ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายเทศกิจมึหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง และบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และ กฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน การวางแผนปฏิบัติงาน การชี้แจงประชาสัมพันธ์ การประสานงาน กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
03/07/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

"บางกอกใหญ่คืนทางเท้าให้ประชาชน"

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นำกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ลงพื้นที่ปฎิบัติภารกิจคืนทางเท้าให้ประชาชน กวดขันผู้ที่ฝ่าฝืนจอดและขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ บนฟุตปาธ ตั้งแต่บริเวณถนนเพชรเกษมจนถึงถนนจรัญสนิทวงศ์

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
28/06/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

"บางกอกใหญ่กวดขันผู้ขับขี่บนทางเท้า"

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดและขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขต

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
25/06/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

"บางกอกใหญ่ดูแลความปลอดภ้ยนักท่องเที่ยว"

วันที่ 25 มิถุนายน 2560 นางสมจิตร ฤทธิ์สอาดผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยวที่วัดอรุณราชวราราม

เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่ถนนอิสรภาพ ถนนจรัญสนิทวงศ์ กวดขันการจอดรถบนทางเท้า ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดยกเลิกทำกา...
24/06/2017

เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่ถนนอิสรภาพ ถนนจรัญสนิทวงศ์ กวดขันการจอดรถบนทางเท้า ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดยกเลิกทำการค้าโพธิ์สามต้นและปากซอยจรัญฯ๑๓ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน บริเวณท่าเทียบเรือแม่เผือก ภายในวัดอรุณฯ

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
19/06/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

"บางกอกใหญ่กวดขันอย่างเนื่อง"

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ฝ่ายเทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบฟุตปาธ และกวดขันผู้ที่ฝ่าฝืนจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
14/06/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

บางกอกใหญ่เข้มงวด “ยกจริง ปรับจริง จอดรถ ขับขี่รถบนทางเท้า”

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น. นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นำเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นตรวจความเรียบร้อยบนทางเท้าในพื้นที่เขต บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ พบบุคคลฝ่าฝืนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดขึ้นมาจอดบนทางเท้า และได้ทำการยึดรถจักรยานยนต์ จำนวน 5 คัน พร้อมกล่าวตักเตือน และประชาสัมพันธ์ กวดขันขอความร่วมมือห้ามมิให้นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขึ้นมาจอดบนทางเท้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ทางเท้าสัญจร ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที”

นายอธินันท์  วุฑฒิเวชช์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมผู้บริหารเขตฯ เป็นประธานการร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ไม่ทิ้งขยะใ...
09/06/2017

นายอธินันท์ วุฑฒิเวชช์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมผู้บริหารเขตฯ เป็นประธานการร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในคูคลองของโรงเรียนวัดท่าพระ โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยการจราจร

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
04/06/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

"บางกอกใหญ่กวดขันจัดระเบียบทางเท้า"

วันที่ 4 มิถุนายน 2560 นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นำเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบฟุตปาธบริเวณถนนอิสรภาพ เพื่อกวดขันผู้กระทำผิดที่ฝ่าฝืนการจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่จอดบนทางเท้า และจัดระเบียบผู้ค้าในพื้นที่เขต

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
29/05/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

>>บางกอกใหญ่เร่งซ่อมแซมท่อประปาแตก

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
24/05/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

>>บางกอกใหญ่มอบหมายเทศกิจ...ดูแลความปลอดภัยในทุกด้าน

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
23/05/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

>>บางกอกใหญ่ลงพื้นที่ตรวจสอบต้นไม้ใหญ่และคุมเข้มห้ามจอดรถบนทางเดินสัญจร

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
16/05/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

>>บางกอกใหญ่ ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยโรงเรียนเปิดภาคเรียนวันแรก

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
12/05/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

(บางกอกใหญ่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุอัคคีภัย)

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 น. นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยนายอธินันท์ วุฑฒิเวชช์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ลงพื้นที่บริเวณชุมชนวัดโมฬีโลกยาราม ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุอัคคีภัยในชุมชนดังกล่าว

ทั้งนี้ มีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนต่างๆ เข้าให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัย อาทิ กองทัพเรือ สภากาชาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาอิสรภาพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบเหตุในเบื้องต้น

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผว.กทม. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ลอกท่อและปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนเลียบทางรถไ...
22/04/2017

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผว.กทม. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ลอกท่อและปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ วงเวียนชัยพฤกษ์ พื้นที่เขตตลิ่งชัน โดยมี นานสาโรจน์ สามารถ ผช.เลขานุการผว.กทม. นายธวัชชัย กำลังงาม คณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการ กทม. ประจำกลุ่มกรุงธนเหนือ. และผู้บริหารฯเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่โยธา เจ้าหน้าที่รักษาฯ และเจ้าหน้าที่ของรฟม.เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
17/04/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่ 17 เมษายน 2560 นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารปืนใหญ่ที่ 109 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางกอกใหญ่ ดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณท่าเรือข้ามฟากและภายในวัดอรุณราชวราราม วรวิหาร

เจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความเรียบร้อยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน บริเวณท่าเรือคุณแม่เผือก ภายในวัดอรุณฯ พร้...
14/04/2017

เจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความเรียบร้อยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน บริเวณท่าเรือคุณแม่เผือก ภายในวัดอรุณฯ พร้อมแจกใบประกาศประชาสัมพันธ์มาตราการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์อกทม ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี ๒๕๖๐

จนท.เทศกิจ ร่วมกับจนท.ทหาร ตำรวจ ประชาสัมพันธ์การคาดเข็มขัดนิรภัย แจกน้ำและผ้าเย็นให้กับประชาชนผู้ขับขี่รถยนต์ บริเวณจุด...
14/04/2017

จนท.เทศกิจ ร่วมกับจนท.ทหาร ตำรวจ ประชาสัมพันธ์การคาดเข็มขัดนิรภัย แจกน้ำและผ้าเย็นให้กับประชาชนผู้ขับขี่รถยนต์ บริเวณจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์สี่แยกท่าพระ

เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน บริเวณจุดสกัดที่ ๘  ตั้งแต่ประตูวิเศษไชยศ...
14/04/2017

เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน บริเวณจุดสกัดที่ ๘ ตั้งแต่ประตูวิเศษไชยศรีจนถึงซอยศิปากร ถนนหน้าพระธาตุ

วันที่ ๑๑ เมย.๖๐ นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผว.กทม. เป็นประธาน เปิดศูนย์บริการอำนวยสะดวกประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ บ...
11/04/2017

วันที่ ๑๑ เมย.๖๐ นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผว.กทม. เป็นประธาน เปิดศูนย์บริการอำนวยสะดวกประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ บริเวณใต้สะพานสี่แยกท่าพระ มีนางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผอ.เขตบางกอกใหญ่ และผู้บริหารเขต ผกก.สน.ท่าพระ ผกก.สน. บางกอกใหญ่ จนท.ทหารกองพันปืนใหญ่ที่ ๑๐๙ และจนท.เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุ เขตบางกอกใหญ่ โดยมีนายสาโรจน์ สาม...
11/04/2017

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุ เขตบางกอกใหญ่ โดยมีนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้กำกับสน บางกอกใหญ่ ผู้กำกับสน ท่าพระ และผู้บริหารเขตฯ ร่วมพิธีในงานวันผู้สูงอายุ

เวลา ๑๑.๓๐ น.เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เนื่องในพิธีแห่ผ้าไตรหลวงพ่อเ...
10/04/2017

เวลา ๑๑.๓๐ น.เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เนื่องในพิธีแห่ผ้าไตรหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ

เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันรถจักรยานยนต์จอดบนทางเท้า และเก็บป้ายโฆษณาไม่ได้รับอนุญาต บริเวณถนนอิสรภาพ
05/04/2017

เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันรถจักรยานยนต์จอดบนทางเท้า และเก็บป้ายโฆษณาไม่ได้รับอนุญาต บริเวณถนนอิสรภาพ

ว่าที่ร.ต.สรวุฒิ วิเศษสงวน หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติตามระเบียบ...
05/04/2017

ว่าที่ร.ต.สรวุฒิ วิเศษสงวน หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติตามระเบียบประจำวัน และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจมอบนโยบายและภารกิจประจำวัน โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งแม้จะมีกำลังพลเพียงน้อยนิด

เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอธินันท์ วุฑฒิเวชช์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ...
04/04/2017

เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอธินันท์ วุฑฒิเวชช์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ นำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ ๑๐๙ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาต่างๆ ในพื้นที่เขต ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓ พร้อมทั้งแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกายภาพที่อาศัยอยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓ เขตบางกอกใหญ่

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
29/03/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่ ๒๙ มีค. ๖๐ นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผอ.เขตบางกอกใหญ่ มอบหมายฝ่ายเทศกิจจัดจนท. กวดขันรถยนต์รถจักรยานยนต์จอดและขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขต

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมปั่นไปปลูก เพื่อลดภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที...
23/03/2017

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมปั่นไปปลูก เพื่อลดภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมขี่รถจักรยานปั่นไปปลูก บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๓ เขตทวีวัฒนา

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
22/03/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ในวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นายอธินันท์ วุฑฒิเวชช์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ และผู้กำกับ สน.บางกอกใหญ่ นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองประชาชนชาวฟิลิปปินส์ ที่เดินทางมาต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ณ โรงเรียนทวีธาภิเษก เขตบางกอกใหญ่ โดยมี พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) เข้าร่วมสังเกตุการณ์

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
01/03/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย รส.ป.พัน.109 และตำรวจตามแผนการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและขอทานในพื้นที่เขต ส่งตัวไปสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๒ คน

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการจักรยานยน...
27/02/2017

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการจักรยานยนต์รับจ้างรวมพลังต่อต้านการขับขี่บนทางเท้า โดยมีนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นางสมจิตร ฤทธิ์สะอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ และผู้บริหารเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ พร้อมด้วยผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจักรยานยนต์รับจ้างรวมพลังต่อต้านการขับขี่บนทางเท้า กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ บริเวณ ลานจอดรถหน้าบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย

เจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บริเวณจุดสก...
27/02/2017

เจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บริเวณจุดสกัดที่ 8 ถนนหน้าพระธาตุ และเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกพร้อมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับนักท่องเที่ยวภายในวัดอรุณฯ

>> เขตบางกอกใหญ่นัดประชุมวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง รวมพลังต่อต้านการขับขี่บนทางเท้า
17/02/2017

>> เขตบางกอกใหญ่นัดประชุมวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง รวมพลังต่อต้านการขับขี่บนทางเท้า

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
04/02/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ตรวจดูความเรียบร้อยและให้กำลังแก่นักเรียนที่เดินทางมาสอบโอเน็ต ที่โรงเรียนวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

>>และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ จัดกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่เดินทางมาสอบที่โรงเรียนวัดท่าพระ

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
30/01/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่ 30 มกราคม 2560 นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายโยธา ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และเสากั้นรถจักรยานยนต์ ห้ามจอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
26/01/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่ 26 มกราคม 2560 นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยและอำนวยสะดวกประชาชนเข้าสักการะพระบรมศพฯ ในพระบรมมหาราชวัง จุดสกัดที่ ๘ ถนนหน้าพระธาตุ และอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมวัดอรุณฯ บริเวณท่าเรือข้ามฟากและภายในวัดอรุณฯ

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
25/01/2017

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่ 25 มกราคม 2560 นางสมจิตร ฤทธิ์สอาด ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า และตรวจสอบผู้ค้าจุดผ่อนผันยกเลิกทำการค้า บริเวณแยกโพธิ์สามต้น

ที่อยู่

Bangkok
10600

รถประจำทางสาย 80ก,91ก,165,189

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พวกแม่ค้าทำผิดอะไรถึงต้องให้พวกต่างด้าวมายึดทางเท้า