Clicky

MOAC Media แหล่งรวบรวมภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th ช่องทางการติดต่อขอความอนุเคราะห์ไฟล์ภาพต้นฉบับ ได้ที่ Inbox และ [email protected]

เปิดเหมือนปกติ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง เพื่ออำลาตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีข้าราชการแล...
11/03/2022

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง เพื่ออำลาตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีข้าราชการและพนักงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วย
ณ บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 11 มีนาคม 2565

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการส่งออกโค – กระบือ...
11/03/2022

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการส่งออกโค – กระบือ ไทย - ลาว ผ่านโครงการ เชียงราย Sandbox ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายอดิศร จันทรประภาเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ประกอบการส่งออกโค – กระบือเข้าร่วม ทั้งนี้ โครงการเชียงราย Sandbox นั้น จะอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ซึ่งจะกำหนดเป็น “เขตพื้นที่ควบคุมพิเศษ เพื่อนำร่องส่งเสริมการผลิตและส่งออกสินค้าปศุสัตว์”

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่บ้านสันต้นม่วง หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเ...
11/03/2022

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่บ้านสันต้นม่วง หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจติดตามสถานที่ก่อสร้างศูนย์รับซื้อสินค้าทางการเกษตร โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายอดิศร จันทรประภาเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ศูนย์รับซื้อสินค้าทางการเกษตรดังกล่าว จะเป็นตลาดหลักที่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และใกล้เคียงสามารถนำสินค้ามาขาย และประชาชนในพื้นที่สามารถมาเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากเกษตรกรได้โดยตรง เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ครัวเรือนเกษตกร

นอกจากนี้ รมช.ประภัตร ยังได้พบปะกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และมอบเมล็ดพันธุ์ฟักทองให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปทดลองปลูก ซึ่งการปลูกฟักทองเป็นหนึ่งในเมนูตัวอย่างของโครงการ “สานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร” มีตลาดรองรับผลผลิต และมีการประกันราคารับซื้ออยู่แล้ว หากเกษตรกรทดลองปลูกและต้องการต่อยอด ก็สามารถมาเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อนำเงินทุนไปใช้ได้ โดยโครงการดังกล่าวฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมจะเข้าไปให้การช่วยเหลือ สนับสนุนอย่างเต็มที่ให้กับเกษตรที่มีความสนใจ โดยร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินโครงการ “สานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร” มีวัตถุประสงค์ในการปล่อยสินเชื่อสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร หรืออาชีพนอกภาคเกษตร หรือการลงทุนค้าขาย เพื่อเสริมรายได้ในครัวเรือน เน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับชัดเจน มีการประกันราคารับซื้อผลผลิต สามารถสร้างรายได้ในระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน มีผลตอบแทนเบื้องต้นเพียงพอต่อการดำรงชีพ และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งโครงการดังกล่าว ไม่ได้มีเพียงการส่งเสริมการปลูกฟักทองเท่านั้น แต่มีเมนูทางเลือกให้กับเกษตรกรในด้านต่าง ๆ ทั้งเมนูอาชีพด้านปศุสัตว์ เมนูอาชีพด้านพืช และเมนูอาชีพด้านประมง โดยสามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ตามโครงการได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) ยื่นขอกู้เงินที่ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาที่ตนเองมีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของโครงการ (Walk In) และ 2) ให้ผู้ขอกู้ลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อผ่านช่องทาง Line Official : BAAC Family และนัดหมายผู้ขอกู้ผ่านระบบนัดหมาย โดยวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน จำนวน 100,000 บาท แต่ต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายและหรือค่าลงทุนจริงของลูกค้าแต่ละราย

https://www.facebook.com/100063647546360/posts/374200081378240/?d=n
10/03/2022

https://www.facebook.com/100063647546360/posts/374200081378240/?d=n

🌳 งานมหกรรมพืชสวนโลก The International Horticultural Exposition 2022 หรือ EXPO 2022 Floriade Almere เป็นงานแสดงพืชสวนยิ่งใหญ่ระดับโลก (A1) ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) และสำนักงานจัดงานมหกรรมนานาชาติ (BIE)

🌳 สำหรับชื่อ Floriade เป็นชื่องานมหกรรมพืชสวนโลกของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุกๆ 10 ปี โดยจะหมุนเวียนไปตามเมืองต่างๆ โดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) สำหรับประเทศไทยได้เข้าร่วมการจัดงาน Floriade มาแล้วถึง 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) และ พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)

🌳 ในปีนี้ งานมหกรรมพืชสวนโลก 2022 หรือ The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งที่ 7 และประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดงาน ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14 เมษายน - 9 ตุลาคม 2565 ณ เมือง Almere ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

#Thaifloriade2022

Photos from กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'s post
10/03/2022

Photos from กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'s post

https://siamrath.co.th/n/329519
10/03/2022
"มนัญญา" ลุยแก้โควต้านมโรงเรียน เร่งช่วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมได้รับความเป็นธรรม

https://siamrath.co.th/n/329519

"มนัญญา" เตรียมหารือ "รมว.เกษตรฯ" เร่งแก้ปัญหาโควต้านมโรงเรียน ช่วยเหลือสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมให้ได้รับ ความเ.....

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมหารือแก้ไขปัญหานมโรงเรียนและรับมอบหนังสือทบทวนการจัดส...
09/03/2022

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมหารือแก้ไขปัญหานมโรงเรียนและรับมอบหนังสือทบทวนการจัดสรรสิทธิ์นมโรงเรียน จากตัวแทนชุมนุมสหกรณ์นมไทย - เดนมาร์ค จำกัด พร้อมด้วย นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้อง 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคโครงการปรับโครงสร้างหนี้ 4...
08/03/2022

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคโครงการปรับโครงสร้างหนี้ 4 ธนาคารรัฐ ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) โดยมีนายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธาน นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการ กฟก. นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล ประธานกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย (สกท.) นายชรินทร์ ดวงดารา ที่ปรึกษากลุ่มกลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย (คนท.) พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่ม จำนวน 15 คน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผลการประชุมดังกล่าว ประธานการประชุมจะเร่งนำข้อมูลเข้าหารือกับเลขาคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำโครงการดังกล่าวเข้า ครม. ให้ทันในวันอังคารที่ 22 มี.ค. 65 นี้

ทั้งนี้ ผู้แทนกลุ่ม สกท. ได้รับทราบการชี้แจงและจะชะลอการนำมวลชนมาชุมนุมที่หน้ากระทรวงเกษตรฯ จนถึงวันที่ 21 มี.ค. นี้ ส่วนกลุ่ม คนท. ยังคงปักหลักชุมนุมรอต่อไป

นายประภัตร โพธสุธน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค - กระบือ ที่ได้รับผลกระทบสัตว์ตายจ...
08/03/2022

นายประภัตร โพธสุธน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค - กระบือ ที่ได้รับผลกระทบสัตว์ตายจากโรคลัมปี – สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา ว่า สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี - สกิน (LSD) ในโค - กระบือนั้น ภายหลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติงบกลาง 684,218,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคลัมปี - สกิน ในโค – กระบือ กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนลัมปี - สกิน และภายหลังจากการกระจายวัคซีนชุดใหญ่ไปทั่วประเทศ ส่งผลให้สถานการณ์การระบาดดีขึ้นและในหลายพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จากข้อมูลสัตว์ป่วยรายวันลดเหลือจำนวนน้อยมาก และจากการคาดการณ์ของกรมปศุสัตว์คาดว่าประเทศไทยจะสามารถขอคืนสถานะปลอดโรคลัมปี - สกิน ได้ในไม่ช้า ทั้งนี้ จากการตรวจสอบและเก็บข้อมูลของกรมปศุสัตว์ พบสัตว์ป่วย 69 จังหวัด 624,800 ตัว หายป่วย 541,568 ตัว อยู่ระหว่างรักษา 17,944 ตัว สัตว์ตาย 64 จังหวัด 65,288 ตัว ไม่ขอรับความช่วยเหลือ 3 จังหวัด 4 ตัว ขอรับความช่วยเหลือ 61 จังหวัด 65,288 ตัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ช่วยเหลือแล้ว 6 จังหวัด 371 ตัว ได้แก่ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา พะเยา ลำพูน และอุตรดิตถ์ วงเงินประมาณ 3 ล้านบาท

(ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565) ขอความช่วยเหลือจากส่วนกลางแล้ว 55 จังหวัด 64,913 ตัว โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารให้กรมปศุสัตว์ 5 จังหวัด และมีการส่งเอกสารขอรับความช่วยเหลือให้กรมปศุสัตว์แล้ว 50 จังหวัด เกษตรกร 59,835 ราย รวมสัตว์ 66,362 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,362,888,330 บาท ให้การช่วยเหลือเกษตรกรแล้วจำนวน 36,949 ราย รวมสัตว์ 41,393 วงเงิน 841,980,500 บาท ใน 47 จังหวัด เป็นการโอนเงินในวันที่ 20 พ.ย. 2564 – 2 มี.ค. 2565) เกษตรกร 15,015 ราย สัตว์ 17,211 ตัว เป็นเงิน 357,077,500 บาท และ วันที่ 4 มีนาคม 2565 เกษตรกร 21,934 ราย สัตว์ 24,182 ตัว เป็นเงิน 484,903,000 บาท และสามารถปิดภัยได้แล้ว 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร มุกดาหาร หนองบัวลำภู อุทัยธานี บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ น่าน และแพร่

สำหรับอัตราการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโค - กระบือตายจากโรคลัมปี - สกิน ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 นั้น โค ได้ไม่เกินรายละ 5 ตัว อายุน้อยกว่า 6 เดือน 13,000 บาท อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี 22,000 บาท อายุมากกว่า 1 ปีถึง 2 ปี 29,000 บาท อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป 35,000 บาท ส่วนกระบือ ไม่เกินรายละ 5 ตัว อายุน้อยกว่า 6 เดือน 15,000 บาท อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี 24,000 บาท อายุมากกว่า 1 ปีถึง 2 ปี 32,000 บาท อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป 39,000 บาท

รมช.ประภัตร กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว รัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรทั่วประเทศ โดยเฉพาะหลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค รวมถึงสาธารณภัยต่างๆ จึงได้มีนโยบายให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะการเลี้ยงโครุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนที่เสียหายไปจากการระบาดของโรค ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ พร้อมจะเข้าไปให้การช่วยเหลือ สนับสนุนอย่างเต็มที่ให้กับเกษตรที่มีความสนใจ โดยร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินโครงการ “สานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร” มีวัตถุประสงค์ในการปล่อยสินเชื่อสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร หรืออาชีพนอกภาคเกษตร หรือการลงทุนค้าขาย เพื่อเสริมรายได้ในครัวเรือน เน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับชัดเจน มีการประกันราคารับซื้อผลผลิต สามารถสร้างรายได้ในระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน มีผลตอบแทนเบื้องต้นเพียงพอต่อการดำรงชีพ และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งโครงการดังกล่าว ไม่ได้มีเพียงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเท่านั้น แต่มีเมนูทางเลือกให้กับเกษตรกรในด้านต่าง ๆ ทั้งเมนูอาชีพด้านปศุสัตว์ เมนูอาชีพด้านพืช และเมนูอาชีพด้านประมง โดยสามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ตามโครงการได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) ยื่นขอกู้เงินที่ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาที่ตนเองมีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของโครงการ (Walk In) และ 2) ให้ผู้ขอกู้ลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อผ่านช่องทาง Line Official : BAAC Family และนัดหมายผู้ขอกู้ผ่านระบบนัดหมาย โดยวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน จำนวน 100,000 บาท แต่ต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายและหรือค่าลงทุนจริงของลูกค้าแต่ละราย

Photos from กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'s post
07/03/2022

Photos from กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'s post

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ...
06/03/2022

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 47 ปี ในธีม “แผ่นดินทองคำ เกษตรกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต : ALRO Next Step” โดยเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน กล่าวมอบนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น และผู้ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564, รางวัล Talent of the year และผู้ได้รับการเสนอชื่อ พ.ศ. 2564, รางวัลชนะเลิศการประกวด LOGO ส.ป.ก. 47 ปี, รางวัลชนะเลิศการเขียนบทความทางวิชาการ พร้อมด้วย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนิน

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย รับฟังปัญหาความเดือดร้อนข...
04/03/2022

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรตำบลนาแล เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน อาทิ ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ สับปะรดนางแล ปุ๋ย การบริหารจัดการน้ำ การส่งออกสินค้าเกษตร เป็นต้น
ณ ข่วงนาแล บ้านป่าอ้อ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...
03/03/2022

นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ผ่านระบบ VDO Conference
ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เพื...
03/03/2022

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา ของกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรับฟังบรรยายสรุปและติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ พร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จากนั้นเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารวิจัยกัญชาระบบปิด และเยี่ยมชมแปลงทดสอบพันธุ์กัญชงสำหรับการผลิตเมล็ดด้วยระบบการปลูกแบบกลางแจ้ง
ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน อ.เมือง จ.เชียงราย

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2565 โดยม...
03/03/2022

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2565 โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ สนามบินนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ว่า ในขณะนี้หลายพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศเริ่มมีสถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้น น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่าง ๆ มีปริมาณน้ำเก็บกักลดลงตามลำดับ และในช่วงฤดูร้อนนี้ มีแนวโน้มของสถานการณ์การเกิดไฟป่า ปัญหาหมอกควัน และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมไปถึงแนวโน้มการเกิดพายุลูกเห็บในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2565 ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 10 หน่วยปฏิบัติการทั่วประเทศ โดยได้น้อมนำศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติการป้องกันและช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว
วันที่ 3 มีนาคม 2565

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่...
03/03/2022

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย พร้อมด้วย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยประชุมรับฟังปัญหาในพื้นที่ และรับฟังรายงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอะราบิกา โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน จ.เชียงราย การขยายผลการปลูกและแปรรูปกาแฟ การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และแผนการขยายผลกาแฟพรีเมียม พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรของวิสาหกิจชุมชนกาแฟกลุ่มบ้านปางขอน และแปลงกาแฟอะราบิกา
ณ สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน ต.ห้วยชมพู อ.เมือง จ.เชียงราย

03/03/2022

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน
เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี ๒๕๖๕
ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ โรงเก็บเครื่องบิน ๗ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและส...
02/03/2022

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด โอกาสนี้ ได้กล่าวมอบนโยบาย และมอบอุปกรณ์ด้านการตลาด ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนพบปะเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ พร้อมชมนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์ และโกดังเก็บผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเครื่องอบลดความชื้น ณ สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเ...
02/03/2022

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้บริหารกระทรวง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ผ่านระบบ VDO Conference
ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่...
02/03/2022

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยตรวจเยี่ยมการดำเนินงานนำเข้าส่งออกของด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (แห่งที่ 4) อ.เชียงของ จ.เชียงราย และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด่านตรวจพืชเชียงของ ซึ่งได้มอบนโยบายในการตรวจวิเคราะห์สินค้าพืชนำเข้าจากต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ ผู้นำเข้า และสิ่งสำคัญที่สุดคือสุขอนามัยของผู้บริโภค โดยงบลงทุนปีงบ 2564 ที่ได้รับการจัดสรรเครื่องมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมห้องปฏิบัติการ วงเงิน 9,421,600 บาท จากนั้น เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย และรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานสถานการณ์การค้าชายแดน ด่านตรวจพืชเชียงของ ณ ห้องประชุมด่านตรวจพืชเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

Photos from กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'s post
01/03/2022

Photos from กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'s post

28/02/2022

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ และยังมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักพืชปุ๋ยสดให้แก่เกษตร พร้อมเยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรภายในงาน จากนั้นร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 2 แสนตัว ร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ณ เขื่อนวังร่มเกล้า ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านก...
28/02/2022

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ และยังมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักพืชปุ๋ยสดให้แก่เกษตร พร้อมเยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรภายในงาน จากนั้นร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 2 แสนตัว ร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ณ เขื่อนวังร่มเกล้า ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

ที่อยู่

3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622815884

เว็บไซต์

http://www.moac.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ MOAC Mediaผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง MOAC Media:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ความสุขที่สร้างได้ในชุมชน😀
.....ผมทำสไลด์โชว์จากภาพที่ถ่ายจากทุ่งกุลาร้องไห้ครับ และได้ใส่เพลง 'วันดินโลก' ประกอบกันไปด้วย ขอบคุณมากครับสำหรับภาพถ่ายที่มีคุณภาพสูง
สอบถามครับ จากผู้เข้าร่วมโครงการ 1ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่องการขุดสระของโครงการ ขุดสระฟรีแต่การทอยดินเกษตรต้องเสียค่าใช้จ่ายเองจริงมั้ยครับ(ทอยดินในพิ้นที่ๆร่วมโครงการครับ)เชียงรายครับ เพราะตอนนี้เกษตรกรเริ่มๆถอนตัวด้วเหตุผลนี้เยอะมากครับ..ใคร่ขอความกระจ่างให้เกษตรด้วยครับ..ขอบคุณครับ
Tightened Agriculture Tie Between Thailand and Australia Ambassador Allan McKinnon paid a courtesy call on Mr Thongplew Kongjun, Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives. Australian values highly the long-established relationship on agriculture between Thailand and Australia, both in terms of exchanging of information, cooperation and trade. Two countries have cooperated on areas of mutual interest, such as irrigation, dairy, young farmers, organic production and agricultural data forecasting. We look forward to elevate our closer and stronger cooperation through the Strategic Partnership. Agricultural trade between two countries is growing and we are committed to facilitate safe trade. Two countries are working to open more market access for both sides, i.e. Thai cooked duck meat to Australia and Australian avocado to Thailand. photo credit: MOAC Media
တကၠသုိလ္ ရာျပည့္ အတြက္ ပန္းခ်ီကားမ်ား ပုိ႔ၿပီး ပါၿပီ လက္ခံရရွိေၾကာင္း လက္မွတ္အတင္းထုိးခုိင္းရပါတယ္.. လမ္းေဘးလက္ခံေပမ့ဲ ပုိ႔ခ့ဲပါတယ္
นางสาว มนัญญา ไชยเศรษฎ์ รัฐมนตรีช้วยเกษตร การส่งเสริมให้เกษตรปลูกผลไม้ตามฤดูกาล ชาวสวนทุเรียน และ ชาวสวนผลไม้อื่นๆ เสริมรายได้ด้วยการปลูกต้นโกโก้ เก็บผลผลิตได้ทั้งปีเสริมรายได้ให้เกษตรกร ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ ( มีหลายประเทศเพื่อนบ้านประเทศไทย เริ่มปลูกผลไม้ตามฤดูกาลเรียนแบบประเทศไทย เป็นการแก้ไขทางด้านเกษตรในอนาคต นะครับ ปลูกต้นโกโก้ ให้อุตสหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของช๊อกกอแล็ตในการผลิต ) รักการเกษตรประเทศไทย พระภัทรนวมินทราธิราชสมัย เสนอ
ละอองฝนโปรยปรายปลิว จากทิวเมฆสีเข้ม หยาดน้ำตาฟ้าสีฟ้า อันเหลือบแลความร้อนรุ่ม ของปฐพีแห้งผาก กรุณยธรรม แห่งสัมมาปฏิบัติโปรยปราย อมฤตธรรมฉ่ำเย็น หยาดน้ำตาแห่งเกื้อการุณ อาบรดความเสื่อมและทุกข์
โดนปิดกั้นตลอดลองอันนี้หายจริง เพื่อนเริ่มทยอยกลับมาหน้าฟีด ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ คัดลอกแล้ววาง ขึ้นรูปดาวใช้ได้เลย you’re the best  best wish es xoxo rad r adness congrat ulations wond erful time  ยินดีด้วย  lovely tim e super zába va en de jlig dag viel Spaß süpe rsin Gl ückwu nsch bisou congrats xoxo xoxoxoLov ely time Gratul a Congratulations  Felicitaciones M uchas fel icida des Xoxo B esos y a brazos Congrat s Xoxo Love ly time Gratula  Congrat ulations F elici taciones Mucha s feli cidades Gra tula Lovely time Xoxo Congratulatio ns おめでとう ! Lovel y tim e Gratulaทำ Co ngratulat ions Felicitaciones Muchas felicidades Xoxo Besos y abrazos Congrats Xoxo Lovely timeFaceBook ปิดกั้นเก่ง ลองพิม :pจะกลาย 😛 😛 เป็นรูป 😛 ลองดูจ้า เฟสจะเปิดการมองเห็น🤫 #ลองสิๆ ♥️♥️💜💚❤️
เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางบนพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเหรอคะ ทั้งๆที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องอยากให้พิจารณาให้ด้วยค่ะเพราะความจริงก็ไม่น่าแบ่งแยกแบบนี้ เงินเราไม่ทิ้งกันก็ไม่มีสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกรก็ไม่มีสิทธิ์อีก
แบบนี้ต้องไปร้องทุกข์ที่ใหนคะ