กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษ

กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษ กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร
tell.02-9406467-8
E-mail: [email protected]
(33)

เปิดเหมือนปกติ

!!ประกาศ!!ผู้ส่งออกผลพริก ผลมะระ ผลมะเขือ ข้าวโพดและข้าวโพดฝักอ่อน ไปสหภาพยุโรป จะต้องได้รับการตรวจประเมิน ณ แหล่งผลิตพื...
30/06/2021

!!ประกาศ!!
ผู้ส่งออกผลพริก ผลมะระ ผลมะเขือ ข้าวโพดและข้าวโพดฝักอ่อน ไปสหภาพยุโรป
จะต้องได้รับการตรวจประเมิน ณ แหล่งผลิตพืชว่าปลอดจากหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
1.ต้องมีหนังสือรับรองตนเองในการแจ้งแหล่งที่มาของมะเขือ มะระ พริก ข้าวโพดและข้าวโพดฝักอ่อน ส่งออกไปสหภาพยุโรป สมาพันธรัฐสวิส และนอร์เวย์
2.จะต้องมีข้อความพิเศษรับรองด้วย
รายละเอียดตามแนบค่ะ

🙏 ขอบคุณค่ะ 🙏

++ประกาศ++การส่งออกเมล็ดพันธุ์มะละกอไปนอกราชอาณาจักรรายละเอียดตามแนบค่ะ🙏
29/06/2021

++ประกาศ++
การส่งออกเมล็ดพันธุ์มะละกอไปนอกราชอาณาจักร
รายละเอียดตามแนบค่ะ
🙏

!!ประกาศ!!มาตรการฉุกเฉินเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของศัตรูพืชร้ายแรงสำหรับการนำเข้าพืชสู่เครือรัฐออสเตรเลีย รายละเอียดตา...
21/06/2021

!!ประกาศ!!
มาตรการฉุกเฉินเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของศัตรูพืชร้ายแรง
สำหรับการนำเข้าพืชสู่เครือรัฐออสเตรเลีย

รายละเอียดตามแนบค่ะ

🙏ขอบคุณค่ะ🙏

ประกาศ เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ามะละกอของประเทศญี่ปุ่นรายละเอียดตามแนบค่ะแอดสรุปได้ว่า ทุกส่วนของมะละกอ ถ้าส่งไปญี่ปุ้นจะ...
14/06/2021

ประกาศ
เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ามะละกอของประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียดตามแนบค่ะ
แอดสรุปได้ว่า ทุกส่วนของมะละกอ
ถ้าส่งไปญี่ปุ้นจะต้องมีใบรับรอง GMO ค่ะ
ขอบคุณค่ะ🙏

Update เงื่อนไขการนำเข้าของสหราชอาณาจักร🇬🇧 และประเทศญี่ปุ่น 🇯🇵👉สหราชอาณาจักรแจ้งเวียนเกี่ยวกับการนำเข้าพืชเพื่อปลูกซึ่งเ...
07/06/2021

Update
เงื่อนไขการนำเข้าของสหราชอาณาจักร🇬🇧
และประเทศญี่ปุ่น 🇯🇵

👉สหราชอาณาจักร
แจ้งเวียนเกี่ยวกับการนำเข้าพืชเพื่อปลูกซึ่งเป็นพืชอาศัยของเชื้อแบคทีเรีย Xylella fastidiosa โดยพืชที่จะนำเข้าไปปลูก 7 ชนิดจะต้องมีการระบุข้อความรับรองพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
พร้อม QR code สำหรับดูเงื่อนไขของสหราชอาณาจักร

👉ประเทศญี่ปุ่น
แจ้งเวียนพระราชบัญญัติคุ้มครองพืชของญี่ปุ่น
1.มีการเพิ่มแมลงและโรค 2ชนิดในรายชื่อศัตรูพืช
2.เพิ่มรายชื่อพืชที่จัดเป็นสิ่งต้องห้าม
3.เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศและเมล็ดพันธุ์พริกเพื่อป้องกันการระบาด Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)
รายละเอียดดูเพิ่มเติมจากเอกสารและQR code ตามแนบค่ะ

