ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภ

ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภ Peace Operations Center, Royal Thai Armed Forces HQs ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย การปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยด้านการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ การช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม และการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ร่วมกับมิตรประเท

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post
27/12/2021

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post
25/12/2021

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post
23/12/2021

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post
22/12/2021

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post

16/12/2021

Action for Peacekeeping + is the implementation strategy of #A4P for 2021-2023.

A4P+ consists of 7️⃣ priority areas that require dedicated senior leadership attention and focused, concrete and rapid responses to advance the entire A4P agenda.

Learn more👉http://ow.ly/EmFP50H8WBo

14/12/2021
Photos from กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters's post
07/12/2021

Photos from กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters's post

"น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บนผืนดินเซาท์ซูดาน..."
05/12/2021

"น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บนผืนดินเซาท์ซูดาน..."

"น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บนผืนดินเซาท์ซูดาน..."

กำลังพล กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน จำนวน ๒๐๙ นาย กระทำพิธีจุดเทียนและแปรอักษรเป็นเลข ๙ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ค่ายพักทหารไทย (UN Tomping Compound) สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน โดยมี พันโท ไกศิน สาสุนีย์ ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน เป็นประธานในพิธี

“Memory of Royal Grace on South Sudan Land”

Lt.Col.Kaisin Sasunee, Thai HMEC Contingent Commander and his troop, which has a total of 209 persons, joined the candles lighting ceremony and formed a code number 9 to memorize King Bhumibol Adulyadej The Great’s Royal grace as his passing at Thai camp (UN Tomping Compound), South Sudan.

#THAI_HMEC_Rotation_2
#UNMISS
#We_Are_The_Standard

5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวั...
05/12/2021

5 ธันวาคม 2564
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2564
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post
04/12/2021

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post

Timeline Photos
25/11/2021

Timeline Photos

Action for Peacekeeping Plus aims to accelerate progress on the implementation of the Declaration of Shared Commitments on UN Peacekeeping, and renew momentum for #A4P.

A4P+ focuses efforts on 7️⃣ systemic & crosscutting priorities👇

🔍Learn more: http://ow.ly/re9j50GUVjL

24/11/2021
พิธีมอบโล่รางวัล การนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ ของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       วันที...
23/11/2021

พิธีมอบโล่รางวัล การนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ ของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 พลอากาศเอก สุวรรณ ขำทอง รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล การนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ ของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี พันเอก จุมภฏ นุรักษ์เขต รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ เป็นผู้แทน กรมยุทธการทหาร เข้ารับรางวัลชมเชย ในหัวข้อ การจัดส่งกำลังพลเป็นบุคคลไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ณ ห้องประชุมและสัมมนา ศูนย์ประชุมและสัมมนา ชั้น 9 อาคาร 9 กองบัญชาการกองทัพไทย

การบรรยายสรุปหลังจบภารกิจคณะผู้สังเกตการณ์ทางทหารของสหประชาชาติ ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (UNMISS Brief-back)วันที่ 18 พฤศจิ...
18/11/2021

การบรรยายสรุปหลังจบภารกิจคณะผู้สังเกตการณ์ทางทหารของสหประชาชาติ ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (UNMISS Brief-back)

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 นาฬิกา พันเอก พลสิทธิ์ สินเหลือ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร เป็นประธานในการร่วมรับฟังการบรรยายสรุปหลังจบภารกิจคณะผู้สังเกตการณ์ทางทหารของสหประชาชาติ ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (UNMISS Brief-back) บรรยายโดย
- พันโท พงพหล วุฒฑกนก
- นาวาโทหญิง กัญณฐา ธนคลังสิน
- นาวาตรีหญิง วรุฬลักษณ์ เหมราช
- เรือเอก ศรุต พ่วงรักษา
ณ ห้องประชุมสันติภาพรังสรรค์ อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย 60 ปี

การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรเพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) 2565 วันที่ 17 พฤศจิกา...
17/11/2021

การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรเพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) 2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 พันเอก พลสิทธิ์ สินเหลือ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร/รองประธานอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรเพื่อสอบบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน เป็นประธานการสอบสัมภาษณ์การพิจารณาคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรเพื่อสอบบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน(On Call List) ประจำปี 2565 ณ อาคาร เอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี พันเอก นฤนาท นิยมไทย ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Rumbek Section : THAI_HMEC_Rotation_2
17/11/2021

Rumbek Section : THAI_HMEC_Rotation_2

“เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างในพื้นที่เมือง Rumbek”

