ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะจิตรก

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะจิตรก ประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์ข่าว!!!  เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธ์ุสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี [ป.ตรี / ป.โท / ป.เอก] โดยไม่...
19/11/2021

ประชาสัมพันธ์ข่าว!!! เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธ์ุสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี [ป.ตรี / ป.โท / ป.เอก] โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนักศึกษาท่านใดสนใจลงทะเบียนตามลิงค์ด้านล่างนะค่ะ
..........................................
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 พ.ย. 2564 ได้ที่ https://forms.gle/imDQc3a6wdNJvosS6
..........................................
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://dsa.su.ac.th/ksu/?p=11950

ประชาสัมพันธ์ข่าว!!! เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธ์ุสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี [ป.ตรี / ป.โท / ป.เอก] โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนักศึกษาท่านใดสนใจลงทะเบียนตามลิงค์ด้านล่างนะค่ะ
..........................................
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 พ.ย. 2564 ได้ที่ https://forms.gle/imDQc3a6wdNJvosS6
..........................................
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://dsa.su.ac.th/ksu/?p=11950

บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้กำหนดทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรม...
18/11/2021

บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้กำหนดทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการจัดทำปฏิทินกนกสิน ประจำปี 2565 ในหัวข้อ "ธรรมชาติในอุดมคติไทย" เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 12 ทุน ทุนละ 15,000.- บาท และรางวัลพิเศษ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 5,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 185,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยได้รับเกียรติจากคุณธวัชชัย ต้องตรงทรัพย์ [Director of Channal & Commercial Management Div.] เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี [คณบดีคณะจิตรกรรมฯ] อาจารย์ยุทธ พฤฒาสัจธรรม [รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา] และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศรีขวัญ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนในครั้งนี้

SU Track | COVID-19 - DSA|SU
17/11/2021
SU Track | COVID-19 - DSA|SU

SU Track | COVID-19 - DSA|SU

ส่งแบบบันทึก SU TRACK | COVID-19 ร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ก.....

17/11/2021

📍แนะนำการลงทะเบียน :http://www.eds.su.ac.th/maniga/แนะนำลงทะเบียน.pdf

📍คำถามที่พบบ่อย :http://www.eds.su.ac.th/maniga/Q&A3.pdf

📍ติดต่อเจ้าหน้าที่ : http://www.eds.su.ac.th/ornsasi/Tel.jpg

Photos from Urban Creature's post
17/11/2021

Photos from Urban Creature's post

16/11/2021

มาแล้วค่า!!!!! สำหรับการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติและศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ในปีนี้ จะเปิดรับผลงานรอบแรกโดยการส่งไฟล์ภาพผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก!

และเนื่องจากได้มีการพิจารณาร่วมกันจากคณะกรรมการอำนวยการฯ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศ จึงมีการปรับขนาดของผลงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

เตรียมผลงานกันได้เลยนะคะ แล้วติดตามประกาศจากหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทาง
เฟสบุ๊ค ART CENTRE, SILPAKORN UNIVERSITY
และเว็บไซต์ www.art-centre.su.ac.th/

15/11/2021

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระจะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า หอสมุดวังท่าพระ จึงจำเป็นต้องปิด Server ตั้งแต่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 15.00 น. – 23 พ.ย. 2564 เวลา 10.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม Click -> shorturl.at/zCDKU

เมื่อไฟดับแล้วใช้อะไรไม่ได้ พี่ห้องสมุดหาทางออกมาให้แล้ว ด้วย….
- สืบค้นวิทยานิพนธ์ -> http://www.graduate.su.ac.th/dspace/title.php
- สืบค้นวิทยานิพนธ์ และเอกสารอื่น ๆ -> https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
- ค้นหาหนังสือผ่าน OPAC -> www.opac.lib.su.ac.th
- Book delivery -> https://forms.gle/3aGYqi8UZvvgPYJY7
- Download Program Endnote -> https://www4.su.ac.th/lib
- Book Return -> คืนหนังสือได้ด้วยตนเอง บริเวณประตูแดง ด้วยวิธีการหย่อนหนังสือลงกล่องที่หอสมุดฯ จัดไว้

#SULIB
#SUTLIB
#BORDERLESS

Cr.twitter.com/dankosuzu

Photos from PR Silpakorn Sanamchandra's post
11/11/2021

Photos from PR Silpakorn Sanamchandra's post

ประชาสัมพันธ์ข่าวด่วน!!! แจ้งกำหนดวันเวลาสถานที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinopharm ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยศิล...
10/11/2021
ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ศิลปากร - DSA|SU

ประชาสัมพันธ์ข่าวด่วน!!! แจ้งกำหนดวันเวลาสถานที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinopharm ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการจัดสรรให้นักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ขอให้นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ทุกชั้นปี ที่ได้ทำการลงทะเบียนขอรับวัคซีน Sinopharm โปรดดำเนินการยืนยันสิทธิ์ของท่านผ่าน E-mail ตอบกลับให้ครบถ้วน และปฏิบัติตามรายละเอียดขั้นตอนดังนี้
กำหนดวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มศก. นครปฐม
กำหนดลำดับรับวัคซีน แบ่งเป็นช่วงเวลา กลุ่มละ 30 นาที รวม 7 กลุ่ม
กำหนดเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้ารับวัคซีน 3 ฉบับ ดังนี้
1. ใบยินยอมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯ (ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง)
3. แสดงหน้าแบบตรวจสอบลำดับรับวัคซีน
กำหนดให้ลงทะเบียน Application “หมอพร้อม”
กำหนดให้แต่งกายชุดสุภาพสะดวกรับวัคซีน (กางเกงขายาว/รองเท้าหุ้มส้น)
ลิงค์การออกบัตรคิว และตรวจสอบลำดับรับวัคซีน
https://dsa.su.ac.th/ksu/?p=11842...

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ป.....

ประชาสัมพันธ์ข่าว!!!  แบบสำรวจนักศึกษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไปกองกิจการนักศึ...
10/11/2021
ศิลปากรห่วงใย..ส่งใจสู้..ภัยน้ำท่วม - DSA|SU

ประชาสัมพันธ์ข่าว!!! แบบสำรวจนักศึกษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป

กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการสำรวจข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย เพื่อติดตามดูแล หาแนวทางให้ความช่วยเหลือ โดยนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบสามารถส่งข้อมูลออนไลน์และหลักฐานตามลิงค์ด้านล่างนะค่ะ
https://dsa.su.ac.th/ksu/?page_id=11339&fbclid=IwAR0-QvCAaHpRbXFU3eP78Bz6h8dNSkSsQYz1VBSgTozLhjAtiCQtCSz4ARU

แบบสำรวจนักศึกษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป เพื่อการติดตา.....

10/11/2021

มูลนิธิบัวหลวงขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 43 ชิงเงินรางวัล พร้อมทุนทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

ลักษณะและขนาดของงาน

งานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีลักษณะโดยรวมเป็น 2 มิติ ส่งผลงานคนละไม่เกิน 3 ภาพ ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเข้าร่วมแสดงในการประกวดผลงานศิลปกรรมที่ใดมาก่อน ขนาดผลงานไม่เกิน 150 x 200 ซม. กรอบข้างละไม่เกิน 10 ซม. น้ำหนักรวมกรอบไม่เกิน 40 กิโลกรัม และจัดติดอุปกรณ์พร้อมที่จะนำขึ้นแขวนแสดงนิทรรศการ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกร่วมแสดงทุกชิ้น จะต้องร่วมแสดงจนจบทุกนิทรรศการตามที่มูลนิธิบัวหลวงกำหนด

กำหนดเวลาและสถานที่ส่งผลงาน

- ส่งผลงาน วันเสาร์ที่ 19 และ วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชั้น 29 ถนนสีลม กรุงเทพฯ โทร. 02-230-2560
- คัดเลือกและตัดสินผลงาน วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
- ประกาศผลการตัดสิน ทางเว็บไซต์ www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Social-Responsibility/Bualuang-Painting และ www.queengallery.org

09/11/2021

สงสัยช่างจะมือหนักไปหน่อย..😂😂😂
เป็นผลงานสตรีทอาร์ตกวนๆเท่ๆสุดๆบนกำแพงตึก

Artist​: REDL จัดขึ้นในเมือง Schaan ประเทศ Liechtenstein

#HybridArtCollectors

09/11/2021

Book Delivery Update !!
บริการยืมหนังสือส่งทางไปรษณีย์ (ฟรี) จัดส่งทุกวันอังคารและวันศุกร์
.
Request หนังสือได้ที่ : www.resource.lib.su.ac.th/web/libdelivery
จำนวน : 30 เล่ม (รวมของเดิม)
กำหนดคืน : 9 ธ.ค. 2564
(หนังสือที่มีกำหนดคืนวันที่ 9 พ.ย. 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 9 ธ.ค. 2564 ให้อัตโนมัติ)
.
การคืนหนังสือ
1. คืนด้วยตัวเองที่จุดรับคืนหนังสืออัตโนมัติ (BOOK RETURN) หน้าประตูทางเข้าหอสมุดวังท่าพระ
(สามารถคืนหนังสือของทุกวิทยาเขต ได้ทุกวัน ยกเว้นวันที่ 16 - 22 พ.ย. 2564 เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระจะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า)

2. คืนทางไปรษณีย์ ที่อยู่ หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
.
สอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ โทร. 089-3059949
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ โทร. 081-1919369
Inbox : หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
.
Book Delivery บริการยืมหนังสือส่งทางไปรษณีย์ (ฟรี) นี้สามารถตรวจสอบสถานะของหนังสือที่ Request พร้อม Tracking no. ได้ในที่เดียวด้วยเมนู Browse & Track Your Book Request

#SULIB
#SUTLIB
#BORDERLESS

09/11/2021

มาล้าวว !!! วันที่ 9 เวลา 9 นาฬิกา 9 นาที เลขสวยๆ กับการร่วมฉลองครบรอบ 31 ปี สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำเดือนพฤศจิกายน มีรางวัลแบบจุกๆ ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหา แจกกันแบบฟรีๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอแค่เข้ามาร่วมกิจกรรม โชคดีก็รับรางวัลกันไปเล้ยยยยย ขอบอกรอบนี้มีของรางวัลมาเพิ่มอีกนะ

กติกาการร่วมสนุก
● สมาชิก SU-IT Account
กับกิจกรรม SU IT Quiz Game “เล่นง่าย ได้ลุ้น”
เพียง Login เข้าสู่ Portal.su.ac.th
ของรางวัลมากมายรอท่านอยู่
Powerbank eloop e36 จำนวน 3 รางวัล
ชุดขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 19 รางวัล
เริ่ม 9-19 พฤศจิกายน 64 นี้

● พิเศษสำหรับแฟนเพจทุกเพศทุกวัย
ลุ้นรับฟรี ชุดขวดสเปรย์แอลกอฮอล์
ของมันต้องมี !!! จำนวน 9 ชุด
กติกาง่าย ๆ
1. กด Like เพจสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. กด Like & share ภาพกิจกรรมนี้แบบสาธารณะ บนหน้า Facebook ของคุณ
ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 64

ประกาศผล
1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง เพจสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 20 พฤศจิกายน 64
2. ผู้โชคดีแจ้งที่อยู่และรอรับของรางวัลทางไปรษณีย์

หมายเหตุ
1. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือของรางวัลอื่น
2. ขอสงวนสิทธิ์แจกรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ตรงตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมเท่านั้น
3. การตัดสินของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือเป็นที่สิ้นสุด

09/11/2021

แจ้งผู้ใช้บริการทุกท่าน
เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระจะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า หอสมุดวังท่าพระ จึงจำเป็นต้องปิด Server ส่งผลให้เว็บข้างล่างนี้ จะใช้การไม่ได้ตั้งแต่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 15.00 น. – 23 พ.ย. 2564 เวลา 10.00 น.
1. EndNote
2. Book Delivery
3. New Arrival
4. E-Book Collection
5. Fulltext E-Journals
6. In-House Databases
7. Online Databases
- การยืมหนังสือแทนระบบ Book Delivery ชั่วคราว สามารถจองหนังสือได้ที่ --> https://forms.gle/3aGYqi8UZvvgPYJY7
- สำหรับการ Download Program “Endnote” สามารถเข้าได้ผ่าน --> https://www4.su.ac.th/lib
ขออภัยความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
#SULIB
#SUTLIB

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ให้เปิดสถานที่ทำการและกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขอ...
08/11/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ให้เปิดสถานที่ทำการและกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 17

ประชาสัมพันธ์ข่าว!!!  ระบบการแจ้งข้อมูลขอรับความช่วยเหลือของนักศึกษา ด้านการรักษาพยาบาลและด้านการเงิน ในช่วงสถานการณ์การ...
08/11/2021

ประชาสัมพันธ์ข่าว!!! ระบบการแจ้งข้อมูลขอรับความช่วยเหลือของนักศึกษา ด้านการรักษาพยาบาลและด้านการเงิน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากบันทึกที่แนบมา และตาม QR Code หรือเข้าเว็บไซด์ www.reg.ac.th เลือกเมนู "COVID HELP" บนหน้าแรกสีเขียวด้านซ้าย

***ขั้นตอนการแจ้งข้อมูลขอรับความช่วยเหลือ Covid-19
https://drive.google.com/file/d/1R_FPZIRNLWY0mEjxBNyC_kOXEQ95EfEh/view

ประชาสัมพันธ์ข่าว!!! ระบบการแจ้งข้อมูลขอรับความช่วยเหลือของนักศึกษา ด้านการรักษาพยาบาลและด้านการเงิน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากบันทึกที่แนบมา และตาม QR Code หรือเข้าเว็บไซด์ www.reg.ac.th เลือกเมนู "COVID HELP" บนหน้าแรกสีเขียวด้านซ้าย

***ขั้นตอนการแจ้งข้อมูลขอรับความช่วยเหลือ Covid-19
https://drive.google.com/file/d/1R_FPZIRNLWY0mEjxBNyC_kOXEQ95EfEh/view

05/11/2021

ประกาศ...เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือก
เข้ารับราชการทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) ประจำปี พ.ศ. 2565

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post
04/11/2021

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post

04/11/2021

ผลงานสตรีทอาร์ท 3D น้องแมวสุดเจ๋ง!! 🎨🐱

Odeith ศิลปินสตรีทอาร์ท ชาวโปรตุเกสมีชื่อเสียงจากการวาดภาพสามมิติ ความเชี่ยวชาญในมุมของงานเขานั้นเหนือจินตนาการสำหรับคนธรรมดาทั่วไป!

credit ig📸: odeith
#HybridArtCollectors

04/11/2021

“งานประกวดใหญ่ๆปีหน้าเริ่มแล้ว กับงานประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 11 : The 11th White Elephant Art Award”

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 11 : The 11th White Elephant Art Award หัวข้อ “คนไทยให้กันได้” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 3,950,000 บาท

ประเภทของผลงาน
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ในรูปแบบรูปธรรม (Realistic) หรือ ศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative art)

กำหนดการ
เปิดรับผลงานวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 - 18.00 น. กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่ง ผลงานต้องมาถึงภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนเวลา 18.00 น. เท่านั้น และส่งถึง

โครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก
ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถ.พระรามที่1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

รางวัลการประกวด

รางวัลช้างเผือก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท
รางวัล CEO Award 1 รางวัล รางวัลละ 250,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
รางวัลชมเชย 12 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
ติดต่อสอบถาม

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ผู้ดำเนินงาน) หมายเลข : 0-2422-2092
อังคาร - เสาร์ : 10.30 - 19.00 น.
อาทิตย์ : 10.30 - 17.30 น.
อีเมล : [email protected]
เฟซบุ๊ก : ศิลปกรรมช้างเผือก

03/11/2021

📣📣📣ขั้นตอนการโอนเงินค่าครองชีพ(รายเก่าที่ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว)‼️‼️

Photos from กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ's post
02/11/2021

Photos from กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ's post

Photos from PR Silpakorn Sanamchandra's post
29/10/2021

Photos from PR Silpakorn Sanamchandra's post

Photos from สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร's post
29/10/2021

Photos from สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร's post

29/10/2021

เบาใจ.. อย่าวางใจ "สู้ภัย COVID-19"

29/10/2021

หน่วยอนามัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร จองวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564 สนใจ Add Line ID : firstaidsil หรือหมายเลขโทรศัพท์ 065-5713300

ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะจิตกรรมฯ ทุกชั้นปี ทำแบบสำรวจข้อมูลการเข้ารับวัคซีนตาม Link และ QR Code ที่แนบมา ภายในวันศุกร์ที...
28/10/2021

ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะจิตกรรมฯ ทุกชั้นปี ทำแบบสำรวจข้อมูลการเข้ารับวัคซีนตาม Link และ QR Code ที่แนบมา ภายในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 นี้

หมายเหตุ ในการทำแบบสำรวจนักศึกษาต้องใช้ G-mail ในการทำแบบสำรวจ หรือจะใช้ E-mail ของมหาวิทยาลัย [ที่ลงท้าย @su.ac.th]

ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะจิตกรรมฯ ทุกชั้นปี ทำแบบสำรวจข้อมูลการเข้ารับวัคซีนตาม Link และ QR Code ที่แนบมา ภายในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 นี้

หมายเหตุ ในการทำแบบสำรวจนักศึกษาต้องใช้ G-mail ในการทำแบบสำรวจ หรือจะใช้ E-mail ของมหาวิทยาลัย [ที่ลงท้าย @su.ac.th]

27/10/2021

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร x ระบบคลังหน่วยกิต

📢 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

💻แบ่งปันแนวคิดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาปฏิบัติการสไตล์ “อาจารย์ มศก.”

🎦อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom

🗓สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมได้ที่ : https://forms.gle/WgdT1zPLSY4AdqtT6
ตั้งแต่วันนี้-วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00น.

📌 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00- 12.00 น.
พบกับอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

📌 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00- 12.00 น.
พบกับอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

📌 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00- 12.00 น.
พบกับอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

#CEISU
#SU4Life

27/10/2021

โปรดทราบและร่วมแบ่งปันข่าวสาร
แบบลงทะเบียนรับวัคซีน (Sinopharm)
- UPdate การเข้าถึงผ่าน QR Code-

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงโปรดให้
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีน Sinopharm
ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
จำนวนทั้งสิ้น 12,000 โดส
ทั้งนี้ นักศึกษาผู้ประสงค์รับวัคซีนดังกล่าว
ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูล
ตามแบบลงทะเบียนที่กำหนดให้ครบถ้วน
https://forms.office.com/r/9YnASBQLAb

27/10/2021

บริการโรงอาหารเดือนพฤศจิกายน (ทับแก้ว)

27/10/2021

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติการกลับเข้าหอพักภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่การศึกษาพระราชวังสนามจันทร์

http://www.dsa.su.ac.th/dorm/?p=1558

Photos from ART new GEN BKK's post
27/10/2021

Photos from ART new GEN BKK's post

26/10/2021

วันที่ 27 ต.ค. 2564 หอสมุดวังท่าพระจะดำเนินการย้าย Server ส่งผลให้ระบบออนไลน์ข้างล่างนี้ จะใช้การไม่ได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น. - 15:00 น.
1. EndNote (Download Program)
2. Book Delivery
3. New Arrival
4. E-Book Collection
5. Fulltext E-Journals
6. In-House Databases
7. Online Databases

การยืมหนังสือแทนระบบ Book Delivery ชั่วคราว เฉพาะวันที่ 27 ต.ค. 2564 (เวลา 09:00 น.-15:00 น.) สามารถจองหนังสือได้ที่ --> https://forms.gle/3aGYqi8UZvvgPYJY7

ขออภัยความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

#SULIB
#SUTLIB

ที่อยู่

Bangkok
10200

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะจิตรกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คณะจิตกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ เด็กสอบเข้าได้แล้ว ชำระค่าเรียนแล้ว สอบถาม ขั้นตอน หลักฐาน การขอกู้เงินเรียน เด็กจบจากช่างศิลป ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างจากช่างศิลป และหลักฐานจากผู้ปกครอง รบกวนด้วยครับ จะได้เตรียมได้ถูกต้อง