Clicky

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ Official Page - เพจอย่างเป็นทางการ
ของ..สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย(สดย.ท.) Children and Youth Council of Thailand (CYCT)

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (The Children and Youth Council of Thailand) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุย์(พม.)
และดำเนินงานภายใต้ ข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ สำนักงาน

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (The Children and Youth Council of Thailand) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุย์(พม.)
และดำเนินงานภายใต้ ข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ สำนักงาน

เปิดเหมือนปกติ

🛎 โอกาสดีๆมาถึงแล้ว ‼️สำหรับคนรุ่นใหม่ มีไฟ มีฝัน อยากเปลี่ยนแปลงสังคม🧚🏻‍♂️ มาดามขอเชิญชวนทุกคนมาปล่อยของดีในตัว เพื่อสร...
24/08/2022
หน้าหลัก • Home

🛎 โอกาสดีๆมาถึงแล้ว ‼️
สำหรับคนรุ่นใหม่ มีไฟ มีฝัน อยากเปลี่ยนแปลงสังคม

🧚🏻‍♂️ มาดามขอเชิญชวนทุกคนมาปล่อยของดีในตัว
เพื่อสร้างสังคมที่เราอยากเห็น
อย่ารอช้า รีบไปสมัครเลยจ้าา จิ้มๆๆ 🙋🏻

สมัครเข้าร่วม "โครงการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคม"

🛎 เพราะสิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องของทุกคน 🙋🏻‍♀️สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย และ W...
19/08/2022

🛎 เพราะสิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องของทุกคน 🙋🏻‍♀️

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย และ Wevis

🔉 ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีใจรักสิทธิมนุษยชน “สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยุวทูตสิทธิมนุษยชน” ⚖️

“สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยุวทูตสิทธิมนุษยชน” ต้องทำอย่างไร❓

1. ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
2. อัดคลิป TikTok สั้น ๆ (ไม่เกิน 59 วินาที) เพื่อบอกเราว่า “สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมีความสำคัญกับเราอย่างไร”
3. ติดแฮชแท็ก

ทีมที่น่าสนใจจะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมงานสมัชชาสิทธิมนุษยชนในวันที่ 1 กันยายน 2565 เพื่อชิงทุนในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนรางวัลละ 5,000 บาทต่อไป

📌 สามารถส่งใบสมัครและ upload คลิปได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 26 สิงหาคม 2565
📌 Linkใบสมัคร https://thailandfnst.typeform.com/to/IjSqkcAK

ส่งใบสมัคร upload คลิป
แล้วมาเจอกันที่งานสมัชชาสิทธิมนุษยชน ‼️

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

#เด็กอีสานฟังทางนี้ #ชี้เป้าขอทุนขับเคลื่อนสังคม หมดเขต 31 สิงหาคม 2565 นี้.American Jewish World Service – AJWS, สำนักง...
16/08/2022

#เด็กอีสานฟังทางนี้ #ชี้เป้าขอทุนขับเคลื่อนสังคม
หมดเขต 31 สิงหาคม 2565 นี้
.
American Jewish World Service – AJWS,
สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ แห่งสวีเดน (Sida) และ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) Save the Children
.
ชวนเด็กและเยาวชนภาคอีสาน เสนอโครงการที่ต้องการขับเคลื่อนในเรื่องสิทธิทางเพศ ความเป็นธรรมทางเพศ การเมืองและประชาธิปไตย ในพื้นที่อีสาน โดยระยะเวลาการดำเนินโครงการทั้งหมด 1 ปี
.
#อย่ารีรอช้าไป เริ่มเลอออออ

👏🏻 วันนี้ : วันอาเซียน 👏🏻.👦🏻👧🏻 นอกจาก โรงเรียนของเราจัดงาน เเละพวกเราก็เเต่งกายชุดประจำชาติอย่างงดงาม.🌠 ก็ยังมีความสำคัญ...
08/08/2022

👏🏻 วันนี้ : วันอาเซียน 👏🏻
.
👦🏻👧🏻 นอกจาก โรงเรียนของเราจัดงาน
เเละพวกเราก็เเต่งกายชุดประจำชาติอย่างงดงาม
.
🌠 ก็ยังมีความสำคัญที่จะบอกเล่าให้ทุกคนฟังด้วย
.
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ถือกำเนิดขึ้น เมื่อรัฐมนตรีจาก 5 ประเทศ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย) ได้ร่วมลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) ที่วังสราญรมย์ ซึ่งเป็นที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศของไทยในขณะนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม บนพื้นฐานของความเสมอภาพและผลประโยชน์ร่วมกัน ต่อมาบรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม สปป.ลาว เมียนมา และกัมพูชา ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของอาเซียนตามลำดับ ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) จึงกำหนดให้วันที่ 8 สิงหาคมของทุกปีเป็น วันอาเซียน (ASEAN Day) เพื่อระลึกถึงการก่อตั้งและความสำคัญของอาเซียน

