Clicky

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศ ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักบริหารงานกา?

เปิดเหมือนปกติ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น-10.00น.นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วย นายวิทูรวง...
16/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น-10.00น.นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54 จังหวัดอำนาจเจริญ, นายชาญ คำป้อง ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ คณะผู้บริหารครูบุคลากรและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ พระราชกรณียกิจของราชวงศ์จักรี มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีจิตสำนึกรักในท้องถิ่นตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ หอประชุมเทพประทาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ) เข้าร่วมพิธีสมโภชหอพระพุท...
09/03/2023

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ) เข้าร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ ณ กระทรวงศึกษาธิการ
#ปชส.สศศ./รายงาน

วันสตรีสากล (International Women's Day) ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเชื้อชา...
07/03/2023

วันสตรีสากล (International Women's Day) ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพใด จะร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ได้รับมา และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคมอีกด้วย

วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
05/03/2023

วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

💗เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566  นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเ...
03/03/2023

💗เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม “จิตอาสา สำนักงาน ก.ค.ศ. พบเพื่อนครู” ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) ในฐานะรับผิดชอบงานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว สนองต่อแนวพระราชดำริฯ และสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งนี้ มีนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมบุญเล็ก โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รมว.ศธ. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสาให้กับโรงเรียนพื้นที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร ก.ค.ศ. ส่วนกลาง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน และพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหารและครู ซึ่งจะเป็นการสัมผัสและรับข้อมูลขั้นต้นจากพื้นที่จริง ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและต่อยอดการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะด้านบุคลากรของ ศธ. ที่จะได้รับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนและนักเรียน ตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมากขึ้นด้วย

03/03/2023
01/03/2023
Photos from สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ's post
01/03/2023

Photos from สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ's post

28/02/2023
ข่าว สพฐ.: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม”ตลาดนัด...
28/02/2023
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม”ตลาดนัดคนเดิน (EI : Early Intervention) ป

ข่าว สพฐ.: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม”ตลาดนัดคนเดิน (EI : Early Intervention) ประจำปีการศึกษา 2565

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าว สพฐ.: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี...
28/02/2023
งานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับทีมแพ

ข่าว สพฐ.: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าว สพฐ.: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ...
28/02/2023
การประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉ

ข่าว สพฐ.: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ร่วมบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) ในการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าว สพฐ.: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการผลิตภัณ...
28/02/2023
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการผลิตภัณฑ์พัฒนาคุณภาพชีว

ข่าว สพฐ.: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการผลิตภัณฑ์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการที่อยู่ที่บ้าน ปีงบประมาณ 2566

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ) เข้าร่วมประชุมคณะกรร...
28/02/2023

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ4 ชั้น2 กระทรวงศึกษาธิการ
#ปชส.สศศ./รายงาน

เรื่อง การรายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุเเละแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแห...
27/02/2023
15. การรายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุเเละเเต่งตั้ง (บรรจุรอบที่ 9) - Google Drive

เรื่อง การรายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุ
เเละแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. (บรรจุรอบที่ 9)

ติดต่อสอบถาม 091 027 1507

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 3 ป...
24/02/2023
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พคก. ครั้งที่ 3 - Google Drive

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

📣NMP SHOP โครงการหมี่โคราช สร้างเถ้าแก่น้อย โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เปิดบริการแล้ววันนี้… ✳️คั่วห...
23/02/2023

📣NMP SHOP โครงการหมี่โคราช สร้างเถ้าแก่น้อย โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เปิดบริการแล้ววันนี้…

✳️คั่วหมี่โคราชสูตรไม่มีน้ำมัน
✳️ก๋วยเตี๋ยวเรือ สูตรอยุธยา
✳️ผลผลิตงานอาชีพของนักเรียน
✳️แหล่งเรียนรู้หมี่โคราช ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

📆เปิดบริการ เวลา 08.00-16.00 น.
☎️ 0 4421 983

CONNEXT ED
สนับสนุนโดย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

งานดีๆ ที่ต้องไม่พลาด .. สุดสัปดาห์นี้กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมงาน "สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิทยาศาสตร์ และ Coding" ระหว่...
22/02/2023

งานดีๆ ที่ต้องไม่พลาด .. สุดสัปดาห์นี้

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมงาน "สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิทยาศาสตร์ และ Coding" ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น G (ใต้ลาน Skywalk) MBK Center

พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 10.30 น. (ลงทะเบียนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ เวลา 10.00 น.)

พบกับนิทรรศการความก้าวหน้าจากโรงเรียนต่างๆ
- Unplugged Coding จากโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล
- อัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน
- ประวัติศาสตร์ ทรงไม่แบด เรียนไม่เบื่อ
- วิทยาศาสตร์พลังสิบ
- การศึกษาพิเศษ
- การบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ

พร้อมหลากหลายกิจกรรมน่าสนใจ
- วงเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองการศึกษาไทยในยุค VUCA World
- กิจกรรมแบบเต็มคาราเบลบนเวที ได้ทั้งความสนุกและความรู้
- การแสดงศิลปินและนักเรียน

งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่หลายท่านเข้าร่วม อาทิ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รศ.ดร.ยืน ภู่วรวรรณ คณะกรรมการ CODING แห่งชาติ, คุณจิตกร บุษบา สื่อมวลชนนักเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ฯลฯ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ) เข้าร่วมประชุมคณะกรร...
22/02/2023

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ4 ชั้น2 กระทรวงศึกษาธิการ
#ปชส.สศศ./รายงาน

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ร่วมกับ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ผลิตสื่อวิดีโอในรูปแบบล่ามภาษามือ “กำเนิดสถาบันคุ้มครอ...
22/02/2023
[สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน] กำเนิดสถาบันคุ้มครองเงินฝาก DPA

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ร่วมกับ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ผลิตสื่อวิดีโอในรูปแบบล่ามภาษามือ “กำเนิดสถาบันคุ้มครองเงินฝาก” แนะนำบทบาทหน้าที่ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เพื่อให้ผู้ฝากในกลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝากและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ได้อย่างสะดวก

สามารถติดตามคลิปภาษามือ ได้ผ่านช่องทาง YouTube : สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPAThailand) และเศรษฐเสถียร (Setsatian channel)

https://www.youtube.com/watch?v=5hD7wTp-ylc&list=PLcYfLCF-Kayi1NnZL4dsQz-OdiJXqTvYa&index=1

#ฝากไว้ก่อน #สถาบันคุ้มครองเงินฝาก #พร้อมคุ้มครองเคียงข้างคุณ

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ร่วมกับ โรงเรียนเศรษฐเสถียร จัดทำวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก สำห.....

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ) เข้าร่วมประชุมสัมมนา...
20/02/2023

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ) เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
#ปชส.สศศ./รายงาน

17/02/2023
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ) เข้าร่วมประชุมเรื่อง...
16/02/2023

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ) เข้าร่วมประชุมเรื่องการดำเนินการกำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุม สศศ. อาคาร สพฐ.2 ชั้น1
#ปชส.สศศ./รายงาน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ) เป็นประธานกล่าวรายงา...
16/02/2023

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ) เป็นประธานกล่าวรายงานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร

#ปชส.สศศ./รายงาน

(*) พุธเช้าข่าวนักเรียน : ปีกหมุนเติมฝัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สังกัด...
15/02/2023
รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 7/2566 [ Part 4/4 ] (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566)

(*) พุธเช้าข่าวนักเรียน : ปีกหมุนเติมฝัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (*)

รายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 7/2566 (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566)กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ 🔽▶️ พุธเช้าข่าวนั.....

💗วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยกลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา...
15/02/2023

💗วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยกลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร

#โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อหลอมรวมรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อนำไปแก้ไขปัญหา และการพัฒนาองค์กร
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สามารถจัดทำรายงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีข้อมูลที่เชื่อมโยงและเนื้อหาสมบูรณ์ครบถ้วน

#ภาพ/ข่าว : ปชส.สศศ.

❤️💜เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นำโดย นางภัทริยาวรรณ  พันธุ์น้อย  ผู้อำนวยการสำนักบร...
13/02/2023

❤️💜เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นำโดย นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด และคณะบุคลากรในสำนักงาน จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในสังกัด ณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อาคาร สพฐ.2 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

#ภาพ/ข่าว ปชส.สศศ.

💗💗วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางภัทริยาวรรณ พันธ์ุน้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เป็นประธานในพิธีเ...
13/02/2023

💗💗วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางภัทริยาวรรณ พันธ์ุน้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เป็นประธานในพิธีเปิด "การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาในรูปแบบการให้บริหารช่วยเหลือในระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ (รุ่นที่ 2) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมพาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร

#ปชส.สศศ./รายงาน

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางภัทริยาวรรณ  พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เข้าร่วมประช...
10/02/2023

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ โดย ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ เป็นประธานในที่ประชุม
#กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/เรียบเรียง
#สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

09/02/2023
🔴!!! Live !!!! จิตอาสาพาชมการผสมเทียมโค

🔴!!! Live !!!! จิตอาสาพาชมการผสมเทียมโค ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20
ต.สลุย อ.ท่าแซะ จว.ชุมพร

📍 https://fb.watch/iA6Ydo4ydk/

💛💙 ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ๆ จิตอาสา 904 ด้วยการกด like กด share และ กด subscribe ด้วยนะครับ

วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางภัทริยาวรรณ  พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เข้าร่วมประช...
08/02/2023

วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดจัดประชุม ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร

#กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/เรียบเรียง
#สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางภัทริยาวรรณ  พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) พร้อมด้วย นา...
07/02/2023

วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) พร้อมด้วย นางรำไพ บุตรธนู ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ( กบบ.) และผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU : Memorandum of Understanding) ว่าด้วยการประสานงานความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระหว่างสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยมี ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อประสานงานความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ อาทิ การส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการ สนับสนุนการฝึกอาชีพสำหรับผู้ปกครองและคนพิการ และจัดส่งบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ เพื่อจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ อาคาร สพฐ. ๒ ชั้น ๑ กระทรวงศึกษาธิการ
#กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/เรียบเรียง
#สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Photos from สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ's post
06/02/2023

Photos from สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ's post

📳 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางเกศทิพย์  ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.)  แล...
06/02/2023

📳 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) และนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) พร้อมทีม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปรายการพุธเช้าข่าวนักเรียน OBEC Channel ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

#ปชส.สศศ. / รายงาน

05/02/2023
#สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งข...
05/02/2023

#สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องบินบังคับประเภท “ปีกหมุนประลองปัญญา” แบบฝึกหมุนชนิด 4 ใบพัด (Drone Mission) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือก สนามที่ 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร จัดโดย สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

#ปชส. สศศ. /รายงาน

🔴วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกา...
03/02/2023

🔴วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (การศึกษาพิเศษ) ภาคเหนือ จังหวัดน่าน “เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เทคโนโลยีก้าวล้ำ นำภูมิปัญญาสู่สากล” พร้อมด้วย นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เป็นผู้กล่าวรายงาน และคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษาศึกษากลุ่ม 5 กลุ่ม 6 หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุม โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

✳️เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (การศึกษาพิเศษ) ภาคเหนือ จังหวัดน่าน “เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เทคโนโลยีก้าวล้ำ นำภูมิปัญญาสู่สากล” ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือเด็กพิการได้แสดงออกถึงความสามารถในทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในด้านต่างๆ แสดงถึงความสามารถของนักเรียนในด้านรู้ ทักษะกระบวนการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การให้เกียรติผู้อื่นโดยมิได้มุ่งผลการแข่งขันอย่างเดียว ซึ่งการจัดการศึกษานั้นมีเป้าหมายสูงสุดคือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ต้องจัดหาประสบการณ์ที่ดี ให้แก่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้แสดงออกในทางที่ดีทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาถูกทางและมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นอย่างดียิ่ง และขอชื่นชมและเป็นกำลังใจแก่หน่วยงาน สถานศึกษาทุกแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยเฉพาะ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานที่เสียสละทุ่มเทในการฝึกฝนจนสามารถพัฒนาทักษะ ความสัมฤทธิ์ผลในด้านต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและขับเคลื่อนการศึกษาพิเศษให้บรรลุถึงเป้าหมายเดียวกัน คือการมีนักเรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ และผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน ภายใต้แนวทางการศึกษาพิเศษไทยหัวใจนำทาง

❤️ในโอกาสนี้ เลขาธิการ กพฐ. ผอ.สศศ. และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียนที่มาเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

#กันชัยพร พานพล ศูนย์ฯ ลำพูน/ถ่ายภาพ #ปชส. สศศ. /รายงาน

https://www.youtube.com/live/w4uUX_IhAT4?feature=share
03/02/2023
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ

https://www.youtube.com/live/w4uUX_IhAT4?feature=share

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือถ่ายทอดสดจาก ข่วงเมือง วัดภูมิน.....

ที่อยู่

319 วังจันเกษม ถนนราชดำเนินนอก
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+6622885555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เด็กทารก หรือเด็กที่อยู่ในช่วงปฐมวัย 0-3 มีการเรียนรู้ที่รวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ ช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญในการวางรากฐานเรื่องการรู้หนังสือให้กับเด็ก วันนี้จึงขอนำบทความที่ชื่อว่า การรู้หนังสืออย่างอบอุ่น: เริ่มต้นด้วยปฏิสัมพันธ์และความผูกพัน (Cozying Up to Literacy: Getting Started with Interaction and Bonding) ในบทความนี้จะกล่าวถึงการปลูกฝังให้ลูกน้อยรู้หนังสือ โดย Koenig and Farrenkopf, (1997) ได้กล่าวอย่างน่าสนใจว่า "การสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจ เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้
การปฏิสัมพันธ์ และความผูกพัน ความรักเป็นทักษะการรู้หนังสืออย่างแรกที่ลูกน้อยของเราเรียนรู้! ความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจและมีความหมายกระตุ้นให้เด็กอยากอยู่ด้วยและเรียนรู้จากผู้อื่น" และ “ การรู้หนังสือในรูปแบบพื้นฐานที่สุด คือ ความสามารถทั้งในการเข้าใจ การแสดงความรู้สึก ความปรารถนาและประสบการณ์ของตนให้ผู้อื่นได้รับรู้….” (Perkins Panda Resource Guide, 2002) ทารกทุกคนสื่อสารได้ พวกเขาแสดงออกถึงความอึดอัด
ไม่พอใจ ความสุข และความไว้วางใจในรูปแบบต่างๆ แม้ว่าเด็กยังใช้คำพูดไม่ได้ แต่เราก็สามารถรับรู้ได้ดีว่า เด็กทารกเหล่านี้รู้สึกอย่างไร! น่าสนใจใช่ไหมครับ ลองเข้าไปศึกษากันครับ
วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา
นำโดยนางเดือนวดี เสนชู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา
และวิทยากรภายในองค์กร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลเกี่ยวกับ การใช้งาน Google Sites
ให้กับคณะครูของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา
ประกาศผลหรือไม่ประกาศ..แจ้งหน่อยนะคะ ทุกคนรออยู่ค่ะ..#คนรอก็รออย่างมีความหวัง..สำนักทำ ะไรอยู่ค่เ
นราธิวาส​- โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนในจังหวัด
//ครัวพระราชทาน//

วันที่ 27 สิงหาคม 2563
นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส กล่าวต้อนรับ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส นำโดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ๗๖จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
วันนี้ 14 กรกฎาคม 2563
นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ต้อนรับ นาย พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 7 กลุ่มภาคใต้ชายแดน รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย และคณะ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและลูกๆนักเรียน และเยี่ยมนักเรียนที่กลับมาจากมาเลเซีย ถูกกักตัว ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 5 ต.โละจูด อ.แว้งจ.นราธิวาส ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...
โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครนักเรียนผ่านระบบ Online ลิ้งค์นี้ https://th.city/vilWEk หรือสแกนผ่าน QR Code
♥️น้ำใจ♥️

"การเสียสละ" เมื่อดูเผิน ๆ น่าจะเป็นการเสียเปรียบ เพราะให้ไปหมดไป แต่ถ้ามองให้ลึกซึ้ง จะเห็นว่าได้เปรียบมาก เหมือนลงแรงบำรุงต้นไม้ ขั้นสุดท้ายก็ได้รับผลจากต้นไม้นั่นเอง...

ฉะนั้นนักปราชญ์จึงสอนไว้ว่า คนโง่ไม่บริจาคเพราะกลัวจน แต่เพราะกลัวจนคนฉลาดจึงบริจาค การบริจาคนี้มีผลน่าอัศจรรย์ สร้างเสน่ห์ก็ได้ สร้างความสามัคคีก็ได้...

ท่านกล่าวไว้ว่า...
วิธีสร้างเสน่ห์ที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นอะไรไม่ดีเท่ากับ "การเสียสละ" และท่านอ้างคติพจน์ว่า ความรักมาเพราะน้ำใจมี ความรักหนีเพราะน้ำใจหมด ความรักลดเพราะน้ำใจแห้ง...

ฉะนั้นถ้าใครอยากได้ "ความรัก" ก็จงสร้าง "น้ำใจ" เปรียบเหมือนรักจะปลูกต้นไม้งาม ๆ ก็ต้องหมั่นรดน้ำใส่ปุ๋ย ถ้าไม่มีน้ำก็ป่วยการที่จะปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตได้...

"น้ำ" ในที่นี้ก็คือ "น้ำใจเสียสละ" นั้นเอง เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าของที่ได้มาด้วย "น้ำใจไมตรี" ย่อมมีอิทธิฤทธิ์ ผิดกับของที่ได้มาจากการซื้อ ซื้อแล้วก็แล้วกันไป แต่ถ้าเป็นของที่เขาให้ด้วยน้ำใจไมตรีจะรู้สึกว่ามีค่ามาก เพียงน้ำแก้วเดียวเท่านั้นช่างมีรสชาติชุ่มชื่นเสียจริง ๆ เพราะไม่ได้ดื่มน้ำเพียงอย่างเดียวแต่เราดื่มเอา "น้ำใจ" ของเขาเข้าไปด้วย"

ฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่า...

น้ำบ่อน้ำคลองเป็นรอง "น้ำใจ" น้ำที่ไหน ๆ ก็สู้ "น้ำใจ" ไม่ได้ น้ำที่มีค่ามากก็คือ "น้ำใจ" นั่นเอง !

-----------------------------------------------------
ขอบคุณเพจ : วันนี้ดีจัง
-----------------------------------------------------
♥️ชีวิต♥️

ในแต่ละวัน จงทำชีวิตให้ “ดีขึ้น” กว่าเมื่อวาน
เพราะในแต่ละวัน ชีวิตเรากำลัง “สั้นลง” ...

การ “อยู่กับปัจจุบัน” ไม่ใช่การ “หยุดทำ” ในเรื่องสำคัญ แต่มันคือการ “หยุดกังวลในเรื่องอดีตและไม่พะวงไปกับเรื่องในอนาคต”...

อารมณ์ “ลบ” ทุกชนิด จะทำร้ายเรา ก่อนที่จะทำร้ายคนอื่นเสมอ ส่วนอารมณ์ “บวก” ทุกชนิด จะให้พรเราก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอเช่นกัน…

วิจารณ์คนอื่นทุกวัน ใจต่ำลงทุกวัน พิจารณาความบกพร่องของตัวเองทุกวัน ใจสูงขึ้นทุกวัน...

ถ้าไม่มีคนมาทำให้คุณโกรธ คุณจะไม่รู้เลยว่าระดับจิตคุณอยู่ตรงไหน ถ้าไม่มีใครมาทำให้คุณทุกข์ใจ คุณจะไม่รู้เลยว่าตัวเองยังมีอะไรต้องพัฒนา...

ไม่ว่า “ภายนอก” เราจะอยู่กับคนมากแค่ไหน แต่ “ภายใน” เรายังอยู่ตัวคนเดียวเสมอ จงหาวิธี “รักตัวเอง” ให้เจอ เพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะอยู่กับเธอ สม่ำเสมอเท่ากับ “ตัวเธอเอง”...

การฝึกจิตและพัฒนาตัวเอง อาจไม่ได้ทำให้เรา “พ้นทุกข์ตลอดกาล” แต่มันจะทำให้เรา “เป็นทุกข์น้อยลงและมีความสุขมากขึ้น”...

การ “แก้กรรม” ที่ดีที่สุด คือการแก้ไข “ความคิด” “คำพูด” และ “การกระทำ” ของตัวเอง...

ความดีแม้เพียงเล็กน้อย ที่ทำไปนาน ๆ สุดท้ายอาจสร้าง “ปาฏิหาริย์” ให้ชีวิต...

“ไป” ได้เร็วแค่ไหน ก็ถึงเร็วเท่านั้น…“ปล่อย” ได้เร็วแค่ไหน ก็สุขเร็วเท่านั้น...

ต้องขอบคุณคนที่ทำ “ไม่ดี” ที่ช่วยเป็นตัวอย่างที่ “ดี” ว่าอะไร “ไม่ควรทำ”...

ก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่าง “ผู้ตื่น” คือการหยุดยุ่งวุ่นวายเรื่อง “คนอื่น” แล้วหันกลับมาวิเคราะห์ใจ “ตัวเอง”...

ความทุกข์ทั้งหมดในชีวิต ไม่ได้เกิดจาก “สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ” แต่มันเกิดจาก “สิ่งที่คุณคิดว่าคนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ”...

อย่าถือโทษ โกรธคน ไม่คู่ควร อย่าตีตรวนตนไว้กับอดีตชะตาเรา อย่าให้ใคร มาเขียนขีด อย่าเอาคำ ที่เหมือนมีด มากรีดใจ...

ไม่ว่าจะทุกข์หนักหนาสาหัสสักแค่ไหน ทางออกก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่า “ใจ” ของเราเอง…

“ความตาย” เป็นเรื่องธรรมดา แต่การได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าต่อผู้อื่นเป็นเรื่อง “อัศจรรย์”...

ฉันใดก็ฉันนั้น...
สิ่งที่ทำให้เราทุกข์บ่อยที่สุดในแต่ละวัน ไม่ใช่ “พฤติกรรม” ของคนอื่น แต่คือ “ความคิด” ของเราเอง...

หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะมี “เงิน”
วันไหนเงินหมด คุณค่าคุณก็หมด หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะ “หน้าตา” ดี วันไหนคุณแก่ลงจนหน้าตาไม่ดี คุณค่าคุณก็หมด

ตราบใดที่คุณรู้ว่าตัวเองมีค่า เพราะเป็น “คนดี” "ความดีงาม" ของคุณก็จะ “มีคุณค่า”
ไปตลอดกาลนานชั่วนิจนิรันดร์…

--------------------------------------------------------
ขอบคุณเพจ : วันนี้ดีจัง
--------------------------------------------------------
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เรื่อง การจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ (ซบ.)ร่วมละหมาดและการสอนอัล-กุรอ่าน ยามค่ำคืน เพื่อให้นักเรียนมุสลิม นำติดตัวไปเพื่อดำรงชีวิตในสังคม ในปัจจุบันและอนาคต
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ครูและนักเรียนรับเสด็จและถวายผ้าปาเต๊ะแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร ราชธิดา ทรงทอดพระเนตรโครงการจำหน่ายสินค้าร่วมกับชุมชนอีคอมเมิร์ซ ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กลุ่มภารกิจติดตามและประเมิ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดกา Ministry of Education Thailand Bureau of Private Vocational Education Administation สำนักความสัมพันธ์ต่างประเท สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ศธ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลา สถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตก อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ สำนั