สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักบริหารงานกา?

 #วันที่สอง ของการประชุมเชิงปฏิบัติการหลอมรวมรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานก...
18/01/2024

#วันที่สอง ของการประชุมเชิงปฏิบัติการหลอมรวมรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2567 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

วันที่ 18 มกราคม 2567 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ....
18/01/2024

วันที่ 18 มกราคม 2567 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมDOC อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 17 มกราคม 2567 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเชิงปฏ...
17/01/2024

วันที่ 17 มกราคม 2567 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการสื่อสารการให้คำแนะนำปรึกษาของครูผู้สอนเพื่อสร้างโค้ชที่ทรงประสิทธิภาพ (รูปแบบ Face To Face Learning) ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17 มกราคม 2567 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยกลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลอมรวมรายงานการค...
17/01/2024

วันที่ 17 มกราคม 2567 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยกลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลอมรวมรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2567 โดยมี นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และนางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 30 คน

ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรคือ นางมะลิวรรณ ศรีนา ข้าราชการบำนาญ สพฐ. มาให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้สามารถจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีข้อมูลที่เชื่อมโยงและมีเนื้อหาสมบูรณ์ครบถ้วนได้มากขึ้น ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้ผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเศ...
16/01/2024

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้ผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

"วันครูแห่งชาติ" ตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ #สำนักบริหารงานการศึกษาพิ...
15/01/2024

"วันครูแห่งชาติ" ตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์

#สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่1
15/01/2024

การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่1

15/01/2024

#ทุ่มสุดตัว ครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษชัยนาท #วันเด็ก

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือโครงการพัฒนาสถานศึกษาคู่พัฒนา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 13 – 15 ...
14/01/2024

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือโครงการพัฒนาสถานศึกษาคู่พัฒนา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2567 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร

13/01/2024

#ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร #งานอาชีพนักเรียน #คาเฟ่เดอโสต

วันที่ 12 มกราคม 2567 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร...
12/01/2024

วันที่ 12 มกราคม 2567 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสศศ. โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน เพื่อรับนโยบายในการบริหารจัดการสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

12/01/2024
11/01/2024
 #สศศ. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ นายกิตติศักดิ์  สีวะสา นักเรียนชั้นมัธย...
10/01/2024

#สศศ. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ นายกิตติศักดิ์ สีวะสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

คำขวัญวันเด็ก 2567 โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ซึ่งตรงกับวันที่ 1...
10/01/2024

คำขวัญวันเด็ก 2567 โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มกราคม 2567 ให้กับเด็กๆ เยาวชนไทย เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจ กับอนาคตของชาติ นั่นก็คือ
"มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย"

#สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

09/01/2024
วันที่ 9 มกราคม 2567 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เข้าร่วมการประชุมผู้บริห...
09/01/2024

วันที่ 9 มกราคม 2567 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

08/01/2024

🛎🛎🛎 โครงการให้ความรู้ ประจำปี 2567 🥰😍🎉

💢 ปีใหม่นี้ มา Upskill และ Reskill ด้านการศึกษาพิเศษกันค่ะ 🅰️💯
👍สมาชิก ลงทะเบียนตั้งแต่ ⏰ 15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
👉บุคคลภายนอก ลงทะเบียนตั้งแต่ ⏰ 1 มกราคม เป็นต้นไป

1. การอบรมออนไลน์
กำหนดการ (pdf) https://drive.google.com/file/d/1m1ZjGsqA_KSFpJCqeon21qIA17GF1TNL/view?usp=share_link
กำหนดการ (docx) https://docs.google.com/document/d/1bOoEaIpEq7PoI5md1CzBJdXIMBuhEEPB/edit?usp=share_link&ouid=113663123548443458302&rtpof=true&sd=true
แบบฟอร์มลงทะเบียนการอบรมออนไลน์ https://forms.gle/YZSvJ3ZDVP2ZoTWQ8
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทุกภูมิภาคทั่วไทย
กำหนดการ (pdf) https://drive.google.com/file/d/1m1ZjGsqA_KSFpJCqeon21qIA17GF1TNL/view?usp=share_link
กำหนดการ (docx) https://docs.google.com/document/d/1bOoEaIpEq7PoI5md1CzBJdXIMBuhEEPB/edit?usp=share_link&ouid=113663123548443458302&rtpof=true&sd=true
แบบฟอร์มลงทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัติการ https://forms.gle/bKrUd3ocnxB8hAMi9

📩 📩 หนังสือเชิญอบรม https://drive.google.com/file/d/16PQxFAll4mo-eUj-JbK1a25cTqgAvQzS/view?usp=share_link

แล้วพบกันนะคะ 💙💚💛🧡

สนใจสมัครสมาชิก
ศึกษารายละเอียดได้จากลิ้งค์นี้ค่ะ https://www.spedthailand.com/สมาชก
ใบสมัครสมาชิก https://forms.gle/sWU9ooL7y6iLWfXD9

(7/01/2567) นางเกศทิพย์  ศุภวานิช  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางภัทริยาวรรณ  พันธุ์น้อย  ผู้อำ...
08/01/2024

(7/01/2567) นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำกับทางโรงเรียนว่า มีทำเลที่ตั้งที่ดีเป็นเส้นทางผ่านเดินทางสะดวก ควรเปิดร้านค้าและมีการประชาสัมพันธ์ วางแผนดำเนินการอย่างเป็นระบบ จะเป็นการฝึกประสบการณ์สำหรับนักเรียนได้เป็นอย่างดี รวมถึงอาชีพในการจักสานกระติ๊บข้าวแบบพิเศษที่สามารถเก็บความร้อนได้ และการออกแบบลวดลายต่างๆ ควรมีการขอจดลิขสิทธิ์สิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบเอง การใช้สีจากพืชผักธรรมชาติ มาทำขนม อาหารซึ่งจะเป็นการบูรณาการการเรียนรู้วิชาคหกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเกษตรเข้าด้วยกันได้อีกด้วย

📢 กทศ. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกองทุนฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 3 อัตรา ✅ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำน...
08/01/2024

📢 กทศ. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกองทุนฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 3 อัตรา
✅ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
✅ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
ตั้งเเต่วันที่ 5 - 16 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ⬇️ https://drive.google.com/file/d/1IiCj9Ovptv0VRJEdfQreKQuBUdhGERTF/view?usp=sharing
เข้าสู่ระบบรับสมัครงานคลิกที่นี่ ⬇️ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf17pJFjzhoegB9l7YTmNpjKb8sBg8iYu-RLPr56ABIIk_Klg/viewform?usp=sharing

8 มกราคม 2567 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน #สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
07/01/2024

8 มกราคม 2567 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน

#สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 #สศศ. ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
04/01/2024

#สศศ. ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

 #ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมประกวดผงานความคิดสร้างสรรค์ เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก พ.ศ. 2567
04/01/2024

#ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมประกวดผงานความคิดสร้างสรรค์ เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก พ.ศ. 2567

วันที่ 2 มกราคม 2567 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เข้าร่วมการประชุมผู้บริห...
03/01/2024

วันที่ 2 มกราคม 2567 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

สวัสดีปีใหม่ 2567 🎉 #สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
01/01/2024

สวัสดีปีใหม่ 2567 🎉
#สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปกับ สศศ. ค่ะ  #สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
31/12/2023

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปกับ สศศ. ค่ะ
#สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี นับเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสิน...
28/12/2023

วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี นับเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วันที่ 28 ธันวาคม 2310) พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว

ที่อยู่

319 วังจันเกษม ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+6622885555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด