Clicky

เทศบาลเมืองไทรม้า

เทศบาลเมืองไทรม้า เพจนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวปร?

เปิดเหมือนปกติ

06/05/2022

กองวัณโรค เปิดให้บริการตรวจ Covid-19
* สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น
1. ตรวจด้วย Real time RT-PCR ราคา 500 บาท พร้อมออกใบรับรองผลการตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report) เริ่มราคานี้ตั้งเเต่วันที่ 1 พ.ค.65 เป็นต้นไป
2. ตรวจด้วย ATK ราคา 100 บาท พร้อมออกใบรับรองผลการตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report) (หมายเหตุ : จะบริการตรวจ ATK ถึงวันที่ 31 พ.ค.65 เท่านั้น)
สถานที่ตรวจ กองวัณโรค อาคารดารานนท์ ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ที่มา กองวัณโรค

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

02/05/2022
🔈 ข่าวไทรม้า : Saima newsวันเสาร์ ที่ 30 เมษายน  2565เทศบาลเมืองไทรม้า นำโดย จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมือง...
30/04/2022

🔈 ข่าวไทรม้า : Saima news
วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2565
เทศบาลเมืองไทรม้า
นำโดย จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า พร้อมด้วย นางชวนพิศ อัศวนิโครธร,
นายปฏิยุทธ เนตรบุตร, นายนรา อัฏฐ์วารี
รองนายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไทรม้า หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองไทรม้า ดำเนินการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองไทรม้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ความช่วยเหลือ เยียวยา บรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน พร้อมทั้งให้กำลังใจพี่น้องประชาชนทุกท่าน

ในการดำเนินการครั้งนี้ เทศบาลเมืองไทรม้า จัดระเบียบการรับเครื่องอุปโภค บริโภค โดยการเว้นระยะห่าง
ตั้งจุดวัดอุณหภูมิ ผู้รับเครื่องอุปโภคบริโภคทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัย พร้อมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

28/04/2022
26/04/2022
25/04/2022
🔉ข่าวไทรม้า : Saima News📣เทศบาลเมืองไทรม้า ขอประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา🔸️ประจำวันที่ 22 เมษาย...
22/04/2022

🔉ข่าวไทรม้า : Saima News

📣เทศบาลเมืองไทรม้า ขอประชาสัมพันธ์
ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา
🔸️ประจำวันที่ 22 เมษายน 2565
🔹️สรุปค่าความเค็มโดยเฉลี่ย
0.27 กรัม/ลิตร

📌ในวันนี้ให้เกษตกร หมู่ที่ 2-6 ไม่ควรนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไปใช้ทางการเกษตร เนื่องจากระดับค่าความเค็มเกินค่ามาตรฐานปกติ 0.25 กรัม/ลิตร

💦 ค่าความเค็มในน้ำประปาอยู่ที่ 0.10 กรัม/ลิตร

ทั้งนี้ให้เกษตรกรทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์ ค่าความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เทศบาลเมืองไทรม้าจะรายงานให้ท่านทราบอย่างต่อเนื่อง
------------------------------------------------------
เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 0 2926 1350-2
https://www.saima.go.th
FB : https://m.facebook.com/SaimaTownMunicipality
กลุ่มไลน์ข่าวไทรม้า : https://line.me/ti/g2/mFLxI0XqC_ahgkgnt9pkGQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

🔉ข่าวไทรม้า : Saima Newsวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565เทศบาลเมืองไทรม้า โดย จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม...
22/04/2022

🔉ข่าวไทรม้า : Saima News
วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565
เทศบาลเมืองไทรม้า
โดย จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไทรม้า หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า ร่วมดำเนินโครงการ วันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยจัดพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม พระภูมิ เจ้าที่ และ บวงสรวงพระอนุสาวรีย์ รัชกาล ที่ 5
พร้อมกันนี้ เทศบาลเมืองไทรม้าได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า

ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นของการก่อกำเนิดเทศบาล เกิดขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้ ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ ให้ทันสมัย เป็นอันเดียวกันกับนานาอารยประเทศ โดยจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในรูปแบบ "สุขาภิบาล" ที่สุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2441 และได้ขยายการจัดตั้งสุขาภิบาลออกไปในท้องถิ่น ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ

ต่อมาเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลง การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบ ประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476 ขึ้น และได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 โดยได้มีการยกฐานะ สุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลหลายแห่ง ต่อมาได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลหลายครั้ง จนในที่สุดได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิม จึงทำให้เทศบาลเป็นองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งตั้งแต่นั้นมา

กระทรวงมหาดไทย จึงได้ออกประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของ ทุกปีเป็น “วันเทศบาล” เพื่อระลึกถึงความสำคัญของการ ก่อกำเนิดเทศบาล และเพื่อให้พนักงานเทศบาลตระหนักถึง ความสำคัญในบทบาทของการเป็นผู้ให้บริการประชาชน ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ให้กับบุคลากรในเทศบาล เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะส่งผลเชิงบวก ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การให้บริการ การอำนวยความสะดวก พร้อมสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้เกิดขึ้น ในสังคม

🔉ข่าวไทรม้า : Saima Newsเทศบาลเมืองไทรม้า ขอขอบพระคุณ - จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า - คุณปราโมทย์ ...
22/04/2022

🔉ข่าวไทรม้า : Saima News
เทศบาลเมืองไทรม้า ขอขอบพระคุณ
- จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า
- คุณปราโมทย์ จันทดิษฐ์และครอบครัว
- คุณวันชัย ป้อมพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไทรม้า
- คุณนิวัฒน์ บุญฉ่ำ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไทรม้า
- คุณวันชัย อ่อนเกิด ผู้ใหญ่บ้านตำบลไทรม้า หมู่ที่ 3
- คุณพรชัย คงชุ่ม
ในการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในศูนย์พักคอย (community isolation) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า (หลังเก่า)
🙏เทศบาลเมืองไทรม้า ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้
📌'เราจะมุ่งมั่น​ที่จะ​ผ่านวิกฤตนี้ให้จงได้'
: จ่าสิบเอกมงคล อัศ​วนิ​โค​ร​ธร​
นายกเทศมนตรี​เมือง​ไทร​ม้า​
------------------------------------------------------
เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 0 2926 1350-2
https://www.saima.go.th
FB : https://m.facebook.com/SaimaTownMunicipality
กลุ่มไลน์ข่าวไทรม้า : https://line.me/ti/g2/mFLxI0XqC_ahgkgnt9pkGQ...

21/04/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองไทรม้า
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

20/04/2022
🔉ข่าวไทรม้า : Saima Newsเทศบาลเมืองไทรม้า ขอขอบพระคุณ - จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า - คุณปราโมทย์ ...
19/04/2022

🔉ข่าวไทรม้า : Saima News
เทศบาลเมืองไทรม้า ขอขอบพระคุณ
- จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า
- คุณปราโมทย์ จันทดิษฐ์และครอบครัว
- คุณวันชัย ป้อมพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไทรม้า
- คุณนิวัฒน์ บุญฉ่ำ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไทรม้า
- คุณวันชัย อ่อนเกิด ผู้ใหญ่บ้านตำบลไทรม้า หมู่ที่ 3
- คุณพรชัย คงชุ่ม
- คุณสมฤทัย เสือปาน
ในการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในศูนย์พักคอย (community isolation) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า (หลังเก่า)
🙏เทศบาลเมืองไทรม้า ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้
📌'เราจะมุ่งมั่น​ที่จะ​ผ่านวิกฤตนี้ให้จงได้'
: จ่าสิบเอกมงคล อัศ​วนิ​โค​ร​ธร​
นายกเทศมนตรี​เมือง​ไทร​ม้า​
------------------------------------------------------
เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 0 2926 1350-2
https://www.saima.go.th
FB : https://m.facebook.com/SaimaTownMunicipality
กลุ่มไลน์ข่าวไทรม้า : https://line.me/ti/g2/mFLxI0XqC_ahgkgnt9pkGQ...

🔉ข่าวไทรม้า : Saima Newsเทศบาลเมืองไทรม้า ขอขอบพระคุณ 🔹 คุณชวนพิศ อัศวนิโครธร รองนายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า ในการมอบกระติกน...
19/04/2022

🔉ข่าวไทรม้า : Saima News
เทศบาลเมืองไทรม้า ขอขอบพระคุณ
🔹 คุณชวนพิศ อัศวนิโครธร รองนายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า
ในการมอบกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เพื่อใช้งานภายในศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองไทรม้า
🔹 คุณสมฤทัย เสือปาน
ในการมอบเปลนอนสำหรับเด็กเล็ก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในศูนย์พักคอย (community isolation) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า (หลังเก่า)

🙏เทศบาลเมืองไทรม้า ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้
📌'เราจะมุ่งมั่น​ที่จะ​ผ่านวิกฤตนี้ให้จงได้'
: จ่าสิบเอกมงคล อัศ​วนิ​โค​ร​ธร​
นายกเทศมนตรี​เมือง​ไทร​ม้า​
------------------------------------------------------
เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 0 2926 1350-2
https://www.saima.go.th
FB : https://m.facebook.com/SaimaTownMunicipality
กลุ่มไลน์ข่าวไทรม้า : https://line.me/ti/g2/mFLxI0XqC_ahgkgnt9pkGQ...

19/04/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองไทรม้า
ประจำวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565

📣 วันนี้ (12 เมษายน 2565) เทศบาลเมืองไทรม้าโดย จ.ส.อ.มงคล  อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า นำทีมคณะผู้บริหาร พนักงาน...
12/04/2022
วันสงกรานต์ 2565 สรงน้ำพระ ณ เทสบาลเมืองไทรม้า

📣 วันนี้ (12 เมษายน 2565) เทศบาลเมืองไทรม้า
โดย จ.ส.อ.มงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า นำทีมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ สรงน้ำพระพุทธรูปองค์หลวงพ่อใหญ่ (จำลอง) เพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นการขึ้นปีใหม่ไทย

ทั้งนี้เทศบาลเมืองไทรม้า ได้จัดจุดบริการสรงน้ำพระฯณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า ให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1 - 22 เมษายน 2565

📣รู้หรือไม่⁉️ เผาหญ้า เผาขยะ มีความผิดทางกฎหมาย🔸️เผาทำให้เกิดเหตุรำคาญ มาตรา 25 เหตุรำคาญ คือการกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เก...
12/04/2022

📣รู้หรือไม่⁉️
เผาหญ้า เผาขยะ มีความผิดทางกฎหมาย

🔸️เผาทำให้เกิดเหตุรำคาญ มาตรา 25 เหตุรำคาญ คือการกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เกิด กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็เหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535)

🔸️เผาจนเป็นอันตรายต่อผู้อื่นและทรัพย์ของผู้อื่น มาตรา 220 ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆแม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น จ้องระวาง จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท (ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499)

🔸️สั่งห้ามแล้วยังเผาต่อ มาตรา 74 ผู้ใดไม่ปฎิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา27 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 28 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามประกาศ ที่ออกตามมาตรา 28/1วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 23 มาตรา 27 วรรคสอง หรือมาตรา 28 วรรคสองต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

*แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

Cr : ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ"ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลเมืองไทรม้าขอบคุณข้อมูล...
12/04/2022

ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
"ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ"
ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลเมืองไทรม้า

ขอบคุณข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

#โควิด19
#ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับ

Photos from Social Marketing Thaihealth by สสส.'s post
12/04/2022

Photos from Social Marketing Thaihealth by สสส.'s post

🔉ข่าวไทรม้า : Saima News🔷️ เทศบาลเมืองไทรม้า ศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจัดบริการ...
11/04/2022

🔉ข่าวไทรม้า : Saima News

🔷️ เทศบาลเมืองไทรม้า ศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจัดบริการแก่ประชาชนผู้สัญจรเส้นทาง ณ บริเวณใต้สะพานข้ามแยกไทรม้า-ท่าอิฐ ในช่วง 7 วันอันตราย (เทศกาลสงกรานต์)

🔹️เมื่อวานนี้ (11 เมษายน 2565)ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนรถยนต์เสีย ในบริเวณแยกไทรม้า-ท่าอิฐ
🔹️และได้รับการสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน16แพ็ค จาก คปภ.จ.นนทบุรี

🔸️ทั้งนี้ศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จะจัดตั้งจุดบริการระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 เพื่ออำนวยการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ในกรณีเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสำหรับผู้สัญจรเส้นทาง
------------------------------------------------------
เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 0 2926 1350-2
https://www.saima.go.th
FB : https://m.facebook.com/SaimaTownMunicipality
กลุ่มไลน์ข่าวไทรม้า : https://line.me/ti/g2/mFLxI0XqC_ahgkgnt9pkGQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

11/04/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองไทรม้า
ประจำวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565

🔉ข่าวไทรม้า : Saima News🔷️ เทศกาลสงกรานต์ มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน หลายครอบครัวใช้เวลาช่วงนี้ไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัด...
08/04/2022

🔉ข่าวไทรม้า : Saima News

🔷️ เทศกาลสงกรานต์ มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน หลายครอบครัวใช้เวลาช่วงนี้ไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัด หรือไปเยี่ยมญาติสนิทมิตรสหาย นอกจากเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแล้ว ยังอาจเป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดอีกด้วย ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

🔷️ ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลเมืองไทรม้า ขอเชิญชวนร่วมกันรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
🔸️มีความระมัดระวังในการขับขี่
🔸️สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ /คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับรถยนต์
🔸️พักผ่อนให้เพียงพอ
🔸️เว้นการดื่มเครื่องดื่มมึนเมา
🔸️เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน

🔷️ ทั้งนี้เทศบาลเมืองไทรม้าได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้สัญจรไป-มา ในช่วงเวลา 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565
โดยตั้งจุดบริการ ณ บริเวณใต้สะพานข้ามแยก
ไทรม้า-ท่าอิฐ เพื่อบริการแก่ผู้สัญจรเส้นทางและให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชน

☎️แจ้งเหตุฉุกเฉิน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 2926 1326 (ตลอด 24 ชม.)
------------------------------------------------------
เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 0 2926 1350-2
https://www.saima.go.th
FB : https://m.facebook.com/SaimaTownMunicipality
กลุ่มไลน์ข่าวไทรม้า : https://line.me/ti/g2/mFLxI0XqC_ahgkgnt9pkGQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

08/04/2022

🔉ข่าวไทรม้า : Saima News

🔹️เทศบาลเมืองไทรม้า โดยกองสวัสดิการสังคม ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มีประชาชนที่ประสงค์ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือฯ และผ่านการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนฯ โดยผ่านการพิจารณาจำนวน 2,350 ครัวเรือน

คลิกดูรายละเอียด https://www.saima.go.th/public/list/data/detail/id/1823/menu/1554

📌วัน เวลา สถานที่ในการมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภค จะแจ้งในทราบในลำดับต่อไป

☎️สอบถามเพิ่มเติม กองสวัสดิการสังคม 0 2926 1350-2 ต่อ 220
------------------------------------------------------
เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 0 2926 1350-2
https://www.saima.go.th
FB : https://m.facebook.com/SaimaTownMunicipality
กลุ่มไลน์ข่าวไทรม้า : https://line.me/ti/g2/mFLxI0XqC_ahgkgnt9pkGQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ที่อยู่

ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี
Bangkok
11000

เบอร์โทรศัพท์

+6629261350

เว็บไซต์

https://www.saima.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองไทรม้าผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลเมืองไทรม้า:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📌ข้อมูลการติดต่อกรณีตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด และ 1 ขีด แต่เป็นกลุ่มเสี่ยง
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองไทรม้า ประจำวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองไทรม้า ประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565
🔉ข่าวไทรม้า : Saima News 🔹️ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากการประปานครหลวง 📌พรุ่งนี้ (3 มีนาคม 2565) โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง บริเวณซอยไทรม้า 7 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 🔅เนื่องจากมีกรณีท่อแตกรั่วแต่ไม่ปรากฏขึ้นบนผิวจราจร บริเวณซอยไทรม้า 7 การประปานครหลวงมีความจำเป็นต้องขุดเปิดผิวจราจร เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ในการตรวจสอบหาจุดรั่ว ตามแนวเส้นทาง และดำเนินการแก้ไขต่อไป 🔸️ขออภัยในความไม่สะดวก และโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณดังกล่าว ------------------------------------------------------ เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์: 0 2926 1350-2 https://www.saima.go.th FB : https://m.facebook.com/SaimaTownMunicipality กลุ่มไลน์ข่าวไทรม้า : https://line.me/ti/g2/mFLxI0XqC_ahgkgnt9pkGQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองไทรม้า ประจำวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองไทรม้า ประจำวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
📣 ประกาศแจ้งเทศบาลเมืองไทรม้า สำหรับท่านที่ต้องการชำระภาษีผ่านบัญชีธนาคารออนไลน์ รบกวนท่านสแกน QR CODE ด้านล่างนี้ (ID LINE : SAIMA2565) สอบถามพูดคุยกับ จนท. ก่อนการชำระเงิน โดยจนท.จะแจ้ง เลขบัญชีธนาคาร ระบุชื่อบัญชี เทศบาลเมืองไทรม้า เท่านั้น!! ☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 0 2926 1822 หรือ 0 2926 1350-2 ต่อ 108
🔉ข่าวไทรม้า : Saima News 🔹️เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองไทรม้า ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี และปศุสัตว์อำเภอเมืองนนทบุรี ดำเนินกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองไทรม้า ตามโครงการคุมกำเนิดทำหมันสุนัขและแมว ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดแดงธรรมชาติ ทั้งนี้ ได้ฉีดยาพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวที่มาทำหมันทุดตัวอีกด้วย ------------------------------------------------------ เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์: 0 2926 1350-2 https://www.saima.go.th FB : https://m.facebook.com/SaimaTownMunicipality กลุ่มไลน์ข่าวไทรม้า : https://line.me/ti/g2/mFLxI0XqC_ahgkgnt9pkGQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
🔉ข่าวไทรม้า : Saima News 📣เทศบาลเมืองไทรม้า ขอประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา 🔸️ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 🔹️สรุปค่าความเค็มโดยเฉลี่ย 0.27 กรัม/ลิตร 📌ในวันนี้ให้เกษตกร ไม่ควรนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไปใช้ทางการเกษตรเนื่องจากระดับค่าความเค็มเกินค่ามาตรฐาน 0.25 กรัม/ลิตร 💦 ค่าความเค็มในน้ำประปาอยู่ที่ 0.10 กรัม/ลิตร ทั้งนี้ให้เกษตรกรทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์ ค่าความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เทศบาลเมืองไทรม้าจะรายงานให้ท่านทราบอย่างต่อเนื่อง ------------------------------------------------------ เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์: 0 2926 1350-2 https://www.saima.go.th FB : https://m.facebook.com/SaimaTownMunicipality กลุ่มไลน์ข่าวไทรม้า : https://line.me/ti/g2/mFLxI0XqC_ahgkgnt9pkGQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
📣ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองไทรม้า เทศบาลเมืองไทรม้า ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ออกหน่วยให้บริการ ทำหมันแก่สุนัขและแมว ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง 📌ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลาการเปรียญวัดแดงธรรมชาติ ตั้วแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ท่านใดที่สนใจสามารถนำสุนัขและแมวมารับบริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 📌🔸️รับจำนวนทั้งหมด 60 ตัว สุนัขและแมวที่นำมารับบริการให้ปฏิบัติดังนี้ 1. สุนัขและแมวที่นำมาทำหมันควรมีอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป 2. สัตว์ที่นำมาทำหมันต้องมีอาการปกติ ไม่ป่วย 3. สุนัขและแมวที่นำมาทำหมันควรงดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง 4. สุนัขที่นำมาทำหมัน ไม่ควรมีประจำเดือน เพราะจะทำให้สัตว์เสียเลือดมาก 5. สุนัขหรือแมว แม่ลูกอ่อนเมื่อลูกอายุ 2 เดือนขึ้นไป ถึงเหมาะที่จะทำหมัน 6. สัตว์ที่รู้ว่าท้องไม่ควรนำมาทำหมัน 7. ให้ความร่วมมือในการจับสัตว์เลี้ยงอย่างปลอดภัย ขณะเจ้าหน้าที่ผ่าตัดทำหมัน ☎️ สอบถามเพิ่มเติม 0 2926 1350-2 ต่อ 128 ------------------------------------------------------ เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์: 0 2926 1350-2 https://www.saima.go.th FB : https://m.facebook.com/SaimaTownMunicipality กลุ่มไลน์ข่าวไทรม้า : https://line.me/R/ti/g/sY-xU_HEMj
📣ข่าวไทรม้า : Saima News เทศบาลเมืองไทรม้า เปิดรับสมัครนักเรียนระดับก่อนปฐมวัย และปฐมวัย 3-5 ปี เข้าเรียนกับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองไทรม้า 🔸️เด็กในพื้นที่ หมู่ที่ 1-3 สมัครเข้าเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 โทร. 0 2926 1354 🔸️เด็กในพื้นที่ หมู่ที่ 4-6 สมัครเข้าเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 หรือโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองไทรม้า โทร. 0 2528 6291 📌ผู้ปกครองที่สนใจ สามารถนำบุตรหลานสมัครเข้าเรียนได้ ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 - 15 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนด