สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดูแล พัฒนาและบำรุงรักษางานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานและประชาคมภายในสถาบัน

เปิดเหมือนปกติ

Photos from NIDA Thailand's post
06/01/2022

Photos from NIDA Thailand's post

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้มีประกาศสถาบันฯ  เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๑๐) ...
03/01/2022

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้มีประกาศสถาบันฯ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๑๐) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศและอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
🧑‍💻 สำนักขอแจ้งช่องทางการติดต่อดังนี้
📍ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทาง inbox facebook : https://www.facebook.com/NIDA.ITC และสำหรับการติดต่อประสานงานเบื้องต้น โทรศัพท์ 02-727-3249
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้มีประกาศสถาบันฯ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๑๐) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศและอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
🧑‍💻 สำนักขอแจ้งช่องทางการติดต่อดังนี้
📍ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทาง inbox facebook : https://www.facebook.com/NIDA.ITC และสำหรับการติดต่อประสานงานเบื้องต้น โทรศัพท์ 02-727-3249
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

📍กำหนดการให้บริการคำปรึกษาระบบ i-Thesis ประจำเดือนมกราคม  2565  😀 🕐 วันอังคารและวันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. 📢📢 การให้...
29/12/2021

📍กำหนดการให้บริการคำปรึกษาระบบ i-Thesis ประจำเดือนมกราคม 2565 😀
🕐 วันอังคารและวันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
📢📢 การให้บริการคำปรึกษา i -Thesis ให้บริการผ่าน MS TEAMS เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด COVID -19 จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2565 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

📍กำหนดการให้บริการคำปรึกษาระบบ i-Thesis ประจำเดือนมกราคม 2565 😀
🕐 วันอังคารและวันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
📢📢 การให้บริการคำปรึกษา i -Thesis ให้บริการผ่าน MS TEAMS เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด COVID -19 จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2565 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและการบริการขายโควตาการพิมพ์งาน เดือนมกราคม 2565 ...
28/12/2021

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและการบริการขายโควตาการพิมพ์งาน เดือนมกราคม 2565 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงสำนักจะประกาศให้ทราบทาง www.itc.nida.ac.th และ https://www.facebook.com/NIDA.ITC
#ขออภัยในความไม่สะดวก #ประกาศปิดLab

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและการบริการขายโควตาการพิมพ์งาน เดือนมกราคม 2565 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงสำนักจะประกาศให้ทราบทาง www.itc.nida.ac.th และ https://www.facebook.com/NIDA.ITC
#ขออภัยในความไม่สะดวก #ประกาศปิดLab

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารทุกท่านค่ะ
27/12/2021

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารทุกท่านค่ะ

ทุกคน!!! ก่อนสิ้นปี ผู้ใช้ 📱NIDA U APP 📍อย่าลืมเอา points มาแลกของรางวัลก่อนหมดอายุนะคะ 🎁Admin 🔎เข้าไปดูในเมนู Service -...
24/12/2021
สิ้นปีนี้คะแนนหมดายุ

ทุกคน!!! ก่อนสิ้นปี ผู้ใช้ 📱NIDA U APP
📍อย่าลืมเอา points มาแลกของรางวัลก่อนหมดอายุนะคะ 🎁

Admin 🔎เข้าไปดูในเมนู Service --> Redeem
ของรางวัลเพรียบเลยค่ะ 🤩🥳😜 ทั้งส่วนลด McDonald's,Foodpanda,BBQ Plaza ฯ

👉วิธีตรวจสอบคะแนน https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapp.ktbuniversity.com%2Fview%2F34%2Fnews%2F9112%3Fv%3D1640312952661%26language%3Den%26fbclid%3DIwAR3q3QIHKr0uNKVDsqda3G_xGFJxITqld-CoLVClevHaK4OHDG8Q4niEoRU&h=AT14TeTR9NfMdx93j6uau3X5oPDwH_4PgqV00kcTu9oaDo6lkvlw0S-7q0P8XydssjMirELm3yG3eD_TpHvUavBKbKSTqsUW1Asjx2jH8MVxtuTuxmr-SHlFxogmGQNNCVOo

สำหรับท่านที่มีคะแนนจะหมดอายุส...

ปิดระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (stadium.nida.ac.th) ชั่วคราวเริ่มปิด พุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 00.01 น. ค่ะขออภั...
21/12/2021

ปิดระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (stadium.nida.ac.th) ชั่วคราว
เริ่มปิด พุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 00.01 น. ค่ะ
ขออภัยในความไม่สะดวก หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด สำนักจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

📢⚠️สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้งปิดระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (stadium.nida.ac.th) ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของการจัดห้องเรียนอัตโนมัติให้รองรับการเปิดใช้งานในภาคเรียนใหม่ วันเวลาดังนี้ค่ะ
ขออภัยในความไม่สะดวก หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด สำนักจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

📢⚠️สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้งปิดระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (stadium.nida.ac.th) ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมใ...
17/12/2021

📢⚠️สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้งปิดระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (stadium.nida.ac.th) ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของการจัดห้องเรียนอัตโนมัติให้รองรับการเปิดใช้งานในภาคเรียนใหม่ วันเวลาดังนี้ค่ะ
ขออภัยในความไม่สะดวก หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด สำนักจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

📢⚠️สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้งปิดระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (stadium.nida.ac.th) ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของการจัดห้องเรียนอัตโนมัติให้รองรับการเปิดใช้งานในภาคเรียนใหม่ วันเวลาดังนี้ค่ะ
ขออภัยในความไม่สะดวก หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด สำนักจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

08/12/2021

เทศกาลแห่งความสุขมาถึงแล้ว ของรางวัลมากมายอยากแจกมากๆค่ะ
ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัล เพียงแค่สแกน QR Code
ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุด
ประจำปีการศึกษา 2564

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2564
ลิ้งก์ร่วมสนุก: https://forms.office.com/r/wBQDUV3fwE
หรือจะสแกน QR Code ในภาพก็ร่วมสนุกได้เช่นกันค่ะ

🎁ลุ้นรับรางวัลบัตรของขวัญคาเฟ่ อเมซอน สาขานิด้า มูลค่ากว่า 600 บาท และของรางวัลอื่น ๆอีกมากมาย รวม 19 รางวัล ว้าวว ไม่เล่นไม่ได้แล้ว

🔊ประกาศผลผู้โชคดีทางหน้าเพจ วันที่ 6 มกราคม 2565
#NIDALibrary #หนึ่งเสียงของคุณมีความหมายกับเรา

📢ประกาศ รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “Easy life designed by yours.”แชร์ไอเดียใหม่ ให้ชีวิตในนิด้าง่ายกว่าเดิม ด้วย NIDA U A...
03/12/2021

📢ประกาศ รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “Easy life designed by yours.”
แชร์ไอเดียใหม่ ให้ชีวิตในนิด้าง่ายกว่าเดิม ด้วย NIDA U Application
🎉🎉ได้รับ E Voucher BAR B Q PLAZA 🎉🎉ส่วนลด มูลค่า 100 บาท
จำนวน 22 ท่าน ที่แสดงความคิดเห็นตรงกติกาที่กำหนด รายชื่อดังต่อไปนี้ ...

*หากท่านมีรายชื่อเป็นผู้โชคดีแต่ยังไม่ได้รับอีเมล Voucher ส่วนลด (จัดส่งภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2564) กรุณาติดต่อผ่านช่องทาง Facebookสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

📢ประกาศ รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “Easy life designed by yours.”
แชร์ไอเดียใหม่ ให้ชีวิตในนิด้าง่ายกว่าเดิม ด้วย NIDA U Application
🎉🎉ได้รับ E Voucher BAR B Q PLAZA 🎉🎉ส่วนลด มูลค่า 100 บาท
จำนวน 22 ท่าน ที่แสดงความคิดเห็นตรงกติกาที่กำหนด รายชื่อดังต่อไปนี้ ...

*หากท่านมีรายชื่อเป็นผู้โชคดีแต่ยังไม่ได้รับอีเมล Voucher ส่วนลด (จัดส่งภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2564) กรุณาติดต่อผ่านช่องทาง Facebookสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและการบริการขายโควตาการพิมพ์งาน เดือนธันวาคม 2564...
30/11/2021

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและการบริการขายโควตาการพิมพ์งาน เดือนธันวาคม 2564 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงสำนักจะประกาศให้ทราบทาง www.itc.nida.ac.th และ https://www.facebook.com/NIDA.ITC
#ขออภัยในความไม่สะดวก #ประกาศปิดLab

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและการบริการขายโควตาการพิมพ์งาน เดือนธันวาคม 2564 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงสำนักจะประกาศให้ทราบทาง www.itc.nida.ac.th และ https://www.facebook.com/NIDA.ITC
#ขออภัยในความไม่สะดวก #ประกาศปิดLab

⏰ใกล้หมดเขตแล้วค่ะ รีบเข้าไปcomments ลุ้นรางวัลกันนะคะ 🎁
30/11/2021

⏰ใกล้หมดเขตแล้วค่ะ รีบเข้าไปcomments ลุ้นรางวัลกันนะคะ 🎁

📢ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรนิด้าร่วมกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็น
“Easy life designed by yours. ”
แชร์ไอเดียใหม่ ให้ชีวิตในนิด้าง่ายกว่าเดิม ด้วย NIDA U Application📲

🎁ลุ้นรับ E Voucher ส่วนลด BAR B Q PLAZA
🎁มูลค่า 100 บาท, จำนวน 80 รางวัล

📍ร่วมแสดงความคิดเห็น(comment) เสนอไอเดียที่อยากให้เพิ่มหรือปรับปรุงการใช้งาน NIDA U Application ใต้ข่าวสารใน App เรื่อง “Easy life designed by yours. ” แชร์ไอเดียใหม่ ให้ชีวิตในนิด้าง่ายกว่าเดิม ด้วย NIDA U Application
📍ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 – 2 ธันวาคม 2564
📍1 ท่าน จะได้ 1 สิทธิ์ ลุ้นรางวัล

อ่านกติกาเพิ่มเติมและDownload App https://app.ktbuniversity.com/view/34/news/8640?v=1637659145033&language=en&fbclid=IwAR2AE6Ls3laQa4up9PscfuO9fQ14SKMt1bpDohUlJTV_zympDy_BwE3uqj8

📍กำหนดการให้บริการคำปรึกษาระบบ i-Thesis ประจำเดือนธันวาคม 2564  😀 🕐 วันอังคารและวันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. 📢📢 การให้...
26/11/2021

📍กำหนดการให้บริการคำปรึกษาระบบ i-Thesis ประจำเดือนธันวาคม 2564 😀
🕐 วันอังคารและวันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
📢📢 การให้บริการคำปรึกษา i -Thesis ให้บริการผ่าน MS TEAMS เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด COVID -19 จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

📍กำหนดการให้บริการคำปรึกษาระบบ i-Thesis ประจำเดือนธันวาคม 2564 😀
🕐 วันอังคารและวันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
📢📢 การให้บริการคำปรึกษา i -Thesis ให้บริการผ่าน MS TEAMS เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด COVID -19 จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

25/11/2021

💉 “นิด้า” เปิดลงทะเบียน “รับวัคซีน COVID-19” (เฉพาะเข็มที่ 1) วันนี้ - 20 ธ.ค.64 ‼️

📱ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน : นักศึกษาปัจจุบันทุกท่าน (นักศึกษาไทย – นักศึกษาต่างชาติ ทั้งในพื้นที่ส่วนกลาง กทม. และส่วนภูมิภาค ที่มีความประสงค์หรือสามารถเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนได้)

🩺 ให้บริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

✅ เปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน QueQ คลิก link https://bit.ly/35FdtW5 หรือสแกน QR CODE
(หากสิทธิ์ในวันนั้นๆเต็ม จะไม่สามารถกดเลือกวันดังกล่าวได้)
✅ เข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย ควรเดินทางไปถึงที่หมายล่วงหน้า 30 นาที
✅ นักศึกษาไทย : ต้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลและทำการพิมพ์เอกสาร “แบบแสดงความยินยอมและลงข้อมูลการฉีดวัคซีน” (พิมพ์หน้า-หลัง 1 แผ่น) ผ่านทางเว็บไซต์ https://co-vaccine.kmitl.ac.th/quick-search (ข้อมูลจะแสดงในระบบล่วงหน้า 1 วันก่อนนัดหมาย) พร้อมนำบัตรประชาชน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน (สจล.)
✅ นักศึกษาต่างชาติ : ติดต่อเคาน์เตอร์บริการ ณ จุดฉีดวัคซีน เพื่อลงนามในเอกสารยินยอม พร้อมแสดงพาสปอร์ตตัวจริง

📍เนื่องจากวัคซีนที่สถาบันได้รับการจัดสรรในแต่ละวัน มีจำนวนจำกัด จึงขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับสิทธิ์ โปรดเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย เพื่อมิให้เกิดการเสียสิทธิ์และโอกาสของนักศึกษาท่านอื่นต่อไป

#NIDA #NIDAThailand

📢ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรนิด้าร่วมกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็น “Easy life designed by yours. ”แชร์ไอเดียใหม่ ให้ชีวิตในนิด...
23/11/2021

📢ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรนิด้าร่วมกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็น
“Easy life designed by yours. ”
แชร์ไอเดียใหม่ ให้ชีวิตในนิด้าง่ายกว่าเดิม ด้วย NIDA U Application📲

🎁ลุ้นรับ E Voucher ส่วนลด BAR B Q PLAZA
🎁มูลค่า 100 บาท, จำนวน 80 รางวัล

📍ร่วมแสดงความคิดเห็น(comment) เสนอไอเดียที่อยากให้เพิ่มหรือปรับปรุงการใช้งาน NIDA U Application ใต้ข่าวสารใน App เรื่อง “Easy life designed by yours. ” แชร์ไอเดียใหม่ ให้ชีวิตในนิด้าง่ายกว่าเดิม ด้วย NIDA U Application
📍ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 – 2 ธันวาคม 2564
📍1 ท่าน จะได้ 1 สิทธิ์ ลุ้นรางวัล

อ่านกติกาเพิ่มเติมและDownload App https://app.ktbuniversity.com/view/34/news/8640?v=1637659145033&language=en&fbclid=IwAR2AE6Ls3laQa4up9PscfuO9fQ14SKMt1bpDohUlJTV_zympDy_BwE3uqj8

📢ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรนิด้าร่วมกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็น
“Easy life designed by yours. ”
แชร์ไอเดียใหม่ ให้ชีวิตในนิด้าง่ายกว่าเดิม ด้วย NIDA U Application📲

🎁ลุ้นรับ E Voucher ส่วนลด BAR B Q PLAZA
🎁มูลค่า 100 บาท, จำนวน 80 รางวัล

📍ร่วมแสดงความคิดเห็น(comment) เสนอไอเดียที่อยากให้เพิ่มหรือปรับปรุงการใช้งาน NIDA U Application ใต้ข่าวสารใน App เรื่อง “Easy life designed by yours. ” แชร์ไอเดียใหม่ ให้ชีวิตในนิด้าง่ายกว่าเดิม ด้วย NIDA U Application
📍ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 – 2 ธันวาคม 2564
📍1 ท่าน จะได้ 1 สิทธิ์ ลุ้นรางวัล

อ่านกติกาเพิ่มเติมและDownload App https://app.ktbuniversity.com/view/34/news/8640?v=1637659145033&language=en&fbclid=IwAR2AE6Ls3laQa4up9PscfuO9fQ14SKMt1bpDohUlJTV_zympDy_BwE3uqj8

18/11/2021

นิด้า ‼️ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ (รอบพิเศษ 8/2564) 📣📣

✅ กรณีสอบสัมภาษณ์
✅ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
✅ กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงาน

ใครที่พลาดรอบที่แล้วของปีนี้ไป รอบนี้ต้องไม่พลาดแล้ว ววว วว ว ‼️‼️🔥⚡️

⏳ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 ธันวาคม 2564
✏️ สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th
📃 ติดตามข่าวสารการรับสมัคร ได้ที่ http://edserv.nida.ac.th

#NIDAThailand #MasterDegree #เรียนต่อ #ปริญญาโท

ประกาศ ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer L...
12/11/2021
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 1/2564 - :สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ:

ประกาศ ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

http://www.itc.nida.ac.th/home/student/2014-01-18-05-36-30/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A/680-result1-64

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีและส่งกำลังใจเชียร์ ตัวแทนบุคลากรนิด้าทุกท่าน เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับ...
12/11/2021

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีและส่งกำลังใจเชียร์ ตัวแทนบุคลากรนิด้าทุกท่าน เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.

💥ครั้งแรกของนิด้าที่ส่งตัวแทนเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. สภาพนักงานนิด้าขอส่งกำลังใจเชียร์ทุกท่านนะคะ 💕

📢ประกาศ รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “แชร์ไอเดีย อยากเพิ่มอะไร?ใน NIDA U Application พร้อมบอกเหตุผล” 🎉🎉ได้รับ E Voucher BAR...
09/11/2021

📢ประกาศ รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “แชร์ไอเดีย อยากเพิ่มอะไร?ใน NIDA U Application พร้อมบอกเหตุผล”
🎉🎉ได้รับ E Voucher BAR B Q PLAZA 🎉🎉ส่วนลด มูลค่า 100 บาท
จำนวน 12 ท่าน ที่แสดงความคิดเห็นตรงกติกาที่กำหนด รายชื่อดังต่อไปนี้ ...

📢ประกาศ รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “แชร์ไอเดีย อยากเพิ่มอะไร?ใน NIDA U Application พร้อมบอกเหตุผล”
🎉🎉ได้รับ E Voucher BAR B Q PLAZA 🎉🎉ส่วนลด มูลค่า 100 บาท
จำนวน 12 ท่าน ที่แสดงความคิดเห็นตรงกติกาที่กำหนด รายชื่อดังต่อไปนี้ ...

📢NIDA U Application พร้อมแล้ว!!!!  📱สำหรับบุคลากรนิด้าธนาคารกรุงไทยร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พัฒนา NIDA U App ...
01/11/2021

📢NIDA U Application พร้อมแล้ว!!!! 📱สำหรับบุคลากรนิด้า
ธนาคารกรุงไทยร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พัฒนา NIDA U App ให้เป็น One Stop Service ที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ในรั้วสถาบัน

🎉🎉พิเศษ🎉🎉 ขอเชิญบุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นใต้ข่าวสารในApp เรื่อง “แชร์ไอเดีย อยากเพิ่มอะไรใน NIDA U Application พร้อมบอกเหตุผล” 🎁ลุ้นรับ E Voucher ส่วนลด BAR B Q PLAZA มูลค่า 100 บาท, จำนวน 50 รางวัล หมดเขต 5 พฤษจิกายน 2564

📲Install NIDA U Application
search "NIDA UApp"
📍* สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ktbuniversity.nidamobile&hl=th&gl=US
📍*สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS
https://apps.apple.com/la/app/nida-uapp/id1538723826
📍ร่วมแสดงความคิดเห็น ชิงรางวัล
https://app.ktbuniversity.com/view/34/news/7968?v=1635145854109&language=th&fbclid=IwAR24RUFED2IEexi946kraDtH0kN4YinqgyYLp5JB5tVN4SN6ZF6X93HZC4A
⁉️หากมีปัญหาในการติดตั้งหรือการใช้งาน โปรดติดต่อ https://www.facebook.com/NIDA.ITC

📢NIDA U Application พร้อมแล้ว!!!! 📱สำหรับบุคลากรนิด้า
ธนาคารกรุงไทยร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พัฒนา NIDA U App ให้เป็น One Stop Service ที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ในรั้วสถาบัน

🎉🎉พิเศษ🎉🎉 ขอเชิญบุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นใต้ข่าวสารในApp เรื่อง “แชร์ไอเดีย อยากเพิ่มอะไรใน NIDA U Application พร้อมบอกเหตุผล” 🎁ลุ้นรับ E Voucher ส่วนลด BAR B Q PLAZA มูลค่า 100 บาท, จำนวน 50 รางวัล หมดเขต 5 พฤษจิกายน 2564

📲Install NIDA U Application
search "NIDA UApp"
📍* สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ktbuniversity.nidamobile&hl=th&gl=US
📍*สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS
https://apps.apple.com/la/app/nida-uapp/id1538723826
📍ร่วมแสดงความคิดเห็น ชิงรางวัล
https://app.ktbuniversity.com/view/34/news/7968?v=1635145854109&language=th&fbclid=IwAR24RUFED2IEexi946kraDtH0kN4YinqgyYLp5JB5tVN4SN6ZF6X93HZC4A
⁉️หากมีปัญหาในการติดตั้งหรือการใช้งาน โปรดติดต่อ https://www.facebook.com/NIDA.ITC

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและการบริการขายโควตาการพิมพ์งาน เดือนพฤศจิกายน 25...
29/10/2021

