สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดกา

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดกา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนก.สพฐ.)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ศธ.360 องศา's post
06/01/2022

Photos from ศธ.360 องศา's post

03/01/2022
30/12/2021

คำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

"พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต"

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานวันครู http://site.ksp.or.th/home.php?site=teachersday

#วันครู2565
#พลังครูยุคใหม่สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล #คุรุสภา

งานปีใหม่ใหม่ สนก. ได้รับเกียรติจากท่านว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากท่านพิธาน พื้นทอง ท่านเบญจ...
28/12/2021

งานปีใหม่ใหม่ สนก. ได้รับเกียรติจากท่านว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากท่านพิธาน พื้นทอง ท่านเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ท่านนิจวดี เจริญเกียรติบวร และท่านผู้ใหญ่อีกหลายคน ร่วมพิธีทำบุญปีใหม่ที่ ห้องประชุม สนก. วันที่ 28 ธันวาคม 2564

****ประกาศรับสมัคร ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม****https://youtu.be/YDoZIp_KwrUขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา...
28/12/2021

****ประกาศรับสมัคร ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม****
https://youtu.be/YDoZIp_KwrU
ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ประกาศรับสมัครสมัคร ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม จำนวน 150 อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีคุณสบัติดังนี้
1. เป็นข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี
2. เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3. พร้อมที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความเข้มแข็งด้าน ICT ในโรงเรียนต่างๆ

🔺วิธีการสมัคร
แสกน QR Code จากภาพประกาศรับสมัครเพื่อดำเนินการสมัครและทำแบบทดสอบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ - 20 มกราคม 2565
สามารถตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนคอมเน็กซ์อีดี ได้ที่ https://connexted.org/foundation/school
หมายเหตุ : หลักสูตร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ได้รับการรับรองจาก ศบศ. ผู้เข้าอบรม สามารถนับชั่วโมงเพื่อเสนอยื่นขอวิทยะฐานะได้
#ICTTalentOBEC #ICTTalentภาครัฐ #ICTTalent #CONNEXTED #CONNEXTEDfoundation #การศึกษา

****ประกาศรับสมัคร ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม****
https://youtu.be/YDoZIp_KwrU
ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ประกาศรับสมัครสมัคร ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม จำนวน 150 อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีคุณสบัติดังนี้
1. เป็นข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี
2. เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3. พร้อมที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความเข้มแข็งด้าน ICT ในโรงเรียนต่างๆ

🔺วิธีการสมัคร
แสกน QR Code จากภาพประกาศรับสมัครเพื่อดำเนินการสมัครและทำแบบทดสอบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ - 20 มกราคม 2565
สามารถตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนคอมเน็กซ์อีดี ได้ที่ https://connexted.org/foundation/school
หมายเหตุ : หลักสูตร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ได้รับการรับรองจาก ศบศ. ผู้เข้าอบรม สามารถนับชั่วโมงเพื่อเสนอยื่นขอวิทยะฐานะได้
#ICTTalentOBEC #ICTTalentภาครัฐ #ICTTalent #CONNEXTED #CONNEXTEDfoundation #การศึกษา

27/12/2021

ศธ. หนุน สพฐ. สสส. เครือข่ายงดเหล้า มอบโล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 10 และรางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข รุ่น 5 พร้อมประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังป้องกันแก้ปัญหาเหล้า บุหรี่ ด้วยคำพ่อสอน

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.obec.go.th/archives/545606

27/12/2021

ศธ.แถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ภายใต้แนวคิด ”เด็กไทย ใจเป็นหนึ่ง”

https://moe360.blog/2021/12/27/childrens-day-2565/

09/12/2021
Upright School Project Symposium 2021 Day 2

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

ประกาศ (อีกครั้งหนึ่ง) จากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. : แจ้งรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบ 2 โครงการผู้นำด้...
09/12/2021

ประกาศ (อีกครั้งหนึ่ง) จากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. : แจ้งรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบ 2 โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2

*** ขณะนี้คณะทำงานได้ส่งอีเมลแบบทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test (online) ให้ทุกท่านที่มีรายชื่อตามที่แจ้งแล้ว หากท่านใดยังไม่ได้รับอีเมล หัวข้อ Genesys Online Supervisor จากที่อยู่อีเมล [email protected] ให้ดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบทุกๆ Folder
ซึ่งถ้าในกล่องจดหมาย (Inbox) ไม่มี อาจจะต้องเช็คใน Folder (Categories) หมวดหมู่ --> โปรโมชั่น หรือ โซเชียล หรือ Folder อื่นๆทั้งหมด

2. หากตรวจสอบตามข้อ 1 แล้วยังไม่พบอีเมล ให้รีบติดต่อคณะทำงานภายในวันที่ 13 ธ.ค.64

ประกาศ (อีกครั้งหนึ่ง) จากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. : แจ้งรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบ 2 โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2

*** ขณะนี้คณะทำงานได้ส่งอีเมลแบบทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test (online) ให้ทุกท่านที่มีรายชื่อตามที่แจ้งแล้ว หากท่านใดยังไม่ได้รับอีเมล หัวข้อ Genesys Online Supervisor จากที่อยู่อีเมล [email protected] ให้ดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบทุกๆ Folder
ซึ่งถ้าในกล่องจดหมาย (Inbox) ไม่มี อาจจะต้องเช็คใน Folder (Categories) หมวดหมู่ --> โปรโมชั่น หรือ โซเชียล หรือ Folder อื่นๆทั้งหมด

2. หากตรวจสอบตามข้อ 1 แล้วยังไม่พบอีเมล ให้รีบติดต่อคณะทำงานภายในวันที่ 13 ธ.ค.64

08/12/2021
Upright School Project Symposium 2021

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

08/12/2021
Upright School Project 2021

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

08/12/2021
Upright School Project Symposium 2021

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

08/12/2021
Upright School Project Symposium 2021

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

**ประกาศถึง ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent) รุ่นที่2**เรื่อง แจ้งผลการทดสอบ ICT Test...
03/12/2021
รุ่น2 - Google Drive

**ประกาศถึง ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent) รุ่นที่2**

เรื่อง แจ้งผลการทดสอบ ICT Test และ ขอความกรุณาทำแบบทดสอบในขั้นตอนต่อไป

จากการที่ทางมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กอีดี ร่วมกับ สพฐ. ได้สมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2นั้น
ขณะนี้การดำเนินการรับสมัครและทดสอบขั้นแรกได้สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโครงการฯ จึงขออนุญาตแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ผ่านทางที่อยู่เว็บไซต์ https://shorturl.at/fCQTZ

ในลำดับต่อไป ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ Psytech test จากลิงค์ที่จะส่งให้ทางอีเมลหัวข้อ Genesys Online Supervisor จากที่อยู่อีเมล [email protected]
ซึ่งทีมงานได้ส่ง e-mail ไปให้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ขอให้ท่านผู้ผ่านการคัดเลือกทำแบบทดสอบภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น.
หากท่านไม่ได้ทำแบบทดสอบภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

*** หากท่านไม่ได้รับ email รบกวนตรวจสอบทุกๆ Folder
ซึ่งถ้าในกล่องจดหมาย (Inbox) ไม่มี อาจจะต้องเช็คใน Folder (Categories) หมวดหมู่ --> โปรโมชั่น หรือ โซเชียล หรือ Folder อื่นๆทั้งหมด

กฟผ. - สพฐ. มอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนทั่วประเทศที่ร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวด...
23/11/2021
กฟผ. - สพฐ. มอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนทั่วประเทศที่ร่วมอนุรักษ์พลังงา

กฟผ. - สพฐ. มอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนทั่วประเทศที่ร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโครงการห้องเรียนสีเขียว https://inno.obec.go.th/?p=180481

กฟผ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ให้กับโรงเรียนที่ประสบความสำเร็.....

แจ้งความคืบหน้าของการรับสมัคร ICT Talent ภาครัฐรุ่นที่ 2 ในวันที่ 22 พย. 2564ขณะนี้มีผู้สมัคร 770 ท่านสอบผ่าน ICT Test 6...
22/11/2021

แจ้งความคืบหน้าของการรับสมัคร ICT Talent ภาครัฐรุ่นที่ 2 ในวันที่ 22 พย. 2564
ขณะนี้มีผู้สมัคร 770 ท่าน
สอบผ่าน ICT Test 664 ท่าน
เหลือที่ว่างอีก 136 ท่าน
***เหลือเวลารับสมัครอีก 8 วัน เท่านั้น***

🔺วิธีการสมัคร
1.เข้าลิงก์การสมัคร พร้อมทำแบบทดสอบ ICT Test ได้ที่ http://shorturl.at/adrzE / สแกน QR Code
2.กรอกข้อมูลยืนยันการสมัคร และทำแบบทดสอบ ICT Test
(หากคะแนน ICT Test ผ่าน จะได้รับแบบทดสอบบุคลิกภาพ ภายในวันที่ 8 ธ.ค.64)
3.ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test (ภายในวันที่ 8-14 ธ.ค.64)
4.หากผ่านการทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test จะได้รับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการผ่าน Video Call (เริ่มสัมภาษณ์ตั้งแต่ ธ.ค. 64 - ม.ค. 65)
5.หากผ่านการสัมภาษณ์ จะต้องเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร ICT Talent จำนวน 3 วัน (ช่วงกลาง ม.ค. 65 เป็นต้นไป)
6.ประกาศผลผู้ที่ได้รับเลือกเป็น ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 (ช่วง ก.พ.65)
⏰ ระยะเวลาการสมัคร และทำแบบทดสอบ ICT Test
ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564
📌 สามารถตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนคอมเน็กซ์อีดี ได้ที่ https://connexted.org/foundation/school
หมายเหตุ : หลักสูตร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ได้รับการรับรองจาก ศบศ. ผู้เข้าอบรม สามารถนับชั่วโมงเพื่อเสนอยื่นขอวิทยะฐานะได้
#ICTTalentOBEC #ICTTalentภาครัฐ #ICTTalent #CONNEXTED #CONNEXTEDfoundation #การศึกษ

แจ้งความคืบหน้าของการรับสมัคร ICT Talent ภาครัฐรุ่นที่ 2 ในวันที่ 22 พย. 2564
ขณะนี้มีผู้สมัคร 770 ท่าน
สอบผ่าน ICT Test 664 ท่าน
เหลือที่ว่างอีก 136 ท่าน
***เหลือเวลารับสมัครอีก 8 วัน เท่านั้น***

🔺วิธีการสมัคร
1.เข้าลิงก์การสมัคร พร้อมทำแบบทดสอบ ICT Test ได้ที่ http://shorturl.at/adrzE / สแกน QR Code
2.กรอกข้อมูลยืนยันการสมัคร และทำแบบทดสอบ ICT Test
(หากคะแนน ICT Test ผ่าน จะได้รับแบบทดสอบบุคลิกภาพ ภายในวันที่ 8 ธ.ค.64)
3.ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test (ภายในวันที่ 8-14 ธ.ค.64)
4.หากผ่านการทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test จะได้รับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการผ่าน Video Call (เริ่มสัมภาษณ์ตั้งแต่ ธ.ค. 64 - ม.ค. 65)
5.หากผ่านการสัมภาษณ์ จะต้องเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร ICT Talent จำนวน 3 วัน (ช่วงกลาง ม.ค. 65 เป็นต้นไป)
6.ประกาศผลผู้ที่ได้รับเลือกเป็น ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 (ช่วง ก.พ.65)
⏰ ระยะเวลาการสมัคร และทำแบบทดสอบ ICT Test
ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564
📌 สามารถตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนคอมเน็กซ์อีดี ได้ที่ https://connexted.org/foundation/school
หมายเหตุ : หลักสูตร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ได้รับการรับรองจาก ศบศ. ผู้เข้าอบรม สามารถนับชั่วโมงเพื่อเสนอยื่นขอวิทยะฐานะได้
#ICTTalentOBEC #ICTTalentภาครัฐ #ICTTalent #CONNEXTED #CONNEXTEDfoundation #การศึกษ

Photos from ภารกิจรองเลขาธิการ กพฐ.  ธนุ วงษ์จินดา's post
20/11/2021

Photos from ภารกิจรองเลขาธิการ กพฐ. ธนุ วงษ์จินดา's post

แจ้งความคืบหน้าของการรับสมัคร ICT Talent ภาครัฐรุ่นที่ 2 ในวันที่ 19 พย. 2564ขณะนี้มีผู้สมัครแล้วจำจนวทั้งสิ้น 742 ท่านม...
19/11/2021

แจ้งความคืบหน้าของการรับสมัคร ICT Talent ภาครัฐรุ่นที่ 2 ในวันที่ 19 พย. 2564
ขณะนี้มีผู้สมัครแล้วจำจนวทั้งสิ้น 742 ท่าน
มีผู้สอบผ่านจำนวน 621 ท่าน
ยังเหลือที่ว่างอีก 179 ท่าน
***เหลือเวลารับสมัครอีก 10 วัน เท่านั้น***

🔺วิธีการสมัคร
1.เข้าลิงก์การสมัคร พร้อมทำแบบทดสอบ ICT Test ได้ที่ http://shorturl.at/adrzE / สแกน QR Code
2.กรอกข้อมูลยืนยันการสมัคร และทำแบบทดสอบ ICT Test
(หากคะแนน ICT Test ผ่าน จะได้รับแบบทดสอบบุคลิกภาพ ภายในวันที่ 8 ธ.ค.64)
3.ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test (ภายในวันที่ 8-14 ธ.ค.64)
4.หากผ่านการทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test จะได้รับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการผ่าน Video Call (เริ่มสัมภาษณ์ตั้งแต่ ธ.ค. 64 - ม.ค. 65)
5.หากผ่านการสัมภาษณ์ จะต้องเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร ICT Talent จำนวน 3 วัน (ช่วงกลาง ม.ค. 65 เป็นต้นไป)
6.ประกาศผลผู้ที่ได้รับเลือกเป็น ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 (ช่วง ก.พ.65)
⏰ ระยะเวลาการสมัคร และทำแบบทดสอบ ICT Test
ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564
📌 สามารถตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนคอมเน็กซ์อีดี ได้ที่ https://connexted.org/foundation/school
หมายเหตุ : หลักสูตร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ได้รับการรับรองจาก ศบศ. ผู้เข้าอบรม สามารถนับชั่วโมงเพื่อเสนอยื่นขอวิทยะฐานะได้
#ICTTalentOBEC #ICTTalentภาครัฐ #ICTTalent #CONNEXTED #CONNEXTEDfoundation #การศึกษา

แจ้งความคืบหน้าของการรับสมัคร ICT Talent ภาครัฐรุ่นที่ 2 ในวันที่ 19 พย. 2564
ขณะนี้มีผู้สมัครแล้วจำจนวทั้งสิ้น 742 ท่าน
มีผู้สอบผ่านจำนวน 621 ท่าน
ยังเหลือที่ว่างอีก 179 ท่าน
***เหลือเวลารับสมัครอีก 10 วัน เท่านั้น***

🔺วิธีการสมัคร
1.เข้าลิงก์การสมัคร พร้อมทำแบบทดสอบ ICT Test ได้ที่ http://shorturl.at/adrzE / สแกน QR Code
2.กรอกข้อมูลยืนยันการสมัคร และทำแบบทดสอบ ICT Test
(หากคะแนน ICT Test ผ่าน จะได้รับแบบทดสอบบุคลิกภาพ ภายในวันที่ 8 ธ.ค.64)
3.ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test (ภายในวันที่ 8-14 ธ.ค.64)
4.หากผ่านการทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test จะได้รับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการผ่าน Video Call (เริ่มสัมภาษณ์ตั้งแต่ ธ.ค. 64 - ม.ค. 65)
5.หากผ่านการสัมภาษณ์ จะต้องเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร ICT Talent จำนวน 3 วัน (ช่วงกลาง ม.ค. 65 เป็นต้นไป)
6.ประกาศผลผู้ที่ได้รับเลือกเป็น ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 (ช่วง ก.พ.65)
⏰ ระยะเวลาการสมัคร และทำแบบทดสอบ ICT Test
ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564
📌 สามารถตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนคอมเน็กซ์อีดี ได้ที่ https://connexted.org/foundation/school
หมายเหตุ : หลักสูตร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ได้รับการรับรองจาก ศบศ. ผู้เข้าอบรม สามารถนับชั่วโมงเพื่อเสนอยื่นขอวิทยะฐานะได้
#ICTTalentOBEC #ICTTalentภาครัฐ #ICTTalent #CONNEXTED #CONNEXTEDfoundation #การศึกษา

17/11/2021

✅ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ให้น้อง ๆ ในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี
ที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
เพื่อเชื่อมโลกความรู้ให้เท่าเทียม

✅บริจาคตรงถึงโรงเรียนได้ที่
connexted.org
#คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา
#เชื่อมโลกความรู้ให้เท่าเทียม
#มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี
#บริจาคเพื่อการศึกษา
#ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
#connexted #crowdfunding

***รีบสมัคร ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 ยังเปิดรับสมัครอยู่*** ***สิทธิพิเศษสำหรับผู้ผ่านการอบรม สามารถใช้ในการเลื่อนวิท...
15/11/2021

***รีบสมัคร ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 ยังเปิดรับสมัครอยู่***
***สิทธิพิเศษสำหรับผู้ผ่านการอบรม สามารถใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะได้***
https://youtu.be/YDoZIp_KwrU

🔺วิธีการสมัคร
1.เข้าลิงก์การสมัคร พร้อมทำแบบทดสอบ ICT Test ได้ที่ http://shorturl.at/adrzE / สแกน QR Code
2.กรอกข้อมูลยืนยันการสมัคร และทำแบบทดสอบ ICT Test
(หากคะแนน ICT Test ผ่าน จะได้รับแบบทดสอบบุคลิกภาพ ภายในวันที่ 8 ธ.ค.64)
3.ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test (ภายในวันที่ 8-14 ธ.ค.64)
4.หากผ่านการทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test จะได้รับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการผ่าน Video Call (เริ่มสัมภาษณ์ตั้งแต่ ธ.ค. 64 - ม.ค. 65)
5.หากผ่านการสัมภาษณ์ จะต้องเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร ICT Talent จำนวน 3 วัน (ช่วงกลาง ม.ค. 65 เป็นต้นไป)
6.ประกาศผลผู้ที่ได้รับเลือกเป็น ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 (ช่วง ก.พ.65)
⏰ ระยะเวลาการสมัคร และทำแบบทดสอบ ICT Test
ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564
📌 สามารถตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนคอมเน็กซ์อีดี ได้ที่ https://connexted.org/foundation/school
หมายเหตุ : หลักสูตร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ได้รับการรับรองจาก ศบศ. ผู้เข้าอบรม สามารถนับชั่วโมงเพื่อเสนอยื่นขอวิทยะฐานะได้
#ICTTalentOBEC #ICTTalentภาครัฐ #ICTTalent #CONNEXTED #CONNEXTEDfoundation #การศึกษา

***รีบสมัคร ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 ยังเปิดรับสมัครอยู่***
***สิทธิพิเศษสำหรับผู้ผ่านการอบรม สามารถใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะได้***
https://youtu.be/YDoZIp_KwrU

🔺วิธีการสมัคร
1.เข้าลิงก์การสมัคร พร้อมทำแบบทดสอบ ICT Test ได้ที่ http://shorturl.at/adrzE / สแกน QR Code
2.กรอกข้อมูลยืนยันการสมัคร และทำแบบทดสอบ ICT Test
(หากคะแนน ICT Test ผ่าน จะได้รับแบบทดสอบบุคลิกภาพ ภายในวันที่ 8 ธ.ค.64)
3.ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test (ภายในวันที่ 8-14 ธ.ค.64)
4.หากผ่านการทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test จะได้รับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการผ่าน Video Call (เริ่มสัมภาษณ์ตั้งแต่ ธ.ค. 64 - ม.ค. 65)
5.หากผ่านการสัมภาษณ์ จะต้องเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร ICT Talent จำนวน 3 วัน (ช่วงกลาง ม.ค. 65 เป็นต้นไป)
6.ประกาศผลผู้ที่ได้รับเลือกเป็น ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 (ช่วง ก.พ.65)
⏰ ระยะเวลาการสมัคร และทำแบบทดสอบ ICT Test
ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564
📌 สามารถตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนคอมเน็กซ์อีดี ได้ที่ https://connexted.org/foundation/school
หมายเหตุ : หลักสูตร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ได้รับการรับรองจาก ศบศ. ผู้เข้าอบรม สามารถนับชั่วโมงเพื่อเสนอยื่นขอวิทยะฐานะได้
#ICTTalentOBEC #ICTTalentภาครัฐ #ICTTalent #CONNEXTED #CONNEXTEDfoundation #การศึกษา

***ด่วนรีบสมัคร เหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว******ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 ยังเหลือที่ว่างอีกจำนวนมาก เพื่อคัดให้เหลือจำนวน...
08/11/2021

***ด่วนรีบสมัคร เหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว***
***ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 ยังเหลือที่ว่างอีกจำนวนมาก เพื่อคัดให้เหลือจำนวน 800 ท่าน***
***หากครู อาจารย์ท่านใดสนใจ รีบสมัครก่อนสิ้นเดือน พย. 2564 นี้****
https://youtu.be/YDoZIp_KwrU

🔺วิธีการสมัคร
1.เข้าลิงก์การสมัคร พร้อมทำแบบทดสอบ ICT Test ได้ที่ http://shorturl.at/adrzE / สแกน QR Code
2.กรอกข้อมูลยืนยันการสมัคร และทำแบบทดสอบ ICT Test
(หากคะแนน ICT Test ผ่าน จะได้รับแบบทดสอบบุคลิกภาพ ภายในวันที่ 8 ธ.ค.64)
3.ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test (ภายในวันที่ 8-14 ธ.ค.64)
4.หากผ่านการทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test จะได้รับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการผ่าน Video Call (เริ่มสัมภาษณ์ตั้งแต่ ธ.ค. 64 - ม.ค. 65)
5.หากผ่านการสัมภาษณ์ จะต้องเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร ICT Talent จำนวน 3 วัน (ช่วงกลาง ม.ค. 65 เป็นต้นไป)
6.ประกาศผลผู้ที่ได้รับเลือกเป็น ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 (ช่วง ก.พ.65)

⏰ ระยะเวลาการสมัคร และทำแบบทดสอบ ICT Test
ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564

📌 สามารถตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนคอมเน็กซ์อีดี ได้ที่ https://connexted.org/foundation/school

หมายเหตุ : หลักสูตร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ได้รับการรับรองจาก ศบศ. ผู้เข้าอบรม สามารถนับชั่วโมงเพื่อเสนอยื่นขอวิทยะฐานะได้

#ICTTalentOBEC #ICTTalentภาครัฐ #ICTTalent #CONNEXTED #CONNEXTEDfoundation #การศึกษา

***ด่วนรีบสมัคร เหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว***
***ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 ยังเหลือที่ว่างอีกจำนวนมาก เพื่อคัดให้เหลือจำนวน 800 ท่าน***
***หากครู อาจารย์ท่านใดสนใจ รีบสมัครก่อนสิ้นเดือน พย. 2564 นี้****
https://youtu.be/YDoZIp_KwrU

🔺วิธีการสมัคร
1.เข้าลิงก์การสมัคร พร้อมทำแบบทดสอบ ICT Test ได้ที่ http://shorturl.at/adrzE / สแกน QR Code
2.กรอกข้อมูลยืนยันการสมัคร และทำแบบทดสอบ ICT Test
(หากคะแนน ICT Test ผ่าน จะได้รับแบบทดสอบบุคลิกภาพ ภายในวันที่ 8 ธ.ค.64)
3.ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test (ภายในวันที่ 8-14 ธ.ค.64)
4.หากผ่านการทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test จะได้รับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการผ่าน Video Call (เริ่มสัมภาษณ์ตั้งแต่ ธ.ค. 64 - ม.ค. 65)
5.หากผ่านการสัมภาษณ์ จะต้องเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร ICT Talent จำนวน 3 วัน (ช่วงกลาง ม.ค. 65 เป็นต้นไป)
6.ประกาศผลผู้ที่ได้รับเลือกเป็น ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 (ช่วง ก.พ.65)

⏰ ระยะเวลาการสมัคร และทำแบบทดสอบ ICT Test
ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564

📌 สามารถตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนคอมเน็กซ์อีดี ได้ที่ https://connexted.org/foundation/school

หมายเหตุ : หลักสูตร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ได้รับการรับรองจาก ศบศ. ผู้เข้าอบรม สามารถนับชั่วโมงเพื่อเสนอยื่นขอวิทยะฐานะได้

#ICTTalentOBEC #ICTTalentภาครัฐ #ICTTalent #CONNEXTED #CONNEXTEDfoundation #การศึกษา

ที่อยู่

กระทรวงศึกษาธิการ
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622885888

เว็บไซต์

https://inno.obec.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดกาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

INNOVATION CREATOR FOR BETTER EDUCATION

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

งานปีใหม่ใหม่ สนก. ได้รับเกียรติจากท่านว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากท่านพิธาน พื้นทอง ท่านเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ท่านนิจวดี เจริญเกียรติบวร และท่านผู้ใหญ่อีกหลายคน ร่วมพิธีทำบุญปีใหม่ที่ ห้องประชุม สนก. วันที่ 28 ธันวาคม 2564
****ประกาศรับสมัคร ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม**** https://youtu.be/YDoZIp_KwrU ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ประกาศรับสมัครสมัคร ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม จำนวน 150 อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีคุณสบัติดังนี้ 1. เป็นข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี 2. เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 3. พร้อมที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความเข้มแข็งด้าน ICT ในโรงเรียนต่างๆ 🔺วิธีการสมัคร แสกน QR Code จากภาพประกาศรับสมัครเพื่อดำเนินการสมัครและทำแบบทดสอบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ - 20 มกราคม 2565 สามารถตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนคอมเน็กซ์อีดี ได้ที่ https://connexted.org/foundation/school หมายเหตุ : หลักสูตร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ได้รับการรับรองจาก ศบศ. ผู้เข้าอบรม สามารถนับชั่วโมงเพื่อเสนอยื่นขอวิทยะฐานะได้ #ICTTalentOBEC #ICTTalentภาครัฐ #ICTTalent #CONNEXTED #CONNEXTEDfoundation #การศึกษา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
ประกาศ (อีกครั้งหนึ่ง) จากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. : แจ้งรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบ 2 โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 *** ขณะนี้คณะทำงานได้ส่งอีเมลแบบทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test (online) ให้ทุกท่านที่มีรายชื่อตามที่แจ้งแล้ว หากท่านใดยังไม่ได้รับอีเมล หัวข้อ Genesys Online Supervisor จากที่อยู่อีเมล [email protected] ให้ดำเนินการดังนี้ 1. ตรวจสอบทุกๆ Folder ซึ่งถ้าในกล่องจดหมาย (Inbox) ไม่มี อาจจะต้องเช็คใน Folder (Categories) หมวดหมู่ --> โปรโมชั่น หรือ โซเชียล หรือ Folder อื่นๆทั้งหมด 2. หากตรวจสอบตามข้อ 1 แล้วยังไม่พบอีเมล ให้รีบติดต่อคณะทำงานภายในวันที่ 13 ธ.ค.64
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
8 ธันวาคม 2564
กฟผ. - สพฐ. มอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนทั่วประเทศที่ร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโครงการห้องเรียนสีเขียว https://inno.obec.go.th/?p=180481
แจ้งความคืบหน้าของการรับสมัคร ICT Talent ภาครัฐรุ่นที่ 2 ในวันที่ 22 พย. 2564 ขณะนี้มีผู้สมัคร 770 ท่าน สอบผ่าน ICT Test 664 ท่าน เหลือที่ว่างอีก 136 ท่าน ***เหลือเวลารับสมัครอีก 8 วัน เท่านั้น*** 🔺วิธีการสมัคร 1.เข้าลิงก์การสมัคร พร้อมทำแบบทดสอบ ICT Test ได้ที่ http://shorturl.at/adrzE / สแกน QR Code 2.กรอกข้อมูลยืนยันการสมัคร และทำแบบทดสอบ ICT Test (หากคะแนน ICT Test ผ่าน จะได้รับแบบทดสอบบุคลิกภาพ ภายในวันที่ 8 ธ.ค.64) 3.ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test (ภายในวันที่ 8-14 ธ.ค.64) 4.หากผ่านการทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test จะได้รับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการผ่าน Video Call (เริ่มสัมภาษณ์ตั้งแต่ ธ.ค. 64 - ม.ค. 65) 5.หากผ่านการสัมภาษณ์ จะต้องเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร ICT Talent จำนวน 3 วัน (ช่วงกลาง ม.ค. 65 เป็นต้นไป) 6.ประกาศผลผู้ที่ได้รับเลือกเป็น ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 (ช่วง ก.พ.65) ⏰ ระยะเวลาการสมัคร และทำแบบทดสอบ ICT Test ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564 📌 สามารถตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนคอมเน็กซ์อีดี ได้ที่ https://connexted.org/foundation/school หมายเหตุ : หลักสูตร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ได้รับการรับรองจาก ศบศ. ผู้เข้าอบรม สามารถนับชั่วโมงเพื่อเสนอยื่นขอวิทยะฐานะได้ #ICTTalentOBEC #ICTTalentภาครัฐ #ICTTalent #CONNEXTED #CONNEXTEDfoundation #การศึกษ