สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศ ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

เปิดเหมือนปกติ

2 เมษายน 2564 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วยเกล้าด้วยกร...
02/04/2021

2 เมษายน 2564
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เม.ย. ของทุกปีสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัด...
01/04/2021

วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เม.ย. ของทุกปีสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลบังคับใช้ในวันที่
1 เมษายน 2571 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชการพลเรือนตั้งแต่นั้นมา

สถิติการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ก...
30/03/2021

สถิติการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 24-30 มีนาคม 2564

สถิติการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ก...
30/03/2021

สถิติการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 24-30 มีนาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบ...
29/03/2021
ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก2564.pdf

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มอบหมายให้ ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร...
29/03/2021

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มอบหมายให้ ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล Smart PR ณ โรงแรมฮิพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

(26/03/64) วันที่สามของการประชุมเชิงปฏิบัติการการหลอมรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักบ...
28/03/2021

(26/03/64) วันที่สามของการประชุมเชิงปฏิบัติการการหลอมรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมฮิพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

(25/03/64) วันที่สองของการประชุมเชิงปฏิบัติการการหลอมรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักบ...
25/03/2021

(25/03/64) วันที่สองของการประชุมเชิงปฏิบัติการการหลอมรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมฮิพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ศึกษาพิเศษชลบุรี
24/03/2021

โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ศึกษาพิเศษชลบุรี

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564
นายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์(ศึกษาพิเศษชลบุรี) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน5กลุ่ม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนา 6 สถานศึกษาภาคตะวันออก Memorandum of Understanding : MOU ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมลงนามคือโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 24 มีนาคมคม 2564 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเส...
24/03/2021

วันที่ 24 มีนาคมคม 2564 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ ชั้น2 กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง การฝึกอบรมด้านการศึกษาพิเศษของศูนย์ SEAMEO SEN ประจำปี 2563/2564 ประเทศมาเลเซีย...
24/03/2021

ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง การฝึกอบรมด้านการศึกษาพิเศษของศูนย์ SEAMEO SEN ประจำปี 2563/2564 ประเทศมาเลเซีย ในหลักสูตร “Sexuality Education for Special Educational Needs Children”

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มอบหมายให้ ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่...
24/03/2021

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มอบหมายให้ ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการการหลอมรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดการประชุมระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2564 ซึ่งมีวิทยากร นางมะลิวรรณ ศรีนา ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน สพป.สมุทรสงคราม และนายทรงพล ฐานวิสัย ข้าราชการบำนาญ สพฐ. บรรยายและให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 3 กลุ่มสถานศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการหลอมหลวมรายงานที่สถานศึกษาจัดส่งให้ สศศ. เพื่อรายงานต่อกระรวงศึกษาธิการต่อไป และสามารถนำรายงานนี้ไปพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมฮิพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง ที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่า...
24/03/2021

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง ที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมกา...
23/03/2021

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อาคาร สพฐ.2 ชั้น1 กระทรวงศึกษาธิการ

ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบ...
19/03/2021
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์.pdf

ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

ใบรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือ...
18/03/2021
ใบสมัคร จชต.pdf

ใบรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
#หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม โปรดติดต่อทางหมายเลข 0 2288 5552 หรือ 0 2628 8973 นะค่ะ

18/03/2021
drive.google.com

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
#หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม โปรดติดต่อทางหมายเลข 0 2288 5552 หรือ 0 2628 8973 นะค่ะ
https://drive.google.com/file/d/1sKkD9woz-l44tkCdpels6nB0i6p5KVTh/view?usp=sharing

ประกาศ อ.ก.ค.ศ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร...
18/03/2021
ประกาศรับสมัคร.pdf

ประกาศ อ.ก.ค.ศ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
#หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม โปรดติดต่อทางหมายเลข 0 2288 5552 หรือ 0 2628 8973 นะค่ะ

วันที่ 17 มีนาคมคม 2564 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหา...
17/03/2021

วันที่ 17 มีนาคมคม 2564 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นฐาน อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร...
17/03/2021
ใบสมัคร ปกติ.pdf

ประกาศ อ.ก.ค.ศ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

#หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม โปรดติดต่อทางหมายเลข 0 2288 5552 หรือ 0 2628 8973 นะค่ะ

วันที่ 17 มีนาคมคม 2564 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับส...
17/03/2021

วันที่ 17 มีนาคมคม 2564 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 5/2564 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ
1.การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
2.งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.การพัฒนาองค์การเพื่อการยกระดับหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ. 4ชั้น2

วันที่ 17 มีนาคมคม 2564 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานรับรายงานตัวผู้ผ่าน...
17/03/2021

วันที่ 17 มีนาคมคม 2564 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อาคาร สพฐ.2 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอ...
16/03/2021

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

#หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม โปรดติดต่อทางหมายเลข 0 2288 5552 หรือ 0 2628 8973 นะค่ะ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร...
16/03/2021

ประกาศ อ.ก.ค.ศ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

#หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม โปรดติดต่อทางหมายเลข 0 2288 5552 หรือ 0 2628 8973 นะค่ะ

ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมปร...
15/03/2021

ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุม DOC สพฐ.5 ชั้น9 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

15/03/2021
15/03/2021
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
14/03/2021

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี รับการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดวง นำโดยผู้อำนวยการทักษิณา ช่วยบำรุง พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว พร้อมทั้งให้ข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ตามนโยบายสพฐ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี

วันช้างไทย ตรงกับวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี ชวนมาอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของสัตว์คู่บ้านคู่เมือง
13/03/2021

วันช้างไทย ตรงกับวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี ชวนมาอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของสัตว์คู่บ้านคู่เมือง

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรร...
08/03/2021
ประกาศรับสมัครคัดเลือก ทุนพระเทพฯ.pdf

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

ที่อยู่

319 วังจันเกษม ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

022885555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เด็กทารก หรือเด็กที่อยู่ในช่วงปฐมวัย 0-3 มีการเรียนรู้ที่รวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ ช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญในการวางรากฐานเรื่องการรู้หนังสือให้กับเด็ก วันนี้จึงขอนำบทความที่ชื่อว่า การรู้หนังสืออย่างอบอุ่น: เริ่มต้นด้วยปฏิสัมพันธ์และความผูกพัน (Cozying Up to Literacy: Getting Started with Interaction and Bonding) ในบทความนี้จะกล่าวถึงการปลูกฝังให้ลูกน้อยรู้หนังสือ โดย Koenig and Farrenkopf, (1997) ได้กล่าวอย่างน่าสนใจว่า "การสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจ เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์ และความผูกพัน ความรักเป็นทักษะการรู้หนังสืออย่างแรกที่ลูกน้อยของเราเรียนรู้! ความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจและมีความหมายกระตุ้นให้เด็กอยากอยู่ด้วยและเรียนรู้จากผู้อื่น" และ “ การรู้หนังสือในรูปแบบพื้นฐานที่สุด คือ ความสามารถทั้งในการเข้าใจ การแสดงความรู้สึก ความปรารถนาและประสบการณ์ของตนให้ผู้อื่นได้รับรู้….” (Perkins Panda Resource Guide, 2002) ทารกทุกคนสื่อสารได้ พวกเขาแสดงออกถึงความอึดอัด ไม่พอใจ ความสุข และความไว้วางใจในรูปแบบต่างๆ แม้ว่าเด็กยังใช้คำพูดไม่ได้ แต่เราก็สามารถรับรู้ได้ดีว่า เด็กทารกเหล่านี้รู้สึกอย่างไร! น่าสนใจใช่ไหมครับ ลองเข้าไปศึกษากันครับ
วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา นำโดยนางเดือนวดี เสนชู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา และวิทยากรภายในองค์กร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลเกี่ยวกับ การใช้งาน Google Sites ให้กับคณะครูของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา
ประกาศผลหรือไม่ประกาศ..แจ้งหน่อยนะคะ ทุกคนรออยู่ค่ะ..#คนรอก็รออย่างมีความหวัง..สำนักทำ ะไรอยู่ค่เ
นราธิวาส​- โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนในจังหวัด
//ครัวพระราชทาน// วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส กล่าวต้อนรับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส นำโดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ๗๖จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
วันนี้ 14 กรกฎาคม 2563 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ต้อนรับ นาย พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 7 กลุ่มภาคใต้ชายแดน รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย และคณะ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและลูกๆนักเรียน และเยี่ยมนักเรียนที่กลับมาจากมาเลเซีย ถูกกักตัว ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 5 ต.โละจูด อ.แว้งจ.นราธิวาส ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...
โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครนักเรียนผ่านระบบ Online ลิ้งค์นี้ https://th.city/vilWEk หรือสแกนผ่าน QR Code
♥️น้ำใจ♥️ "การเสียสละ" เมื่อดูเผิน ๆ น่าจะเป็นการเสียเปรียบ เพราะให้ไปหมดไป แต่ถ้ามองให้ลึกซึ้ง จะเห็นว่าได้เปรียบมาก เหมือนลงแรงบำรุงต้นไม้ ขั้นสุดท้ายก็ได้รับผลจากต้นไม้นั่นเอง... ฉะนั้นนักปราชญ์จึงสอนไว้ว่า คนโง่ไม่บริจาคเพราะกลัวจน แต่เพราะกลัวจนคนฉลาดจึงบริจาค การบริจาคนี้มีผลน่าอัศจรรย์ สร้างเสน่ห์ก็ได้ สร้างความสามัคคีก็ได้... ท่านกล่าวไว้ว่า... วิธีสร้างเสน่ห์ที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นอะไรไม่ดีเท่ากับ "การเสียสละ" และท่านอ้างคติพจน์ว่า ความรักมาเพราะน้ำใจมี ความรักหนีเพราะน้ำใจหมด ความรักลดเพราะน้ำใจแห้ง... ฉะนั้นถ้าใครอยากได้ "ความรัก" ก็จงสร้าง "น้ำใจ" เปรียบเหมือนรักจะปลูกต้นไม้งาม ๆ ก็ต้องหมั่นรดน้ำใส่ปุ๋ย ถ้าไม่มีน้ำก็ป่วยการที่จะปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตได้... "น้ำ" ในที่นี้ก็คือ "น้ำใจเสียสละ" นั้นเอง เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าของที่ได้มาด้วย "น้ำใจไมตรี" ย่อมมีอิทธิฤทธิ์ ผิดกับของที่ได้มาจากการซื้อ ซื้อแล้วก็แล้วกันไป แต่ถ้าเป็นของที่เขาให้ด้วยน้ำใจไมตรีจะรู้สึกว่ามีค่ามาก เพียงน้ำแก้วเดียวเท่านั้นช่างมีรสชาติชุ่มชื่นเสียจริง ๆ เพราะไม่ได้ดื่มน้ำเพียงอย่างเดียวแต่เราดื่มเอา "น้ำใจ" ของเขาเข้าไปด้วย" ฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่า... น้ำบ่อน้ำคลองเป็นรอง "น้ำใจ" น้ำที่ไหน ๆ ก็สู้ "น้ำใจ" ไม่ได้ น้ำที่มีค่ามากก็คือ "น้ำใจ" นั่นเอง ! ----------------------------------------------------- ขอบคุณเพจ : วันนี้ดีจัง -----------------------------------------------------
♥️ชีวิต♥️ ในแต่ละวัน จงทำชีวิตให้ “ดีขึ้น” กว่าเมื่อวาน เพราะในแต่ละวัน ชีวิตเรากำลัง “สั้นลง” ... การ “อยู่กับปัจจุบัน” ไม่ใช่การ “หยุดทำ” ในเรื่องสำคัญ แต่มันคือการ “หยุดกังวลในเรื่องอดีตและไม่พะวงไปกับเรื่องในอนาคต”... อารมณ์ “ลบ” ทุกชนิด จะทำร้ายเรา ก่อนที่จะทำร้ายคนอื่นเสมอ ส่วนอารมณ์ “บวก” ทุกชนิด จะให้พรเราก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอเช่นกัน… วิจารณ์คนอื่นทุกวัน ใจต่ำลงทุกวัน พิจารณาความบกพร่องของตัวเองทุกวัน ใจสูงขึ้นทุกวัน... ถ้าไม่มีคนมาทำให้คุณโกรธ คุณจะไม่รู้เลยว่าระดับจิตคุณอยู่ตรงไหน ถ้าไม่มีใครมาทำให้คุณทุกข์ใจ คุณจะไม่รู้เลยว่าตัวเองยังมีอะไรต้องพัฒนา... ไม่ว่า “ภายนอก” เราจะอยู่กับคนมากแค่ไหน แต่ “ภายใน” เรายังอยู่ตัวคนเดียวเสมอ จงหาวิธี “รักตัวเอง” ให้เจอ เพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะอยู่กับเธอ สม่ำเสมอเท่ากับ “ตัวเธอเอง”... การฝึกจิตและพัฒนาตัวเอง อาจไม่ได้ทำให้เรา “พ้นทุกข์ตลอดกาล” แต่มันจะทำให้เรา “เป็นทุกข์น้อยลงและมีความสุขมากขึ้น”... การ “แก้กรรม” ที่ดีที่สุด คือการแก้ไข “ความคิด” “คำพูด” และ “การกระทำ” ของตัวเอง... ความดีแม้เพียงเล็กน้อย ที่ทำไปนาน ๆ สุดท้ายอาจสร้าง “ปาฏิหาริย์” ให้ชีวิต... “ไป” ได้เร็วแค่ไหน ก็ถึงเร็วเท่านั้น…“ปล่อย” ได้เร็วแค่ไหน ก็สุขเร็วเท่านั้น... ต้องขอบคุณคนที่ทำ “ไม่ดี” ที่ช่วยเป็นตัวอย่างที่ “ดี” ว่าอะไร “ไม่ควรทำ”... ก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่าง “ผู้ตื่น” คือการหยุดยุ่งวุ่นวายเรื่อง “คนอื่น” แล้วหันกลับมาวิเคราะห์ใจ “ตัวเอง”... ความทุกข์ทั้งหมดในชีวิต ไม่ได้เกิดจาก “สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ” แต่มันเกิดจาก “สิ่งที่คุณคิดว่าคนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ”... อย่าถือโทษ โกรธคน ไม่คู่ควร อย่าตีตรวนตนไว้กับอดีตชะตาเรา อย่าให้ใคร มาเขียนขีด อย่าเอาคำ ที่เหมือนมีด มากรีดใจ... ไม่ว่าจะทุกข์หนักหนาสาหัสสักแค่ไหน ทางออกก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่า “ใจ” ของเราเอง… “ความตาย” เป็นเรื่องธรรมดา แต่การได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าต่อผู้อื่นเป็นเรื่อง “อัศจรรย์”... ฉันใดก็ฉันนั้น... สิ่งที่ทำให้เราทุกข์บ่อยที่สุดในแต่ละวัน ไม่ใช่ “พฤติกรรม” ของคนอื่น แต่คือ “ความคิด” ของเราเอง... หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะมี “เงิน” วันไหนเงินหมด คุณค่าคุณก็หมด หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะ “หน้าตา” ดี วันไหนคุณแก่ลงจนหน้าตาไม่ดี คุณค่าคุณก็หมด ตราบใดที่คุณรู้ว่าตัวเองมีค่า เพราะเป็น “คนดี” "ความดีงาม" ของคุณก็จะ “มีคุณค่า” ไปตลอดกาลนานชั่วนิจนิรันดร์… -------------------------------------------------------- ขอบคุณเพจ : วันนี้ดีจัง --------------------------------------------------------
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เรื่อง การจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ (ซบ.)ร่วมละหมาดและการสอนอัล-กุรอ่าน ยามค่ำคืน เพื่อให้นักเรียนมุสลิม นำติดตัวไปเพื่อดำรงชีวิตในสังคม ในปัจจุบันและอนาคต
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ครูและนักเรียนรับเสด็จและถวายผ้าปาเต๊ะแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร ราชธิดา ทรงทอดพระเนตรโครงการจำหน่ายสินค้าร่วมกับชุมชนอีคอมเมิร์ซ ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส