Police Hospital Institute of Medical Simulation

Police Hospital Institute  of Medical  Simulation เราทำให้คุณรู้ เราทำให้คุณเก่ง เราทำให้คุณมั่นใจ ใครๆก็เก่งได้ รับสอนอย่างคบวงจร ทั้ง ACLS / PALS / BLS ในและนอกสถารที่ สนใจติดต่อ 02-2076317
(3)

เปิดเหมือนปกติ

ผ่านไปได้ด้วยดี สำหรับ การเรียนการสอน ACLS Course  รุ่นที่ 3สำหรับรูปของผู้เรียนรออัพโหลด กันได้เลย
27/08/2015

ผ่านไปได้ด้วยดี สำหรับ การเรียนการสอน ACLS Course รุ่นที่ 3
สำหรับรูปของผู้เรียนรออัพโหลด กันได้เลย

23/12/2014
HYN_PGH_DEMO_FINAL

สวัสดีปีใหม่ รพ.ตำรวจ ครับ

สวัสดีปีใหม่ ครับ
23/12/2014

สวัสดีปีใหม่ ครับ

แพทย์สมาคมศัลยกรรมฯเสริมสวย
24/10/2014

แพทย์สมาคมศัลยกรรมฯเสริมสวย

แพทย์สมาคมศัลยกรรมฯเสริมสวย

ACLS Provider Course โรงพยาบาลตำรวจ  วันที่ 11-12 กันยายน
09/10/2014

ACLS Provider Course โรงพยาบาลตำรวจ วันที่ 11-12 กันยายน

ขอประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ การเปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจ เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตในหลักสูตรต่างๆ ของ AHA  สามารถติ...
01/10/2014

ขอประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ การเปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจ เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตในหลักสูตรต่างๆ ของ AHA สามารถติดต่อ โดยตรง ได้ที่ คุณ ยุวดี เบอ์รโทร 02-7180060-2

20-22 ส.ค. 2557
20/09/2014

20-22 ส.ค. 2557

20-22 ส.ค. 2557

บรรยากาศวันแรกของ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Instructor Course of Basic Life Support 20-22 ส.ค. 57
20/08/2014

บรรยากาศวันแรกของ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Instructor Course of Basic Life Support 20-22 ส.ค. 57

ACLS รพ.ตร. รุ่นที่3 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557
29/07/2014

ACLS รพ.ตร. รุ่นที่3 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557

ห้องประชุม ห้อปฏิบัติการ
09/07/2014

ห้องประชุม ห้อปฏิบัติการ

ศูนย์ฝึกอบรมสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ รพ.ตร. ได้สร้าง Web Page ของศูนย์ฯขึ้นมาใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสาร กิจกรร...
09/07/2014

ศูนย์ฝึกอบรมสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ รพ.ตร. ได้สร้าง Web Page ของศูนย์ฯขึ้นมาใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสาร กิจกรรม และการอบรมหลักสูตรต่างๆ จากทางศูนย์ฯ อีกหนึ่งช่องทาง https://www.pgh.go.th/cpr

ผู้ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการช่วยชีวิต
08/07/2014

ผู้ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการช่วยชีวิต

วันที่สอง ของการ อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
08/05/2014

วันที่สอง ของการ อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

วันที่ 7-8  พฤษภาคม 2557 ศูนย์Pims ได้จัดอบรม หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับ นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 จุฬาล...
07/05/2014

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2557 ศูนย์Pims ได้จัดอบรม หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับ นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคาร สมเด็จย่า 93

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
13/03/2014

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

23/01/2014

มีข่าวสารมาฝาก ประชาสัมพันธ์ พี่น้อง ที่สนใจที่จะเข้าอบรม ตามนี้เลยนะค่ะ

รุ่นที่ ACLS Provider ค่าลงทะเบียน สถานที่ฝึกอบรม
รุ่นที่ 1 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 5,000 ตึก ฉกร. ชั้น 9 รพ.ตำรวจ
รุ่นที่ 2 วันที่ 6-7 มีนาคม 57 5,000 ตึก ฉกร. ชั้น 9 รพ.ตำรวจ
รุ่นที่ 3 วันที่ 24-25 เมษายน 57 5,000 ตึก ฉกร. ชั้น 9 รพ.ตำรวจ
รุ่นที่ 4 วันที่ 26-27 มิถุนายน 57 5,000 ตึก ฉกร. ชั้น 9 รพ.ตำรวจ
รุ่นที่ 5 วันที่ 28-29 สิงหาคม 57 5,000 ตึก ฉกร. ชั้น 9 รพ.ตำรวจ
รุ่นที่ 6 วันที่ 30-31 ตุลาคม 57 5,000 ตึก ฉกร. ชั้น 9 รพ.ตำรวจ
รุ่นที่ 7 วันที่ 25-26 ธันวาคม 57 5,000 ตึก ฉกร. ชั้น 9 รพ.ตำรวจ

รุ่นที่ PALS Provider ค่าลงทะเบียน สถานที่ฝึกอบรม
รุ่นที่ 1 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 57 5,000 ตึก ฉกร. ชั้น 9 รพ.ตำรวจ
รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 กันยายน 57 5,000 ตึก ฉกร. ชั้น 9 รพ.ตำรวจ
การชำระค่าลงทะเบียน
1. เช็ค สั่งจ่าย “ชมรมคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต” จำนวนเงิน 5,000 บาท
2. เงินสด ชำระที่ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ
3. โอนเงิน จะแจ้งเลขที่บัญชีผ่านทางอีเมล์เมื่อท่านส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
กรุณาชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันฝึกอบรม 1 สัปดาห์ และส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าเพื่อ update
เพื่อความสะดวกในการทำเรื่องเบิกค่าลงทะเบียน กรุณาระบุใบเสร็จรับเงิน
**ประสงค์ให้ออกใบเสร็จรับเงินในนาม .............................................................................................**

ส่งใบสมัคร หรือติดต่อสอบถามหมายเลข 02-7180060-4 โทรสาร 02-7180065
คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5

ท่านอาจารย์ จากTRCและAHA
29/11/2013

ท่านอาจารย์ จากTRCและAHA

ผู้โชคดีที่ได้รับ I -Phone 5s
26/11/2013

ผู้โชคดีที่ได้รับ I -Phone 5s

เช้านี้ ที่รายการสโมสรสุขภาพ
26/11/2013

เช้านี้ ที่รายการสโมสรสุขภาพ

25/11/2013

ประสานเสียง เหล่าบันดาอาจายร์TRC สมัครสมานสามัคคี

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในงานเลี้ยงคืนนี้
25/11/2013

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในงานเลี้ยงคืนนี้

งานเลี้ยงAHA สนุกสนานกันถ้วนหน้า
25/11/2013

งานเลี้ยงAHA สนุกสนานกันถ้วนหน้า

Police Hospital Institute  of Medical  Simulation's cover photo
22/10/2013

Police Hospital Institute of Medical Simulation's cover photo

22/10/2013

28-31 ตุลาคม นี่เราจะออกไปสอน ACLS ที่ โรงพยาบาล มหาชัยนะจ๊ะ

Timeline Photos
22/10/2013

Timeline Photos

ที่อยู่

492/1
Bangkok
10330

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Police Hospital Institute of Medical Simulationผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด