Clicky

โรงเรียนสถานีพรมแดน - รักษาศ

โรงเรียนสถานีพรมแดน - รักษาศ โรงเรียนสถานีพรมแดน(รักษาศุขราษฎร์

เปิดเหมือนปกติ

13/10/2022
08/10/2022
08/10/2022
08/10/2022
07/10/2022
ทางโรงเรียน ขอขอบคุณนายอติโชค ผลดีอดีตเลขาธิการศาลปกครอง ประธานจัดงานรุ่น SG 48 ปี 2022 และศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล รุ่น S...
07/10/2022

ทางโรงเรียน ขอขอบคุณนายอติโชค ผลดี
อดีตเลขาธิการศาลปกครอง ประธานจัดงานรุ่น SG 48 ปี 2022 และศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล รุ่น SG 48 มอบ ชุดตรวจ ATK ให้กับโรงเรียนสถานีพรมแดน(รักษาศุขราษฎร์)

02/10/2022
25/09/2022
18/09/2022
12/09/2022
ทางรร.สถานีพรมแดนขอกราบขอบพระคุณ ครูสมบูรณ์ ยั่งเจริญและทุนนิธิเพื่อนและญาติครูสมบูรณ์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ที่ตรวจ AT...
10/09/2022

ทางรร.สถานีพรมแดนขอกราบขอบพระคุณ ครูสมบูรณ์ ยั่งเจริญและทุนนิธิเพื่อนและญาติครูสมบูรณ์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ที่ตรวจ ATK ให้กับทางรร.เพื่อใช้กับนักเรียนในลำดับต่อไป

03/09/2022
บริหารร่างกายตอนเช้า
31/08/2022

บริหารร่างกายตอนเช้า

28/08/2022
📌📌บรรยากาศกิจกรรม 📌📌#ค่ายวิทย์ - คณิตคิดสนุก
27/08/2022

📌📌บรรยากาศกิจกรรม 📌📌
#ค่ายวิทย์ - คณิตคิดสนุก

📌📌บรรยากาศกิจกรรม 📌📌กิจกรรม จรวดร่อนนาน#ค่ายวิทย์ - คณิตคิดสนุก
27/08/2022

📌📌บรรยากาศกิจกรรม 📌📌
กิจกรรม จรวดร่อนนาน
#ค่ายวิทย์ - คณิตคิดสนุก

📌📌บรรยากาศกิจกรรม 📌📌กิจกรรม ไข่ตกไม่แตก#ค่ายวิทย์ - คณิตคิดสนุก
27/08/2022

📌📌บรรยากาศกิจกรรม 📌📌
กิจกรรม ไข่ตกไม่แตก
#ค่ายวิทย์ - คณิตคิดสนุก

📌📌บรรยากาศกิจกรรม 📌📌#ค่ายวิทย์ - คณิตคิดสนุก
26/08/2022

📌📌บรรยากาศกิจกรรม 📌📌
#ค่ายวิทย์ - คณิตคิดสนุก

📌📌บรรยากาศกิจกรรม 📌📌นักเรียนที่ได้รับรางวัล#ค่ายวิทย์ - คณิตคิดสนุก
26/08/2022

📌📌บรรยากาศกิจกรรม 📌📌
นักเรียนที่ได้รับรางวัล
#ค่ายวิทย์ - คณิตคิดสนุก

📌📌บรรยากาศกิจกรรม 📌📌นักเรียนที่ได้รับรางวัล#ค่ายวิทย์ - คณิตคิดสนุก
26/08/2022

📌📌บรรยากาศกิจกรรม 📌📌
นักเรียนที่ได้รับรางวัล
#ค่ายวิทย์ - คณิตคิดสนุก

26/08/2022

บรรยากาศกิจกรรม
#ค่ายวิทย์ - คณิตคิดสนุก

26/08/2022
23/08/2022
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6เข้าชมงาน “NST Fair Carnival Bangkok”มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 25...
19/08/2022

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
เข้าชมงาน “NST Fair Carnival Bangkok”
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2565
ที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดขึ้น ณ อาคารสามย่านมิตรทาวน์

14/08/2022
Photos from โรงเรียนสถานีพรมแดน - รักษาศุขราษฎร์บำรุง's post
13/08/2022

Photos from โรงเรียนสถานีพรมแดน - รักษาศุขราษฎร์บำรุง's post

12/08/2022
09/08/2022
วันที่ 1 สิงหาคม 2565ขอบคุณพี่ๆวิทยากรจาก dtac มาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับภัยบนโลกออนไลน์BMA DTAC SAFE INTERNET SCHOOL...
02/08/2022

วันที่ 1 สิงหาคม 2565
ขอบคุณพี่ๆวิทยากรจาก dtac มาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับภัยบนโลกออนไลน์

BMA DTAC SAFE INTERNET SCHOOL TOUR
#ภัยร้ายบนโลกออนไลน์

01/08/2022
01/08/2022
26 กรกฎาคม 2565 พิธีถวายถวายสัตย์ปฏิญาณตั้งมั่นประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565
26/07/2022

26 กรกฎาคม 2565
พิธีถวายถวายสัตย์ปฏิญาณตั้งมั่นประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565ท่านผอ.นงนุช เลิกบางพลัด มอบขวัญและกำลังใจให้กับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เข้าร่วมสอบแข่งข...
26/07/2022

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
ท่านผอ.นงนุช เลิกบางพลัด มอบขวัญและกำลังใจให้กับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เข้าร่วมสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา และ นักกีฑา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตบางบอน

22/07/2022
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 7.30 น. นางละไม อัศวเลิศศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน และ นางสาวณิชกมล ขจรบุญ หัวหน้าฝ่...
22/07/2022

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 7.30 น.
นางละไม อัศวเลิศศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน และ นางสาวณิชกมล ขจรบุญ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
>> 🏫🎓 ได้เข้ามาดูแลติดตามการจัดบริการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน🍜🍲โรงเรียนสถานีพรมแดนจัดอาหารเช้าและอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละช่วงวัย ได้นำระบบ Thai School Lunch for BMA มาใช้ในการจัดบริการอาหารให้มีประสิทธิภาพและได้รับสารอาหารครบถ้วน รวมถึงมีการสอบถามความต้องการของนักเรียนในการทำเมนูอาหาร พร้อมทั้งได้ดำเนินการตามมาตรการด้านสุขาภิบาล และอาหารปลอดภัยโดยเคร่งครัด

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565ทางโรงเรียนนำนักเรียน ชั้นป.3 - ป.6ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่...
21/07/2022

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
ทางโรงเรียนนำนักเรียน ชั้นป.3 - ป.6
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาจากกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะในด้านต่างๆ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565ทางโรงเรียนนำนักเรียน ชั้น อนุบาล 1 - ป.2ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ...
21/07/2022

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
ทางโรงเรียนนำนักเรียน ชั้น อนุบาล 1 - ป.2
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาจากกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะในด้านต่างๆ

19 ก.ค. 65Big Cleaning Day ครูและนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนของตนเอง
21/07/2022

19 ก.ค. 65
Big Cleaning Day
ครูและนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนของตนเอง

19 ก.ค.65 โรงเรียนสถานีพรมแดน...ขอขอบคุณ สำนักงานเขตบางบอน ที่ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้ามาตรวจและประ...
19/07/2022

19 ก.ค.65
โรงเรียนสถานีพรมแดน...ขอขอบคุณ สำนักงานเขตบางบอน ที่ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้ามาตรวจและประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนครั้งที่ 2 พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล อีกทั้งยังมอบป้ายห้ามสูบบุหรี่ให้สถานศึกษาอีกด้วย...ขอบคุณค่ะ

📌📌วันนี้ทางโรงเรียนได้ตรวจ ATK 📌📌ให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์
19/07/2022

📌📌วันนี้ทางโรงเรียนได้ตรวจ ATK 📌📌
ให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์

18 กรกฎาคม 2565ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตบางบอน ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ และการทำน...
18/07/2022

18 กรกฎาคม 2565
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตบางบอน ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ และการทำน้ำหมักชีวภาพ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5

17/07/2022
📌📌ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องเที่ยวงาน “ของดีของเด่นบางบอนบ้านเรา”6-10 กรกฎาคม 2565 ณ ตลาด 101กิจกรรมในงานอาทิ การแสดง ต...
06/07/2022

📌📌ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนพี่น้องเที่ยวงาน
“ของดีของเด่นบางบอนบ้านเรา”
6-10 กรกฎาคม 2565 ณ ตลาด 101
กิจกรรมในงานอาทิ การแสดง ตัดผมฟรี สินค้าลดราคา และของดีบางบอนฯลฯ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565ยินดีต้อนรับครูใหม่นางสาวฤทัย รัตนทิพย์ วิชาเอกภาษาอังกฤษนางสาวอธิการ พิมพ์วงค์ วิชาเอกประถมศึกษาส...
06/07/2022

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
ยินดีต้อนรับครูใหม่
นางสาวฤทัย รัตนทิพย์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
นางสาวอธิการ พิมพ์วงค์ วิชาเอกประถมศึกษา
สู่โรงเรียนสถานีพรมแดน(รักษาศุขราษฎร์บำรุง)

04/07/2022
03/07/2022
03/07/2022
📌📌ประชาสัมพันธ์📌📌เชิญชวนร่วมงาน“ของดีของเด่นบางบอนบ้านเรา”
29/06/2022

📌📌ประชาสัมพันธ์📌📌
เชิญชวนร่วมงาน
“ของดีของเด่นบางบอนบ้านเรา”

28/06/2022
📌📌งานอนามัยโรงเรียน   27 มิถุนายน 2565💉ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่6         👧🏻นักเรียนชั้...
27/06/2022

📌📌งานอนามัยโรงเรียน
27 มิถุนายน 2565
💉ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่6
👧🏻นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับวัคซีน คอตีบ-บาดทะยัก และ หยอดโปลิโอ จำนวน 18 คน
👦🏻นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับวัคซีน คอตีบ-บาดทะยัก จำนวน 20 คน

🙏🏼🙏🏼ขอบคุณเจ้าหน้าที่ จากศูนย์อนามัยฉีดวัคซีน คอตีบ บาดทะยัก และหยอดโปลิโอ ให้กับนักเรียน

ที่อยู่

133 ถ.พรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบ
Bangkok
10150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-453-0013

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนสถานีพรมแดน - รักษาศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนสถานีพรมแดน - รักษาศ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📌📌ประชาสัมพันธ์📌📌
รับสมัคร 👩🏼‍🚒พนักงสนสถานที่จำนวน 1 อัตรา

สมัครด้วยตนเอง สำนักงานเขตบางบอน ฝ่ายกาศึกษาชั้น 3

รับสมัครวันที่ 6 - 18 พฤษภาคม 2565

เวลา 08.00 - 16.00 น. (ยกเว้น พักเที่ยง วันหยุดราชการ)

#รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่แนบ
"ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ป.6, ม.3 และ ม.6
------------------------------------------
ข้อสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง
ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ และเฉลยวิธีทำสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย
http://www.onet-online.virtual-exam.com"
ดิฉัน ภิญญดา ศิลาวรกุล ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผอ.สิทธิชัย ลำไย เป็นอย่างสูง ที่ได้เก็บกระเป๋าสตางค์ของดิฉันที่บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี บางปะกอก เมื่อวันที่ 30 พ.ย.60 และอาจารย์ อำพล พลายพงษา ได้เป็นธุระประสานงานจนติดต่อดิฉันได้ และได้ส่งมอบกระเป๋าสตางค์คืน ได้ของคืนครบถ้วน
ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจมากในความมีน้ำใจ และมีคุณธรรมของอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน และเชื่อว่านักเรียนโรงเรียนสถานีพรมแดน จะเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และมีจริยธรรมเหมือนพ่อพิมพ์ของชาติ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ค่ะ
�ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ค่ะ�
�ค่าเล่าเรียน 2,000 บาท/เดือนเท่านั้น�
�ติวเข้ม เรียนเสริม เพิ่มเกรด สอนการบ้าน�
�วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม
�ระดับประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย
�บัญชีขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง
�ระดับ ปวช ปวส ปริญญาตรี
�โดยคณาจารย์เชี่ยวชาญด้านการสอน
�**คุ้มค่าได้ผลแน่นอน**
�มี 2 สาขา
�อยู่ตรงข้าม ม เอเชีย เพชรเกษม 77/4
�ใกล้โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
�สนใจ inbox
�097-163-2404
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

ซื้อขายรถแท็กซี่ป้ายแดง,มือ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษ ผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังหญ Food TV CMG TV กองกำกับการม้าตำรวจ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค Mini Monkey Page LXV Kusum Lata โรงพยาบาลบางปะกอก8 ฝึกอาชีพ กทม หลวงพ่อทวีศักดิ Bang Bon District บริษัท มรรคทรอนิคส์ ดีไซน์ จ