กลุ่มกฎหมาย กรมพัฒนาฝีมือแร

กลุ่มกฎหมาย กรมพัฒนาฝีมือแร กลุ่มกฎหมาย ชั้น 5
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง
กรุงเทพฯ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักงานศาลปกครอง's post
30/04/2021

Photos from สำนักงานศาลปกครอง's post

จดทะเบียนสมรสซ้อน = ไม่ได้จดทะเบียนสมรส - สำนักงานกิจการยุติธรรม
30/04/2021
จดทะเบียนสมรสซ้อน = ไม่ได้จดทะเบียนสมรส - สำนักงานกิจการยุติธรรม

จดทะเบียนสมรสซ้อน = ไม่ได้จดทะเบียนสมรส - สำนักงานกิจการยุติธรรม

“การจดทะเบียนสมรสซ้อน”หมายถึง การที่บุคคลหน […]

29/04/2021
จับสังเกต...ก่อนตกเป็นเหยื่อ...แชร์ลูกโซ่ - สำนักงานกิจการยุติธรรม
28/04/2021
จับสังเกต...ก่อนตกเป็นเหยื่อ...แชร์ลูกโซ่ - สำนักงานกิจการยุติธรรม

จับสังเกต...ก่อนตกเป็นเหยื่อ...แชร์ลูกโซ่ - สำนักงานกิจการยุติธรรม

โดย นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเ […]

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐา...
27/04/2021

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/089/T_0017.PDF

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/089/T_0017.PDF

คลิปแนะนำวิธีการลงทะเบียนผู้ใช้งาน และการขอคัดสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ผ่านแอปพลิเคชัน “ศ
27/04/2021
คลิปแนะนำวิธีการลงทะเบียนผู้ใช้งาน และการขอคัดสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ผ่านแอปพลิเคชัน “ศ

คลิปแนะนำวิธีการลงทะเบียนผู้ใช้งาน และการขอคัดสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ผ่านแอปพลิเคชัน “ศ

⚖️ ขอเชิญชม คลิปแนะนำวิธีการลงทะเบียนผู้ใช้งาน และการขอคัดสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ผ่านแอปพลิเคชัน “ศาลปกคร...

26/04/2021

📌รวม 325 งานบริการ e-Service ภาครัฐในที่เดียว
"สะดวก ค้นหาง่าย หลากหลายงานบริการ"

✅ 87 งานบริการเพื่อประชาชน
✅ 192 งานบริการเพื่อผู้ประกอบการ
✅ 46 งานบริการส่งเสริมการมีงานทำ

เข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่ายๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ👇🏻
https://www.opdc.go.th/content/NjE4MQ

#eServices #บริการภาครัฐ
#สะดวก #ค้นหาง่าย #หลากหลายงานบริการ #ระบบราชการเพื่อประชาชน
#สำนักงานกพร #OPDC

25/04/2021

📢 วันนี้ท่านสามารถขอดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว 🎉 เพียงแค่ยื่นผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Litigation) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

👉🏻 โดยท่านสามารถเชื่อมโยงสัญญาณกับอาคารที่ทำการศาลปกครองได้จาก...
✅ อาคารที่ทำการศาลปกครอง ทั้งส่วนกลางและในภูมิภาค
✅ สถานที่พักอาศัย หรือสถานที่ทำงานของคู่กรณี หรือบุคคลภายนอกที่ศาลมีคำสั่งเรียกมาให้ถ้อยคำต่อศาล หรือสถานที่อื่นตามที่ศาลเห็นสมควร

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศาลปกครอง 1355 (ในวันและเวลาราชการ)

:: สำนักงานศาลปกครอง :

23/04/2021

Q : ยืมเงินไม่มีสัญญา ฟ้องศาลได้หรือไม่? #Lawget

A : ได้ครับ ปัจจุบัน การยืมเงินผ่านทาง Facebook หรือทาง LINE โดยมีข้อความครบถ้วนว่า ยืมเงินเป็นจำนวนเท่าใด จะใช้คืนเมื่อไหร่ ก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นหลักฐานการกู้ยืม โดยกฎหมายให้ถือเอาชื่อ Facebook เป็นการลงลายมือชื่อของผู้ยืมด้วย โดยนำพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาใช้บังคับประกอบด้วยครับ

การนำสืบการใช้เงินตามสัญญากู้ยืมเงิน : แม้กฎหมายจะวางหลักให้มีหลักฐานเป็นหนังสือในกรณียืมเงินกว่า 2,000 บาท จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ แต่หากการกู้ยืมเงินจะทำเป็นสัญญากู้ยืมเงินกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามไว้ สามารถทำได้ อีกทั้งมีรายละเอียดครบถ้วนว่า… ยืมเงินจำนวนเท่าใด จะใช้คืนเมือไหร่ ลายมือชื่อทั้งผู้ยืมและผู้ให้กู้ยืม จึงสามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีได้เช่นกัน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://justicechannel.org/lawget/qa
#ยืมเงิน #กฎหมาย

Photos from สำนักงานศาลปกครอง's post
23/04/2021

Photos from สำนักงานศาลปกครอง's post

22/04/2021

📚ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกฎหมายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 📚

โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลาง ตามลิงก์ด้านล่าง ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. - 12 พ.ค. 2564

https://lawtest.egov.go.th/listeningDetail?survey_id=141

22/04/2021

"Grow Your Digital Skills"

เปิดลงทะเบียนแล้วว 📌 สำหรับโครงการ TDGA Learn D'Club Series #2 Data Driven Government for all
หลักสูตรการขับเคลื่อนรัฐบาลด้วยข้อมูลเพื่อทุกภาคส่วน โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA x สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
.
หัวข้อการอบรม :
1.กฎหมาย กฎเกณฑ์ : Data Governance, Data Regulation, and Data Sharing Policy
วันที่ 28 เม.ย. 64 เวลา 14.00-16.00 น.
2: การเปิดข้อมูล และการใช้ข้อมูล : Open Data and Use Cases
วันที่ 5 พ.ค. 64 เวลา 14.00-16.00 น.
3: การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
วันที่ 19 พ.ค. 64 เวลา 14.00-16.00 น.
.
💻 อบรมรมผ่าน :MS Teams รับจำนวนจำกัด !!! สมัครก่อน!!! ได้สิทธิ์ก่อน!!!
ลงทะเบียนเรียนฟรี !!! 👉 https://tdga.dga.or.th/index.php/th/ข่าวประชาสัมพันธ์/tdga-learn-d-club-series-2-data-driven-government-for-allhtml

#เรียนออนไลน์ฟรี #Opendata #DataGovernance #เทคโนโลยีดิจิทัล #Upskill #Reskill #TDGA #สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 10)รายละเอียดสามารถดาวน์โหล...
18/04/2021

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 10)

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/082/T_0017.PDF

16/04/2021

🚩Easy e-Admincourt อยู่บ้านก็ฟ้องศาลปกครองได้ ง่ายๆ แค่... คลิก ระบบงานคดีปกครอง e-Litigation Portal System ยื่นฟ้องคดีออนไลน์เรียบง่าย เพียง 2 ขั้นตอน ดังนี้

1. กำหนดระบุข้อมูลตัวบุคคลและยืนยันข้อมูล (Username & Password)
2. เข้าใช้งานตามวัตถุประสงค์ของท่าน การยื่นฟ้อง การยื่นคำให้การ เป็นต้น

🔸สำหรับวิธีการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถรับชมได้ผ่าน Motion graphic นี้ค่ะ
🖥 วิธีลงทะเบียนการใช้งานระบบงานคดีปกครอง https://bit.ly/ลงทะเบียนผ่านระบบงานคดี
🖥 วิธีการยื่นฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์...คลิก https://bit.ly/ยื่นฟ้องผ่านระบบงานคดี
🖥 วิธีการยื่นคำให้การผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์...คลิก http://bit.ly/การยื่นคำให้การผ่านระบบ

📍เข้าใช้งานระบบคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ คลิก https://bit.ly/2wzSpCF
📍คู่มือการใช้งาน คลิก https://bit.ly/39gPonZ

📡สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศาลปกครอง 1355 (ในวันและเวลาราชการ)

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

14/04/2021

เคยสงสัยหรือไม่?! 🤔🤔
จะติดต่อราชการสักครั้งหนึ่ง
ทำไมถึงต้องเก็บค่าธรรมเนียมมากมายหลายรายการ?!

ในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์นี้ ใครพอมีเวลาว่าง
กองพัฒนากฎหมายขอเชิญชวนมาร่วมศึกษาและให้ความเห็นต่อ
"ร่างคำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมในกฎหมาย"

ผ่านระบบกลางทางกฎหมายรุ่น Beta ของเรา ได้ทางลิ้งค์
https://lawtest.egov.go.th/listeningDetail?survey_id=139

หรือจะสแกน QR Code ในรูปก็ได้จ้าา

12/04/2021

⚖️ ป้ายประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์ แต่ไม่มีรายละเอียดของงาน มีแต่รูปผู้บริหารของหน่วยงานผู้จัด เบิกงบประมาณราชการ ได้หรือไม่ ⁉️

📍ค้นหาคำตอบได้ใน คดีเด็ด 7 บรรทัด Ep. 36

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YW

Photos from สำนักงานกิจการยุติธรรม's post
12/04/2021

Photos from สำนักงานกิจการยุติธรรม's post

Photos from Thai Law Reform Commission's post
30/03/2021

Photos from Thai Law Reform Commission's post

30/03/2021

คำนี้ ในกฎหมายแปลว่าอะไร : ทางจำเป็น
https://justicechannel.org/law.../law-vocabulary-public-way
.
คำว่า "ทางจำเป็น" ไม่มีคำนิยามอย่างชัดเจนในทางกฎหมาย แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349 บัญญัติว่า

"ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้

ที่ดินแปลงใดมีทางออกได้แต่ต้องข้ามสระ บึง หรือทะเล หรือมีที่ชันอันมีระดับที่ดินกับทางสาธารณะสูงกว่ากันมาก เจ้าของที่ดินจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ได้

ที่และวิธีทำทางผ่านต้องเลือกให้พอควรแก่ความจำเป็นของผู้มีสิทธิจะผ่าน โดยคำนึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายน้อยที่สุดที่จะเป็นได้ ถ้าจำเป็นผู้มีสิทธิผ่านจะสร้างถนนเป็นทางผ่านได้

ผู้มีสิทธิผ่านต้องใช้ค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ เพื่อความเสียหายอันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่านนั้น ค่าทดแทนนั้นนอกจากค่าเสียหายเพราะสร้างถนนแล้ว จะกำหนดเป็นรายปีก็ได้"

"ทางจำเป็น"

- เกิดขึ้นโดยอำนาจของกฎหมาย ผู้มีสิทธิใช้ทางไม่ต้องจดทะเบียนการได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

- ไม่ใช่สิทธิที่ติดกับที่ดิน ถ้าต่อมาเจ้าของที่ดินมีทางออกสู่สาธารณะแล้วที่ดินไม่ตกอยู่ในที่ล้อมก็ไม่มีสิทธิของให้เปิดทางจำเป็น

- เจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมเท่านั้นที่มีอำนาจฟ้องขอให้เปิดทางจำเป็นแต่ไม่ต้องเป็นผู้ครอบครองที่ดิน

- การขอทางจำเป็นตาม ปพพ.1349 กฎหมายไม่กำหนดว่าผู้เป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมอยู่ต้องได้ที่ดินมาโดยสุจริต แม้ได้ที่ดินมาโดยรู้ว่าเป็นที่ดินที่มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ ก็มีสิทธิฟ้องขอเปิดทางจำเป็นได้ ไม่เป็นการฟ้องคดีโดยไม่สุจริต

- เจ้าของที่ดินซึ่งถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมมีสิทธิขอผ่านที่ดินที่ล้อมแปลงใดก็ได้ เพียงแต่การผ่านที่ดินที่ล้อม ทางจำเป็นและวิธีทำทางจะต้องพอควรแก่ความจำเป็นโดยให้เสียหายน้อยที่สุด

- ผู้มีสิทธิใช้ทางจำเป็นต้องใช้โดยมีขอบเขตด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลเสียหายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้เป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกบังคับใช้ทางจำเป็นด้วย

- การใช้ทางจำเป็นไม่ถูกจำกัดว่าต้องใช้เดินอย่างเดียว มีสิทธิใช้รถยนต์ผ่านทางได้

- ผู้มีสิทธิจะผ่านต้องใช้ค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมเป็นความเสียหายอันเกิดจากเหตุที่มีทางผ่านนั้น แต่กฎหมายไม่บังคับว่าจะต้องใช้ค่าทดแทนก่อนจึงจะใช้ทางจำเป็นได้ เจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมมีสิทธิฟ้องให้เปิดทางจำเป็นได้โดยไม่ต้องเสนอค่าทดแทนก็ได้
เมื่อเจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมไม่เสนอค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดินที่ล้อม และเจ้าของที่ดินที่ล้อมไม่ฟ้องแย้งเรียกค่าทดแทนจากเจ้าของที่ดินที่ถูกล้อม คดีไม่มีประเด็นเรื่องค่าเสียหาย

ตัวอย่าง

นาง ก ซื้อที่ดินมา 1 แปลง แต่ที่ดินไม่มีทางออกสู่สาธารณะ เพราะถูกที่ดินของนายขอล้อมอยู่

กรณีเช่นนี้ นาง ก มีสิทธิที่จะได้ทางจำเป็นจากที่ดินของนาย ข ออกสู่สาธารณะ

ทางที่ผ่านที่ดินของนาย ข ออกสู่สาธารณะคือทางจำเป็น โดยนาง ก ได้เสียค่าตอบแทนให้นาย ข เพื่อทางจำเป็นนี้

ที่มา : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349

#กฎหมายน่ารู้ #ศัพท์กฎหมายวันละคำ #ทรัพยสิทธิ #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย

30/03/2021

Q&A อับดุลเอ้ย ถามไรตอบได้ ? วันนี้ สกธ มาชวนเพื่อนๆตั้งคำถาม หาคำตอบกฎหมายเกี่ยวกับหนี้!!!

คำถาม : เป็นหนี้ ยืมเงินกัน เอาสิ่งของ หรือ ทรัพย์สินชำระหนี้แทนได้หรือไม่?

คำตอบ : ได้สิ! หากผู้กู้ยอมรับทรัพย์สิน เป็นการชำระหนี้แทน โดยคิดราคาตามท้องตลาด ณ เวลา และสถานที่ส่งมอบนั้น หนี้ที่มีก็จะถูกระงับไป

ตัวอย่าง : นาย A เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจากนาง B จำนวน 122,500 บาท เมื่อถึงกำหนดชำระ นาย A ถอนเงินออกจากบัญชีไม่ได้เนื่องจาก ตู้ ATM หน้าหมู่บ้านเสีย นาย A จึงเอาสร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท มาขอชำระหนี้แทนหนี้เงิน ณ วันนั้น ทองราคาอยู่ที่ บาทละ 24,500 บาท เท่ากับว่านาย A ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมไปจนครบแล้ว หนี้ตามสัญญาเป็นอันระงับไป

https://justicechannel.org/lawget/lawget-qa

#หนี้ #กฎหมาย #Q&A #กฎหมายน่ารู้

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน พ.ศ. ๒๕๖๔รายละเอีย...
30/03/2021

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/022/T_0004.PDF

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/022/T_0004.PDF

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแร...
30/03/2021

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมทิก
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/011/T_0043.PDF

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมทิก
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/011/T_0043.PDF

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และกา...
30/03/2021

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ ๓
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/011/T_0062.PDF

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ ๓
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/011/T_0062.PDF

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และกา...
30/03/2021

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ ๒
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/011/T_0060.PDF

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ ๒
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/011/T_0060.PDF

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และกา...
30/03/2021

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ ๑
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/011/T_0058.PDF

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ ๑
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/011/T_0058.PDF

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแร...
30/03/2021

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแม็ก
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/011/T_0056.PDF

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแม็ก
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/011/T_0056.PDF

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และกา...
30/03/2021

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมทิก ระดับ ๓
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/011/T_0049.PDF

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมทิก ระดับ ๓
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/011/T_0049.PDF

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และกา...
30/03/2021

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมทิก ระดับ ๒
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/011/T_0047.PDF

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมทิก ระดับ ๒
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/011/T_0047.PDF

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และกา...
30/03/2021

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมทิก ระดับ ๑
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/011/T_0045.PDF

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมทิก ระดับ ๑
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/011/T_0045.PDF

29/03/2021

⚖ การติดป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ จำเป็นต้องขออนุญาตก่อนหรือไม่ ⁉

🚩ค้นหาคำตอบได้ใน คดีเด็ด 7 บรรทัด Ep. 34

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YW

28/03/2021

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::

🚩 เรื่อง แผ่นพับโฆษณาขายบ้าน...ในหมู่บ้านที่ไม่ได้ขออนุญาตจัดสรร : มีผลผูกพันหรือไม่ ?
📚 หากเจ้าของโครงการไม่ได้ขออนุญาตจัดสรรที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่แผ่นพับโฆษณาขายบ้านระบุว่ามีสนามเทนนิสและสนามเด็กเล่นอยู่ในหมู่บ้าน ท่านคิดว่า สนามเทนนิสและสนามเด็กเล่นตกเป็นภาระจํายอมแก่ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรหรือไม่?

🔸 อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/2NVYVw7
🔸 อ่านคำพิพากษา คลิก https://bit.ly/3ffrcZX

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YW

27/03/2021

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::

🚩 เรื่อง ยอดค่าโทรสูงผิดปกติ ร้องให้ค่ายสัญญาณมือถือชี้แจงได้

📚 หากผู้ใช้บริการได้ร้องเรียนต่อสำนักงาน กสทช. ในกรณีที่ค่าใช้บริการโทรศัพท์มือถือสูงผิดปกติ ซึ่งปรากฎว่ากสทช. ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทผู้ให้บริการสิ้นสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้บริการส่วนเกินจากรายการส่งเสริมการขาย เนื่องจากไม่พิสูจน์ข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กำหนด...เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

🔸 อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3tZ5U72

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YW

ที่อยู่

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มกฎหมาย ชั้น 5 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022483867

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มกฎหมาย กรมพัฒนาฝีมือแรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มกฎหมาย กรมพัฒนาฝีมือแร:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอความร่วมมือหน่อยนะคะ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอโทษนะคะลูกจ้างทำงานไม่มีวันหยุดผิดกฏหมายหรือป่าวคะ
ผมทำงานวันอาทิตย์ช่วงโอทีฟลังห้าโมงเค้าไม่บวกให้ผมงานผมก้อต้องทำให้เค้าให้เสดแต่เค้าไม่ให้โอสองบวกครับ
ยากแจ้งแรงงานตางดาวไม่มีเอกกสารคัพ แล้หนายจ้างไลออกโดยสาเหตุไม่เพียงพอและไม่ไห้เงินเดือนเงินปะกันคัพ
ทำงานเป็นช่างโรงแรมมาหลายปี ซ่อมบำรุงทั่วไปและเครื่องเย็นในอาคาร แต่ใบผ่านงานไม่ได้ระบุว่า ซ่อมไฟฟ้าเฉพาะทาง และไม่ได้จบไฟฟ้าโดยตรง พอดีส่งเอกสารจะสอบวัดฝีมือแรงงานทางอาจารย์ที่เปิดอบรมบอกว่าเอกสารไม่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ต้องทำไง รึว่าต้องไปเรียนใหม่
ตรกลงค่าเเรงวันที่5ของทุกเดือนแต่บริษัทขอเลื่อนเงินออกเป็นวันที่10เเต่เงินไม่ค่อยอยากจ่ายเเบบนี้สมควนเลื่อนเป่าครับ
ไม่ได้ทำอะไรผิดถูกหัก7ีมีด้วยหรือ
ผมอยากรู้จังทำอะไรผิดก็ไม่ได้ทำแต่ถูกหักเจ็ดแรงมีด้วยหรือครับที่อยุธยาต่างด้าวก็ไม่ใช้คนไทยชัดๆบัตรประชาชนก็มี
รบกวนสอบถาม เกียวกับเรื่องค่าเเรง การเชื่อมด้วยเเก๊ส (เชื่อมท่อความเย็นตู้เย็น) ค่าเเรงจะขึ้นมัยครับ