MOAC Media แหล่งรวบรวมภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th ช่องทางการติดต่อขอความอนุเคราะห์ไฟล์ภาพต้นฉบับ ได้ที่ Inbox และ [email protected]

เปิดเหมือนปกติ

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Kick off รณรงค์ป้องกันและกำจั...
25/05/2021

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Kick off รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน จังหวัดสกลนคร และมอบสารกำจัดแมลงพาหะ จำนวน 5,000 ลิตร แร่ธาตุก้อน จำนวน1,000 ก้อน ฟางอัดแห้ง จำนวน 10,000 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน ณ โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎ์อำนวย ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้นำภาคประชาชนเข้าร่วม ว่า สถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin Disease) ใน 18 อำเภอ ของจังหวัดสกลนคร พบโค-กระบือ ติดเชื้อรวม 3,530 ตัว มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 1,035 ราย ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้ออกประกาศ กำหนดเขตโรคระบาดชนิดลัมปี สกิน ในโคและกระบือ ทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครแล้ว

“การเลี้ยงวัวที่จังหวัดสกลนครประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีชื่อเสียงเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศ โดยในภาพรวมขณะนี้จังหวัดสกลนครรับมือกับการระบาดได้อย่างดีเยี่ยม ขอให้รักษามาตรฐานการป้องกันนี้ต่อไป ส่วนในเรื่องของวัคซีนที่จะมาถึง 60,000 โด๊ส จะถูกจัดสรรโดยมีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคลัมปี สกิน เป็นผู้พิจารณา ขอให้เกษตรกรอย่าได้เป็นกังวล แต่ในขณะนี้การระบาดของโรคเกิดขึ้นที่สกลนครมากที่สุด ซึ่งการระบาดมีแมลงและยุงเป็นพาหะ ขอให้หน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเร่งทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงรุก ให้เกษตรกรทราบถึงวิธีการป้องกัน วิธีการดูแลสัตว์ในสถานการณ์การระบาดของโรค และวิธีสังเกตุอาการของสัตว์ที่ป่วยอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ เพื่อคลายความกังวลของเกษตรกรต่อโรคระบาดนี้ และขอยืนยัน โรคลัมปี สกิน โค-กระบือ เป็นแล้วรักษาหาย เนื้อทานได้ ไม่ติดต่อสู่คน” นายประภัตร กล่าว

นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงโครงการล้านละร้อยของรัฐบาล โดยการเข้าร่วมโครงการนั้น ขอให้เกษตรกรรวมตัวกันให้ได้ 7 คน จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อทำเรื่องยื่นกู้กับ ธกส. โดย 1 วิสาหกิจชุมชนสามารถกู้ได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท ดังนั้นขอความร่วมมือจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลในเรื่องนี้ เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจได้เข้าร่วมโครงการ ในการประกอบอาชีพปศุสัตว์ เลี้ยงวัว หรือเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นที่มีตลาดรองรับ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างความยั่งยืน” รมช.ประภัตรกล่าว

สำหรับงาน Kick off รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน จังหวัดสกลนคร มีกิจกรรมประกอบด้วย 1.ปล่อยขบวนสัตวแพทย์เคลื่อนที่ไปตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อรักษาโค -กระบือ ที่ป่วย โดยเป็นการรักษาตามอาการในเบื้องต้น 2. ปล่อยขบวนหน่วยพ่นยาทำลายเชื้อโรคและพ่นสารเคมีกำจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะของโรค เพื่อยับยั้ง ชะลอการแพร่ระบาด 3. แจกสารเคมีกำจัดแมลงที่เป็นพาหะ แจกยารักษาแผลภายนอก ยาบำรุง แร่ธาตุ ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจโรคและการป้องกันให้กับเกษตรกร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โรคลัมปี สกิน เป็นแล้วรักษาหาย เนื้อทานได้ ไม่ติดต่อสู่คน พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ของโรคอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ หากเกษตรกรต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน สามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานปศุสัตว์ในพื้นที่ของท่าน หรือติดต่อสำนักควบคุมโรค ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (สบค.) กรมปศุสัตว์ หรือสายด่วนแจ้งโรคระบาดกรมปศุสัตว์ โทร 063 - 225 - 6888 หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 "แจ้งการเกิดโรคนะบาด" ได้ตลอดเวลา และสามารถติดตามสถานการณ์การระบาดและศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคลัมปี สกิน ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักควบคุม ป้องกันแบะบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ www.sites.google.com/view/dldlsd/home.com

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา เข็มที่ 2 ณ สถาบันบำ...
25/05/2021

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา เข็มที่ 2 ณ สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี หลังได้รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา เข็มแรกไปเมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่ตึกสันติไมตรี วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลั้ยงเเพะภูพาน ณ ...
25/05/2021

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลั้ยงเเพะภูพาน ณ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะภูพาน ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาและแนวทางมาตรการป้...
25/05/2021

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาและแนวทางมาตรการป้องกันโรคระบาด โรคลัมกี สกิน ในพื้นที่เขต 3 และเขต 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น และเป็นประธานเปิดงาน Kick off รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin Disease) ที่จังหวัดขอนแก่น ว่า จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน อย่างใกล้ชิด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน ดังนั้นเพื่อให้การควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อคลายความวิตกกังวลของเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน Kick off รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน ระหว่างวันที่ 25 - 26 พ.ค. 64 ณ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร และมุกดาหาร โดยกิจกรรมประกอบด้วย 1) ปล่อยขบวนสัตวแพทย์เคลื่อนที่ไปตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อรักษาโค -กระบือ ที่ป่วย โดยเป็นการรักษาตามอาการในเบื้องต้น 2) ปล่อยขบวนหน่วยพ่นยาทำลายเชื้อโรคและพ่นสารเคมีกำจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะของโรค เพื่อยับยั้ง ชะลอการแพร่ระบาด 3) แจกสารเคมีกำจัดแมลงที่เป็นพาหะ แจกยารักษาแผลภายนอก ยาบำรุง แร่ธาตุ ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจโรคและการป้องกันให้กับเกษตรกร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โรคลัมปี สกิน เป็นแล้วรักษาหาย เนื้อทานได้ ไม่ติดต่อสู่คน พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ของโรคอย่างใกล้ชิด

“พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อสถานการณ์การระบาดในปัจจุบัน จึงได้สั่งการมาให้รีบมาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการติดตามระยะของโรคมาตั้งแต่ต้นปี 2564 ซึ่งมีการระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน และมีการสั่งปิดด่านเคลื่อนย้ายสัตว์ระหว่างชายแดนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ แต่การระบาดของโรคลัมปี สกิน ได้มาปรากฏขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดแรก ขณะนี้กระจายไปทั่ว 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างความตื่นตระหนกกับเกษตรกรอย่างมาก เพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย เกษตรกรไม่รู้รายละเอียดของโรค ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ข้อสรุปของโรคแล้ว ขอรับรองว่ารักษาหาย เนื้อทานได้ ไม่ติดต่อถึงคน โดยกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางมาตรการป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกินแล้ว ขอให้เกษตรกรอย่าวิตกกังวล ให้ติดตามข้อมูลจากเจ้าที่ปศุสัตว์เป็นหลัก โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จะลงพื้นที่เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกร” รมช.ประภัตร กล่าว
ปัจจุบันพบรายงานการเกิดโรคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว 20 จังหวัด สัตว์ป่วยรวมจำนวน 8,964 ตัว ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์จะออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันแก่โค-กระบือของเกษตรกร โดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคลัมปี สกิน และเน้นย้ำหน่วยงานในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวด ไม่ให้มีการขนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด และเตรียมเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี เพื่อขอใช้งบกลางในการสนับสนุนอุปกรณ์และปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 1) มุ้งสีฟ้าตาถี่ สำหรับแจกจ่ายให้เกษตรกรใช้กางให้กับสัตว์ เพื่อป้องกันแมลงดูดเลือด และยุงที่เป็นพาหะนำโรค 2) ยารักษาโรคสัตว์ป่วยทั่วไป 3) ยาฉีดกำจัดปรสิต 4) ยาทาภายนอกสำหรับกำจัดปรสิต 5) ยาฆ่าเชื้อไวรัส 6) เครื่องพ่นหมอกควัน สำหรับให้เกษตรกรไว้ใช้พ่นหมอกควันกำจัดแมลงในชุมชน

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้หน่วยงานปศุสัตว์ในพื้นที่รณรงค์เชิญชวนให้เกษตรกรหันมาทำประกันสัตว์ ซึ่งจ่ายเบี้ยประมาณ 400 บาทต่อ 6 เดือน แต่คุ้มครองการตายของสัตว์ทุกกรณี 30,000 บาท และยังเตรียมหารือ เรื่องการจ่ายเงินตอบแทนให้กับอาสาสมัครปศุสัตว์ ซึ่งมีทั่วประเทศจำนวนกว่า 60,000 คน อีกทั้งยังได้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ทำการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบในเชิงรุกและทั่วถึง ในเรื่องของรายละเอียดของโรคลัมปี สกิน และการดูแลสัตว์เบื้องต้นในสถานการณ์การระบาดของโรค รวมถึงการสังเกตุอาการของสัตว์ในเบื้องต้น

ทั้งนี้ หากเกษตรกรต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน สามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานปศุสัตว์ในพื้นที่ของท่าน หรือติดต่อสำนักควบคุมโรค ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (สบค.) กรมปศุสัตว์ หรือสายด่วนแจ้งโรคระบาดกรมปศุสัตว์ โทร 063 - 225 - 6888 หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 "แจ้งการเกิดโรคนะบาด" ได้ตลอดเวลา และสามารถติดตามสถานการณ์การระบาดและศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคลัมปี สกิน ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักควบคุม ป้องกันแบะบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ www.sites.google.com/view/dldlsd/home.com

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญแ...
24/05/2021

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 4/2564 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระสำคัญ ได้แก่ 1) การขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรไทย โดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2) ความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการภายใต้ พรก.ให้อํานาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ได้แก่ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (OneStopService)โดย กรมส่งเสริมการเกษตร และโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว โดย กรมการข้าว และ 3) การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

รมช.กษ.สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน มาตรการป้องกันควบคุมโรคลัมปี สกิน ฯนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ...
24/05/2021

รมช.กษ.สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน มาตรการป้องกันควบคุมโรคลัมปี สกิน ฯ
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ในประเด็นการเฝ้าระวังและมาตรการป้องกันควบคุมโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease)ในโค กระบือ ทั้งนี้ ได้รับรายงานสถานการณ์ฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 2564) พบการเกิดโรคลัมปี สกินใน 35 จังหวัด เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 2,172 ราย โคกระบือป่วยสะสม 7,200 ตัว และตายสะสม 53 ตัว คิดเป็นอัตราป่วยเฉลี่ย 27% อัตราตายเฉลี่ย 0.19% อย่างไรก็ตามในวันที่ 25 – 26 พ.ค. 64 จะลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น สกลนคร และมุกดาหาร เพื่อ Kick off รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การปล่อยขบวนสัตวแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยพ่นยาทำลายเชื้อโรค แจกและพ่นสารเคมีกำจัดแมลงที่เป็นพาหะ แจกยารักษาแผลภายนอก ยาบำรุง แร่ธาตุ ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจโรคและการป้องกันให้กับพี่น้องเกษตรกร พร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคฯ ในพื้นที่ดังกล่าว
ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบกล้าไม้ จากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล...
24/05/2021

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบกล้าไม้ จากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ ประจำปี 2564 (15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชาของทุกปี) โดยเป็นกล้าไม้จากพิธีเจริญพุทธมนต์ ในโครงการพฤกษามหามงคล ซึ่งกรมป่าไม้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่อทรัพยากรธรรมชาติให้กับประเทศไทย

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นภาคี ...
24/05/2021

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นภาคี “เครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน” 7 องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม และนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ณ ห้อง 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นการลงนามฉบับที่ 2 หลังจากที่ได้มีการลงนามครั้งแรกเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ทั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการร่วมเป็น "ภาคีเครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน” ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ เครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชียน สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบกล้าไม้ จากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว...
24/05/2021

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบกล้าไม้ จากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ ประจำปี 2564 (15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชาของทุกปี) โดยเป็นกล้าไม้จากพิธีเจริญพุทธมนต์ ในโครงการพฤกษามหามงคล ซึ่งกรมป่าไม้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติให้กับประเทศไทย ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

กระทรวงเกษตรฯ ชุมพร ลงพื้นที่ติดตามการขุดสระ ในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.ปะทิ
24/05/2021
กระทรวงเกษตรฯ ชุมพร ลงพื้นที่ติดตามการขุดสระ ในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.ปะทิ

กระทรวงเกษตรฯ ชุมพร ลงพื้นที่ติดตามการขุดสระ ในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.ปะทิ

วันที่ 20 พ.ค. 2564 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ. ชุมพร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขุดสระ ในโครงกา....

ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรา
24/05/2021
ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรา

ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรา

นายอุดมเกียรติ เกิดสม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหน่วยงานร่วมบูรณาการ ลงพื้นที่ติดตาม.....

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกล...
24/05/2021

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง " รุ่นที่ 96 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

23/05/2021
วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 58 ปี

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 58 ปี ณ กรมพัฒนาที่ดิน

23/05/2021
รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ลงพื้นที่ตรวจเช็คมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ(COVID-19)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเช็คมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง และมีนโยบายให้เพิ่มความเข้มงวดของมาตรการ ให้มีการตรวจแบบ Swab Test สำหรับรถขนส่งน้ำนมดิบที่เข้าภายในโรงงาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับองค์กร ทั้งนี้ ในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ได้ดำเนินการอยู่ก็ให้ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.และผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง (โรงงานนมมวกเหล็ก) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 58 ปี ณ...
23/05/2021

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 58 ปี ณ กรมพัฒนาที่ดิน

21/05/2021

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนสหกรณ์โคนมจากจังหวัดสระบุรี ร่วมมอบนมพร้อมดื่ม จากเครือข่ายสหกรณ์โคนมจังหวัดสระบุรีที่ได้ร่วมกันบริจาค ตลอดจนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ที่นำผลิตภัณฑ์นมมามอบให้กับโรงพยาบาลสนามบุษราคัม ภายในอาคารชาแลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เพื่อสนับสนุนและส่งมอบกำลังใจให้กับทีมแพทย์ รวมถึงประชาชนที่เข้ารับการรักษาโรคไวรัสโควิด 19 พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้จัดอาหารจำนวน 500 กล่องเพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่มาปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยในพื้นที่ดังกล่าวด้วย
สำหรับนมพร้อมดื่มได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์โคนมในจังหวัดสระบุรี 7 แห่ง ร่วมกันบริจาค จำนวน 270 ลัง (ลังละ 36 กล่อง) หรือ 9,720 กล่อง นมกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร พร้อมน้ำดื่ม 200 โหล สหกรณ์ที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ประกอบด้วย สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (พระพุทธบาท) จำกัด สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ซับกระดาน) จำกัด สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (มิตรภาพ) จำกัด สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น จำกัด สหกรณ์โคนมไทย- เดนมาร์ค (ลำพญากลาง) จำกัด นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยังได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์นมหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ นมไทย-เดนมาร์คจำนวน 150 ลัง (ลังละ 12 กล่อง) นมเปรี้ยวพาสเจอร์ไรส์จำนวน 500 ขวด และโยเกิร์ตจำนวน 500 ถ้วยอีกด้วย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ...
21/05/2021

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนสหกรณ์โคนมจากจังหวัดสระบุรี ร่วมมอบนมพร้อมดื่ม จากเครือข่ายสหกรณ์โคนมจังหวัดสระบุรีที่ได้ร่วมกันบริจาค ตลอดจนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ที่นำผลิตภัณฑ์นมมามอบให้กับโรงพยาบาลสนามบุษราคัม ภายในอาคารชาแลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เพื่อสนับสนุนและส่งมอบกำลังใจให้กับทีมแพทย์ รวมถึงประชาชนที่เข้ารับการรักษาโรคไวรัสโควิด 19 พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้จัดอาหารจำนวน 500 กล่องเพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่มาปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยในพื้นที่ดังกล่าวด้วย
สำหรับนมพร้อมดื่มได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์โคนมในจังหวัดสระบุรี 7 แห่ง ร่วมกันบริจาค จำนวน 270 ลัง (ลังละ 36 กล่อง) หรือ 9,720 กล่อง นมกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร พร้อมน้ำดื่ม 200 โหล สหกรณ์ที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ประกอบด้วย สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (พระพุทธบาท) จำกัด สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ซับกระดาน) จำกัด สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (มิตรภาพ) จำกัด สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น จำกัด สหกรณ์โคนมไทย- เดนมาร์ค (ลำพญากลาง) จำกัด นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยังได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์นมหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ นมไทย-เดนมาร์คจำนวน 150 ลัง (ลังละ 12 กล่อง) นมเปรี้ยวพาสเจอร์ไรส์จำนวน 500 ขวด และโยเกิร์ตจำนวน 500 ถ้วยอีกด้วย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส...
21/05/2021

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 4 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีนายวิชัย ไตรสุรัตน์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฝึกอบรม ฯ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ที่อยู่

3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622815884

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ MOAC Mediaผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง MOAC Media:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามครับ จากผู้เข้าร่วมโครงการ 1ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่องการขุดสระของโครงการ ขุดสระฟรีแต่การทอยดินเกษตรต้องเสียค่าใช้จ่ายเองจริงมั้ยครับ(ทอยดินในพิ้นที่ๆร่วมโครงการครับ)เชียงรายครับ เพราะตอนนี้เกษตรกรเริ่มๆถอนตัวด้วเหตุผลนี้เยอะมากครับ..ใคร่ขอความกระจ่างให้เกษตรด้วยครับ..ขอบคุณครับ
တကၠသုိလ္ ရာျပည့္ အတြက္ ပန္းခ်ီကားမ်ား ပုိ႔ၿပီး ပါၿပီ လက္ခံရရွိေၾကာင္း လက္မွတ္အတင္းထုိးခုိင္းရပါတယ္.. လမ္းေဘးလက္ခံေပမ့ဲ ပုိ႔ခ့ဲပါတယ္
นางสาว มนัญญา ไชยเศรษฎ์ รัฐมนตรีช้วยเกษตร การส่งเสริมให้เกษตรปลูกผลไม้ตามฤดูกาล ชาวสวนทุเรียน และ ชาวสวนผลไม้อื่นๆ เสริมรายได้ด้วยการปลูกต้นโกโก้ เก็บผลผลิตได้ทั้งปีเสริมรายได้ให้เกษตรกร ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ ( มีหลายประเทศเพื่อนบ้านประเทศไทย เริ่มปลูกผลไม้ตามฤดูกาลเรียนแบบประเทศไทย เป็นการแก้ไขทางด้านเกษตรในอนาคต นะครับ ปลูกต้นโกโก้ ให้อุตสหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของช๊อกกอแล็ตในการผลิต ) รักการเกษตรประเทศไทย พระภัทรนวมินทราธิราชสมัย เสนอ
ละอองฝนโปรยปรายปลิว จากทิวเมฆสีเข้ม หยาดน้ำตาฟ้าสีฟ้า อันเหลือบแลความร้อนรุ่ม ของปฐพีแห้งผาก กรุณยธรรม แห่งสัมมาปฏิบัติโปรยปราย อมฤตธรรมฉ่ำเย็น หยาดน้ำตาแห่งเกื้อการุณ อาบรดความเสื่อมและทุกข์
โดนปิดกั้นตลอดลองอันนี้หายจริง เพื่อนเริ่มทยอยกลับมาหน้าฟีด ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ คัดลอกแล้ววาง ขึ้นรูปดาวใช้ได้เลย you’re the best  best wish es xoxo rad r adness congrat ulations wond erful time  ยินดีด้วย  lovely tim e super zába va en de jlig dag viel Spaß süpe rsin Gl ückwu nsch bisou congrats xoxo xoxoxoLov ely time Gratul a Congratulations  Felicitaciones M uchas fel icida des Xoxo B esos y a brazos Congrat s Xoxo Love ly time Gratula  Congrat ulations F elici taciones Mucha s feli cidades Gra tula Lovely time Xoxo Congratulatio ns おめでとう ! Lovel y tim e Gratulaทำ Co ngratulat ions Felicitaciones Muchas felicidades Xoxo Besos y abrazos Congrats Xoxo Lovely timeFaceBook ปิดกั้นเก่ง ลองพิม :pจะกลาย 😛 😛 เป็นรูป 😛 ลองดูจ้า เฟสจะเปิดการมองเห็น🤫 #ลองสิๆ ♥️♥️💜💚❤️
เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางบนพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเหรอคะ ทั้งๆที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องอยากให้พิจารณาให้ด้วยค่ะเพราะความจริงก็ไม่น่าแบ่งแยกแบบนี้ เงินเราไม่ทิ้งกันก็ไม่มีสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกรก็ไม่มีสิทธิ์อีก
แบบนี้ต้องไปร้องทุกข์ที่ใหนคะ
เมล็ดพันธุ์มันแกว สำหรับฤดูกาลเพาะปลูก ปี 2563 สวัสดีครับ สำหรับท่านใดที่สนใจและวางแผนที่จะปลูกมันแกวปีนี้ ทางเรามีเมล็ดพันธุ์มาจำหน่ายเป็น เมล็ดพันธุ์ปีนี้และเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ ๆ เมล็ดเก็บไว้ได้ไม่เกิน 1 ปี และเป็นพืชทนแล้ง มีระยะเวลาการ เก็บเกี่ยวผลผลิต 90 วัน สำหรับมือใหม่หัดปลูก เรามีวีดีโอและขั้นตอนการปลูกพื้นฐานแนะนำให้พร้อม 1 ถัง มี 14 กิโลกรัม สามารถปลูกได้ไม่ต่ำกว่า 2 ไร่ ให้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 10 ตัน กำไร 60,000 บาท/ไร่ 1 ถัง ราคา 4,300 บาท ค่าบริการจัดส่งถังละ 100 บาท (จำหน่ายเป็นถัง) บริการขนส่งโดย Kerry , J&T บริการจัดส่งทั่วประเทศ ภายใน 1-3 วัน และทางเรายังมีบริการรับส่งผลไม้สดและแห้ง ไม่เกิน 60 กิโลกรัม แบบด่วนพิเศษ เครื่องบิน 3 วัน ถึงยุโรป เช่น สหรัฐอเมริกา และ 1 วัน ถึง เอเชีย เช่น เกาหลีใต้ เป็นต้น เพียงแต่ท่านให้ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร และสำเนาบัตรประชาชน พาสปอร์ต ของผู้รับปลายทางที่ชัดเจน นอกนั้นทางเราดำเนินการให้หมด และผมมีใบอนุญาตส่งออกถูกต้อง ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามและขอคำแนะนำปรึกษาได้ที่ ครูธรรมนูญ แกล้วกล้า โทร. 082-212-7855 Line : 082-212-7855
นายบุญธัญพลเสน109/3หมู่5 ต.หนองปลิงอ.เลาขวัญจ.กาญจนบุรี 085-4293043ครับ
สวัสดีครับ ขอเจาะบ่อบาดาลเพื่อทำการเกษตรในไร่แต่ยังไม่มีเงินทุนเพื่อทำการเกษตรเพราะตอนนี้มีหนี้ธ.ก.ส.และเงินกองกองทุนหมู่บ้านอยู่ครับอยากทำเกษตรไร่สวนผสมครับแต่ยังไม่มีนํ้าทำการเกษตรต้องรอนํ้าฝนธรรมชาติครับปัจุบันนี้ทำมันสำประหลังอยู่ครับเกือบปีถึงจะได้เก็บผลผลิตครับอยากทำไร่สวนผสมปลดหนี้สินครับ
เรียนสอบถามผู้รู้ จากสถานการณ์ โควิด-19 ระบาดทำให้น้ำยาฆ่าเชื้อในท้องตลาดมีราคาสูงมาก บางพื้นที่ขาดแคลนไม่สามารถหาซื้อได้ จากคุณสมบัติของน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาถ่านสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างในฟาร์มปศุสัตว์ได้ อยากให้ทางผู้รู้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทดลองใช้น้ำส้มควันไม้ว่าฆ่าเชื้อ โควิด-19 ได้หรือไม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการทำน้ำยาฆ่าเชื้อ
31มีค.นี้ ผมต้องไปชำระหนี้ให้สหกรณ์การเกษตร ไม่ทราบว่า ทางสหกรณ์มีมาตรการ ช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับ...เช่น ลดดอกเบี้ยบ้างหรือไม่ครับ..?