กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพช

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพช กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เปิดเหมือนปกติ

พก. เข้าร่วมประชุมบูรณาการหารือการขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด Covid-19 ร่วมกับสม...
20/09/2021

พก. เข้าร่วมประชุมบูรณาการหารือการขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด Covid-19 ร่วมกับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

วันนี้ (20 ก.ย. 64) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมการประชุมบูรณาการหารือการขับเคลื่อนโรงพยาบาลสนามเพื่อคนพิการ และการช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด Covid-19 เพื่อศึกษาแนวทางและกระบวนการขยายผลเชิงสังคม ร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมถึงถอดบทเรียนและทบทวนการช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมี สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ Zoom meeting
____________________
#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

20/09/2021
19/09/2021

📌พก. เชิญรับชมไลฟ์สด

✳️เวลา 14.15 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ร่วมแถลงข่าวกรณีนักพัฒนาสังคมทุจริตเงินกลุ่มเปราะบาง หลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวได้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม.

17/09/2021
ตัวอย่างภาพยนตร์สั้นเรื่อง Nan the Barista
17/09/2021
ตัวอย่างภาพยนตร์สั้นเรื่อง Nan the Barista

ตัวอย่างภาพยนตร์สั้นเรื่อง Nan the Barista

เรื่องราวของแนนผู้พิการทางออทิสติก ที่มีความฝันอยากจะเป็นบาริสต้า มาร่วมลุ้นกันว่าแนนจะสามารถทำตามควา....

พก. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ครั้งที่ 2/2564วันนี้ (17 ก.ย. 6...
17/09/2021

พก. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ครั้งที่ 2/2564

วันนี้ (17 ก.ย. 64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม DEP WAR ROOM ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมของข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ในการจัดทำรายงานประเทศ โดยมีผู้แทนกระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม สมาคมคนพิการ เจ้าหน้าที่ พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ Zoom meeting

พก. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ครั้งที่ 2/2564วันนี้ (17 ก.ย. 64) เวลา 09....
17/09/2021

พก. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ครั้งที่ 2/2564

วันนี้ (17 ก.ย. 64) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรผู้ช่วยคนพิการเฉพาะทางตามประเภทความพิการ จำนวน 6 หลักสูตร โดยมีนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆ อาทิ สมาคมคนพิการ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ตัวอย่างภาพยนตร์สั้นแรื่อง The Better Me วันที่ดีมีจริงแน่นอน
17/09/2021
ตัวอย่างภาพยนตร์สั้นแรื่อง The Better Me วันที่ดีมีจริงแน่นอน

ตัวอย่างภาพยนตร์สั้นแรื่อง The Better Me วันที่ดีมีจริงแน่นอน

ภาพยนตร์สั้นได้รับแรงบันดาลใจจาก คุณฐิติพร พริ้งเพริศ ผู้พิการต้นแบบ จากชีวิตที่จมอยู่กับโรคซึมเศร้า สู....

17/09/2021
Mobile Uploads
17/09/2021

Mobile Uploads

ไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไรก็ตาม...
ฟุตบอลสวยงามเสมอ ❤❤❤

เห็นภาพนี้แล้วทำไมยิ้มตามไม่รู้ตัว 😁

พก. เจ๋งคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 รางวัลบริการภาครัฐประเภทพัฒนาการบริการ ในผลงาน “ชีวิตติดล้อ (Life On Vehicle Enjo...
16/09/2021
พก. เจ๋งคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

พก. เจ๋งคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 รางวัลบริการภาครัฐประเภทพัฒนาการบริการ ในผลงาน “ชีวิตติดล้อ (Life On Vehicle Enjoy)”

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำโดยนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาค.....

พก. เจ๋งคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 รางวัลบริการภาครัฐประเภทพัฒนาการบริการ ในผลงาน “ชีวิตติดล้อ (Life On Vehicle Enjo...
16/09/2021

พก. เจ๋งคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 รางวัลบริการภาครัฐประเภทพัฒนาการบริการ ในผลงาน “ชีวิตติดล้อ (Life On Vehicle Enjoy)”

วันนี้ (16 ก.ย. 64) เวลา 13.30 น. ณ อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำโดยนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด พก. เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 โดยสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน “ชีวิตติดล้อ (Life On Vehicle Enjoy)” โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ และแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
____________________
#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

พก. ร่วมพิธีปิดโครงการ "COVID-19 Social& Economic Response and Recoveryวันนี้ (16 ก.ย. 64) เวลา 09.40 น. ณ ห้องอเนกประสง...
16/09/2021

พก. ร่วมพิธีปิดโครงการ "COVID-19 Social& Economic Response and Recovery

วันนี้ (16 ก.ย. 64) เวลา 09.40 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายให้นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมี นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ "COVID-19 Social& Economic Response and Recovery (การตอบสนองและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19)" ผ่านระบบการประชุมระยะไกลระบบ Zoom โดยการประชุมนำเสนอเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาสตรีภายใต้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

พก. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ AIS Academy และ บริษัท เล...
16/09/2021

พก. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ AIS Academy และ บริษัท เลิร์นดิ จำกัด

วันนี้ (16 ก.ย. 64) เวลา 10.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ AIS Academy และ บริษัท เลิร์นดิ จำกัด ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ JUMP THAILAND โดยมี นางสาวสนธยา บุญยภูษิต รองอธิบดี พก. นำเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม Co-Working Space ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ

พมจ.ตรัง ช่วยเหลือแล้ว!
16/09/2021

พมจ.ตรัง ช่วยเหลือแล้ว!

พมจ.ตรัง ช่วยเหลือแล้ว!

พก. เปิดโครงการสัมมนาสมัชชาเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติกและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 วันนี้ (16 ก.ย. 64) เวลา 09...
16/09/2021

พก. เปิดโครงการสัมมนาสมัชชาเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติกและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

วันนี้ (16 ก.ย. 64) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Co – Working Space ชั้น 3 บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาสมัชชาเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติกและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2564 โดยผ่านระบบ Zoom meeting ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พก. ในด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กร ประสานพลังเครือข่ายในระดับจังหวัด ทั้งนี้ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ รวมทั้งการพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" โดยมี นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ผู้แทนองค์การด้านคนพิการ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจำจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุม

พก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพวันนี้ (16 ก.ย. 64) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ช...
16/09/2021

พก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ

วันนี้ (16 ก.ย. 64) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมาย นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ เพื่อพิจารณาศึกษา รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และปัญหาเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมการประชุม ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting

สรุปเหรียญรางวัล พาราลิมปิก เกมส์
15/09/2021

สรุปเหรียญรางวัล พาราลิมปิก เกมส์

สรุปเหรียญรางวัล พาราลิมปิก เกมส์

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการสา...
14/09/2021

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการสากล ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณารูปแบบการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. ผู้แทนจากองค์กรคนพิการ สมาคมคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ Zoom meeting

พม. เข้าดูแลสภาพจิตใจ นร.หญิง ก่อเหตุปล้นทอง เผยเสียใจ-กลับตัว ตั้งใจเรียนให้จบ
14/09/2021
พม.เข้าดูแลสภาพจิตใจ น.ร.หญิงก่อเหตุปล้นทอง เผยเสียใจ-กลับตัวตั้งใจเรียนให้จบ

พม. เข้าดูแลสภาพจิตใจ นร.หญิง ก่อเหตุปล้นทอง เผยเสียใจ-กลับตัว ตั้งใจเรียนให้จบ

พม.เข้าดูแลสภาพจิตใจ น.ร.หญิงก่อเหตุปล้นทอง เผยเสียใจ-ก …

14/09/2021

📌 ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ และผู้อยู่อาศัยในการเคหะแห่งชาติทุกโครงการ เข้าร่วมอบรมออนไลน์

🎯 เทคนิคการสร้างเนื้อหาโดนใจในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
🎯 การเปิดร้านค้าออนไลน์ขายได้ทันที และการบริหารร้านค้าออนไลน์

🛒 เพื่อเตรียมเข้าร่วมแคมเปญพิเศษ “ตลาดชุมชน คนเคหะ” บนแพลตฟอร์ม SHOPEE

🎉 เข้าร่วมอบรมฟรี รับสมัครวันนี้ – 15 กันยายน 2564 ที่กลุ่ม Facebook “การสื่อสารการตลาดเชิงรุกผ่านช่องทาง Social Media” >>> https://www.facebook.com/groups/nhaworkshop
หรือสแกน QR Code จากภาพได้เลยจ้า ❤

โครงการอาชีวบำบัดสู่การผลิตและพัฒนารูปแบบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในสถาบัน อธิบดี พก. มอบหมาย นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดี พก....
13/09/2021

โครงการอาชีวบำบัดสู่การผลิตและพัฒนารูปแบบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในสถาบัน

อธิบดี พก. มอบหมาย นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดี พก. เป็นประธานเปิดอบรมโครงการอาชีวบำบัดสู่การผลิตและพัฒนารูปแบบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในสถาบัน ซึ่งจัดโดย กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ (กคพ.) ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2564 เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ผู้ดูแล และผู้ปกครองของบุคคลออทิสติก มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการส่งเสริมกิจกรรมอาชีวบำบัดในหน่วยงาน ซึ่งสามารถต่อยอดนำไปประกอบอาชีพให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยมี นางจิตรา เตมีศรีสุข ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ และผู้ปกครองของบุคคลออทิสติก จากหน่วยงานในสังกัด รวมจำนวน 56 คน ผ่านระบบ Zoom

พก.ขอขอบคุณนักกีฬาทุกท่านที่สร้างรอยิ้มให้ชาวไทย #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
11/09/2021

พก.ขอขอบคุณนักกีฬาทุกท่านที่สร้างรอยิ้มให้ชาวไทย
#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก.ขอขอบคุณนักกีฬาทุกท่านที่สร้างรอยิ้มให้ชาวไทย
#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

10/09/2021

คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรอบใหม่ ใช้เกณฑ์รายได้เป็นครัวเรือน

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุ กระทรวงการคลังเตรียมเสนอให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม อนุมัติเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนรอบใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มตกหล่น หรือผู้ที่ไม่เคยถือบัตรฯ สามารถเข้ามาสมัครได้ ส่วนกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติใหม่อีกครั้ง

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้เสนอให้มีการปรับคุณสมบัติใหม่ให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่แท้จริง ปิดช่องโหว่ไม่ให้คนที่ไม่จนเข้ามาแอบอ้างสิทธิ เช่น ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำจากเดิมกำหนดไว้คนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ให้ใช้เป็นเกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน รวมถึงจะนำทรัพย์สินมาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น บ้าน ที่ดิน หรือสลากออมทรัพย์ต่างๆ

ทั้งนี้ การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนรอบใหม่นั้น จะต้องให้ฝ่ายนโยบายดูความเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากอาจทำให้เกิดการรวมกลุ่มคนจำนวนมากในระหร่างการลงทะเบียน และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้

ปัจจุบันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่
- ค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาท/คน/เดือน
- ค่าเดินทางโดยสารสาธารณะ 500 บาท/คน/เดือน
- ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท/3 เดือน
- ส่วนลดค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
- ถ้าเป็นผู้พิการได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่ม 200 บาท/เดือน

วันลงทะเบียนให้รอประกาศจากกระทรวงการคลังอีกครั้ง

ที่มา : https://www.sanook.com/money/845088/

#dth #คนพิการ #สภาคนพิการ #disabilitiesth #disabilities #disable

10/09/2021
LIVE | สด #saveคนพิการ EP.10 ภารกิจการดำเนินงานด้านคนพิการของ หน่วยงาน “บ้านเฟื่องฟ้า”

📌พก. เชิญรับชม รายการ #saveคนพิการ

🔥ประเด็น #ภารกิจการดำเนินงานด้านคนพิการของหน่วยงาน “บ้านเฟื่องฟ้า”

#saveคนพิการ #โควิด19 #ข่าว #อัพเดท #คนพิการ

ศพอ.บ้านศรีวนาไล จัดกิจกรรม Big Cleaning Day หอพักเรือนนอนหญิง
10/09/2021

ศพอ.บ้านศรีวนาไล จัดกิจกรรม Big Cleaning Day หอพักเรือนนอนหญิง

ศพอ.บ้านศรีวนาไล จัดกิจกรรม Big Cleaning Day หอพักเรือนนอนหญิง

พม. จับมือสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2564 หัวข้อ "โควิด 19 สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่...
10/09/2021

พม. จับมือสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2564 หัวข้อ "โควิด 19 สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการ"

วันนี้ (10 ก.ย. 64) เวลา 09.30 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. กล่าวเพื่อเป็นเกียรติ และนางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมเสวนาในหัวข้อ โรงพยาสนามเพื่อคนพิการ ภายใต้หัวข้อการจัดงาน "โควิด 19 สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการ" (From COVID-19 to Development of Innovation for Persons with Disabilities) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นเจ้าภาพหลัก

พก. ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ...
09/09/2021

พก. ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

วันนี้ (9 ก.ย.64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Dep War Room ชั้น 1 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อธิบดี พก. มอบหมาย นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยมี นายมณเฑียน บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting

09/09/2021

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 ระดมพลังเครือข่ายอาสาสมัครในการดูแลเด็ก เปิดรับอาสาสมัครรายบุคคล และครอบครัวอาสาสมัคร

https://tna.mcot.net/social-776117

https://www.thailandplus.tv/archives/370402

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=258631909595315&id=100063455225408

https://www.banmuang.co.th/mobile/news/relation/249414

https://www.dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=5274

CR. #สำนักข่าวไทย #Thailandplus #Banmuang #Citynewsthai #DCY

พก. ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่า จาก ศพอ.หยาดฝนทุกท่าน ในการแข่งขัน พาราลิมปิก เกมส์ 2020
09/09/2021

พก. ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่า จาก ศพอ.หยาดฝนทุกท่าน ในการแข่งขัน พาราลิมปิก เกมส์ 2020

พก. ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่า จาก ศพอ.หยาดฝนทุกท่าน ในการแข่งขัน พาราลิมปิก เกมส์ 2020

พก. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม "เมืองสร้างสุข"วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องป...
08/09/2021

พก. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม "เมืองสร้างสุข"

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Dep War Room ชั้น 1 กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม "เมืองสร้างสุข" ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม "เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)" และวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมการประชุม

💥พม. ช่วยเหลือแล้ว💥
08/09/2021

💥พม. ช่วยเหลือแล้ว💥

กระทรวง พม. ขอแสดงความยินดี !พงศกร แปยอ ได้อีกเหรียญทอง ในการแข่งขัน วีลแชร์เรซซิ่ง 800 เมตรชาย T53 โดยทำเวลาได้ 1.36.07...
02/09/2021

กระทรวง พม. ขอแสดงความยินดี !

พงศกร แปยอ ได้อีกเหรียญทอง ในการแข่งขัน วีลแชร์เรซซิ่ง 800 เมตรชาย T53 โดยทำเวลาได้ 1.36.07 นาที และ สายชล คนเจน คว้าเหรียญทองแดง ในการแข่งขัน วีลแชร์เรซซิ่ง 800 เมตรชาย T54 โดยทำเวลาได้ 1.34.19 นาที

ที่อยู่

255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

023543388

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ที่อยู่: 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์: 02-354-3388 เบอร์โทรสาร: 02-354-5020

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เห็นมีบางคนพูดว่า กรมฯเตรียมของขวัญปีใหม่ให้คนพิการ...อยากทราบว่าเคยถามคนพิการรึยังว่าเค้าต้องการอะไร?..
ผมเป็นช่างภาพผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ฝากผลงานด้วยนะครับ พี่ๆท่านไหนกำลังหาทีมถ่ายงาน ติดต่อได้เลยนะครับ
📢📢 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงาน ด่วนมาก!!! 📢📢 เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป (* รับเฉพาะบุคคลพิการประเภท3 ด้านการเคลื่อนไหว เท่านั้นนะคะ) จำนวน 1 อัตรา 📍สถานที่ปฎิบัติงาน อยู่ใกล้กับ BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท (เฉพาะกรุงเทพฯ) 👩🏻‍💻เป็นพนักงานประจำ ⏰ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. 📲หากสนใจสามารถติดต่อมาที่ 092-2246195 หรือ 1319 ต่อ 511
เมื่อไหร่เงินกู้ฉุกเฉิน10000คนพิการจะกู้ได้ครับ
สุพิการค่ะหนูอยากตายนะค่ะพิการด้วยกำพร้าพ่อแม่ด้วยค่ะ😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
มารับหนูไป อยู่ด้วยได้ไม่ค่ะหนู พิการและกำพร้าพ่อแม่นะค่ะ😭😭😭😭😭😭
สอบถามผู้รู้ด้วยครับปกติเดือนนี้ต้องได้ 1,000ไม่ใช่หรือครับแต่ได้ 800
โครงการ “ คนพิการ ๙ โลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ ” เนื่องในวันคล้ายสวรรคต ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย 2. เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ บูรพมหากษัตริย์ไทย 3. เพื่อแสดงความมีจิตอาสา “จากเคย เป็น ผู้รับ จะกลาย เป็น ผู้ให้” ของ คนพิการ 4. เพื่อประชาสัมพันธ์ “ข้อดีของการบริจาคเลือด” ที่ได้มากกว่าการ “ต่อชีวิตคน” #วันศุกร์ที่_๙_ตุลาคม_พ_ศ_๒๕๖๓ ณ. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เวลา ๐๙.๓๙ น. จัดโดย สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย #ท่านใดสนใจร่วมโครงการ_ติดต่อข้าพเจ้า_นายชีวานนท์_พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย #รับสมัครคนพิการ_๙_คน_เท่านั้น
ทำงานประจำสำนักงาน ถนนแจ้งวัฒนะ(ใกล้เมืองทองธานี) เปิดรับสมัคร ผู้พิการ ประเภท 3 (ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) เข้าทำงาน จำนวนมาก ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @ ID: @412usutf 084 452 0891 #สมัครงาน #jobs #งานคนพิการ #แว่นท็อปเจริญ #Topcharoen
อยากทราบรายละเอียดเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับคนพิการต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ใครเคยทําบัตรคนพิการหายมีขั้นตอนทําบัตรใหม่แบบไหนบ้างครับต้องแจ้งคาวมหรื่อเปล่าครับช่วยแนะนําด้วยครับ.จ.ว.พิจิตร
อยากทราบผลเงินกู้คนพิการเขาอนุมัติหรือยังครับ