กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ - คอมมานโด

กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ - คอมมานโด กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (บก.ปพ.)
(3)

เปิดเหมือนปกติ

วิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้เรื่อง “ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ” ในโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกเยาวชนจิตอาสา...
21/09/2020

วิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้เรื่อง “ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ” ในโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชาติไทย ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.00-12.00 น.

ผู้ปฏิบัติ : พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบช.ก. , พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ปฏิบัติการพิเศษ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธนพันธุ์ จันทร์เทพ รอง ผกก.3 กองบังคับการปฎิบัติการพิเศษ บช.ก. พร้อมคณะจิตอาสา 904

การปฏิบัติ : บรรยายให้ความรู้เรื่อง “ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ” ในโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชาติไทย ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

สถานที่ : ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ผลการปฏิบัติ : ผู้รับฟัง นักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 โรงเรียนบางบัว โรงเรียนประชาภิบาล และโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ จำนวน 200 คน การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปัญหา/ข้อขัดข้อง : ไม่มี

วิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายขยายผลเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ให้กับข้าราชการตำรวจสำนักงานส่งกำลังบำรุง   เ...
18/09/2020

วิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายขยายผลเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ให้กับข้าราชการตำรวจสำนักงานส่งกำลังบำรุง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
วิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 รุ่นที่ 3/62 และรุ่นที่ 4/62

ประเภทกิจกรรม : วิทยากรจิตอาสา ผู้ปฏิบัติ : จำนวน 9 นาย ดังนี้
สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่2/61
1) พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล 2A-058
2) พ.ต.อ.วิวัฒน์ คำชำนาญ 2A-053
3) พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม 2A-063
4) พ.ต.ท.ธนาทัศน์ ศรีพิพัฒน์ 2A-067
5) ร.ต.อ.หญิง วันวิสา ธีระปัญญาชัย 2B-021
6) ร.ต.อ.หญิง ศรัญญา วิริยะ 2B-025
7) ร.ต.ท.หญิง พรพรรณ ฤกษ์อัตการ 2B-022
8
ด.ต. สิริเวศ เจริญชนม์ 2A-068
หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 3/61
9) พ.ต.ท. ธนพันธุ์ จันทร์เทพ 3A-133

การปฏิบัติ : บรรยายขยายผลเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ให้กับข้าราชการตำรวจสำนักงานส่งกำลังบำรุง โดยมี พล.ต.ต.สมพร สัจพจน์ ผู้บังคับการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นประธาน

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 1 กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

ผลการปฏิบัติ : ผู้ฟังการบรรยายได้ทราบถึง
- พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อผืนแผ่นดินไทย และประชาชนชาวไทย
- พระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
- ประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์
- บทบาทหน้าที่ของจิตอาสา ประเภทของกิจกรรมจิตอาสา
- หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9

ปัญหา/ข้อขัดข้อง : ไม่มี
จำนวนผู้ที่ฟังบรรยาย : 80 นาย
การสมัครจิตอาสาผู้ที่ฟังบรรยาย : สมัครแล้ว 80 นาย ยังไม่ได้สมัคร - นาย

ความรู้สึกภาพรวมของผู้ที่ฟังบรรยาย/ผู้ร่วมกิจกรรม :
- สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง
- ภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย

วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ”   เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔...
16/09/2020

วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ”

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

ผู้ปฏิบัติ : พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบช.ก. , พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ปฏิบัติการพิเศษ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธนพันธุ์ จันทร์เทพ รอง ผกก ๓ กองบังคับการปฎิบัติการพิเศษ บช.ก. พร้อมคณะจิตอาสา ๙๐๔

การปฏิบัติ : บรรยายให้ความรู้
เรื่อง “ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ”

สถานที่ : ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดี กรุงเทพมหานคร

ผลการปฏิบัติ : ผู้รับฟัง ข้าราชการในสังกัด สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๔๐๐ นาย การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปัญหา / ข้อขัดข้อง : ไม่มี

กิจกรรมจิตอาสา รื้อถอนบ้านพักของนางม่วย เปียอานวม ซึ่งทรุดโทรมและหลังคาน้ำรั่วเนื่องจากหลังคาทำจากแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อ...
15/09/2020

กิจกรรมจิตอาสา รื้อถอนบ้านพักของนางม่วย เปียอานวม ซึ่งทรุดโทรมและหลังคาน้ำรั่วเนื่องจากหลังคาทำจากแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อทำการปลูกสร้างให้ใหม่

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.63 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบช.ก และ พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ปฏิบัติการพิเศษ มอบหมายให้ พ.ต.อ.วีพงษ์ กงแก้ว ผกก.1 บก.ปฏิบัติการพิเศษ , พ.ต.ท.วัชรากร เนียมหอม รอง ผกก.4 บก.รฟ. ปรก. รอง ผกก.1 บก.ปฏิบัติการพิเศษ , และ ว่าที่ พ.ต.ต.อโนชา นามวงค์ สว.กก.1 ฯ

ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา รื้อถอนบ้านพักของ นางม่วย เปียอานวม ซึ่งทรุดโทรมและหลังคาน้ำรั่วเนื่องจากหลังคาทำจากแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด เพื่อทำการปลูกสร้างให้ใหม่ ร่วมกับชุดปฏิบัติการพลเรือนร่วมที่ 1 (ชป.กร.ที่ 1) กำลังพลร่วมปฏิบัติทั้งหมด 20 นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ บรรยายสรัางแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่นในการทำความดีและร่วมกับครูพาทำในหลักสูตรการอบรมผู้ต้องราชทัณฑ์ตามโคร...
15/09/2020

วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ บรรยายสรัางแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่นในการทำความดีและร่วมกับครูพาทำในหลักสูตรการอบรมผู้ต้องราชทัณฑ์ตามโครงการพระราชทานใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์"

เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

ผู้ปฏิบัติ : พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบช.ก. , พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ปฏิบัติการพิเศษ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธนพันธุ์ จันทร์เทพ รอง ผกก ๓ กองบังคับการปฎิบัติการพิเศษ บช.ก. พร้อมคณะจิตอาสา ๙๐๔

การปฏิบัติ : บรรยายสรัางแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่นในการทำความดีและร่วมกับครูพาทำในหลักสูตรการอบรมผู้ต้องราชทัณฑ์ตามโครงการพระราชทานใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์"

สถานที่ : ณ เรือนจำกลางบางขวาง จ.นนทบุรี

ผลการปฏิบัติ : ผู้ต้องราชทัณฑ์ ๒๙๔ คน รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานโครงการ " โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ " แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ และพร้อมที่จะฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวเมื่อพ้นโทษออกไป และตั้งปณิธานว่าจะรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปัญหา / ข้อขัดข้อง : ไม่มี

กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยกระบอก อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา    เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๓ เว...
15/09/2020

กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยกระบอก อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๓ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ตามดำริของ พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบช.ก. และ พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบช.ก.ให้ข้าราชการตำรวจ บก.ปฏิบัติการพิเศษ

โดย พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ปฏิบัติการพิเศษ, พ.ต.อ.อดิศร สุวรรณรักษ์ ผกก.๖ฯ,พ.ต.ท.ภาณุมาศ แสงบัวขาว ,พ.ต.ท.สามารถ เทพมณี รอง ผกก.๖ฯ,พ.ต.ต.หญิง สิริรัตน์ เพียรแก้ว สว.กก.๖ฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยกระบอก อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายเรื่อง ” สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ”   เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16....
12/09/2020

วิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายเรื่อง ” สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

ผู้ปฏิบัติ : พ.ต.ท.ธนพันธุ์ จันทร์เทพ รอง ผกก ๓ กองบังคับการปฎิบัติการพิเศษ บช.ก. พร้อมคณะจิตอาสา ๙๐๔

การปฏิบัติ : บรรยายเรื่อง ” สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ”

สถานที่ : ณ วิทยาลัยการตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ผลการปฏิบัติ : ผู้รับฟัง ข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร ผู้กำกับรุ่น ๑๒๕ จำนวน ๑๔๔ นาย การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปัญหา / ข้อขัดข้อง : ไม่มี

วิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายขยายผลเรื่อง “โครงสร้างและหน้าที่จิตอาสา” ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้...
09/09/2020

วิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายขยายผลเรื่อง “โครงสร้างและหน้าที่จิตอาสา” ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย (Local CAT) ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจนครบาล“

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 19.00-21.00 น. วิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 รุ่นที่3/62 และรุ่นที่ 4/62

ประเภทกิจกรรม : วิทยากรจิตอาสา ผู้ปฏิบัติ : จำนวน 6 นาย ดังนี้
สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่2/61
1) พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล 2A-058
2) พ.ต.อ.วิวัฒน์ คำชำนาญ 2A-053
3) พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม 2A-063
4) พ.ต.ท.ธนาทัศน์ ศรีพิพัฒน์ 2A-067
หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 3/61
5) พ.ต.ท. ธนพันธุ์ จันทร์เทพ 3A-133
หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 4/62
6) พ.ต.ท.วชิรศักดิ์ คชน่วม 4A-204

การปฏิบัติ : บรรยายขยายผลเรื่อง ”โครงสร้างและหน้าที่จิตอาสา” ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย (Local CAT) ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจนครบาล

สถานที่ : ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง อ.ศาลายา จว.นครปฐม

ผลการปฏิบัติ : ผู้ฟังการบรรยายได้ทราบถึง
-การนำหลักการทรงงานของพระมหากษัตริย์มาปรับใช้ในการทำงานได้
- พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อผืนแผ่นดินไทย และประชาชนชาวไทย
- บทบาทหน้าที่ของจิตอาสา ประเภทของกิจกรรมจิตอาสา

ปัญหา/ข้อขัดข้อง : ไม่มี
จำนวนผู้ที่ฟังบรรยาย : 441 นาย
การสมัครจิตอาสาผู้ที่ฟังบรรยาย : สมัครแล้ว 441 นาย ยังไม่ได้สมัคร - นาย
ความรู้สึกภาพรวมของผู้ที่ฟังบรรยาย/ผู้ร่วมกิจกรรม :
- สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง
- ภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย
-สามารถนำไปบอกต่อ พ่อแม่และเพื่อนๆ ได้

การฝึกอบรมการใช้ปืนไฟฟ้า (STUN GUN) ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหัวหน้าชุดปฏิบัติการสายตรวจ     เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 63 เวล...
09/09/2020

การฝึกอบรมการใช้ปืนไฟฟ้า (STUN GUN) ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหัวหน้าชุดปฏิบัติการสายตรวจ

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 63 เวลา 10.00-12.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบช.ก และ พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ปฏิบัติการพิเศษ มอบหมายให้ พ.ต.อ.เด่นหล้า รัตนกิจ ผกก.สายตรวจ บก.ปฏิบัติการพิเศษ จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้ปืนไฟฟ้า (STUN GUN) ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหัวหน้าชุดปฏิบัติการสายตรวจ ณ ห้องประชุม 1 บก.ปฏิบัติการพิเศษ (เมืองทองธานี) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.ปฏิบัติการพิเศษ นำโดย ว่าที่ พ.ต.ท.ราชัน แก้วคูนอก สว.กก.ต่อต้านการก่อการร้ายฯ , ร.ต.อ.พิฆเนศ เตรียมเกิดทรัพย์ รอง สว.กก.ต่อต้านการก่อการร้ายฯ มาให้ความรู้ แนะนำ และสาธิตการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ ตามหลักยุทธวิธีตำรวจ
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้งานในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้จริง

ที่อยู่

ถนนโชคชัย 4
Bangkok
10230

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ - คอมมานโดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ - คอมมานโด:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๙๐๔
กองบังคับการตำรวจมหาเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์904