Clicky

ศูนย์ประสานงาน สปภ.อผศ.

ศูนย์ประสานงาน สปภ.อผศ. รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชม. โดยจัดเจ้าหน้า? รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชม. โดยจัดเจ้าหน้าที่ศูนย์ข่าวและเจ้าหน้าที่สายตรวจไว้ตลอด 24 ชม.

เปิดเหมือนปกติ

Photos from องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์'s post
23/09/2022

Photos from องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์'s post

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.65 พลฯจตุภูมิ รองสำลี เจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำจุด รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ในขณะปฏิบัติหน้าที่ไ...
22/09/2022

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.65 พลฯจตุภูมิ รองสำลี เจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำจุด รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้พบเห็นโทรศัพท์มือถือหล่นอยู่ที่พื้นบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าจุดคัดกรอง จึงได้แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสายหาเจ้าของ
ต่อมาได้มีผู้เข้าแสดงตนเป็นเจ้าของ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นร่วมกับเจ้าหน้าที่ห้องศูนย์ข่าว พบว่าข้อมูลตรงกัน จึงได้ส่งมอบทรัพย์สินคืนให้กับเจ้าของเป็นที่เรียบร้อย
#คนดีสปภ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 นาย อนุชิตฯ  จนท.รปภ. ประจำจุดสวนสาธารณะจตุจักร ระหว่างเดินตรวจความเรียบร้อย ได้ตรวจพบกระเป๋...
20/09/2022

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 นาย อนุชิตฯ จนท.รปภ. ประจำจุดสวนสาธารณะจตุจักร ระหว่างเดินตรวจความเรียบร้อย ได้ตรวจพบกระเป๋าเป้สะพาย 1 ใบ วางอยู่บนม้านั่ง ไม่มีเจ้าของ
เวลาต่อมา ได้มีชายชาวต่างชาติมาเเสดงตนเป็นเจ้าของรับมอบกระเป๋าพร้อมเงินสด คืนเป็นที่เรียบร้อย

19/09/2022

ทุกความปลอดภัย ไว้ใจ สปภ.

วันที่ 17 กันยายน 2565 คณะครูฝึกโรงเรียนรักษาความปลอดภัย สปภ. ทำการฝึกทบทวน และทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่ รปภ.ตามสั...
17/09/2022

วันที่ 17 กันยายน 2565 คณะครูฝึกโรงเรียนรักษาความปลอดภัย สปภ. ทำการฝึกทบทวน และทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่ รปภ.ตามสัญญาจ้าง ประจำจุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

#วันหยุดแต่เราไม่หยุดพัฒนาตัวเอง

Photos from สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด's post
16/09/2022

Photos from สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด's post

Photos from สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์'s post
16/09/2022

Photos from สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์'s post

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.65 ส.ต.วิระ คะตะวงศ์ เจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำจุด ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ ในระหว่างเดินตรวจเขตพื้นที่รับผิดช...
16/09/2022

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.65 ส.ต.วิระ คะตะวงศ์ เจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำจุด ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ ในระหว่างเดินตรวจเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ด้านหลัง ร.พ. ได้ตรวจพบโทรศัพท์มือถือ วางอยู่ที่เบาะรถจักรยานยนต์ จึงได้ประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของ
ต่อมาได้มีผู้เข้าแสดงตนเป็นเจ้าของ ซึ่งตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าตรงกัน จึงได้ส่งมอบทรัพย์สินคืนเป็นที่เรียบร้อย
#คนดีสปภ

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.65 อส.ทพ.ธนานนท์  แพงวิเศษ เจ้าหน้าที่ รปภ ประจำจุด ธกส.สาขาบ้านเข้า จ.ชัยภูมิ ขณะปฏิบัติหน้าที่ ได้พ...
13/09/2022

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.65 อส.ทพ.ธนานนท์ แพงวิเศษ เจ้าหน้าที่ รปภ ประจำจุด ธกส.สาขาบ้านเข้า จ.ชัยภูมิ ขณะปฏิบัติหน้าที่ ได้พบโทรศัพท์มือถือ ตกอยู่บริเวณศาลาที่พักลูกค้า จึงได้เก็บมาไว้ที่จุดรักษาการณ์เพื่อรอเจ้าของมาติดต่อรับคืน ต่อมาได้มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของโทรศัพท์ จึงได้ส่งคืนเจ้าของเป็นที่เรียบร้อย
#คนดีสปภ

Photos from สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด's post
12/09/2022

Photos from สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด's post

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.65 นายราม กล้าหาญ เจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำจุด ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ขณะปฏิบัติหน้าที่ พบเห็นสร้...
12/09/2022

