MOAC Media แหล่งรวบรวมภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th ช่องทางการติดต่อขอความอนุเคราะห์ไฟล์ภาพต้นฉบับ ได้ที่ Inbox และ [email protected]

เปิดเหมือนปกติ

11/07/2021
รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ลงพื้นที่ ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการส่งเสริมอาชีพของสหกรณ์การเกษตร โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัยจำกัด สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานสังกัด และเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์ อาทิ นิทรรศการผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) นิทรรศการและจำหน่ายสินค้าโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร โครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ เป็นต้น จากนั้นเยี่ยมชมแปลงปลูกฟ้าทะลายโจร พร้อมให้เกียรติตัดยอดฟ้าทะลายโจรในแปลง จากนั้นเยี่ยมชมโรงสีที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ณ ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และก...
10/07/2021

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้โควิด-19 ได้แก่ กล้วยหอม ลำไย แก้วมังกร มังคุด เงาะ ขนมปังกรอบ กาแฟ และน้ำดื่ม ณ โรงพยาบาลสนาม เอราวัณ 1 บางบอน (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา)
วันที่ 10 กรกฎาคม 2564

10/07/2021
ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลง No.146 เนื้อที่ 509 ไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 8, 14 และ 16 ตำบลแม่ยาว ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ว่า สำหรับที่ดินแปลงเลขที่ No.146 นี้ ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย ได้ยึดคืนมาจากนายทุนที่ถือครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อนำมาจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่พี่น้องเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 237 ราย ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ต่อมากลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้าทำประโยชน์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับทาง ส.ป.ก.เชียงราย และขอให้ชะลอโครงการลง จึงได้พิจารณาเกี่ยวกับการทำประโยชน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ โดย ส.ป.ก. จะให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีชื่อครอบครองจำนวน 92 ราย ได้แสดงสิทธิผลผู้ถือครองเดิม จะได้พิจารณาจัดที่ตามกฎหมายของ ส.ป.ก. ตามปกติ พร้อมเร่งดำเนินการแก้ไข ปัญหาข้อขัดแข้ง เพื่อให้เกิดความสบายใจแก่พี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่ม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลการดำเน...
09/07/2021

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลง No.146 เนื้อที่ 509 ไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 8, 14 และ 16 ตำบลแม่ยาว ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ว่า สำหรับที่ดินแปลงเลขที่ No.146 นี้ ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย ได้ยึดคืนมาจากนายทุนที่ถือครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อนำมาจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่พี่น้องเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 237 ราย ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ต่อมากลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้าทำประโยชน์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับทาง ส.ป.ก.เชียงราย และขอให้ชะลอโครงการลง จึงได้พิจารณาเกี่ยวกับการทำประโยชน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ โดย ส.ป.ก. จะให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีชื่อครอบครองจำนวน 92 ราย ได้แสดงสิทธิผลผู้ถือครองเดิม จะได้พิจารณาจัดที่ตามกฎหมายของ ส.ป.ก. ตามปกติ พร้อมเร่งดำเนินการแก้ไข ปัญหาข้อขัดแข้ง เพื่อให้เกิดความสบายใจแก่พี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่ม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุ...
08/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 5/2564 โดยมีผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณาหารือข้ออุทธรณ์ ตามระเบียบว่าด้วยการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 เรื่อง

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด...
08/07/2021

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกในซอยกิ่งแก้ว 21 จำนวน 112,582 ครัวเรือน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์อพยพจุดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โ...
08/07/2021

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการส่งเสริมอาชีพของสหกรณ์การเกษตร โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัยจำกัด สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานสังกัด และเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์ อาทิ นิทรรศการผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) นิทรรศการและจำหน่ายสินค้าโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร โครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ เป็นต้น จากนั้นเยี่ยมชมแปลงปลูกฟ้าทะลายโจร พร้อมให้เกียรติตัดยอดฟ้าทะลายโจรในแปลง จากนั้นเยี่ยมชมโรงสีที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณแม่น้อย เหล่าธรรมทัศน์ (มารดา น...
07/07/2021

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณแม่น้อย เหล่าธรรมทัศน์ (มารดา นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) โดยมีฯพณฯท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีในการสวดอภิธรรม ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ...
07/07/2021

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) สำหรับเขตตรวจราชการที่ 1 7 13 และ16 โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล (ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้โรงงานผ...
06/07/2021

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก ซอยกิ่งแก้ว 21 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย รมช.มนัญญา ได้นำผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ข้าวสาร ผลไม้ และเครื่องอุปโภคบริโภค มาแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชน ณ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนชาวชุมชนริมคลองซอยที่ 5 เร...
06/07/2021

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนชาวชุมชนริมคลองซอยที่ 5 เรื่องเรื่องขอพิสูจน์สิทธิบนพื้นที่พิพาทตามแนวริมคลองซอยที่ 5 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเตรียมทหารรุ่นที่25 ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื...
03/07/2021

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเตรียมทหารรุ่นที่25 ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อมอบชุดเครื่องนอนที่ใช้ประกอบกับเตียงกระดาษ จำนวน 500 ชุด ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ว่า เนื่องด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรากำลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางจังหวัดได้มีการจัดการแผนรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น ในเบื้องต้นจะจัดเตรียมเตียงสนามพร้อมชุดเครื่องนอนจำนวน 500 ชุด และถ้าหากมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นก็จะขยายจนถึง 1000 เตียง โดยในวันนี้ได้ส่งมอบชุดเครื่องนอน พร้อมเตียงกระดาษ จำนวนอย่างละ 500 ชุด เพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลสนามในแต่จุดของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ซึ่งโรงพยาบาลสนามในจังหวัดฉะเชิงเทรา มี 2 แห่ง หลัก ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.บางคล้า และ โรงพยาบาลสนามศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ ค่ายทหารพัฒนา อ.พนมสารคาม และในขณะนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ทางจังหวัดจึงได้หาสถานที่เพื่อจัดทำโรงพยาบาลสนามเพิ่ม ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ อนุญาตให้ใช้พื้นที่เกือบ 12,000 ตารางเมตร อยู่ห่างจากชุมชน สามารถจุเตียงสนามรองรับผู้ป่วยได้ 500 ถึง 1,000 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมการด้านไฟฟ้า น้ำประปา ห้องน้ำ และระบบการสื่อสาร เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ สุดท้ายนี้ รมช.ธรรมนัส ได้ส่งมอบกำลังใจให้แก่พี่น้องจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่เป็นด่านหน้า ให้สู้และผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

03/07/2021
Photos from กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'s post
02/07/2021

Photos from กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'s post

Photos from กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'s post
02/07/2021

Photos from กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'s post

Photos from กองบริหารงาน กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร's post
30/06/2021

Photos from กองบริหารงาน กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร's post

30/06/2021
ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากเกษตรกร จ.บุรีรัมย์ โดยมอบเวชภัณฑ์/ยาฆ่าแมลง จำนวน 200 ชุด ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 200 ชุด ตลอดจน พบปะสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งชมการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในคอกโค และปล่อยขบวนป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน

โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมบูธโครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ จ.บุรีรัมย์ อาทิ สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด สินค้าที่นำมาจัดแสดง ข้าวสารตราข้าวหอมมะลิตราเกรียวเชือก ข้าวหอมภูรุ้ง ข้าวไรซ์เบอรี่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส บุรีรัมย์ จำกัด สินค้าที่นำมาจัดแสดง ข้าวสาร กาแฟ ปลาร้าปลานิล ขนุนทอด กระเป๋าผ้าไหม สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด สินค้าที่นำมาจัดแสดง พริกสด หัวปลี หน่อไม้ พริกแห้ง น้ำข้าวโพด เป็นต้น ตลอดจนพบปะสมาชิกโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร จำนวน 2 ราย ผลผลิตที่น่าสนใจ อาทิ ข้าวอินทรีย์ ยาสระผม สมุนไพร ผักปลอดภัย ถั่วคลุก น้ำอ้อยคั้นสด กล้าไม้ เป็นต้น โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพจน์พิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วม ณ โรงเรียนกระสังพิทยาคม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและก...
30/06/2021

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและการสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงกลาโหม โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมลงนามในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสองกระทรวงร่วมเป็นสักขีพยาน
ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมือวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ นายคริสเตียน เรเรน บาร์เ...
30/06/2021

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ นายคริสเตียน เรเรน บาร์เกตโต (H.E. Mr. Christian Rehren Bargetto) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลี ประจำประเทศไทย เข้าพบ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่ และได้พูดคุยถึงการปรับปรุงบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร (ที่ลงนามไปเมื่อ 15 ส.ค. 55) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และโครงสร้างหน่วยงานในปัจจุบัน ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้นำส่งร่าง MOU ให้กระทรวงเกษตรฯ แล้ว

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่บ้านใหม่พรสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังจ้าว ...
29/06/2021

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่บ้านใหม่พรสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังจ้าว จังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคลัมปี - สกิน (Lumpk Skin Disesae) ในโค - กระบือ พร้อมมอบเวชภัณฑ์อาหารสัตว์ ยารักษาสัตว์ป่วยตามอาการ ยากำจัดแมลง และหญ้าแห้งอาหารสัตว์ ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนผู้นำภาคประชาชนเข้าร่วม

"จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีเขตแดนอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งทำให้มีการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์เข้ามาตามช่องทางธรรมชาติบ่อยครั้ง ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และเกษตรกร ตลอดจนภาคประชาชน ที่ช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการสอดส่องดูแล และช่วยกันในการควบคุมการระบาดของโรค ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำลังพิจารณาดำเนินการของบกลาง และจะนำเข้าครม. โดยเร็วที่สุด เพื่อให้กรมปศุสัตว์มีงบประมาณในการสั่งซื้อวัคซีนเพิ่มอีก 5 ล้านโดส เพื่อใช้ในการควบคุมโรคลัมปี – สกิน นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอต่ออธิบดีกรมบัญชีกลางและปลัดกระทรวงการคลังเพื่อปรับปรุงระเบียบการจ่ายเงินเยียวยากรณีโค -กระบือ เสียชีวิต โดยอัตราเงินเยียวยาใหม่ จะเยียวยาโคต่ำสุด 13,000 บาทต่อตัว สูงสุด 35,000 บาทต่อตัว กระบือเยียวยาต่ำสุด 16,000 บาทต่อตัว สูงสุด 41,000 บาทต่อตัว และยังจะให้เพิ่มการเยียวยาจากเดิมให้เกษตรกรเจ้าของโค-กระบือ ตามจริง แต่ไม่เกินรายละ 2 ตัว จะปรับเป็น 5 ตัวต่อราย" รมช.ประภัตร กล่าว

โอกาสนี้ รมช.ประภัตรยังได้แนะนำโครงการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ ล้านละร้อย โดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มให้ได้ 7 คน จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ทำเกษตรกรรม มีตลาดรองรับผลผลิต ก็สามารถยื่นกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 3 ปี หากเกษตรกรสนใจโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปศุสัตว์หรือธกส. ในพื้นที่

‌ทั้งนี้ จังหวัดตากมีจำนวนโค - กระบือ ประมาณ 239,949 ตัว สถานการณ์ปัจจุบัน จังหวัดตากพบการระบาดของโรคลัมปี - สกิน รวมทั้งสิ้น 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตาก อำเภอวังเจ้า อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา และอำเภอแม่ระมาด มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 1,201 ราย พบสัตว์ป่วยสะสม 6,105 ตัว มีสัตว์เสียชีวิต 85 ตัว ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกรมปศุสัตว์แล้ว 9,780 โด๊ส และจะได้มีการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโรคในพื้นที่ต่อไป (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 64)

29/06/2021
ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากเกษตรกร จ.บุรีรัมย์ โดยมอบเวชภัณฑ์/ยาฆ่าแมลง จำนวน 100 ชุด ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 200 ชุด ตลอดจน พบปะสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งชมการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในคอกโค และปล่อยขบวนป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมบูธโครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ จ.บุรีรัมย์ อาทิ ชุมนุมสหกรณ์เมืองบุรีรัมย์ จำกัด ข้าวสารตราชุมนุมสหกรณ์ อาหารแห้ง กาแฟ กะปิ น้ำปลา เครื่องจักสาร, สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด ผักปลอดภัย หอมแดง กระเทียม ฟักทอง ข้าวสาร เป็นต้น ตลอดจนพบปะสมาชิกโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร จำนวน 3 ราย ผลผลิตที่น่าสนใจ อาทิ กล้วยปิ้ง ข้าวเกรียบมะม่วง ผักสวนครัว เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ พริกแห้ง พริกทอด เป็นต้น โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพจน์พิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

28/06/2021
ประธานพิธีเปิดงาน “เกษตรปลอดภัย ใส่ใจเกษตรกร สู้ภัยโรคลัมปี สกิน”

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมปรุงเมนูผลิตภัณฑ์ใหม่จากนมโค “ตังเมนมสด (NU GET)” ของแปลงใหญ่โคนม สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงาน “เกษตรปลอดภัย ใส่ใจเกษตรกร สู้ภัยโรคลัมปี สกิน” ณ ศูนย์ธุรกิจสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.มหาสารคาม จำกัด ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม จากนั้นพบปะสมาชิกสหกรณ์และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ โครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ จำนวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด ผลิตภัณฑ์โจ๊ก และข้าวสารบัววิชัย จากข้าวแปลงใหญ่, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแปะ จำกัด ผลิตภัณฑ์น้ำพริกนรก ข้าวหอมนิลจากข้าวแปลงใหญ่ ผักปลอดภัยจากสารพิษ, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลแคน จำกัด, ผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองลายแคน, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองแวงบกไผ่ล้อม จำกัด ผลิตภัณฑ์ปลาร้าทรงเครื่องแจ่วกลองยาวเป็นต้น

พร้อมกันนี้ ได้ส่งมอบของเล่นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งรักษาตัวโรงพยาบาลสนาม จ.มหาสารคาม จากนั้น เยี่ยมชมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บูธปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองหม้องพารวย ร่วมกับ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเลิงจาน โดยมี นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพจน์พิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วม

ที่อยู่

3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622815884

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ MOAC Mediaผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง MOAC Media:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามครับ จากผู้เข้าร่วมโครงการ 1ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่องการขุดสระของโครงการ ขุดสระฟรีแต่การทอยดินเกษตรต้องเสียค่าใช้จ่ายเองจริงมั้ยครับ(ทอยดินในพิ้นที่ๆร่วมโครงการครับ)เชียงรายครับ เพราะตอนนี้เกษตรกรเริ่มๆถอนตัวด้วเหตุผลนี้เยอะมากครับ..ใคร่ขอความกระจ่างให้เกษตรด้วยครับ..ขอบคุณครับ
တကၠသုိလ္ ရာျပည့္ အတြက္ ပန္းခ်ီကားမ်ား ပုိ႔ၿပီး ပါၿပီ လက္ခံရရွိေၾကာင္း လက္မွတ္အတင္းထုိးခုိင္းရပါတယ္.. လမ္းေဘးလက္ခံေပမ့ဲ ပုိ႔ခ့ဲပါတယ္
นางสาว มนัญญา ไชยเศรษฎ์ รัฐมนตรีช้วยเกษตร การส่งเสริมให้เกษตรปลูกผลไม้ตามฤดูกาล ชาวสวนทุเรียน และ ชาวสวนผลไม้อื่นๆ เสริมรายได้ด้วยการปลูกต้นโกโก้ เก็บผลผลิตได้ทั้งปีเสริมรายได้ให้เกษตรกร ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ ( มีหลายประเทศเพื่อนบ้านประเทศไทย เริ่มปลูกผลไม้ตามฤดูกาลเรียนแบบประเทศไทย เป็นการแก้ไขทางด้านเกษตรในอนาคต นะครับ ปลูกต้นโกโก้ ให้อุตสหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของช๊อกกอแล็ตในการผลิต ) รักการเกษตรประเทศไทย พระภัทรนวมินทราธิราชสมัย เสนอ
ละอองฝนโปรยปรายปลิว จากทิวเมฆสีเข้ม หยาดน้ำตาฟ้าสีฟ้า อันเหลือบแลความร้อนรุ่ม ของปฐพีแห้งผาก กรุณยธรรม แห่งสัมมาปฏิบัติโปรยปราย อมฤตธรรมฉ่ำเย็น หยาดน้ำตาแห่งเกื้อการุณ อาบรดความเสื่อมและทุกข์
โดนปิดกั้นตลอดลองอันนี้หายจริง เพื่อนเริ่มทยอยกลับมาหน้าฟีด ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ คัดลอกแล้ววาง ขึ้นรูปดาวใช้ได้เลย you’re the best  best wish es xoxo rad r adness congrat ulations wond erful time  ยินดีด้วย  lovely tim e super zába va en de jlig dag viel Spaß süpe rsin Gl ückwu nsch bisou congrats xoxo xoxoxoLov ely time Gratul a Congratulations  Felicitaciones M uchas fel icida des Xoxo B esos y a brazos Congrat s Xoxo Love ly time Gratula  Congrat ulations F elici taciones Mucha s feli cidades Gra tula Lovely time Xoxo Congratulatio ns おめでとう ! Lovel y tim e Gratulaทำ Co ngratulat ions Felicitaciones Muchas felicidades Xoxo Besos y abrazos Congrats Xoxo Lovely timeFaceBook ปิดกั้นเก่ง ลองพิม :pจะกลาย 😛 😛 เป็นรูป 😛 ลองดูจ้า เฟสจะเปิดการมองเห็น🤫 #ลองสิๆ ♥️♥️💜💚❤️
เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางบนพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเหรอคะ ทั้งๆที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องอยากให้พิจารณาให้ด้วยค่ะเพราะความจริงก็ไม่น่าแบ่งแยกแบบนี้ เงินเราไม่ทิ้งกันก็ไม่มีสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกรก็ไม่มีสิทธิ์อีก
แบบนี้ต้องไปร้องทุกข์ที่ใหนคะ
เมล็ดพันธุ์มันแกว สำหรับฤดูกาลเพาะปลูก ปี 2563 สวัสดีครับ สำหรับท่านใดที่สนใจและวางแผนที่จะปลูกมันแกวปีนี้ ทางเรามีเมล็ดพันธุ์มาจำหน่ายเป็น เมล็ดพันธุ์ปีนี้และเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ ๆ เมล็ดเก็บไว้ได้ไม่เกิน 1 ปี และเป็นพืชทนแล้ง มีระยะเวลาการ เก็บเกี่ยวผลผลิต 90 วัน สำหรับมือใหม่หัดปลูก เรามีวีดีโอและขั้นตอนการปลูกพื้นฐานแนะนำให้พร้อม 1 ถัง มี 14 กิโลกรัม สามารถปลูกได้ไม่ต่ำกว่า 2 ไร่ ให้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 10 ตัน กำไร 60,000 บาท/ไร่ 1 ถัง ราคา 4,300 บาท ค่าบริการจัดส่งถังละ 100 บาท (จำหน่ายเป็นถัง) บริการขนส่งโดย Kerry , J&T บริการจัดส่งทั่วประเทศ ภายใน 1-3 วัน และทางเรายังมีบริการรับส่งผลไม้สดและแห้ง ไม่เกิน 60 กิโลกรัม แบบด่วนพิเศษ เครื่องบิน 3 วัน ถึงยุโรป เช่น สหรัฐอเมริกา และ 1 วัน ถึง เอเชีย เช่น เกาหลีใต้ เป็นต้น เพียงแต่ท่านให้ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร และสำเนาบัตรประชาชน พาสปอร์ต ของผู้รับปลายทางที่ชัดเจน นอกนั้นทางเราดำเนินการให้หมด และผมมีใบอนุญาตส่งออกถูกต้อง ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามและขอคำแนะนำปรึกษาได้ที่ ครูธรรมนูญ แกล้วกล้า โทร. 082-212-7855 Line : 082-212-7855
นายบุญธัญพลเสน109/3หมู่5 ต.หนองปลิงอ.เลาขวัญจ.กาญจนบุรี 085-4293043ครับ
สวัสดีครับ ขอเจาะบ่อบาดาลเพื่อทำการเกษตรในไร่แต่ยังไม่มีเงินทุนเพื่อทำการเกษตรเพราะตอนนี้มีหนี้ธ.ก.ส.และเงินกองกองทุนหมู่บ้านอยู่ครับอยากทำเกษตรไร่สวนผสมครับแต่ยังไม่มีนํ้าทำการเกษตรต้องรอนํ้าฝนธรรมชาติครับปัจุบันนี้ทำมันสำประหลังอยู่ครับเกือบปีถึงจะได้เก็บผลผลิตครับอยากทำไร่สวนผสมปลดหนี้สินครับ
เรียนสอบถามผู้รู้ จากสถานการณ์ โควิด-19 ระบาดทำให้น้ำยาฆ่าเชื้อในท้องตลาดมีราคาสูงมาก บางพื้นที่ขาดแคลนไม่สามารถหาซื้อได้ จากคุณสมบัติของน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาถ่านสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างในฟาร์มปศุสัตว์ได้ อยากให้ทางผู้รู้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทดลองใช้น้ำส้มควันไม้ว่าฆ่าเชื้อ โควิด-19 ได้หรือไม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการทำน้ำยาฆ่าเชื้อ
31มีค.นี้ ผมต้องไปชำระหนี้ให้สหกรณ์การเกษตร ไม่ทราบว่า ทางสหกรณ์มีมาตรการ ช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับ...เช่น ลดดอกเบี้ยบ้างหรือไม่ครับ..?