สารวัตรกรมปศุสัตว์

สารวัตรกรมปศุสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเหมือนปกติ

http://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal-cat/204-newsdaily9102563สารวัตรปศุสัตว์ บุกตรวจ...
09/10/2020
สารวัตรปศุสัตว์ บุกตรวจอายัดซากเนื้อกระบือลักลอบนำเข้า 1.24 หมื่นกก. มูลค่า 2.5 ล.

http://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal-cat/204-newsdaily9102563
สารวัตรปศุสัตว์ บุกตรวจอายัดซากเนื้อกระบือลักลอบนำเข้า 1.24 หมื่นกก. มูลค่า 2.5 ล.

กรมปศุสัตว์ ส่งชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมาย จากกองสารวัตรและกักกัน เข้าตรวจค้นห้องเย็น 10 แห่งในพื้นที่จัง

กรมปศุสัตว์ คุมเข้มเนื้อสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศhttp://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal...
10/07/2020
กรมปศุสัตว์ คุมเข้มเนื้อสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศ

กรมปศุสัตว์ คุมเข้มเนื้อสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศ
http://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal-cat/201-dld-import-export

  ''กรมปศุสัตว์''คุมเข้มเนื้อสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศ''ปศุสัตว์''ยึดมาตรการควบคุมการนำเข้าเนื้อสัตว์จากต

นำเข้าโคมีชีวิต ต้องปลอดโรคระบาดสัตว์http://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal-cat/200-im...
02/07/2020
นำเข้าโคมีชีวิต ต้องปลอดโรคระบาดสัตว์

นำเข้าโคมีชีวิต ต้องปลอดโรคระบาดสัตว์
http://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal-cat/200-importcatter

''ปศุสัตว์''ย้ำนำเข้าโคมีชีวิต ต้องปลอดโรคระบาดสัตว์กรมปศุสัตว์มอบหมายด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ ต้อ

สุนัข-แมวไปต่างประเทศ ต้องเตรียมเอกสาร...http://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal-cat/19...
25/06/2020
สุนัข-แมวไปต่างประเทศ ต้องเตรียมเอกสาร-และตรวจสุขภาพ

สุนัข-แมวไปต่างประเทศ ต้องเตรียมเอกสาร...
http://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal-cat/199-dog-cat-export

นายสัตวแพทย์คมสัน รุ่งเรือง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกันประชุมขั้นตอนการส่งออกสุกร
25/06/2020

ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน
ประชุมขั้นตอนการส่งออกสุกร

ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน
ประชุมขั้นตอนการส่งออกสุกร

1 มิถุนายน 2563วันดื่มนมโลก World Milk Day กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ สนับสนุนการดื่มนม สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้นก...
28/05/2020

1 มิถุนายน 2563
วันดื่มนมโลก World Milk Day
กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ สนับสนุนการดื่มนม
สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้นกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู #WorldMilkDay & #EnjoyDairy

17/05/2020
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคกาฬโรคในม้า "African Horse Sickness"

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคกาฬโรคในม้า "African Horse Sickness" กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคกาฬโรคในม้า "African Horse Sickness" กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

13 พฤษภาคม 2563      มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคกาฬโรคในม้า "African Horse Sickness" จังหวัดอ่างทอง     กองสารวัตรและกัก...
14/05/2020

13 พฤษภาคม 2563
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคกาฬโรคในม้า "African Horse Sickness" จังหวัดอ่างทอง
กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 1 กลุ่มด่านฯ ที่ 10 (ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี, สุพรรณบุรี, สระบุรี, ชัยนาท, พิจิตร, อยุธยา, ท่าเรือกรุงเทพฯ ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง เข้าควบคุมและเฝ้าระวัง โรคกาฬโรคในม้า "African Horse Sickness" โดยเข้ากางมุ้งรอบคอกม้า เพื่อป้องกันยุง ลิ้น เหลือบ ที่เป็นพาหะโรคระบาดของโรคชนิดนี้ จึงขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า

หยุดเคลื่อนย้ายม้าอย่างเด็ดขาด

13 พฤษภาคม 2563
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคกาฬโรคในม้า "African Horse Sickness" จังหวัดอ่างทอง
กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 1 กลุ่มด่านฯ ที่ 10 (ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี, สุพรรณบุรี, สระบุรี, ชัยนาท, พิจิตร, อยุธยา, ท่าเรือกรุงเทพฯ ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง เข้าควบคุมและเฝ้าระวัง โรคกาฬโรคในม้า "African Horse Sickness" โดยเข้ากางมุ้งรอบคอกม้า เพื่อป้องกันยุง ลิ้น เหลือบ ที่เป็นพาหะโรคระบาดของโรคชนิดนี้ จึงขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า

หยุดเคลื่อนย้ายม้าอย่างเด็ดขาด

13/05/2020

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคกาฬโรคในม้า "African Horse Sickness" กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 1 กลุ่มด่านฯ ที่ 10 (ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี, สุพรรณบุรี, สระบุรี, ชัยนาท, พิจิตร, อยุธยา, ท่าเรือกรุงเทพฯ ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เข้าควบคุมและเฝ้าระวัง โรคกาฬโรคในม้า "African Horse Sickness" โดยเข้ากางมุ้งรอบคอกม้า เพื่อป้องกันยุง ลิ้น เหลือบ ที่เป็นพาหะโรคระบาดของโรคชนิดนี้ จึงขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า หยุดเคลื่อนย้ายม้าอย่างเด็ดขาด

11 พฤษภาคม 2563มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคกาฬโรคในม้า "African Horse Sickness"กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับกลุ่มด่านกักกัน...
11/05/2020

11 พฤษภาคม 2563

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคกาฬโรคในม้า "African Horse Sickness"

กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 1 กลุ่มด่านฯ ที่ 10 (ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี, สุพรรณบุรี, สระบุรี, ชัยนาท, พิจิตร, อยุธยา, ท่าเรือกรุงเทพฯ ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เข้าควบคุมและเฝ้าระวัง โรคกาฬโรคในม้า "African Horse Sickness"
โดยเข้ากางมุ้งรอบคอกม้า เพื่อป้องกันยุง ลิ้น เหลือบ ที่เป็นพาหะโรคระบาดของโรคชนิดนี้

จึงขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า
หยุดเคลื่อนย้ายม้าอย่างเด็ดขาด

11 พฤษภาคม 2563

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคกาฬโรคในม้า "African Horse Sickness"

กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 1 กลุ่มด่านฯ ที่ 10 (ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี, สุพรรณบุรี, สระบุรี, ชัยนาท, พิจิตร, อยุธยา, ท่าเรือกรุงเทพฯ ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เข้าควบคุมและเฝ้าระวัง โรคกาฬโรคในม้า "African Horse Sickness"
โดยเข้ากางมุ้งรอบคอกม้า เพื่อป้องกันยุง ลิ้น เหลือบ ที่เป็นพาหะโรคระบาดของโรคชนิดนี้

จึงขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า
หยุดเคลื่อนย้ายม้าอย่างเด็ดขาด

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 1 กลุ่มด่านฯ ที่ 10 (ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี, สุพ...
11/05/2020

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563

กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 1 กลุ่มด่านฯ ที่ 10 (ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี, สุพรรณบุรี, สระบุรี, ชัยนาท, พิจิตร, อยุธยา, ท่าเรือกรุงเทพฯ ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เข้าควบคุมและเฝ้าระวัง โรคกาฬโรคในม้า "African Horse Sickness" โดยเข้ากางมุ้งรอบคอกม้า เพื่อป้องกันยุง ลิ้น เหลือบ ที่เป็นพาหะโรคระบาดของโรคชนิดนี้

จึงขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า
หยุดเคลื่อนย้ายม้าอย่างเด็ดขาด

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563

กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 1 กลุ่มด่านฯ ที่ 10 (ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี, สุพรรณบุรี, สระบุรี, ชัยนาท, พิจิตร, อยุธยา, ท่าเรือกรุงเทพฯ ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เข้าควบคุมและเฝ้าระวัง โรคกาฬโรคในม้า "African Horse Sickness" โดยเข้ากางมุ้งรอบคอกม้า เพื่อป้องกันยุง ลิ้น เหลือบ ที่เป็นพาหะโรคระบาดของโรคชนิดนี้

จึงขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า
หยุดเคลื่อนย้ายม้าอย่างเด็ดขาด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563กองสารวัตรและกักกัน พร้อมกับด่านกักกันสัตว์ฯ ประชุมร่วมกับ  สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์  ผ...
09/05/2020

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
กองสารวัตรและกักกัน พร้อมกับด่านกักกันสัตว์ฯ ประชุมร่วมกับ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ Video Conference เพื่อรับมือ การระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African horse sickness)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
กองสารวัตรและกักกัน พร้อมกับด่านกักกันสัตว์ฯ ประชุมร่วมกับ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ Video Conference เพื่อรับมือ การระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African horse sickness)

1 พฤษภาคม 63 อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COVI...
01/05/2020

1 พฤษภาคม 63 อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19
ในพื้นที่สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างขวัญกำลังใจ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานและผู้มาติดต่อประสานงานในหน่วยงาน #เราจะเป็นอีกหนึ่งพลังร่วมต้านเชื้อโรคCOVID19

1 พฤษภาคม 63 อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19
ในพื้นที่สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างขวัญกำลังใจ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานและผู้มาติดต่อประสานงานในหน่วยงาน #เราจะเป็นอีกหนึ่งพลังร่วมต้านเชื้อโรคCOVID19

Update จังหวัดประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า AHS ในชนิดสัตว์ ม้า ลา ล่อ ม้าลาย และอูฐ
01/05/2020

Update จังหวัดประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า AHS ในชนิดสัตว์ ม้า ลา ล่อ ม้าลาย และอูฐ

Update ประกาศ เรื่องกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า AHS ในชนิดสัตว์ ม้า ลา ล่อ ม้าลาย และอูฐ http://a...
27/04/2020
กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า AHS

Update ประกาศ เรื่องกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า AHS ในชนิดสัตว์ ม้า ลา ล่อ ม้าลาย และอูฐ

http://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal-cat/194-ahs

ประกาศ เรื่องกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า AHS ในชนิดสัตว์ ม้า ลา ล่อ ม้าลาย และอูฐ  

25 เมษายน 2563 อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค CO...
25/04/2020

25 เมษายน 2563 อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19
ในกรมปศุสัตว์ เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างขวัญกำลังใจ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานและผู้มาติดต่อประสานงานในหน่วยงาน
และในสมาคมนกพิราบแข่ง 3 สมาคม #เราจะเป็นอีกหนึ่งพลังร่วมต้านเชื้อโรคCOVID19

25 เมษายน 2563 อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19
ในกรมปศุสัตว์ เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างขวัญกำลังใจ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานและผู้มาติดต่อประสานงานในหน่วยงาน
และในสมาคมนกพิราบแข่ง 3 สมาคม #เราจะเป็นอีกหนึ่งพลังร่วมต้านเชื้อโรคCOVID19

แผนที่แสดงจังหวัดประกาศเขตเฝ้าระวังโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า African Horse Sickness ; AHS
24/04/2020

แผนที่แสดงจังหวัดประกาศเขตเฝ้าระวังโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า African Horse Sickness ; AHS

http://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal-cat/194-ahs
23/04/2020
กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า AHS

http://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal-cat/194-ahs

ประกาศ เรื่องกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า AHS ในชนิดสัตว์ ม้า ลา ล่อ ม้าลาย และอูฐ จ

ประกาศ เรื่องกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า AHS ในชนิดสัตว์ ม้า ลา ล่อ ม้าลาย และอูฐ http://aqi.dld....
22/04/2020
กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า AHS

ประกาศ เรื่องกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า AHS ในชนิดสัตว์ ม้า ลา ล่อ ม้าลาย และอูฐ

http://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal-cat/194-ahs

ประกาศ เรื่องกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า AHS ในชนิดสัตว์ ม้า ลา ล่อ ม้าลาย และอูฐ จ

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ประเด็นหารือเรื่อง การควบคุม ...
21/04/2020

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
ประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ประเด็นหารือเรื่อง การควบคุม ป้องกัน โรคระบาดในสุกร และการแก้ไขปัญหาราคาสุกรหน้าฟาร์มตกต่ำ
โดยมี นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
ณ ห้องประชุม 1 กองสารวัตรและกักกัน ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
ประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ประเด็นหารือเรื่อง การควบคุม ป้องกัน โรคระบาดในสุกร และการแก้ไขปัญหาราคาสุกรหน้าฟาร์มตกต่ำ
โดยมี นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
ณ ห้องประชุม 1 กองสารวัตรและกักกัน ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี

19/04/2020
พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 18 เมษายน 2563
คุณชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)
คุณสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล (เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
คุณศิริภา อินทวิเชียร (ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร)

นำทีมงาน
ชุดเฉพาะกิจ กองสารวัตรและกักกัน
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณซอยหมอเหล็ง

วันที่ 18 เมษายน 2563 คุณชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) คุณสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล (เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) คุ....

วันที่ 18 เมษายน 2563คุณชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)คุณสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล (เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) คุณศิริภา อ...
18/04/2020

วันที่ 18 เมษายน 2563
คุณชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)

คุณสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
(เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)

คุณศิริภา อินทวิเชียร
(ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร)

นำทีมงาน
ชุดเฉพาะกิจ
กองสารวัตรและกักกัน
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณซอยหมอเหล็ง

วันที่ 18 เมษายน 2563
คุณชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)

คุณสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
(เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)

คุณศิริภา อินทวิเชียร
(ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร)

นำทีมงาน
ชุดเฉพาะกิจ
กองสารวัตรและกักกัน
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณซอยหมอเหล็ง

17/04/2020
เราจะเป็นอีกหนึ่งพลังร่วมต้านเชื้อโรค COVID-19

#เราจะเป็นอีกหนึ่งพลังร่วมต้านเชื้อโรคCOVID19

https://youtu.be/JFpKxhSNeaE

16 เมษายน 2563 อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่...

16 เมษายน 2563อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COV...
17/04/2020

16 เมษายน 2563
อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19 ในพื้นที่สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างขวัญกำลังใจ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งานและผู้มาติดต่อประสานงานในหน่วยงาน

#เราจะเป็นอีกหนึ่งพลังร่วมต้านเชื้อโรคCOVID19

16 เมษายน 2563
อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19 ในพื้นที่สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างขวัญกำลังใจ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งานและผู้มาติดต่อประสานงานในหน่วยงาน

#เราจะเป็นอีกหนึ่งพลังร่วมต้านเชื้อโรคCOVID19

16/04/2020
เฝ้าระวังและการป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า African Horse Sickness : AHS

กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองราชบุรี
- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางแพ
- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดำเนินสะดวก
- กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 7
- ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพฯ
- ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง
- ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เข้าพื้นที่จังหวัดราชบุรีเฝ้าระวังและการป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า African Horse Sickness : AHS
1. พ่นยากำจัดแมลง และน้ำยายาไล่แมลง
2. กางมุ้งป้องกันแมลงที่เป็นพาหะนำโรค
3. ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

https://youtu.be/c4JRPaSL6uY

กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี - สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองราชบุรี - สำนักงาน.....

13/04/2020
โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า African Horse Sickness : AHS

โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า African Horse Sickness : AHS

https://youtu.be/-TaC0l9crmE

โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า African Horse Sickness : AHS เป็นโรคติดเชื้อในสัตว์ตระกูลม้า ได้แก่ ม้า ลา ล่อ ม้าลาย โรคนี้เกิดจากเชื...

Info graphic รวมพลังต้านเชื้อไวรัส COVID-19 กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
13/04/2020

Info graphic รวมพลังต้านเชื้อไวรัส COVID-19 กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Info graphic รวมพลังต้านเชื้อไวรัส COVID-19 กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สุขสันต์วันสงกรานต์ 2563
13/04/2020

สุขสันต์วันสงกรานต์ 2563

โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า African Horse Siskness : AHS  เป็นโรคติดเชื้อในสัตว์ตระกูลม้า ได้แก่ ม้า ลา ล่อ ม้าลาย โรคนี้เกิดจ...
12/04/2020
โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า African Horse Siskness

โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า African Horse Siskness : AHS เป็นโรคติดเชื้อในสัตว์ตระกูลม้า ได้แก่ ม้า ลา ล่อ ม้าลาย โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส

http://aqi.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/19-royal-cat/192-african-horse-siskness

โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า African Horse Siskness : AHS  เป็นโรคติดเชื้อในสัตว์ตระกูลม้า ได้แก่ ม้า ลา ล่อ ม้าลาย โรคนี้เกิดจา

12 เมษายน 2563 อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค  C...
12/04/2020

12 เมษายน 2563
อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19 ในพื้นที่กรมประมง ทั้งใน Office และอาคารสำนักงานอาทิเช่น อาคารจุฬาภรณ์ อาคารปลอดประะสพ อาคารปรีดากรรณสูต
อาคารเซฟเดค-นาก้า รวมทั้งหมด 25 อาคาร เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างขวัญกำลังใจ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งานและผู้มาติดต่อประสานงานในหน่วยงานต่อไป รวมพลังร่วมต้านเชื้อโรค COVID-19

12 เมษายน 2563
อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19 ในพื้นที่กรมประมง ทั้งใน Office และอาคารสำนักงานอาทิเช่น อาคารจุฬาภรณ์ อาคารปลอดประะสพ อาคารปรีดากรรณสูต
อาคารเซฟเดค-นาก้า รวมทั้งหมด 25 อาคาร เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างขวัญกำลังใจ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งานและผู้มาติดต่อประสานงานในหน่วยงานต่อไป รวมพลังร่วมต้านเชื้อโรค COVID-19

10 เมษายน 2563 อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกันจัดชุดเฉพาะกิจ ...
10/04/2020

10 เมษายน 2563
อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกันจัดชุดเฉพาะกิจ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สระบุรี เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19 ในพื้นที่
ในพี้นที่ 1. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2. กรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมพลังร่วมต้านเชื้อโรค COVID-19

10 เมษายน 2563
อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกันจัดชุดเฉพาะกิจ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สระบุรี เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19 ในพื้นที่
ในพี้นที่ 1. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2. กรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมพลังร่วมต้านเชื้อโรค COVID-19

วันที่ 9 เมษายน 2563กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ ผอ.กองสารวัตรและกัก...
10/04/2020

วันที่ 9 เมษายน 2563
กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดชุดเฉพาะกิจ และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สระบุรี เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19 ในพื้นที่ เขตดุสิต และเขตบางซื่อ

วันที่ 9 เมษายน 2563
กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดชุดเฉพาะกิจ และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สระบุรี เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19 ในพื้นที่ เขตดุสิต และเขตบางซื่อ

ที่อยู่

กองสารวัตรและกักกัน ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี
Bangkok
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 501 3473

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สารวัตรกรมปศุสัตว์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สารวัตรกรมปศุสัตว์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รบกวนสอบถามเรื่องการขอใบอนุญาติ ร 9 และ ร 10 ได้มั๊ยครับ
5 กรกฎาคม 2561 เมือง เทศบาลนครนครสวรรค์ 1. วัดสุคต 2. วัดไทรย์ใต้ เริ่มตั้งแต่เวลาเท่าใหร่ครับ ต้องการทำหมันสุนัขครับ
สวัสดีค่ะ รบกวนถามหน่อยนะคะ หนูได้ทำใบ ร.10 ไว้แล้ว ถ้ามีการขนซากสัตว์ไปต่างจังหวัด จำเป็นต้องทำใบ ร.4อิกมั้ยคะ
แผนที่แสดงจังหวัดประกาศเขตเฝ้าระวังโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า African Horse Sickness ; AHS
สุขสันต์วันสงกรานต์ 2563