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและการบริการขายโควตาการพิมพ์งาน เดือนพฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงสำนักจะประกาศให้ทราบทาง www.itc.nida.ac.th และ https://www.facebook.com/NIDA.ITC
#ขออภัยในความไม่สะดวก #ประกาศปิดLab

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและการบริการขายโควตาการพิมพ์งาน เดือนพฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงสำนักจะประกาศให้ทราบทาง www.itc.nida.ac.th และ https://www.facebook.com/NIDA.ITC
#ขออภัยในความไม่สะดวก #ประกาศปิดLab

📍กำหนดการให้บริการคำปรึกษาระบบ i-Thesis ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  😀 🕐 วันอังคารและวันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. 📢📢 การใ...
29/10/2021

📍กำหนดการให้บริการคำปรึกษาระบบ i-Thesis ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 😀
🕐 วันอังคารและวันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
📢📢 การให้บริการคำปรึกษา i -Thesis ให้บริการผ่าน MS TEAMS เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด COVID -19 จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

📍กำหนดการให้บริการคำปรึกษาระบบ i-Thesis ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 😀
🕐 วันอังคารและวันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
📢📢 การให้บริการคำปรึกษา i -Thesis ให้บริการผ่าน MS TEAMS เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด COVID -19 จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

📢NIDA U Application พร้อมแล้ว!!!!  📱สำหรับบุคลากรนิด้าธนาคารกรุงไทยร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พัฒนา NIDA U App ...
25/10/2021

📢NIDA U Application พร้อมแล้ว!!!! 📱สำหรับบุคลากรนิด้า
ธนาคารกรุงไทยร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พัฒนา NIDA U App ให้เป็น One Stop Service ที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ในรั้วสถาบัน
- ข่าวสาร,กิจกรรม
- Virtual Card ใช้แทนบัตรพนักงาน
- แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย
- Payment ใช้จ่ายไร้เงินสด เชื่อมต่อAppเป๋าตังค์
- Points & Rewards สะสมคะแนน ทำภารกิจแลกสิทธิพิเศษ
📲Install NIDA U Application
search "NIDA UApp"
📍* สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ktbuniversity.nidamobile&hl=th&gl=US
📍*สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS
https://apps.apple.com/la/app/nida-uapp/id1538723826
🎉🎉พิเศษ🎉🎉 ขอเชิญบุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นใต้ข่าวสารในApp เรื่อง “แชร์ไอเดีย อยากเพิ่มอะไรใน NIDA U Application พร้อมบอกเหตุผล” 🎁ลุ้นรับ E Voucher ส่วนลด BAR B Q PLAZA มูลค่า 100 บาท, จำนวน 50 รางวัล หมดเขต 5 พฤษจิกายน 2564
https://app.ktbuniversity.com/view/34/news/7968?v=1635143542389&language=th&fbclid=IwAR1SntQWzs2OpGsy5Niyk5EochRz13kS85h6Gh2rdkEB5AFRhrMNUnJE_Vw

⁉️หากมีปัญหาในการติดตั้งหรือการใช้งาน โปรดติดต่อ https://www.facebook.com/NIDA.ITC

📢NIDA U Application พร้อมแล้ว!!!! 📱สำหรับบุคลากรนิด้า
ธนาคารกรุงไทยร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พัฒนา NIDA U App ให้เป็น One Stop Service ที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ในรั้วสถาบัน
- ข่าวสาร,กิจกรรม
- Virtual Card ใช้แทนบัตรพนักงาน
- แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย
- Payment ใช้จ่ายไร้เงินสด เชื่อมต่อAppเป๋าตังค์
- Points & Rewards สะสมคะแนน ทำภารกิจแลกสิทธิพิเศษ
📲Install NIDA U Application
search "NIDA UApp"
📍* สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ktbuniversity.nidamobile&hl=th&gl=US
📍*สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS
https://apps.apple.com/la/app/nida-uapp/id1538723826
🎉🎉พิเศษ🎉🎉 ขอเชิญบุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นใต้ข่าวสารในApp เรื่อง “แชร์ไอเดีย อยากเพิ่มอะไรใน NIDA U Application พร้อมบอกเหตุผล” 🎁ลุ้นรับ E Voucher ส่วนลด BAR B Q PLAZA มูลค่า 100 บาท, จำนวน 50 รางวัล หมดเขต 5 พฤษจิกายน 2564
https://app.ktbuniversity.com/view/34/news/7968?v=1635143542389&language=th&fbclid=IwAR1SntQWzs2OpGsy5Niyk5EochRz13kS85h6Gh2rdkEB5AFRhrMNUnJE_Vw

⁉️หากมีปัญหาในการติดตั้งหรือการใช้งาน โปรดติดต่อ https://www.facebook.com/NIDA.ITC

ที่อยู่

148 Moo3, Serithai Road, Klong-Chan, Bangkapi
Bangkok
10240

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 727 3249

เว็บไซต์

http://itc.nida.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้มีประกาศสถาบันฯ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๑๐) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศและอำนวยความสะดวกในการให้บริการ 🧑‍💻 สำนักขอแจ้งช่องทางการติดต่อดังนี้ 📍ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทาง inbox facebook : https://www.facebook.com/NIDA.ITC และสำหรับการติดต่อประสานงานเบื้องต้น โทรศัพท์ 02-727-3249 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
📍กำหนดการให้บริการคำปรึกษาระบบ i-Thesis ประจำเดือนมกราคม 2565 😀 🕐 วันอังคารและวันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. 📢📢 การให้บริการคำปรึกษา i -Thesis ให้บริการผ่าน MS TEAMS เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด COVID -19 จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2565 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและการบริการขายโควตาการพิมพ์งาน เดือนมกราคม 2565 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงสำนักจะประกาศให้ทราบทาง www.itc.nida.ac.th และ https://www.facebook.com/NIDA.ITC #ขออภัยในความไม่สะดวก #ประกาศปิดLab
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารทุกท่านค่ะ
ทุกคน!!! ก่อนสิ้นปี ผู้ใช้ 📱NIDA U APP 📍อย่าลืมเอา points มาแลกของรางวัลก่อนหมดอายุนะคะ 🎁 Admin 🔎เข้าไปดูในเมนู Service --> Redeem ของรางวัลเพรียบเลยค่ะ 🤩🥳😜 ทั้งส่วนลด McDonald's,Foodpanda,BBQ Plaza ฯ 👉วิธีตรวจสอบคะแนน https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapp.ktbuniversity.com%2Fview%2F34%2Fnews%2F9112%3Fv%3D1640312952661%26language%3Den%26fbclid%3DIwAR3q3QIHKr0uNKVDsqda3G_xGFJxITqld-CoLVClevHaK4OHDG8Q4niEoRU&h=AT14TeTR9NfMdx93j6uau3X5oPDwH_4PgqV00kcTu9oaDo6lkvlw0S-7q0P8XydssjMirELm3yG3eD_TpHvUavBKbKSTqsUW1Asjx2jH8MVxtuTuxmr-SHlFxogmGQNNCVOo
ปิดระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (stadium.nida.ac.th) ชั่วคราว เริ่มปิด พุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 00.01 น. ค่ะ ขออภัยในความไม่สะดวก หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด สำนักจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ
📢⚠️สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้งปิดระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (stadium.nida.ac.th) ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของการจัดห้องเรียนอัตโนมัติให้รองรับการเปิดใช้งานในภาคเรียนใหม่ วันเวลาดังนี้ค่ะ ขออภัยในความไม่สะดวก หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด สำนักจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ
📢ประกาศ รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “Easy life designed by yours.” แชร์ไอเดียใหม่ ให้ชีวิตในนิด้าง่ายกว่าเดิม ด้วย NIDA U Application 🎉🎉ได้รับ E Voucher BAR B Q PLAZA 🎉🎉ส่วนลด มูลค่า 100 บาท จำนวน 22 ท่าน ที่แสดงความคิดเห็นตรงกติกาที่กำหนด รายชื่อดังต่อไปนี้ ... *หากท่านมีรายชื่อเป็นผู้โชคดีแต่ยังไม่ได้รับอีเมล Voucher ส่วนลด (จัดส่งภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2564) กรุณาติดต่อผ่านช่องทาง Facebookสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและการบริการขายโควตาการพิมพ์งาน เดือนธันวาคม 2564 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงสำนักจะประกาศให้ทราบทาง www.itc.nida.ac.th และ https://www.facebook.com/NIDA.ITC #ขออภัยในความไม่สะดวก #ประกาศปิดLab