Clicky

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศ ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักบริหารงานกา?

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้...
15/03/2022

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

#กลุ่มประชาสัมพันธ์ สศศ. : ถ่ายภาพ/รายงาน

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถ...
15/03/2022

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง กำหนดกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ (Cluster) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

#กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ : ถ่ายภาพ/รายงาน

😍😍 วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เข้าร่วมประชุมคณะอน...
15/03/2022

😍😍 วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายวันชัย ธงชัย ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ 😍😍

#กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สศศ. : ถ่ายภาพ/รายงาน

✨✨วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคว...
15/03/2022

✨✨วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เข้าร่วมการต้อนรับ ซึ่งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมกันออกแบบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบ Sakaeo Model ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6 ขั้นตอน โดยทุกขั้นตอนใช้กระบวนการ PDCA และขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าวหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้วได้นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้วให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว✨✨

#กลุ่มงานประชาสัมธ์ สศศ./รายงาน

15/03/2022

รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง“ ลุยช่วยเด็กพิเศษ เตรียมเพิ่มบุคลากรดูแล พร้อมเติมเต็มความรู้ผู้ปกครอง เป็นกองหนุนร่วมดูแลบุตรหลาน

https://moe360.blog/2022/03/14/help-special-children/

14/03/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด

13/03/2022
วันที่ 13 มีนาคม ขอบทุกปี คือ วันช้างไทย
13/03/2022

วันที่ 13 มีนาคม ขอบทุกปี คือ วันช้างไทย

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒ...
11/03/2022
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สศศ. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก นศ ทุน.pdf

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานการประชุม หารือระเบียบส...
11/03/2022

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานการประชุม หารือระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565 ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่ สพร. ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สศศ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อาคาร สพฐ.2 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

#ประชาสัมพันธ์ สศศ. / ถ่ายภาพ /รายงาน

“ตรีนุช”ลงพื้นที่สระบุรีตามงานปักหมุดเด็กพิการ | เดลินิวส์
11/03/2022
“ตรีนุช”ลงพื้นที่สระบุรีตามงานปักหมุดเด็กพิการ | เดลินิวส์

“ตรีนุช”ลงพื้นที่สระบุรีตามงานปักหมุดเด็กพิการ | เดลินิวส์

เสมา 1 นำทีมผู้บริหาร ศธ. ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ติดตามการปักหมุดเด็กพิการเข้ารับการศึกษา-เดินสาย Kick-off สถาน...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสม   กับตำแหน่งวิชาชีพ แ...
10/03/2022
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. (กรณีเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19).pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสม
กับตำแหน่งวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2564 (กรณีเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

08/03/2022
08/03/2022
08/03/2022
👉👉👉วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เป็นประธานการประชุมหารือปั...
08/03/2022

👉👉👉วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายพะโยม ชิณวงศ์
ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
เป็นประธานการประชุมหารือปัญหาร่าง พรบ. การจัดการศึกษาพิเศษ
โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) และคณะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุม สพฐ.2 อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ👈👈👈

ประชาสัมพันธ์ สศศ.

“วันสตรีสากล“ ในวันที่ 8 มีนาคม 2565
08/03/2022

“วันสตรีสากล“ ในวันที่ 8 มีนาคม 2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) ตรวจเยี่ยม ติดตามความเรี...
07/03/2022

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) ตรวจเยี่ยม ติดตามความเรียบร้อย
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้าสอบและคณะกรรมการ ในการสอบภาค ค (สัมภาษณ์) ในการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลรับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 มีนาคม 2565 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) ตรวจเยี่ยม ติดตามความเรี...
06/03/2022

วันที่ 6 มีนาคม 2565 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) ตรวจเยี่ยม ติดตามความเรียบร้อย สนามสอบภาค ค (สัมภาษณ์) ในการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร

06/03/2022
05/03/2022
วันที่ 5 มีนาคม 2565 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามส...
05/03/2022

วันที่ 5 มีนาคม 2565 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สศศ. ปี 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กทม. เพื่อติดตามการจัดสอบและมาตรการด้านความปลอดภัยภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบด้วย

นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงเวลาที่ผ่านมา สศศ. มีความห่วงใยผู้เข้าสอบและคณะทำงานในด้านความปลอดภัย ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ในวันนี้ พบว่าสามารถจัดการสอบได้เป็นอย่างดี มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ทั้งการคัดกรองผู้เข้าสอบ ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่าง Social Distancing อย่างเคร่งครัด โดยตัวเลขผู้มีสิทธิสอบในครั้งนี้ มีจำนวน 243 คน ใช้ห้องสอบทั้งหมด 20 ห้อง

วันที่ 5 มีนาคม 2565 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เป็นประธานเปิดการประชุมโ...
05/03/2022

วันที่ 5 มีนาคม 2565 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) ณ ห้องภาณุรังษีบอลล์รูม โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแ...
04/03/2022

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เขตดินแดง กทมฯ ในวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2565 ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว หรือผู้ที่มีหลักฐานยืนยันผลการตรวจฯ โดยวิธีการตรวจ ATK เป็นPositive (พบเชื้อ) หรือ RT-PCR เป็น Detected (พบเชื้อ) ที่ซึ่งไม่สามารถเข้ารับการประเมินตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนดได้ เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค (สัมภาษณ์) ให้ผู้มีสิทธิสอบภาค ค แจ้งชื่อ – สกุล รหัสประจำตัวสอบ กลุ่มวิชาเอก พร้อมหลักฐานการตรวจที่ได้นับการรับรองจากสถานพยาบาล ส่งมาที่ OPEN CHAT สอบแข่งขัน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ 2564 ตามคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-2885548

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. และนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงา...
04/03/2022

วันที่ 4 มีนาคม 2565
ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. และนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เขตดินแดง

วันที่ 2 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดารองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลประกอบการย้ายข้า...
02/03/2022

วันที่ 2 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลประกอบการย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565 และกรณีพิเศษ โดยมี
นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สศศ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. 2 ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ

(2/03/65) นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เข้าร่วมประชุมเป็นวันที่สอง ของการป...
02/03/2022

(2/03/65) นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เข้าร่วมประชุมเป็นวันที่สอง ของการประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลช กรุงเทพมหานคร

🎉🎉วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายสนิท แย้มเกษร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฎ...
01/03/2022

🎉🎉วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายสนิท แย้มเกษร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการยกร่างการปรับปรุงคู่มือปฎิบัติงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้จัดการกองทุนฯ และคณะผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร

28/02/2022
วันที่2 ของการประชุม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา...
25/02/2022

วันที่2 ของการประชุม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และคณะทำงาน ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมโกลเด้นโกลด์ (เขาใหญ่) รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา

🌟💥เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประช...
24/02/2022

🌟💥เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และคณะทำงาน ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมโกลเด้นโกลด์ (เขาใหญ่) รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา

✨✨วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม คณ...
23/02/2022

✨✨วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางภัทริยวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ ✨✨

นายประสิทธิโชค ไพบูลย์สิทธิ์ / ถ่ายภาพ
น.ส.วิญธัชชา ถุนนอก / รายงาน
(23/02/65)

ที่อยู่

319 วังจันเกษม ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+6622885555

เว็บไซต์

http://special.obec.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เด็กทารก หรือเด็กที่อยู่ในช่วงปฐมวัย 0-3 มีการเรียนรู้ที่รวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ ช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญในการวางรากฐานเรื่องการรู้หนังสือให้กับเด็ก วันนี้จึงขอนำบทความที่ชื่อว่า การรู้หนังสืออย่างอบอุ่น: เริ่มต้นด้วยปฏิสัมพันธ์และความผูกพัน (Cozying Up to Literacy: Getting Started with Interaction and Bonding) ในบทความนี้จะกล่าวถึงการปลูกฝังให้ลูกน้อยรู้หนังสือ โดย Koenig and Farrenkopf, (1997) ได้กล่าวอย่างน่าสนใจว่า "การสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจ เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์ และความผูกพัน ความรักเป็นทักษะการรู้หนังสืออย่างแรกที่ลูกน้อยของเราเรียนรู้! ความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจและมีความหมายกระตุ้นให้เด็กอยากอยู่ด้วยและเรียนรู้จากผู้อื่น" และ “ การรู้หนังสือในรูปแบบพื้นฐานที่สุด คือ ความสามารถทั้งในการเข้าใจ การแสดงความรู้สึก ความปรารถนาและประสบการณ์ของตนให้ผู้อื่นได้รับรู้….” (Perkins Panda Resource Guide, 2002) ทารกทุกคนสื่อสารได้ พวกเขาแสดงออกถึงความอึดอัด ไม่พอใจ ความสุข และความไว้วางใจในรูปแบบต่างๆ แม้ว่าเด็กยังใช้คำพูดไม่ได้ แต่เราก็สามารถรับรู้ได้ดีว่า เด็กทารกเหล่านี้รู้สึกอย่างไร! น่าสนใจใช่ไหมครับ ลองเข้าไปศึกษากันครับ
วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา นำโดยนางเดือนวดี เสนชู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา และวิทยากรภายในองค์กร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลเกี่ยวกับ การใช้งาน Google Sites ให้กับคณะครูของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา
ประกาศผลหรือไม่ประกาศ..แจ้งหน่อยนะคะ ทุกคนรออยู่ค่ะ..#คนรอก็รออย่างมีความหวัง..สำนักทำ ะไรอยู่ค่เ
นราธิวาส​- โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนในจังหวัด
//ครัวพระราชทาน// วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส กล่าวต้อนรับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส นำโดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ๗๖จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
วันนี้ 14 กรกฎาคม 2563 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ต้อนรับ นาย พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 7 กลุ่มภาคใต้ชายแดน รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย และคณะ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและลูกๆนักเรียน และเยี่ยมนักเรียนที่กลับมาจากมาเลเซีย ถูกกักตัว ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 5 ต.โละจูด อ.แว้งจ.นราธิวาส ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...
โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครนักเรียนผ่านระบบ Online ลิ้งค์นี้ https://th.city/vilWEk หรือสแกนผ่าน QR Code
♥️น้ำใจ♥️ "การเสียสละ" เมื่อดูเผิน ๆ น่าจะเป็นการเสียเปรียบ เพราะให้ไปหมดไป แต่ถ้ามองให้ลึกซึ้ง จะเห็นว่าได้เปรียบมาก เหมือนลงแรงบำรุงต้นไม้ ขั้นสุดท้ายก็ได้รับผลจากต้นไม้นั่นเอง... ฉะนั้นนักปราชญ์จึงสอนไว้ว่า คนโง่ไม่บริจาคเพราะกลัวจน แต่เพราะกลัวจนคนฉลาดจึงบริจาค การบริจาคนี้มีผลน่าอัศจรรย์ สร้างเสน่ห์ก็ได้ สร้างความสามัคคีก็ได้... ท่านกล่าวไว้ว่า... วิธีสร้างเสน่ห์ที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นอะไรไม่ดีเท่ากับ "การเสียสละ" และท่านอ้างคติพจน์ว่า ความรักมาเพราะน้ำใจมี ความรักหนีเพราะน้ำใจหมด ความรักลดเพราะน้ำใจแห้ง... ฉะนั้นถ้าใครอยากได้ "ความรัก" ก็จงสร้าง "น้ำใจ" เปรียบเหมือนรักจะปลูกต้นไม้งาม ๆ ก็ต้องหมั่นรดน้ำใส่ปุ๋ย ถ้าไม่มีน้ำก็ป่วยการที่จะปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตได้... "น้ำ" ในที่นี้ก็คือ "น้ำใจเสียสละ" นั้นเอง เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าของที่ได้มาด้วย "น้ำใจไมตรี" ย่อมมีอิทธิฤทธิ์ ผิดกับของที่ได้มาจากการซื้อ ซื้อแล้วก็แล้วกันไป แต่ถ้าเป็นของที่เขาให้ด้วยน้ำใจไมตรีจะรู้สึกว่ามีค่ามาก เพียงน้ำแก้วเดียวเท่านั้นช่างมีรสชาติชุ่มชื่นเสียจริง ๆ เพราะไม่ได้ดื่มน้ำเพียงอย่างเดียวแต่เราดื่มเอา "น้ำใจ" ของเขาเข้าไปด้วย" ฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่า... น้ำบ่อน้ำคลองเป็นรอง "น้ำใจ" น้ำที่ไหน ๆ ก็สู้ "น้ำใจ" ไม่ได้ น้ำที่มีค่ามากก็คือ "น้ำใจ" นั่นเอง ! ----------------------------------------------------- ขอบคุณเพจ : วันนี้ดีจัง -----------------------------------------------------
♥️ชีวิต♥️ ในแต่ละวัน จงทำชีวิตให้ “ดีขึ้น” กว่าเมื่อวาน เพราะในแต่ละวัน ชีวิตเรากำลัง “สั้นลง” ... การ “อยู่กับปัจจุบัน” ไม่ใช่การ “หยุดทำ” ในเรื่องสำคัญ แต่มันคือการ “หยุดกังวลในเรื่องอดีตและไม่พะวงไปกับเรื่องในอนาคต”... อารมณ์ “ลบ” ทุกชนิด จะทำร้ายเรา ก่อนที่จะทำร้ายคนอื่นเสมอ ส่วนอารมณ์ “บวก” ทุกชนิด จะให้พรเราก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอเช่นกัน… วิจารณ์คนอื่นทุกวัน ใจต่ำลงทุกวัน พิจารณาความบกพร่องของตัวเองทุกวัน ใจสูงขึ้นทุกวัน... ถ้าไม่มีคนมาทำให้คุณโกรธ คุณจะไม่รู้เลยว่าระดับจิตคุณอยู่ตรงไหน ถ้าไม่มีใครมาทำให้คุณทุกข์ใจ คุณจะไม่รู้เลยว่าตัวเองยังมีอะไรต้องพัฒนา... ไม่ว่า “ภายนอก” เราจะอยู่กับคนมากแค่ไหน แต่ “ภายใน” เรายังอยู่ตัวคนเดียวเสมอ จงหาวิธี “รักตัวเอง” ให้เจอ เพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะอยู่กับเธอ สม่ำเสมอเท่ากับ “ตัวเธอเอง”... การฝึกจิตและพัฒนาตัวเอง อาจไม่ได้ทำให้เรา “พ้นทุกข์ตลอดกาล” แต่มันจะทำให้เรา “เป็นทุกข์น้อยลงและมีความสุขมากขึ้น”... การ “แก้กรรม” ที่ดีที่สุด คือการแก้ไข “ความคิด” “คำพูด” และ “การกระทำ” ของตัวเอง... ความดีแม้เพียงเล็กน้อย ที่ทำไปนาน ๆ สุดท้ายอาจสร้าง “ปาฏิหาริย์” ให้ชีวิต... “ไป” ได้เร็วแค่ไหน ก็ถึงเร็วเท่านั้น…“ปล่อย” ได้เร็วแค่ไหน ก็สุขเร็วเท่านั้น... ต้องขอบคุณคนที่ทำ “ไม่ดี” ที่ช่วยเป็นตัวอย่างที่ “ดี” ว่าอะไร “ไม่ควรทำ”... ก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่าง “ผู้ตื่น” คือการหยุดยุ่งวุ่นวายเรื่อง “คนอื่น” แล้วหันกลับมาวิเคราะห์ใจ “ตัวเอง”... ความทุกข์ทั้งหมดในชีวิต ไม่ได้เกิดจาก “สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ” แต่มันเกิดจาก “สิ่งที่คุณคิดว่าคนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ”... อย่าถือโทษ โกรธคน ไม่คู่ควร อย่าตีตรวนตนไว้กับอดีตชะตาเรา อย่าให้ใคร มาเขียนขีด อย่าเอาคำ ที่เหมือนมีด มากรีดใจ... ไม่ว่าจะทุกข์หนักหนาสาหัสสักแค่ไหน ทางออกก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่า “ใจ” ของเราเอง… “ความตาย” เป็นเรื่องธรรมดา แต่การได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าต่อผู้อื่นเป็นเรื่อง “อัศจรรย์”... ฉันใดก็ฉันนั้น... สิ่งที่ทำให้เราทุกข์บ่อยที่สุดในแต่ละวัน ไม่ใช่ “พฤติกรรม” ของคนอื่น แต่คือ “ความคิด” ของเราเอง... หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะมี “เงิน” วันไหนเงินหมด คุณค่าคุณก็หมด หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะ “หน้าตา” ดี วันไหนคุณแก่ลงจนหน้าตาไม่ดี คุณค่าคุณก็หมด ตราบใดที่คุณรู้ว่าตัวเองมีค่า เพราะเป็น “คนดี” "ความดีงาม" ของคุณก็จะ “มีคุณค่า” ไปตลอดกาลนานชั่วนิจนิรันดร์… -------------------------------------------------------- ขอบคุณเพจ : วันนี้ดีจัง --------------------------------------------------------
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เรื่อง การจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ (ซบ.)ร่วมละหมาดและการสอนอัล-กุรอ่าน ยามค่ำคืน เพื่อให้นักเรียนมุสลิม นำติดตัวไปเพื่อดำรงชีวิตในสังคม ในปัจจุบันและอนาคต
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ครูและนักเรียนรับเสด็จและถวายผ้าปาเต๊ะแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร ราชธิดา ทรงทอดพระเนตรโครงการจำหน่ายสินค้าร่วมกับชุมชนอีคอมเมิร์ซ ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส