สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

เปิดเหมือนปกติ

แจ้งกำหนดการและสถานที่สอบผู้ประเมินชั้นสามัญ 1/2563 (วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม  2563)ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ >>>>>http://s...
15/10/2020

แจ้งกำหนดการและสถานที่สอบผู้ประเมินชั้นสามัญ 1/2563 (วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563)
ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ >>>>>http://smart.tbs.tu.ac.th/news_desc.asp?sdatatopicno=40

ตรวจสอบรายชื่อที่นั่งสอบได้ที่>>>https://drive.google.com/file/d/1G8rbHtEP7nnNtvpG5hXVPc-PWT88Tvkm/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น.วันที่ 8 ตุลาคม 2563  สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ได้จัดให้มีกา...
08/10/2020

เวลา 10.00 น.วันที่ 8 ตุลาคม 2563 สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 4 คณะตามข้อกำหนดของวิชาชีพ 4 เรื่อง ณ ห้องประชุม สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เพื่อหารือความพร้อมในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละคณะ
โดยหากมีผลสรุปอย่างไรแล้ว สมาคมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

คุณพณชัย ฤกษะสุตไพรัตน์ กรรมการสมาคมฯ ได้รับเชิญจากชมรมผู้บริหารงานประเมินราคา สมาคมธนาคารไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตราฐา...
03/10/2020

คุณพณชัย ฤกษะสุตไพรัตน์ กรรมการสมาคมฯ ได้รับเชิญจากชมรมผู้บริหารงานประเมินราคา สมาคมธนาคารไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตราฐานตลาดเงิน ในงานสัมนา ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมฟังผลสรุปของนิด้าโพล ในเรื่อง ความเชื่อมั่นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีต่อกระบวนการทำงา...
30/09/2020

ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมฟังผลสรุปของนิด้าโพล ในเรื่อง ความเชื่อมั่นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีต่อกระบวนการทำงานของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ณ ห้องประชุมฟอร์จูน โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียวฟอร์จูน รัชดาภิเษก กรงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

การประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์สมาคม เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ในด้านการสื่อสารและการพัฒนาวิชาชีพการประเมิน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้อ...
25/09/2020

การประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์สมาคม เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ในด้านการสื่อสารและการพัฒนาวิชาชีพการประเมิน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

ผู้ที่สอบผ่านผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563  ท่านสามารถยื่นคำขอการขึ้นทะเบียนได้ที่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์ส...
22/09/2020
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน – สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งปร

ผู้ที่สอบผ่านผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ท่านสามารถยื่นคำขอการขึ้นทะเบียนได้ที่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 อาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยดาวน์โหลด แบบคำขอการขึ้นทะเบียนฯ พร้อมเอกสารประกอบ ได้ที่ https://is.gd/igWshH

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดาวน์โหลด เอกสาร หลักเกณฑ์ และวิธีการเงื่อนไขการขึ้นท.....

การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประเมินหลักชั้นสามัญ วันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 10-11 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมนูโวซิตี...
18/09/2020

การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประเมินหลักชั้นสามัญ วันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 10-11 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมนูโวซิตี้ บางลำภู กรุงเทพฯ
กรอกใบสมัครสมัคร>>>https://forms.gle/oopWfbNrJJcwsRqc7

17/09/2020
www.vat.or.th

xitdkLรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สินระดับชั้นวิสามัญ
ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2563

http://www.vat.or.th/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-final.pdf

ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบผู้ประเมินหลักชั้นสามัญ ประจำปี 2563 สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.v...
14/09/2020

ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบผู้ประเมินหลักชั้นสามัญ ประจำปี 2563 สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.vat.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้สําหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําปี พ.ศ.2563  สามารถตรว...
10/09/2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ – สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้สําหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจําปี พ.ศ.2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อและอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.vat.or.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ แจ้ง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้สําหรับผู้ประเมินมูลค่าท.....

ข่าวประชาสัมพันธ์
03/09/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์      เรื่อง การสมัครสอบผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ประจำปี 2563     สมัครได้เลยที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิ...
06/08/2020
ย่อลิงค์ Short URL ย่อ URL ย่อลิงค์ให้สั้น Shorten URL ย่อลิงค์ URL ฟรี ย่อลิงค์ฟรี ย่อ URL ฟรี ย่อเว็บฟรี Short URL Free

ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การสมัครสอบผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ประจำปี 2563
สมัครได้เลยที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ
ตรวจสอบคุณสมบัติที่ http://1ab.in/cNk
ดาวน์โหลดสมัครสอบที่ http://1ab.in/Xg
ดาวน์โหลดโครงสร้างข้อสอบ http://1ab.in/Xe

ย่อลิงค์ Short URL ย่อ URL ย่อลิงค์ให้สั้น Shorten URL ย่อลิงค์ URL ฟรี ย่อลิงค์ฟรี ย่อ URL ฟรี ย่อเว็บฟรี Short URL Free

ประชาสัมพันธ์ข่าวสมาคม "การประชุมหารือร่วมกันระหว่างสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระ...
04/08/2020

ประชาสัมพันธ์ข่าวสมาคม "การประชุมหารือร่วมกันระหว่างสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย กับมหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง การจัดสอบผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ"

การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ  วันศุกร์ที่ 28-30 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมนูโวซิตี้ บางลำ...
31/07/2020

การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ วันศุกร์ที่ 28-30 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมนูโวซิตี้ บางลำภู
กรอกใบสมัครสมัคร>>>https://forms.gle/WigVvTQUq6626oZKA

ประชาสัมพันธ์ข่าว เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2563 ผู้สมัครสอบชั้นวิสามัญ สามา...
21/07/2020
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย – valuer association of thailand

ประชาสัมพันธ์ข่าว
เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2563 ผู้สมัครสอบชั้นวิสามัญ สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2563 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสอบพร้อมโครงสร้างวิชาที่สอบได้ที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย www.vat.or.th
(ใบสมัครสอบ http://1ab.in/Xg
และโครงสร้างวิชาที่สอบ http://1ab.in/Xe )

ประกาศ ที่  3/2563เรื่อง  การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2563
20/07/2020

ประกาศ ที่ 3/2563
เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2563

03/07/2020
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ เตรียมความพร้อมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินรับมือ "พ.ร.บ.ค...
01/06/2020

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ เตรียมความพร้อมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินรับมือ "พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562"(CPD 6 ชม.) วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. Online Course สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/iQnQKyTyh5hJPE3w9

สมาคมฯ จะจัดให้มีการพัฒนาและฝึกอบรมสมาชิกและผู้ที่สนใจในหลักสูตร “ผลกระทบและการปรับตัวด้านการประเมินในสถานการณ์โรคติดต่อ...
05/05/2020

สมาคมฯ จะจัดให้มีการพัฒนาและฝึกอบรมสมาชิกและผู้ที่สนใจในหลักสูตร “ผลกระทบและการปรับตัวด้านการประเมินในสถานการณ์โรคติดต่อ Covid19” ซึ่งเป็นหลักสูตร Online ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น.(CPD 6 ชม.) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 พ.ค.63 สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.vat.or.th/%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95/

ประกาศสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยที่ 1/ 2563 เรื่องให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 - 2564 สามา...
02/04/2020

ประกาศสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ที่ 1/ 2563 เรื่องให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 - 2564 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.vat.or.th/%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad/

30/03/2020
23/03/2020
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

เรื่อง มาตรการในการปฏิบัติงานช่วงการระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

เรียน สมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ในช่วงแรกตั้งแต่วันที่ 23–31 มีนาคม 2563 สมาคมฯ ได้จัดทำระบบ Work form Home ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกและเจ้าหน้าที่ตามมาตรการภาครัฐในเรื่องของการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ดังนั้น หากสมาชิกมีความประสงค์จะติดต่อกับทางสมาคมฯ หรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของสมาชิกเอง ขอให้ปฏิบัติตามที่สมาคมได้แจ้งให้ทราบในหนังสือที่ สมท.3/ว.007/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ในข้อที่ 2 ซึ่งได้มีการกล่าวถึงวิธีการดำเนินการ หากมีความประสงค์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ขอความกรุณาติดต่อผ่าน Messenger ได้ที่ https://www.facebook.com/Vatthai ช่วงเวลาตั้งแต่ 9.00-16.30 น.

จึงแจ้งมาให้ทราบทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ประกาศสมาคมวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินฉบับที่ 2/2563 เรื่อง เลื่อนการจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์ส...
20/03/2020

ประกาศสมาคมวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง เลื่อนการจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2563

ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานช่วงการระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
19/03/2020

ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานช่วงการระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

13/03/2020

เรื่อง แจ้งยกเลิกการสอบ SMART PROPERTY VALUER( smart-pv) ครั้งที่ 1/2563

เรียน สมาชิกทุกท่าน

ด้วยศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แจ้งยกเลิกการสอบ SMART-PV ครั้งที่ 1/2563 ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เนื่องจากมีผู้สมัครสอบจำนวน 6 คน ไม่ถึงจำนวนขั้นต่ำ ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้

สมาคมฯจึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

โครงการพัฒนา และฝึกอบรม สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยการอบรมหลักสูตรเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง เพื่อพัฒนาประสิทธ...
01/03/2020

โครงการพัฒนา และฝึกอบรม สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
การอบรมหลักสูตรเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน
วิทยากร ดร.กิตติพงศ์ ผลประยูร

โครงการพัฒนา และฝึกอบรม สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยการอบรมหลักสูตรเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง เพื่อพัฒนาประสิทธ...
29/02/2020

โครงการพัฒนา และฝึกอบรม สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
การอบรมหลักสูตรเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน
วิทยากร นายวิเศษ นุ้ยตูม

โครงการพัฒนา และฝึกอบรม สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยการอบรมหลักสูตร การแปลงสินทรัพย์ ด้านเครื่องจักร และการป...
22/02/2020

โครงการพัฒนา และฝึกอบรม สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
การอบรมหลักสูตร การแปลงสินทรัพย์ ด้านเครื่องจักร และการประเมินราคาเครื่องจักร วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม นูโว ซิตี้ จำนวนผู้เข้าอบรม 120 คน
วิทยากร นายสกลนคร เพชรอ่อน

กล่าวเปิดงาน โดย ดร.กิตติพงศ์ ผลประยูร เลขาธิการสมาคม

โครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการอบรมหลักสูตร “เรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง เพื่อพ...
13/02/2020

โครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการอบรมหลักสูตร “เรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน” ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 8.00-16.00 น. ณ โรงแรมแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.vat.or.th/%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0/

โครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร "กฏหมายใหม่ที่มีผลกระทบต่อการประเ...
26/01/2020

โครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร "กฏหมายใหม่ที่มีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (ภาคปฏิบัติ) ในวันที่ 25-26 มกราคม 2563 โดยคุณกิตติพงศ์ ผลประยูร เลขาธิการสมาคม และคุณวิรัตน์ สุวรรณแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรดังกล่าว

ประกาศที่ 1 /2563 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประเมินความสามารถในการปฎิบัติงานผู้ประเมินชั้นวุฒิ(สอบสัมภาษณ์)
15/01/2020

ประกาศที่ 1 /2563 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประเมินความสามารถในการปฎิบัติงานผู้ประเมินชั้นวุฒิ(สอบสัมภาษณ์)

โครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการอบรมในหลักสูตร PV-VAT#4 (Property Valuation ...
03/01/2020

โครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการอบรมในหลักสูตร PV-VAT#4 (Property Valuation - Valuers Association of Thailand) ซึ่งในปี 2563 นี้ ทางสมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว จึงขอเชิญชวนสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่สนใจในหลักสูตรนี้ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Nrt8M1pte3Q8XEYIiv7zRn2hjwRfvwtx/view?usp=sharing

ประกาศ เรื่อง  การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2563
02/01/2020

ประกาศ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2563

โครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก และผู้ที่สนใจในหลักส...
26/12/2019
อบรมกฏหมายใหม่ – สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก และผู้ที่สนใจในหลักสูตร “กฎหมายใหม่ที่มีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (ภาคปฏิบัติ)” (CPD 12 ชั่วโมง) ในวันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 8.00-16.00 น. จังหวัดเชียงใหม่ ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.vat.or.th/%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%8f%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/

อบรมกฏหมายใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม กฏหมายใหม่ที่มีผลกระทบต่อการประเมินค่าทรัพย์สิน (ภาคปฏิบัต.....

โครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก และผู้ที่สนใจในหลักส...
24/12/2019
หลักสูตรภาษีที่ดิน – สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก และผู้ที่สนใจในหลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภาคปฏิบัติ)" (CPD 6 ชั่วโมง) ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 8.00-16.00 น. ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทที่ http://www.vat.or.th/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99/

หลักสูตรภาษีที่ดิน อบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภาคปฏิบัติ)” Dow...

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-8866335

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

เพื่อทราบครับ
บัตรสมาชิกสมาคมฯหมดอายุ ต้องดำเนินการอย่างไรครับ
ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองเป็นองค์กรแม่ข่ายพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง รหัสองค์กรแม่ข่าย 7013 จากสภาวิศวกร ได้จัดอบรมหลักสูตร “ผลกระทบของ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ต่อผู้ประกอบการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยหลักสูตรการอบรมนี้ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้มีจำนวนความรู้ (PDU) จำนวน 9 หน่วย (รหัสกิจกรรม:103-06-7013-00/6205-001) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วลัยลักษณ์ โทร. 02-934323347 ต่อ 348 email: [email protected]
ขอทราบวิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้ประเมินที่ผ่านการสอบชั้นวิสามัญ สามัญ และชั้นวุฒิ ของสมาคม ฯ ครับ