Clicky

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด?

เพจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย เป็นเพจที่นำเสนอประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อการค้า ผลกำไรหรือผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับการร้องเรียนเรื่องต่างๆ สามารถเข้าดูหน่วยงานสำหรับรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์โดยตรงได้ที่เวบไซต์ www.mnew.go.th

เปิดเหมือนปกติ

News : “วราวุธ” ชูป่าชุมชน หัวใจสำคัญแก้ปัญหาโลกร้อนระยะยาว พร้อมชื่นชม ป่าชุมชนโคกป่าซี จ.กาฬสินธุ์ ป่าชุมชนตัวอย่าง ปี...
19/10/2022

News : “วราวุธ” ชูป่าชุมชน หัวใจสำคัญแก้ปัญหาโลกร้อนระยะยาว พร้อมชื่นชม ป่าชุมชนโคกป่าซี จ.กาฬสินธุ์ ป่าชุมชนตัวอย่าง ปี 2565

วันนี้ (19 ตุลาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2565 แก่ ป่าชุมชนโคกป่าซี ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ โดยปีนี้ มีชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัล จำนวน 16 ป่าชุมชน จาก 1,085 แห่ง พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานส่งเสริมป่าชุมชนดีเด่น 7 หน่วยงาน และเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ระยะที่ 4 (ปี 2566 - 2570) ระหว่างกรมป่าไม้ กับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารหน่วยงาน ทส. และผู้แทนเครือข่ายป่าชุมชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference

โดย นายวราวุธ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลในปีนี้ และเป็นกำลังใจให้กับป่าชุมชนที่ยังไม่ได้รับรางวัล เพราะป่าชุมชนถือเป็นกุญแจสำคัญของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยธรรมชาติต่าง ๆ ในระยะยาว พร้อมทั้งขอบคุณบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ช่วยเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ป่าชุมชนได้ตื่นตัวและเกิดความรักในการต่อยอดสานต่อการดำเนินงานป่าชุมชนให้เกิดความยั่งยืน เพื่อร่วมกันเพิ่มพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียว ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป

สำหรับโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ดำเนินการมาแล้ว 15 ปี ปัจจุบันมีป่าชุมชนมากกว่า 12,000 ป่าชุมชน เนื้อที่มากกว่า 6.6 ล้านไร่ ตามแผนเร่งรัดจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศ ให้ครบ 15,000 ป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และใช้ประโยชน์จากผลิตผลในป่าชุมชนได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในปี 2565 นอกจากรางวัลชนะเลิศป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศแล้ว ยังมีป่าชุมชนที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย รางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านต้าหัวฝาย หมู่ที่ 3 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ป่าชุมชนบ้านชัฎน้ำเงิน หมู่ที่ 8 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี และป่าชุมชนบ้านนา หมู่ที่ 6 ตำบลเขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ รางวัลป่าชุมชนดีเด่น "ด้านการพัฒนา” ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านห้วยขึม หมู่ที่ 3 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ป่าชุมชนบ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ 10 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย หมู่ที่ 21 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ และป่าชุมชนตำบลเจริญสุข หมู่ที่ 1, 12, 14 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

#ทส. #ป่าชุมชน

News : ปลัดฯ จตุพร ติดตามการเตรียมจัดงาน "มหกรรม ทส. พบประชาชน" 4 ภูมิภาค ส่งต่อความสุขสู่ประชาชนวันนี้ (19 ตุลาคม 2565)...
19/10/2022

News : ปลัดฯ จตุพร ติดตามการเตรียมจัดงาน "มหกรรม ทส. พบประชาชน" 4 ภูมิภาค ส่งต่อความสุขสู่ประชาชน

วันนี้ (19 ตุลาคม 2565) เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ" ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับคณะกรรมการจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการ มหกรรม ทส. พบประชาชน ในระดับพื้นที่ 4 ภูมิภาค ได้แก่ ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2565 ณ หอโหวด 101 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ 4 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดนครปฐม

โดย นายจตุพร ได้เน้นย้ำให้การจัดงานมหกรรม ทส. พบประชาชน ในครั้งนี้ เป็นเสมือนการถ่ายทอดเวทีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย หรือเวที TCAC ที่จัดขึ้นในระดับประเทศไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ขยายลงสู่ระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงและสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเพื่อเป็นการส่งต่อความสุขไปสู่พี่น้องประชาชนในช่วงสิ้นปี 2565 ที่กระทรวงฯ จะได้ไปจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ แนะนำตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรับเรื่องราวร้องทุกข์ อย่างใกล้ชิดประชาชน และสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยด้วยกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย อาทิ การแสดงต่าง ๆ กิจกรรมชิงรางวัล แจกกล้าไม้ จัดซุ้มขายอาหาร สินค้าคุณภาพดีราคาถูก เป็นต้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมการจัดงานอย่างบูรณาการร่วมกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก นำเสนอสิ่งที่เข้าใจง่าย กิจกรรมที่จัดต้องน่าสนใจและดึงดูดประชาชนมาร่วมงาน รวมถึงคำนึงถึงการรักษาภาพลักษณ์ของกระทรวงฯ และการจัดงานทั้ง 4 ครั้ง ต้องคำนึงถึงรูปแบบการจัดงานแบบ Carbon Neutral Event ทั้งการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยมอบหมายให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นหน่วยงานหลักในการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งเตรียมการชดเชยด้วยคาร์บอนเครดิต เพื่อให้การจัดงานมหกรรม ทส. พบประชาชน มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

#ทส #มหกรรม ทส. #ประชาชน

News : “รมว.วราวุธ” ร่วม Talk ในรายการ “เปลี่ยนโฉมประเทศไทย” กับ "การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน...เพื่อส่งเสริมเศรษฐ...
18/10/2022

News : “รมว.วราวุธ” ร่วม Talk ในรายการ “เปลี่ยนโฉมประเทศไทย” กับ "การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน...เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจบนความสมดุล”

วันนี้ (18 ตุลาคม 2565) เวลา 15.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ร่วมบันทึกเทปสนทนาในรายการ “เปลี่ยนโฉมประเทศไทย” พูดคุยในหัวข้อ “การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน...เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจบนความสมดุล” ร่วมกับ ศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล และนายสุภนันท์ ฤทธิ์มนตรี ผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องบันทึกเทป สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

โดย นายวราวุธ ได้กล่าวถึงแนวทางการนำ BCG Model ไปสู่การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การกระจายรายได้สู่ชุมชนที่พึ่งพาทรัพยากรป่าไม้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างชุมชนเข้มแข็งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนโยบายการใช้ทรัพยากรป่าไม้เพื่อช่วยสร้างความสมดุลให้กับสภาพอากาศ รวมถึงการกำหนดมาตรการที่สำคัญในการส่งเสริมโอกาสด้านการค้าไม้หรือผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

โดยรายการ “เปลี่ยนโฉมประเทศไทย” หัวข้อ “การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน...เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจบนความสมดุล” กำหนดออกอากาศในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD และสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live: ข่าวจริงประเทศไทย และช่อง Youtube: PRD กรมประชาสัมพันธ์

#ทส #การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ #จัดการป่าไม้ #ส่งเสริมเศรษฐกิจ #สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย #ข่าวจริงประเทศไทย #กรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตัวแทนกลุ่มอิสระทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Environmental Conservat...
18/10/2022

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตัวแทนกลุ่มอิสระทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Environmental Conservation Ambassador of Thammasat University) ได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop เรื่อง "การส่งเสริมเยาวชนในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" ในหัวข้อ "การตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชน" ผ่าน ZOOM Meeting 🌏
.
กิจกรรมนี้ดำเนินการผ่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme Thailand) และได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสวีเดน เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชน (ผู้มีอายุตั้งแต่ 15 – 30 ปี) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเยาวชนในการขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ก่อนจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมเยาวชน 🌦️
.
จากกิจกรรมนี้ ผลลัพธ์ที่ได้ในประเด็นดังกล่าว ตลอดจนประเด็นการศึกษา, การฝึกอบรม, การเข้าถึงข้อมูล, และความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ถูกนำไปใช้ต่อยอดในค่าย Thailand Youth Climate Leaders 2022 และจะรวมผลสู่ COP27 ณ ประเทศอียิปต์ ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ต่อไป
.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย UNDP Thailand Embassy of Sweden in Bangkok
.
#เยาวชนกับนโยบาย

News : ปลัด ทส. เร่งรัดโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า วางแผนให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของไทยวันนี้ (18 ตุลาคม 2565) เว...
18/10/2022

News : ปลัด ทส. เร่งรัดโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า วางแผนให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของไทย

วันนี้ (18 ตุลาคม 2565) เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 3/2565 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบ Video conference โดยที่ประชุมได้รับทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การออกแบบก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 2 การออกแบบตกแต่งภายใน ระยะที่ 3 การออกแบบและปรับภูมิทัศน์ และระยะที่ 4 การออกแบบและจัดแสดงนิทรรศการ รวมถึงการจัดตั้งสำนักงานเพื่อดูแลการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ โดย ปกท.ทส. ได้เน้นย้ำให้แต่ละหน่วยงานวางแผนการดำเนินงานในแต่ละระยะให้มีความรัดกุมรอบคอบ ประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิด และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ สามารถเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของประเทศไทย และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไม้ของกลางในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เพิ่มเติม เนื่องจากไม้ที่มีอยู่เดิมเพียงพอต่อการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์แล้ว รวมถึงเศษไม้ที่เก็บรักษาไว้ที่ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อยที่มีมากถึง 6,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้เคยมีมติไม่มีความจำเป็นในการใช้งานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ด้วยเช่นกัน จึงให้กรมป่าไม้ดำเนินการกับไม้ของกลางที่สิ้นสุดคดีแล้ว รวมถึงเศษไม้ต่าง ๆ ได้ตามระเบียบต่อไป ทั้งนี้ ยังได้มีมติให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดตั้งงบประมาณในการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุการณ์จัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยขอให้จัดทำหนังสือในหลากหลายรูปแบบ ทั้งเป็นหนังสือที่ระลึก หนังสือสำหรับนักเรียนนักศึกษา หนังสือในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงสำหรับเพื่อการจำหน่ายในอนาคต เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มประชาชนในวงกว้างต่อไป

#ทส #พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า

News : ปลัดฯ จตุพร ส่งความห่วงใยพร้อมติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผ่าน ศอป.ทส. อย่างใกล้ชิดวันนี้ (17 ตุล...
17/10/2022

News : ปลัดฯ จตุพร ส่งความห่วงใยพร้อมติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผ่าน ศอป.ทส. อย่างใกล้ชิด

วันนี้ (17 ตุลาคม 2565) เวลา 15.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศอป.ทส.) พร้อมด้วย นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงฯ นายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมสูงเป็นบริเวณกว้าง จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอื่น ๆ รวม 36 จังหวัด ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) และผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference

ปกท.ทส. ได้สั่งการ ทสจ. ในพื้นที่ประสบภัย จัดทำแผนที่คาดว่าจะมีน้ำท่วมขังและก่อให้เกิดน้ำเสีย อีกทั้งให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทั้งครัวเคลื่อนที่ การบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย ยารักษาโรค การดูแลช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง น้ำดื่มสะอาด ตลอดจนส่งความห่วงใยและกำลังใจจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงประชาชนและเพื่อนพี่น้องข้าราชการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน และดูแลช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้วย

#ทส. #อุทกภัย #ประชาชน

News : ทส. ต้อนรับผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย หารือความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม วันนี้ (17 ตุลาคม 2565) เวลา 09.00 น....
17/10/2022

News : ทส. ต้อนรับผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย หารือความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (17 ตุลาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) หารือกับนายฟาบริซิโอ ซาร์โคเน (Mr. Fabrizio Zarcone) ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนจากธนาคารโลก เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารกระทรวงฯ

รมว.ทส. กล่าวว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยประเทศไทยได้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินการต่าง ๆ ในทุกภาคส่วน อาทิ การทำความตกลงกับสมาพันธรัฐสวิสเพื่อดำเนินงานภายใต้ Article 6.2 ของความตกลงปารีส เกี่ยวกับการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต การเปิดตัวแพลตฟอร์มการซื้อขายคาร์บอนเครดิต การปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานในภาคขนส่ง แนวคิดกองทุนสีเขียว การพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ รวมถึงการใช้ BCG Model ในการฟื้นฟูประเทศภายหลังสถานการณ์โควิด 19 ที่มีการเชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการดำเนินกิจกรรม อาทิ การลดการใช้พลาสติกและการรีไซเคิล การแปลงของเสียเป็นพลังงาน โดยเห็นว่า การสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ

ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้ขอบคุณธนาคารโลกที่สนับสนุนการดำเนินงานของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ทั้งด้านการเงินและเทคนิควิชาการ ด้านการจัดการขยะทะเล การใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะของเสีย การลดการปล่อยและกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ (REDD+) โดย นายฟาบริซิโอ ซาร์โคเน ได้แสดงถึงความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนผ่านโครงการสำคัญต่าง ๆ กับประเทศไทยต่อไป อาทิ Bio-Circular-Green Economy for Thailand, Innovative Blue Financing for Integrated Seascape Management รวมทั้งการจัดทำกรอบแผนการดำเนินงานสำหรับประเทศไทย (Country Partnership Framework: CPF) ซึ่งจะได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

#ทส #ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย #ธนาคารโลก #สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 13 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตัวแทนกลุ่มอิสระทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Environmental Cons...
17/10/2022

เมื่อวันที่ 13 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตัวแทนกลุ่มอิสระทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Environmental Conservation Ambassador of Thammasat University) ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Thailand Youth Climate Leaders 2022 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี 🌏
.
โครงการนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme Thailand) กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสวีเดน เพื่อผลักดันเยาวชนให้พัฒนากลไกขับเคลื่อนนโยบายการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งสภาเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม ภายในงานจะเน้นการเสริมสร้างพลังอำนาจของเยาวชนสู่การขับเคลื่อนนโยบาย การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของงานด้านสภาพภูมิอากาศ และการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมงาน COP 27 ณ ประเทศอียิปต์ ในเดือนพฤศจิกายน 2565 🌦
.
ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และมีโอกาสแลกเปลี่ยนตลอดทั้งโครงการ ผ่านกิจกรรม Inspiration : เยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมกับการมีส่วนร่วมด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม/ กิจกรรมเรียนรู้ประเด็นปัญหาภาวะโลกรวน โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม/ กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนประเทศอื่น ๆ อาทิ เคนยา สวีเดน เป็นต้น/ กิจกรรมทำความรู้จักเครือข่ายเยาวชนไทย Youth Climate Actions with Youth Empowerment in Climate Actions Platform (YECAP), YOUNGO, และเครือข่ายเยาวชนระดับโลกเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำประเทศไทย (Global Youth Biodiversity Network for Thailand; GYBN Thailand) ในการขับเคลื่อนประเด็นสภาพภูมิอากาศ/ กิจกรรมเรียนรู้เรื่องการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม และการออกแบบนโยบาย/แบบแผนการขับเคลื่อนประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเยาวชน (Action Agenda) พร้อมทั้งนำเสนอ
.
กลุ่มอิสระทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนและจัดโครงการดี ๆ เช่นนี้ให้เยาวชนได้มาเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ✨🌱
.
📽 ชมวีดิโอเพิ่มเติมได้ที่
https://youtu.be/NL5BIVyjfwQ
https://youtu.be/csRKGiGMVYM
.
UNDP Thailand กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย Embassy of Sweden in Bangkok
Youth SDGs Youth Plus Thailand - เสริมพลังคนรุ่นใหม่ ให้พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลง
.

News : "วราวุธ" เปิดงานแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ สืบสานประเพณี กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จ.ยโสธร วันนี้ (15 ตุล...
15/10/2022

News : "วราวุธ" เปิดงานแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ สืบสานประเพณี กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จ.ยโสธร

วันนี้ (15 ตุลาคม 2565) เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองยโสธร อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร พร้อมด้วย ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษา รมว.ทส. และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร คณะผู้บริหารฯ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาว จ.ยโสธร ให้การต้อนรับ ณ บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อย - บุ่งใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวว่า การแข่งขันเรือยาวประจำปี ของ จ.ยโสธร ครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งต้องขอชื่นชมพี่น้องชาว จ.ยโสธร ที่ร่วมแรงร่วมใจ สมัครสมานสามัคคี สืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ ตลอดจนเป็นการช่วยฟื้นฟู กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดได้เป็นอย่างดี โดยขอให้ใช้ความระมัดระวังในการแข่งขัน เนื่องด้วยลำน้ำชีในขณะนี้มีปริมาณน้ำมากประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา ยิ่งมีความน่าห่วงเรื่องความปลอดภัย

ทั้งนี้ รมว.ทส. ยังได้ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนภาคอีสานในขณะนี้ โดยเน้นย้ำถึงความพร้อมของทุกหน่วยงานสังกัด ทส. ทั้ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในทุกพื้นที่อย่างเต็มที่ ทั้งเรือ กำลังพล รวมถึงรถในการทำอาหารแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น

#ทส. #แข่งเรือยาว #ชิงถ้วยพระราชทานฯ

News : ทส. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายวราว...
14/10/2022

News : ทส. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นำคณะผู้บริหาร ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินกลับ ปลัดกระทรวงฯ ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงของในหลวง ร.9 ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย อย่างหาที่สุดมิได้

#ทส. #รัชกาลที่9 #อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ที่อยู่

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แข
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622788500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

News : “ปลัดฯ จตุพร” ถกแผนเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 เดือน ส.ค. นี้

วันนี้ (26 มกราคม 2565) เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการและจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี กรมป่าไม้ เป็นฝ่ายเลขานุการ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ได้ยืนยันถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 โดยวันนี้ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานฯ จำนวน 3 คณะด้วยกัน ได้แก่ คณะทำงานด้านสารัตถะ คณะทำงานด้านพิธีการและอำนวยการ และคณะทำงานด้านนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งแต่ละคณะมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงฯ 3 ท่าน เป็นผู้กำกับดูแล โดยมอบหมายให้กรมป่าไม้เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานแต่ละคณะในทันที เพื่อนำแนวทางการดำเนินงานของแต่ละคณะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ พิจารณา อีกครั้ง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ มีกำหนดจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ณ เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความพร้อมในการรองรับผู้นำและผู้เข้าร่วมประชุมจากเขตเศรษฐกิจเอเปค และยังเป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์(Sandbox) ในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวโดยไม่กักตัวอีกด้วย โดยวางเป้าหมายรูปแบบการจัดประชุมเป็นแบบ physical ให้มากที่สุด ทั้งนี้ จะพิจารณาความเหมาะสมตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อีกครั้ง

สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry: MMRF5) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 คือ โอกาสที่ประเทศไทยจะได้แสดงบทบาทในการเป็นผู้นำภาคการป่าไม้ของภูมิภาค ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อเป็นฐานการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ตลอดจนการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ผ่านการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
Newsv::"รองปลัดฯ จงคล้าย" ประชุม คกก. อนุสัญญา CITES ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565

วันนี้ (26 มกราคม 2565) เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) มอบหมายให้ นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

โดยวาระสำคัญของการประชุม ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการด้านสัตว์ป่าและพืชป่า ในคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ประจำประเทศไทย เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นต่อสถานภาพสัตว์ป่าและพืชป่าที่มีการเสนอ ขึ้น ลง หรือถอดถอนจากบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตสในการประชุม CITES CoP ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมองในภาพรวมของประเทศ และมีความสอดคล้องตามอนุสัญญาไซเตส รวมทั้งมีมติเห็นชอบในหลักการต่อข้อเสนอการปรับลดบัญชีจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) จากบัญชี 1 เป็นบัญชี 2 ของอนุสัญญาไซเตส โดยมอบหมายให้กรมประมงดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการนำเสนอข้อเสนอดังกล่าวต่อที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 19 (CITES CoP19) ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการความร่วมมือในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านอนุสัญญาไซเตสและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าในระดับประเทศมีแนวทาง การจัดลำดับความสำคัญ และเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงต่อประเด็นปัญหาในอนาคต รวมถึงลดความขัดแย้ง ความผิดพลาด และความซ้ำซ้อนของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดรับกับแผนปฏิบัติการความร่วมมืออาเซียนด้านอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า พ.ศ. 2564 - 2568
💥วราวุธ สั่ง ทช. และ คพ. ร่วมกับ ทร. ผวจ.ระยอง ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมน้ำมันรั่ว

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คพ. ได้รับการประสานทางโทรศัพท์จากหน่วยงาน สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อเวลา 00.10 น. ในวันที่ 26 มกราคม 2565 ว่ามีน้ำมันดิบรั่วไหลจำนวน 28 ตัน (160,000 ลิตร) จากท่อใต้ทะเลของทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเล ในบริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง จุดเกิดเหตุ คือ บริเวณทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเล (SPM) ซึ่งเกิดเหตุเมื่อ เวลา 21.06 น. ในวันที่ 25 มกราคม 2565 และจำเป็นต้องยับยั้งไม่ให้น้ำมันเคลื่อนที่เข้าสู่ฝั่ง เนื่องจากลมมีทิศพัดขึ้นไปทางด้านเหนือ อาจจะมีผลกระทบต่อบริเวณจังหวัดระยองได้ และหลังจากที่เกิดเหตุทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินบริษัทได้ทำการควบคุมสถานการณ์ตามขั้นตอนการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและได้ทำการหยุดกิจกรรมในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมดตามขั้นตอนความปลอดภัย สามารถควบคุมและหยุดการรั่วไหลตั้งแต่เวลา 00.10 น. ของวันนี้

นายอรรถพล กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี ทส. ได้รับทราบและมีข้อสั่งการให้หน่วยงานใน ทส. โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และ คพ. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับกองทัพเรือ จังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมน้ำมันจากการรั่วไหลและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีน้ำมันดิบไหลลงทะเลประมาณ 28 ตัน (160,000 ลิตร) คพ. ได้รับการประสานจากบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) จำเป็นต้องยับยั้งไม่ให้น้ำมันเคลื่อนที่เข้าสู่ฝั่ง เนื่องจากลมมีทิศพัดขึ้นไปทางด้านเหนือ อาจจะมีผลกระทบต่อบริเวณจังหวัดระยองได้ คพ. ได้สนับสนุนการใช้แบบจำลอง OilMap ทำนายการเคลื่อนที่ของคราบน้ำมันในทะเล โดยผลของแบบจำลอง OilMap แสดงให้เห็นว่าไม่มีการควบคุมป้องกัน กลุ่มน้ำมันดังกล่าวอาจเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งทะเลบริเวณหาดแม่รำพึงถึงบริเวณอุทยาแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ในวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. ทั้งนี้ ทางบริษัทจึงควรดำเนินการวางแผนในการจัดการคราบน้ำมันดังกล่าว และป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งในวันนี้ อธิบดี ทช. พร้อม อธิบดี คพ. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และหน่วยงานตำรวจ ร่วมลงเรือไปติดตาม ณ พื้นที่จุดเกิดเหตุดังกล่าว
ผลการคาดการณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลม ความเร็วลม และกระแสน้ำ โดย คพ.จะประสานรับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับค่าในแบบจำลองให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงต่อไป นายอรรถพล กล่าว

#ข่าวกรมควบคุมมลพิษ #ข่าวสิ่งแวดล้อม #น้ำมันรั่ว #มาบตาพุด #ระยอง
News : “ปลัดฯ จตุพร” แนะ ขรก.ใหม่ ทส. รุ่น 32 ต้องพร้อมทั้งร่างกายและสติปัญญา ย้ำ ความสำเร็จของ ทส. อยู่ที่ความสุขของพี่น้องประชาชน

วันนี้ (25 มกราคม 2565) เวลา 15.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 32 ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัดกระทรวงฯ ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2564 - 25 มกราคม 2565 จำนวน 78 คน เข้าร่วมพิธี ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ได้ชื่นชมข้าราชการใหม่ที่มีความตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ ตลอดหลักสูตรของการอบรม พร้อมกันนี้ ยังได้แนะให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและสติปัญญา คำนึงถึงศักดิ์ศรีของความข้าราชการในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ อีกทั้ง เน้นย้ำถึงการเป็นข้าราชการที่ดี โดยต้องเทิดทูนสถาบัน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมั่นศึกษา และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ ต้องมีความรู้และเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถปรับตัว ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก รู้จักกาลเทศะ แต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้อภัยกันในการทำงาน มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ตลอดจนมีความสุขและสนุกกับการทำงาน ยึดประโยชน์และความสุขของพี่น้องประชาชนเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน เพราะความสำเร็จของ ทส. อยู่ที่ความสุขของพี่น้องประชาชน
📖📚สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 8💥
ขอเชิญร่วมรับฟังนโยบายและภารกิจสำคัญของกรมทรัพยากรธรณี ในการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรธรณี คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ "ธรณีพิบัติภัย ไม่ใช่เรื่องไกลตัว"
พบกับ นายพงศ์บุณย์ ปองทอง
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ลิงค์เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
https://meetmnre.webex.com/meet/concall5


#สัปดาห์แห่งการเรียนรู้
News : "รองปลัดฯ อรนุช" หารือการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือทางด้านทะเล ไทย-จีน

วันนี้ (24 มกราคม 2565) เวลา 14.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมฝ่ายไทย ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรไทย และทบวงกิจการมหาสมุทร แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านทะเล ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยที่ประชุม ได้มีการหารือเพื่อทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2562-2566) ของความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ด้านทะเล โดยได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินงานตามกรอบแผนฯ เดิมไปจนกว่าจะครบอายุของแผน ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยร่วมทางด้านทะเล จำนวน 9 โครงการ ส่วนการดำเนินงานในระยะต่อไปที่ประชุมเห็นควรให้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานด้านนโยบายการต่างประเทศและความมั่นคงก่อน นอกจากนี้ ในส่วนของการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-จีน ด้านทะเล ที่ประชุมมีมติเห็นชอบองค์ประกอบของคณะทำงานฯ และอำนาจหน้าที่ ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะฝ่ายเลขานุการนำเสนอ เพื่อทำหน้าที่ในการให้ข้อคิดเห็นต่อแผนและผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ด้านทะเล ดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบมติของคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ตามบันทึกความเข้าใจฯ ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านทะเล ที่ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ตามบันทึกความเข้าใจฯ ครั้งที่ 7 (JCM-7) และการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล ครั้งที่ 10 (SCM-10) ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยที่ประชุมได้มีมติให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งดำเนินการจัดทำสารัตถะการประชุมเสนอมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการต่อไป

#ความร่วมมือทางด้านทะเล #ไทย #จีน #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.ทส สำนักงานสรรพากรภาค 1 กองกฎหมาย กรมสรรพากร กรมสรรพากร : The Revenue Department กรมทรัพยากรน้ำ Greenoffice สำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ Biodiversity CHM Thailand PR Thai Government กรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอ กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department Thai Ministry of Education Ministry of Education (Thailand)