จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาล

จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาล เพจนี้ เป็นส่วนหนึ่งของจดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(7)

เปิดเหมือนปกติ

#โครงการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการค้าในมหาวิทยาลัยรามคำแหง #มหาวิทยาลัยรามคำแหง #จดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยรามคำแหง...
18/07/2021

#โครงการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการค้าในมหาวิทยาลัยรามคำแหง #มหาวิทยาลัยรามคำแหง #จดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
การสุขาภิบาลอาหาร ถือเป็นภารกิจสำคัญด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีการบริหารจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาหารเพื่อทำให้อาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค สารเคมีต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค
.
ซึ่งในปี พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้จัดอบรมโครงการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการค้าในมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 232 ราย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2531 ณ ห้องประชุมประมวล กุลมาตย์
.
โดยมี นายแพทย์ฉลาด ถิรพัฒน์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ธรรมนูญ โสภารัตน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย
.
โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการประกอบอาหาร การปรุงแต่ง และการเก็บรักษาอาหารที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล การตรวจสอบความสะอาด โดยนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขาภิบาล เพื่อเป็นการบริการแก่ชาวรามคำแหงและผู้บริโภคทั่วไป ตามแนวนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
.
ที่มา.
ข่าวรามคำแหง ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 หน้า 1
.
ในภาพ.
ภาพที่ 1 นายแพทย์ฉลาด ถิรพัฒน์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ธรรมนูญ โสภารัตน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้การต้อนรับและร่วมงานพิธีเปิด
ภาพที่ 2 ผู้ประกอบการค้าในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เข้าร่วมอบรม

#กองทัพบกดูงานห้องบันทึกเสียง #ฝ่ายวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา.ผู้แทนจากกองทัพบก ได้มาดูงานเกี่ยวกับห้องบันทึกเสียงของฝ่ายว...
17/07/2021

#กองทัพบกดูงานห้องบันทึกเสียง #ฝ่ายวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา
.
ผู้แทนจากกองทัพบก ได้มาดูงานเกี่ยวกับห้องบันทึกเสียงของฝ่ายวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ตึก AD1 ชั้น 2 วันที่ 3 สิงหาคม 2526 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงห้องบันทึกเสียงของกองทัพบกต่อไป ภาพปรากฎในข่าวรามคำแหง ปีที่ 13 ฉบับที่ 16 วันที่ 15 สิงหาคม 2526 หน้า 4
จากการค้นหาข้อมูล ทราบชื่อบุคคลในภาพเพียง 4 ท่าน (ไม่ทราบยศ/ตำแหน่ง ณ เวลานั้น)
1. ฤกษ์ดี ชาติอุทิศ (ผู้ชายขวามือ สวมเครื่องแบบทหารบก แขนสั้น)
2. จารุณี รำไพ (ผู้หญิงซ้ายมือ สวมเครื่องแบบทหารบก)
3. สรชัย แก้วนพ (ผู้ชายคนที่สอง จากซ้ายมือ สวมเครื่องแบบทหารบก แขนยาว)
4. ปัญญา ศิริโรจน์ (ผู้ชายคนที่สอง จากขวามือ สวมเสื้อแขนยาว มือซ้ายสอดในกระเป๋ากางเกง)
.
https://archives.lib.ru.ac.th/s/RU-Archives/item/2786
.
#จดหมายเหตุรามคำแหง

#กองทัพบกดูงานห้องบันทึกเสียง #ฝ่ายวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา
.
ผู้แทนจากกองทัพบก ได้มาดูงานเกี่ยวกับห้องบันทึกเสียงของฝ่ายวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ตึก AD1 ชั้น 2 วันที่ 3 สิงหาคม 2526 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงห้องบันทึกเสียงของกองทัพบกต่อไป ภาพปรากฎในข่าวรามคำแหง ปีที่ 13 ฉบับที่ 16 วันที่ 15 สิงหาคม 2526 หน้า 4
จากการค้นหาข้อมูล ทราบชื่อบุคคลในภาพเพียง 4 ท่าน (ไม่ทราบยศ/ตำแหน่ง ณ เวลานั้น)
1. ฤกษ์ดี ชาติอุทิศ (ผู้ชายขวามือ สวมเครื่องแบบทหารบก แขนสั้น)
2. จารุณี รำไพ (ผู้หญิงซ้ายมือ สวมเครื่องแบบทหารบก)
3. สรชัย แก้วนพ (ผู้ชายคนที่สอง จากซ้ายมือ สวมเครื่องแบบทหารบก แขนยาว)
4. ปัญญา ศิริโรจน์ (ผู้ชายคนที่สอง จากขวามือ สวมเสื้อแขนยาว มือซ้ายสอดในกระเป๋ากางเกง)
.
https://archives.lib.ru.ac.th/s/RU-Archives/item/2786
.
#จดหมายเหตุรามคำแหง

#โรงยิม2 #GB2 #มหาวิทยาลัยรามคำแหง โรงยิม 2 (GB2) ถูกถ่ายราวปี 2525-2526 อยู่ริมถนนภายในมหาวิทยาลัย เยื้องกับตึก NB14 ที...
16/07/2021

#โรงยิม2 #GB2 #มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงยิม 2 (GB2) ถูกถ่ายราวปี 2525-2526 อยู่ริมถนนภายในมหาวิทยาลัย เยื้องกับตึก NB14 ที่ใช้จำหน่ายตำรา ใกล้ประตูเข้า-ออก ฝั่ง NB15 ด้านหลัง ติดกับตึก NB16
.
.
ที่มาของภาพ : คุณวิทยา ธนาฤกษ์มงคล
https://archives.lib.ru.ac.th/s/RU-Archives/item/2960
#จดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยรามคำแหง

#โรงยิม2 #GB2 #มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงยิม 2 (GB2) ถูกถ่ายราวปี 2525-2526 อยู่ริมถนนภายในมหาวิทยาลัย เยื้องกับตึก NB14 ที่ใช้จำหน่ายตำรา ใกล้ประตูเข้า-ออก ฝั่ง NB15 ด้านหลัง ติดกับตึก NB16
.
.
ที่มาของภาพ : คุณวิทยา ธนาฤกษ์มงคล
https://archives.lib.ru.ac.th/s/RU-Archives/item/2960
#จดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยรามคำแหง

#เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเยี่ยมชมสำนักเทคโนโลยีการศึกษา #ปี2531 .ฯพณฯ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย Mr. IVan Bastouil...
15/07/2021

#เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเยี่ยมชมสำนักเทคโนโลยีการศึกษา #ปี2531
.
ฯพณฯ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย Mr. IVan Bastouil และผู้แทนถาวรฝรั่งเศส องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (Southeast Asian Ministers of Education Organization--SEAMEO) Mr. Christian Pellaumail เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2531 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส
รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ และนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลาง สำนักเทคโนโลยีการศึกษา อาคารเรียนรวม และบริเวณมหาวิทยาลัย
.
ในภาพ คนแรกจากซ้าย Mr. IVan Bastouil (เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย), คนที่สองจากซ้าย อาจารย์ปัญญา ศิริโรจน์ (ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา), คนแรกจากขวา รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล (รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์), คนที่สองจากขวา Mr. Christian Pellaumail (ผู้แทนถาวรฝรั่งเศสประจำ SEAMEO)
.
https://archives.lib.ru.ac.th/s/RU-Archives/item/3053
##จดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยรามคำแหง

#เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเยี่ยมชมสำนักเทคโนโลยีการศึกษา #ปี2531
.
ฯพณฯ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย Mr. IVan Bastouil และผู้แทนถาวรฝรั่งเศส องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (Southeast Asian Ministers of Education Organization--SEAMEO) Mr. Christian Pellaumail เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2531 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส
รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ และนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลาง สำนักเทคโนโลยีการศึกษา อาคารเรียนรวม และบริเวณมหาวิทยาลัย
.
ในภาพ คนแรกจากซ้าย Mr. IVan Bastouil (เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย), คนที่สองจากซ้าย อาจารย์ปัญญา ศิริโรจน์ (ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา), คนแรกจากขวา รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล (รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์), คนที่สองจากขวา Mr. Christian Pellaumail (ผู้แทนถาวรฝรั่งเศสประจำ SEAMEO)
.
https://archives.lib.ru.ac.th/s/RU-Archives/item/3053
##จดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยรามคำแหง

#ลงทะเบียนเรียนวันแรกของภาคฤดูร้อน_2525 #สำนักหอสมุดกลาง_มหาวิทยาลัยรามคำแหง.บรรยากาศการลงทะเบียนเรียนวันแรกของภาคฤดูร้อ...
12/07/2021

#ลงทะเบียนเรียนวันแรกของภาคฤดูร้อน_2525 #สำนักหอสมุดกลาง_มหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
บรรยากาศการลงทะเบียนเรียนวันแรกของภาคฤดูร้อน/2525 ซึ่งนักศึกษากำลังเข้าไปชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภายในห้องสมุด (วันที่ 1 เมษายน 2526) ภาพปรากฎในข่าวรามคำแหง ปีที่ 12 ฉบับที่ 50 วันที่ 9 เมษายน 2526 หน้า 3
.
.
ที่มาของภาพ : คุณวิทยา ธนาฤกษ์มงคล
https://archives.lib.ru.ac.th/s/RU-Archives/item/2614
#จดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยรามคำแหง

#ลงทะเบียนเรียนวันแรกของภาคฤดูร้อน_2525 #สำนักหอสมุดกลาง_มหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
บรรยากาศการลงทะเบียนเรียนวันแรกของภาคฤดูร้อน/2525 ซึ่งนักศึกษากำลังเข้าไปชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภายในห้องสมุด (วันที่ 1 เมษายน 2526) ภาพปรากฎในข่าวรามคำแหง ปีที่ 12 ฉบับที่ 50 วันที่ 9 เมษายน 2526 หน้า 3
.
.
ที่มาของภาพ : คุณวิทยา ธนาฤกษ์มงคล
https://archives.lib.ru.ac.th/s/RU-Archives/item/2614
#จดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยรามคำแหง

นักศึกษากำลังเดินบนกระสอบทรายเพื่อไปขึ้นรถเมล์.นักศึกษากำลังเดินบนกระสอบทรายเพื่อไปขึ้นรถเมล์ หลังจากมหาวิทยาลัยประกาศงด...
11/07/2021

นักศึกษากำลังเดินบนกระสอบทรายเพื่อไปขึ้นรถเมล์
.
นักศึกษากำลังเดินบนกระสอบทรายเพื่อไปขึ้นรถเมล์ หลังจากมหาวิทยาลัยประกาศงดบรรยาย วันที่ 8 กันยายน 2526 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ซึ่งเป็นวันที่น้ำท่วมวันแรก ปรากฎในข่าวรามคำแหง ปีที่ 13 ฉบับที่ 21 วันที่ 19 กันยายน 2526 หน้า 4 (ประมวลภาพน้ำท่วม 8-14 กันยายน 2526)
.
https://archives.lib.ru.ac.th/s/RU-Archives/item/2844
.
#จดหมายเหตุรามคำแหง

นักศึกษากำลังเดินบนกระสอบทรายเพื่อไปขึ้นรถเมล์
.
นักศึกษากำลังเดินบนกระสอบทรายเพื่อไปขึ้นรถเมล์ หลังจากมหาวิทยาลัยประกาศงดบรรยาย วันที่ 8 กันยายน 2526 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ซึ่งเป็นวันที่น้ำท่วมวันแรก ปรากฎในข่าวรามคำแหง ปีที่ 13 ฉบับที่ 21 วันที่ 19 กันยายน 2526 หน้า 4 (ประมวลภาพน้ำท่วม 8-14 กันยายน 2526)
.
https://archives.lib.ru.ac.th/s/RU-Archives/item/2844
.
#จดหมายเหตุรามคำแหง

#ตึกNB14 #มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตึก NB14 เป็นสถานที่ใช้จำหน่ายตำรา ตั้งอยู่ใกล้ประตูเข้า-ออก ฝั่ง NB15 ด้านหลังของ NB14 เป...
10/07/2021

#ตึกNB14 #มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตึก NB14 เป็นสถานที่ใช้จำหน่ายตำรา ตั้งอยู่ใกล้ประตูเข้า-ออก ฝั่ง NB15 ด้านหลังของ NB14 เป็นสนามเทนนิส และอาคารสูงทางซ้ายมือ คือ อาคารคีรีมาศ (KMB) ภาพถูกถ่ายราวปี 2525-2526 ในวันที่ไม่มีการจำหน่ายตำรา
.
.
ที่มาของภาพ : คุณวิทยา ธนาฤกษ์มงคล
https://archives.lib.ru.ac.th/s/RU-Archives/item/2952
#จดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยรามคำแหง

#ตึกNB14 #มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตึก NB14 เป็นสถานที่ใช้จำหน่ายตำรา ตั้งอยู่ใกล้ประตูเข้า-ออก ฝั่ง NB15 ด้านหลังของ NB14 เป็นสนามเทนนิส และอาคารสูงทางซ้ายมือ คือ อาคารคีรีมาศ (KMB) ภาพถูกถ่ายราวปี 2525-2526 ในวันที่ไม่มีการจำหน่ายตำรา
.
.
ที่มาของภาพ : คุณวิทยา ธนาฤกษ์มงคล
https://archives.lib.ru.ac.th/s/RU-Archives/item/2952
#จดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยรามคำแหง

#เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯเยี่ยมชมสำนักเทคโนโลยีการศึกษา #ปี2531.9 กุมภาพันธ์ 2531ฯพณฯ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ...
09/07/2021

#เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯเยี่ยมชมสำนักเทคโนโลยีการศึกษา #ปี2531
.
9 กุมภาพันธ์ 2531
ฯพณฯ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย Mr. IVan Bastouil และผู้แทนถาวรฝรั่งเศส องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (Southeast Asian Ministers of Education Organization--SEAMEO) Mr. Christian Pellaumail เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2531 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส
รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ และนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลาง สำนักเทคโนโลยีการศึกษา อาคารเรียนรวม และบริเวณมหาวิทยาลัย
.
ในภาพ ผู้ชายสวมสูทเข้ม คนที่สองจากซ้าย รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล (รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์), ผู้ชายสวมแว่น เสื้อแขนสั้น คนแรกจากขวา อาจารย์ปัญญา ศิริโรจน์ (ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา), ผู้ชายยืนติดประตู คนที่สองจากขวา Mr. IVan Bastouil (เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย)
.
https://archives.lib.ru.ac.th/s/RU-Archives/item/3049
##จดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยรามคำแหง

#เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯเยี่ยมชมสำนักเทคโนโลยีการศึกษา #ปี2531
.
9 กุมภาพันธ์ 2531
ฯพณฯ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย Mr. IVan Bastouil และผู้แทนถาวรฝรั่งเศส องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (Southeast Asian Ministers of Education Organization--SEAMEO) Mr. Christian Pellaumail เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2531 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส
รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ และนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลาง สำนักเทคโนโลยีการศึกษา อาคารเรียนรวม และบริเวณมหาวิทยาลัย
.
ในภาพ ผู้ชายสวมสูทเข้ม คนที่สองจากซ้าย รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล (รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์), ผู้ชายสวมแว่น เสื้อแขนสั้น คนแรกจากขวา อาจารย์ปัญญา ศิริโรจน์ (ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา), ผู้ชายยืนติดประตู คนที่สองจากขวา Mr. IVan Bastouil (เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย)
.
https://archives.lib.ru.ac.th/s/RU-Archives/item/3049
##จดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยรามคำแหง

#เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯเยี่ยมชมสำนักเทคโนโลยีการศึกษา #สำนักเทคโนโลยีการศึกษา #ปี2531 .ฯพณฯ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำปร...
08/07/2021

#เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯเยี่ยมชมสำนักเทคโนโลยีการศึกษา #สำนักเทคโนโลยีการศึกษา #ปี2531
.
ฯพณฯ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย Mr. IVan Bastouil และผู้แทนถาวรฝรั่งเศส องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (Southeast Asian Ministers of Education Organization--SEAMEO) Mr. Christian Pellaumail เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2531 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส
รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ และนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลาง สำนักเทคโนโลยีการศึกษา อาคารเรียนรวม และบริเวณมหาวิทยาลัย
.
https://archives.lib.ru.ac.th/s/RU-Archives/item/3047
#จดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยรามคำแหง

#เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯเยี่ยมชมสำนักเทคโนโลยีการศึกษา #สำนักเทคโนโลยีการศึกษา #ปี2531
.
ฯพณฯ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย Mr. IVan Bastouil และผู้แทนถาวรฝรั่งเศส องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (Southeast Asian Ministers of Education Organization--SEAMEO) Mr. Christian Pellaumail เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2531 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส
รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ และนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลาง สำนักเทคโนโลยีการศึกษา อาคารเรียนรวม และบริเวณมหาวิทยาลัย
.
https://archives.lib.ru.ac.th/s/RU-Archives/item/3047
#จดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยรามคำแหง

#บริการนักศึกษา #สำนักหอสมุดกลาง_มหาวิทยาลัยรามคำแหง #นักศึกษากำลังนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุด .นักศึกษากำลังนั่งอ่านหนังส...
06/07/2021

#บริการนักศึกษา #สำนักหอสมุดกลาง_มหาวิทยาลัยรามคำแหง #นักศึกษากำลังนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุด
.
นักศึกษากำลังนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุด บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 ด้านหลังเคาน์เตอร์ยืม-คืน ด้านซ้ายมือของภาพเป็นที่ทำการของฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์ เป็นตำแหน่งเดียวกันกับห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ในปี พ.ศ. 2564
.
.
ที่มาของภาพ : คุณวิทยา ธนาฤกษ์มงคล
https://archives.lib.ru.ac.th/s/RU-Archives/item/2619
#จดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยรามคำแหง

#บริการนักศึกษา #สำนักหอสมุดกลาง_มหาวิทยาลัยรามคำแหง #นักศึกษากำลังนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุด
.
นักศึกษากำลังนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุด บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 ด้านหลังเคาน์เตอร์ยืม-คืน ด้านซ้ายมือของภาพเป็นที่ทำการของฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์ เป็นตำแหน่งเดียวกันกับห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ในปี พ.ศ. 2564
.
.
ที่มาของภาพ : คุณวิทยา ธนาฤกษ์มงคล
https://archives.lib.ru.ac.th/s/RU-Archives/item/2619
#จดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยรามคำแหง

#โรงอาหารถาวร_2 #มหาวิทยาลัยรามคำแหง โรงอาหารถาวร 2 ถ่ายราวปี 2525-2526 ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารกงไกรลาศ (KLB) ใกล้ทางออกปร...
04/07/2021

#โรงอาหารถาวร_2 #มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงอาหารถาวร 2 ถ่ายราวปี 2525-2526 ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารกงไกรลาศ (KLB) ใกล้ทางออกประตู NB1 ไม่ทราบปีที่รื้อถอน ในตำแหน่งพื้นที่เดียวกัน ถูกสร้างเป็นห้องอบรมคอมพิวเตอร์ และต่อมา ได้ปรับปรุงเป็นห้องอ่านหนังสือศรีอักษร
.
.
ที่มาของภาพ : คุณวิทยา ธนาฤกษ์มงคล
https://archives.lib.ru.ac.th/s/RU-Archives/item/2763
#จดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยรามคำแหง

#โรงอาหารถาวร_2 #มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงอาหารถาวร 2 ถ่ายราวปี 2525-2526 ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารกงไกรลาศ (KLB) ใกล้ทางออกประตู NB1 ไม่ทราบปีที่รื้อถอน ในตำแหน่งพื้นที่เดียวกัน ถูกสร้างเป็นห้องอบรมคอมพิวเตอร์ และต่อมา ได้ปรับปรุงเป็นห้องอ่านหนังสือศรีอักษร
.
.
ที่มาของภาพ : คุณวิทยา ธนาฤกษ์มงคล
https://archives.lib.ru.ac.th/s/RU-Archives/item/2763
#จดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพขณะบันทึกเทปโทรทัศน์ "ละครเทอดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" เป็นฉากผู้แสดงกำลังแสดงเป็นประชาชน มาตีระฆังร้องทุกข์ แ...
30/06/2021

ภาพขณะบันทึกเทปโทรทัศน์ "ละครเทอดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" เป็นฉากผู้แสดงกำลังแสดงเป็นประชาชน มาตีระฆังร้องทุกข์ แสดงถึงการปกครองแบบพ่อปกครองลูก
ฉายทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. ร่วมกับการแสดงชุดอื่นๆ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2524 เวลา 22.00-24.00 น. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
เป็นภาพชุดเดียวกับที่ปรากฎในข่าวรามคำแหง ปีที่ 11 ฉบับที่ 31 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2524 หน้า 5
.
https://archives.lib.ru.ac.th/s/RU-Archives/item/2994
.
#จดหมายเหตุรามคำแหง

ภาพขณะบันทึกเทปโทรทัศน์ "ละครเทอดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" เป็นฉากผู้แสดงกำลังแสดงเป็นประชาชน มาตีระฆังร้องทุกข์ แสดงถึงการปกครองแบบพ่อปกครองลูก
ฉายทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. ร่วมกับการแสดงชุดอื่นๆ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2524 เวลา 22.00-24.00 น. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
เป็นภาพชุดเดียวกับที่ปรากฎในข่าวรามคำแหง ปีที่ 11 ฉบับที่ 31 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2524 หน้า 5
.
https://archives.lib.ru.ac.th/s/RU-Archives/item/2994
.
#จดหมายเหตุรามคำแหง

#มหกรรมดนตรี #งานกาชาดปี_2529 #รายการเรียงถ้อย_ร้อยเพลง #มหกรรมดนตรี_40_ปีเพลงไทยสากลร่วมสมัย #จดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยา...
29/06/2021

#มหกรรมดนตรี #งานกาชาดปี_2529 #รายการเรียงถ้อย_ร้อยเพลง #มหกรรมดนตรี_40_ปีเพลงไทยสากลร่วมสมัย #จดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
ภายหลังจากที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กำหนดจัดงานกาชาด ประจำปี 2529 ทั้งการจำหน่ายสลากกาชาด การออกรางวัล รวมถึงกิจกรรม และการแสดงต่างๆ ภายในงานมากมาย การจัดรายการ “เรียงถ้อย ร้อยเพลง” ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้จัดขึ้นภายในงานครั้งนี้
.
รายการ “เรียงถ้อย ร้อยเพลง” จัดโดย คณะกรรมการฝ่ายหารายได้เฉพาะกิจ งานกาชาด ม.ร. ปี 2529 ซึ่งเป็น “มหกรรมดนตรี 40 ปีเพลงไทยสากลร่วมสมัย”

จัดแสดงเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2529 ณ ห้องประชุม เอ.ดี. 1 มีการแสดง 2 รอบ คือ รอบเช้า และรอบบ่าย ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวรามคำแหง และบุคคลทั่วไปที่เข้าชมการแสดงเป็นจำนวนมากทั้ง 2 รอบ
.
รายการ “เรียงถ้อย ร้อยเพลง” นี้ เขียนบทโดย “รพีพร” เป็นการแสดงถึงวิวัฒนาการเพลงไทยสากลตั้งแต่ยุคสงครามจนถึงปัจจุบัน ได้รับความร่วมมือจากนักร้อง ดารา และคณาจารย์ ร่วมแสดงเป็นจำนวนมาก
.
โอกาสนี้ หม่อมกอบแก้ว อาภากร กรรมการอำนวยการสภากาชาดไทย และคุณหญิง ม.ล.นวลผ่อง เสนาณรงค์ ประธานกรรมการฝ่ายหารายได้สภากาชาดไทย ได้มอบช่อดอกไม้ขอบคุณแก่ “รพีพร” และ “เพ็ญศรี พุ่มชูศรี” ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของสภากาชาดไทย อีกด้วย
.
.
ที่มา.
ข่าวรามคำแหง ปีที่ 15 ฉบับที่ 52 หน้า 1
.
ในภาพ.
ภาพที่ 1 นักร้อง ดารา และคณาจารย์ ร่วมแสดงมหกรรมดนตรี 40 ปีเพลงไทยสากลร่วมสมัย ณ ห้องประชุม เอ.ดี. 1
ภาพที่ 2 คุณหญิง ม.ล.นวลผ่อง เสนาณรงค์ ประธานกรรมการฝ่ายหารายได้สภากาชาดไทย ได้มอบช่อดอกไม้ขอบคุณแก่ “รพีพร” และ “เพ็ญศรี พุ่มชูศรี”

#วรรณกรรมสมเด็จพระเทพฯวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา ม.ร. จัดรายการเทอดพระเกียรติและถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องใน...
27/06/2021

#วรรณกรรมสมเด็จพระเทพฯ

วิทยุและโทรทัศน์การศึกษา ม.ร. จัดรายการเทอดพระเกียรติและถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2526 โดยออกอากาศทาง สวท. รายการ 2 ความถี่ 846 กิโลเฮิร์ท
ในภาพ เป็นการสนทนาเรื่อง "วรรณกรรม สมเด็จพระเทพฯ" โดย (จากซ้ายไปขวา) คุณหญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา, ศาสตราจารย์กุหลาบ มัลลิกะมาส, ศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร, นายจเลิศ เจษฎาวัลย์ ปรากฎภาพในข่าวรามคำแหง ปีที่ 12 ฉบับที่ 49 วันที่ 2 เมษายน 2526 หน้า 2
.
.
ที่มาของภาพ : คุณวิทยา ธนาฤกษ์มงคล
https://archives.lib.ru.ac.th/s/RU-Archives/item/2748
#จดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยรามคำแหง

#วรรณกรรมสมเด็จพระเทพฯ

วิทยุและโทรทัศน์การศึกษา ม.ร. จัดรายการเทอดพระเกียรติและถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2526 โดยออกอากาศทาง สวท. รายการ 2 ความถี่ 846 กิโลเฮิร์ท
ในภาพ เป็นการสนทนาเรื่อง "วรรณกรรม สมเด็จพระเทพฯ" โดย (จากซ้ายไปขวา) คุณหญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา, ศาสตราจารย์กุหลาบ มัลลิกะมาส, ศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร, นายจเลิศ เจษฎาวัลย์ ปรากฎภาพในข่าวรามคำแหง ปีที่ 12 ฉบับที่ 49 วันที่ 2 เมษายน 2526 หน้า 2
.
.
ที่มาของภาพ : คุณวิทยา ธนาฤกษ์มงคล
https://archives.lib.ru.ac.th/s/RU-Archives/item/2748
#จดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่อยู่

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623108653

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาล:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

😃
โพสต์รูปภาพในอดีตเยอะๆน่ะครับ ผมชอบความคลาสสิคของรุ่นพี่ๆยุค 70,80