🙏ขอบคุณค่ะ 🙏

ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 🙏
03/06/2021

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 🙏

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 🙏

02/06/2021

ประกาศ
3 มิถุนายน 2564
กบส.ปิดบริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชค่ะ
เปิดบริการปกติวันที่ 4 มิถุนายน 2564
🙏

Photos from กลุ่มวิชาการ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร's post
27/05/2021

Photos from กลุ่มวิชาการ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร's post

24/05/2021

** ประกาศ **
กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร
แจ้งปิดทำการใน วันพุธ ที่ 26 พ.ค.2564
เนื่องในวันหยุด วันวิสาขบูชา
ปิดรับแจ้งงานและปิดบริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 🙏

✨ประกาศ✨เกี่ยวกับGACC สาธารณรัฐประชาชนจีนอนุญาตให้ขนส่งผลไม้ทางด่านตงชิงแล้วรายละเอียดตามแนบค่ะ 🙏
18/05/2021

✨ประกาศ✨
เกี่ยวกับGACC สาธารณรัฐประชาชนจีน
อนุญาตให้ขนส่งผลไม้ทางด่านตงชิงแล้ว
รายละเอียดตามแนบค่ะ 🙏

👉✨ประชาสัมพันธ์ ✨👈- สำหรับผู้ประกอบการส่งออก  👈-และเจ้าหน้าที่ กบส./ด่านตรวจพืชที่เกี่ยวข้อง 👈เกี่ยวกับการอบรมหลักสูตรกา...
07/05/2021

👉✨ประชาสัมพันธ์ ✨👈
- สำหรับผู้ประกอบการส่งออก 👈
-และเจ้าหน้าที่ กบส./ด่านตรวจพืชที่เกี่ยวข้อง 👈
เกี่ยวกับการอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ โครงการออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ e-phyto Certificate 1.สำหรับผู้ประกอบการ อบรมวันที่ 17-18 พ.ค.64 2.สำหรับเจ้าหน้าที่ 19-21 พ.ค.64 นี้
ทางระบบ video conference (Zoom) ผู้รับการอบรมอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom
ไว้รอเลยนะคะ

สามารถเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ ePhyto โดยสเกน QR Code เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ ZOOM

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน โทร. 085-826-3561
นายทรงเกียรติ์ เตชะสิริไพบูลย์ โทร. 084-642-8987
นายศรชย โรจนวิภาต โทร. 081-411-6313
นางอารีวัลย์ อ๊อดทรัพย์ โทร. 099-324-4245

🙏ขอบคุณค่ะ🙏

02/05/2021

!!ประกาศ!!
วันจันทร์ที่ 3 พ.ค.64
เปิดบริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช
วันอังคารที่ 4 พ.ค.64
ปิดบริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช
รับแค่แจ้งงานอย่างเดียวค่ะ

🙏 ขอบคุณค่ะ 🙏

13/04/2021

!!ประกาศ!!
กบส.ยังเปิดบริการ
ออกใบรับรองสุขอนามัยพืช
ในวันที่ 16 เม.ย.64 นี้ตามปกตินะคะ
และ
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค covid-19
กบส.มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
โดยตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย.64 จะมีการปฏิบัติงานแบบ work from home (wfh) จะมีจนท.มาปฏิบัติงานเพียงครึ่งหนึ่งจากปกติ
👉จึงขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการ
✈️หากส่งเป็นทางไปรษณีย์,อากาศ
สามารถมายื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 7:30
ปิดรับเวลา11.30น. เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงบ่ายที่จะมีงานทางเรือ🚢 ค่อนข้างเยอะ
👉ผู้ส่งออก,ผู้มาติดต่อ จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน ล้างมือ เช็ดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และลงชื่อพร้อมวัดอุณหภูมิ ก่อนรับบริการ
👉หากอุณหภูมิท่านสูงมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ต้องรอด้านนอกเท่านั้น
👉ให้ยื่นเอกสาร ตรวจดราหที่ตะกร้าข้างนอก

🙏หากมีอาการป่วย มีไข้ ควรหยุดและไปพบแพทย์นะคะ🙏

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้ทุกคนปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ปลอดภัยจากโควิดนะคะเครดิต:กระปุกดอทคอม
13/04/2021

สวัสดีปีใหม่ไทย
ขอให้ทุกคนปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ปลอดภัยจากโควิดนะคะ

เครดิต:กระปุกดอทคอม

สวัสดีปีใหม่ไทย
ขอให้ทุกคนปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ปลอดภัยจากโควิดนะคะ

เครดิต:กระปุกดอทคอม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ...🙏
06/04/2021

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ...🙏

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ...🙏

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 🙏กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร
02/04/2021

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 🙏
กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 🙏
กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร

++ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ ....มาตรการฉุกเฉินการกำจัดด้วงอิฐสำหรับการขนส่งทางเรือ(ออสเตรเลีย)++ออสเตรเลียแจ้งเวียนเอกสาร ...
25/03/2021
Sea container measures to protect against khapra beetle (Trogoderma granarium) - Department of Agriculture

++ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ ....
มาตรการฉุกเฉินการกำจัดด้วงอิฐสำหรับการขนส่งทางเรือ(ออสเตรเลีย)++

ออสเตรเลียแจ้งเวียนเอกสาร G/SPS/N/AUS/502/Add.8
(วันที่ 22 มีนาคม 2564) เป็นมาตรการฉุกเฉิน เกี่ยวกับการจัดประชุม
เพื่อให้ข้อมูลการทำทรีทเม้นกำจัดด้วงอิฐสำหรับการขนส่งทางเรือ
ด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ที่มีความเสี่ยง ดังนี้
- การรมเมธิลโบรไมด์:
จะจัดให้มีการประชุมในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2021
เวลา 15:00 - 17:00 (AEDT)
- กรรมวิธีทางความร้อน:
จะจัดให้มีการประชุมในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2021
เวลา 15:00 - 17:00 (AEDT)
- การทำทรีทเม้นเพื่อฆ่าแมลง:
จะจัดให้มีการประชุมในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2021
เวลา 15:00 -17:00 (AEDT)
-มาตรการการทำทรีทเม้นด้วงอิฐ
สำหรับการขนส่งทางเรือด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์
- วิธีการรับรองการทำทรีทเม้นภายนอกประเทศที่มีอยู่ (the Australian Fumigation Accreditation Scheme and the Offshore Brown Marmorated Stinkbug Treatment Providers Scheme) จะถูกนำมาใช้อย่างไร
- ข้อกำหนดของการทำทรีทเม้นจะต้องดำเนินการตาม Heat Treatment Methodology เพื่อใช้กับการทำทรีทเม้นสำหรับการขนส่งทางเรือด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ได้อย่างไร ซึ่งออสเตรเลียมีความยินดีหากประเทศคู่ค้าสามารถสนับสนุนให้ผู้ทำ ทรีทเม้นเหล่านั้นได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง
https://khapra-containers-treatment-information-sessions.eventbrite.com.au.
หากต้องการเข้าร่วมประชุมมากกว่าหนึ่งเรื่อง
แต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ตามเวลาดังกล่าว
ให้ส่งอีเมลไปที่ [email protected]
เพื่อลงทะเบียนตามความสนใจหากมีการจัดประชุมในอนาคต
ทั้งนี้ โปรดระบุการทำทรีทเม้นที่สนใจและเขตเวลาของผู้ลงทะเบียน
เพื่อที่ออสเตรเลียจะได้ใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผนการดำเนินการใดๆ
ในอนาคต
For more information on the urgent actions visit:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการแบบเร่งด่วนให้ไปที่
http://awe.gov.au/khapra-containers
ขอบคุณค่ะ
🙏

This webpage outlines the changes to import conditions for sea containers. See our urgent actions webpage for details on the changes to plant products.

+++ประกาศ+++แจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีการตรวจสอบส้มโอผลสดส่งออกไปจีนรายละเอียดตามแนบค่ะขอบคุณค่ะ
25/03/2021

+++ประกาศ+++

แจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีการตรวจสอบส้มโอผลสดส่งออกไปจีน
รายละเอียดตามแนบค่ะ

ขอบคุณค่ะ

08/02/2021

***ประกาศแจ้งเตือนผู้ส่งออกต้นไม้ประดับไปประเทศไต้หวัน***
เนื่องจากกรมสุขอนามัยและการกักกันพืชและสัตว์(BAPHIQ)ของไต้หวัน
ได้แจ้งเตือนว่าสินค้าพืชของไทยไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ด้านป้องกันศัตรูพืช ดังนั้น BAPHIQ ขอความร่วมมือให้ฝ่ายไทยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าเกษตรที่จะส่งออกไปประเทศไต้หวัน ....
.....สรุปง่ายๆ คือไต้หวันเขาตรวจพบศัตรูพืชในไม้ประดับเยอะ ซึ่งส่วนใหญ่พบไส้เดือนฝอย ต่อให้สินค้านั้นตัดรากไปแล้วก็ตามค่ะ อันนี้แอดมินดูเอกสารที่ทางไต้หวันส่งมาแล้วค่ะ ซึ่งการแจ้งเตือนครั้งนี้อาจจะมีแนวโน้มให้ไต้หวันออกเป็นกฎระเบียบใหม่ก็ได้ คือบังคับตรวจไส้เดือนฝอย หรืออาจจะมีมาตรการห้ามนำเข้าไม้ประดับจากประเทศไทยเลยก็เป็นได้(ชนิดพืชที่พบศัตรูพืชบ่อยๆ) ดังนั้น อยากให้ผู้ส่งออกต้องตรวจสอบสินค้าไม้ประดับของตนเองให้ดี และทำ Treatment กำจัดไส้เดือนฝอยไปด้วยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแจ้งเตือนในอนาคต สำหรับผู้ที่โดนแจ้งเตือนมานั้น แอดมินคิดว่าน่าจะได้หนังสือจาก กบส.ในไม่ช้านี้ค่ะ
......ป.ล. อย่าลืมนะคะว่าประเทศที่เขาเป็นเกาะ เขาจะค่อนข้างซีเรียสกับศัตรูพืชอย่างไส้เดือนฝอยที่บ้านเขาไม่มีมาก เพราะหากมีการระบาดแล้วทั่วประเทศเขามันจะแก้ไขได้ยากค่ะ ดังนั้นช่วยกันกำจัดก่อนการส่งออกไม่ว่าจะศัตรุพืชอะไรนะคะ เพื่ออนาคตของสินค้าไม้ประดับบ้านเราเองค่ะ

ขอบคุณที่อ่านจบค่ะ 🙏 ด้วยความปรารถนาดีจากแอดมินค่ะ

ประกาศ เรื่อง สหราชอาณาจักรได้ถอนตัวจาก สหภาพยุโรป และเงื่อนไขการนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์พืช ก็จะมีเงื่อนไขเป็นของตัวเองโดย...
08/01/2021

ประกาศ เรื่อง สหราชอาณาจักรได้ถอนตัวจาก สหภาพยุโรป และเงื่อนไขการนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์พืช ก็จะมีเงื่อนไขเป็นของตัวเองโดยที่มี 3 ประเทศที่ใช้เงื่อนไขของสหราชอาณาจักร ได้แก่ อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ ส่วนประเทศไอร์แลนด์เหนือ ยังใช้เงื่อนไขสหภาพยุโรปเหมือนเดิมค่ะ สามารถศึกษาเงื่อนไขของสหราชอาณาจักรได้ ตามคิวอาร์โค้ดค่ะ
ขอบคุณค่ะ 🙏

สวัสดีปีใหม่ 2564 ขอให้ทุกๆท่านแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นปีที่ดี เฮงๆรวยๆ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ทำงานอันใดขอให...
01/01/2021

สวัสดีปีใหม่ 2564 ขอให้ทุกๆท่านแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นปีที่ดี เฮงๆรวยๆ
มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ทำงานอันใดขอให้สำเร็จๆนะคะ 🙏 จากแอดมิน💕🐮🎊🎇✌️

ระมัดระวังกันด้วยนะคะ ช่วงนี้รอบใหม่มาแล้วแอดมินขอให้ทุกๆท่านปลอดภัยจากโควิด-19 นี้นะคะ 🙏
23/12/2020

ระมัดระวังกันด้วยนะคะ ช่วงนี้รอบใหม่มาแล้ว
แอดมินขอให้ทุกๆท่านปลอดภัยจากโควิด-19 นี้นะคะ 🙏

ผู้ประกอบการ ส่งออกพืชสกุลส้มไปประเทศรัสเซีย
21/12/2020

ผู้ประกอบการ ส่งออกพืชสกุลส้มไปประเทศรัสเซีย

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ืกลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร
05/12/2020

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ืกลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร

01/12/2020

++ประกาศ++
วันหยุดบริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช
เดือนธันวาคม 2563
ในวันที่ 10,11,31 ธ.ค. 63 และทุกเสาร์ก็ปิดบริการนะคะ
+
++
+++
🙏 ขอบคุณค่ะ 🙏

25/11/2020

**ประกาศ**
* *ผู้ที่ผ่านการทดสอบ(โรงรมเมทิลโบรไมด์)* *
จากการอบรมผู้ประกอบการโรงรมและเตรียมการถ่ายโอนภารกิจ
เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน ๒๕๖๓ ผ่านการทดสอบ 80 คน

สามารถมารับใบประกาศนียาบัตร
ได้ที่ กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร
ได้ตั้งแต่ พรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะ

🙏ขอบคุณค่ะ🙏

++ประชาสัมพันธ์ ++เว็บสำหรับติดตามการประกาศใช้บังคับมาตรการฉุกเฉินระยะต่างๆ ของออสเตรเลีย 🙏https://www.agriculture.gov.a...
23/11/2020
Urgent actions to protect against khapra beetle (Trogoderma granarium) - Department of Agriculture

++ประชาสัมพันธ์ ++

เว็บสำหรับติดตามการประกาศใช้บังคับมาตรการฉุกเฉินระยะต่างๆ
ของออสเตรเลีย 🙏
https://www.agriculture.gov.au/pests-diseases-weeds/plant/khapra-beetle/urgent-actions#high-risk+

We are regularly updating this webpage to answer your queries. We will provide further updates on the implementation of each phase as we work through the complexities of the urgent actions.

18/11/2020

เนื่องจาก 19-20 พ.ย. 2563 นี้
รัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดราชการพิเศษ
กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร จึงหยุดให้บริการ
ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชนะคะ

🙏จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ🙏
และทุกวันเสาร์เราก็หยุดบริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชนะคะ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินมาตรการเมื่อได้รับการแจ้งเตือนพบศัตรูพืชสำหรับผู้ส่งออก EU-E และทะเบียนสวน  EU-N ที่ส่งสิน...
17/11/2020

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินมาตรการเมื่อได้รับการแจ้งเตือนพบศัตรูพืช

สำหรับผู้ส่งออก EU-E และทะเบียนสวน EU-N ที่ส่งสินค้าพืชเพื่อปลูก
ไปสหภาพยุโรป หากได้รับการแจ้งเตือนพบศัตรูพืชทั้ง ณ จุดส่งออก
หรือจากสหภาพยุโรป ก็จะมีการดำเนินมาตรการ รายละเอียดตามแนบค่ะ

🙏ขอบคุณค่ะ 🙏

ประกาศ สิ่งต้องห้ามของอเมริกาหลังจากที่หน่วยงานแอดมินได้รับการแจ้งเตือนกลับมาจากสหรัฐอเมริกา (เรื่องพืชเพื่อปลูก)แอดได้ส...
09/11/2020

ประกาศ สิ่งต้องห้ามของอเมริกา
หลังจากที่หน่วยงานแอดมินได้รับการแจ้งเตือนกลับมาจากสหรัฐอเมริกา (เรื่องพืชเพื่อปลูก)
แอดได้สรุปประเด็นหลักๆที่เป็นเงื่อนไขการนำพืชเพื่อปลูกเข้าใหม่

และผู้สนใจสามารถศึกษาเงื่อนไขการนำพืชเพื่อปลูกเข้าของอเมริกา
ก่อนการส่งออกได้ตามลิ้งนะคะ แล้วเลือกไฟล์ Plants for planting ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

🙏ขอน้อมเกล้ารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ🙏        ...ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ...
23/10/2020

🙏ขอน้อมเกล้ารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ🙏
...ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ...

**ประกาศ*** *รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ(โรงรมเมทิลโบรไมด์)* *จากการอบรมผู้ประกอบการโรงรมและเตรียมการถ่ายโอนภารกิจ เมื่อวันอั...
15/10/2020

**ประกาศ**
* *รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ(โรงรมเมทิลโบรไมด์)* *
จากการอบรมผู้ประกอบการโรงรมและเตรียมการถ่ายโอนภารกิจ
เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน 125 คน
ผ่านการทดสอบ 80 คนไม่ผ่าน 45 คน
ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะมีคะแนน 35 คะแนนขึ้นไปค่ะ
รายละเอียดตามแนบค่ะ

ธ สถิตในใจคนทั้งชาติ ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดไม่ได้
13/10/2020

ธ สถิตในใจคนทั้งชาติ
ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดไม่ได้

12/10/2020

13 ต.ค. 2563
กบส. "หยุด"
บริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช
1 วันนะคะ 🙏

😁อ่านกันสักนิดนะจ๊ะ😁
09/10/2020

😁อ่านกันสักนิดนะจ๊ะ😁

ที่อยู่

กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร กรมวิชาการเกษตร 50 ลาดยาว จตุจัตร
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

กลุมบริการส่งออกสินค้าเกษตร 02-940-6466-8 [email protected] หรือหน้าเฟสบุ๊ค

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-9406467-8

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรียนท่านผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการนำเข้าและส่งออกอีกช่องทางที่อำนวยความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย เร่งด่วน ในพื้นที่ภาคตะวันออก สำหรับการส่งสินค้าทางเครื่องบิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งเหมาลำหรือ Share Space ก็สามารถดำเนินการได้สอบถาม รายละเอียด ได้ที่ คลังสินค้า ท่าอากาศยานนานาฃาติอู่ตะเภา ที่ 097-1541794, 086-6195798 Whatapp +66 86 619 5798
.
ต้องการสั่งซื้อน้ำตาล (Only Thai Origin) ปริมาณมาก ติดต่อ Inbox ครับ
มีผักกาดหอมคะอยากหาตลาดส่งออกใครรู้พอแนะนำตลาดได้นะค่ะ
เปิดให้บริการเงินกู้ สำหรับเจ้าของกิจการ เกษตกร ค้าขายออนไลน์ ทำหวย พนักงานเงินเดือน ทางเรายินดีให้คำปรึกษาพร้อมบริการจัดหาแหล่งเงินทุนให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายก่อน #### กลุ่มงานรับเหมาก่อสร้าง ทางเรามีนายทุนสำหรับร่วมทุน บริการซื้อขายใบวางบิล อัตราดอกเบี้ย 1.21 ต่อเดือน และ มีรับซื้อใบพีโอ พร้อมออกเงินแอดวานส์ให้ก่อน อัตราดอกเบี้ย 2.5 ต่อเดือน #### สำหรับผู้ต้องการปิดหนี้บัตรเครดิต หนี้ดอกรายวัน นอกระบบ และลดภาระการผ่อน ทางเรายินดีให้คำปรึกษาฟรี และวางแผนทางการเงิน ระยะสั้น และระยะยาวให่ฟรี สนใจ inbox ได้นะคะ พนักงาน ตืดแบล็กลิสทำเรื่องได้ค่ะ แต่ต้องมีคนค้ำที่ผ่อนบ้าน ผ่อนคอนโด หรือ เจ้าบ้าน หรือ มีคนกู้ร่วม ถ้าไม่มี ปรึกษาทางเราได้่ค่ะ เจ้าของกิจการ ที่อยู่บ้านของตนเอง มีใบทะเบียนการค้า หรือมีหนังสือรับรองบริษัท สัญญางาน ทางเรามีบริการให้เงินกู้ วงเงิน 30,000 - 5,000,000 บาท ติดแบล็กลิสกู้ได้ ไม่มีการโอนก่อน หากท่านสนใจบริการของเรา รบกวนส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ เพื่อง่ายต่อการพิจารณาค่ะ 1.ชื่อ-นามสกุล 2.ที่อยู่ 3.เบอร์ติดต่อ และไอดีไลน์ 4.รายได่ต่อเดือน 5.ประเภทกิจการ หรือ อาชีพ ขอรูปกิจการด้วยค่ะ 6.ติดแบล็กลิส หรือมีผ่อนชำระในระบบ ธนาคาร สินเชื่อ บัตรเครดิต รถ บ้าน ช้าหรือไม่ 7.มีที่สวนไร่นาหรือไม่ เป็นของใคร กี่ไร่ 8.ยอดที่ต้องการ 9.ต้องการยอดเงินภายใน วันไหน
ใครเป็นเอเยนต์หรือรับส่งต้นไม้ไปสิงค์โปร์บ้างครับ
สวัสดีครับ จะสอบถามเรื่องการส่งทุเรียนไปสหรัฐอเมริกาครับ ว่าสามารถไปทั้งผลได้หรือไม่ หรือต้องแกะเปลือกแล้วแพ็คไปครับ
โกดังคลังสินค้าให้เช่า ขนาดใหญ่ ติดถนนพหลฯ ขนส่งสะดวก วังน้อย 0870514166
ขออนุญาตแปะ link นำเสนอโรงพิมพ์ฉลาก และ บรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งสนับสนุนสินค้าการเกษตร ทั้งภายใน และ ส่งออกครับ ยินดีรับใช้ให้บริการ ติดต่อ คุณอ๋อง 0832480555
🏡รับสมัครคนอยากมีรายได้เสริม ทำงานที่บ้าน🏡 📣งานฝีมือปักแผ่นเฟรมใหญ่/จิ้ว สีพื้น อัปเดตค่าแรง➖400-1000💰 👐ไม่ต้องทักเฟสบุ๊คแอดไลน์ร้านสอบถามเลย👐 📲@ไลน์ร้าน👉 @yms8228x ⏩ไม่มีค่าสมัคร ⏩ไม่มีค่ามัดจำ ⏩ไม่จำกัดงาน 💁ส่งงาน จ-ศ 🙌จ่ายค่าแรงทุกวันอาทิตย์💸💸 มีใบสัญญาจ้างงาน พร้อมสอนวิธีทำงาน 🚫ห้ามก็อปโพสก็อปรูปนะค่ะ🎎🎎 ❎ร้านจ่ายจริง ไม่จกตา ไม่ดองค่างานค่ะ