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.65 นายราม กล้าหาญ เจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำจุด ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ขณะปฏิบัติหน้าที่ พบเห็นสร้อยข้อมือ ตกอยู่บริเวณประตูทางเข้า จึงนำส่งส่วนอำนวยการฯ เพื่อประกาศหาเจ้าของ
ต่อมาได้มีผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของ พร้อมขอรับทรัพย์สินคืน โดยมี น.ส.พันนา สว่างสาลี ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นตัวแทนส่งมอบ
#คนดีสปภ

ต่างจังหวัดผู้บังคับบัญชา สปภ. ก็ใส่ใจไปเยี่ยมนะครับ
08/09/2022

ต่างจังหวัดผู้บังคับบัญชา สปภ. ก็ใส่ใจไปเยี่ยมนะครับ

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.65 ส.ต.วิเชียร สร้อยมณี เจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำจุด ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ในระหว่างปฏิบัติหน้าที...
08/09/2022

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.65 ส.ต.วิเชียร สร้อยมณี เจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำจุด ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณลานจอดรถรับ - ส่งผู้โดยสาร ได้พบกระเป๋าสะพายข้างตกอยู่ที่พื้น จึงได้แจ้งให้ประชาสัมพันธ์ฯ ประกาศเสียงตามสายหาเจ้าของ
ซึ่งต่อมาได้มีผู้โดยสารสายการบินได้เข้าแสดงตนเป็นเจ้าของ จึงได้ตรวจสอบข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฯ พบว่าตรงกัน จึงได้ส่งมอบทรัพย์สินคืนให้ กับเจ้าของ เป็นที่เรียบร้อย

#คนดีสปภ

ชมเชยคนดี สปภ. กันครับ
06/09/2022

ชมเชยคนดี สปภ. กันครับ

ประชาสัมพันธ์การยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน (กู้ยืมเงินฉุกเฉิน)งวดวันที่ 1-15 กันยายน 2565สปภ.ประกาศงดยืมเงินฉุกเฉิน ประจ...
05/09/2022

ประชาสัมพันธ์การยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน (กู้ยืมเงินฉุกเฉิน)
งวดวันที่ 1-15 กันยายน 2565

สปภ.ประกาศงดยืมเงินฉุกเฉิน ประจำเดือน กันยายน

โดยเปิดบริการให้ยืมเงินงวดสุดท้าย (จนท.รปภ.ใหม่เท่านั้น)

เนื่องจากปิดงบประมาณ
เปิดให้กู้ยืมเฉพาะ จนท.รปภ.ใหม่ ที่มีรหัสประจำตัวขึ้นต้นด้วย 6508######
6509###### เท่านั้น
(ลำโพง) รายละเอียดการเปิดให้บริการเงินยืม
-14 กย 65 ตั้งแต่เวลา08.30-16.30 น.
-15 กย.65 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น
-16 กย.65 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. (วันเงินเดือนออกคือวันสุดท้ายที่รับเอกสาร)

(ประกาศ) ปล.งดรับเอกสารเจ้าหน้าที่ รปภ.เก่า หรือ ไม่ใช่ตามรหัส ID ที่แจ้ง

สปภ.จะเปิดบริการให้ยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อนอีกครั้ง ในวันที่ 12,14 และ 17 ต.ค 65

เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานภายในองค์กรต่อไป
04/09/2022

เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานภายในองค์กรต่อไป

Photos from สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์'s post
03/09/2022

Photos from สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์'s post

03/09/2022

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ รปภ.สปภ.อผศ ประจำจุด ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านที่สนใจสามารถติดต่อ 087-232-7089 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางข้อความเพจครับ

Photos from สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด's post
31/08/2022

Photos from สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด's post

25/08/2022

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับหน่วยงานกำกับติดตามการประเมินฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลการประเมินฯ ไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน
โดยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดการแถลงข่าวประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม จำนวน 8 หน่วยงาน มีผลคะแนนการประเมินฯ ของแต่ละหน่วย ดังนี้
1. กองทัพเรือ 98.87 คะแนน
2. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 98.14 คะแนน
3. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 96.83 คะแนน
4. กองทัพอากาศ 95.22 คะแนน
5. กองบัญชาการกองทัพไทย 93.96 คะแนน
5. บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด 93.96 คะแนน
6. กองทัพบก 92.63 คะแนน
7. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 89.69 คะแนน
สรุปผลการประเมินขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้รับคะแนน 98.14 คะแนน อยู่ในระดับ AA คือ มีผลคะแนนการประเมินฯ มากกว่า 95 คะแนนขึ้นไป โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) มีผลการประเมินในภาพรวม 99.29 คะแนน
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) มีผลการประเมินในภาพรวม 94.5 คะแนน
3) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีผลการประเมินในภาพรวม 100 คะแนน
และแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะพบกับอุปสรรคในการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แต่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศให้ความสำคัญจนสามารถดำเนินการประเมินตามขั้นตอนที่กำหนดได้ครบถ้วนทั้ง 8,303 หน่วยงาน อีกทั้งยังมีประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นจำนวนถึง 1,300,132 ราย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะได้นำผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีการบริหารงานภาครัฐที่ดีขึ้น และเป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยมีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนและประเทศไทยต่อไป#องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
#ทหารผ่านศึก

เมื่อ 25 ส.ค.65 ส.ต.อาทิตย์ เเสงงาม เจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำจุด ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เดินต...
25/08/2022

เมื่อ 25 ส.ค.65 ส.ต.อาทิตย์ เเสงงาม เจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำจุด ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เดินตรวจเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้ตรวจพบกระเป๋าเงินไม่ทราบมูลค่าทรัพย์สิน ตกหล่นอยู่ที่บริเวณที่นั่งด้านหน้าประตูทางเข้าหมายเลข 1 ในระหว่างเข้าตรวจสอบไม่พบผู้เเสดงตนเป็นเจ้าของ จึงได้เเจ้งประชาสัมพันธ์ฯ ประกาศเสียงตามสายหาเจ้าของ ซึ่งต่อมาได้มีผู้โดยสารสายการบินเข้าเเสดงตนเป็นเจ้าของ จึงได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าข้อมูลตรงกัน และได้ส่งมอบทรัพย์สินคืนเจ้าของเป็นที่เรียบร้อย

Photos from สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด's post
23/08/2022

Photos from สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด's post

#คนดีสปภ
23/08/2022

#คนดีสปภ

Photos from สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด's post
19/08/2022

Photos from สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด's post

จ.ร้อยเอ็ด เปิดรับเจ้าหน้าที่ รปภ.ครับ
19/08/2022

จ.ร้อยเอ็ด เปิดรับเจ้าหน้าที่ รปภ.ครับ

ด่วนเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ รปภ.สปภ.อผศ ประจำจุดศาลจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 4 อัตรา ชายไทย อายุระหว่าง 23 - 45 ปี สมัครภายในวันอังคารที่ 23 ส.ค.65 ส่งฝึกเดินทางวันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค.65 ท่านที่สนใจสามารถติดต่อ 087-232-7089 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางข้อความเพจครับ

Photos from สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์'s post
17/08/2022

Photos from สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์'s post

สปภ.อผศ. เราใส่ใจกำลังพลทุกระดับชั้น
17/08/2022

สปภ.อผศ. เราใส่ใจกำลังพลทุกระดับชั้น

16/08/2022

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ขอร่วมไว้อาลัย จ่าสิบเอก สมชาย แดงเงิน สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เสียชีวิตจากเหตุระเบิดในสวนยางพารา ในพื้นที่ บ้านโคกโก หมู่ที่ 2 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565#องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
#ทหารผ่านศึก

11/08/2022
#แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน(ฉุกเฉิน)1.  ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ รปภ. เดินทางมาส่งเอกสารด้วยตน...
11/08/2022

#แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน(ฉุกเฉิน)

1. ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ รปภ. เดินทางมาส่งเอกสารด้วยตนเอง ที่ สปภ.แห่งใหม่ รามอินทรา 25

2. ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจ รวบรวม เอกสารกู้ยืมเงิน พร้อมรับรองใบฎีกาตารางเวรนำส่งที่ห้องแผนกฎีกาค่าตอบแทน 1 ส่วนดำเนินงาน สปภ. เท่านั้น

3. มีเวลาเปิดให้บริการ วันที่ 11,15,16 ส.ค.65 รวม 3 วันเท่านั้น

4. งดรับเอกสารทุกกรณี หลัง 12.00 น. ในวันที่ 16 ส.ค. 65 เนื่องจากต้องเร่งตรวจสอบเอกสาร และรวบรวมนำส่งยอดให้ส่วนการเงิน สปภ. ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

5. เจ้าหน้าที่ รปภ.จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 17 ส.ค. 65 เวลาไม่เกิน 16.30 น.

จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

11/08/2022

11 สิงหาคม 2565 ธ.ก.ส.สาขาเขมราฐ
ขอชื่นชม พลฯจิราวัฒน์ สมสมัย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ที่เก็บเงินสด จำนวน 2,000 บาท ของลูกค้าได้
และนำส่งคืนลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับ

Photos from อรินทราช 26's post
09/08/2022

Photos from อรินทราช 26's post

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.65 นายประเวศ  พรมสุข เจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำจุด ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ขณะเดินตรวจเขตพื้นที่รับผ...
08/08/2022

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.65 นายประเวศ พรมสุข เจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำจุด ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ขณะเดินตรวจเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ตรวจพบ กระเป๋าเงินตกหล่นอยู่ที่บริเวณเก้าอี้นั่งพักคอยผู้โดยสารขาออก จึงได้นำส่งประชาสัมพันธ์ฯ เพื่อประกาศตามหาเจ้าของ
ซึ่งคาดว่าเจ้าของน่าจะขึ้นเครื่องบินออกนอกพื้นที่ไปแล้ว จึงได้ส่งมอบทรัพย์สินให้ประชาสัมพันธ์ดำเนินการต่อไป

#คนดีสปภ

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.65 ส.อ. เจษฎา ตาลพรรณ์ เจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำจุดท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ได้ตรวจพบโทรศัพท์มือถือว...
05/08/2022

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.65 ส.อ. เจษฎา ตาลพรรณ์ เจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำจุดท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ได้ตรวจพบโทรศัพท์มือถือวางอยู่ในห้องน้ำชาย จึงได้นำส่งประชาสัมพันธ์ฯ เพื่อประกาศหาเจ้าของ ปรากฏว่าไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของ คาดว่าผู้โดยสารน่าจะขึ้นเครื่องบินออกนอกพื้นที่ไปแล้ว จึงได้ส่งมอบโทรศัพท์มือถือให้ประชาสัมพันธ์ฯ เพื่อติดตามหาเจ้าของต่อไป

#คนดีสปภ

Photos from องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์'s post
05/08/2022

Photos from องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์'s post

01/08/2022

20 กรกฎาคม 2565 ธ.ก.ส.สาขาเขมราฐ
ขอชื่นชม พลฯจิราวัฒน์ สมสมัย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ที่เก็บกระเป๋าเงินลูกค้าได้ และแจ้งประกาศตามหา
พร้อมนำส่งคืนลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับ

28/07/2022

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์#องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
#ทหารผ่านศึก

Photos from สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์'s post
27/07/2022

Photos from สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์'s post

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.65 พลฯจตุภูมิ รองสำลี เจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำจุดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ในระหว่างปฏิบัต...
27/07/2022

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.65 พลฯจตุภูมิ รองสำลี เจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำจุดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เดินตรวจลานจอดรถจักรยานยนต์ ได้ตรวจพบโทรศัพท์มือถือ ตกหล่นอยู่ที่พื้น จึงได้นำส่งห้องศูนย์ข่าวของ ร.พ. เพื่อประชาสัมพันธ์หาเจ้าของ
ต่อมาได้มีเจ้าหน้าที่เภสัชกรรม เข้าแสดงตนเป็นเจ้าของ จึงได้ส่งมอบทรัพย์สินคืนเป็นที่เรียบร้อย

#คนดีสปภ

Photos from สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์'s post
26/07/2022

Photos from สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์'s post

Photos from องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์'s post
25/07/2022

Photos from องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์'s post

Photos from สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์'s post
21/07/2022

Photos from สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์'s post

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน(ฉุกเฉิน)1.  ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ รปภ. เดินทางมาส่งเอกสารด้วยตนเ...
21/07/2022

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน(ฉุกเฉิน)

1. ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ รปภ. เดินทางมาส่งเอกสารด้วยตนเอง ที่ สปภ.แห่งใหม่ รามอินทรา 25

2. ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจ รวบรวม เอกสารกู้ยืมเงิน พร้อมรับรองใบฎีกาตารางเวรนำส่งที่ห้องแผนกฎีกาค่าตอบแทน 1 ส่วนดำเนินงาน สปภ. เท่านั้น

3. มีเวลาเปิดให้บริการ วันที่ 25,26,27 ก.ค.65 รวม 3 วันเท่านั้น

4. งดรับเอกสารทุกกรณี หลัง 12.00 น. ในวันที่ 27 ก.ค. 65 เนื่องจากต้องเร่งตรวจสอบเอกสาร และรวบรวมนำส่งยอดให้ส่วนการเงิน สปภ. ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

5. เจ้าหน้าที่ รปภ.จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 1 ส.ค. 65 เวลาไม่เกิน 16.30 น.

จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.65 เวลา 08.40 น. นายประเวศ  พรมสุข เจ้าหน้าที่ รปภ.จุดท่าอากาศยานนานาชาติ อุบลราชธานี ในระหว่างปฏิบัต...
20/07/2022

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.65 เวลา 08.40 น. นายประเวศ พรมสุข เจ้าหน้าที่ รปภ.จุดท่าอากาศยานนานาชาติ อุบลราชธานี ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ จุดตรวจค้นช่องทางประตูขาเข้า ได้ตรวจพบธนบัตร ตกหล่นอยู่ที่พื้น จึงได้นำส่งประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานนานาชาติฯ เพื่อประกาศตามหาเจ้าของ
หลังจากนั้นไม่มีผู้เข้าแสดงตนเป็นเจ้าของ คาดว่าน่าจะเดินทางออกนอกพื้นที่ไปแล้ว นายประเวศฯ จึงได้ส่งมอบทรัพย์สินให้ กับนายเสกสรร ขวัญวงศ์ หน.งานพิธีการบินและประชาสัมพันธ์ฯ เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

เมื่อวันที่ 17 ก.ค 65 พลฯ ศักดิ์ศรี รสชาติ  เจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุด ธกส.สาขาน้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี ในระหว่างปฏิบัติหน้า...
18/07/2022

เมื่อวันที่ 17 ก.ค 65 พลฯ ศักดิ์ศรี รสชาติ เจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุด ธกส.สาขาน้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ตรวจพบกระเป๋าเงินของลูกค้าที่มาใช้บริการทำตกหล่นไว้บริเวณด้านข้างธนาคาร จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของ
ต่อมาได้มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของ จึงได้ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนในกระเป๋าพบว่ามีข้อมูลตรงกัน จึงได้ส่งมอบคืนเป็นที่เรียบร้อย

#คนดีสปภ

ที่อยู่

131 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสน
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

+6622454618

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ประสานงาน สปภ.อผศ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ประสานงาน สปภ.อผศ.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📢แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและพื้นที่ต่างจังหวัด
📌กำหนดจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย งวดระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 พฤศจิกายน 2564
💸กำหนดจ่ายวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.(6โมงเช้า) เป็นต้นไปนะครับ ปฏิทินวันจ่ายค่าตอบแทนและวันหยุดตามประเพณีของ รปภ.อผศ. ออนไลน์ - http://bit.ly/sswvo-payout
สวมใส่หน้ากากอนามัย ขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและป้องกันโควิด
📢จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
📞02-245-4618(ติดต่อทำธุรกรรมและส่วนต่างๆ)
#วินัยต้านโควิด #รปภอผศต้องรอด #รักษาความสะอาด #ป้องกันโรคติดต่อโควิด19 #ดูแลสุขภาพกันนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก แผนกฎีกาค่าตอบแทน1,แผนกฎีกาค่าตอบแทน2 ส่วนดำเนินงาน สปภ.🙏
📢แจ้งข่าวเงินชดเชยค่าตอบแทนวันพักผ่อนประจำปีสำหรับ จนท.รปภ. ที่มีรหัสประจำตัวขึ้นต้นด้วย 5808###### ,5908###### ,6008######, 6108###### ,6208###### และ 6308######
เงินจะโอนเข้าบัญชีสำหรับผู้ที่เปิดบัญชี ธ.ทีเอ็มบีธนชาต ในวันที่ 30 ก.ย.64 และ ธ.ก.ส. ในวันที่ 1 ต.ค.64 หากต้องการตรวจสอบรายชื่อ กรณีไม่ได้รับเงินตามวันที่แจ้ง **สอบถามข้อมูลได้ที่ แผนกฎีกาค่าตอบแทนฯ 0-2248-1355 เท่านั้น**
กดลิ้งค์ ระบบตรวจสอบเบื้องต้น(ทดลองใช้) - https://bit.ly/lineOA-sswvo
🙏ขอขอบคุณ แผนกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ รปภ. ส่วนการเงินและแผนกฎีกาค่าตอบแทน1-2 ส่วนดำเนินงาน สำหรับข้อมูลครับ🙏🙏ขอขอบคุณท่าน ผอ.อผศ. และ ผอ.สปภ. ครับ🙏 #ดูแลสุขภาพ #มิสเตอร์ปกป้องเป็นห่วงสุขภาพของเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ #รปภยุคดิจิทัล #รปภวิถีขีวิตใหม่
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒ กรมดุริยางค์ทหารบก สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหา สำนักงานวางผังเมือง สำนักกา OKMD Phayathai District สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือ ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพ กองพันทหารม้าที่หนึ่ง กรมทห Health Center4 Dindang Escuela de Defensa Nacional de Tailandia วปอ Royal Bhutanese Embassy, Bangkok, Thailand กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน National Defence College of Thailand