โรงเรียนสถานีพรมแดน - รักษาศ

โรงเรียนสถานีพรมแดน - รักษาศ โรงเรียนสถานีพรมแดน(รักษาศุขราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

เปิดเหมือนปกติ

✨11 มิถุนายน 2564✨ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางบอนที่เข้ามาทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนค่ะ 🙏🏻🥰
11/06/2021

✨11 มิถุนายน 2564✨
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางบอนที่เข้ามาทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนค่ะ 🙏🏻🥰

✨ 8 มิถุนายน 2564 ✨ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางบอนที่เข้ามาฉีดพ่นยากันยุงให้กับทางโรงเรียนค่ะ
09/06/2021

✨ 8 มิถุนายน 2564 ✨
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางบอนที่เข้ามาฉีดพ่นยากันยุงให้กับทางโรงเรียนค่ะ

✨ เลื่อนเปิดเทอมเป็น 14 มิถุนายน 2564 นะคะ 🥰✨
27/05/2021

✨ เลื่อนเปิดเทอมเป็น 14 มิถุนายน 2564 นะคะ 🥰✨

✨ เลื่อนเปิดเทอมเป็น 14 มิถุนายน 2564 นะคะ 🥰✨

✨เลื่อนเปิดเทอมเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นะคะ✨
07/05/2021

✨เลื่อนเปิดเทอมเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นะคะ✨

✨เลื่อนเปิดเทอมเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นะคะ✨

✨22 มีนาคม 2564 ✨      ขอขอบคุณสโมสรไลออนส์ บางขุนเทียน ที่นำนมถั่วเหลืองมามอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนสถานีพรมแดน(รั...
22/03/2021

✨22 มีนาคม 2564 ✨
ขอขอบคุณสโมสรไลออนส์ บางขุนเทียน ที่นำนมถั่วเหลืองมามอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนสถานีพรมแดน(รักษาศุขราษฎร์บำรุง)ค่ะ 🙏🏻

12/03/2021

ข้อปฏิบัติในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

ระเบียบการเข้าห้องสอบ 📝📝📝
1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
3. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น
5. ห้าม นําเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา
7. อนุญาต ให้นํานาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ📝📝📝
บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ บัตรที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ

อุปกรณ์และหลักฐานที่อนุญาตให้นําเข้าห้องสอบ📝📝📝
1. ปากกา ใช้สําหรับกรอกรายละเอียดต่าง ๆ บนหัวกระดาษคําตอบ
2. ดินสอดํา 2B ใช้สําหรับระบายรหัสวิชา เลขที่นั่งสอบและคําตอบที่ต้องการเลือก(สําหรับผู้เข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 สทศ. จัดส่งไปให้)
3. ยางลบ (สําหรับผู้เข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สทศ. จัดส่งไปให้)
4. กบเหลาดินสอ
5. บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ

อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นําเขาห้องสอบเพิ่มเติม เฉพาะการสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1. ดินสอ (นอกเหนือจากดินสอดํา 2B)
2. น้ำยาลบคําผิด
3. ยางลบหมึก
🎖🎖🎖🎖🎖😁😁😁😁🎖🎖🎖🎖🎖

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-453-0013
09/03/2021

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-453-0013

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-453-0013

นักเรียนที่อยู่สมุทรสาคร มาเรียนได้ตามปกติแล้วนะคะ 😊
03/03/2021

นักเรียนที่อยู่สมุทรสาคร มาเรียนได้ตามปกติแล้วนะคะ 😊

นักเรียนที่อยู่สมุทรสาคร มาเรียนได้ตามปกติแล้วนะคะ 😊

25 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ เนื่องในวันมาฆบูชา
25/02/2021

25 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ เนื่องในวันมาฆบูชา

19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสถานีพรมแดน(รักษาศุขราษฎร์บำรุง) ขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อนและญาติครูสมบูรณ์ ที่มอบเครื่องตรวจวัดอ...
19/02/2021

19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสถานีพรมแดน(รักษาศุขราษฎร์บำรุง) ขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อนและญาติครูสมบูรณ์ ที่มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ แบบอินฟาเรด จำนวน 1 เครื่อง ให้กับทางโรงเรียน

✨ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ✨     โรงเรียนสถานีพรมแดน(รักษาศุขราษฎร์บำรุง) ขอขอบพระคุณ ทีมงานจากท่าน สส.วัน อยู่บำรุง ที่เข...
06/02/2021

✨ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ✨
โรงเรียนสถานีพรมแดน(รักษาศุขราษฎร์บำรุง) ขอขอบพระคุณ ทีมงานจากท่าน สส.วัน อยู่บำรุง ที่เข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในบริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียน ทั้งบริเวณสนาม อาคารเรียน รวมไปถึงโรงอาหาร และสถานที่ต่างๆ ที่มีการใช้งาน

5 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสถานีพรมแดน(รักษาศุขราษฎร์บำรุง) ขอขอบพระคุณ คุณเรืองสินธ์ ลิมปภาส ที่บริจาคโต๊ะปิงปองและอุปกร...
05/02/2021

5 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสถานีพรมแดน(รักษาศุขราษฎร์บำรุง) ขอขอบพระคุณ คุณเรืองสินธ์ ลิมปภาส ที่บริจาคโต๊ะปิงปองและอุปกรณ์กีฬาปิงปองให้โรงเรียนค่ะ

5 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสถานีพรมแดน(รักษาศุขราษฎร์บำรุง) ขอขอบพระคุณ คุณเรืองสินธ์ ลิมปภาส ที่บริจาคโต๊ะปิงปองและอุปกรณ์กีฬาปิงปองให้โรงเรียนค่ะ

✨ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ✨ ผู้บริหารและคณะครู แสดงการต้อนรับนางสาวนิสาพร อาวุธพันธ์ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู...
01/02/2021

✨ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ✨ ผู้บริหารและคณะครู แสดงการต้อนรับนางสาวนิสาพร อาวุธพันธ์ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนสถานีพรมแดน(รักษาศุขราษฎร์บำรุง)

31/01/2021
✨ 30 มกราคม 2564 ✨เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางบอนเข้ามาพ่นยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพ...
30/01/2021

✨ 30 มกราคม 2564 ✨
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางบอนเข้ามาพ่นยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดทำการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ค่ะ

30/01/2021
เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศสำนักการศึกษานะคะ
29/01/2021

เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศสำนักการศึกษานะคะ

เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศสำนักการศึกษานะคะ

✨ กำหนดการรับนมและเอกสารประกอบการเรียนค่ะ ✨
14/01/2021

✨ กำหนดการรับนมและเอกสารประกอบการเรียนค่ะ ✨

เลื่อนกำหนดการเปิดเรียนเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นะคะ
05/01/2021

เลื่อนกำหนดการเปิดเรียนเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นะคะ

20/12/2020

เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ที่รุนแรงจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักการศึกษาขอแจ้งให้โรงเรียนที่มีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 14โรงเรียน ได้ปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 63 - วันอาทิตย์ที่3 มกราคม 64 ดังนี้
เขตบางขุนเทียน
-โรงเรียนวัดแสมดำ
-โรงเรียนวัดบางกระดี่
-โรงเรียนวัดสะแกงาม
-โรงเรียนวัดประชาบำรุง
-โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
เขตบางบอน
-โรงเรียนพระยามนธาตุราช
-โรงเรียนบ้านนายผล
-โรงเรียนบ้านนายสี
-โรงเรียนสถานีพรมแดน
-โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์
เขตหนองแขม
-โรงเรียนวัดอุดมรังสี
-โรงเรียนวัดหนองแขม
-โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล
-โรงเรียนประชาบำรุง
โดยให้ทั้ง14โรงเรียน จัดเตรียมการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
ทั้งนี้ให้โรงเรียนอื่นนอกเหนือจากจำนวน14โรงเรียนข้างต้น ที่มีเด็กนักเรียนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งให้นักเรียนหยุดอยู่กับบ้าน แล้วทำการเรียนการสอนOn line ทดแทน และกรณีหากโรงเรียนใดเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID 19 ที่จะมีผลกระทบต่อเด็กนักเรียน ก็ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ ในการพิจารณาสั่งปิดการเรียนการสอนได้

18 ธันวาคม 2563 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ประจำปีการศึกษา 2563
18/12/2020

18 ธันวาคม 2563 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ประจำปีการศึกษา 2563

4 ธ.ค. 2563 กิจกรรมทำบุญตักบาตรและแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
07/12/2020

4 ธ.ค. 2563 กิจกรรมทำบุญตักบาตรและแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

2 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ยินดีต้อนรับ ครูพรทิพย์ สุดบางกุ้ง เข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย...
02/12/2020

2 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ยินดีต้อนรับ ครูพรทิพย์ สุดบางกุ้ง เข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนสถานีพรมแดน(รักษาศุขราษฎร์บำรุง)

13 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563
13/11/2020

13 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563

คณะครูและนักเรียนร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เนื่องในกิจกรรมวันลอยกระทง 2563
01/11/2020

คณะครูและนักเรียนร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เนื่องในกิจกรรมวันลอยกระทง 2563

หนูน้อยนพมาศ 2563
01/11/2020

หนูน้อยนพมาศ 2563

กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ 2563
31/10/2020

กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ 2563

Photos from โรงเรียนสถานีพรมแดน - รักษาศุขราษฎร์บำรุง's post
31/10/2020

Photos from โรงเรียนสถานีพรมแดน - รักษาศุขราษฎร์บำรุง's post

11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ...
11/08/2020

11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

24 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียนโรงเรียนสถานีพรมแดน ร่วมกันทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญ...
24/07/2020

24 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียนโรงเรียนสถานีพรมแดน ร่วมกันทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

1 กรกฎาคม 2563 บรรยากาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
01/07/2020

1 กรกฎาคม 2563 บรรยากาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

28/06/2020
ประชาสัมพันธ์ !! อาทิตย์นี้มีการแจกนมรอบที่ 2 นะคะ รบกวนผู้ปกครองเตรียมถุงสำหรับใส่นม และบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาด้วยนะ...
05/06/2020

ประชาสัมพันธ์ !! อาทิตย์นี้มีการแจกนมรอบที่ 2 นะคะ รบกวนผู้ปกครองเตรียมถุงสำหรับใส่นม และบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

กำหนดการรับนมรอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 ค่ะ
**หมายเหตุ** เตรียมบัตรประชาชนและนำถุงมาใส่นมด้วยค่ะ

ข่าวประชาสัมพันธ์
28/05/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับนมรอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 ค่ะ **หมายเหตุ** เตรียมบัตรประชาชนและนำถุงมาใส่นมด้วยค่ะ
26/05/2020

กำหนดการรับนมรอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 ค่ะ
**หมายเหตุ** เตรียมบัตรประชาชนและนำถุงมาใส่นมด้วยค่ะ

ที่อยู่

133 ถ.พรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน
Bangkok
10150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-453-0013

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนสถานีพรมแดน - รักษาศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนสถานีพรมแดน - รักษาศ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

"ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ป.6, ม.3 และ ม.6 ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ และเฉลยวิธีทำสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com"
ดิฉัน ภิญญดา ศิลาวรกุล ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผอ.สิทธิชัย ลำไย เป็นอย่างสูง ที่ได้เก็บกระเป๋าสตางค์ของดิฉันที่บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี บางปะกอก เมื่อวันที่ 30 พ.ย.60 และอาจารย์ อำพล พลายพงษา ได้เป็นธุระประสานงานจนติดต่อดิฉันได้ และได้ส่งมอบกระเป๋าสตางค์คืน ได้ของคืนครบถ้วน ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจมากในความมีน้ำใจ และมีคุณธรรมของอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน และเชื่อว่านักเรียนโรงเรียนสถานีพรมแดน จะเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และมีจริยธรรมเหมือนพ่อพิมพ์ของชาติ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ค่ะ
�ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ค่ะ� �ค่าเล่าเรียน 2,000 บาท/เดือนเท่านั้น� �ติวเข้ม เรียนเสริม เพิ่มเกรด สอนการบ้าน� �วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม �ระดับประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย �บัญชีขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง �ระดับ ปวช ปวส ปริญญาตรี �โดยคณาจารย์เชี่ยวชาญด้านการสอน �**คุ้มค่าได้ผลแน่นอน** �มี 2 สาขา �อยู่ตรงข้าม ม เอเชีย เพชรเกษม 77/4 �ใกล้โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม �สนใจ inbox �097-163-2404