งานนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทย

งานนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทย งานนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดเหมือนปกติ

งานนักศึกษาวิชาทหารเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร  ประเภทโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร (เลื่อนชั้น – ...
05/05/2021

งานนักศึกษาวิชาทหารเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร ประเภทโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร (เลื่อนชั้น – ซ้ำชั้น – รอรับสิทธิ์) และชั้นปีที่ 1 สมัครใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยสมัครได้ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จำกัดจำนวนผู้มาติดต่อแต่ละวันตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) และสมัครได้ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2564
รายละเอียด www.rotcs.ru.ac.th/IMG7.pdf , www.rotcs.ru.ac.th

15/03/2021
www.rotcs.ru.ac.th

+++ประกาศจากงานนักศึกษาวิชาทหาร+++
นักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันเข้ารับราชการทหารประจำปี 2564 (เกิด พ.ศ.2543) หรือ ยื่นเรื่องผ่อนผันเข้ารับราชการทหารเป็นครั้งแรกตามรายชื่อทุกคนhttp://www.rotcs.ru.ac.th/reports64.pdf ให้มาเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พร้อมรับเอกสารสำเนาการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช การแต่งกายชุดนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอนุมัติให้ผ่อนผันจากสัสดีประจำจังหวัด จะดำเนินการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเป็นการส่วนตัว)

แจ้งผลการดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2564สำหรับผู้ที่เกิด พ.ศ.2543 หรือผ่อนผัน ฯ เป็นครั้งแรก(อยู่ระหว่างส...
01/03/2021

แจ้งผลการดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2564
สำหรับผู้ที่เกิด พ.ศ.2543 หรือผ่อนผัน ฯ เป็นครั้งแรก
(อยู่ระหว่างส่งเอกสารไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ เพื่ออนุมัติผลการผ่อนผัน ฯ ) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จาก QR CODE
สำหรับผู้ที่เคยยื่นเรื่องผ่อนผันไว้กับมหาวิทยาลัย ฯ ไว้แล้วให้ดำเนินการส่งเกรดเพื่อรักษาสิทธิ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564

แจ้งผลการดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2564
สำหรับผู้ที่เกิด พ.ศ.2543 หรือผ่อนผัน ฯ เป็นครั้งแรก
(อยู่ระหว่างส่งเอกสารไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ เพื่ออนุมัติผลการผ่อนผัน ฯ ) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จาก QR CODE
สำหรับผู้ที่เคยยื่นเรื่องผ่อนผันไว้กับมหาวิทยาลัย ฯ ไว้แล้วให้ดำเนินการส่งเกรดเพื่อรักษาสิทธิ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564

31/01/2021

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้ามาติดต่อเรื่องผ่อนผันทหาร ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หากวัน เวลาใด ที่จำนวนนักศึกษามีจำนวนเกินกว่าที่กำหนด จะดำเนินการติดต่อแจ้งให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลงวัน เวลาใหม่ หากไม่มีการติดต่อกลับ สามารถที่จะดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดไว้ได้เลยครับ

20/01/2021

+++นักศึกษาที่จะทำการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563 โปรดดูให้ละเอียด!!!

15/01/2021
11/01/2021

ประกาศจากงานนักศึกษาวิชาทหาร
สำหรับนักศึกษาที่เคยยื่นเรื่องผ่อนผันไว้กับทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว ให้ดำเนินการส่งผลการเรียนเพื่อรักษาสิทธิ์การผ่อนผัน ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 ได้ที่งานนักศึกษาวิชาทหาร อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

QR CODE การดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
11/01/2021

QR CODE การดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

QR CODE การดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

ระบบสารสนเทศ (การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร) https://fis.ru.ac.th/rotcs/index.phpคู่มือการเข้าใชงานระบบสารสนเทสฃศ (การผ่อน...
11/01/2021

ระบบสารสนเทศ (การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร) https://fis.ru.ac.th/rotcs/index.php

คู่มือการเข้าใชงานระบบสารสนเทสฃศ (การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร)
http://www.rotcs.ru.ac.th/pgp3.pdf

ประกาศแจ้งจากงานนักศึกษาวิชาทหารเรื่อง แนวทางการปฏิบัติการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปีการศึกษา 2...
11/01/2021

ประกาศแจ้งจากงานนักศึกษาวิชาทหาร
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (ดำเนินการด้วยตนเองและส่งเอกสารทางไปรษณีย์) หลักฐานที่ใช้แนบจะต้องเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

07/01/2021

ประกาศจากงานนักศึกษาวิชาทหาร
สำหรับการดำเนินการผ่อนผัน ฯ กรณีดำเนินการส่งเอกสารทางไปรษณี ให้นักศึกษารอฟังประกาศเกี่ยวกับการดำเนินการจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกครั้งนะครับ

ประกาศจากงานนักศึกษาวิชาทหาร(กรณีเดินทางมาดำเนินการด้วยตนเอง)
07/01/2021

ประกาศจากงานนักศึกษาวิชาทหาร
(กรณีเดินทางมาดำเนินการด้วยตนเอง)

04/01/2021

การเปลี่ยนแปลงการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2563 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งจากประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับ

04/11/2020
ผ่อนผันทหารม.ราม

ผ่อนผันทหารปี 2563 (นักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันครั้งแรกจะต้องมีหน่วยกิตในภาค 1/63 อย่างน้อย 9 หน่วยกิต ตามที่กฎหมายกำหนด)
ดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม - 11 กุมภาพันธ์ 2564 (หลังจากผลสอบภาค 1/63 ลงข้อมูลในระบบแล้ว)

ประกาศแจ้ง !!!หลักเกณฑ์การดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การกำหนดผลสอบ 9 หน่วยก...
04/11/2020

ประกาศแจ้ง !!!
หลักเกณฑ์การดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การกำหนดผลสอบ 9 หน่วยกิต เป็นไปตาม กฎกระทรวง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ.2549

ประกาศแจ้ง !!!
หลักเกณฑ์การดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การกำหนดผลสอบ 9 หน่วยกิต เป็นไปตาม กฎกระทรวง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ.2549

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนักศึกษาที่จะด...
04/11/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนักศึกษาที่จะดำเนินการยื่่นเรื่องผ่อนผันจะต้องมีผลการเรียนในภาค 1/63 อย่างน้อย 9 หน่วยกิต ตามระเบียบ ฯ (ดำเนินการยื่นเรื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากผลการเรียนภาค 1/63 ลงข้อมูลในระบบแล้ว)

ประชุมชี้แจง นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง(สมัครใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563
06/08/2020

ประชุมชี้แจง นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง(สมัครใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563

ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารใหม่ ประเภทโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร (เลื่อนชั้น - ซ้ำชั้น - รอรับสิทธิ์) และชั้นป...
11/06/2020

ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารใหม่ ประเภทโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร (เลื่อนชั้น - ซ้ำชั้น - รอรับสิทธิ์) และชั้นปีที่ 1 สมัครใหม่ เป็นตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 4 สิงหาคม 2563

+++ ประกาศงานนักศึกษาวิชาทหาร +++เรื่องการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร ประเภทโอนย้ายสถานศึกษาวิชาท...
20/05/2020

+++ ประกาศงานนักศึกษาวิชาทหาร +++
เรื่องการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร ประเภทโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร (เลื่อนชั้น - ซ้ำชั้น - รอรับสิทธิ์) และชั้นปีที่ ๑ สมัครใหม่ (นักศึกษาวิชาทหารใหม่)
http://www.rotcs.ru.ac.th/214589-1.pdf

++ประกาศงานนักศึกษาวิชาทหาร++เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประเภท เลื่อนชั้น - ซ้ำชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 (นักศึก...
20/05/2020

++ประกาศงานนักศึกษาวิชาทหาร++
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประเภท เลื่อนชั้น - ซ้ำชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 (นักศึกษาวิชาทหารเก่าสังกัดมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
http://www.rotcs.ru.ac.th/12547.pdf

13/05/2020
คำแนะนำการเข้ามาติดต่อขอรับใบสำเร็จ รด. ชั้นปีที่ 3 ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

คำแนะนำการเข้ามาติดต่อขอรับใบสำเร็จ รด.ชั้นปีที่ 3 ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
https://youtu.be/2QTOquaV6kY

คำแนะนำการเข้ามาติดต่อขอรับใบสำเร็จ รด. ชั้นปีที่ 3 จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทห.....

!!!ประกาศแจ้งนักศึกษา!!! เรื่องการรักษาสิทธิการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ระหว่างกำลังศึกษา+++ สำหรับผลการสอบเพื่อรักษาสิท...
13/05/2020

!!!ประกาศแจ้งนักศึกษา!!! เรื่องการรักษาสิทธิการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ระหว่างกำลังศึกษา

+++ สำหรับผลการสอบเพื่อรักษาสิทธิ์การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ให้ดำเนินการส่งให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับจากวันที่ผลสอบเข้าระบบมหาวิทยาลัย+++

หมายเหตุ สำหรับการรักษาสิทธิการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารในภาคเรียน1/2562 - 2/2562 (นักศึกษาเก่าที่เคยยื่นเรื่องไว้แล้ว)อนุโลมให้นักศึกษายื่นเรื่องล่าช้าได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

13/05/2020

!!!ประกาศแจ้งนักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันเข้ารับราชการทหารประจำปี 2563 !!!
มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ดำเนินการจัดส่งสำเนาการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารของนักศึกษาที่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไว้กับมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ไปตามที่อยู่ที่นักศึกษาได้ให้ไว้เรียบร้อยแล้ว (เอกสารตัวจริงทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ดำเนินการส่งไปยังสัสดีตามภูมิลำเนาทหารของแต่ละคนแล้ว) แต่เนื่องจากมีเอกสารของนักศึกษาบางคนได้ถูกตีกลับ เนื่องจากไม่มีผู้รับ หรือให้ที่อยู่ไม่ถูกต้อง ทำให้นักศึกษาไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับเอกสาร สามารถติดต่อขอถ่ายสำเนาได้ที่งานนักศึกษาวิชาทหาร อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 ในวันเวลาราชการ นักศึกษาที่ได้รับเอกสารแล้วให้ปฏิบัติตัวตามประกาศของกองทัพบกและกระทรวงกลาโหมเรื่องการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารประจำปีการศึกษา 2563

เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563
27/03/2020

เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563

!!!ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง!!!เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันเข้ารับราชการทหารประจำปี ๒๕๖๓โดยปร...
19/03/2020

!!!ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง!!!
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันเข้ารับราชการทหารประจำปี ๒๕๖๓โดยประกาศให้ทราบดังนี้
๑. เลื่อนการอบรมและการประชุมชี้แจงการปฏิบัติตนตามกฎหมายในระหว่างการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร สำหรับผู้ที่เกิด พ.ศ.๒๕๔๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชออกไปอย่างไม่มีกำหนด
๒. สำหรับนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร สำหรับผู้ที่เกิด พ.ศ.๒๕๔๒ งานนักศึกษาวิชาทหาร อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะดำเนินการจัดส่งสำเนาเอกสารการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารให้ทางไปรษณีย์ เพื่อให้นักศึกษานำไปแสดงตนในการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุในหมายเรียก หรือวัน เวลา และสถานที่ ตามประกาศของกระทรวงกลาโหม

18/03/2020

!!!!ประกาศแจ้งนักศึกษาที่ดำเนินการยื่นเรื่องผ่อนผันเข้ารับราชการทหารปี2563!!!!
ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการส่งรายชื่อนักศึกษาที่ดำเนินการยื่นเรื่องผ่อนผันให้กับสัสดีแต่ละภูมิลำเนาทหารเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถไปรายงานตัวในวันตรวจเลือกได้ทันที หรือรายงานตัวตามประกาศของกระทรวงกลาโหมกำหนด ส่วนกรณีที่เกิดปัญหา ซึ่งทางสัสดีไม่สามารถดำเนินการผ่อนผันได้ ทางงานนักศึกษาวิชาทหารจะดำเนินการแจ้งเป็นรายกรณีไป สำหรับการประชุมชี้แจงในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ทางมหาวิทยาลัยขอเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด แต่จะดำเนินการแจกสำเนาหลักฐานการผ่อนผันของแต่ละคนเพื่อนำติดตัวไว้เป็นหลักฐานในวันตรวจเลือกอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ให้นักศึกษาติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัยถึงวันเวลาในการรับเอกสารต่อไป

ฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา 2562 (11-17 ก.พ.63)
19/02/2020

ฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา 2562 (11-17 ก.พ.63)

ฝึกภาคสนาม ปี 2562 (15 ก.พ.63) (3)
15/02/2020

ฝึกภาคสนาม ปี 2562 (15 ก.พ.63) (3)

รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักศึกษาวิชาทหารที่ทำการฝึก...
15/02/2020

รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักศึกษาวิชาทหารที่ทำการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2562

ฝึกภาคสนาม ปี 2562 (15 ก.พ.63) (2)
15/02/2020

ฝึกภาคสนาม ปี 2562 (15 ก.พ.63) (2)

ฝึกภาคสนาม ปี 2562 (15 ก.พ.63) (1)
15/02/2020

ฝึกภาคสนาม ปี 2562 (15 ก.พ.63) (1)

งานนักศึกษาวิชาทหารมอบของตรวจเยี่ยมแก่ครูฝึก ณ กองพันฝึกปกครองต่างๆ ระหว่างการฝึกภาคสนามประจำปี 2562 วันที่ 11  - 17 ก.พ...
15/02/2020

งานนักศึกษาวิชาทหารมอบของตรวจเยี่ยมแก่ครูฝึก ณ กองพันฝึกปกครองต่างๆ ระหว่างการฝึกภาคสนามประจำปี 2562 วันที่ 11 - 17 ก.พ. 2563 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี (2)

งานนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบไอศกรีมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการฝึก แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ชาย กองพัน...
15/02/2020

งานนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบไอศกรีมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการฝึก แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ชาย กองพันฝึกปกครองที่ 51 (15ก.พ.63)

ที่อยู่

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023108075

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

งานนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในเรื่องการศึกษาวิชาทหาร และการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ โดยให้บริการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน การขอผ่อนผันรอรับสิทธิ์ฝึกเรียนวิชาทหาร การขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ การขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร และการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ให้กับนักศึกษาที่มิได้ฝึกเรียนวิชาทหาร สำหรับผู้ที่เกิด พ.ศ.2541 และจะต้องมีผลการศึกษาภาค 1/2561 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และต้องดำเนินการก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสมัครเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารในปีที่สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ทัน จะต้องดำเนินการขอรอรับสิทธิ์ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2561 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารในปีถัดไป นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาในด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการทหาร เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป รวมทั้งการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีระเบียบ วินัย เป็นผู้มีจิตสาธารณะตามนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ติดต่อขอรับบริการหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 (รามฯ 1) โทร. 02-3108075 ในวันเวลาราชการ หรือทาง www.rotcs.ru.ac.th

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานประจำร้าน 2 อัตรา **สนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ที่ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ติดสถานีบีทีเอสปุณณวิถี ได้ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 14.00 น. อีเมล์ : [email protected] ขออภัยงดติดต่อทางคอมเม้น และแชท*** เวลาทำงาน : 08.00 - 17.00 น. จันทร์ - เสาร์ สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ติดสถานีบีทีเอสปุณณวิถี เงินเดือน + OT : 1x,### +++ ลักษณะงาน - ขายสินค้า และแนะนำสินค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ - จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป - หากมีประสบการณ์ในส่วนเกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถทำงานเป็นกะได้ - บุคลิกดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส - สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ - เบี้ยขยัน, โบนัส, ชุดยูนิฟอร์ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก / ใน - ค่าทันตกรรม + ตัดแว่นสายตา - วันหยุดประเพณี ไม่น้อยกว่า 15 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 088-005-7763
โรงเรียนทหารในกองทัพไทย ไว้ในลิ้งค์นี้หมดแล้ว เชิญรับชมได้เลยครับ เพื่อดูศึกษา ว่าใจอยากไปเรียนที่ไหน มีทั้งผู้หญิงและชาย https://web.facebook.com/watch/Good.Man.Thailand.009/1180148698996648/
📣 สุดยอดยาขัดรองเท้าโคตรเงา !!!!!!! 📌 SAPHIR MEDAILLE DOR 1925 📌 คุณสมบัติ - ช่วยบำรุงรักษาและยืดอายุการใช้งานเครื่องหนัง - เนื้อยาขัดชนิดละเอียด มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดการซึมสู่ผิวหน้าของหนังและเซ็ตตัวได้เร็วกว่ายาขัดชนิดอื่น - ให้ความเงางามแบบชุ่มฉ่ำ มันวาว - ประหยัดเวลาการขัดและ High Shine ได้มากกว่า ราคา 600 บาท / 1 ตลับ ส่งฟรี kerry !!!!! #ไอเทมที่จ่านนท์เลือกใช้ #มีติดไว้ไม่โดนแดก
📣 สุดยอดยาขัดรองเท้าโคตรเงา !!!!!!! 📌 SAPHIR MEDAILLE DOR 1925 📌 คุณสมบัติ - ช่วยบำรุงรักษาและยืดอายุการใช้งานเครื่องหนัง - เนื้อยาขัดชนิดละเอียด มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดการซึมสู่ผิวหน้าของหนังและเซ็ตตัวได้เร็วกว่ายาขัดชนิดอื่น - ให้ความเงางามแบบชุ่มฉ่ำ มันวาว - ประหยัดเวลาการขัดและ High Shine ได้มากกว่า ราคา 600 บาท / 1 ตลับ ค่าส่ง kerry 50บาท #ไอเทมที่จ่านนท์เลือกใช้ #มีติดไว้ไม่โดนแดก
ขอ อณุญาตสอบถามนะครับ พรุ่งนี้วันที่25 มียาคม 2561 คนที่ขอผ่อนผันเกณทหาร ให้ไปยื่นขอรับสำเนาเอกสารการผ่อนผันฯ เวลา 8.00น. ที่ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ถ้าไปไม่ทัน8 โมง 8โมงครึ่งยังทันยุมั่ยครับ. พอดีต้องเลิกงาน8.00น. ครับ (ช่วยตอบหน่อยนะครับ)🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับโทรศัพท์ เป็นอะไรมากหรือเปล่าครับ ผมโทรไปเพื่อสอบถามเรื่องเอกสาร พูดดีๆด้วยน้ำเสียงปกติ และสุภาพ แต่ตอบกลับด้วยน้ำเสียงเหวี่ยง ๆ ซ้ำยังไม่ให้คำตอบ แล้วบอกว่าทำไมไม่ขึ้นไปดูข้างบนที่ห้อง ถามคำถามอะไรไป ก็ถามย้อนกลับ ถ้าเป็นอย่างนี้ จะมีเบอร์ติดต่อไว้ทำไมหรอครับ ? รบกวนพิจารณาด้วยครับ
แม่มึงเอ๋ยเจอกูเป็นไงช่วยติดตามเรื่องของนาย จักรพงษ์ ภูนาแสน จักรพงษ์ ภูนาแสน ช่วยติดตามข่าวใน เฟส จักรพงษ์ ภูนาแสน ด้วยนะครับ
ช่วยติดตามนาย วีรภาพ ศรีสระฉินาไลน์ หน่อยครับ บุคลผู้นี้ใด้รัตัวนางสาว เจนจิรา คาดแค้ว ออกจากคุกข์ เพื่อหวังจะเอานางสาว เจนจิรา คาดแค้ว มาต่อรองเอมอละดก ของนาย จักรพงษ์ ภูนาแสน เฉย