สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษั

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษั สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
The Crown Property Bureau (CPB) มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานในพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่จัดการ ดูแลรักษา จัดหาผลประโยชน์ และดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามที่จะทรงมอบหมาย

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีด้วยรำลึกในพระมหากรุ...
18/07/2021

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #วันคล้ายวันสวรรคต #๑๘กรกฎาคม

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #วันคล้ายวันสวรรคต #๑๘กรกฎาคม

ประกวดราคา : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาเพื่อสรรหาผู้รับจ้างเหมางานจัดทำระบบสาธาร...
16/07/2021

ประกวดราคา : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาเพื่อสรรหาผู้รับจ้างเหมางานจัดทำระบบสาธารณูปโภค โครงการบ้านมั่นคง ซอยรามคำแหง 39 ชุมชนทรัพย์สินเก่า โซน A และโซน J แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการจัดจ้าง ฝ่ายจัดการประมูล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7101 หรือ 08-4846-8340 ตั้งแต่บัดนี้ – 13 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3B2nZoW

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #ประกวดราคา #จัดทำระบบสาธารณูปโภค #โครงการบ้านมั่นคง #ซอยรามคำแหง39 #ชุมชนทรัพย์สินเก่า #แขวงพลับพลา #เขตวังทองหลาง #กรุงเทพมหานคร

ประกวดราคา : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาเพื่อสรรหาผู้รับจ้างเหมางานจัดทำระบบสาธารณูปโภค โครงการบ้านมั่นคง ซอยรามคำแหง 39 ชุมชนทรัพย์สินเก่า โซน A และโซน J แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการจัดจ้าง ฝ่ายจัดการประมูล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7101 หรือ 08-4846-8340 ตั้งแต่บัดนี้ – 13 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3B2nZoW

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #ประกวดราคา #จัดทำระบบสาธารณูปโภค #โครงการบ้านมั่นคง #ซอยรามคำแหง39 #ชุมชนทรัพย์สินเก่า #แขวงพลับพลา #เขตวังทองหลาง #กรุงเทพมหานคร

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ประกาศผลประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 69 อัตรา กรุงเทพมหานค...
16/07/2021

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ประกาศผลประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 69 อัตรา กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 22-24 และ 29-30 มิถุนายน 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3xMDIq2

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #ประกาศผล #ประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #กรุงเทพมหานคร #ปริมณฑล #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #ที่ดิน #บ้านพักอาศัย #ห้องพักอาศัย #โรงแถว

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ประกาศผลประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 69 อัตรา กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 22-24 และ 29-30 มิถุนายน 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3xMDIq2

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #ประกาศผล #ประมูลสิทธิการเช่า #อสังหาริมทรัพย์ #กรุงเทพมหานคร #ปริมณฑล #อาคาร #อาคารพาณิชยกรรม #ที่ดิน #บ้านพักอาศัย #ห้องพักอาศัย #โรงแถว

สรรหาผู้รับจ้าง : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างเหมางานซ่อมแซมฝ้าคอนกรีตของอาคา...
16/07/2021

สรรหาผู้รับจ้าง : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างเหมางานซ่อมแซมฝ้าคอนกรีตของอาคารบริเวณช่องโพรงทางเดินขึ้นอาคาร ชั้น 1 ตำบลแขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการจัดจ้าง ฝ่ายจัดการประมูล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7099 หรือ 06-1889-9579 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3i9cDXG

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #สรรหาผู้รับจ้าง #งานซ่อมแซมฝ้าคอนกรีต #ตำบลแขวงสัมพันธวงศ์ #เขตสัมพันธวงศ์ #กรุงเทพมหานคร

สรรหาผู้รับจ้าง : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างเหมางานซ่อมแซมฝ้าคอนกรีตของอาคารบริเวณช่องโพรงทางเดินขึ้นอาคาร ชั้น 1 ตำบลแขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการจัดจ้าง ฝ่ายจัดการประมูล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7099 หรือ 06-1889-9579 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3i9cDXG

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #สรรหาผู้รับจ้าง #งานซ่อมแซมฝ้าคอนกรีต #ตำบลแขวงสัมพันธวงศ์ #เขตสัมพันธวงศ์ #กรุงเทพมหานคร

สรรหาผู้รับจ้าง : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างเหมางานลอกท่อระบายน้ำ และปรับปร...
16/07/2021

สรรหาผู้รับจ้าง : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างเหมางานลอกท่อระบายน้ำ และปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ บริเวณซอยรองเมือง 1 (ซอยบริเวณตรงข้ามรองเมืองอพาร์ทเมนท์) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการจัดจ้าง ฝ่ายจัดการประมูล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7101 หรือ 08-4846-8340 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2USUvZZ

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #สรรหาผู้รับจ้าง #งานลอกท่อระบายน้ำ #ปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ #ซอยรองเมือง1 #แขวงรองเมือง #เขตปทุมวัน #กรุงเทพมหานคร

สรรหาผู้รับจ้าง : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างเหมางานลอกท่อระบายน้ำ และปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ บริเวณซอยรองเมือง 1 (ซอยบริเวณตรงข้ามรองเมืองอพาร์ทเมนท์) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการจัดจ้าง ฝ่ายจัดการประมูล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7101 หรือ 08-4846-8340 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2USUvZZ

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #สรรหาผู้รับจ้าง #งานลอกท่อระบายน้ำ #ปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ #ซอยรองเมือง1 #แขวงรองเมือง #เขตปทุมวัน #กรุงเทพมหานคร

สรรหาผู้รับจ้าง : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างเหมางานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและล...
16/07/2021

สรรหาผู้รับจ้าง : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างเหมางานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและล้อมรั้ว ที่ดินแปลงหมายเลข 40ถ ตำบลบางขวาง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการจัดจ้าง ฝ่ายจัดการประมูล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7101 หรือ 08-4846-8340 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3i8yKNK

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #สรรหาผู้รับจ้าง #งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง #งานล้อมรั้ว #ตำบลบางขวาง #แขวงวัดพระยาไกร #เขตบางคอแหลม #กรุงเทพมหานคร

สรรหาผู้รับจ้าง : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างเหมางานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและล้อมรั้ว ที่ดินแปลงหมายเลข 40ถ ตำบลบางขวาง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการจัดจ้าง ฝ่ายจัดการประมูล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7101 หรือ 08-4846-8340 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3i8yKNK

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #สรรหาผู้รับจ้าง #งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง #งานล้อมรั้ว #ตำบลบางขวาง #แขวงวัดพระยาไกร #เขตบางคอแหลม #กรุงเทพมหานคร

๑๓ กรกฎาคม ๒๔๕๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดการน้ำมาใช้ในพระนครเป็น...
13/07/2021

๑๓ กรกฎาคม ๒๔๕๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดการน้ำมาใช้ในพระนครเป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๕๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ประกาศพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กรมสุขาภิบาลจัดการที่จะนำน้ำมาใช้ในพระนครตามแบบอย่างที่สมควรแก่ภูมิประเทศ การที่จะต้องทำนั้นคือ
๑. ให้ตั้งทำที่ขังน้ำที่คลองเชียงราก แขวงเมืองปทุมธานี อันเป็นที่พ้นเขตน้ำเค็มขึ้นถึงทุกฤดู
๒. ให้ขุดคลองแยกจากที่ขังน้ำนั้น เป็นทางน้ำลงมาถึงคลองสามเสนฝั่งเหนือ ตามแนวทางรถไฟ
๓. ตั้งโรงสูบขึ้น ณ ที่ตำบลนั้น สูบน้ำขึ้นยังที่เกรอะกรองตามวิธี ให้น้ำสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งซึ่งจะเป็นเชื้อโรค แล้วจำหน่ายน้ำไปในที่ต่างๆ ตามควรแก่ท้องที่ของเขตพระนคร กิจการอย่างนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เรียกตามภาษาสันสกฤตเพื่อจะให้เป็นคำสั้นว่า "การประปา"

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ ในสมัยแรก การใช้น้ำยังคงอาศัยน้ำจากแม่น้ำลำคลอง และน้ำฝนเป็นน้ำอุปโภคบริโภค ในสมัยรัชกาลที่ ๑ จนถึงรัชกาลที่ ๔ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการขุดคูคลองเชื่อมโยงกับแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมากมายให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน

ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ได้มีพระราชดำริ การหาน้ำบริโภคสำหรับประชาชนในเขตพระนคร เพื่อให้บรรดาพสกนิกรของพระองค์มีความเป็นอยู่อย่างถูกสุขลักษณะ ปราศจากโรคภัยร้ายแรง ด้วยทรงเล็งเห็นว่าในขณะนั้นประชาชนทั่วไปยังคงใช้น้ำซึ่งปราศจากความสะอาดบริสุทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีระดับต่ำ ทำให้น้ำทะเลเข้ามาถึง น้ำจะมีรสกร่อยไม่เหมาะสำหรับการบริโภค และน้ำก็มีแนวโน้มที่จะทวีความสกปรกเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากสภาพการขยายตัวของชุมชน และบ้านเมือง ซึ่งจะทำให้สภาพการใช้น้ำจากแม่น้ำลำคลอง เป็นบ่อเกิดของโรคระบาดประกอบกับได้ทรงพบเห็นความเจริญก้าวหน้า ในด้านวิทยาการต่างๆ ของการผลิตและการจำหน่ายน้ำจากต่างประเทศ เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรป ปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ในการนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมสุขาภิบาลเป็นหน่วยงานรับสนองพระราชดำริ

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๕๗ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดกิจการโดยมีชื่อเรียกในครั้งนั้นว่า การประปากรุงเทพฯ มีกรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาลเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน กิจการประปาได้ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ จากที่เคยจำหน่ายเฉพาะในเขตพระนคร ได้ขยายการจำหน่ายไปยังฝั่งธนบุรี โดยวางท่อตามแนวสะพานพระพุทธยอดฟ้าไปยังถนนประชาธิปกและสมเด็จเจ้าพระยา ต่อมาระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ สะพานพระพุทธยอดฟ้าถูกระเบิดทำลาย เป็นเหตุให้ท่อประปาที่วางไว้เกิดชำรุดเสียหายไปด้วย ทำให้การจ่ายน้ำย่านฝั่งธนต้องหยุดชะงัก เทศบาลนครธนบุรีจึงได้เริ่มกิจการประปาของตนเอง โดยขุดเจาะบ่อบาดาลให้บริการน้ำ

" …ขอประปาจงเป็นผลสำเร็จสมความพระราชประสงค์ของสมเด็จพระชนกนาถของเรา และความประสงค์ของเราแลความประสงค์ของท่านทั้งหลาย บรรดาที่ได้ช่วยทำการอันนี้สำเร็จ ขอน้ำใสอันจะหลั่งจากประปานี้ จงเป็นเครื่องประหารสรรพโรคร้ายที่จะเบียดเบียนให้ร้ายแก่ประชาชนผู้เป็นพสกนิกรของเรา ขอน้ำอันนี้ที่ได้รับพรแล้วโดยพระสงฆ์ได้สวดมนต์ และโดยเราได้ตั้งใจให้พร จงบันดาลให้เป็นน้ำมนต์ทำให้ประชาชนมีความสุขสวัสดิ์ผ่องแผ้ว เจริญทั่วทุกตัวคนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป...”

ความตอนหนึ่งของพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเปิดกิจการประปากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๕๗

#พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว #เสด็จประพาสยุโรป #การจัดการน้ำ #คลองเชียงราก #แขวงเมืองปทุมธานี #การประปา #สงครามโลกครั้งที่๒ #สะพานพระพุทธยอดฟ้า

๑๓ กรกฎาคม ๒๔๕๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดการน้ำมาใช้ในพระนครเป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๕๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ประกาศพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กรมสุขาภิบาลจัดการที่จะนำน้ำมาใช้ในพระนครตามแบบอย่างที่สมควรแก่ภูมิประเทศ การที่จะต้องทำนั้นคือ
๑. ให้ตั้งทำที่ขังน้ำที่คลองเชียงราก แขวงเมืองปทุมธานี อันเป็นที่พ้นเขตน้ำเค็มขึ้นถึงทุกฤดู
๒. ให้ขุดคลองแยกจากที่ขังน้ำนั้น เป็นทางน้ำลงมาถึงคลองสามเสนฝั่งเหนือ ตามแนวทางรถไฟ
๓. ตั้งโรงสูบขึ้น ณ ที่ตำบลนั้น สูบน้ำขึ้นยังที่เกรอะกรองตามวิธี ให้น้ำสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งซึ่งจะเป็นเชื้อโรค แล้วจำหน่ายน้ำไปในที่ต่างๆ ตามควรแก่ท้องที่ของเขตพระนคร กิจการอย่างนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เรียกตามภาษาสันสกฤตเพื่อจะให้เป็นคำสั้นว่า "การประปา"

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ ในสมัยแรก การใช้น้ำยังคงอาศัยน้ำจากแม่น้ำลำคลอง และน้ำฝนเป็นน้ำอุปโภคบริโภค ในสมัยรัชกาลที่ ๑ จนถึงรัชกาลที่ ๔ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการขุดคูคลองเชื่อมโยงกับแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมากมายให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน

ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ได้มีพระราชดำริ การหาน้ำบริโภคสำหรับประชาชนในเขตพระนคร เพื่อให้บรรดาพสกนิกรของพระองค์มีความเป็นอยู่อย่างถูกสุขลักษณะ ปราศจากโรคภัยร้ายแรง ด้วยทรงเล็งเห็นว่าในขณะนั้นประชาชนทั่วไปยังคงใช้น้ำซึ่งปราศจากความสะอาดบริสุทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีระดับต่ำ ทำให้น้ำทะเลเข้ามาถึง น้ำจะมีรสกร่อยไม่เหมาะสำหรับการบริโภค และน้ำก็มีแนวโน้มที่จะทวีความสกปรกเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากสภาพการขยายตัวของชุมชน และบ้านเมือง ซึ่งจะทำให้สภาพการใช้น้ำจากแม่น้ำลำคลอง เป็นบ่อเกิดของโรคระบาดประกอบกับได้ทรงพบเห็นความเจริญก้าวหน้า ในด้านวิทยาการต่างๆ ของการผลิตและการจำหน่ายน้ำจากต่างประเทศ เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรป ปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ในการนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมสุขาภิบาลเป็นหน่วยงานรับสนองพระราชดำริ

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๕๗ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดกิจการโดยมีชื่อเรียกในครั้งนั้นว่า การประปากรุงเทพฯ มีกรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาลเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน กิจการประปาได้ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ จากที่เคยจำหน่ายเฉพาะในเขตพระนคร ได้ขยายการจำหน่ายไปยังฝั่งธนบุรี โดยวางท่อตามแนวสะพานพระพุทธยอดฟ้าไปยังถนนประชาธิปกและสมเด็จเจ้าพระยา ต่อมาระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ สะพานพระพุทธยอดฟ้าถูกระเบิดทำลาย เป็นเหตุให้ท่อประปาที่วางไว้เกิดชำรุดเสียหายไปด้วย ทำให้การจ่ายน้ำย่านฝั่งธนต้องหยุดชะงัก เทศบาลนครธนบุรีจึงได้เริ่มกิจการประปาของตนเอง โดยขุดเจาะบ่อบาดาลให้บริการน้ำ

" …ขอประปาจงเป็นผลสำเร็จสมความพระราชประสงค์ของสมเด็จพระชนกนาถของเรา และความประสงค์ของเราแลความประสงค์ของท่านทั้งหลาย บรรดาที่ได้ช่วยทำการอันนี้สำเร็จ ขอน้ำใสอันจะหลั่งจากประปานี้ จงเป็นเครื่องประหารสรรพโรคร้ายที่จะเบียดเบียนให้ร้ายแก่ประชาชนผู้เป็นพสกนิกรของเรา ขอน้ำอันนี้ที่ได้รับพรแล้วโดยพระสงฆ์ได้สวดมนต์ และโดยเราได้ตั้งใจให้พร จงบันดาลให้เป็นน้ำมนต์ทำให้ประชาชนมีความสุขสวัสดิ์ผ่องแผ้ว เจริญทั่วทุกตัวคนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป...”

ความตอนหนึ่งของพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเปิดกิจการประปากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๕๗

#พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว #เสด็จประพาสยุโรป #การจัดการน้ำ #คลองเชียงราก #แขวงเมืองปทุมธานี #การประปา #สงครามโลกครั้งที่๒ #สะพานพระพุทธยอดฟ้า

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนา...
13/07/2021

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ควรมิควรสุดแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #วันคล้ายวันประสูติ #๑๓กรกฎาคม

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ :: ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ควรมิควรสุดแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #TheCrownPropertyBureau #วันคล้ายวันประสูติ #๑๓กรกฎาคม

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ : ปิดให้บริการชั่วคราว ณ โถงบริการผู้เช่า อาคาร ๖ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ด้วยสถา...
11/07/2021

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ : ปิดให้บริการชั่วคราว ณ โถงบริการผู้เช่า อาคาร ๖ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ขอปิดให้บริการด้านการรับชำระเงิน และการทำนิติกรรมเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันจันทร์ ๑๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #ปิดให้บริการชั่วคราว #โถงบริการผู้เช่า #การรับชำระเงิน #การทำนิติกรรม #การทำสัญญาเช่าใหม่ #โรคติดเชื้อไวรัส #COVID19

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ : ปิดให้บริการชั่วคราว ณ โถงบริการผู้เช่า อาคาร ๖ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ขอปิดให้บริการด้านการรับชำระเงิน และการทำนิติกรรมเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันจันทร์ ๑๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

#สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ #ปิดให้บริการชั่วคราว #โถงบริการผู้เช่า #การรับชำระเงิน #การทำนิติกรรม #การทำสัญญาเช่าใหม่ #โรคติดเชื้อไวรัส #COVID19

08/07/2021
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนที่ ๓ การปฏิรูประเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนที่ ๓ การปฏิรูประเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน

“พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างถูกต้อง จึงได้ดำเนินรัฐประศาสโนบายเพื่อนำประเทศไทยให้รอดพ้นวิกฤตการณ์จากการคุกคามทางการเมืองและนำประเทศสู่ความก้าวหน้ายุคใหม่ โดยการปฏิรูปในด้านต่างๆ ให้ทันสมัย รวมทั้งปฏิรูปการบริหารราชการ (Administrative Reform) ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิรูประบบราชการครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทย จนนำประเทศไทยให้รอดพ้นจากการถูกยึดครองจากประเทศมหาอำนาจตะวันตก และนำความเจริญรุ่งเรืองนานัปการมาสู่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทย"

#สารคดีเฉลิมพระเกียรติ #พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว #การบริหารราชการ #ปฏิรูประบบราชการ

07/07/2021
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนที่ ๒ การเจริญพระราชไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนที่ ๒ การเจริญพระราชไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน

“พุทธศักราช ๒๔๑๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสิงคโปร์และชวาอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่พระองค์ได้เสด็จไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ วัตถุประสงค์ของการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นเพื่อศึกษาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ รวมทั้งแบบอย่างการปกครองของบ้านเมืองที่เป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตก และนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ"

#สารคดีเฉลิมพระเกียรติ #พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว #การเจริญพระราชไมตรี

06/07/2021
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนที่ ๑

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนที่ ๑ พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๕ แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี

“พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติแต่พระนางเธอ พระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์ (ในรัชกาลที่ ๖ ได้มีการสถาปนาพระบรมอัฐิเป็นสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี) ครั้งนั้นพระบรมวงศานุวงศ์เสนาบดีเข้าชื่อกันกราบบังคมทูลว่า ทุกวันนี้เจ้าฟ้าก็ไม่มีเหมือนแต่ก่อน ขอให้ยกขึ้นเป็นเจ้าฟ้าอย่างสมัยก่อน จึงพระราชทานพระนามว่า เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๐๔ จึงได้รับพระราชทานสุพรรณบัฏจารึกพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามกุฎ บุรุษยรัตนราชรวิวงศ์ วรุตมพงศบริพัตร สิริวัฒนราชกุมาร แล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งเจ้ากรมเป็น หมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ ซึ่งคำว่า "จุฬาลงกรณ์" นั้นแปลว่า เครื่องประดับผม อันหมายถึง "พระเกี้ยว" ที่มีรูปเป็นส่วนยอดของพระมหามงกุฎหรือยอดชฎา"

#สารคดีเฉลิมพระเกียรติ #พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว #พระบรมราชวงศ์จักรี #จุฬาลงกรณ์ #พระเกี้ยว

ที่อยู่

173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต
Bangkok
10300

รถประจำทาง 12, 23, 56, 99 และรถประจำทางปรับอากาศ 12, 16, 23, 505, 516

ข้อมูลทั่วไป

“สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2561 มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานในพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่จัดการ ดูแลรักษา จัดหาผลประโยชน์ และดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามที่จะทรงมอบหมาย โดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2561 ได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 จุดเริ่มของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มาจาก “กรมพระคลังข้างที่” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2479 ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์อีก 3 ครั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม คือ พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2491 และพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 และได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2561

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

027877777

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ยี่ห้อ songlandworld ถามตึกแถวใกล้ สนามหลวง บ้านหม้อ โปรดส่งข้อมูลต่างๆมาให้ทางดูด้วย
ผมสร้างระบบการเงินถูกกฎหมาย สถาบันการเงิน โรงงานผลิตเงินผลิตธนบัตรถูกกฎหมายทุกแห่ง ขึ้นมา เพื่อ ให้ทุกคนทุกท่าน ทุกอาชีพ มีงานทำ มีเงินมีรายได้ใช้จ่าย มีเงินซื้อขายสินค้า มีเงินลงทุน มีเงินท่องเที่ยว มีความเป็นอยู่ที่ดี มีที่ดินที่อยู่อาศัยที่ดี ไม่มีหนี้สินในระบบ นอกระบบ และ อื่นๆ ผมไม่ได้สร้าง ระบบการเงินถูกกฎหมาย เขียนกฎหมายออกกฎหมายให้ทุกคนทุกท่านทุกอาชีพเป็นหนี้ ในระบบ นอกระบบ ขอให้ทุกคนทุกท่านทุกอาชีพเข้าใจระบบการเงิน รวยทุกคน รวยทุกประเทศ ขอบคุณครับ🇹🇭🙏www.bot.or.th www.scb.or.th www.worldbank.com
นครปฐมตลาดบนป้ายซอยที่11ถูกคนทำลายโดยไม่สนใจสายตาใครที่มองอยู่โปรดพิจารณาและจัดการผู้กระทำผิดด้วย
ที่นครปฐมมีผู้จงใจทำลายป้ายของทางทัพย์สินขอให้ตรวจสอบด้วยทำเวลา7ถึง9นาฬิกาโดยไม่สนใจใครคิด
ได้รับใบแจ้งให้จ่าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เราเช่าที่ทรัพย์สินฯ สร้างอาคารทีพักอาศัย ตาม กม. ต้องเสียอัตรา 0.02% แต่ที่ส่งมา คือ อื่น ๆ คือ 0.3% ใช่เทศบาลคิดกับทรัพย์สินฯ อัตรานี้ เพราะ ทรัพย์สินฯนำที่ดินไปให้เช่า และในสัญญา ผู้เช่าต้องเสียภาษีที่ดิน ปีก่อน ๆ ก็ 10 บาท 15 บาท 20 บาท ผู้เช่าก็รับได้ แต่นี้ มันอะไร ทรัพย์สินฯ ผลักภาระทุกอย่างให้ผู้เช่า เกินว่าความเป็นจริงไปแล้ว เราจ่ายเช่าให้ทรัพย์สิน จนจะไม่มีกินอยู่แล้ว ร้องไป ก็มี จนท. มาดูถูกเราถึงบ้าน เราอยู่อาศัย มีห้องให้เช่า 10 ห้อง ทุกวันนี้ถ้าเต็ม คือจ่ายค่าเช่า ให้ทรัพย์สินฯ ตกห้อง ละ 770.- คนอืนมี 50 ห้อง 100 ห้อง จ่ายตกห้องละ ไมเกิน 200.- มันคืออะไร แต่มันไม่เคยเต็ม ตอนนี้เหลือ 5 ห้อง ร้องไป ทรัพย์สินฯ ก็บอกว่าไม่สน ทรัพย์สินไม่เคยสนอะไร เราเป็นผู้เชาปลูกบ้านอยู่ในที่ทรัพย์สินฯ นะ เราไม่ใช่ทาส ทรัพย์สินฯ นะ พวกคุณจะให้เราทำยังไง ต้องขึ้นป้ายประจานตัวเองกันไหม เอาให้ซะใจกันไปเลย พวกเราไม่ไหวกันแล้ว
ดิฉัน เป็นครอบครัวผู้เช่าที่ดิน สำนักงานทรัพย์สินฯ หมายเลข 2/267 และ 2/268 ภาษาตำบล ศาลายา ไมได้รับความเป็นทำในการจัดเก็บค่าเช่า ได้รับจม. ต่อสัญญา และได้ติดต่อกับไป ว่าขึ้นค่าเช่า เกินว่าผู้เช่าจะรับได้ สนง. จัดดิฉันเป็นอยู่อาศัยและหาประโยชน์ โดนเรามีห้องแบ่งเช่า 10 และ 20 ห้องตามลำดับ ต้องส่งค่าเช่าให้ สนง. 770 และ 450 ต่อห้อง คิดอัตราผู้เช่าเต็ม ซึ่ง จริง ๆ เฉลียทั้งปี ประมาณ 75% อาคารอื่นในพื้นที่เดี่ยวกัน เป็นแบบหาประโยชน์ ยังตกห้องละ 3 ร้อยกว่าบาท ทั้ง ห้องเช่ามากกว่า ขนาดพื้นที่สวนอ้อย เค้ายังตก ห้องละ 250 เลย แล้วทำไหมผู้เช่าอย่างดิฉัน ปลูกอาคาร 2 ชั้น อยู่เอง และแบ่งห้องให้เช่า เพื่อเลี้ยงชีพ ถึงเสีย 770 เลย เมื่อ หลายปีก่อน พวกเราเคยแย้งไป สนง. ก็บอกว่าทำถูกต้อง ผู้เช่าอื่น ๆ ที่มีห้องมากกว่า ราคาแพงกวา มีกำลังมากว่า ยังจ่ายตก 300กว่า 200กว่า แล้วพวกดิฉันมีแค่ 10 ห้อง 20 ห้อง ทำไม เราเสีย 770 , 450 บ้าง มันถูกต้องหรือ จนท.บอกให้เรา ทำเรื่องขออนุเคราะห์ ลดหย่อน เหมือนเป็นขอทาน จนท. ให้เราทำเรื่องอนุเคราะห์ขอลดหย่อน แล้วยัง เราต้องทำเรื่องลดย่อย เพือไม่ให้ปรับขึ้นค่าเช่า หรอ มันไม่ใช่ นะ คนมีห้อง 40 ยังจ่าย 200 300 กว่า ผู้เช่าอย่างดิฉัน มี 10 ห้อง 20 ห้อง จ่าย 770 จ่าย 450 อย่างนี้ ไม่ใช่เรื่องลดหย่อนแล้วนะ สนง. ควรพิจารณาไหม ว่า สนง. ทำอะไร กับผู้เช่าประเภทเดียวกับดิฉันบ้าง ในคำร้อง ที่ยื่นขอลดหย่อน เมื่อ 12 มิ.ย. เราก็แจ้งรายละเอียดไม่น่าจะครบถ้วน เพราะเอกสารที่เตรียมไป จนท.รับเรื่อง ไม่ให้ส่ง ให้เขียนใหม่ ตามคำ และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ถวายฎีกา ที่สำนักพระราชวัง ก็แจ้งว่าทรัพย์สินฯ ต้องมายืนที่ ทรัพย์สินฯ เราก็ยื่น ผู้เช่าประเภทเดียวกันดิฉัน ตามอยู่บนที่ดิน ทรัพย์สินฯ ด้วยความกดดัน ลำบาก พวกเราไม่เคยมีทัศนคติไม่ดี กับทรัพย์สินฯ พูดถึง สนง. ดีกว่า จนท.บางคนซะอีก แต่ดูสิ่งที่สำนักงานทรัพย์สินฯ ทำกับเราตลอด 20 กว่าปี มานี้ซิ ทีเรามาโพสต์ใน FB นี้ เพราะดิฉันเชื่อวา นอกจากผู้โพสต์ และ สำนักงานทรัพย์สินฯ แล้ว ก็จะไม่มีบุคคลอื่นเห็น จะได้ไมเกิดความเสียหายแก่ ทรัพย์สินฯ แต่เป็นช่องทางทีดิฉันจะได้แจ้งความเดือดร้อนได้
ขอบคุณที่ลดค่าเช่า เดือน พฤษภาคม ให้นะคะ ทางเรา ก็ลดให้ลูกค้าของเราเหมือนกัน ตั้งแต่เดือน เมษายน ขอบคุณค่ะ
เพิ่งได้รับ ใบแจ้งให้ชำระค่าเช่าประจำเดือน ก่อนหน้าที่มีคนบอก ทรัพย์สิน อาจลดค่าเช่าให้บ้าง เปิดซอง.ไม่มีลด ซะบาทเดียว!!!!!!! ทรัพย์สิน ขึ้นเค่าเช่า ทุกครั้งที่ต่อสัญญา ว่าสุดบอกในสัญญาว่า 10% แต่คุณปัดเศษเรา เป็นเงินเกือบพันบาท ขึ้นค่าเช่าเราตลอด ในขณะที่เราขึ้นค่าเช่าเด็กหอไม่ได้ เราขึ้น ก็เห็นใจเด็ก กลายเป็นเราต้องลดรายจ่ายตัวเอง ค่ากิน ค้าใช้ เพื่อจ่ายในส่วนนี้ ตอนนี้ วิกฤตโควิค หยุดอีกเป็นเดือน เด็กก็ขอย้ายออก จะไม่ให้ก็คงไม่ได้ จะให้ไม่คืนประกัน มันก็ไม่ได้ เราเคยโทรไปสอบถามเรื่องรายละเอียดการเช่า กับสำนักงาน ในเขตที่เราเช่า ไม่ค่อยได้รับความกระจางเลย แต่ที่จนท. สำนักงานทรัพย์สินพิจรณาทำกับผู้เช่าสิ ไม่รู้หละ เราก็ต้องขอระบายบ้างไหม ต้องลดค่าใช้จ่าย ค่ากิน ค่าอยู่ ในขณะที่ จนท.สำนักงานทรัพย์สิน เงินเดือนขึ้นทุกปี
ถึง สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง ขอการพิจารณาการลดหย่อนผ่อนชำระค่าเช่า ที่ดินอาคาร ที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากวิกฤต covid 19 ที่ระบาดในขณะนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์.. ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
จะปรับปรุงเป็นแบบนี้หรอคะ เห็นเค้าส่งต่อกัน เลยสงสัย เพราะไม่ค่อยเห็น สนง.ทรัพย์ฯ จะเปลี่ยนโครงสร้าง ยิ่งเปลื่ยนเป็นแบบนี้ เหมือนเปลี่ยนประวัติศาสตร์เลยค่ะ
บาร์โคด ใบชำระค่าเช่า อ่านกับตู้อัตโนมัติ ไม่ค่อยได้
ผมขอรับงานควบคุมภมิสถาปัตยกรรม ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