สารวัตรกรมปศุสัตว์

สารวัตรกรมปศุสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศชะลอนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ ประจำเดือนตุลาคม 2564http://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/putoffthailand...
25/10/2021
ประกาศชะลอนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

ประกาศชะลอนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ ประจำเดือนตุลาคม 2564
http://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/putoffthailand/265-notioctober-2564

    ประกาศชะลอ     ประกาศวันที่ ประกาศกรมปศุสัตว์ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งโค กระบื

http://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/putoffthailand/264-notiseptember-2564
15/09/2021
ประกาศชะลอนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ ประจำเดือนกันยายน 2564

http://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/putoffthailand/264-notiseptember-2564

    ประกาศชะลอ     ประกาศวันที่ ประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัต

Photos from สารวัตรกรมปศุสัตว์'s post
21/07/2021

Photos from สารวัตรกรมปศุสัตว์'s post

วันที่ 2 มิถุนายน 2564กองสารวัตรและกักกัน ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กองสารวัตรและกักกัน ครั้งที่ 2/2564เรื่อง แนวทางการพิจ...
10/06/2021
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กองสารวัตรและกักกัน ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 2 มิถุนายน 2564
กองสารวัตรและกักกัน ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กองสารวัตรและกักกัน ครั้งที่ 2/2564
เรื่อง แนวทางการพิจารณาผลงาน และการส่งผลวิชาการ ผ่าน video conference
ณ ห้องประชุม 1 กองสารวัตรและกักกัน
http://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/42-newsflash-cat/252-meeting64

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 กองสารวัตรและกักกัน ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กองสารวัตรและกักกัน ครั้งที่ 2/2564 แนวทางกา

Photos from MheeR-lai's post
08/06/2021

Photos from MheeR-lai's post

กิจกรรมเฝ้ารระวังป้องกันโรคลัมปี สกินhttp://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/vet-news-menu/250-lumpyskin64
02/06/2021
กิจกรรมเฝ้ารระวังป้องกันโรคลัมปี สกิน

กิจกรรมเฝ้ารระวังป้องกันโรคลัมปี สกิน
http://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/vet-news-menu/250-lumpyskin64

มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin)           โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งด

กิจกรรมเฝ้ารระวังป้องกันโรคลัมปี สกิน
02/06/2021
กิจกรรมเฝ้ารระวังป้องกันโรคลัมปี สกิน

กิจกรรมเฝ้ารระวังป้องกันโรคลัมปี สกิน

มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin)           โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งด

27/05/2021

วันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน 2564
กองสารวัตรและกักกัน ขอเชิญชวนให้ทุกท่านดื่มนม เพื่อ
สร้างความสุข
เสริมภูมิคุ้มกัน
ดื่มนมทุกวัน
ดื่มได้ทุกวัย
บริโภคนมได้หลากหลายเมนู

โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease)เป็นโรคระบาดในโค กระบือ (ไม่ติดคน) พาหะนำโรค      - เห็บ ยุง แมลงวันดูดเลือด      - กา...
13/05/2021

โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease)
เป็นโรคระบาดในโค กระบือ (ไม่ติดคน)
พาหะนำโรค
- เห็บ ยุง แมลงวันดูดเลือด
- การสัมผัสโดยตรงกับสะเก็ดแผล น้ำมูก น้ำเชื้อ และน้ำลาย
อาการ
- ตุ่มแข็ง มีสะเก็ด ต่อมน้ำเหลืองโตนูน
การป้องกัน
- กำจัดแมลง ล้างคอก ฆ่าเชื้อโรค ป้องกันสัตว์ไม่ให้โดนแมลงกัด
- แยกสัตว์ที่นำเข้ามาเลี้ยงใหม่ 14 วัน
การรักษา
- รักษาตามอาการ
- อาจต้องคัดสัตว์ทิ้งเพราะให้ผลผลิตไม่ดีในระยะยาว

หากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ รีบแจ้ง
- เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่
- สายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร.063-225-6888

โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease)
เป็นโรคระบาดในโค กระบือ (ไม่ติดคน)
พาหะนำโรค
- เห็บ ยุง แมลงวันดูดเลือด
- การสัมผัสโดยตรงกับสะเก็ดแผล น้ำมูก น้ำเชื้อ และน้ำลาย
อาการ
- ตุ่มแข็ง มีสะเก็ด ต่อมน้ำเหลืองโตนูน
การป้องกัน
- กำจัดแมลง ล้างคอก ฆ่าเชื้อโรค ป้องกันสัตว์ไม่ให้โดนแมลงกัด
- แยกสัตว์ที่นำเข้ามาเลี้ยงใหม่ 14 วัน
การรักษา
- รักษาตามอาการ
- อาจต้องคัดสัตว์ทิ้งเพราะให้ผลผลิตไม่ดีในระยะยาว

หากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ รีบแจ้ง
- เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่
- สายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร.063-225-6888

แจ้งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคทุกท่านการเฝ้าระวังโรคระบาดใหม่ “ลัมปี สกิน” ในโคนมและโคเนื้อโดยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคือ- น้ำนมลดล...
07/05/2021

แจ้งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคทุกท่าน
การเฝ้าระวังโรคระบาดใหม่ “ลัมปี สกิน” ในโคนมและโคเนื้อ
โดยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคือ
- น้ำนมลดลง (สูงสุดถึง 40%)
- โคขุนมีอัตราการเจริญเติบโต/วัน ลดลง (ในช่วงป่วยและการรักษาจนหายระยะเวลา 1-2 เดือน)
- แม่โค มีผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ ผสมไม่ติด
- โคอายุน้อยมักอาการรุนแรงและเสียชีวิต
- โคที่ป่วยมักหายช้า และอาจไม่คืนสภาพ และอาจมีผลกับระบบสืบพันธุ์ในอนาคต
ผลกระทบเหล่านี้ส่งผลเสียต่อสภาวะเศรษฐกิจของเกษตรผู้เลี้ยงโคทุกท่าน ดังนั้น มาตรการป้องกันที่แนะนำมีดังนี้
1.ขอความร่วมมืองดนำเข้าวัวจากต่างพื้นที่เข้าฟาร์ม
2.มีโปรแกรมกำจัดแมลงดูดเลือดในฟาร์ม
- พ่นสารกำจัดแมลงที่คอกและตัวสัตว์ เช่น ไซเปอร์เมทริน แอลฟ่าไซเปอร์เมทริน เดลตาเมทริน หรือ อะมิทราซ ซึ่งค่อนข้างปลอดภัย และไม่ตกค้างในน้ำนม สม่ำเสมอ
- อื่นๆ เช่น ติดที่ดักจับแมลง หรือใช้หลอดไฟไล่แมลง
3.หากพบโคที่สงสัยรีบแจ้งหมอหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปดูเพื่อที่จะวินิจฉัยและควบคุมโรคต่อไป

หมายเหตุ: ฟาร์มใดที่พบโคสงสัยว่าจะเป็นโรค ควรรีบแยกสัตว์ออกจากฝูง แจ้งหมอ และกำจัดแมลง

*** ฟาร์มหากเกิดโรค..ไม่จำเป็นต้องหยุดส่งนม (แต่อาจมีมาตรการอื่นๆต่อไป) ***

แจ้งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคทุกท่าน
การเฝ้าระวังโรคระบาดใหม่ “ลัมปี สกิน” ในโคนมและโคเนื้อ
โดยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคือ
- น้ำนมลดลง (สูงสุดถึง 40%)
- โคขุนมีอัตราการเจริญเติบโต/วัน ลดลง (ในช่วงป่วยและการรักษาจนหายระยะเวลา 1-2 เดือน)
- แม่โค มีผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ ผสมไม่ติด
- โคอายุน้อยมักอาการรุนแรงและเสียชีวิต
- โคที่ป่วยมักหายช้า และอาจไม่คืนสภาพ และอาจมีผลกับระบบสืบพันธุ์ในอนาคต
ผลกระทบเหล่านี้ส่งผลเสียต่อสภาวะเศรษฐกิจของเกษตรผู้เลี้ยงโคทุกท่าน ดังนั้น มาตรการป้องกันที่แนะนำมีดังนี้
1.ขอความร่วมมืองดนำเข้าวัวจากต่างพื้นที่เข้าฟาร์ม
2.มีโปรแกรมกำจัดแมลงดูดเลือดในฟาร์ม
- พ่นสารกำจัดแมลงที่คอกและตัวสัตว์ เช่น ไซเปอร์เมทริน แอลฟ่าไซเปอร์เมทริน เดลตาเมทริน หรือ อะมิทราซ ซึ่งค่อนข้างปลอดภัย และไม่ตกค้างในน้ำนม สม่ำเสมอ
- อื่นๆ เช่น ติดที่ดักจับแมลง หรือใช้หลอดไฟไล่แมลง
3.หากพบโคที่สงสัยรีบแจ้งหมอหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปดูเพื่อที่จะวินิจฉัยและควบคุมโรคต่อไป

หมายเหตุ: ฟาร์มใดที่พบโคสงสัยว่าจะเป็นโรค ควรรีบแยกสัตว์ออกจากฝูง แจ้งหมอ และกำจัดแมลง

*** ฟาร์มหากเกิดโรค..ไม่จำเป็นต้องหยุดส่งนม (แต่อาจมีมาตรการอื่นๆต่อไป) ***

Photos from สารวัตรกรมปศุสัตว์'s post
03/05/2021

Photos from สารวัตรกรมปศุสัตว์'s post

Photos from สารวัตรกรมปศุสัตว์'s post
22/04/2021

Photos from สารวัตรกรมปศุสัตว์'s post

Photos from สารวัตรกรมปศุสัตว์'s post
22/04/2021

Photos from สารวัตรกรมปศุสัตว์'s post

20 เมษายน 2564อีกหนึ่งพลังร่วมต้านเชื้อโรค COVID-19 ณ กรมฝนหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ ผอ.กองส...
20/04/2021

20 เมษายน 2564
อีกหนึ่งพลังร่วมต้านเชื้อโรค COVID-19 ณ กรมฝนหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19 ณ กรมฝนหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างขวัญกำลังใจ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อประสานงานในหน่วยงาน

Photos from สารวัตรกรมปศุสัตว์'s post
20/04/2021

Photos from สารวัตรกรมปศุสัตว์'s post

Photos from สารวัตรกรมปศุสัตว์'s post
19/04/2021

Photos from สารวัตรกรมปศุสัตว์'s post

Photos from สารวัตรกรมปศุสัตว์'s post
17/04/2021

Photos from สารวัตรกรมปศุสัตว์'s post

Photos from สารวัตรกรมปศุสัตว์'s post
17/04/2021

Photos from สารวัตรกรมปศุสัตว์'s post

Photos from สารวัตรกรมปศุสัตว์'s post
16/04/2021

Photos from สารวัตรกรมปศุสัตว์'s post

จุดบริการประชาชน เทศกาลวันสงกรานต์ 2564http://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal-cat/239-...
08/04/2021
จุดบริการประชาชน

จุดบริการประชาชน เทศกาลวันสงกรานต์ 2564
http://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal-cat/239-songkarn64

จุดบริการประชาชน รายละเอียด Super User ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าว/กิจกรรม/ประชุม/สัมมนา กองสารวัตรและกักกัน 08 เมษา.....

Photos from สารวัตรกรมปศุสัตว์'s post
14/03/2021

Photos from สารวัตรกรมปศุสัตว์'s post

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564  เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน  เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรค COVID-19 ณ กรมศุสัตว์ กระทรวงเ...
09/02/2021

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรค COVID-19 ณ กรมศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 29 มกราคม 2563เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COV...
29/01/2021

วันที่ 29 มกราคม 2563
เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ณ. กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 23 มกราคม 2563เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ณ. กรมปศุสัตว์
28/01/2021

วันที่ 23 มกราคม 2563
เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ณ. กรมปศุสัตว์

วันที่ 11 มกราคม 2563เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ณ. สำนักงานปฏิรูปที่ดิ...
11/01/2021

วันที่ 11 มกราคม 2563
เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ณ. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 9 มกราคม 2564นายสุรเดช สมิเปรม (รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ) พร้อมด้วย นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา (เลขานุการกรม)นำทีมเจ...
09/01/2021

วันที่ 9 มกราคม 2564
นายสุรเดช สมิเปรม (รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ) พร้อมด้วย นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา (เลขานุการกรม)
นำทีมเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน เข้าพ่นน้ำยาป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ณ. กรมปศุสัตว์

Photos from สารวัตรกรมปศุสัตว์'s post
09/01/2021

Photos from สารวัตรกรมปศุสัตว์'s post

วันที่ 9 มกราคม 2564นายสุรเดช สมิเปรม (รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ) พร้อมด้วย นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา (เลขานุการกรม)นำทีมเจ...
09/01/2021

วันที่ 9 มกราคม 2564
นายสุรเดช สมิเปรม (รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ) พร้อมด้วย นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา (เลขานุการกรม)
นำทีมเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน เข้าพ่นน้ำยาป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ณ. กรมปศุสัตว์

Photos from สารวัตรกรมปศุสัตว์'s post
03/01/2021

Photos from สารวัตรกรมปศุสัตว์'s post

วันที่ 3 มกราคม 2564เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ, ลาดกระบัง, สุพรรณบุรี, อยุธยา ...
03/01/2021

วันที่ 3 มกราคม 2564
เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ, ลาดกระบัง, สุพรรณบุรี, อยุธยา เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรค COVID-19 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 28 ธันวาคม 2563กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมต้านเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อาคารสำนักงาน...
29/12/2020

วันที่ 28 ธันวาคม 2563
กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมต้านเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อาคารสำนักงานกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานและผู้มาติดต่อประสานงานในหน่วยงาน

ที่อยู่

กองสารวัตรและกักกัน ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ถ.ติวานนท์
Bangkok
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 501 3473

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สารวัตรกรมปศุสัตว์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สารวัตรกรมปศุสัตว์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอสอบถามครับ ว่าการขนส่งเนื้อหมูที่ทำการชำแหละแล้ว นำขึ้นรถโดยมิได้มีสิ่งใดปิดบัง หรือควบคุมความสะอาด ตลอดจนป้องกันการกระเด็นของของเหลวที่มาจากเนื้อหมูที่อยู่บนรถ ไปยังผู้ใช้รถบนท้องถนนอื่นๆ ร้องเรียนที่ไหนได้ครับ? จากรูปบนถนนเส้น345 ซ่อมสร้าง ปทุมธานี
รับสมัครเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทสภา 11-22 มกราคม 2564
สัตวแพทยสภา เปิดรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภาวันจันทร์นี้ ! #ใครลงสมัครได้บ้าง ต้องเป็นหมออาวุโส หรือเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือไม่? #คำตอบคือ 1. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 2. ไม่เคยถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตฯ 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หากคุณมีคุณสมบัติครบถ้วน ขอเชิญยื่นใบสมัคร 2 ช่องทาง ได้แก่ 1. สำนักงานสัตวแพทยสภา ชั้น 1 2. ทางอีเมล [email protected] ระหว่างวันที่ 11 - 22 มกราคม 2564 ในเวลาทำการเท่านั้น ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ร่วมต้าน
รบกวนสอบถามเรื่องการขอใบอนุญาติ ร 9 และ ร 10 ได้มั๊ยครับ
5 กรกฎาคม 2561 เมือง เทศบาลนครนครสวรรค์ 1. วัดสุคต 2. วัดไทรย์ใต้ เริ่มตั้งแต่เวลาเท่าใหร่ครับ ต้องการทำหมันสุนัขครับ
สวัสดีค่ะ รบกวนถามหน่อยนะคะ หนูได้ทำใบ ร.10 ไว้แล้ว ถ้ามีการขนซากสัตว์ไปต่างจังหวัด จำเป็นต้องทำใบ ร.4อิกมั้ยคะ
แผนที่แสดงจังหวัดประกาศเขตเฝ้าระวังโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า African Horse Sickness ; AHS
สุขสันต์วันสงกรานต์ 2563