สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดกา

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดกา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนก.สพฐ.)

เปิดเหมือนปกติ

16/09/2021
LINE Add Friend

ช่องทางการติดต่อกลุ่มงานภายใน ผ่าน Line OA
(เนื่องจากในช่วง WFH ต้องขออภัยในความไม่สะดวก หากท่านต้องการติดต่อกลุ่มงานภายใน สามารถติดต่อผ่าน Line OA ได้อีกช่องทางนะครับ)

บริหารทั่วไป https://lin.ee/KhIJjLm
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร https://page.line.me/683ehwod
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน https://lin.ee/W7oYU1G
วิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา https://lin.ee/zFWVJlp
วิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ https://lin.ee/uwCr9Qk
วิจัยและส่งเสริมคุณธรรมฯ https://lin.ee/f35dsou
โครงการพิเศษ https://lin.ee/6bT3uG5
ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล https://lin.ee/0vRgZGd

Open the Friends tab in your LINE app, tap the add friends icon inthe top right, select "QR code," and then scan this QR code.

16/09/2021
16/09/2021

เปิด 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (โรงเรียนไป - กลับ) รองรับเปิดเรียนอย่างปลอดภัย
.
กระทรวงสาธารณสุข กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนตามมาตรการ Sandbox ในโรงเรียน : Sandbox Safety Zone in School ซึ่งจะเป็นแนวทางให้โรงเรียนที่มีความพร้อมเปิดเรียนได้ตามปกติ โดยเพิ่ม 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (โรงเรียนไป - กลับ) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า - ออกโรงเรียน
.
1. สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop Service Plus และรายงานการติดตามประเมินผล

2. ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble (เน้นกลุ่มเล็ก)

3. จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและหลักโภชนาการ

4. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

5. จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ติดเชื้อ

6. ควบคุมดูแลการเดินทางไปกลับของนักเรียน เช่น รถส่วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ

7. จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการตรวจ ATK ภายใน 7 วัน หรือประวัติการรับวัคซีน
.
อย่างไรก็ตาม จะต้องประเมินความเสี่ยงตามสถานการณ์การระบาดในแต่ละพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ และต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครก่อนที่จะเปิดเรียน

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

15/09/2021

เรียนผู้ส่งรายงานนวัตกรรมการศึกษาฯ เข้าประกวดทุกท่าน
สนก. ขอเรียนว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการกลั่นกรองผลงานได้ จึงขอเลื่อนการประกาศผลการประกวดรายงานการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระยะกลั่นกรองผลงาน ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางกำหนดการ ทาง สนก. จะแจ้งผู้ส่งรายงานนวัตกรรมการศึกษาฯ ทุกท่านผ่านทางช่องทางแฟนเพจนี้ และทางอีเมล์ขอผู้สมัครต่อไป
จึงขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้

07/09/2021

📣 เนื่องจากมีความจำเป็น ต้องขอเลื่อนการจัดงาน Kick Off เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ออกไปก่อน โดยจะแจ้งกำหนดการใหม่ภายหลัง 🙏 จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

07/09/2021

🧐 มี Teaser ให้ดูเพลินๆ แล้วชวนเพื่อนมา Learn ไปด้วยกัน

🎯 Kick Off “เปิดโลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่”
8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.

** ช่องทางการรับชม ดังนี้ **

🔔 โรงเรียนคุณภาพ 349 โรงเรียน ➡️➡️ MS Teams

🔔 ทุกท่านที่สนใจ ➡️➡️ OBECTV, DLTV15, ObectvOnline (Youtube & Facebook) ตาม QR Code หรือ Link ด้านล่างนี้นะคะ
http://www.obectv.tv/index.html
https://www.dltv.ac.th/DLTV15
https://www.youtube.com/c/OBECTVONLINE
https://m.facebook.com/obectvonline

#ประวัติศาสตร์วิถีใหม่
#เรียนรู้อดีต #เข้าใจปัจจุบัน #กำหนดอนาคต

พรุ่งนี้แล้วนะคะ..ที่เราจะได้ร่วมกันค้นหาคำตอบ เพื่อไขข้อสงสัยเรื่องราวในอดีต โดยการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ...ที...
07/09/2021

พรุ่งนี้แล้วนะคะ..ที่เราจะได้ร่วมกันค้นหาคำตอบ เพื่อไขข้อสงสัยเรื่องราวในอดีต โดยการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ...ที่นี่..ในงาน

🎯🎯 Kick Off “เปิดโลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่”
8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.

วันนี้ จึงขอนำกำหนดการมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะ
#ประวัติศาสตร์วิถีใหม่
#เรียนรู้อดีต #เข้าใจปัจจุบัน #กำหนดอนาคต

พรุ่งนี้แล้วนะคะ..ที่เราจะได้ร่วมกันค้นหาคำตอบ เพื่อไขข้อสงสัยเรื่องราวในอดีต โดยการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ...ที่นี่..ในงาน

🎯🎯 Kick Off “เปิดโลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่”
8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.

วันนี้ จึงขอนำกำหนดการมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะ
#ประวัติศาสตร์วิถีใหม่
#เรียนรู้อดีต #เข้าใจปัจจุบัน #กำหนดอนาคต

ประกาศ ผลการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศ  https://inno.obec.go.th/?p=179840
05/09/2021

ประกาศ ผลการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศ https://inno.obec.go.th/?p=179840

ประกาศ ผลการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศ https://inno.obec.go.th/?p=179840

⏳ ถ้าพูดถึง "ประวัติศาสตร์" หลายคนคงตั้งคำถามว่า ???🤔 ฉันเป็น "ครู"..ฉันจะเพิ่มความสนุกในการสอนประวัติศาสตร์ได้ยังไงนะ🧐 ...
05/09/2021

⏳ ถ้าพูดถึง "ประวัติศาสตร์" หลายคนคงตั้งคำถามว่า ???

🤔 ฉันเป็น "ครู"..ฉันจะเพิ่มความสนุกในการสอนประวัติศาสตร์ได้ยังไงนะ

🧐 ฉันเป็น "นักเรียน"..แล้วฉันจะเอาสิ่งที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ไปใช้ในชีวิต ปัจจุบันของฉันได้ยังไง

😲 ฉันเป็น "คนทั่วไป" ..ทำไมฉัน..ต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยล่ะ

🙄 เอ๊ะ...???? แท้จริงแล้ว..ประวัติศาสตร์ คือ การเรียนรู้เรื่องอะไรกันแน่

🍄และ..ถ้าคุณเป็นคนหนึ่ง ที่มีความสงสัย เหมือนกับคำถามข้างบนนี้
มาร่วมหาคำตอบด้วยกัน...ที่นี่ดีกว่า...

🎯 Kick Off “เปิดโลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่”
8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.

🌸 ติดตามและรับชมได้ 4 ช่องทาง ตาม QR CODE ด้านล่างเลยจ้าาาาา

🦋 อยากรู้ว่า "ประวัติศาสตร์วิถีใหม่" เป็นยังไง..ต้องลองมาดูแล้วล่ะ

#ประวัติศาสตร์วิถีใหม่
#เรียนรู้อดีต #เข้าใจปัจจุบัน #กำหนดอนาคต

03/09/2021

❤️Weeks4 ::: กิจกรรมพี่ชวน…น้องแชร์❤️
++++++++++++++++++++++

พบกับ OBEC GURU

กัปตันภูธร ต้นหนอรนุช และต้นเรือสมพร

ผู้ที่จะเติมเต็มและชวนพวกเรา
ให้ไปถึงขุมทรัพย์การเรียนรู้ร่วมกัน

++++++++++++++++++++++
แล้วพบกันค่ะ🎉
++++++++++++++++++++++
ลิงก์รับชม หน้าเว็บไซต์เลย : https://inno.obec.go.th/activelearning/

ขออภัยเป็นอย่างสูง...เนื่องจากเวทีการจัดงงานเสวนา “ปรับหลุกสูตรการศึกษาอย่างไรให้ตอบโจทย์สังคมไทย สังคมโลก” ที่จะจัดขึ้น...
02/09/2021

ขออภัยเป็นอย่างสูง...
เนื่องจากเวทีการจัดงงานเสวนา “ปรับหลุกสูตรการศึกษาอย่างไรให้ตอบโจทย์สังคมไทย สังคมโลก” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00-15.00น. ต้องขอเลื่อนออกไปก่อน ด้วยมีเหตุขัดข้องบางประการ หากได้วัน เวลาที่แน่นอน ทางทีมจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบอีกครั้ง
ขอภัยทุกท่านที่ติดตามมา ณ ที่นี้ ด้วย

ขออภัยเป็นอย่างสูง...
เนื่องจากเวทีการจัดงงานเสวนา “ปรับหลุกสูตรการศึกษาอย่างไรให้ตอบโจทย์สังคมไทย สังคมโลก” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00-15.00น. ต้องขอเลื่อนออกไปก่อน ด้วยมีเหตุขัดข้องบางประการ หากได้วัน เวลาที่แน่นอน ทางทีมจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบอีกครั้ง
ขอภัยทุกท่านที่ติดตามมา ณ ที่นี้ ด้วย

Photos from ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.'s post
31/08/2021

Photos from ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.'s post

Photos from ICT Talent's post
24/08/2021

Photos from ICT Talent's post

ด้วยรักและอาลัยอย่างสุดหัวใจ
21/08/2021

ด้วยรักและอาลัยอย่างสุดหัวใจ

ด้วยรักและอาลัยอย่างสุดหัวใจ

Photos from ศธ.360 องศา's post
11/08/2021

Photos from ศธ.360 องศา's post

สำนักพัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษา จัดทำวีดีโอแนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ในการประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีร...
07/08/2021
teaser กพด

สำนักพัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษา จัดทำวีดีโอแนวทางการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ในการประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมทักษะวิชาการ และทักษะภาษาไทย ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและครูที่อยู่ในโครงการตามพระราชดำริฯ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฐานต่อไ

https://youtu.be/2ok7WdaIaXA

Photos from ประชาสัมพันธ์ สพฐ.'s post
06/08/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ สพฐ.'s post

31/07/2021

ศธ.ใช้ Letter Park จ.ปทุมธานี เป็นที่พักคอยผู้ติดเชื้อโควิด 19 ตามนโยบาย "ตรวจฟรี-มีที่พัก-จัดส่งถึงมือแพทย์"

“ตรีนุช” ประสานโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ใช้ Letter Park แบ่งโควตาจัดที่พักคอยให้ครู-บุคลากร-ครอบครัว ติดเชื้อโควิด 19 ได้เข้าพักทันที หลังรับแจ้งจากปลัด ศธ. หอพัก สกสค.ยังไม่สามารถใช้เป็นศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อ แต่ใช้เป็นสถานที่กักตัวสังเกตอาการได้

https://moe360.blog/2021/07/31/letter-park-hospital/

Photos from อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา's post
30/07/2021

Photos from อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา's post

29/07/2021

รัฐบาล จัดงบพิเศษ 22,000 ลบ. เพื่อดูแลด้านการศึกษา

28/07/2021
23/07/2021
Photos from ประชาสัมพันธ์ สพฐ.'s post
20/07/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ สพฐ.'s post

Photos from ประชาสัมพันธ์ สพฐ.'s post
19/07/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ สพฐ.'s post

โครงการสอนออนไลน์ - Project 14
19/07/2021
โครงการสอนออนไลน์ - Project 14

โครงการสอนออนไลน์ - Project 14

บทเรียนออนไลน์นี้พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมวิถีการเรียนรู้ใหม่ที่ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร...

16/07/2021

"พหุวัฒนธรรม พหุปัญญาอาชีพ"
เตรียมพบกับเรื่องราวดีๆ
ให้ได้เรียนรู้...เส้นทางสู่ความสำเร็จที่น่าประทับใจร่วมกัน

"6 ต้นแบบโรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์ (6 Innovative Schools)"
ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบโรงเรียนนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร (Young Innovator)

+++++++++++

** 6 Innovative Schools **
1. โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว (5S' WKK Administrative Model) จ.นครปฐม
2. โรงเรียนวัดปรางแก้ว (Watpragkeaw Model) จ.สงขลา
3. โรงเรียนบ้านท่าอ่าง (CPS Plus Model) จ.นครราชสีมา
4. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (King Bhumibol Model) จ.เชียงราย
5. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 (2A to Goals Model) จ.ตรัง
6. โรงเรียนมัธยมป่ากลาง (MTPK Lives Innovative School Model) จ.น่าน

16/07/2021
16/07/2021
inno.obec.go.th

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนนำร่องเครือข่าย “ศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
https://inno.obec.go.th/?p=179688

#News

15/07/2021
13/07/2021

"Local to Global"
เตรียมพบกับเรื่องราวดีๆ
ให้ได้เรียนรู้...เส้นทางสู่ความสำเร็จที่น่าประทับใจร่วมกัน

"6 ต้นแบบโรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์ (6 Innovative Schools)"
ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบโรงเรียนนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร (Young Innovator)

+++++++++++
** 6 Innovative Schools **
1. โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว (5S' WKK Administrative Model) จ.นครปฐม
2. โรงเรียนวัดปรางแก้ว (Watpragkeaw Model) จ.สงขลา
3. โรงเรียนบ้านท่าอ่าง (CPS Plus Model) จ.นครราชสีมา
4. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (King Bhumibol Model) จ.เชียงราย
5. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 (2A to Goals Model) จ.ตรัง
6. โรงเรียนมัธยมป่ากลาง (MTPK Lives Innovative School Model) จ.น่าน

ด่วนที่สุด สพฐ.ออกประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของบุคลากร...
12/07/2021

ด่วนที่สุด สพฐ.ออกประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของบุคลากรในสังกัด

https://www.facebook.com/1611166045632577/posts/4054469531302204/

12/07/2021
inno.obec.go.th

ขณะนี้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้ทำการตรวจเช็คเอกสารรายงานการประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยท่านสามารถตรวจรายชื่อของผู้เข้าร่วมประกวดได้ที่นี่ https://inno.obec.go.th/?p=179589

ศธ.ขอ งบฯ ปี 65 เพิ่ม 3.4 หมื่นล้านบาทย้ำใช้ในโครงการจำเป็นเร่งด่วนhttps://www.pimthai.co.th/77324สธ. เร่งเดินหน้าขับเคล...
09/07/2021

ศธ.ขอ งบฯ ปี 65 เพิ่ม 3.4 หมื่นล้านบาทย้ำใช้ในโครงการจำเป็นเร่งด่วน
https://www.pimthai.co.th/77324

สธ. เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Coding อย่างต่อเนื่อง ปูพรม ส่งครูแกนนำ-ศึกษานิเทศก์ ลงทุกพื้นที่การศึกษา
https://www.naewna.com/local/585808

Dow ผนึก สมาคมเคมีฯ - สพฐ. จัดอบรมครูวิทย์ไทยออนไลน์ ห้องเรียนเคมีดาว รุ่น 8
http://brandbiznews.com/news/detail/57b0d4d8-2a41-491f-a348-d14e78e6e854

#news

ศธ.ขอ งบฯ ปี 65 เพิ่ม 3.4 หมื่นล้านบาทย้ำใช้ในโครงการจำเป็นเร่งด่วน
https://www.pimthai.co.th/77324

สธ. เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Coding อย่างต่อเนื่อง ปูพรม ส่งครูแกนนำ-ศึกษานิเทศก์ ลงทุกพื้นที่การศึกษา
https://www.naewna.com/local/585808

Dow ผนึก สมาคมเคมีฯ - สพฐ. จัดอบรมครูวิทย์ไทยออนไลน์ ห้องเรียนเคมีดาว รุ่น 8
http://brandbiznews.com/news/detail/57b0d4d8-2a41-491f-a348-d14e78e6e854

#news

ที่อยู่

กระทรวงศึกษาธิการ
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622885888

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดกาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

INNOVATION CREATOR FOR BETTER EDUCATION

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด