เน็ตประชารัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เน็ตประชารัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาล (โดยการนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ได้มีนโยบายที่จะนำพาประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ ๔.๐” ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ประกอบกับ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

เปิดเหมือนปกติ

21/10/2020
อาสาสมัครดิจิทัล

การอบรม "การพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)" โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)วันที่ 20 ต.ค. 2563 ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อค ฮีลล์ หาดใหญ่ วิชา อสด. ๒๐๒ ดิจิทัล พลิกแพลง

การอบรม "การพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)" โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)วันที่ 20 ต.ค. 2563 ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อค ฮีลล์ หาดใหญ่ วิชา อสด. ๒๐๒ ดิจิทัล พลิกแพลง

21/10/2020
อาสาสมัครดิจิทัล

การอบรม "การพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)" โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดส.)วันที่ 20 ต.ค. 2563 ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อค ฮีลล์ หาดใหญ่ ช่วงเช้า วิชา อสด. ๒๐๑ รู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Safe and Security Skills)

การอบรม "การพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)" โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)วันที่ 20 ต.ค. 2563 ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อค ฮีลล์ หาดใหญ่ ช่วงเช้า วิชา อสด. ๒๐๑ รู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Safe and Security Skills)

📣📣📣ข่าวดี รัฐบาลผลักดันไทย รับวัคซีนโควิด19 เป็นอันดับต้นๆ ของโลก‼️👩‍🦰👩‍🦰 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกร...
21/10/2020

📣📣📣ข่าวดี รัฐบาลผลักดันไทย รับวัคซีนโควิด19 เป็นอันดับต้นๆ ของโลก‼️
👩‍🦰👩‍🦰 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเร่งผลักดันให้ประเทศไทย เป็นประเทศแรก ๆ ของโลกที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) การผลิต และจัดสรรวัคซีนวิจัยป้องกันโควิด-19 ร่วมกับมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด ซึ่งจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต นอกจากนี้ ยังให้สิทธิประเทศไทย สำหรับจัดจำหน่ายวัคซีนให้แก่ประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกด้วย
ปัจจุบัน รัฐบาลได้เตรียมจัดหาวัคซีนหลายแนวทาง ทั้งการจองล่วงหน้าจากต่างประเทศ และสนับสนุนการผลิตวัคซีนภายในประเทศ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในด้านสาธารณสุขกว่า 4.5 หมื่นล้านบาท เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

21/10/2020
อาสาสมัครดิจิทัล

📌📍📌การอบรม "การพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)" โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)วันที่ 20 ต.ค. 2563 ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อค ฮีลล์ หาดใหญ่ วิชา อสด. ๒๐๑ รู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Safe and Security Skills)

การอบรม "การพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)" โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)วันที่ 20 ต.ค. 2563 ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อค ฮีลล์ หาดใหญ่ วิชา อสด. ๒๐๑ รู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Safe and Security Skills)

20/10/2020

การอบรม "การพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)" โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดส.)วันที่ 20 ต.ค. 2563 ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อค ฮีลล์ หาดใหญ่ วิชา อสด. ๒๐๓ สร้างโอกาศ

20/10/2020

การอบรม "การพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)" โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดส.)วันที่ 20 ต.ค. 2563 ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อค ฮีลล์ หาดใหญ่ วิชา อสด. ๑๐๑ ก้ามแรกอาษศาสมัครดิจิทัล

🔒🔒 ตาก ล็อกดาวน์ 2 ชุมชนแม่สอด เสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อ 5 รายผู้ว่าฯ ตาก แถลง (17 ต.ค.63) ว่าพบชาวเมียน...
19/10/2020

🔒🔒 ตาก ล็อกดาวน์ 2 ชุมชนแม่สอด เสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อ 5 ราย
ผู้ว่าฯ ตาก แถลง (17 ต.ค.63) ว่าพบชาวเมียนมา 😖 สามีภรรยาติดเชื้อโควิด 2 ราย และตรวจพบคนในครอบครัวอีก 3 ราย
จังหวัดจึงได้มีการยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิคในพื้นที่อำเภอแม่สอด
ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมา) มีมติให้ปิดด่านพรมแดนทั้งหมด พร้อมทั้งขนส่งสินค้าทุกแห่ง เป็นเวลา 7 วัน เพื่อจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยและปลอดภัยมากที่สุด 🚌🚌
นอกจากนี้ ได้มีการควบคุมพื้นที่เสี่ยงเฉพาะจุด ในชุมชนมะดีนะฮ์ ชุมชนถุงทองเขตเทศบาลนครแม่สอด งดศาสนกิจในมัสยิด วัดและหยุดโรงเรียน 7 วัน
เริ่มวันจันทร์นี้ โดยให้เรียนระบบออนไลน์แทน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

16/10/2020

การอบรม "การพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)" วันที่ 16 ต.ค. 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเช้า วิชา อสด. ๓๐๒ เตรียมรับทักษะอนาคต part 3

16/10/2020

การอบรม "การพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)" วันที่ 16 ต.ค. 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเช้า วิชา อสด. ๓๐๒ เตรียมรับทักษะอนาคต Part 1

📢📢 สธ. แจง ตรวจโควิด-19 ฟรี‼️ ผู้ร่วมชุมนุมที่มีอาการ 😷 😷 👦 กระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใย ขอประชาชนที่ไปร่วมกิจกรรมชุมนุ...
16/10/2020

📢📢 สธ. แจง ตรวจโควิด-19 ฟรี‼️ ผู้ร่วมชุมนุมที่มีอาการ 😷 😷

👦 กระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใย ขอประชาชนที่ไปร่วมกิจกรรมชุมนุม เฝ้าสังเกตอาการตนเองหลังจากนี้ 14 วัน
หากพบมีอาการไข้ หรือมีอาการป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจ ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด - 19 😷
และจะต้องแจ้งประวัติการร่วมชุมนุม จึงจะสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรี !!

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

15/10/2020

การอบรม "การพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)" วันที่ 15 ต.ค. 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเช้า วิชา อสด. ๑๐๒ เพื่อนรู้ใจ อสด. (Digital Arsa Application)

15/10/2020

การอบรม "การพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)" วันที่ 15 ต.ค. 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงบ่าย วิชา อสด. ๒๐๒ ดิจิทัลพลิกแพลง Part 1

15/10/2020

การอบรม "การพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)" วันที่ 15 ต.ค. 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเช้า วิชา อสด. ๒๐๑ รู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Safe and Security Skills) Part 2

15/10/2020

การอบรม "การพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)" วันที่ 15 ต.ค. 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเช้า วิชา อสด. ๒๐๑ รู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Safe and Security Skills)

📢📢 สตช. ตั้งโต๊ะ สกัดข่าวปลอม ปลุกปั่นม็อบ 🚨หยุด! สร้างข่าวปลอม 🚨หยุด! สร้างความปั่นป่วน🚨หยุด! แชร์ FAKE NEWSที่มา : สำน...
15/10/2020

📢📢 สตช. ตั้งโต๊ะ สกัดข่าวปลอม ปลุกปั่นม็อบ

🚨หยุด! สร้างข่าวปลอม
🚨หยุด! สร้างความปั่นป่วน
🚨หยุด! แชร์ FAKE NEWS

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

14/10/2020

"การอบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล(อสด.) รอบที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 14-16 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพลส เชียงใหม่

📣📣 บช.น. แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย วันนี้ (14 ต.ค.63) 📣📣พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. เผยว่า วันน...
14/10/2020

📣📣 บช.น. แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย วันนี้ (14 ต.ค.63) 📣📣

พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. เผยว่า วันนี้ (14 ต.ค.63) กลุ่มแนวร่วมนักศึกษาและประชาชนนัดชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้น เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ขอแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการจราจร ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นการชุมนุม ดังนี้

📌1. เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบและควรหลีกเลี่ยง
1.1 ถนนราชดำเนินกลาง
1.2 ถนนดินสอ
1.3 ถนนตะนาว
1.4 ถนนหลานหลวง
1.5 สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
📌2. เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนไปใช้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจร
2.1 เส้นทางจากฝั่งพระนคร ไป ฝั่งธนบุรี
• ด่วนยมราช – ขวา ถ.สวรรคโลก – ซ้ายแยกอุภัย - ถ.ราชวิถี - สะพานซังฮี้
• ด่วนยมราช – ถนนหลานหลวง – ขวาแยกหลานหลวง - ถ.จักรพรรดิพงษ์ – สะพานพระราม 8
• พระราม 1 – ซ้ายแยกกษัตริย์ศึก - ถ.เลียบคลองผดุงฯ – ขวาถ.พระราม 4 - กลับรถ – ถ.มิตรภาพ
ไทยจีน - ถ.เยาวราช – ซ้ายแยกวัดตึก - ถ.จักรวรรดิ์ – สะพานพระปกเกล้า
• ถ.พระราม 4 - ถ.มิตรภาพไทยจีน - ถ.เยาวราช – ซ้ายแยกวัดตึก - ถ.จักรวรรดิ์ - สะพานพระปกเกล้า
2.2 เส้นทางจากฝั่งธนบุรี ไป ฝั่งพระนคร
• คู่ขนานลอยฟ้า – ทางด่วนศรีรัช – ไปแจ้งวัฒนะ หรือ จตุจักร
• คู่ขนานลอยฟ้า – ทางลงสิรินธร – สะพานซังฮี้- ถ.ราชวิถี – แยกตึกชัย - ถ.พระราม 6
• สะพานพระราม 8 – ถ.จักรพรรดิพงษ์ – ซ้ายแยกจักรพรรดิพงษ์ – ถ.นครสวรรค์ – ขวาแยกนางเลิ้ง –
ถ.พิษณุโลก
• สะพานพระปกเกล้า - ถ.จักรเพชร – ถ.มหาไชย – ขวาแยกสามยอด – ถ.เจริญกรุง – ถ.พระราม 4
• สะพานพระปกเกล้า - ถ.จักรเพชร – ถ.มหาไชย – ขวาแยกสามยอด – ถ.เจริญกรุง – ซ้ายแยกเอสเอบี
ถ.วรจักร – ขวาแยกแม้นศรี – ถ.บำรุงเมือง – ถ.พระราม 1
• สะพานพุทธยอดฟ้า - ซ้าย ถ.จักรเพชร - ถ.อัษฎางค์ – ขวาแยกสะพานช้างโรงสี – ถ.บำรุงเมือง –
ถ.พระราม 1

🙏🙏 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนการเดินทาง และขออภัยในความไม่สะดวก 🙏🙏

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

📢📢นายกเตือนประชาชน !! พายุลูกใหม่มีกำลังแรง ระมัดระวังการเดินทาง ​ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประ...
12/10/2020

📢📢นายกเตือนประชาชน !! พายุลูกใหม่มีกำลังแรง ระมัดระวังการเดินทาง ​ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สภาพอากาศ จังหวัดและการบรรเทาสาธารณภัย เตรียมพร้อมรับมือกับพายุลูกใหม่ ที่คาดว่ามีกำลังแรง ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัย

⛈🌧พายุดีเปรสชันหลิ่นฟาได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณเมืองอัตตะปือ ประเทศลาวแล้ว ทำให้ด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดมุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา

พายุระดับดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน ในระยะต่อไป คาดว่า จะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหลำในช่วงวันที่ 13-14 ต.ค. 63

นายกได้กำชับและสั่งการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่เตรียมรับมือและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและผลกระทบกับประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน หากพื้นที่ใดคาดว่าจะได้ผลกระทบรุนแรงให้รีบแจ้งเตือน และขอให้มั่นใจว่า รัฐบาลได้เฝ้าระวังและสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน

📍📍สอบถามได้ที่ สายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชม.

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

📢📢เตือน!! อีสาน ตะวันออก กลาง ใต้ พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมขัง 11-16 ต.ค.63📍📍กรมอุตุฯ ออกประกาศ ฉบับที่ 4 แจ้งว่า "...
12/10/2020

📢📢เตือน!! อีสาน ตะวันออก กลาง ใต้ พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมขัง 11-16 ต.ค.63

📍📍กรมอุตุฯ ออกประกาศ ฉบับที่ 4 แจ้งว่า "พายุโซนร้อนหลิ่นฟา" ขึ้นเวียดนาม ขณะนี้ได้อ่อนกำลังลง กลายเป็นพายุระดับ 1 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ทำให้ภาคกลาง ตะวันออก อีสานตอนล่าง และภาคใต้ มีฝนเพิ่มขึ้น ระหว่างวันที่ 11-14 ต.ค.63 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้ประเมินจากสถานการณ์ดังกล่าวช่วงวันที่ 11-16 ต.ค.63 คาดว่าอีสาน ตะวันออก กลาง และใต้ เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และน้ำล้นตลิ่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

🙏ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

09/10/2020

"การอบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล" รอบที่ 1 ภาคกลาง วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

08/10/2020

"การอบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล" รอบที่ 1 ภาคกลาง วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ภาคบ่าย: วิชา อสด. 102 เพื่อนรู้ใจ อสด.

08/10/2020

"การอบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล" รอบที่ 1 ภาคกลาง วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ภาคบ่าย: วิชา อสด. 202 ดิจิทัล พลิกแพลง

08/10/2020

"การอบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล" รอบที่ 1 ภาคกลาง วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
ภาคเช้า: วิชา อสด. 201 รู้เท่าทันดิจิทัล

08/10/2020

"การอบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล" รอบที่ 1 ภาคกลาง วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ภาคเช้า: วิชา อสด. 201 รู้เท่าทันดิจิทัล

“ดีอีเอส”  อบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ส่งเสริมและให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนในพื้นที่ ขับเคลื่อนภาร...
07/10/2020

“ดีอีเอส” อบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ส่งเสริมและให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนในพื้นที่ ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงฯ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ภายใต้โครงการการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น ทั้งนี้โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) จัดทำขึ้นในปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัลระดับอำเภอ จำนวน 880 คน ซึ่งจะเป็นผู้แทนกระทรวงดิจิทัลฯ ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจที่สำคัญของกระทรวงดิจิทัลฯ และหน่วยงานในสังกัด รวมถึงส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนในพื้นที่
-------------------------

07/10/2020

การอบรม การพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)

แชร์ไม่ดี มีความผิดตามกฎหมายการแชร์ข้อมูลโดยไม่ยั้งคิดอาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ได้- ให้ร้ายผู้อื่น- ภาพโป๊...
02/10/2020

แชร์ไม่ดี มีความผิดตามกฎหมาย

การแชร์ข้อมูลโดยไม่ยั้งคิดอาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ได้
- ให้ร้ายผู้อื่น
- ภาพโป๊ หรือภาพอนาจาร
- ตัดต่อภาพ ล้อเลียนบุคคลอื่น
- แอบอ้างลิขสิทธิ์
- เหตุการณ์ที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้
- เอกสารลับ หรือ ข้อมูลลับทางราชการ
- ผู้เสียชีวิต หรือภาพคนตาย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 30 กันยายน 2563🇹🇭🇹🇭ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 3,564 ราย ใน 68 จังหวัด...
30/09/2020

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 30 กันยายน 2563
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,564 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 5 ราย)
- เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย
เสียชีวิตรวม 59 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)
รักษาหายป่วยแล้ว 3,374 ราย (94.67%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 131 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State quarantine โดยทั้งหมดเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร (1 ราย) ชลบุรี (2 ราย) และสมุทรปราการ (2 ราย) มีรายละเอียดดังนี้
- มาจากประเทศอินเดีย 3 ราย
- มาจากประเทศซูดานใต้ 1 ราย
- มาจากประเทศคูเวต 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- สเปน รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงถึงเกือบ 10,000 รายในรอบ 10 กว่าวันที่ผ่านมา ทำให้ยอดสะสมอยู่ที่ 7.5 แสนราย อยู่อันดับที่ 7 ของโลก
- อาร์เจนตินา รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ ทำสถิติสูงที่สุดของการรายงานที่ 13,477 ราย โดยมียอดสะสมอยู่ที่ 7.3 แสนรายอยู่อันดับที่ 8 ของโลก
- เนเธอร์แลนด์ แนวโน้มผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทำสถิติสูงสุดของการรายงานที่ 3,011 ราย ทำให้รัฐบาลประกาศมาตรการเข้มงวดเพิ่มขึ้น เช่น ปิดร้านอาหารและบาร์ในเวลา 22.00 น. การทำงานที่บ้าน และห้ามรวมตัวเกิน 30 คน เป็นต้น
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- พม่า ยอดสะสมขยับแซงหน้ามาเลเซียเป็นอันดับที่ 4 ของอาเซียนแล้ว โดยรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยประมาณ 800 รายต่อวัน ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขและกีฬาของพม่าได้เปิดเผยว่าพม่ามีอัตราการฟื้นตัวต่ำที่สุดในอาเซียน โดยพบว่ามีผู้ป่วยที่ฟื้นตัวเพียง 26% เท่านั้น
- มาเลเซียรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ล่าสุดที่ 101 ราย นับว่าเป็นวันที่สามของการรายงานตัวเลขสามหลักติดต่อกัน โดยพบคลัสเตอร์ใหม่อีก 4 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดยังคงอยู่รัฐซาบาห์
- เวียดนามรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 17 ราย โดยทั้งหมดเป็นชาวเวียดนามที่เดินทางมาจากประเทศรัสเซียด้วยเที่ยวบินเดียวกัน

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

การตรวจสอบข่าวลวงจากรูป📌ระบุและตรวจสอบแหล่งต้นฉบับ และเนื้อหา รวมถึงสถานที่ วันที่ และเวลาที่โพส📌พยายามค้นหาแหล่งของต้นฉ...
30/09/2020

การตรวจสอบข่าวลวงจากรูป

📌ระบุและตรวจสอบแหล่งต้นฉบับ และเนื้อหา รวมถึงสถานที่ วันที่ และเวลาที่โพส
📌พยายามค้นหาแหล่งของต้นฉบับหลายๆ ที่ เพื่อพิสูจน์ความจริง

🔧⚙️เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ

📌Google Images ใช้ในการหาเว็บที่มีรูปเหมือนกัน
📌 Walfarm alpha จะช่วยค้นหข้อมูลที่เป็นความจริงที่สุด โดยคัดกรองข้อมูลซ้ำออก
📌 Foto Forensics เพื่อหาว่าการถ่ายภาพนั้นได้รับการปรับแต่งแล้วหรือไม่

📍📌แนะนำ 5 วิธี เด็กไทยรู้ทันสื่อ1. รู้จักตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็น ไม่เชื่อตามที่เห็น คือการรู้จักตั้งคำถาม ข้อมูลบนเว็บไซ...
29/09/2020

📍📌แนะนำ 5 วิธี เด็กไทยรู้ทันสื่อ

1. รู้จักตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็น ไม่เชื่อตามที่เห็น คือการรู้จักตั้งคำถาม ข้อมูลบนเว็บไซต์ใครเขียน ความน่าเชื่อถือ เขียนข้อความนั้นเพื่ออะไร เพื่อยอดขาย หรือเพื่อให้คนกดไลก์

2. รู้ทันตนเอง คือ การรู้ทันความคิด ความต้องการของตนเอง คิดก่อนทำทุกครั้ง ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

3. แชทบนโลกออนไลน์ ไม่ใช่มิตรภาพเสมอไป บนโลกออนไลน์มีทั้งมิจฉาชีพ ทั้งคนดี คนโกง มีเพื่อน มีศัตรู เหมือนสังคมที่เราเดินสวนกัน เพราะทุกคนสามารถสร้างตัวตนใหม่ที่ดีกว่า รวยกว่า นิสัยดีกว่า นำมาใช้หลอกลวงได้

4. คิดก่อนโพสต์ คือ การคิดว่าโพสต์นั้น สร้างความเสียหายต่อตนเอง ส่วนรวม หรือละเมิดสิทธิใครหรือไม่ เพราะหากถูกบิดเบือน และส่งต่อจะเกิดความเสียหาย ผลกระทบที่คาดไม่ถึง
.
5. เลือกสิ่งที่ดีกับเรา คือ การคิดเสมอว่าสินค้า ของใช้ ตามโฆษณาทุกตัว นั้นไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคน จำเป็นที่จะต้องซื้อหรือไม่

เตือนภัย การใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ฝนตกหนัก ฟ้าคะนอง และลมพัดกรรโชกแรง โด...
29/09/2020

เตือนภัย การใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ฝนตกหนัก ฟ้าคะนอง และลมพัดกรรโชกแรง โดยขอให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อตัวเปียก พื้นแฉะ ควรเช็ดตัวให้แห้งก่อน และยืนบนพื้นที่แห้ง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราวในขณะที่มีพายุ - ฝนตกหนัก เช่น โทรทัศน์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือโทร. 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

📍ผู้ติดเชื้อสะสม 3,545 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 22 ราย)- เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quara...
28/09/2020

📍ผู้ติดเชื้อสะสม 3,545 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 22 ราย)
- เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 22 ราย
- เสียชีวิตรวม 59 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)
- รักษาหายป่วยแล้ว 3,369 ราย (95.04%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2 ราย)
- รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 117 ราย
☑️📢ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 22 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State quarantine โดยทั้งหมดเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร (20 ราย) และชลบุรี (2 ราย) มีรายละเอียดดังนี้
- มาจากประเทศซูดานใต้ 16 ราย
- มาจากประเทศอินเดีย 4 ราย
- มาจากประเทศปากีสถาน 1 ราย
- มาจากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย

📢📢สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 33.3 ล้านราย "โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 1 ล้านรายแล้ว" (คิดเป็นร้อยละ 3 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 24.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 74)
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 82,000 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดีย 5 ล้านรายแล้วเช่นกัน โดยคิดเป็นร้อยละ 82
- ออสเตรเลีย แนวโน้มผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่องจากค่าเฉลี่ยในรอบ 7 สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 400 ราย ลดลงเหลือ 22 ราย ทำให้เมืองเมลเบิร์นเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ลง เช่น ยกเลิกเคอร์ฟิวและอนุญาตให้ประชาชนจำนวนหนึ่งกลับไปทำงานได้ เป็นต้น
- อันดับโลกของไทยดีขึ้นต่อเนื่อง โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 138 ของโลกและยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 133 ของโลก

📢📢สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- ฟิลิปปินส์ ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม ทะลุ 300,000 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยอยู่ที่ 2,500 รายในรอบ 7 วันที่ผ่านมา
- อินโดนีเซีย แนวโน้มผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มสูง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,300 รายทำให้ยอดสะสมมากกว่า 270,000 รายแล้ว
- มาเลเซีย รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงถึง 150 ราย โดยพบคลัสเตอร์ใหม่ 2 กลุ่มในซาบาห์และอีก 1 กลุ่มในกัวลาลัมเปอร์
- พม่า ยอดสะสมขยับใกล้ 10,000 รายแล้ว โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยประมาณ 750 รายและมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 200 รายแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการกลางระดับชาติว่าด้วยการป้องกันควบคุมและรักษาโรคโควิด-19 ได้ออกประกาศเคอร์ฟิวช่วงเวลากลางคืนในบางภูมิภาคและบางรัฐรวมถึงเขตย่างกุ้งแล้ว

🙏🙏ประมวลข้อมูลโดย: กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

อ่านรายงานฉบับเต็ม: https://drive.google.com/file/d/1IafB-rPktAUOc61K459IdZeXsahXqZWN/view?usp=sharing

⛈☔️ช่วงฝนตก ควรมีอุปกรณ์สำคัญ 7 ชนิดไว้ในรถวันนี้มีข้อมูลดี ๆ จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) มาแนะนำผู้ขับขี่รถยนต์ว...
28/09/2020

⛈☔️ช่วงฝนตก ควรมีอุปกรณ์สำคัญ 7 ชนิดไว้ในรถ
วันนี้มีข้อมูลดี ๆ จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) มาแนะนำผู้ขับขี่รถยนต์ว่าในช่วงหน้าฝนควรมีอุปกรณ์ 7 ชนิดไว้ในรถ คือ
1. หลอดไฟ ใช้เวลารถเสียกลางทาง
2. ก้านปัดน้ำฝน มีสำรองไว้ยามฉุกเฉิน
3. ยางอะไหล่ ,แม่แรง,อุปกรณ์ถอดล้อ
4. สายพ่วงแบตเตอรี่ กรณีรถดับแบตฯ หมด
5. ป้ายไฟสัญญาณเตือน หากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน ช่วยป้องกันอันตรายจากรถที่ตามหลังมาได้
6. ไฟฉาย ช่วยส่องหาของต่าง ๆ เวลากลางคืน
7. เชือก หรือโซ่ หรือห่วงคล้อง สำหรับลากรถ
📍ทั้งนี้ ควรเลือกให้เหมาะสม เช่น วัสดุ ขนาด ความยาว และคุณภาพ

☑️📢✅สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19ผู้ป่วยรายใหม่ 3 รายผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,519 รายหายป่วยแล้ว 3,360 รายเสียชีวิตสะสม 59 รา...
25/09/2020
แถลง_COVID-19_25 ก.ย. 63.pdf

☑️📢✅สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
ผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,519 ราย
หายป่วยแล้ว 3,360 ราย
เสียชีวิตสะสม 59 ราย
ที่มา: ศูนย์ข้อมูล COVID-19

อ่านรายงานฉบับเต็ม: https://drive.google.com/file/d/1XFpxg9_VXy9xoxyfAZfMd92fZiT8XMyn/view?usp=sharing

ที่อยู่

89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

ยุทธศาสตร์สำคัญในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (accessible) มีความพร้อมใช้ (available) และอยู่ในราคาที่จ่ายได้ (affordable) ดังนั้น การพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจึงมีความจำเป็น และถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้ทัดเทียมกับประเทศอื่น แต่ในการขยายโครงข่ายฯ ในพื้นที่ห่างไกลมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ทำให้ผู้ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยส่วนใหญ่เน้นพัฒนาการให้บริการในเขตชุมชนเมือง เป็นเหตุให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ

เบอร์โทรศัพท์

1111

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เน็ตประชารัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอบคุณคับ
สวัสดีค่ะที่ตำบลชีลองมีเนตประชารัฐหรือยังค่ะ
สวัสดีครับ ปัจจุบันเนตประชารัฐ ใช้งานได้ประมาณกี่เมตรครับ หมู่ 14 ศรีวิไล ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู ที่นี่ครับ
สอบถามหน่อยค่ะ ถ้าเราจะขอรับรถหัสไวไฟประชารัฐ สามารถใช้เลขบัตประชาชนซ้ำกันได้ไหมค่ะ
ตกลงจะให้ตายจากโลกนี้ก่อนใช่ไหม?ถึงจะได้เน็ตชาวบ้านตาดำๆใช้กัน,ดีแต่หาเสียงหาคะแนนนิยมกัน
สมัคเน็ตประชารัฐหน่อยทำไม่เป็น?
สมัครเล่นเน็ตฟรี,แตบะค่าย,กินจนหมดเวินดูดเอาดูดเอาค่าเน็ตจะซื้อบ้านสามหลังแล้ว,แจกเน็ตให้หน่อย,สมัคเน็ตทำไง
สมัครเล่นเน็ตฟรี,แตบะค่าย,กินจนหมดเวินดูดเอาดูดเอาค่าเน็ตจะซื้อบ้านสามหลังแล้ว,แจกเน็ตให้หน่อย
wifi หรือ internet ที่รัฐติดตั่งให้ในที่ที่มีการเรียนการสอน เช่น กศน แล้วทำไมทางโรงเรียนจึงต้องปิดห้ามไม่ให้ ปปช ทั่วไปได้ใช้ด้วย ทั้งๆที่ประขารัฐดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ อาจารณ์ กับเด็กนักศึกษาต้องจ่ายค่า internet เอง หรือถ้าอาจารณ์กับนักศึกษาไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย แล้วทำไมต้อง งก ด้วย บางครั้งมีเด็กบริเวรใกล้เคียงมาขอใช้ internet เพื่อทำการบ้าน การศึกษา ก็ไม่ได้ เพราะทางโรงเรียนปิด ปิดเพื่อ..? ใครตอบได้บ้าง เด็กที่ถานะทางบ้านเค้าจนๆอ่า เค้าไม่มีเงินเติมเน็ตทุกวันหรอกนะคับ # ความคิดเห็นส่วนตัว คือผมอยากรุ้คับ) หรือรัฐบาลสั่งให้ปิด ไม่ให้คนอื่นเล่น นอกจากคนที่มาเรียนที่นั่น ###จ.กระบี่
เน็ตประชารัฐติดตั้งปีกว่าแล้วยังไม่ใช้
พื้นที่มีเน็ตประชารัฐ แต่สัญญาณไม่ดีครับ เราสามารถดึงสัญญาณได้ไหม