Happy ASEAN Day

The new Miss Universe Thailand is… MUT19 Anna Sueangam-iam | IG: สภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทยขอเเสดงความยินดีอย่างยิ่ง...
30/07/2022

The new Miss Universe Thailand is…
MUT19 Anna Sueangam-iam | IG:

สภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทย
ขอเเสดงความยินดีอย่างยิ่ง
🚨 ฉันจะแจ้ง ฉันจะแจ้ง !! 📣โฆษณาเชิญชวนและล่อลวงให้เล่นพนันจะหมดไป ถ้าเราช่วยกันแจ้ง 🤬🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเ...
28/07/2022

🚨 ฉันจะแจ้ง ฉันจะแจ้ง !! 📣

โฆษณาเชิญชวนและล่อลวงให้เล่นพนันจะหมดไป ถ้าเราช่วยกันแจ้ง 🤬

🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการหยุดพนันออนไลน์ ด้วยการแจ้งเบาะแสเว็บพนันออนไลน์ ผ่านช่องทาง https://www.juststopgambling.com

📌 เว็บไซต์ สำหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการเปิดให้เล่นการพนันออนไลน์ รวมถึงการโฆษณาเชิญชวนหรือล่อลวงให้เล่นพนันในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำควำมผิดอย่างจริงจัง จากหลักฐานที่ปรากฏอย่างชัดเจนตามรายละเอียดที่ให้ระบุในแอปนี้ ซึ่งบริหารจัดการโดย มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

🚨 อย่ารอให้คนที่เรารัก ต้องตกเป็นเหยื่อพนันตัวร้าย
ช่วยกันสอดส่อง เป็นหูเป็นตา
เจอเว็บพนัน แจ้ง Juststopgambling! 🤩

มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

💻 #แชทบอทใจดี https://chatbotjaidee.com/ ช่องทางวัยรุ่นที่น่าจับตา 🤩.🧩 เป็นบอทที่ให้น้องๆ วัยเรียนเข้ามาค้นหาปัญหาชีวิตท...
27/07/2022

💻 #แชทบอทใจดี
https://chatbotjaidee.com/
ช่องทางวัยรุ่นที่น่าจับตา 🤩
.
🧩 เป็นบอทที่ให้น้องๆ วัยเรียนเข้ามาค้นหาปัญหาชีวิตที่วัยรุ่นมักเจอ ให้เห็นว่าเพื่อนๆ ที่เคยเจอปัญหาคล้ายๆ กัน เขารับมือ แก้ไข และผ่านมันไปได้ยังไง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน ปัญหากับที่บ้าน เพื่อน ความรัก ซึมเศร้า การเงิน พอน้องๆ พิมพ์บอกปัญหากับใจดี
.
💻 ใจดีจะค้นประสบการณ์จากเพื่อนๆ กว่า 11,000 คนมาแสดงให้ดูทันที

✍🏻 ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในช่องคอมเม้นนะ 🫣

สภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทยขอเเสดงความยินดีกับ นายอนุกูล ปีดแก้ว #อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในโอกาสที่คณะรัฐมนตร...
26/07/2022

สภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทย
ขอเเสดงความยินดีกับ

นายอนุกูล ปีดแก้ว
#อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง #ปลัดกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

☀️ ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 25 ปีร่วมส่งเสียงไปสู่ผู้กำหนดนโยบายสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมกิจการเด็...
22/07/2022

☀️ ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 25 ปีร่วมส่งเสียงไปสู่ผู้กำหนดนโยบาย

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และ UNICEF จัดทำแบบสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์เด็ก เยาวชน และข้อเสนอแนะจากมุมมองของเด็กและเยาวชนเอง เพื่อนำเสนอต่อผู้กำหนดนโยบายและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนประจำปี 2565

🎈 เริ่มต้นทำแบบสำรวจ -> https://forms.gle/Zqhz42UdbqC2xgo37 เปิดรับความคิดเห็นวันนี้ – 19 สิงหาคม 2565

เชิญชวนเด็กและเยาวชน เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันร่างนโยบายและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลเพื่อสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงว...
21/07/2022

เชิญชวนเด็กและเยาวชน เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน
ร่างนโยบายและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลเพื่อสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย

🔥 ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท 🔥

✨Thailand Youth Policy Initiative (TYPI) 2022
รับสมัครทีมผู้เข้าแข่งขันร่างนโยบายและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลเพื่อสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย ✨

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง…

‼️ ไม่ใช่ผู้หญิง และ วัยรุ่นหญิงทุกคนจะเข้าถึง สิทธิ ทางเลือก เรื่องสุขภาพทางเพศ และความเท่าเทียมทางเพศ 👩🤰🧑📌 สภาเด็กและเ...
21/07/2022
UNFPA Thailand

‼️ ไม่ใช่ผู้หญิง และ วัยรุ่นหญิงทุกคนจะเข้าถึง สิทธิ ทางเลือก เรื่องสุขภาพทางเพศ และความเท่าเทียมทางเพศ 👩🤰🧑

📌 สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป รับฟังการเสวนา เรื่อง “คุณค่าทางสังคมจากการลงทุนเพื่อสนับสนุนให้ผู้หญิง วัยรุ่นหญิงเข้าถึง สิทธิ และ ทางเลือกด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์”

วันและเวลา วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.
https://fb.me/e/3DjY4h1ge

สถานที่ โรงแรม The Athenee ถนนวิทยุ (Kandhavas Room, 4th floor)
ลงทะเบียนร่วมงาน https://bit.ly/unfpaevent27jul (จำกัดจำนวนผู้ร่วมเข้างาน)

หรือ

รับฟังการเสวนา Live ได้ที่ https://www.facebook.com/UnfpaThailand/

มาเจอกันนะทุกคนน 🧡

07/07/2022

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ. ขอเชิญเด็กและเยาวชนหลากหลายทางเพศที่อายุ 15-24 ปี และอยู่ในประเทศไทย ร่วมตอบแบบสอบถาม

📝 งานวิจัยเรื่องสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ จาก โครงการ HEARTS พร้อมลุ้นรับรางวัล 1,000 บาท (50 รางวัล)

⬇️⬇️⬇️
https://forms.gle/V87xqGiVXbyTttkSA

💓โครงการ HEARTS เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทย กับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำงานวิจัยเพื่อค้นหาสถานการณ์และเสนอแนวทางเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ ผ่านการเก็บแบบสอบถาม และสัมภาษณ์เชิงลึกถึงประสบการณ์ต่างๆ เช่น การถูกรังแก การถูกเลือกปฏิบัติ การสนับสนุนที่ได้รับ พลังสุขภาพจิต หรือสุขภาวะทางจิต เพื่อนำมาวิเคราะห์ในภาพรวม (ถ้าคุณสนใจจะให้สัมภาษณ์ออนไลน์ โปรดติดต่อหัวหน้าโครงการวิจัยทางอีเมล)
.
เด็กและเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศมักเผชิญอุปสรรคต่างๆ เช่น การไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัว การถูกรังแก หรือเลือกปฏิบัติต่างๆ เพราะบรรทัดฐานเรื่องเพศของสังคม ส่งผลให้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจิต เช่น เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล หรือมีความคิดฆ่าตัวตาย แต่ไม่สามารถเข้าถึงบริการที่เป็นมิตรและสบายใจได้ เช่น ไม่มีบริการทางสุขภาพจิตในพื้นที่ หรือเจอกับผู้ให้บริการที่มีอคติต่อความหลากหลายทางเพศ
.
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการค้นหาสถานการณ์และผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศในระดับประเทศ โดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ที่ทับซ้อน เช่น บริบทพื้นที่ ภาษา และความพิการ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการออกแบบนโยบายและบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต่อการดำเนินงานของมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของเด็กและเยาวชน

ช่องทางการติดต่อผู้วิจัย
⭐️Timo Tapani Ojanen (หัวหน้าโครงการวิจัย สื่อสารด้วยภาษาไทยได้ดี)
E-mail: [email protected]
⭐️สกล โสภิตอาชาศักดิ์
E-mail: [email protected]
⭐️คำถามเพิ่มเติม: คุณเอมิ 📱081-440-5669
E-mail: [email protected]

📢 สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ...
27/06/2022

📢 สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้รับมือคุกคามทางเพศออนไลน์ เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และได้เกียรติบัตร ‼️

รายละเอียด ดังนี้

👉เรียนรู้รับมือคุกคามทางเพศออนไลน์

👩‍🏫 โดย : ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช ,คุณณัชวลัย สุวรรณฑัต
🗓 วัน : วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565
🕠 เวลา : 16.30 - 18.30 น.
📱💻 สถานที่ : เรียนออนไลน์ ZOOM

🎯⛳️ Gened 7 ทักษะ : Learning Society
📝กรอบเนื้อหาสาระ📝
เรียนรู้วิธีการรับมือกับภัยเงียบที่มาทางออนไลน์

🔻บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่🔻
https://bit.ly/3bi2ckO

ส่งของลับมาให้ ชวนเปิดกล้องโชว์สยิว ถูกแซวเรื่องสัดส่วน ลวนลาม ส่งสายตาส่งสติกเกอร์ทำให้รู้สึกกังวล อับอาย ด้อยค่า รู้สึกไม่ปลอดภัยทางเพศ ฯลฯ

ถูกคุกคามทางเพศ ถูกละเมิดทางเพศออนไลน์ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ในทุกพื้นที่  แต่เราจัดการได้ ป้องกันตัวเองได้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ยังจัดการได้ค่ะ อย่าปล่อยให้คนปากเปราะ มือไว ไร้ความรับผิดชอบหรือแม้แต่คนชั่วได้ลอยนวลไปคุกคามกระทำต่อคนอื่น !!

สมัครเรียนคอร์ส #จุฬา ออนไลน์ ร่วมกับ #สสส CU VIP และ #มูลนิธิอินเทอร์เน็ต เรียนรู้รับมือภัยคุกคามทางเพศออนไลน์ ได้เลยค่ะ

เปิดรับสมัครล่วงหน้า 6 วันเท่านั้น รับจำนวนจำกัดไม่มาก เต็มแล้วปิด ใครสนใจเรียนรู้เทคนิคไปสอนลูกหลาน สอนน้องที่โรงเรียนหรือที่ทำงาน รวมถึงใช้ป้องกันตนเอง เชิญคลิกสมัครเลยนะคะ

https://www.facebook.com/120598741313229/posts/5434422579930792/

🇯🇵 🇹🇭 ไปกัน ไปกัน อย่ารีรอไปนะน้อง ๆ 📍
22/06/2022

🇯🇵 🇹🇭 ไปกัน ไปกัน อย่ารีรอไปนะน้อง ๆ 📍

📢 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น (ออนไลน์)

https://www.dcy.go.th/dcy/webnew/main/news_view.php?id=6269

21/06/2022

📢 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน

👥️️ รับสมัครกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวซนเป็นสมาชิก
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จำนวน 38 คน ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2560

📃 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.dcy.go.th/dcy/webnew/main/news_list.php?type=12

#บูลลี่ไม่ใช่เรื่องสนุก .สภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทย เชิญชวนเด็ก เยาวชน เเละบุคคลทั่วไป ร่วมกันสร้างค่านิยมใหม่สำหรับ...
16/06/2022

#บูลลี่ไม่ใช่เรื่องสนุก
.
สภาเด็กและเยาวชนเเห่งประเทศไทย
เชิญชวนเด็ก เยาวชน เเละบุคคลทั่วไป
ร่วมกันสร้างค่านิยมใหม่สำหรับสังคมไทย
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ เคารพ และให้เกียรติผู้อื่น

ฝากติดตามฟังการสัมมนาออนไลน์ เนื่องในวันหยุดระรายทางไซเบอร์สากล (Stop Cyberbullying Day)

🎯 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในวันนี้ เนื่องในวันหยุดการระรานทางไซเบอร์สากล (Stop Cyberbullying Day) 17 มิ.ย. 65 

📣 ร่วมรณรงค์ ด้วยการโพสต์วิดีโอคลิป ภาพ หรือข้อความ แชร์โพสต์ เพื่อแสดงออกว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการบูลลี่ ท่านส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เคารพและให้เกียรติผู้อื่นซึ่งอาจแตกต่างจากตัวท่านหรือคนส่วนใหญ่ในสังคม เลิกบูลลี่ ต่อต้านการบูลลี่ แล้วมาให้กำลังใจเหยื่อของการบูลลี่

👉 สำหรับหน่วยงาน โรงเรียนหรือชุมชน อาจจัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงผลกระทบของไซเบอร์บูลลี่ เชิญชวนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน แสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับการบูลลี่ ด้วยการวาดภาพ อัดวิดิโอคลิป ออกแบบอินโฟกราฟฟิก หรือเขียนโพสต์ในสื่อโซเชียล

🕐 ช่วงเวลาของการรณรงค์ 15-21 มิถุนายน 2565

Cyberbully หยุดได้ เริ่มที่ตัวคุณทุกคน

อย่าลืมติดแฮชแท็กด้านล่างนี้ เพื่อแสดงพลังคนไทยไม่บูลลี่กัน นะคะ
#หยุดการระรานทางไซเบอร์ #หยุดการกลั่นแกล้งรังแก
#วันหยุดการระรานทางไซเบอร์สากล #หยุดแกงกัน #มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพีฒนาไทย

🙋🏻‍♀️ ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบกลไกและความร่วมมือเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ส...
22/05/2022

🙋🏻‍♀️ ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบกลไกและความร่วมมือเครือข่ายในการเฝ้าระวัง สื่อสารสาธารณะ ข้อมูลความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อ

🔔 กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับ WHO CCS-NCDs
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบกลไกและความร่วมมือเครือข่ายในการเฝ้าระวัง สื่อสารสาธารณะ ข้อมูลความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อ

กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินโครงการสื่อสาร “know your numbers & know your risks” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องความเสี่ยงด้านสุขภาพ สร้างกระแสให้เกิดความตระหนักรู้และเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ นำสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อของตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือของประเทศระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO Country Cooperation Strategy: CCS-Non-communicable Diseases: NCD) ภายใต้แผนงานความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาระบบการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในประเทศไทยปี 2017-2021

📌 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

📌 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนในระบบ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว พร้อมรับเกียรติบัตร E - Certificate

💗 เพราะเสียงของน้องๆทุกคนมีความหมาย เชิญชวนน้องๆเด็กและเยาวชนที่สะดวกมาเจอะเจอกันและเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆ
อย่าลืมกดติดตาม เพจ
GEN-H กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข

รีวิ้วววววว มาฟังหน่อยยจิ เป็นไงกันบ้าง 📍.มีการบ้านเเล้วหรือยังคุณครูคิดถึงเราไหมเพื่อนใหม่คุยกับเราหรือยังป้าเเม่บ้านทั...
17/05/2022

รีวิ้วววววว มาฟังหน่อยยจิ เป็นไงกันบ้าง 📍
.
มีการบ้านเเล้วหรือยัง
คุณครูคิดถึงเราไหม
เพื่อนใหม่คุยกับเราหรือยัง
ป้าเเม่บ้านทักทายเราไหม
อาหารกลางวันอร่อยไหม

#เปิดเทอมวันเเรก
#เด็กนักเรียนยุคโควิด

17 พฤษภาคม 2565 #เปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการ.📌 ดีเดย์เปิดภาคเรียนแรกของปี 2565 เตรียมความพร้อมให้เด็กกลับมาเรียนได้อย่าง...
17/05/2022

17 พฤษภาคม 2565 #เปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการ
.
📌 ดีเดย์เปิดภาคเรียนแรกของปี 2565 เตรียมความพร้อมให้เด็กกลับมาเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้
.
📌 เน้นย้ำมาตรการ 3T 1V และ 6-6-7 เพื่อความปลอดภัย ให้อยู่ได้กับโควิด-19 แนะ อาการและความเสี่ยงแบบไหนเรียนต่อได้ หรือต้องปิดห้องเรียน
.
📌 สายพันธุ์โควิดในไทยเป็นโอมิครอน 100% วัคซีนยังช่วยลดความรุนแรงและเสียชีวิต แนวโน้มระบาดลด เตรียมแผนเข้าสู่โรคประจำถิ่น

3T 1V
T : Thai Stop COVID Plus (TSC+) : โรงเรียนต้องประเมินตนเอง เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน
T : Thai Save Thai (TST) : นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ
T : Test : เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม ตรวจคัดกรอง เช่น ATK เมื่อมีความเสี่ยง หรือ เมื่อมีอาการ
V : Vaccine : ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็ก 5-17 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์

ขอบคุณข้อมูลจาก Thairath - ไทยรัฐออนไลน์

#พิกัดนักเรียน ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรีเปิดรับนักเรียน ศึกษาต่อ โครงการยุวชนคนเกษตรหลักสูตรผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่มุ่งเน...
25/04/2022

#พิกัดนักเรียน ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี

เปิดรับนักเรียน ศึกษาต่อ โครงการยุวชนคนเกษตร
หลักสูตรผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่
มุ่งเน้นการปฏิบัติ รู้ลึก รู้จริง ทำจริง ครบวงจรเกษตร ทั้งเรื่องพืช ผลไม้ สัตว์ ประมง เทคโนโลยีการเกษตร และธุรกิจการเกษตร

#เกษตร #เรียนเกษตร #ทุนการศึกษา #ยุวชนคนเกษตร #ผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่

#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน

https://www.facebook.com/101129358681123/posts/336968628430527/?sfnsn=mo

🎉 ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการเปิดงานเฉลิมฉลอง Girls in ICT Day Thailand 2022 จัดโดย  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจา...
23/04/2022

🎉 ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการเปิดงานเฉลิมฉลอง Girls in ICT Day Thailand 2022 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เพื่อที่จะเริ่มการเฉลิมฉลองตลอด 3 เดือน

โปรแกรมดังกล่าวจะเริ่มต้นกิจกรรมต่างๆ และชุดของโปรแกรมการฝึกอบรมทักษะดิจิทัลในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความเป็นผู้นำ เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ และทักษะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ICT ซึ่งเป็นเจ้าภาพโดยพันธมิตรต่างๆ จากรัฐบาล หน่วยงานของ UN อุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาและอื่น ๆ

งานจะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2565
เวลา 10.00-14.40 น. ผ่านระบบ Zoom meeting

ลงทะเบียนที่นี่ https://lnkd.in/gF-BXGgb
มาเจอกันนะทุกคน ! 👏🏻

🔔 It is our pleasure to announce that the Girls in ICT Day Thailand 2022 organised by Office of NBTC, the Ministry of Digital Economy and Society Thailand, and International Telecommunication Union (ITU) that will begin the three-month celebration.

🗓️ 28 April 2022
⌛10:00-14:40 GMT+7 (Bangkok Time)
📍 Virtual: Zoom platform

The programme will initiate various activities and a series of digital skills training programmes in Cybersecurity, Leadership, Emerging technologies and other ICT related skills hosted by various partners from the Government, UN Agencies, industries and academic institutions among others.

Register today!➡️ https://lnkd.in/gF-BXGgb

Visit our event page at http://itu.int/go/TTH5

📌 International Girls in ICT Day is celebrated worldwide every year on the fourth Thursday of April (28 April 2022). Girls in ICT Day provides an opportunity for girls and young women to see and be exposed to the benefit of ICT in enabling their career and aspiration. To date, over 377,000 girls and young women have taken part in more than 11,400 celebrations of International Girls in ICT Day in 171 countries worldwide.

The Girls in ICT works to cultivate the presence and digital skills of young women and girls [aged 12-24] in the career field of STEM, particularly ICTs. Given the success of this initiative each year, ITU will continue the efforts to promote Girls in ICT not solely on one day of the year, but throughout the year with 2022 marking a launching point for a new model of Girls in ICT year-long activities.

Girls in ICT activities will follow the 2022 theme of “Access and Safety.” According to ITU's latest data, the proportion of women using the Internet globally amounts to 48 per cent, compared to 55 per cent of men. In relative terms, this means that the global Internet use gender gap stands at 12.5 per cent. If women are unable to access the internet and feel unsafe online, they are unable to develop digital skills and participate in digital spaces, diminishing their opportunities to pursue a career in STEM fields.

To celebrate the international day in 2022, there will be a High-Level Panel organized by ITU headquarters within the framework of the WSIS - World Summit on the Information Society – Forum 2022. There is also the objective of having a regional event in all 6 regions to celebrate the day possibly within the 24 Hours. Regional events on April 28th is organized in coordination with the regional Networks of Women for World Telecommunication Development Conference (WTDC). The audience for the event will be young girls and women identified through regional connections.

In Thailand, the Girls in ICT Day initiative aims to encourage girls and young woman to pursue studying STEM, enhance their level of digital skill, and raise awareness on meaningful and safe use of ICT.

The Opening Ceremony will be held in hybrid mode at Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit and in hybrid mode and via Zoom platform on 28 April 2022. As the first activity, this ceremony will also introduce the digital skills training programmes that will take place virtually throughout the Girls in ICT Day Thailand 2022 celebration in two months from 28 April to 30 June 2022.

The Girls in ICT Day programme will be concluded on the Closing Ceremony of the Girls in ICT Day Thailand 2022 and the Open House Day on 30 June 2022 that will be organised at the ITU Regional Office for Asia and the Pacific new office located in Office of the NBTC headquarter and via Zoom platform on 30 June 2022. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

ที่อยู่

ชั้น 16 Zone A อาคารหลังใหม่ กระทร
Bangkok
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623068687

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สิทธิ ทางเลือก เรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ คือสิทธิมนุษยชนขึ้นพื้นฐาน และเป็นพื้นฐานให้ผู้หญิง วัยรุ่น ได้พัฒนาศักยภาพของชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง

ชมอีกครั้ง https://youtu.be/gYtJzfjNe9g

*****************************************
📢Watch again ‼️ Why investment in rights & choices of sexual and reproductive health is crucial for women and girls 👧👩‍🦰🤰

https://youtube.com/watch?v=gYtJzfjNe9g

United Nations Thailand สหประชาชาติ ประเทศไทย
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย - The Children and Youth Council of Thailand
UNESCO Bangkok
UNFPA Asia and the Pacific
กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
Olarik Musigavong
สิทธิ ทางเลือกของผู้หญิงด้านสุขภาพทางเพศ จะเป็นเรื่องที่เราสามารถจะเสวนา และ เสนอข้อคิดเห็นกันได้ตลอด

ท่านสามารถรับฟังเสวนาและความเห็น ความคืบหน้าเรื่องสิทธิของผู้หญิงเรื่องสุขภาพทางเพศได้อีกครั้งที่
https://www.facebook.com/UnfpaThailand/videos/377914441080348/

หรือชมภาพบรรยากาศในงานได้ที่
[email protected]/albums/72177720301018806" rel="nofollow,noopener" target="_blank">https://www.flickr.com/photos/[email protected]/albums/72177720301018806


*****************************************

Rights and choices of sexual and reproductive health for women and girls must be discussed in a long run.

You can listen to the discussion on this issue again at https://www.facebook.com/UnfpaThailand/videos/377914441080348/

or see the atmosphere from the discussion from photos at [email protected]/albums/72177720301018806" rel="nofollow,noopener" target="_blank">https://www.flickr.com/photos/[email protected]/albums/72177720301018806United Nations Thailand สหประชาชาติ ประเทศไทย
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย - The Children and Youth Council of Thailand
UNFPA Asia and the Pacific
UNESCO Bangkok
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
‼️ ไม่ใช่ผู้หญิง และ วัยรุ่นหญิงทุกคนจะเข้าถึง สิทธิ ทางเลือก เรื่องสุขภาพทางเพศ และความเท่าเทียมทางเพศ 👩🤰🧑

📌รับฟังการเสวนา เรื่อง “คุณค่าทางสังคมจากการลงทุนเพื่อสนับสนุนให้ผู้หญิง วัยรุ่นหญิงเข้าถึง สิทธิ และ ทางเลือกด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์”

วันและเวลา วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.
https://fb.me/e/3DjY4h1ge

สถานที่ โรงแรม The Athenee ถนนวิทยุ (Kandhavas Room, 4th floor)
ลงทะเบียนร่วมงาน https://bit.ly/unfpaevent27jul (จำกัดจำนวนผู้ร่วมเข้างาน)

หรือ

รับฟังการเสวนา Live ได้ที่ https://www.facebook.com/UnfpaThailand/

ร่วมเสวนา โดย
• นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญสูติศาสตร์และด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และเป็นหนึ่งในผู้รณรงค์ให้วัยรุ่นหญิง ผู้หญิง ได้เข้าถึงสิทธิทางเลือกด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

• คุณมารีญา พูลเลิศลาภ
นักแสดง นางแบบ อดีต Miss Thailand Universe 2560 หนึ่งในผู้สนับสนุนเรื่องการลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม การลดขยะในทะเล

• คุณ รวิศ หาญอุตสาหะ
CEO บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ผู้บุกเบิกกำหนดนโยบายสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในองค์กร

• ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร
นโยบายที่สนับสนุนสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึง การให้คำปรึกษาวัยรุ่นเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น นโยบายนำร่องผ้าอนามัยฟรี การสนับสนุนความเท่าเทียมและยอมรับความหลากหลายทางเพศ********************************************************
‼️Not every woman and girl can enjoy their rights and choices for sexual and reproductive health and gender equality.

📌Listen to a discussion by champions on reproductive health and gender equality on Wednesday 27 July, 10.00 – 12.00 hr.
https://fb.me/e/3DjY4h1ge

Venue: The Athenee Hotel, the Kandhavas room, 4th floor.
register at https://bit.ly/unfpaevent27jul. Seats are limited.)

or

📌Listen to the discussion live at https://www.facebook.com/UnfpaThailand/

Panelists are:
-Dr. Olarik Musigavong, Committee at The Medical Council of Thailand and specialist and champion in women’s health.

-Mr. Rawit Hanutsaha, Chief Executive Officer of Srichand Co., Ltd. & Mission to the Moon Media Co., Ltd. and champion for rights and choices for employees.

-Ms. Maria Ehren, model, actress and champion of empowering teen mothers and supporting the reduction of adolescent pregnancy

-Bangkok Metropolitan Administration: Policy that ensures equal rights and choices of reproductive health for all (i.e. universal access to menstrual pads, breastfeeding room, gender equality)

Note: Simultaneous translation into English is provided with an individual headset at the event.สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย - The Children and Youth Council of Thailand
United Nations Thailand สหประชาชาติ ประเทศไทย
UNFPA Asia and the Pacific
UNESCO Bangkok
Srichand ศรีจันทร์
Maria Lynn Ehren
Olarik Musigavong
Olarik Musigavong community
World Health Organization Thailand
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
11 กรกฎาคม #วันประชากรโลก

คนเดียวที่ควรตัดสินใจเลือกทางร่างกายและอนาคตของคุณ คือ ตัวคุณเอง

ในขณะที่ประชากรโลกใกล้ 8 พันล้านคน
ชวนคุณสนับสนุนทุกคนให้เข้าถึงสิทธิและทางเลือกอย่างเท่าเทียม

https://thailand.unfpa.org/th/World-Population-Day-2022-statement

**************************
11 July,

The only person who should make choices over your body and future is YOU.

As the world population moves closer to being , join
UNFPA to .

https://thailand.unfpa.org/en/World-Population-Day-2022-statement

United Nations Thailand สหประชาชาติ ประเทศไทย
UNFPA Asia and the Pacific
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย - The Children and Youth Council of Thailand
UNESCO Bangkok
UN Human Rights - Asia
United Nations ESCAP
กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
Thai Permanent Mission to the United Nations
SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
กระทรวงสาธารณสุข
United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA)
11 กรกฎาคม วันประชากรโลก ! 🧡

ประชากรโลกแตะ 8 พันล้านคนแล้ว นั่นหมายถึงจะมีคนมากขึ้นที่จะมาช่วยกันสร้างสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองให้โลกของเรา 🕊️

UNFPA นำเสนอสิ่งที่เราทำร่วมกันได้ https://thailand.unfpa.org/th/World-Population-Day-2022-statement************************************
A world of 8 billion people will mean more people living and working together towards peace and prosperity 🕊️

Let UNFPA explain what must be done as we become :

https://thailand.unfpa.org/en/World-Population-Day-2022-statement

United Nations Thailand สหประชาชาติ ประเทศไทย
UNFPA Asia and the Pacific
กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
Thai Permanent Mission to the United Nations
กระทรวงสาธารณสุข
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย - The Children and Youth Council of Thailand
United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA)
United Nations ESCAP
เปิดตัวเนื้อหา We Think Digital 2.0 ที่พัฒนาต่อยอดจากโจทย์ความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่ชุมชนหันมาใช้เทคโนโลยีเพื่อติดต่อกับเพื่อน ๆ และครอบครัวกันมากขึ้น Meta ตระหนักดีว่า เราจำเป็นต้องเผยแพร่เนื้อหาและข้อมูลเรื่องการรู้เท่าทันดิจิทัลแก่ผู้คนจำนวนมาก เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือและทรัพยากรในการสร้างประสบการณ์ออนไลน์เชิงบวกมากขึ้นอย่างปลอดภัยขณะอยู่บนโลกออนไลน์ เราทุกคนล้วนมีบทบาทในการสร้างพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ และสร้างอนาคตดิจิทัลที่สดใสยิ่งขึ้น
Meta ร่วมกับพันธมิตรภาคประชาสังคมและภาครัฐได้เปิดตัวหลักสูตร We Think Digital 2.0 ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นชุดแหล่งข้อมูลที่ยืดหยุ่น สามารถนำไปใช้ได้ทันที พร้อมด้วยหน่วยการเรียนรู้และเนื้อหาใหม่เพิ่มเติมในหัวข้อต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วมทางดิจิทัล การส่งเสริมพลังทางดิจิทัล โอกาสทางดิจิทัล และการหลีกเลี่ยงกลโกงบนโลกออนไลน์
โดยเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ได้ร่วมมือกับภาคีพันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญ ระดมความคิดปรับเนื้อหาหลักสูตรให้พร้อมต่อกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เพื่อสร้างชุมชนออนไลน์ที่เป็นมิตรต่อทุกคน อย่าลืมติดตามความน่าสนใจของเนื้อหา We Think Digital 2.0 เร็ว ๆ นี้ที่ เว็บไซต์ “We Think Digital Thailand”
Kenan Foundation Asia สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย - The Children and Youth Council of Thailand Wisdom Space by Digital4Peace
YOUNG MOVES มหาวิทยาลัยแม่โจ้We Think Digital 2.0 training was developed in response to challenges faced in our modern world where communities increasingly rely on technology to connect with friends and family. Meta is aware of the need to share information and knowledge on digital literacy to the public to help them understand and access the tools that enable us to create positive experiences online while staying safe. We all have a role to play in building responsible digital citizens and a bright digital future.

In this aspect, Meta collaborated with civil society and government partners to launch the We Think Digital 2.0 curriculum which was developed as an adaptable resource that can be easily used, now with new modules and topics such as digital participation, promoting digital empowerment, digital opportunities, and avoiding e-scams online. On 19 May, Kenan Foundation Asia joined hands with partners and experts to brainstorm ideas shaping the curriculum to serve diverse target groups with the aim to create an online community that is friendly for all. Check out the interesting topics at We Think Digital website.
🔸สาย social media ทุกท่าน คุณสนใจทำงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพชีวิตผู้หญิงและวัยรุ่นหญิง โดยเฉพาะคนที่อยู่ในภาวะเปราะบางไหมคะ

👉มาร่วมงานด้วยกันคะ เรากำลังเปิดรับ
Social Media Associate:
https://thailand.unfpa.org/en/SocialMediaAssociate

✍ส่งใบสมัครภายใน อังคารที่ 10 กรกฎาคม นี้!

United Nations Thailand สหประชาชาติ ประเทศไทย
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย - The Children and Youth Council of Thailand
UNESCO Bangkok
💊ประธาน สดย.ทน.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนายุว อสม. ภาคใต้ เรียนเชิญนายก อบจ.ภูเก็ต เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนายุว อสม. ภาคใต้

📄เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายชุมพล แซ่ซุ่น ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข ภาคใต้ ได้รับมอบหมายจากนายโยธิน ทองพะวา ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข ภาคใต้ ให้เข้าพบนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินกิจกรรมยุวอาสาสมัครสาธารณสุข นำไปสู่การเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข ภาคใต้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

✨ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข GEN-H กระทรวงสาธารณสุข สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย - The Children and Youth Council of Thailand อบจ.ภูเก็ต - องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

#ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข #ยุวอสม #อาสาสมัครสาธารณสุข #อสม #คณะกรรมการ #คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข #ภาคใต้ #สาธารณสุข #อนามัย #สุขภาพ #ดูแลสุขภาพ #นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต #ที่ปรึกษาคณะกรรมการ #กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ #สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพช สมัชชาครอบครัว NICU SDMC RAMA บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุง สถาบันประสาทวิทยา Ramathibodi Sport center งานสร้างเสริมสุขภาพรามาธิบ งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาล ศัลยศาสตร์ รามาธิบดี ห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สิร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดู องค์การเภสัชกรรม Ramathibodi Emergency Medicine Department HC Ramathibodi