สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษั

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษั สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ The Crown Property Bureau (CPB) มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานในพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่จัดการ ดูแลรักษา จัดหาผลประโยชน์ และดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามที่จะทรงมอบหมาย

เปิดเหมือนปกติ

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 4 ชั้นครึ่ง หมายเลข 105/8 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ...
25/12/2020

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 4 ชั้นครึ่ง หมายเลข 105/8 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

อาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ภายในซอยสวนมะลิ 3 การคมนาคมสะดวก เข้า – ออก ได้ 2 เส้นทาง คือ ถนนหลวงและถนนยุคล 2 สามารถจอดรถบริเวณทางเท้าได้ชั่วคราว สถานที่สำคัญใกล้เคียง เช่น โรงพยาบาลกลาง วัดเทพ ศิรินทราวาส ตลาดคลองถม สภาพอาคารพร้อมใช้งาน

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3m12KLo ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2563

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/TUZWDjYNJdeZDhtQA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #แขวงวัดเทพศิรินทร์ #เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย #กรุงเทพมหานคร #ซอยสวนมะลิ3 #ถนนหลวง #ถนนยุคล2 #โรงพยาบาลกลาง #วัดเทพศิรินทราวาส #ตลาดคลองถม

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ขอแจ้งวันหยุดทำการประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔วันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔วันขึ้นปีใหม่#TheCrow...
25/12/2020

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ขอแจ้งวันหยุดทำการประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔
วันขึ้นปีใหม่

#TheCrownPropertyBureau #CPB #วันหยุด #มกราคม

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 353/8 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานค...
25/12/2020

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 353/8 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ตั้งอยู่ภายในซอยสวนมะลิ 3 มีที่จอดรถบริเวณทางเท้าได้ชั่วคราว อาคารอยู่ในสภาพดี อยู่ใกล้สถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาลกลาง ตลาดคลองถม วัดเทพศิรินทราวาส สามารถพัฒนาประกอบธุรกิจขนาดย่อมได้

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/2Iyky34 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2563

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/TUZWDjYNJdeZDhtQA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #แขวงวัดเทพศิรินทร์ #เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย #กรุงเทพมหานคร #ซอยสวนมะลิ3 #โรงพยาบาลกลาง #ตลาดคลองถม #วัดเทพศิรินทราวาส

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 355/10 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหาน...
24/12/2020

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 355/10 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

อาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ภายในซอยสวนมะลิ 3 การคมนาคมสะดวก เข้า – ออก ได้ 2 เส้นทาง คือ ถนนหลวง และถนนยุคล 2 สามารถจอดรถบริเวณทางเท้าได้ชั่วคราว สถานที่สำคัญใกล้เคียง เช่น โรงพยาบาลกลาง วัดเทพศิรินทราวาส ตลาดคลองถม สภาพอาคารพร้อมใช้งาน

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3gsBSCT ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2563

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/TUZWDjYNJdeZDhtQA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #แขวงวัดเทพศิรินทร์ #เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย #กรุงเทพมหานคร #ซอยสวนมะลิ3 #ถนนหลวง #ถนนยุคล2 #โรงพยาบาลกลาง #วัดเทพศิรินทราวาส #ตลาดคลองถม

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 361/4 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานค...
24/12/2020

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 361/4 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ตั้งอยู่ใกล้ถนนหลวง อาคารอยู่ในสภาพดี อยู่ใกล้สถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาลกลาง ตลาดคลองถม วัดเทพศิรินทราวาส สามารถพัฒนาประกอบธุรกิจขนาดย่อมได้

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3qATbGR ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2563

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/TUZWDjYNJdeZDhtQA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #แขวงวัดเทพศิรินทร์ #เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย #กรุงเทพมหานคร #ถนนหลวง #สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน #สถานีสามยอด #โรงพยาบาลกลาง #ตลาดคลองถม #วัดเทพศิรินทราวาส

๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานรูปแบบและพระราชดำริในการสร้...
24/12/2020

๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานรูปแบบและพระราชดำริในการสร้าง “กังหันน้ำชัยพัฒนา”

สืบเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นเป็นภาวะมลพิษจากน้ำเน่าเสียของประเทศไทย มีอัตราและปริมาณสูงขึ้นเป็นลำดับ จนยากแก่การแก้ไขให้บรรเทาเบาบางลงได้ ส่งผลต่อสุขภาพพลานามัยที่เสื่อมโทรมแก่พสกนิกรทั้งหลายยิ่งนัก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนทั้งหลายเป็นอย่างมาก ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพน้ำเน่าเสียในพื้นที่หลายแห่งหลายครั้ง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด พร้อมทั้งได้พระราชทานพระราชดำริเรื่องการแก้ไขน้ำเน่าเสีย

ในระยะแรกระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๐ ทรงแนะนำให้ใช้น้ำที่มีคุณภาพดีช่วยบรรเทาน้ำเสียและวิธีกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวาและพืชน้ำต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ผลในระดับหนึ่งเท่านั้น

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นต้นมา สภาพความเน่าเสียของน้ำบริเวณต่างๆ มีอัตราแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น การใช้วิธีธรรมดาไม่อาจบรรเทาความเน่าเสียของน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงพระราชทานพระราชดำริให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศแบบประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถผลิตขึ้นได้เองในประเทศ ซึ่งมีลักษณะเป็นไปในรูปแบบ “ไทยทำไทยใช้” โดยทรงได้แนวทางจาก “หลุก” ซึ่งเป็นอุปกรณ์วิดน้ำเข้านาอันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ถือเป็นจุดคิดค้นเบื้องต้น และทรงมุ่งหวังที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการบรรเทาน้ำเน่าเสียอีกทางหนึ่งด้วย

การนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาและวิจัยสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ โดยดำเนินการจัดสร้างเครื่องมือบำบัดน้ำเสียร่วมกับกรมชลประทาน ซึ่งได้มีการผลิตเครื่องกลเติมอากาศขึ้นในเวลาต่อมาและรู้จักกันแพร่หลายทั่วประเทศในชื่อ “กังหันน้ำชัยพัฒนา”

วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานรูปแบบและพระราชดำริในการสร้างและพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ซึ่งมีใบพัดขับเคลื่อนน้ำและซองวิดน้ำไปสาดกระจายเป็นฝอย เพื่อให้สัมผัสกับอากาศได้อย่างทั่วถึง เป็นผลให้ออกซิเจนในอากาศสามารถละลายเข้าไปในน้ำได้อย่างรวดเร็ว และในช่วงที่น้ำเสียถูกยกขึ้นมากระจายสัมผัสกับอากาศตกลงไปยังผิวน้ำ จะทำให้เกิดฟองอากาศจมตามลงไป ก่อให้เกิดการถ่ายเทผสมผสานและการทำให้เกิดการไหลตามทิศทางที่กำหนด

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 183 แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครตั้งอยู...
23/12/2020

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 183 แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ตั้งอยู่ภายในซอยบุรีรมย์ (เจริญกรุง 11) การคมนาคมสะดวก ใกล้ถนนวรจักรและถนนเจริญกรุง สามารถจอดรถบริเวณทางเท้าได้ชั่วคราว ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินสถานีสามยอด สถานที่สำคัญใกล้เคียง เช่น โรงพยาบาลกลาง ดิโอลด์สยามพลาซ่า สภาพพร้อมใช้งาน

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3gvMGR0 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2563

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/TUZWDjYNJdeZDhtQA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #แขวงบ้านบาตร #เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย #กรุงเทพมหานคร #ซอยบุรีรมย์ #ถนนวรจักร #ถนนเจริญกรุง #สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน #สถานีสามยอด #โรงพยาบาลกลาง #ดิโอลด์สยามพลาซ่า

23/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ ๑๙ ซอสายฟ้าฟาด เพลงบุหลันลอยเลื่อน กับพระอัจฉริยอัครศิลปินสยาม
"พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยกับพระอัจฉริยอัครศิลปินสยาม ซอสายฟ้าฟาด เพลงบุหลันลอยเลื่อน"

#สารคดีเฉลิมพระเกียรติ #พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย #ซอสายฟ้าฟาด #เพลงบุหลันลอยเลื่อน #อัครศิลปินสยาม

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ ๑๙ ซอสายฟ้าฟาด เพลงบุหลันลอยเลื่อน กับพระอัจฉริยอัครศิลปินสยาม
"พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยกับพระอัจฉริยอัครศิลปินสยาม ซอสายฟ้าฟาด เพลงบุหลันลอยเลื่อน"

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้น ด้านหลัง 4 ชั้น หมายเลข 43 แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเ...
23/12/2020

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้น ด้านหลัง 4 ชั้น หมายเลข 43 แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ตั้งอยู่ภายในซอยบุรีรมย์ (เจริญกรุง 11) มีที่จอดรถบริเวณทางเท้าได้ชั่วคราว สภาพอาคารต้องปรับปรุงก่อนใช้ประโยชน์ การคมนาคมสะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินสถานีสามยอด อยู่ใกล้สถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาลกลาง ดิโอลด์สยามพลาซ่า สามารถพัฒนาประกอบธุรกิจขนาดย่อมได้

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3mZrjJX ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2563

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/TUZWDjYNJdeZDhtQA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #แขวงบ้านบาตร #เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย #กรุงเทพมหานคร #ซอยบุรีรมย์ #สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน #สถานีสามยอด #โรงพยาบาลกลาง #ดิโอลด์สยามพลาซ่า

22/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ ๑๘ การบำรุงศิลปวัฒนธรรม เครื่องถม เครื่องถ้วย ศิลปะพระราชนิยม ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
“ทรงทำนุบำรุงงานช่างสาขาต่างๆ ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ จนได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของศิลปะ”

#สารคดีเฉลิมพระเกียรติ #พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย #ศิลปวัฒนธรรม #เครื่องถม #เครื่องถ้วย #ศิลปะพระราชนิยม #ยุคทองของศิลปะ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ ๑๘ การบำรุงศิลปวัฒนธรรม เครื่องถม เครื่องถ้วย ศิลปะพระราชนิยม ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้นภาลัย

“ทรงทำนุบำรุงงานช่างสาขาต่างๆให้เจริญรุ่งเรื่องขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ จนได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของศิลปะ”

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 423 , 425 , 427 แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเท...
22/12/2020

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 423 , 425 , 427 แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

อาคารพาณิชย์ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมริมถนนจักรพรรดิพงษ์ และถนนบำรุงเมือง การคมนาคมสะดวก สถานที่สำคัญใกล้เคียง เช่น วัดสระเกศ โรงพยาบาลหัวเฉียว สามารถพัฒนาประกอบธุรกิจขนาดย่อมได้

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/36Yd2YI ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2563

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/TUZWDjYNJdeZDhtQA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #แขวงคลองมหานาค #เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย #กรุงเทพมหานคร #ถนนจักรพรรดิพงษ์ #ถนนบำรุงเมือง #วัดสระเกศ #โรงพยาบาลหัวเฉียว

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 557 แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครอาคาร...
21/12/2020

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 557 แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

อาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ใกล้ถนนจักรพรรดิพงษ์ สภาพอาคารแข็งแรง อยู่ใกล้สถานที่สำคัญ เช่น มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส วัดสระเกศ โรงพยาบาลหัวเฉียว สามารถพัฒนาประกอบธุรกิจขนาดย่อมได้

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3oAnuvd ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2563

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/TUZWDjYNJdeZDhtQA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #แขวงคลองมหานาค #เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย #กรุงเทพมหานคร #ถนนจักรพรรดิพงษ์ #มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ #วัดสระเกศ #โรงพยาบาลหัวเฉียว

21/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ ๑๗ พระที่นั่งสนามจันทร์ เก๋งนารายณ์ กับการทรงงานช่างศิลป์
"ความอัจฉริยภาพทางด้านการทรงงานช่างศิลป์ พระที่นั่งสนามจันทร์"

#สารคดีเฉลิมพระเกียรติ #พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย #พระที่นั่งสนามจันทร์ #เก๋งนารายณ์ #ช่างศิลป์

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่๑๗
"ความอัจฉริยภาพทางด้านการทรงงานช่างศิลป์ พระที่นั่งสนามจันทร์"

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 3 ชั้น และที่ดินด้านข้างตึก หมายเลข 26/6 แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่...
21/12/2020

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 3 ชั้น และที่ดินด้านข้างตึก หมายเลข 26/6 แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

อาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ริมถนนจักรพรรดิพงษ์ การคมนาคมสะดวก สถานที่สำคัญใกล้เคียง เช่น ตลาดโบ๊เบ๊ วัดโสมนัสวิหาร สภาพอาคารต้องปรับปรุงซ่อมแซม สามารถพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบธุรกิจขนาดย่อมได้

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3lYsAzY ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2563

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/TUZWDjYNJdeZDhtQA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #แขวงวัดโสมนัส #เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย #กรุงเทพมหานคร #ถนนจักรพรรดิพงษ์ #ตลาดโบ๊เบ๊ #วัดโสมนัสวิหาร

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 163 แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครอาคารพ...
18/12/2020

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 163 แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

อาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ใกล้ถนนพะเนียง สามารถจอดรถบริเวณทางเท้าได้ชั่วคราว การคมนาคมสะดวก อยู่ใกล้สถานที่สำคัญ เช่น ตลาดนางเลิ้ง โรงพยาบาลมิชชั่น วัดโสมนัสวิหาร อาคารสภาพดี สามารถพัฒนาประกอบธุรกิจขนาดย่อมได้

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/37LNey6 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2563

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/TUZWDjYNJdeZDhtQA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #แขวงวัดโสมนัส #เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย #กรุงเทพมหานคร #ถนนพะเนียง #ตลาดนางเลิ้ง #โรงพยาบาลมิชชั่น #วัดโสมนัสวิหาร

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 147 แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครตั้งอย...
18/12/2020

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 147 แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ตั้งอยู่ริมถนนพะเนียง การคมนาคมสะดวก สัญจร เข้า – ออก ได้ 2 เส้นทาง คือ ถนนนครสวรรค์ และถนนหลานหลวง สามารถจอดรถบริเวณทางเท้าได้ชั่วคราว สถานที่สำคัญใกล้เคียง เช่น ตลาดนางเลิ้ง โรงพยาบาลมิชชั่น อาคารอยู่ในสภาพดี

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3oywhOm ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2563

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/TUZWDjYNJdeZDhtQA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #แขวงวัดโสมนัส #เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย #กรุงเทพมหานคร #ถนนพะเนียง #ถนนนครสวรรค์ #ถนนหลานหลวง #ตลาดนางเลิ้ง #โรงพยาบาลมิชชั่น

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้นหมายเลข 280 แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครอาคารพา...
18/12/2020

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้นหมายเลข 280 แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ตั้งอยู่ริมถนนนครสวรรค์ การคมนาคมสะดวก สภาพอาคารแข็งแรง สถานที่สำคัญใกล้เคียง เช่น ตลาดนางเลิ้ง โรงพยาบาลมิชชั่น วัดโสมนัสวิหาร สามารถพัฒนาประกอบธุรกิจขนาดย่อมได้

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/2JGa0j0 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2563

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/TUZWDjYNJdeZDhtQA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #แขวงวัดโสมนัส #เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย #กรุงเทพมหานคร #ถนนนครสวรรค์ #ตลาดนางเลิ้ง #โรงพยาบาลมิชชั่น #วัดโสมนัสวิหาร

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้นครึ่ง หมายเลข 208 , 214 , 216 , 218 แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพ...
17/12/2020

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้นครึ่ง หมายเลข 208 , 214 , 216 , 218 แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ตั้งอยู่ภายในซอยวรพงษ์ การคมนาคมสะดวก สามารถสัญจร เข้า – ออก ได้ 2 เส้นทาง คือ ถนนประชาธิปไตย และถนนสามเสน สถานที่สำคัญใกล้เคียง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย โรงเรียนสตรีวิทยา สามารถพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบธุรกิจขนาดย่อมได้

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/3qEqo43 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2563

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/TUZWDjYNJdeZDhtQA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #แขวงบ้านพานถม #เขตพระนคร #กรุงเทพมหานคร #ซอยวรพงษ์ #ถนนประชาธิปไตย #ถนนสามเสน #ธนาคารแห่งประเทศไทย #โรงเรียนสตรีวิทยา

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 4 ชั้น หมายเลข 14 , 12 , 10 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครอาค...
16/12/2020

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 4 ชั้น หมายเลข 14 , 12 , 10 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ตั้งอยู่ริมถนนซอยทรัพย์สิน ภายในซอยเจริญกรุง 6 ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินสถานีสามยอด สถานที่สำคัญใกล้เคียง เช่น สวนรมณีนาถ ดิโอลด์สยามพลาซ่า สามารถพัฒนาเพื่อประกอบธุรกิจหรืออาคารสำนักงานได้

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/33X5xPD ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2563

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/TUZWDjYNJdeZDhtQA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #แขวงวังบูรพาภิรมย์ #เขตพระนคร #กรุงเทพมหานคร #ซอยทรัพย์สิน #ซอยเจริญกรุง6 #ถนนเจริญกรุง #สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน #สถานีสามยอด #สวนรมณีนาถ #ดิโอลด์สยามพลาซ่า

16/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ ๑๖ ฝีพระหัตถ์งานช่างในการบำรุงศิลปวัฒนธรรม
"ฝีพระหัตถ์งานช่างในการบำรุงศิลปวัฒนธรรม พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงฝีมือช่าง"

#สารคดีเฉลิมพระเกียรติ #พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย #ศิลปวัฒนธรรม #สวนขวา #วิชาช่าง

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่๑๖

"ฝีพระหัตถ์งานช่างในการบำรุงศิลปวัฒนธรรม พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงฝีมือช่าง"

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 23 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ภายใน...
16/12/2020

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 23 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ตั้งอยู่ภายในซอยทิพย์วารี การคมนาคมสะดวก ไม่ไกลจากถนนเจริญกรุง และถนนบ้านหม้อ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินสถานีสามยอด สถานที่สำคัญใกล้เคียง เช่น
สวนสราญรมย์ ดิโอลด์สยามพลาซ่า สภาพพร้อมใช้งาน

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/39VHAfs ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2563

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/TUZWDjYNJdeZDhtQA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #แขวงวังบูรพาภิรมย์ #เขตพระนคร #กรุงเทพมหานคร #ถนนเจริญกรุง #ถนนบ้านหม้อ #สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน #สถานีสามยอด #สวนสราญรมย์ #ดิโอลด์สยามพลาซ่า

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 22/2 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครอาคารพาณิชย...
15/12/2020

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ :: อาคาร 2 ชั้น หมายเลข 22/2 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น สภาพอาคารแข็งแรง ตั้งอยู่ริมถนนเจริญกรุง การคมนาคมสะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินสถานีสามยอด สถานที่สำคัญใกล้เคียง เช่น เช่น วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ดิโอลด์สยามพลาซ่า สามารถพัฒนาประกอบธุรกิจขนาดย่อมได้

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 0-2787-7092-94 หรือ https://bit.ly/36Yn24b ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2563

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/TUZWDjYNJdeZDhtQA

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #เปิดประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #แขวงวังบูรพาภิรมย์ #เขตพระนคร #กรุงเทพมหานคร #สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน #สถานีสามยอด #วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม #ดิโอลด์สยามพลาซ่า

ที่อยู่

173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต
Bangkok
10300

รถประจำทาง 12, 23, 56, 99 และรถประจำทางปรับอากาศ 12, 16, 23, 505, 516

ข้อมูลทั่วไป

“สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2561 มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานในพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่จัดการ ดูแลรักษา จัดหาผลประโยชน์ และดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามที่จะทรงมอบหมาย โดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2561 ได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 จุดเริ่มของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มาจาก “กรมพระคลังข้างที่” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2479 ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์อีก 3 ครั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม คือ พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2491 และพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 และได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2561

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

027877777

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ยี่ห้อ songlandworld ถามตึกแถวใกล้ สนามหลวง บ้านหม้อ โปรดส่งข้อมูลต่างๆมาให้ทางดูด้วย
ผมสร้างระบบการเงินถูกกฎหมาย สถาบันการเงิน โรงงานผลิตเงินผลิตธนบัตรถูกกฎหมายทุกแห่ง ขึ้นมา เพื่อ ให้ทุกคนทุกท่าน ทุกอาชีพ มีงานทำ มีเงินมีรายได้ใช้จ่าย มีเงินซื้อขายสินค้า มีเงินลงทุน มีเงินท่องเที่ยว มีความเป็นอยู่ที่ดี มีที่ดินที่อยู่อาศัยที่ดี ไม่มีหนี้สินในระบบ นอกระบบ และ อื่นๆ ผมไม่ได้สร้าง ระบบการเงินถูกกฎหมาย เขียนกฎหมายออกกฎหมายให้ทุกคนทุกท่านทุกอาชีพเป็นหนี้ ในระบบ นอกระบบ ขอให้ทุกคนทุกท่านทุกอาชีพเข้าใจระบบการเงิน รวยทุกคน รวยทุกประเทศ ขอบคุณครับ🇹🇭🙏www.bot.or.th www.scb.or.th www.worldbank.com
นครปฐมตลาดบนป้ายซอยที่11ถูกคนทำลายโดยไม่สนใจสายตาใครที่มองอยู่โปรดพิจารณาและจัดการผู้กระทำผิดด้วย
ที่นครปฐมมีผู้จงใจทำลายป้ายของทางทัพย์สินขอให้ตรวจสอบด้วยทำเวลา7ถึง9นาฬิกาโดยไม่สนใจใครคิด
ได้รับใบแจ้งให้จ่าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เราเช่าที่ทรัพย์สินฯ สร้างอาคารทีพักอาศัย ตาม กม. ต้องเสียอัตรา 0.02% แต่ที่ส่งมา คือ อื่น ๆ คือ 0.3% ใช่เทศบาลคิดกับทรัพย์สินฯ อัตรานี้ เพราะ ทรัพย์สินฯนำที่ดินไปให้เช่า และในสัญญา ผู้เช่าต้องเสียภาษีที่ดิน ปีก่อน ๆ ก็ 10 บาท 15 บาท 20 บาท ผู้เช่าก็รับได้ แต่นี้ มันอะไร ทรัพย์สินฯ ผลักภาระทุกอย่างให้ผู้เช่า เกินว่าความเป็นจริงไปแล้ว เราจ่ายเช่าให้ทรัพย์สิน จนจะไม่มีกินอยู่แล้ว ร้องไป ก็มี จนท. มาดูถูกเราถึงบ้าน เราอยู่อาศัย มีห้องให้เช่า 10 ห้อง ทุกวันนี้ถ้าเต็ม คือจ่ายค่าเช่า ให้ทรัพย์สินฯ ตกห้อง ละ 770.- คนอืนมี 50 ห้อง 100 ห้อง จ่ายตกห้องละ ไมเกิน 200.- มันคืออะไร แต่มันไม่เคยเต็ม ตอนนี้เหลือ 5 ห้อง ร้องไป ทรัพย์สินฯ ก็บอกว่าไม่สน ทรัพย์สินไม่เคยสนอะไร เราเป็นผู้เชาปลูกบ้านอยู่ในที่ทรัพย์สินฯ นะ เราไม่ใช่ทาส ทรัพย์สินฯ นะ พวกคุณจะให้เราทำยังไง ต้องขึ้นป้ายประจานตัวเองกันไหม เอาให้ซะใจกันไปเลย พวกเราไม่ไหวกันแล้ว
ดิฉัน เป็นครอบครัวผู้เช่าที่ดิน สำนักงานทรัพย์สินฯ หมายเลข 2/267 และ 2/268 ภาษาตำบล ศาลายา ไมได้รับความเป็นทำในการจัดเก็บค่าเช่า ได้รับจม. ต่อสัญญา และได้ติดต่อกับไป ว่าขึ้นค่าเช่า เกินว่าผู้เช่าจะรับได้ สนง. จัดดิฉันเป็นอยู่อาศัยและหาประโยชน์ โดนเรามีห้องแบ่งเช่า 10 และ 20 ห้องตามลำดับ ต้องส่งค่าเช่าให้ สนง. 770 และ 450 ต่อห้อง คิดอัตราผู้เช่าเต็ม ซึ่ง จริง ๆ เฉลียทั้งปี ประมาณ 75% อาคารอื่นในพื้นที่เดี่ยวกัน เป็นแบบหาประโยชน์ ยังตกห้องละ 3 ร้อยกว่าบาท ทั้ง ห้องเช่ามากกว่า ขนาดพื้นที่สวนอ้อย เค้ายังตก ห้องละ 250 เลย แล้วทำไหมผู้เช่าอย่างดิฉัน ปลูกอาคาร 2 ชั้น อยู่เอง และแบ่งห้องให้เช่า เพื่อเลี้ยงชีพ ถึงเสีย 770 เลย เมื่อ หลายปีก่อน พวกเราเคยแย้งไป สนง. ก็บอกว่าทำถูกต้อง ผู้เช่าอื่น ๆ ที่มีห้องมากกว่า ราคาแพงกวา มีกำลังมากว่า ยังจ่ายตก 300กว่า 200กว่า แล้วพวกดิฉันมีแค่ 10 ห้อง 20 ห้อง ทำไม เราเสีย 770 , 450 บ้าง มันถูกต้องหรือ จนท.บอกให้เรา ทำเรื่องขออนุเคราะห์ ลดหย่อน เหมือนเป็นขอทาน จนท. ให้เราทำเรื่องอนุเคราะห์ขอลดหย่อน แล้วยัง เราต้องทำเรื่องลดย่อย เพือไม่ให้ปรับขึ้นค่าเช่า หรอ มันไม่ใช่ นะ คนมีห้อง 40 ยังจ่าย 200 300 กว่า ผู้เช่าอย่างดิฉัน มี 10 ห้อง 20 ห้อง จ่าย 770 จ่าย 450 อย่างนี้ ไม่ใช่เรื่องลดหย่อนแล้วนะ สนง. ควรพิจารณาไหม ว่า สนง. ทำอะไร กับผู้เช่าประเภทเดียวกับดิฉันบ้าง ในคำร้อง ที่ยื่นขอลดหย่อน เมื่อ 12 มิ.ย. เราก็แจ้งรายละเอียดไม่น่าจะครบถ้วน เพราะเอกสารที่เตรียมไป จนท.รับเรื่อง ไม่ให้ส่ง ให้เขียนใหม่ ตามคำ และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ถวายฎีกา ที่สำนักพระราชวัง ก็แจ้งว่าทรัพย์สินฯ ต้องมายืนที่ ทรัพย์สินฯ เราก็ยื่น ผู้เช่าประเภทเดียวกันดิฉัน ตามอยู่บนที่ดิน ทรัพย์สินฯ ด้วยความกดดัน ลำบาก พวกเราไม่เคยมีทัศนคติไม่ดี กับทรัพย์สินฯ พูดถึง สนง. ดีกว่า จนท.บางคนซะอีก แต่ดูสิ่งที่สำนักงานทรัพย์สินฯ ทำกับเราตลอด 20 กว่าปี มานี้ซิ ทีเรามาโพสต์ใน FB นี้ เพราะดิฉันเชื่อวา นอกจากผู้โพสต์ และ สำนักงานทรัพย์สินฯ แล้ว ก็จะไม่มีบุคคลอื่นเห็น จะได้ไมเกิดความเสียหายแก่ ทรัพย์สินฯ แต่เป็นช่องทางทีดิฉันจะได้แจ้งความเดือดร้อนได้
ขอบคุณที่ลดค่าเช่า เดือน พฤษภาคม ให้นะคะ ทางเรา ก็ลดให้ลูกค้าของเราเหมือนกัน ตั้งแต่เดือน เมษายน ขอบคุณค่ะ
เพิ่งได้รับ ใบแจ้งให้ชำระค่าเช่าประจำเดือน ก่อนหน้าที่มีคนบอก ทรัพย์สิน อาจลดค่าเช่าให้บ้าง เปิดซอง.ไม่มีลด ซะบาทเดียว!!!!!!! ทรัพย์สิน ขึ้นเค่าเช่า ทุกครั้งที่ต่อสัญญา ว่าสุดบอกในสัญญาว่า 10% แต่คุณปัดเศษเรา เป็นเงินเกือบพันบาท ขึ้นค่าเช่าเราตลอด ในขณะที่เราขึ้นค่าเช่าเด็กหอไม่ได้ เราขึ้น ก็เห็นใจเด็ก กลายเป็นเราต้องลดรายจ่ายตัวเอง ค่ากิน ค้าใช้ เพื่อจ่ายในส่วนนี้ ตอนนี้ วิกฤตโควิค หยุดอีกเป็นเดือน เด็กก็ขอย้ายออก จะไม่ให้ก็คงไม่ได้ จะให้ไม่คืนประกัน มันก็ไม่ได้ เราเคยโทรไปสอบถามเรื่องรายละเอียดการเช่า กับสำนักงาน ในเขตที่เราเช่า ไม่ค่อยได้รับความกระจางเลย แต่ที่จนท. สำนักงานทรัพย์สินพิจรณาทำกับผู้เช่าสิ ไม่รู้หละ เราก็ต้องขอระบายบ้างไหม ต้องลดค่าใช้จ่าย ค่ากิน ค่าอยู่ ในขณะที่ จนท.สำนักงานทรัพย์สิน เงินเดือนขึ้นทุกปี
ถึง สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง ขอการพิจารณาการลดหย่อนผ่อนชำระค่าเช่า ที่ดินอาคาร ที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากวิกฤต covid 19 ที่ระบาดในขณะนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์.. ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
จะปรับปรุงเป็นแบบนี้หรอคะ เห็นเค้าส่งต่อกัน เลยสงสัย เพราะไม่ค่อยเห็น สนง.ทรัพย์ฯ จะเปลี่ยนโครงสร้าง ยิ่งเปลื่ยนเป็นแบบนี้ เหมือนเปลี่ยนประวัติศาสตร์เลยค่ะ
บาร์โคด ใบชำระค่าเช่า อ่านกับตู้อัตโนมัติ ไม่ค่อยได้
ผมขอรับงานควบคุมภมิสถาปัตยกรรม ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