สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษั

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษั สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
The Crown Property Bureau (CPB) มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานในพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่จัดการ ดูแลรักษา จัดหาผลประโยชน์ และดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามที่จะทรงมอบหมาย

เปิดเหมือนปกติ

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ::  เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2564 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จ...
03/11/2021

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2564 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 อัตรา

1. ที่ดินแปลงหมายเลข 52 ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
2. ที่ดินแปลงหมายเลข 96 ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
3. ที่ดินแปลงหมายเลข 190 ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง https://1th.me/EpMBc

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 และ 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3jxuity ตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤศจิกายน 2564
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://1th.me/6PmoA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #ที่ดิน #ถนนบางบอน3 #แขวงหลักสอง #เขตบางแค #กรุงเทพมหานคร

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ::  เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2564 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ...
02/11/2021

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2564 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา

1. ที่ดินแปลงหมายเลข 27/33 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
2. ที่ดินแปลงหมายเลข 27/37 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง https://1th.me/otXve

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 และ 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3jxuity ตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤศจิกายน 2564
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://1th.me/6PmoA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #ที่ดิน #ถนนเอกชัย #แขวงบางบอนใต้ #เขตบางบอน #กรุงเทพมหานคร

สรรหาผู้รับจ้าง : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างงานบริการ งานบำรุงดูแลรักษาอสังห...
01/11/2021

สรรหาผู้รับจ้าง : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างงานบริการ งานบำรุงดูแลรักษาอสังหาริมทรัพย์ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

1. งานบริการรักษาความปลอดภัย
2. งานบริการรักษาความสะอาด
3. งานบริการและบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร
4. งานบริการช่างซ่อมแซมบำรุง
5. งานบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง
6. งานบริการบำรุงรักษาป้องกันและกำจัดปลวก

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการจัดจ้าง ฝ่ายจัดการประมูล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7099 หรือ 06-1889-9579 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ) ตั้งแต่บัดนี้ – 16 พฤศจิกายน 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3EsMblg

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #สรรหาผู้รับจ้าง #งานบริการ #งานบำรุงดูแลรักษาอสังหาริมทรัพย์

สรรหาผู้รับจ้าง : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างงานบริการ งานบำรุงดูแลรักษาอสังหาริมทรัพย์ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

1. งานบริการรักษาความปลอดภัย
2. งานบริการรักษาความสะอาด
3. งานบริการและบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร
4. งานบริการช่างซ่อมแซมบำรุง
5. งานบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง
6. งานบริการบำรุงรักษาป้องกันและกำจัดปลวก

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการจัดจ้าง ฝ่ายจัดการประมูล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7099 หรือ 06-1889-9579 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ) ตั้งแต่บัดนี้ – 16 พฤศจิกายน 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3EsMblg

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #สรรหาผู้รับจ้าง #งานบริการ #งานบำรุงดูแลรักษาอสังหาริมทรัพย์

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ::  เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2564 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหาน...
01/11/2021

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2564 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
ที่ดินแปลงหมายเลข 18 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง https://1th.me/5SRJZ

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 และ 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3jxuity ตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤศจิกายน 2564
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://1th.me/6PmoA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #ที่ดิน #ถนนเจริญราษฎร์ #แขวงบางโคล่ #เขตบางคอแหลม #กรุงเทพมหานคร

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2564 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
ที่ดินแปลงหมายเลข 18 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง https://1th.me/5SRJZ

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 และ 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3jxuity ตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤศจิกายน 2564
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://1th.me/6PmoA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #ที่ดิน #ถนนเจริญราษฎร์ #แขวงบางโคล่ #เขตบางคอแหลม #กรุงเทพมหานคร

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ::  เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2564 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร...
29/10/2021

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2564 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
ที่ดินแปลงหมายเลข 231 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง https://1th.me/kqx6s

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 และ 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3jxuity ตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤศจิกายน 2564
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://1th.me/6PmoA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #ที่ดิน #ถนนประชาราษฎร์สาย1 #แขวงบางซื่อ #เขตบางซื่อ #กรุงเทพมหานคร

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2564 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
ที่ดินแปลงหมายเลข 231 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง https://1th.me/kqx6s

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 และ 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3jxuity ตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤศจิกายน 2564
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://1th.me/6PmoA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #ที่ดิน #ถนนประชาราษฎร์สาย1 #แขวงบางซื่อ #เขตบางซื่อ #กรุงเทพมหานคร

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ::  เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2564 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหา...
28/10/2021

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2564 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
อาคาร 3 ชั้น (มีชั้นลอย) หมายเลข 569/5 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง https://1th.me/KdiwE

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 และ 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3jxuity ตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤศจิกายน 2564
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://1th.me/6PmoA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #ถนนรามคำแหง #แขวงพลับพลา #เขตวังทองหลาง #กรุงเทพมหานคร

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2564 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
อาคาร 3 ชั้น (มีชั้นลอย) หมายเลข 569/5 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง https://1th.me/KdiwE

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 และ 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3jxuity ตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤศจิกายน 2564
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://1th.me/6PmoA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #ถนนรามคำแหง #แขวงพลับพลา #เขตวังทองหลาง #กรุงเทพมหานคร

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ::  เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2564 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ...
27/10/2021

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2564 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
อาคาร 3 ชั้น หมายเลข 197/1 ถนนสุคันธาราม แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง https://1th.me/UZwR1

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 และ 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3jxuity ตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤศจิกายน 2564
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://1th.me/6PmoA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #ถนนสุคันธาราม #แขวงสวนจิตรลดา #เขตดุสิต #กรุงเทพมหานคร

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2564 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
อาคาร 3 ชั้น หมายเลข 197/1 ถนนสุคันธาราม แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง https://1th.me/UZwR1

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 และ 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3jxuity ตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤศจิกายน 2564
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://1th.me/6PmoA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #ถนนสุคันธาราม #แขวงสวนจิตรลดา #เขตดุสิต #กรุงเทพมหานคร

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ::  เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2564 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุ...
26/10/2021

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2564 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา
1. อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 242 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
2. อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 96/6 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง https://1th.me/YlwIi

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 และ 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3jxuity ตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤศจิกายน 2564
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://1th.me/6PmoA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #ถนนนครสวรรค์ #ถนนจักรพรรดิพงษ์ #แขวงวัดโสมนัส #เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย #กรุงเทพมหานคร

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนผู้เช่าและผู้อาศัยบนพื้นที่สำนักงานทรัพย...
25/10/2021

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนผู้เช่าและผู้อาศัยบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "Digital Marketing" เทคนิคการสร้างคอนเทนต์ให้โดน บน Social Media ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

หัวข้อการบรรยาย
- เทคนิคการสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้น่าสนใจ บน Social Media
- Do & Don’t ที่ควรทราบ
- เครื่องมือช่วยจัดการร้านออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3G17Jad ตั้งแต่บัดนี้ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๗.๐๐ น. ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนและส่งลิงก์เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๗๘๗-๗๐๐๐

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #ธนาคารไทยพาณิชย์ #สัมมนาออนไลน์ #DigitalMarketing #เทคนิคการสร้างคอนเทนต์ #MicrosoftTeams #เครื่องมือช่วยจัดการร้านออนไลน์

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนผู้เช่าและผู้อาศัยบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "Digital Marketing" เทคนิคการสร้างคอนเทนต์ให้โดน บน Social Media ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

หัวข้อการบรรยาย
- เทคนิคการสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้น่าสนใจ บน Social Media
- Do & Don’t ที่ควรทราบ
- เครื่องมือช่วยจัดการร้านออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3G17Jad ตั้งแต่บัดนี้ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๗.๐๐ น. ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนและส่งลิงก์เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๗๘๗-๗๐๐๐

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #ธนาคารไทยพาณิชย์ #สัมมนาออนไลน์ #DigitalMarketing #เทคนิคการสร้างคอนเทนต์ #MicrosoftTeams #เครื่องมือช่วยจัดการร้านออนไลน์

สอบราคา : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ผู้สนใจสอบถา...
25/10/2021

สอบราคา : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารเทคโนโลยี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7483-85 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ) ตั้งแต่บัดนี้ – 25 พฤศจิกายน 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3juSeOo

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #สอบราคา #จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ #เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ #เครื่องสำรองไฟฟ้า

สอบราคา : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารเทคโนโลยี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7483-85 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ) ตั้งแต่บัดนี้ – 25 พฤศจิกายน 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3juSeOo

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #สอบราคา #จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ #เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ #เครื่องสำรองไฟฟ้า

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2564 จำนวน 27 อัตรา กรุงเทพมหานคร แล...
25/10/2021

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2564 จำนวน 27 อัตรา กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม และอ่างทอง)

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 และ 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3n8ZU9M ตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤศจิกายน 2564
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://1th.me/6PmoA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #กรุงเทพมหานคร #ภูมิภาค #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #จังหวัดสุพรรณบุรี #จังหวัดนครปฐม #จังหวัดอ่างทอง #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #ที่ดิน

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2564 จำนวน 27 อัตรา กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม และอ่างทอง)

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 และ 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3n8ZU9M ตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤศจิกายน 2564
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://1th.me/6PmoA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #กรุงเทพมหานคร #ภูมิภาค #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #จังหวัดสุพรรณบุรี #จังหวัดนครปฐม #จังหวัดอ่างทอง #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #ที่ดิน

๒๕ ตุลาคม ๒๔๗๓ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแห่งกรุงสยาม “ด้วยวันที่ ๒๕ ตุลาคมศกนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพ...
25/10/2021

๒๕ ตุลาคม ๒๔๗๓ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแห่งกรุงสยาม

“ด้วยวันที่ ๒๕ ตุลาคมศกนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้เป็นครั้งแรกอันพึงบังเกิดขึ้นในประเทศสยาม สำนักท่านเป็นสำนักศึกษาแห่งหนึ่ง ถ้าท่านสนใจในเรื่องนี้จะแต่งผู้แทนไปประชุมในการนี้แล้ว มหาวิทยาลัยยินดีต้อนรับ และขอเชิญไป ณ ตึกมหาวิทยาลัยด้านถนนสนามม้า เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา...”

จดหมายเชิญฉบับนี้มหาวิทยาลัยส่งไปยังหน่วยงาน ๑๑ แห่งมีอาทิ สยามโซไซเอตี อัลลิยะอังซ์ ฟรังเซส์ โซซิเอตา อันเตลิเฆียรี กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สภากาชาดสยาม วชิรพยาบาล มหามงกุฎราชวิทยาลัย ราชบัณฑิตยสภา กรมร่างกฎหมาย และโรงเรียนกฎหมาย ผู้ที่ได้รับเชิญครั้งนั้นมีหลายกลุ่ม ได้แก่ พระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทหารเรือ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงพาณิชและคมนาคม กระทรวงวัง กรมราชเลขาธิการ กรมพระคลังข้างที่ เอกอัครราชทูตของประเทศที่ส่งมาประจำในประเทศไทย อาจารย์พิเศษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์เก่า บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ และผู้เกื้อหนุนโรงพยาบาลศิริราช พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่เวชชบัณฑิตหรือแพทยศาสตร์บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีขึ้นที่ห้องซึ่งอยู่ชั้นบนด้านสนามม้า (ตึก ๑ คณะอักษรศาสตร์ในปัจจุบัน) ของมหาวิทยาลัย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแห่งกรุงสยาม ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปกกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริในการเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรเวชศาสตรบัณฑิต (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นแพทยศาสตรบัณฑิต) เป็นวาระแรกเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓

พระมหากรุณาธิคุณข้อนี้ส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในสถาบันอุดมศึกษาของไทยสืบมาจนถึงทุกวันนี้ คือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่สถาบันต่างๆ ในเวลาต่อมา

#พระบาทสมเด็จพระปกกล้าเจ้าอยู่หัว #พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๕ ตุลาคม ๒๔๗๓ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแห่งกรุงสยาม

“ด้วยวันที่ ๒๕ ตุลาคมศกนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้เป็นครั้งแรกอันพึงบังเกิดขึ้นในประเทศสยาม สำนักท่านเป็นสำนักศึกษาแห่งหนึ่ง ถ้าท่านสนใจในเรื่องนี้จะแต่งผู้แทนไปประชุมในการนี้แล้ว มหาวิทยาลัยยินดีต้อนรับ และขอเชิญไป ณ ตึกมหาวิทยาลัยด้านถนนสนามม้า เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา...”

จดหมายเชิญฉบับนี้มหาวิทยาลัยส่งไปยังหน่วยงาน ๑๑ แห่งมีอาทิ สยามโซไซเอตี อัลลิยะอังซ์ ฟรังเซส์ โซซิเอตา อันเตลิเฆียรี กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สภากาชาดสยาม วชิรพยาบาล มหามงกุฎราชวิทยาลัย ราชบัณฑิตยสภา กรมร่างกฎหมาย และโรงเรียนกฎหมาย ผู้ที่ได้รับเชิญครั้งนั้นมีหลายกลุ่ม ได้แก่ พระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทหารเรือ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงพาณิชและคมนาคม กระทรวงวัง กรมราชเลขาธิการ กรมพระคลังข้างที่ เอกอัครราชทูตของประเทศที่ส่งมาประจำในประเทศไทย อาจารย์พิเศษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์เก่า บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ และผู้เกื้อหนุนโรงพยาบาลศิริราช พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่เวชชบัณฑิตหรือแพทยศาสตร์บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีขึ้นที่ห้องซึ่งอยู่ชั้นบนด้านสนามม้า (ตึก ๑ คณะอักษรศาสตร์ในปัจจุบัน) ของมหาวิทยาลัย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแห่งกรุงสยาม ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปกกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริในการเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรเวชศาสตรบัณฑิต (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นแพทยศาสตรบัณฑิต) เป็นวาระแรกเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓

พระมหากรุณาธิคุณข้อนี้ส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในสถาบันอุดมศึกษาของไทยสืบมาจนถึงทุกวันนี้ คือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่สถาบันต่างๆ ในเวลาต่อมา

#พระบาทสมเด็จพระปกกล้าเจ้าอยู่หัว #พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันปิยมหาราชด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่...
23/10/2021

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันปิยมหาราช
ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #วันปิยมหาราช #๒๓ตุลาคม

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันปิยมหาราช
ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #วันปิยมหาราช #๒๓ตุลาคม

ที่อยู่

173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต
Bangkok
10300

รถประจำทาง 12, 23, 56, 99 และรถประจำทางปรับอากาศ 12, 16, 23, 505, 516

ข้อมูลทั่วไป

“สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2561 มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานในพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่จัดการ ดูแลรักษา จัดหาผลประโยชน์ และดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามที่จะทรงมอบหมาย โดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2561 ได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 จุดเริ่มของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มาจาก “กรมพระคลังข้างที่” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2479 ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์อีก 3 ครั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม คือ พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2491 และพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 และได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2561

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

027877777

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ยี่ห้อ songlandworld ถามตึกแถวใกล้ สนามหลวง บ้านหม้อ โปรดส่งข้อมูลต่างๆมาให้ทางดูด้วย
ผมสร้างระบบการเงินถูกกฎหมาย สถาบันการเงิน โรงงานผลิตเงินผลิตธนบัตรถูกกฎหมายทุกแห่ง ขึ้นมา เพื่อ ให้ทุกคนทุกท่าน ทุกอาชีพ มีงานทำ มีเงินมีรายได้ใช้จ่าย มีเงินซื้อขายสินค้า มีเงินลงทุน มีเงินท่องเที่ยว มีความเป็นอยู่ที่ดี มีที่ดินที่อยู่อาศัยที่ดี ไม่มีหนี้สินในระบบ นอกระบบ และ อื่นๆ ผมไม่ได้สร้าง ระบบการเงินถูกกฎหมาย เขียนกฎหมายออกกฎหมายให้ทุกคนทุกท่านทุกอาชีพเป็นหนี้ ในระบบ นอกระบบ ขอให้ทุกคนทุกท่านทุกอาชีพเข้าใจระบบการเงิน รวยทุกคน รวยทุกประเทศ ขอบคุณครับ🇹🇭🙏www.bot.or.th www.scb.or.th www.worldbank.com
นครปฐมตลาดบนป้ายซอยที่11ถูกคนทำลายโดยไม่สนใจสายตาใครที่มองอยู่โปรดพิจารณาและจัดการผู้กระทำผิดด้วย
ที่นครปฐมมีผู้จงใจทำลายป้ายของทางทัพย์สินขอให้ตรวจสอบด้วยทำเวลา7ถึง9นาฬิกาโดยไม่สนใจใครคิด
ได้รับใบแจ้งให้จ่าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เราเช่าที่ทรัพย์สินฯ สร้างอาคารทีพักอาศัย ตาม กม. ต้องเสียอัตรา 0.02% แต่ที่ส่งมา คือ อื่น ๆ คือ 0.3% ใช่เทศบาลคิดกับทรัพย์สินฯ อัตรานี้ เพราะ ทรัพย์สินฯนำที่ดินไปให้เช่า และในสัญญา ผู้เช่าต้องเสียภาษีที่ดิน ปีก่อน ๆ ก็ 10 บาท 15 บาท 20 บาท ผู้เช่าก็รับได้ แต่นี้ มันอะไร ทรัพย์สินฯ ผลักภาระทุกอย่างให้ผู้เช่า เกินว่าความเป็นจริงไปแล้ว เราจ่ายเช่าให้ทรัพย์สิน จนจะไม่มีกินอยู่แล้ว ร้องไป ก็มี จนท. มาดูถูกเราถึงบ้าน เราอยู่อาศัย มีห้องให้เช่า 10 ห้อง ทุกวันนี้ถ้าเต็ม คือจ่ายค่าเช่า ให้ทรัพย์สินฯ ตกห้อง ละ 770.- คนอืนมี 50 ห้อง 100 ห้อง จ่ายตกห้องละ ไมเกิน 200.- มันคืออะไร แต่มันไม่เคยเต็ม ตอนนี้เหลือ 5 ห้อง ร้องไป ทรัพย์สินฯ ก็บอกว่าไม่สน ทรัพย์สินไม่เคยสนอะไร เราเป็นผู้เชาปลูกบ้านอยู่ในที่ทรัพย์สินฯ นะ เราไม่ใช่ทาส ทรัพย์สินฯ นะ พวกคุณจะให้เราทำยังไง ต้องขึ้นป้ายประจานตัวเองกันไหม เอาให้ซะใจกันไปเลย พวกเราไม่ไหวกันแล้ว
ดิฉัน เป็นครอบครัวผู้เช่าที่ดิน สำนักงานทรัพย์สินฯ หมายเลข 2/267 และ 2/268 ภาษาตำบล ศาลายา ไมได้รับความเป็นทำในการจัดเก็บค่าเช่า ได้รับจม. ต่อสัญญา และได้ติดต่อกับไป ว่าขึ้นค่าเช่า เกินว่าผู้เช่าจะรับได้ สนง. จัดดิฉันเป็นอยู่อาศัยและหาประโยชน์ โดนเรามีห้องแบ่งเช่า 10 และ 20 ห้องตามลำดับ ต้องส่งค่าเช่าให้ สนง. 770 และ 450 ต่อห้อง คิดอัตราผู้เช่าเต็ม ซึ่ง จริง ๆ เฉลียทั้งปี ประมาณ 75% อาคารอื่นในพื้นที่เดี่ยวกัน เป็นแบบหาประโยชน์ ยังตกห้องละ 3 ร้อยกว่าบาท ทั้ง ห้องเช่ามากกว่า ขนาดพื้นที่สวนอ้อย เค้ายังตก ห้องละ 250 เลย แล้วทำไหมผู้เช่าอย่างดิฉัน ปลูกอาคาร 2 ชั้น อยู่เอง และแบ่งห้องให้เช่า เพื่อเลี้ยงชีพ ถึงเสีย 770 เลย เมื่อ หลายปีก่อน พวกเราเคยแย้งไป สนง. ก็บอกว่าทำถูกต้อง ผู้เช่าอื่น ๆ ที่มีห้องมากกว่า ราคาแพงกวา มีกำลังมากว่า ยังจ่ายตก 300กว่า 200กว่า แล้วพวกดิฉันมีแค่ 10 ห้อง 20 ห้อง ทำไม เราเสีย 770 , 450 บ้าง มันถูกต้องหรือ จนท.บอกให้เรา ทำเรื่องขออนุเคราะห์ ลดหย่อน เหมือนเป็นขอทาน จนท. ให้เราทำเรื่องอนุเคราะห์ขอลดหย่อน แล้วยัง เราต้องทำเรื่องลดย่อย เพือไม่ให้ปรับขึ้นค่าเช่า หรอ มันไม่ใช่ นะ คนมีห้อง 40 ยังจ่าย 200 300 กว่า ผู้เช่าอย่างดิฉัน มี 10 ห้อง 20 ห้อง จ่าย 770 จ่าย 450 อย่างนี้ ไม่ใช่เรื่องลดหย่อนแล้วนะ สนง. ควรพิจารณาไหม ว่า สนง. ทำอะไร กับผู้เช่าประเภทเดียวกับดิฉันบ้าง ในคำร้อง ที่ยื่นขอลดหย่อน เมื่อ 12 มิ.ย. เราก็แจ้งรายละเอียดไม่น่าจะครบถ้วน เพราะเอกสารที่เตรียมไป จนท.รับเรื่อง ไม่ให้ส่ง ให้เขียนใหม่ ตามคำ และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ถวายฎีกา ที่สำนักพระราชวัง ก็แจ้งว่าทรัพย์สินฯ ต้องมายืนที่ ทรัพย์สินฯ เราก็ยื่น ผู้เช่าประเภทเดียวกันดิฉัน ตามอยู่บนที่ดิน ทรัพย์สินฯ ด้วยความกดดัน ลำบาก พวกเราไม่เคยมีทัศนคติไม่ดี กับทรัพย์สินฯ พูดถึง สนง. ดีกว่า จนท.บางคนซะอีก แต่ดูสิ่งที่สำนักงานทรัพย์สินฯ ทำกับเราตลอด 20 กว่าปี มานี้ซิ ทีเรามาโพสต์ใน FB นี้ เพราะดิฉันเชื่อวา นอกจากผู้โพสต์ และ สำนักงานทรัพย์สินฯ แล้ว ก็จะไม่มีบุคคลอื่นเห็น จะได้ไมเกิดความเสียหายแก่ ทรัพย์สินฯ แต่เป็นช่องทางทีดิฉันจะได้แจ้งความเดือดร้อนได้
ขอบคุณที่ลดค่าเช่า เดือน พฤษภาคม ให้นะคะ ทางเรา ก็ลดให้ลูกค้าของเราเหมือนกัน ตั้งแต่เดือน เมษายน ขอบคุณค่ะ
เพิ่งได้รับ ใบแจ้งให้ชำระค่าเช่าประจำเดือน ก่อนหน้าที่มีคนบอก ทรัพย์สิน อาจลดค่าเช่าให้บ้าง เปิดซอง.ไม่มีลด ซะบาทเดียว!!!!!!! ทรัพย์สิน ขึ้นเค่าเช่า ทุกครั้งที่ต่อสัญญา ว่าสุดบอกในสัญญาว่า 10% แต่คุณปัดเศษเรา เป็นเงินเกือบพันบาท ขึ้นค่าเช่าเราตลอด ในขณะที่เราขึ้นค่าเช่าเด็กหอไม่ได้ เราขึ้น ก็เห็นใจเด็ก กลายเป็นเราต้องลดรายจ่ายตัวเอง ค่ากิน ค้าใช้ เพื่อจ่ายในส่วนนี้ ตอนนี้ วิกฤตโควิค หยุดอีกเป็นเดือน เด็กก็ขอย้ายออก จะไม่ให้ก็คงไม่ได้ จะให้ไม่คืนประกัน มันก็ไม่ได้ เราเคยโทรไปสอบถามเรื่องรายละเอียดการเช่า กับสำนักงาน ในเขตที่เราเช่า ไม่ค่อยได้รับความกระจางเลย แต่ที่จนท. สำนักงานทรัพย์สินพิจรณาทำกับผู้เช่าสิ ไม่รู้หละ เราก็ต้องขอระบายบ้างไหม ต้องลดค่าใช้จ่าย ค่ากิน ค่าอยู่ ในขณะที่ จนท.สำนักงานทรัพย์สิน เงินเดือนขึ้นทุกปี
ถึง สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง ขอการพิจารณาการลดหย่อนผ่อนชำระค่าเช่า ที่ดินอาคาร ที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากวิกฤต covid 19 ที่ระบาดในขณะนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์.. ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
จะปรับปรุงเป็นแบบนี้หรอคะ เห็นเค้าส่งต่อกัน เลยสงสัย เพราะไม่ค่อยเห็น สนง.ทรัพย์ฯ จะเปลี่ยนโครงสร้าง ยิ่งเปลื่ยนเป็นแบบนี้ เหมือนเปลี่ยนประวัติศาสตร์เลยค่ะ
บาร์โคด ใบชำระค่าเช่า อ่านกับตู้อัตโนมัติ ไม่ค่อยได้
ผมขอรับงานควบคุมภมิสถาปัตยกรรม ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