พันโท โชคชัย ทองจันทา รองผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างในพื้นที่เมือง Rumbek มีผลการประชุมโดยสรุปดังนี้
- วันที่ 12 ต.ค.63 สำรวจเส้นทาง บ่อลูกรังสำหรับใช้ในการปรับปรุงสนามบิน Rumbek และเส้นทาง MSR
- วันที่ 14 ต.ค.63 สำรวจเส้นทาง MSR สาย Rumbek-Maper ส่วนที่ 1
- วันที่ 19 ต.ค.63 เริ่มปฏิบัติงาน ปรับปรุงรั้วค่าย Rumbek
- วันที่ 19 - 21 ต.ค.63 สำรวจเส้นทาง MSR สาย Rumbek-Mvolo
- วันที่ 22 - 26 ต.ค.63 สำรวจเส้นทาง MSR สาย Rumbek-Tonj
- วันที่ 27 - 30 ต.ค.63 สำรวจเส้นทาง MSR สาย Rumbek-Maper ส่วนที่ 2
- สำหรับการออกปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง TOB คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในห้วงกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป

ทั้งนี้ กำลังพล กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน (ส่วนแยกรุมเบค) ผลัดที่ 2 มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ภายใต้กรอบของสหประชาชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพและประเทศไทย

“Meeting of Construction Operation Planning in Rumbek”

Lt.Col. Chockchai Thongjunta, Contingent Executive Officer, joined a meeting for planning construction operations in Rumbek areas. The meeting conclusion is
- 12 Oct. 2020 : survey routes for developing Rumbek airport and MSR routes
- 14 Oct. 2020 : survey MSR routes (Rumbek-Maper section 1)
- 19 Oct.2020 : develop fences of Rumbek camp
- 19-21 Oct.2020 : survey MSR routes (Rumbek-Mvolo)
- 22-26 Oct.2020 : survey MSR routes (Rumbek-Toni)
- 27-30 Oct. 2020 : survey MSR routes (Rumbek-Maper section 2)
- TOB might start in the middle of November.

All of Thai HMEC personnel (Rumbek section) are ready to do peacekeeping operations follow the UN SOP for bringing honor to our Army and nation.

#JUBA
#RUMBEK
#OneTeam
#THAI_HMEC_Rotation_2
#UNMISS
#We_Are_The_Standard

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post
16/11/2021

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post

การสอบคัดเลือกเข้าบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 (On Call List 65)วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ศูน...
12/11/2021

การสอบคัดเลือกเข้าบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 (On Call List 65)

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 (On Call List 65) ณ อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย 60 ปีโดยมีการปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้
- เวลา 0630 - 0730 ทดสอบสมรรถนะร่างกาย
- เวลา 1330 - 1430 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสหประชาชาติ
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19

การทดสอบภาษาอังกฤษ ALCPT ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับสหประชาชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (On Call List 65)   วัน...
11/11/2021

การทดสอบภาษาอังกฤษ ALCPT ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับสหประชาชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (On Call List 65)

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร ดำเนินการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ ALCPT ให้แก่ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับสหประชาชาติ ประจำปี 2565 (On Call List 65) ณ อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย 60 ปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันภาษากองทัพไทย กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post
11/11/2021

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post
09/11/2021

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post
08/11/2021

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post
08/11/2021

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post
06/11/2021

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post
04/11/2021

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post
03/11/2021

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post
02/11/2021

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post

内閣府国際平和協力本部事務局 on Twitter
01/11/2021
内閣府国際平和協力本部事務局 on Twitter

内閣府国際平和協力本部事務局 on Twitter

“#国際平和協力隊員 の声 #UNMISS の #タイ 部隊は、国王の #自給自足 の精神にのっとり、宿営地内で #野菜🍅🥦や #花🌻を育てて食用とし、さまざまな側面から #SDGs を実践しています! #陸上自衛隊 #陸上総隊司令部 #内閣府 ...

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหารวันที่ 28 ตุลาคม พ...
28/10/2021

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 พลเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร โดยมี พลโท ชิดชนก นุชฉายา เจ้ากรมยุทธการทหาร และ พลตรี ณัฐพล แสงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปฯ ณ ห้องประชุมสันติธำรง ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมห้องสมุดทหาร และพิพิธภัณฑ์การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพจอมทัพไทย อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย 60 ปี

การตรวจเยี่ยมการฝึก Unit School สายช่าง ของกองร้อยเฉพาะกิจทหารช่าง ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 3 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 พล...
27/10/2021

การตรวจเยี่ยมการฝึก Unit School สายช่าง ของกองร้อยเฉพาะกิจทหารช่าง ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 3

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 พลตรี สมยศ ฉันทวรลักษณ์ รองเจ้ากรมยุทธการทหาร เป็นผู้แทนเจ้ากรมยุทธการทหาร ในการนำคณะไปตรวจเยี่ยมการฝึก Unit School สายช่าง ณ สนามฝึกจารุมณี ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี ซึ่งการฝึกฯ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฯ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการวางกำลัง (Pre-Deployment Training : PDT) โดย กรมการทหารช่าง ได้ดำเนินการฝึกฯ ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

Timeline Photos
27/10/2021

Timeline Photos

Dedicated to the Women, Peace & Security agenda and #UNSCR1325, the United Nations Mission in the DR Congo - Monusco troop-contributing countries have increased the # of women peacekeepers in DR Congo🇨🇩 in the past years.

More on our engagement teams & their commitment to #womenpeacesecurity👉 http://ow.ly/a8zr50GtmY3 #A4P

27/10/2021

📸: The "Knotted Gun" sculpture, pictured at UNHQ in New York, is an inspirational symbol of non-violence.

Throughout Disarmament Week, let us all show support for a weapon-free world. https://www.un.org/en/observances/disarmament-week

24/10/2021

วันสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 24 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่ องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น (United Nation : UN) ได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงและเฉลิมฉลองแก่องค์การสหประชาชาติเพื่อให้ตระหนักถึงความเสมอภาค สิทธิมนุษยชน และเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคง😊🇺🇳

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post
23/10/2021

Photos from กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน TH HMEC in UN Mission in South Sudan's post

23/10/2021

ที่อยู่

Peace Operations Center, Royal Thai Armed Forces, Cheang Wattana Rd. Laksi
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

http://j3.rtarf.mi.th/agent4.php

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Les #FemmesConsolidatricesDeLaPaix sont des : ✅Médiatrices ✅Négociatrices ✅Des activistes des droits de la personne ✅Autochtones ✅Leaders communautaire et jeunes leaders 🚫Face à l'augmentation des menaces et des attaques. #16Jours - Il est temps de protéger les femmes consolidatrices la paix. #PaixAuFéminin ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กองทัพไทย Peace Operations Center RTARF
#WomenPeacebuilders are: ✅Mediators ✅Negotiators ✅Human rights activists ✅Indigenous ✅Community & youth leaders 🚫Facing increasing threats and attacks. #16Days - It's time to recognize and protect Women Peacebuilders. #PeaceByHer ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กองทัพไทย Peace Operations Center RTARF
International Women's Day Thai Female Peacekeepers #Women Peace and Security #PEACE #THAILAND ...more coming up to celebrate International Women's Day , 8 March 2021
International Women's Day, 8 March 2021
(ภาษาไทย กรุณาอ่านด้านล่าง) Our Defence Attaché Assistant attended #peacekeeping EX PIRAP JABIRU hosted by the Australian Defence Force Peace Ops Training Centre, and the RTF Peace Ops Centre. ผู้ช่วยทูตทหารของเราได้เข้าร่วมการฝึกรักษาสันติภาพ #peacekeeping พิราบ-จาบิรู ซึ่งศูนย์ฝึกปฏิบัติการรักษาสันติภาพ กองทัพออสเตรเลีย และ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กองทัพไทย Peace Operations Center RTArF เป็นเจ้าภาพ #WomenPeaceSecurity Australia in Thailand UN Peacekeeping Canadian Armed Forces Operations Canadian Armed Forces กองบัญชาการกองทัพไทย
(ภาษาไทย กรุณาอ่านด้านล่าง) A central challenge for peacekeeping is the absence of women police officers, soldiers and leaders. 🇨🇦 Canada helped launch the #ElsieInitiative to change the dynamics of peacekeeping missions and pave the way for a more enduring peace. ความท้าทายหลักในการรักษาสันติภาพคือ การขาดเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และผู้นำหญิง 🇨🇦 แคนาดาช่วยริเริ่ม #ElsieInitiative เพื่อเปลี่ยนพลวัติของปฏิบัติการรักษาสันติภาพ และปูทางสู่สันติภาพที่ยั่งยืนมากขึ้น #CanadaUNSC #WomenPeaceSecurity N-Peace Network Canada’s Foreign Policy—Global Affairs Canada ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กองทัพไทย Peace Operations Center RTArF
บารอนเนส โกลดี้ รัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักร พร้อมคณะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2562 โดยได้เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมไทย พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กองทัพไทย Peace Operations Center RTArF เพื่อฟังบรรยายแนวทางการปฏิบัติด้านรักษาสันติภาพของไทย และยังได้เยี่ยมชมการทำงานด้านการคาดการณ์และบรรเทาสาธารณภัย ที่กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ Royal Thai Navy ด้วย Baroness Goldie, Minister of State at the Ministry of Defence made her first official visit to Thailand from 23-24 September 2019. As well as meeting the Thai Deputy Defence Minister she visited the Royal Thai Armed Forces’ Peace Operations Centre to receive a briefing on Thailand’s UN peacekeeping roadmap, and Royal Thai Navy’s Hydrographic Department for a briefing on their work on predicting and mitigating natural disaster. โฆษกกระทรวงกลาโหม
เมื่อ ๖ ก.ค.๖๑ ระหว่าง ๐๙๓๐ - ๑๒๐๐ พล.ร.ต. ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ร.น. ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร นำข้าราชการ ยก.ทหาร ให้สัมภาษณ์รายการ The Insider Thailand เรื่องการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของกองทัพไทย ออกอากาศช่อง NBT และ NBT World โดยมี พล.ท. วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ดำเนินรายการฯ