ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกอ

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกอ ฝ่ายเทศกิจมึหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง และบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และ
กฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน การวางแผนปฏิบัติงาน การชี้แจงประชาสัมพันธ์ การประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

CK | LINE VOOM
17/12/2021
CK | LINE VOOM

CK | LINE VOOM

Check out CK's post on LINE VOOM.

CK | LINE VOOM
17/12/2021
CK | LINE VOOM

CK | LINE VOOM

Check out CK's post on LINE VOOM.

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่'s cover photo
13/01/2021

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่'s cover photo

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
13/01/2021

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
03/07/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

"บางกอกใหญ่คืนทางเท้าให้ประชาชน"

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นำกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ลงพื้นที่ปฎิบัติภารกิจคืนทางเท้าให้ประชาชน กวดขันผู้ที่ฝ่าฝืนจอดและขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ บนฟุตปาธ ตั้งแต่บริเวณถนนเพชรเกษมจนถึงถนนจรัญสนิทวงศ์

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
28/06/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

"บางกอกใหญ่กวดขันผู้ขับขี่บนทางเท้า"

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดและขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขต

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
25/06/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

"บางกอกใหญ่ดูแลความปลอดภ้ยนักท่องเที่ยว"

วันที่ 25 มิถุนายน 2560 นางสมจิตร ฤทธิ์สอาดผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยวที่วัดอรุณราชวราราม

เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่ถนนอิสรภาพ ถนนจรัญสนิทวงศ์ กวดขันการจอดรถบนทางเท้า ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดยกเลิกทำกา...
24/06/2017

เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่ถนนอิสรภาพ ถนนจรัญสนิทวงศ์ กวดขันการจอดรถบนทางเท้า ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดยกเลิกทำการค้าโพธิ์สามต้นและปากซอยจรัญฯ๑๓ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน บริเวณท่าเทียบเรือแม่เผือก ภายในวัดอรุณฯ

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
19/06/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

"บางกอกใหญ่กวดขันอย่างเนื่อง"

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ฝ่ายเทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบฟุตปาธ และกวดขันผู้ที่ฝ่าฝืนจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
14/06/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

บางกอกใหญ่เข้มงวด “ยกจริง ปรับจริง จอดรถ ขับขี่รถบนทางเท้า”

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น. นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นำเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นตรวจความเรียบร้อยบนทางเท้าในพื้นที่เขต บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ พบบุคคลฝ่าฝืนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดขึ้นมาจอดบนทางเท้า และได้ทำการยึดรถจักรยานยนต์ จำนวน 5 คัน พร้อมกล่าวตักเตือน และประชาสัมพันธ์ กวดขันขอความร่วมมือห้ามมิให้นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขึ้นมาจอดบนทางเท้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ทางเท้าสัญจร ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที”

นายอธินันท์  วุฑฒิเวชช์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมผู้บริหารเขตฯ เป็นประธานการร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ไม่ทิ้งขยะใ...
09/06/2017

นายอธินันท์ วุฑฒิเวชช์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมผู้บริหารเขตฯ เป็นประธานการร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในคูคลองของโรงเรียนวัดท่าพระ โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยการจราจร

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
04/06/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

"บางกอกใหญ่กวดขันจัดระเบียบทางเท้า"

วันที่ 4 มิถุนายน 2560 นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นำเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบฟุตปาธบริเวณถนนอิสรภาพ เพื่อกวดขันผู้กระทำผิดที่ฝ่าฝืนการจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่จอดบนทางเท้า และจัดระเบียบผู้ค้าในพื้นที่เขต

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
29/05/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

>>บางกอกใหญ่เร่งซ่อมแซมท่อประปาแตก

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
24/05/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

>>บางกอกใหญ่มอบหมายเทศกิจ...ดูแลความปลอดภัยในทุกด้าน

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
23/05/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

>>บางกอกใหญ่ลงพื้นที่ตรวจสอบต้นไม้ใหญ่และคุมเข้มห้ามจอดรถบนทางเดินสัญจร

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
16/05/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

>>บางกอกใหญ่ ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยโรงเรียนเปิดภาคเรียนวันแรก

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
12/05/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

(บางกอกใหญ่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุอัคคีภัย)

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 น. นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยนายอธินันท์ วุฑฒิเวชช์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ลงพื้นที่บริเวณชุมชนวัดโมฬีโลกยาราม ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุอัคคีภัยในชุมชนดังกล่าว

ทั้งนี้ มีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนต่างๆ เข้าให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัย อาทิ กองทัพเรือ สภากาชาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาอิสรภาพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบเหตุในเบื้องต้น

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผว.กทม. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ลอกท่อและปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนเลียบทางรถไ...
22/04/2017

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผว.กทม. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ลอกท่อและปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ วงเวียนชัยพฤกษ์ พื้นที่เขตตลิ่งชัน โดยมี นานสาโรจน์ สามารถ ผช.เลขานุการผว.กทม. นายธวัชชัย กำลังงาม คณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการ กทม. ประจำกลุ่มกรุงธนเหนือ. และผู้บริหารฯเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่โยธา เจ้าหน้าที่รักษาฯ และเจ้าหน้าที่ของรฟม.เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
17/04/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่ 17 เมษายน 2560 นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารปืนใหญ่ที่ 109 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางกอกใหญ่ ดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณท่าเรือข้ามฟากและภายในวัดอรุณราชวราราม วรวิหาร

เจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความเรียบร้อยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน บริเวณท่าเรือคุณแม่เผือก ภายในวัดอรุณฯ พร้...
14/04/2017

เจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความเรียบร้อยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน บริเวณท่าเรือคุณแม่เผือก ภายในวัดอรุณฯ พร้อมแจกใบประกาศประชาสัมพันธ์มาตราการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์อกทม ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี ๒๕๖๐

จนท.เทศกิจ ร่วมกับจนท.ทหาร ตำรวจ ประชาสัมพันธ์การคาดเข็มขัดนิรภัย แจกน้ำและผ้าเย็นให้กับประชาชนผู้ขับขี่รถยนต์ บริเวณจุด...
14/04/2017

จนท.เทศกิจ ร่วมกับจนท.ทหาร ตำรวจ ประชาสัมพันธ์การคาดเข็มขัดนิรภัย แจกน้ำและผ้าเย็นให้กับประชาชนผู้ขับขี่รถยนต์ บริเวณจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์สี่แยกท่าพระ

เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน บริเวณจุดสกัดที่ ๘  ตั้งแต่ประตูวิเศษไชยศ...
14/04/2017

เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน บริเวณจุดสกัดที่ ๘ ตั้งแต่ประตูวิเศษไชยศรีจนถึงซอยศิปากร ถนนหน้าพระธาตุ

วันที่ ๑๑ เมย.๖๐ นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผว.กทม. เป็นประธาน เปิดศูนย์บริการอำนวยสะดวกประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ บ...
11/04/2017

วันที่ ๑๑ เมย.๖๐ นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผว.กทม. เป็นประธาน เปิดศูนย์บริการอำนวยสะดวกประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ บริเวณใต้สะพานสี่แยกท่าพระ มีนางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผอ.เขตบางกอกใหญ่ และผู้บริหารเขต ผกก.สน.ท่าพระ ผกก.สน. บางกอกใหญ่ จนท.ทหารกองพันปืนใหญ่ที่ ๑๐๙ และจนท.เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุ เขตบางกอกใหญ่ โดยมีนายสาโรจน์ สาม...
11/04/2017

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุ เขตบางกอกใหญ่ โดยมีนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้กำกับสน บางกอกใหญ่ ผู้กำกับสน ท่าพระ และผู้บริหารเขตฯ ร่วมพิธีในงานวันผู้สูงอายุ

เวลา ๑๑.๓๐ น.เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เนื่องในพิธีแห่ผ้าไตรหลวงพ่อเ...
10/04/2017

เวลา ๑๑.๓๐ น.เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เนื่องในพิธีแห่ผ้าไตรหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ

เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันรถจักรยานยนต์จอดบนทางเท้า และเก็บป้ายโฆษณาไม่ได้รับอนุญาต บริเวณถนนอิสรภาพ
05/04/2017

เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันรถจักรยานยนต์จอดบนทางเท้า และเก็บป้ายโฆษณาไม่ได้รับอนุญาต บริเวณถนนอิสรภาพ

ว่าที่ร.ต.สรวุฒิ วิเศษสงวน หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติตามระเบียบ...
05/04/2017

ว่าที่ร.ต.สรวุฒิ วิเศษสงวน หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติตามระเบียบประจำวัน และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจมอบนโยบายและภารกิจประจำวัน โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งแม้จะมีกำลังพลเพียงน้อยนิด

เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอธินันท์ วุฑฒิเวชช์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ...
04/04/2017

เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอธินันท์ วุฑฒิเวชช์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ นำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ ๑๐๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาต่างๆ ในพื้นที่เขต ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓ พร้อมทั้งแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกายภาพที่อาศัยอยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓ เขตบางกอกใหญ่

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
29/03/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่ ๒๙ มีค. ๖๐ นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผอ.เขตบางกอกใหญ่ มอบหมายฝ่ายเทศกิจจัดจนท. กวดขันรถยนต์รถจักรยานยนต์จอดและขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขต

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมปั่นไปปลูก เพื่อลดภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที...
23/03/2017

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมปั่นไปปลูก เพื่อลดภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมขี่รถจักรยานปั่นไปปลูก บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๓ เขตทวีวัฒนา

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
22/03/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ในวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นายอธินันท์ วุฑฒิเวชช์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ และผู้กำกับ สน.บางกอกใหญ่ นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองประชาชนชาวฟิลิปปินส์ ที่เดินทางมาต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ณ โรงเรียนทวีธาภิเษก เขตบางกอกใหญ่ โดยมี พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) เข้าร่วมสังเกตุการณ์

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
01/03/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย รส.ป.พัน.109 และตำรวจตามแผนการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและขอทานในพื้นที่เขต ส่งตัวไปสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๒ คน

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการจักรยานยน...
27/02/2017

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการจักรยานยนต์รับจ้างรวมพลังต่อต้านการขับขี่บนทางเท้า โดยมีนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นางสมจิตร ฤทธิ์สะอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ และผู้บริหารเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ พร้อมด้วยผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจักรยานยนต์รับจ้างรวมพลังต่อต้านการขับขี่บนทางเท้า กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ บริเวณ ลานจอดรถหน้าบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย

เจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บริเวณจุดสก...
27/02/2017

เจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บริเวณจุดสกัดที่ 8 ถนนหน้าพระธาตุ และเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกพร้อมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับนักท่องเที่ยวภายในวัดอรุณฯ

>> เขตบางกอกใหญ่นัดประชุมวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง รวมพลังต่อต้านการขับขี่บนทางเท้า
17/02/2017

>> เขตบางกอกใหญ่นัดประชุมวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง รวมพลังต่อต้านการขับขี่บนทางเท้า

ที่อยู่

Bangkok
10600

รถประจำทางสาย 80ก,91ก,165,189

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกอผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกอ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พวกแม่ค้าทำผิดอะไรถึงต้องให้พวกต่างด้าวมายึดทางเท้า