สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดกา

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดกา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนก.สพฐ.)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Google for Education Fanclub Group Thailand's post
12/05/2021

Photos from Google for Education Fanclub Group Thailand's post

10/05/2021

วันอังคารที่ 11 พ.ค. 2564 เวลา 08.30 น. ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ศธ. โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : ทาง ETV และ OBEC Channel
1. http://www.obectv.tv
2. http://www.youtube.com/OBECTVONLINE
3. http://www.facebook.com/obectvonline

09/05/2021

วันอังคารที่ 11 พ.ค. 2564 เวลา 08.30 น. ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ศธ. โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : ทาง ETV และ OBEC Channel
1. http://www.obectv.tv
2. http://www.youtube.com/OBECTVONLINE
3. http://www.facebook.com/obectvonline

11 พ.ค. 2564 เวลา 08.30 น. ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ศธ. โดยนางสา...
08/05/2021
สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน

11 พ.ค. 2564 เวลา 08.30 น. ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ศธ. โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : ทาง ETV และ OBEC Channel
1. http://www.obectv.tv
2. http://www.youtube.com/OBECTVONLINE
3. http://www.facebook.com/obectvonline

Obec Channel

05/05/2021

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

โดยกำหนดให้การติดต่อราชการส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ยกเว้นเรื่องลับที่สุด และไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสารตามไปอีก จากเดิมที่กำหนดให้การปฏิบัติงานสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นทางเลือก รวมทั้งกำหนดให้ระบบคลาวด์ (Cloud) เป็นสื่อกลางบันทึกข้อมูล

https://moe360.blog/2021/05/05/cabinet-resolution-05052564/

02/05/2021

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

https://moe360.blog/2021/05/02/bestowed-royal-insignia/

Photos from อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา's post
30/04/2021

Photos from อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา's post

28/04/2021

ศธ.ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด19 ตามประกาศเดิม 3 ฉบับ ตั้งแต่ 1-31 พ.ค.2564

https://moe360.blog/2021/04/28/covid-2842564/

28/04/2021

รมว.ศธ.“ตรีนุช” ถก “อนุทิน” ขอฉีดวัคซีนโควิด-19ให้กับครูและบุคลากรกลุ่มเสี่ยง

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้หารือกับ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)
ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ถ้าหากครูและบุคลากรทางการศึกษาติดเชื้ออาจจะกลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ ที่ส่งผ่านเชื้อไปยังผู้อื่นได้เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ ๆ ขึ้นมา

โดยเบื้องต้นการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น จะจัดลำดับความสำคัญ โดยให้ความสำคัญกับครูและบุคลากรที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงและมีความเสี่ยงสูงก่อน แต่ทั้งนี้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้เป็นไปตามความสมัครใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย ศธ. ไม่บังคับ

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ตนได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สป.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
สำรวจจำนวนครูและบุคลากรในแต่ละจังหวัด โดยจำแนกตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปหารือกับ ศบค.ต่อไป

น.ส.ตรีนุช กล่าวด้วยว่า สำหรับกรณีที่มีผู้เสนอแนะให้ทบทวนนโยบายครูเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อความปลอดภัยของทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง นั้น เรื่องการเยี่ยมนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถทำได้หลายวิธี
ซึ่งในช่วงสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 นี้ ครูไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่ไปที่บ้านนักเรียนจริงๆ ครู สามารถโทรศัพท์ หรือ สื่อสารผ่านทางออนไลน์ หรือวิธีอื่นๆ ที่สะดวกและปลอดภัย เพื่อพูดคุยสอบถามสร้างความอบอุ่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และการดูแลตนเอง ในช่วงที่ไม่ได้มาโรงเรียน.

http://www.innoobec.com/?p=179067
21/04/2021
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ร

http://www.innoobec.com/?p=179067

01_Teacher & Learning 02_วนส. ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชา.....

14/04/2021

นายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือภาครัฐ Work from Home เต็มขีดความสามารถ เรียน-ประชุม Online ถึง 30 เม.ย. 64

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระจายเกือบทุกจังหวัด และพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายจังหวัด รวมถึงมีข้าราชการระดับผู้บริหารและระดับเจ้าหน้าที่รวมทั้งครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 หลายราย จึงขอเน้นย้ำข้าราชการทุกส่วนราชการปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

1. มาตรการส่วนบุคคล
๏ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ อย่างเคร่งครัดทุกกิจกรรม
๏ บุคคลที่เคยไปพื้นที่เสี่ยงให้กักกันตนเองอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่สาธารณะ

2. มาตรการในสถานที่ทำงาน/สถานศึกษาอบรม
๏ Work from Home เต็มขีดความสามารถ ถึง 30 เม.ย. 64
๏ จัดประชุม การเรียน การอบรม แบบ Online

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

Photos from STEM Career Academies's post
12/04/2021

Photos from STEM Career Academies's post

10/04/2021

รมว.ศธ.ตรีนุช สั่งการตรวจเข้มป้องกันโควิด-19 ย้ำผู้บริหารและครูดูแลตัวเองการ์ดต้องไม่ตก

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( โควิด 19) ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในวงกว้างมากขึ้น และกระจายในหลายพื้นที่ ซึ่งถึงแม้ว่าขณะนี้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 แต่ขณะเดียวกันก็อยู่ในช่วงของการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 และสถานศึกษาบางแห่งก็มีกิจกรรมการเรียนจัดให้แก่นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน

ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำให้ ทุกสถานศึกษาที่ยังมีกิจกรรมต่างๆอยู่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเข้มงวดสูงสุด
หากพบว่ามีปัญหาต้องประสานกับฝ่ายสาธารณสุขทันที และขอให้สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก

“ กรณีสถานศึกษาของรัฐ และเอกชนใดที่ยังไม่ปิดภาคเรียน หรือ ยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ หากพบว่ามีนักเรียนหรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส โควิด 19 ต้องหารือกับสาธารณสุขในพื้นที่ทันที เพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องปิดสถานศึกษา หรือยุติการจัดกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษาหรือไม่ และเร่งดำเนินการตามมติที่ได้จากการหารือทันที

ทั้งนี้การพิจารณาปิดสถานศึกษาเป็นอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่แล้ว ขณะเดียวกันก็ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดสอนชดเชยให้แก่ผู้เรียน ได้เรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนดด้วย” รมว.ศธ.กล่าว

รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งยังเปิดทำงานเป็นปกตินั้น ตนได้สั่งการให้เพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มข้น ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ ศธ.กำหนดไว้ ทั้งในเรื่องของการสวมใส่หน้ากาก การให้ทุกหน่วยงานจัดตั้งจุดคัดกรอง แอลกอฮอล์เจล และมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกายในทุกทางเข้า-ออกของอาคาร
รวมถึงมาตรการในการจัดประชุมต่างๆที่จะต้องจัดเฉพาะงานที่มีความจำเป็นจริงๆ และการจัดงานต้องดำเนินการตามที่ ศบค.กำหนด และขอเน้นย้ำไปยังผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ให้ดูแลป้องกันสุขภาพตัวเองและครอบครัวตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดด้วย พวกเราชาว ศธ.การ์ดต้องไม่ตก.

การประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างแบบประเมินและคู่มือสำหรับผู้ประเมิน โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ระ...
07/04/2021
การประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างแบบประเมินและคู่มือสำหรับผู้ประเมิน โครงการโรงเรียนร่วมพ

การประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างแบบประเมินและคู่มือสำหรับผู้ประเมิน โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ระหว่างวันที่ 6- 8 เมษายน 2564

03_Research 03_วนบ. INNO NEWS การประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างแบบประเมินและคู่มือสำหรับผู้ประเมิน โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (...

Photos from ประชาสัมพันธ์ สพฐ.'s post
05/04/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ สพฐ.'s post

สพฐ.ร่วมกับภาคเอกชนจัดการประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน ภายใต้โครงการคอ...
01/04/2021
สพฐ.ร่วมกับภาคเอกชนจัดการประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อการ

สพฐ.ร่วมกับภาคเอกชนจัดการประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร

03_Research 03_วนบ. Group INNO NEWS สพฐ.ร่วมกับภาคเอกชนจัดการประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อการบร.....

01/04/2021

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564
https://www.ocsc.go.th/blog/2021/04/พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน-ประจำปี-พศ-2564

"งานราชการนั้น เป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นปรกติ ตามสถานการณ์และกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ข้าราชการทุกคนจึงต้องทำความเข้าใจงานในหน้าที่ของตนให้กระจ่างชัด และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แล้วปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องเหมาะสม โดยยึดมั่นแน่วแน่อยู่ในเป้าหมายของการปฏิบัติราชการ คือประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ"

วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เพราะเป็นวันที่ตรงกับวันประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก คือ วันที่ 1 เมษายน 2472 และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

Photos from อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา's post
29/03/2021

Photos from อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา's post

29/03/2021
...

การเสวนาภายใต้หัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์ ทักษะดิจิทัลแห่งอนาคต และปรับเปลี่ยนทักษะ (Reskilling) กำลังแรงงาน" โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ https://www.facebook.com/bolligerandcompany/videos/144533890909631/

24/03/2021

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”

ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และยกย่องส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่นักวิจัยในการสร้างผลงานที่มีคุณค่า

สกศ.เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ และตัดสินผลงานวิจัยดีเด่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศด้านล่างนี้

การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ “โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ” วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องปร...
24/03/2021
การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ “โรงเรียนสู่ความเป็น

การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ “โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ” วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

09_OTHER Group INNO NEWS การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ “โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ” 2 mins ag...

สนก. ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยาเพื่อตรวจสอบบริบทโครงสร้างความขาดแคลนและความต้องการของโรงเรียนเชิงประจักษ์
23/03/2021
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยาเพื่อตรวจสอบบริ

สนก. ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยาเพื่อตรวจสอบบริบทโครงสร้างความขาดแคลนและความต้องการของโรงเรียนเชิงประจักษ์

09_OTHER Group INNO NEWS สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยาเพื่อตรวจสอบบริบทโครงสร....

ส่งมอบโต๊ะภายใต้โครงการ "กล่องนมรักษ์โลก" - สนก.สพฐ.http://www.innoobec.com/?p=178285
19/03/2021
ส่งมอบโต๊ะภายใต้โครงการ "กล่องนมรักษ์โลก"

ส่งมอบโต๊ะภายใต้โครงการ "กล่องนมรักษ์โลก" - สนก.สพฐ.
http://www.innoobec.com/?p=178285

05_Environment 07_คพศ. INNO NEWS ส่งมอบโต๊ะภายใต้โครงการ “กล่องนมรักษ์โลก” 19 mins ago คพศ. สนก. วันที่ 18 มีนาคม 2564 ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด .....

สนก.ร่วมสรุปผลในการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลและลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาภายใ...
19/03/2021
สนก.ร่วมสรุปผลในการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลและลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา

สนก.ร่วมสรุปผลในการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลและลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี (โรงเรียนประชารัฐ)

03_Research 03_วนบ. INNO NEWS สนก.ร่วมสรุปผลในการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลและลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยและพัฒนานวัต.....

ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและครูผู้สอน กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมครูผู...
18/03/2021
โรงเรียนวิถีพุทธ โดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและครูผู้สอน กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมครูผู้สอน ภายใต้หลักสูตร การสอนเพื่อการพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงของนักเรียน รหัสหลักสูตร 63001

****รุ่น 1 และ 2 อบรม เมษายนนี้จ้า ปิดรับสมัคร 20 มีนาคม นี้ คะ
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายน2564 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

***รุ่น 3 - 4 เปิดรับสมัคร 1 - 31 สิงหาคม 2564
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมรอยัล นาคารา จังหวัดหนองคาย
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา
https://www.vitheebuddha.com/main.php?url=news_view&id=1689&cat=F

สนใจสมัคร
ติดต่อสอบถาม เสาวนีย์ (แอม) 082 5562451

โครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ​โครงการ "เด็กดีของสังคม" 📍ส่งแบบตอบรับพร้อมหลักฐาน​ ผ่าน​ Google​ form ...
18/03/2021
โรงเรียนวิถีพุทธ โดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ​โครงการ "เด็กดีของสังคม"
📍ส่งแบบตอบรับพร้อมหลักฐาน​ ผ่าน​ Google​ form ภายในวันที่​ 22​ มี.ค.​ 64​ 📍
🔶สอบถามเพิ่มเติม​ ทิฆัมพร​ มาลาล้ำ (หลิน)​ 086-8796857​🔶

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.vitheebuddha.com/main.php?url=news_view&id=1691&cat=F

โครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ

การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภา...
17/03/2021
การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่กา

การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาคกลาง) http://www.innoobec.com/?p=178040

01_บท. 07_Anti Corruption INNO NEWS ภารกิจผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ สนก. การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤต....

การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลและลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา...
17/03/2021
การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลและลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการ

การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลและลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี (โรงเรียนประชารัฐ) ระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมศรีวิลัย สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

03_Research 03_วนบ. INNO NEWS การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลและลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหา...

15/03/2021

ในระยะเวลา 2 ปี ประเทศไทยมีโรงเรียนกว่า 400 โรงเรียน ใน 8 จังหวัด ที่เข้าร่วมเป็นโรงเรียน Sandbox
.
โรงเรียนทั้ง 400 กว่าแห่ง ได้ทดลองออกแบบนโยบาย ดำเนินการเรียนการสอนตามความต้องการของโรงเรียน ต่างจากการรับนโยบายจากกระทรวงมาปฏิบัติ
.
ผลลัพธ์จากวันเริ่มแรก จนถึงวันนี้ เป็นอย่างไร พ.ร.บ.
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ได้ออกดอกผล สร้างผลลัพธ์ที่ดี-เสียต่อ โรงเรียน ผู้อำนวยการ ครู ชุมชน เอกชนและรัฐอย่างไร ที่สำคัญคือ นโยบายแบบไหนควรขยายผลไปต่อให้โรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศ
.
กดติดตาม กิจกรรมเสวนาออนไลน์ #FBLive https://www.facebook.com/events/511539883581502/

เพื่อรับฟังผลลัพธ์ที่นักวิจัยทีดีอาร์ไอเฝ้าติดตาม และวงเสวนาจากคนทำงานในพื้นที่ ตัวแทนโรงเรียน Sandbox พร้อมกันในวันที่ 19 มี.ค. เวลา 10.00 - 12.00 น.
.
#education #thaieducation #educationsandbox #พื้นที่นวัตกรรม #TDRI #สกสว #นโยบายการศึกษา #การศึกษา #การศึกษาไทย

การประชุมเชิงปฎิบัติการปรับเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้า...
10/03/2021
การประชุมเชิงปฎิบัติการปรับเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภ

การประชุมเชิงปฎิบัติการปรับเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมลักซ์ บูติค จังหวัดนนทบุรี

03_วนบ. Group INNO NEWS การประชุมเชิงปฎิบัติการปรับเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เร...

ศธ.360 องศา
14/01/2021

ศธ.360 องศา

คุรุสภา แจ้งหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 หลักสูตรออนไลน์ระดับพื้นฐาน จำนวน 12 ชั่วโมง

https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/01/26458/

ที่อยู่

กระทรวงศึกษาธิการ
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622885888

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดกาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

INNOVATION CREATOR FOR BETTER EDUCATION

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด