อนเอาเรื่องครับ ได้ข่าวจากกรมพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนทางด้านตะวันออกขอ...
30/04/2016
ทนายความ

ทำอย่างไรเมื่อตกเป็นจำเลย
อรุณสวัสดิ์เช้าวันหยุด ที่ร้อนเอาเรื่องครับ ได้ข่าวจากกรมพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนทางด้านตะวันออกของประเทศไทย ผมเลยเดินทางมารอฝนตั้งแต่วันพฤหัส ที่อำเภอสอยดาว จันทบุรี ถึงขณะนี้ยังไม่มีสายฝนเลยครับ ต้นลำใย หรือพืชสวนรอฝนหลายเดือนแล้ว นั้นเป็นเรื่องสภาวะของอากาศครับ เช้านี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพของผมครับ ในหัวข้อ "ทำอย่างไรเมื่อตกเป็นจำเลย" ผมเขียนไว้ยาวพอสมควร ในเวปไซต์ http://www.xn--22cdb9ek3cdce0c5c3cdd8dwh0f.com/ แวะเข้าไปอ่านนะครับจะได้เป็นความรู้ เวลาท่านหรือญาติของท่านมีปัญหาจะได้ช่วยเหลือกันได้

เครือข่ายทนายความ บริการ ให้คำปรึกษา จัดหาทนายความ ที่มีความรู้ ความสามารถและประสพการณ์ ทั่วประเทศไทย

ทนายความอำเภอหัวหิน Hua Hin Lawyer
29/04/2016

ทนายความอำเภอหัวหิน Hua Hin Lawyer

ข้อเปรียบทียบทนายความในเครือข่ายและนอกเครือข่ายข้อเปรียบเทียบการว่าจ้างความมีความเสี่ยง เพราะเราไม่รู้กฎหมาย ไม่รู้กระบว...
29/04/2016
ทนายความ

ข้อเปรียบทียบทนายความในเครือข่ายและนอกเครือข่าย
ข้อเปรียบเทียบการว่าจ้างความมีความเสี่ยง เพราะเราไม่รู้กฎหมาย ไม่รู้กระบวนการพิจารณา หรือขั้นตอนการทำงานของทนาย เอาเป็นว่าเชื่อจากเพื่อนๆ หรือญาติๆที่แนะนำมา เครือข่ายทนายความเราตระหนักในปัญหาเหล่านี้ จึงสร้างเครือข่ายรวบรวมทนายความในพื้นที่ รวบรวมทนายที่มีประสพการณ์ในคดีต่างๆไว้ เพราะไม่มีใครรู้จักทนายความดี เท่ากับทนายด้วยกันเองครับ นอกจากรวบรวมแล้ว เราต้องคัดเลือกว่าทนายความคนใหนทำงานร่วมกับเราได้บ้าง เพราะทนายความแต่ละคนเอาเรื่องพอดู จนเราได้ทนายความที่คิดว่าใช่มาร่วมเครือข่ายของเราครับ และท่านไม่ต้องกลัวว่าทนายความของเราจะทิ้งงาน รับเงินแล้วเข้ากีบเฆษ เพราะถ้าทนายความที่ปิดโทรศัพท์หนี หรือทิ้งคดี เราขับออกจากเครือข่าย พร้อมร้องมารยาททนายความเพื่อให้สภาทนายความลงโทษด้วย อีกทั้งเราจะให้ทนายความในพื้นที่ใกล้เคียงไปทำงานให้ท่าน โดยไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมใดๆ แต่ถ้าท่านว่าจ้างทนายความนอกเครือข่าย ท่านต้องรับความเสี่ยงเอง รับงานแล้ว ทิ้งงาน ปิดโทรศัพท์หนี มีเยอะครับ call center รับเรื่องตามหาทนายความ เยอะมากๆๆ ก่อนตัดสินใจว่าจ้างทนายความพิจารณาจุดนี้ด้วยครับ เข้าไปดูหน้าตาทนายความในเครือข่ายของเราได้ที่
http://www.thailandlawyers.online
http://www.xn--22cdb9ek3cdce0c5c3cdd8dwh0f.com/

เครือข่ายทนายความ บริการ ให้คำปรึกษา จัดหาทนายความ ที่มีความรู้ ความสามารถและประสพการณ์ ทั่วประเทศไทย

26/04/2016
www.xn--22cdb9ek3cdce0c5c3cdd8dwh0f.com

Call Center 089-226-8899
บ่อยครั้งที่เราได้ข่าวเกี่ยวกับคำว่า Call Center จากทีวีหรือข่าวหนังสือพิมพ์ ส่วนมากจะเป็นข่าวที่ไม่ดี เช่น รวบตัวชาวจีนเปิดห้องตั้ง Call Center เพื่อการหลอกล่วง หรือชาวต่างชาติหลายๆกลุ่ม นั้นคือสิ่งที่เราได้ยินบ่อยๆ แต่สำหรับ Call Center ของเครือข่ายทนายความ ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางด้านกฎหมาย โทรเข้ามาขอคำแนะนำจากทนายความ แต่ละวันมีผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องการว่าจ้างทนายความในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เราก็จะจัดทนายความในพื้นที่ให้ดูแลแก้ปัญหาให้ครับ บางทีก็จะมีคนที่ตามหาทนายที่เคยว่าจ้างไว้แล้ว แต่ติดต่อไม่ได้ ทนายปิดเครื่อง รับเงินแล้วไม่ทำงาน ปิดเครื่องหนีบ้างก็มี ผมเลยตั้งเครือข่ายขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ถ้ามีธุระ หรือปัญหารีบด่วนก็โทรมาเบอร์นี้แหละ เราแก้ปัญหาให้คุณได้ครับ จะให้ดีสมัครเป็นสมาชิกของเราที่เวปไซต์ http://www.xn--22cdb9ek3cdce0c5c3cdd8dwh0f.com/
ชือไทยๆเรานี้แหละครับ

12/02/2016

งานเครือข่ายทนายความ
สายด่วน 089-226-8899

งานบริการ
* จดทะเบียนนิติบุคคล
* จดทะเบียนภาษี
* จดทะเบียนประกันสังคม
* ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว
* ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร (Visa)
* ทำบัญชีนิติบุคคล
* ตรวจสอบบัญชีนิติบุคคล
* ขอใบต่างด้าว
* ขอสัญชาติไทย
* รับรองเอกสาร บุคคล (Notary Public)
* จัดหาล่าม
* แปลเอกสาร
* ตรวจสอบและรับรองเอกสารนิติบุคคล
* ตรวจสอบและรับรองเอกสารในศาล
* ตรวจสอบทรัพย์สินและรับรองเอกสารในสำนักงานที่ดิน
* ตรวจสอบและรับรองเอกสารในสรรพากร

งานที่ปรึกษากฎหมาย
* จัดหาทนายความที่มีประสพการณ์ในกฎหมายต่างให้คำปรึกษา

งานคดีความ
* จัดหาทนายความที่มีประสพการณ์ในคดีต่างๆ

12/02/2016

Legal Services
Call Center 089-226-8899
Thailand Lawyers Network

Services
* Company register
* Taxes registration
* Social registration
* Working permit
* Visa
* Green card
* Thai citizenship
* Business licenses
* Notary Public
* Case Report
* Translation
* Translator
* Book Keeping
* Accounting
* Auditing
* Search and Certify documents from court
* Search and Certify documents from Revenue
* Search and Certify documents from Company
* Search and Certify documents from Land Department

Legal Consulting
* providing expert lawyers for Consultancy

Litigation
* Providing experienced lawyers to help you.

ทนายความอำเภอหัวหิน Hua Hin Lawyer's cover photo
06/02/2016

ทนายความอำเภอหัวหิน Hua Hin Lawyer's cover photo

ที่อยู่

Bangkok
10110

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

ทนาย, ทนายความ, คดีอาญา, คดีหย่า, คดีแพ่ง, คดีมรดก
lawyer, lawyers, divorce, criminal, civil, heritage

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ทนายความอำเภอหัวหิน Hua Hin Lawyerผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ทนายความอำเภอหัวหิน Hua Hin Lawyer:

ทนายความ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้บ้าน โทร 089-226-8899 Thailand Lawyers Network provide legal services, litigation. Call 089-226-8899

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด