Clicky

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพช

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพช กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เปิดเหมือนปกติ

02/03/2022

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) สาธิตการใช้งาน ทางเดินนวดฝ่าเเท้า สำหรับคนพิการ 👨‍🦽

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.นนทบุรี นำผู้เข้ารับบริการ ร่วมกิจกรรม 5 ส.
02/03/2022

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.นนทบุรี นำผู้เข้ารับบริการ ร่วมกิจกรรม 5 ส.

🙏🙏 พม.ช่วยเหลือแล้ว🙏🙏
01/03/2022

🙏🙏 พม.ช่วยเหลือแล้ว🙏🙏

ขอเชิญชมภาพยนตร์สั้น "Shining Silence ประกายแสงจากความเงียบ  "  จาก 7 Inspirations โครงการหนังสั้น นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค...
01/03/2022
Shining Silence ประกายแสงจากความเงียบ

ขอเชิญชมภาพยนตร์สั้น "Shining Silence ประกายแสงจากความเงียบ " จาก 7 Inspirations โครงการหนังสั้น นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขอเชิญชมภาพยนตร์สั้น "Shining Silence ประกายแสงจากความเงียบ " จาก 7 Inspirations โครงการหนังสั้น นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อก....

นายกรัฐมนตรี ชื่นชมผลงานของผู้พิการ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผู้พิการมีงานทํา🎯🎯  ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่น...
01/03/2022

นายกรัฐมนตรี ชื่นชมผลงานของผู้พิการ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผู้พิการมีงานทํา
🎯🎯 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน นายจ้างภาคเอกชนและผู้พิการที่ร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประจําปี 2565 เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ณ บริเวณตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ที่สนับสนุนโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2565 ทำให้ผู้พิการมีงานทํา สร้างโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนประเทศอย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เน้นการสร้างโอกาสแก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง คนพิการ เพื่อให้มีหลักประกันทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองและทําประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนสังคมได้

💥💥 นายกรัฐมนตรี ชื่นชมผลงานของผู้พิการ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผู้พิการมีงานทํา

🎯🎯 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน นายจ้างภาคเอกชนและผู้พิการที่ร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประจําปี 2565 เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ณ บริเวณตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ที่สนับสนุนโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2565 ทำให้ผู้พิการมีงานทํา สร้างโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนประเทศอย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เน้นการสร้างโอกาสแก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง คนพิการ เพื่อให้มีหลักประกันทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองและทําประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนสังคมได้

▶️ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/33/iid/79330
----------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

ศพบ.ออทิสติก จ.นนทบุรี ร่วมส่งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดนนทบุรี สายด่วน 1300
01/03/2022

ศพบ.ออทิสติก จ.นนทบุรี ร่วมส่งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดนนทบุรี สายด่วน 1300

อธิบดี พก. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสนม จ.สุรินทร์ และสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ จ.สุรินทร์วันที่ 28 กุมภาพั...
28/02/2022

อธิบดี พก. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสนม จ.สุรินทร์ และสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ จ.สุรินทร์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. พร้อมคณะ เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสนม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ พร้อมสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ภายในศูนย์ช่วยเหลือสังคม จากนั้นเวลา 16.00 น. อธิบดี พก. พร้อมด้วยนายสว่าง ศรีสม ผู้แทนภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นไป และคณะ สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ภายในสถานีรถไฟ สถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์ และศาสนสถาน ณ วัดบูรพาราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

พม. ลงพื้นที่เปิดงานวันคนพิการสากล จ.สุรินทร์ ประจำปี 2564 และเปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์วันนี้ (28 ก.พ. 65) เ...
28/02/2022

พม. ลงพื้นที่เปิดงานวันคนพิการสากล จ.สุรินทร์ ประจำปี 2564 และเปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์

วันนี้ (28 ก.พ. 65) เวลา 09.30 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. พร้อมคณะผู้บริหาร พก. ร่วมสักการะพระประชาบดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ สนง.พมจ.สุรินทร์ และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ จากนั้น อธิบดี พก. เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564 โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ และนางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน และอ่านสาส์นวันคนพิการสากล โดยรองประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ อธิบดี พก. ได้มอบเกียรติบัตร ได้แก่ การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่คนพิการต้นแบบประจำปี 2564 การมอบเกียรติบัตรแก่คนพิการที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดสุรินทร์ มอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรคนพิการที่ดำเนินการด้านการพัฒนาคนพิการ มอบเกียรติบัตรสถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด มอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน มอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการทั่วไป และมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงาน/องค์กรที่สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล พร้อมร่วมจับสลากมอบรางวัลพิเศษให้กับผู้ร่วมงาน

จากนั้น เวลา 11.00 น. อธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีเปิดผ้าแพรป้ายศูนย์บริการคนพิการจังหวัด พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ พร้อมทั้งอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ และสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการภายในศูนย์บริการคนพิการจังหวัดด้วย

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

🙏🙏 พม.ช่วยเหลือแล้ว❗️
28/02/2022

🙏🙏 พม.ช่วยเหลือแล้ว❗️

👉ธรรมชาติ บางไผ่ จากพิการไม่มีรายได้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น งานด้านการเตรียมข้อมูลเพื่อพัฒนา AI #คือทางเลือกใหม่ของคนพิ...
28/02/2022
ธรรมชาติ บางไผ่ จากพิการไม่มีรายได้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

👉ธรรมชาติ บางไผ่ จากพิการไม่มีรายได้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

งานด้านการเตรียมข้อมูลเพื่อพัฒนา AI #คือทางเลือกใหม่ของคนพิการ ในยุคปัจจุบัน.
พบกับคุณ ธรรมชาติ บางไผ่ ที่ได้ร่วมงานกับ Valcan Coalition จนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
====================
สนใจร่วมโครงการ ติดต่อ
Facebook : Vulcan Coalition
Facebook กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ธรรมชาติ บางไผ่ จากพิการไม่มีรายได้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น งานด้านการเตรียมข้อมูลเพื่อพัฒนา AI #คือทางเลื...

📌 พม. ช่วยเหลือแล้วพม. ให้การช่วยเหลือคุณยายสูงอายุ แนวโน้มพิการวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต...
25/02/2022

📌 พม. ช่วยเหลือแล้ว

พม. ให้การช่วยเหลือคุณยายสูงอายุ แนวโน้มพิการ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ แนวโน้มพิการ อายุ 87 ปี สายตาเลือนราง อาศัยอยู่เพียงลำพัง เบื้องต้น ได้ดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คัดข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ เพื่อเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน การประเมินสภาพความพิการ และการส่งต่อในด้านการดูแลสุขอนามัยสำหรับผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ได้มอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุด้วยแล้ว

#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ #คนพิการ #กรมกิจการผู้สูงอายุ #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พก. จับมือ รร. ดอนบอสโก และบริษัท แซนด์บ๊อก เอ็นเตอร์ไพส์ จัด “Home Service” อบรมล้างแอร์ สร้างอาชีพทางเลือก สำหรับนักเร...
25/02/2022

พก. จับมือ รร. ดอนบอสโก และบริษัท แซนด์บ๊อก เอ็นเตอร์ไพส์ จัด “Home Service” อบรมล้างแอร์ สร้างอาชีพทางเลือก สำหรับนักเรียนพิการหูหนวก

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. ณ โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม “Home Service” การอบรมล้างแอร์เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย (หูหนวก) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ร่วมกับ โรงเรียนดอนบอสโก และบริษัท แซนด์บ๊อก เอ็นเตอร์ไพส์ จำกัด บูรณาการความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมฯ เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และเป็นการสร้างองค์ความรู้ ทักษะด้านอาชีพสำหรับกลุ่มนักเรียนคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมายของโรงเรียนดอนบอสโก (นักเรียนภาคค่ำ) โดยให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยในการทำงาน การบริการที่ประทับใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ เครื่องมือล้างแอร์ และการทำความสะอาดชุดทำความเย็น ภายหลังการฝึกอบรมคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่มีความต้องการล้างแอร์ ทำให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และเลี้ยงชีพด้วยตนเอง โดยสามารถใช้เวลาว่างในช่วงกลางวันหารายได้เลี้ยงตนเองระหว่างเรียนได้ นำไปสู่การสร้างงานและสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างแท้จริง
________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

25/02/2022

4 ขั้นตอน ผู้ป่วยโควิดเข้าระบบแยกรักษาตัวที่บ้าน/ชุมชน
1. โทร. 1330
2. ลงทะเบียน
3. ไลน์ สปสช. เพิ่มเพื่อน พิมพ์ @nhso
4. ผู้ป่วยต่างจังหวัดติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน (ไม่ต้องใช้ผลตรวจ RT-PCR)

25/02/2022

💉➕ จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 24 ก.พ. 2565)
รวม 122,779,134 โดส ใน 77 จังหวัด
📄 ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 💉
ยอดฉีดทั่วประเทศ 305,763 โดส
1⃣ เข็มที่ 1 : 74,894 ราย
2⃣ เข็มที่ 2 : 39,874 ราย
3⃣ เข็มที่ 3 : 190,995 ราย
----------------------------
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 53,357,481 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 49,622,858 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 19,798,795 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

25/02/2022

💪🏻💪🏻“WONDER HERO ฮีโร่ ไม่เคยแพ้”
🎞ภาพยนตร์สารคดีของนักกีฬาคนพิการที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นคุณค่าในตัวเอง!!
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และเพิ่มพลังใจในการดำเนินชีวิตและไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง

📌รับชมได้ทางช่อง T Sports, NBT, ททบ. 5, JKN18 และ MONO29
รับชมออนไลน์ได้ที่ AIS Play, VIU, WeTV, MThai
และทาง Youtube พระนครฟิลม์, RIghtComedy, Hollywood Thailand

🙏🏻Cr: บริษัท ฮอลลีวูด ไทยแลนด์
#WonderHero #ฮีโร่ไม่เคยแพ้ #Paralympic2020

คุณไล้ จากคนพิการติดเตียงสู่หัวหน้าครอบครัวที่เข้มแข็ง งานด้านการเตรียมข้อมูลเพื่อพัฒนา AI #คือทางเลือกใหม่ของคนพิการ ใน...
25/02/2022
คุณไล้ จากคนพิการติดเตียงสู่หัวหน้าครอบครัวที่เข้มแข็ง

คุณไล้ จากคนพิการติดเตียงสู่หัวหน้าครอบครัวที่เข้มแข็ง


งานด้านการเตรียมข้อมูลเพื่อพัฒนา AI #คือทางเลือกใหม่ของคนพิการ ในยุคปัจจุบัน.
พบกับคุณไล้ จัทร์ศิริ คนพิการติดเตียงที่ได้ร่วมงานกับ Valcan Coalition จนกลับมาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เข้มแข็ง
====================
สนใจร่วมโครงการ ติดต่อ
Facebook : Vulcan Coalition
Facebook กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

#งานใหม่ของคนพิการ #FutureofWork #วัคแคน #valcan # คนพิการมีงานทำ

งานด้านการเตรียมข้อมูลเพื่อพัฒนา AI #คือทางเลือกใหม่ของคนพิการ ในยุคปัจจุบัน.พบกับคุณไล้ จัทร์ศิริ คนพิการ...

25/02/2022

👍งานอาชีวบำบัด👍
ถักโครเชต์ดอกไม้ 🌹🌹 โดย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จ.ปทุมธานี

25/02/2022
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) เข้าร่วมคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำ
25/02/2022

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) เข้าร่วมคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำ

❤️🎉🎉พก. ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ น้องเซ้นต์ นายวุฒิชัย แซ่ลี้ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน บัณฑิตพิการทางสายตาคนที่ 2 ข...
25/02/2022

❤️🎉🎉พก. ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ น้องเซ้นต์ นายวุฒิชัย แซ่ลี้ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน บัณฑิตพิการทางสายตาคนที่ 2 ของประเทศไทย ที่ใช้อักษรเบรลล์ภาษาจีนในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 2 เกรดเฉลี่ย 3.48 โดยน้องเซ้นต์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นี้
.
"อยากทำในสิ่งที่ตนเองมุ่งมั่น ทุ่มเท ตลอดระยะเวลา 4 ปี ในการเรียนภาษาจีน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอยากพิสูจน์ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าผู้พิการทางสายตาสามารถเรียนภาษาจีนโดยไม่มีอุปสรรค”
(น้องเซ้นต์ นายวุฒิชัย แซ่ลี้)

🎊ที่มา : สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอชื่นชม และแสดงความยินดีกับ น้องเซ้นต์ นายวุฒิชัย แซ่ลี้ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน บัณฑิตพิการทางสายตาคนที่ 2 ของประเทศไทย ที่ใช้อักษรเบรลล์ภาษาจีนในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
ดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 2 เกรดเฉลี่ย 3.48 โดยน้องเซ้นต์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นี้
.
"อยากทำในสิ่งที่ตนเองมุ่งมั่น ทุ่มเท ตลอดระยะเวลา 4 ปี ในการเรียนภาษาจีน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอยากพิสูจน์ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าผู้พิการทางสายตาสามารถเรียนภาษาจีนโดยไม่มีอุปสรรค”
(น้องเซ้นต์ นายวุฒิชัย แซ่ลี้)

ที่มา : สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565รวม 24,932 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 24,765 รายผู้ป่วยมาจ...
25/02/2022

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
รวม 24,932 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 24,765 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 167 ราย
ผู้ป่วยสะสม 595,847 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 15,774 ราย
หายป่วยสะสม 437,869 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 190,110 ราย
---------------------
เสียชีวิต 41 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

📌 สตาร์ตอัป AI เพื่อสังคม พื้นที่สร้างโอกาสให้คนพิการชมย้อนหลังรายการ "วันใหม่วาไรตี้" ได้ที่ http://www.thaipbs.or.th/W...
24/02/2022
สตาร์ตอัป AI เพื่อสังคม พื้นที่สร้างโอกาสให้คนพิการ : ประเด็นสังคม

📌 สตาร์ตอัป AI เพื่อสังคม พื้นที่สร้างโอกาสให้คนพิการ
ชมย้อนหลังรายการ "วันใหม่วาไรตี้" ได้ที่ http://www.thaipbs.or.th/WanmaiVariety

คนส่วนใหญ่มักจะมองว่าศักยภาพของคนพิการมีจำกัด ไม่สามารถทำงานแบบคนทั่วไปได้ แต่ความจริงแล้วพวกเขามีความสามารถที่คนทั่วไปอาจจะมองข้าม และหนึ่งในนั้นคือ ความสามารถด้านการทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เราจะพาไปรู้จักกับ สตาร์ตอัป AI เพื่อสังคม ที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยคนพิการทั้งในด้านอุตสาหกรรมและงานวิจัย
#ThaiPBS #Vulcan #วัลแคน #สตาร์ตอัปAI #ปัญญาประดิษฐ์ #คนพิการ #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

https://www.facebook.com/114107933639158/posts/473143291068952/

คนส่วนใหญ่มักจะมองว่าศักยภาพของคนพิการมีจำกัด ไม่สามารถทำงานแบบคนทั่วไปได้ แต่ความจริงแล้วพวกเขามีควา....

👨‍🦽ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ บ้านโมกุลฯ นำผู้เข้ารับบริการทำกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต
24/02/2022

👨‍🦽ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ บ้านโมกุลฯ นำผู้เข้ารับบริการทำกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต

👨‍🦽ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช นำผู้เข้ารับบริการ เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
24/02/2022

👨‍🦽ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช นำผู้เข้ารับบริการ เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร

🙏🙏พม.ช่วยเหลือแล้ว ‼️กรณีเด็กชาย พิการออทิสติก อาศัยอยู่กับสมาชิกครอบครัวอีก 5 คน ติดเชื้อโควิด-19
24/02/2022

🙏🙏พม.ช่วยเหลือแล้ว ‼️
กรณีเด็กชาย พิการออทิสติก อาศัยอยู่กับสมาชิกครอบครัวอีก 5 คน ติดเชื้อโควิด-19

พก. ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายองค์กรด้านคนพิการต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ...
24/02/2022

พก. ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายองค์กรด้านคนพิการต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ....

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 60 ปี ชั้น 3 บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายให้นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายองค์กรด้านคนพิการต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. .... โดยมีหัวข้อสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. .... และรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. .... โดย นายสุพล บริสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย อดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมายของกระทรวง พม. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย องค์กรด้านคนพิการ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในสังกัด พก. เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

________________

24/02/2022

💥💥 เชิญชวนลูกหนี้ กยศ. หนี้ส่วนบุคคลทั้งก่อนฟ้องและหลังมีคำพิพากษา เข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ฯ กทม.-ปริมณฑล 25-26 กุมภาพันธ์นี้

📌📌 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์นี้ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวง อาทิ กรมสิทธิเสรีภาพ กรมบังคับคดีและสถานบันการเงิน จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดย นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยไกล่เกลี่ยหนี้ก่อนฟ้องและหนี้หลังมีคำพิพากษา ทั้งในส่วนลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์และหนี้สินครัวเรือนประเภทอื่นๆ

📌📌 ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมเพื่อรับความช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้ ให้ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมผ่านแบบฟอร์ม โดยสแกน QR Code เพื่อให้ข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมการไกล่เกลี่ย รวมถึงข้อมูลคัดกรองติดโควิด -19 เช่น การได้รับวัคซีน, ผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR

▶️ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม :https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/33/iid/78270
----------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

ที่อยู่

255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623543388

เว็บไซต์

http://www.dep.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เห็นมีบางคนพูดว่า กรมฯเตรียมของขวัญปีใหม่ให้คนพิการ...อยากทราบว่าเคยถามคนพิการรึยังว่าเค้าต้องการอะไร?..
ผมเป็นช่างภาพผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ฝากผลงานด้วยนะครับ พี่ๆท่านไหนกำลังหาทีมถ่ายงาน ติดต่อได้เลยนะครับ
📢📢 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงาน ด่วนมาก!!! 📢📢 เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป (* รับเฉพาะบุคคลพิการประเภท3 ด้านการเคลื่อนไหว เท่านั้นนะคะ) จำนวน 1 อัตรา 📍สถานที่ปฎิบัติงาน อยู่ใกล้กับ BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท (เฉพาะกรุงเทพฯ) 👩🏻‍💻เป็นพนักงานประจำ ⏰ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. 📲หากสนใจสามารถติดต่อมาที่ 092-2246195 หรือ 1319 ต่อ 511
เมื่อไหร่เงินกู้ฉุกเฉิน10000คนพิการจะกู้ได้ครับ
สุพิการค่ะหนูอยากตายนะค่ะพิการด้วยกำพร้าพ่อแม่ด้วยค่ะ😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
มารับหนูไป อยู่ด้วยได้ไม่ค่ะหนู พิการและกำพร้าพ่อแม่นะค่ะ😭😭😭😭😭😭
สอบถามผู้รู้ด้วยครับปกติเดือนนี้ต้องได้ 1,000ไม่ใช่หรือครับแต่ได้ 800
โครงการ “ คนพิการ ๙ โลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ ” เนื่องในวันคล้ายสวรรคต ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย 2. เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ บูรพมหากษัตริย์ไทย 3. เพื่อแสดงความมีจิตอาสา “จากเคย เป็น ผู้รับ จะกลาย เป็น ผู้ให้” ของ คนพิการ 4. เพื่อประชาสัมพันธ์ “ข้อดีของการบริจาคเลือด” ที่ได้มากกว่าการ “ต่อชีวิตคน” #วันศุกร์ที่_๙_ตุลาคม_พ_ศ_๒๕๖๓ ณ. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เวลา ๐๙.๓๙ น. จัดโดย สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย #ท่านใดสนใจร่วมโครงการ_ติดต่อข้าพเจ้า_นายชีวานนท์_พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย #รับสมัครคนพิการ_๙_คน_เท่านั้น
ทำงานประจำสำนักงาน ถนนแจ้งวัฒนะ(ใกล้เมืองทองธานี) เปิดรับสมัคร ผู้พิการ ประเภท 3 (ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) เข้าทำงาน จำนวนมาก ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @ ID: @412usutf 084 452 0891 #สมัครงาน #jobs #งานคนพิการ #แว่นท็อปเจริญ #Topcharoen
อยากทราบรายละเอียดเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับคนพิการต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ใครเคยทําบัตรคนพิการหายมีขั้นตอนทําบัตรใหม่แบบไหนบ้างครับต้องแจ้งคาวมหรื่อเปล่าครับช่วยแนะนําด้วยครับ.จ.ว.พิจิตร
อยากทราบผลเงินกู้คนพิการเขาอนุมัติหรือยังครับ