สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศ ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์'s post
23/11/2021

Photos from โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์'s post

#ประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย 5 โรงเรีย...
22/11/2021

#ประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย 5 โรงเรียน และได้รับ รางวัลชนะเลิศในกิจกรรม "พลังเยาวชน Youth Power @Bang Kruai" ประจำปี 2564 ในการลดก๊าชเรือนกระจกจากการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การจัดการขยะ และการปลูกต้นไม้ในโรงเรียน โดยได้รับมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และรถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า เป็นรางวัลในครั้งนี้ ณ ห้องออดิทอเรียม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

#แจ้งประชาสัมพันธ์      ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางก...
21/11/2021

#แจ้งประชาสัมพันธ์
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2564(เฉพาะสนามสอบ ภาคเหนือ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เท่านั้น)
ด้วยการสอบครั้งนี้ มีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เกิน 500 คน สนามสอบมีความจำเป็นต้อง ขออนุญาตจัดการสอบผ่านศูนย์ควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการอนุญาตนั้น จึงขอให้ผู้สมัครทุกท่าน กรอกข้อมูลการฉีดวัคซีน ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ตามลิงค์นี้ให้แล้วเสร็จ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjdUvRSsSERcW68NT1R13LbrKRgPw72bED7y2eWYun5AvzIQ/viewform

#แจ้งประชาสัมพันธ์
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2564(เฉพาะสนามสอบ ภาคเหนือ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เท่านั้น)
ด้วยการสอบครั้งนี้ มีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เกิน 500 คน สนามสอบมีความจำเป็นต้อง ขออนุญาตจัดการสอบผ่านศูนย์ควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการอนุญาตนั้น จึงขอให้ผู้สมัครทุกท่าน กรอกข้อมูลการฉีดวัคซีน ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ตามลิงค์นี้ให้แล้วเสร็จ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjdUvRSsSERcW68NT1R13LbrKRgPw72bED7y2eWYun5AvzIQ/viewform

19.11.2564นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่การเป็...
19/11/2021

19.11.2564
นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาพลังใหม่ ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้แก่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 3 และกลุ่ม 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 70 ราย
ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

17/11/2021
16/11/2021
www.youtube.com

ผลงาน โครงงาน STEAM ของเด็กพิเศษ

เสมา 1 "ตรีนุช เทียนทอง" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จังหวัดกระบี่ ภาคบ่าย เยี่ยมนักเรียนพิการซ้อนสั่งขยายการปัดหมุดในโครงการ “ป...
15/11/2021

เสมา 1 "ตรีนุช เทียนทอง" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จังหวัดกระบี่ ภาคบ่าย เยี่ยมนักเรียนพิการซ้อน

สั่งขยายการปัดหมุดในโครงการ “ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู” มอบนโยบาย สพฐ. เร่งตั้งหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ให้ครบทุกอำเภอ เพื่อช่วยเหลือและดูแลเด็กพิการทั่วไทย ตามนโยบายรัฐบาล "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

พร้อมตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองม่วง ชื่นชมจุดเด่นของโรงเรียน ที่ใช้รูปแบบการบริหารโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ด้วยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

https://moe360.blog/2021/11/15/sema1-krabi2

Photos from สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ's post
15/11/2021

Photos from สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ's post

12/11/2021
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ...
12/11/2021
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564.pdf

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11/11/2021
Photos from โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์'s post
10/11/2021

Photos from โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์'s post

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒน...
09/11/2021
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

https://drive.google.com/file/d/1iKU6itJKfJY_EIINnjuMe-EY1O1fck-m/view?usp=sharing

09/11/2021
09/11/2021
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี...
05/11/2021
ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกกรณีพิเศษ (ใหม่).pdf

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

3 พฤศจิกายน 2564  นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อลดความเหลื่อมล้...
03/11/2021

3 พฤศจิกายน 2564 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อลดความเหลื่อมล้ำของคนพิการทางสายตา โดยคุณธิติพงษ์ คำปุ๋ย ผอ.ส่วนบริการกลางสำนักงานศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบัง สังกัดกรมศุลกากร เป็นผู้สัมภาษณ์ ณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.2ชั้น1 กระทรวงศึกษาธิการ

3 พฤศจิกายน 2564  นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในที่ประชุมหารือพิจารณาโครง...
03/11/2021

3 พฤศจิกายน 2564 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในที่ประชุมหารือพิจารณาโครงการและงบประมาณ ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.2ชั้น1 กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สพฐ. โดย สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง...
03/11/2021

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สพฐ. โดย สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (Content) ณ ห้องประชุม โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ ทำให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ ภารกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษ การสนับสนุนทางการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส การสร้างความเข้มแข็งของการจัดการเรียนรวม การทำงานแบบบูรณาการเพื่อการศึกษาพิเศษของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการของความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.จังหวัดอย่างเคร่งครัด

02/11/2021
02/11/2021
02/11/2021
02/11/2021
Photos from สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ's post
02/11/2021

Photos from สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ's post

Photos from สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ's post
02/11/2021

Photos from สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ's post

Photos from สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ's post
02/11/2021

Photos from สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ's post

Photos from สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ's post
02/11/2021

Photos from สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ's post

02/11/2021
02/11/2021
02/11/2021
02/11/2021
นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และบุคลากร สังกัด สศศ. ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "แถลงผลงานก...
27/10/2021

นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และบุคลากร สังกัด สศศ. ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "แถลงผลงานการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส" โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) เป็นประธานในการแถลงผลงานครั้งนี้ พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) เลขาธิการ กพฐ. (ดร.อัมพร พินะสา) ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้เกียรติมาร่วมงานและเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพ
https://drive.google.com/drive/folders/1bbepoThEGp_FbJZmhm-jZWRA4In9d7kv?usp=sharing

นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และบุคลากร สังกัด สศศ. ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "แถลงผลงานการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส" โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) เป็นประธานในการแถลงผลงานครั้งนี้ พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) เลขาธิการ กพฐ. (ดร.อัมพร พินะสา) ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้เกียรติมาร่วมงานและเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพ
https://drive.google.com/drive/folders/1bbepoThEGp_FbJZmhm-jZWRA4In9d7kv?usp=sharing

27/10/2021

"ตรีนุช เทียนทอง" จับมือ 2 รมช. "ดร.คุณหญิงกัลยา" และ"ดร.กนกวรรณ" พร้อมภาคีเครือข่าย เร่งเดินหน้านโยบาย #การศึกษาพิเศษ ชูผลงาน 4 ภารกิจหลัก ภายใต้แนวทาง "การศึกษาพิเศษไทย หัวใจนำทาง"

- ปักหมุดค้นหาเด็กพิการที่ตกหล่น
- จัดทำคู่มือสื่อบัญชี ก-ข-ค
- ช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาล
- สร้างและส่งต่อแรงบันดาลใจ

https://moe360.blog/2021/10/27/ed-opportunities-underprivileged-children

ลิงก์ข่าวที่เกี่ยวข้อง
https://www.facebook.com/164944140245735/posts/6430556513684435

https://www.facebook.com/164944140245735/posts/6430556513684435

https://www.matichon.co.th/education/news_3012330

27/10/2021
I Have a Future

VTR เปิดงานแถลงผลงานการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
#สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ #การศึกษาเพื่อเด็กพิการและผู้ด้อยโอกสาส #Schoolofhapppiness #IHaveaFuture

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 25...
27/10/2021
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ ปี 2564.pdf

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่อยู่

319 วังจันเกษม ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

022885555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เด็กทารก หรือเด็กที่อยู่ในช่วงปฐมวัย 0-3 มีการเรียนรู้ที่รวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ ช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญในการวางรากฐานเรื่องการรู้หนังสือให้กับเด็ก วันนี้จึงขอนำบทความที่ชื่อว่า การรู้หนังสืออย่างอบอุ่น: เริ่มต้นด้วยปฏิสัมพันธ์และความผูกพัน (Cozying Up to Literacy: Getting Started with Interaction and Bonding) ในบทความนี้จะกล่าวถึงการปลูกฝังให้ลูกน้อยรู้หนังสือ โดย Koenig and Farrenkopf, (1997) ได้กล่าวอย่างน่าสนใจว่า "การสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจ เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์ และความผูกพัน ความรักเป็นทักษะการรู้หนังสืออย่างแรกที่ลูกน้อยของเราเรียนรู้! ความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจและมีความหมายกระตุ้นให้เด็กอยากอยู่ด้วยและเรียนรู้จากผู้อื่น" และ “ การรู้หนังสือในรูปแบบพื้นฐานที่สุด คือ ความสามารถทั้งในการเข้าใจ การแสดงความรู้สึก ความปรารถนาและประสบการณ์ของตนให้ผู้อื่นได้รับรู้….” (Perkins Panda Resource Guide, 2002) ทารกทุกคนสื่อสารได้ พวกเขาแสดงออกถึงความอึดอัด ไม่พอใจ ความสุข และความไว้วางใจในรูปแบบต่างๆ แม้ว่าเด็กยังใช้คำพูดไม่ได้ แต่เราก็สามารถรับรู้ได้ดีว่า เด็กทารกเหล่านี้รู้สึกอย่างไร! น่าสนใจใช่ไหมครับ ลองเข้าไปศึกษากันครับ
วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา นำโดยนางเดือนวดี เสนชู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา และวิทยากรภายในองค์กร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลเกี่ยวกับ การใช้งาน Google Sites ให้กับคณะครูของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา
ประกาศผลหรือไม่ประกาศ..แจ้งหน่อยนะคะ ทุกคนรออยู่ค่ะ..#คนรอก็รออย่างมีความหวัง..สำนักทำ ะไรอยู่ค่เ
นราธิวาส​- โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนในจังหวัด
//ครัวพระราชทาน// วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส กล่าวต้อนรับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส นำโดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ๗๖จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
วันนี้ 14 กรกฎาคม 2563 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ต้อนรับ นาย พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 7 กลุ่มภาคใต้ชายแดน รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย และคณะ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและลูกๆนักเรียน และเยี่ยมนักเรียนที่กลับมาจากมาเลเซีย ถูกกักตัว ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 5 ต.โละจูด อ.แว้งจ.นราธิวาส ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...
โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครนักเรียนผ่านระบบ Online ลิ้งค์นี้ https://th.city/vilWEk หรือสแกนผ่าน QR Code
♥️น้ำใจ♥️ "การเสียสละ" เมื่อดูเผิน ๆ น่าจะเป็นการเสียเปรียบ เพราะให้ไปหมดไป แต่ถ้ามองให้ลึกซึ้ง จะเห็นว่าได้เปรียบมาก เหมือนลงแรงบำรุงต้นไม้ ขั้นสุดท้ายก็ได้รับผลจากต้นไม้นั่นเอง... ฉะนั้นนักปราชญ์จึงสอนไว้ว่า คนโง่ไม่บริจาคเพราะกลัวจน แต่เพราะกลัวจนคนฉลาดจึงบริจาค การบริจาคนี้มีผลน่าอัศจรรย์ สร้างเสน่ห์ก็ได้ สร้างความสามัคคีก็ได้... ท่านกล่าวไว้ว่า... วิธีสร้างเสน่ห์ที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นอะไรไม่ดีเท่ากับ "การเสียสละ" และท่านอ้างคติพจน์ว่า ความรักมาเพราะน้ำใจมี ความรักหนีเพราะน้ำใจหมด ความรักลดเพราะน้ำใจแห้ง... ฉะนั้นถ้าใครอยากได้ "ความรัก" ก็จงสร้าง "น้ำใจ" เปรียบเหมือนรักจะปลูกต้นไม้งาม ๆ ก็ต้องหมั่นรดน้ำใส่ปุ๋ย ถ้าไม่มีน้ำก็ป่วยการที่จะปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตได้... "น้ำ" ในที่นี้ก็คือ "น้ำใจเสียสละ" นั้นเอง เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าของที่ได้มาด้วย "น้ำใจไมตรี" ย่อมมีอิทธิฤทธิ์ ผิดกับของที่ได้มาจากการซื้อ ซื้อแล้วก็แล้วกันไป แต่ถ้าเป็นของที่เขาให้ด้วยน้ำใจไมตรีจะรู้สึกว่ามีค่ามาก เพียงน้ำแก้วเดียวเท่านั้นช่างมีรสชาติชุ่มชื่นเสียจริง ๆ เพราะไม่ได้ดื่มน้ำเพียงอย่างเดียวแต่เราดื่มเอา "น้ำใจ" ของเขาเข้าไปด้วย" ฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่า... น้ำบ่อน้ำคลองเป็นรอง "น้ำใจ" น้ำที่ไหน ๆ ก็สู้ "น้ำใจ" ไม่ได้ น้ำที่มีค่ามากก็คือ "น้ำใจ" นั่นเอง ! ----------------------------------------------------- ขอบคุณเพจ : วันนี้ดีจัง -----------------------------------------------------
♥️ชีวิต♥️ ในแต่ละวัน จงทำชีวิตให้ “ดีขึ้น” กว่าเมื่อวาน เพราะในแต่ละวัน ชีวิตเรากำลัง “สั้นลง” ... การ “อยู่กับปัจจุบัน” ไม่ใช่การ “หยุดทำ” ในเรื่องสำคัญ แต่มันคือการ “หยุดกังวลในเรื่องอดีตและไม่พะวงไปกับเรื่องในอนาคต”... อารมณ์ “ลบ” ทุกชนิด จะทำร้ายเรา ก่อนที่จะทำร้ายคนอื่นเสมอ ส่วนอารมณ์ “บวก” ทุกชนิด จะให้พรเราก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอเช่นกัน… วิจารณ์คนอื่นทุกวัน ใจต่ำลงทุกวัน พิจารณาความบกพร่องของตัวเองทุกวัน ใจสูงขึ้นทุกวัน... ถ้าไม่มีคนมาทำให้คุณโกรธ คุณจะไม่รู้เลยว่าระดับจิตคุณอยู่ตรงไหน ถ้าไม่มีใครมาทำให้คุณทุกข์ใจ คุณจะไม่รู้เลยว่าตัวเองยังมีอะไรต้องพัฒนา... ไม่ว่า “ภายนอก” เราจะอยู่กับคนมากแค่ไหน แต่ “ภายใน” เรายังอยู่ตัวคนเดียวเสมอ จงหาวิธี “รักตัวเอง” ให้เจอ เพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะอยู่กับเธอ สม่ำเสมอเท่ากับ “ตัวเธอเอง”... การฝึกจิตและพัฒนาตัวเอง อาจไม่ได้ทำให้เรา “พ้นทุกข์ตลอดกาล” แต่มันจะทำให้เรา “เป็นทุกข์น้อยลงและมีความสุขมากขึ้น”... การ “แก้กรรม” ที่ดีที่สุด คือการแก้ไข “ความคิด” “คำพูด” และ “การกระทำ” ของตัวเอง... ความดีแม้เพียงเล็กน้อย ที่ทำไปนาน ๆ สุดท้ายอาจสร้าง “ปาฏิหาริย์” ให้ชีวิต... “ไป” ได้เร็วแค่ไหน ก็ถึงเร็วเท่านั้น…“ปล่อย” ได้เร็วแค่ไหน ก็สุขเร็วเท่านั้น... ต้องขอบคุณคนที่ทำ “ไม่ดี” ที่ช่วยเป็นตัวอย่างที่ “ดี” ว่าอะไร “ไม่ควรทำ”... ก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่าง “ผู้ตื่น” คือการหยุดยุ่งวุ่นวายเรื่อง “คนอื่น” แล้วหันกลับมาวิเคราะห์ใจ “ตัวเอง”... ความทุกข์ทั้งหมดในชีวิต ไม่ได้เกิดจาก “สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ” แต่มันเกิดจาก “สิ่งที่คุณคิดว่าคนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ”... อย่าถือโทษ โกรธคน ไม่คู่ควร อย่าตีตรวนตนไว้กับอดีตชะตาเรา อย่าให้ใคร มาเขียนขีด อย่าเอาคำ ที่เหมือนมีด มากรีดใจ... ไม่ว่าจะทุกข์หนักหนาสาหัสสักแค่ไหน ทางออกก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่า “ใจ” ของเราเอง… “ความตาย” เป็นเรื่องธรรมดา แต่การได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าต่อผู้อื่นเป็นเรื่อง “อัศจรรย์”... ฉันใดก็ฉันนั้น... สิ่งที่ทำให้เราทุกข์บ่อยที่สุดในแต่ละวัน ไม่ใช่ “พฤติกรรม” ของคนอื่น แต่คือ “ความคิด” ของเราเอง... หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะมี “เงิน” วันไหนเงินหมด คุณค่าคุณก็หมด หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะ “หน้าตา” ดี วันไหนคุณแก่ลงจนหน้าตาไม่ดี คุณค่าคุณก็หมด ตราบใดที่คุณรู้ว่าตัวเองมีค่า เพราะเป็น “คนดี” "ความดีงาม" ของคุณก็จะ “มีคุณค่า” ไปตลอดกาลนานชั่วนิจนิรันดร์… -------------------------------------------------------- ขอบคุณเพจ : วันนี้ดีจัง --------------------------------------------------------
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เรื่อง การจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ (ซบ.)ร่วมละหมาดและการสอนอัล-กุรอ่าน ยามค่ำคืน เพื่อให้นักเรียนมุสลิม นำติดตัวไปเพื่อดำรงชีวิตในสังคม ในปัจจุบันและอนาคต
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ครูและนักเรียนรับเสด็จและถวายผ้าปาเต๊ะแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร ราชธิดา ทรงทอดพระเนตรโครงการจำหน่ายสินค้าร่วมกับชุมชนอีคอมเมิร์ซ ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส