กองตรวจการประมง กรมประมง

กองตรวจการประมง กรมประมง กองตรวจการประมง

เปิดเหมือนปกติ

พิธีปิดอ่าว 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จ.ชุมพร
20/02/2018

พิธีปิดอ่าว 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จ.ชุมพร

กรมประมง ให้เหตุผล เพิ่มพื้นที่และระยะเวลาประกาศปิดอ่าว เป็นความพยายามที่จะอนุรักษ์ และเพิ่มมูล ค่าสัตว์น้ำให้ยั่งยืน

(14 ก.พ. 61 ) ที่ท่าเทียบเรือปากน้ำชุมพร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยวตัวในวัยอ่อน ฝั่งอ่าวไทย ประจำปี 2561 หรือประกาศ ปิดอ่าว โดยมี นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนกลุ่มประมง กลุ่มอนุรักษ์ นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธี

พิธีสำคัญได้แก่ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พิธีบวงสรวงพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ออกปฏิบัติหน้าที่กลางทะเล จากนั้นประธานในพิธีได้ปล่อยขบวนเรือตรวจการประมงออกปฏิบัติงาน ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลการวิจัยด้านการประมง รายละเอียดของ พื้นที่ และเครื่องมือการทำประมง ตาม ประกาศปิดอ่าว เป็นต้น

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง กรมประมง กล่าวว่า ประกาศปิดอ่าวฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปี 2561 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่และระยะเวลาดังนี้ ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-15 พ.ค. พื้นที่ควบคุมยังคงเป็นไปตามประกาศฉบับเดิม แต่มีปรับเปลี่ยน การอนุญาต เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ที่มีผลการศึกษาแล้วว่าไม่กระทบต่อมาตรการปิดอ่าวให้ทำการประมงได้ ส่วน ระหว่างวันที่ 16 พ.ค.-14 มิ.ย. ได้มีประกาศฉบับใหม่ที่กำหนดพื้นที่ห่างฝั่ง 7 ไมล์ทะเล ในพื้นที่ประกาศปิดอ่าวเดิม และขยายพื้นที่ตามแนวชายฝั่งถึง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ประมาณ 2,900 ตารางกิโลเมตร ให้เป็นพื้นที่ตามมาตรการปิดอ่าว ที่อนุญาตให้ใช้เครื่องบางชนิดทำการประมง

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เนื่องจากระบบนิเวศน์มีการเปลี่ยนแปลงไป กระแสน้ำเปลี่ยนไป กรมประมงต้องประกาศพื้นที่บางส่วนระยะ 7 ไมล์จากฝั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลการศึกษา การปิดอ่าวที่ผ่านๆมาได้ใช้ข้อมูลการเคลื่อนย้ายของทรัพยากรมาเป็นตัวตั้งการเพิ่มพื้นที่และระยะเวลา จะทำให้ ช่วงต่อของทรัพยากรเพิ่มมูลค่ามากขึ้น ส่วนเครื่องมือที่มีการระบุให้ใช้ได้ มีผลการวิจัยแล้วว่าไม่มีผลในการทำลายทรัพยากร การควบคุมพื้นที่

ประกาศปิดอ่าว ทางกรมประมงจะทำงานร่วมกับ ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก เรือประมงซึ่งจะมีเครื่องมือติดตามเรือที่ทันสมัย ซึ่งเจ้าของเรือประมงทราบดี จากผลการศึกษาภายหลังมาตรการปิดอ่าวช่วงที่ผ่านมา สามารถจับสัตว์น้ำได้ประมาณ 3 หมื่นตัน และในการออกประกาศฉบับล่าสุดคาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำได้ไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว ประกาศปิดอ่าว เป็นความพยายามของกรมประมงที่จะอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ และเพิ่มมูลค่าให้ยั่งยืน

ดูรายละเอียด ใน ราชกิจจานุเบกษา ได้ที่

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/025/19.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/025/24.PDF

#ประกาศปิดอ่าว #ปิดอ่าว

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) กองตรวจการประมงกรมประมง โดยนายวัทธิกร ชูพงศ์ นายช่...
22/12/2017

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) กองตรวจการประมงกรมประมง โดยนายวัทธิกร ชูพงศ์ นายช่างกลเรือปฏิบัติการนำเรือตรวจประมงทะเล 204 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม 6 นาย แแกปฏิบัติงานกิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังทำกาประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง บริเวณอ่าวไทย อำเภอเมือง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้ทำการตรวจาสอบเรือประมง เรื่อชื่อโชคอนุวัฒน์ 4 หมายเลขทะเบียน 452101458 ขนาด 29.90 ตันกรอส ประเภทเครื่องมืออวนครอบ ชนิดอวนครอบหมึก
ผลการตรวจสอบ ปรากฎเอกสารประจำเรือถูกต้อง ไม่พบการกระทำความผิด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในวันที่ 15-19 ธันวาคม 2560 หน่วย/ศูนย์ ศปท. เขต 2 (สงขลา) โดยนายพงษ์ศักดิ์ นิธิกรกุล และเจ้าหน้าที่รวม 6 นาย พร้อมเรือต...
22/12/2017

ในวันที่ 15-19 ธันวาคม 2560 หน่วย/ศูนย์ ศปท. เขต 2 (สงขลา) โดยนายพงษ์ศักดิ์ นิธิกรกุล และเจ้าหน้าที่รวม 6 นาย พร้อมเรือตรวจประมงทะเล 225 ปฏิบัติงานตามแผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพ บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน กิจกรรมควบคุมการเฝ้าระวังทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่งและพื้นที่ต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงาน ออกปฏิบัติงานควบคุมการเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย นอกเขตชายฝั่งและพื้นที่ต่อเนื่องทพเลชายฝั่ง แบะตรวจสอบข้อร้องเรียนจากแกนนำเครือข่ายประมงพื้นบ้าน ไม่พบการกระทำความผิด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.2558 (และที่แก้ใขเพิ่มเติม) และแจ้งข่าวสาร ประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเรื่องคลื่นลมแรงในบริเวณอ่าวไทย

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นปท. หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายสุชาติ เดชแดง หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ 6 นาย นำเ...
21/12/2017

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นปท. หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายสุชาติ เดชแดง หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ 6 นาย นำเรือยาง ออกปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการรื้อถอนเครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ ระดับจังหวัด เพื่อรื้นถอน เครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ โพงพาง ลอบพับ (ไอ้โง่) พร้อมทั้งประชาสัมธ์เกี่ยวกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และกฎหมายอืนๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 นปท.ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นางนฤมล เอกเพชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประ...
19/12/2017

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 นปท.ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นางนฤมล เอกเพชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ออกปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่น เข้าพบปะชาวประมง ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต. ด่านสวี จ. ชุมพร ซึ่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 และ พ.ร.ก.การประมง(ฉบับที่2)พ.ศ.2560 พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของชาวประมง

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามทะเล เขต 1 (ระยอง) โดย นาบกิจภัณฑ์ คงวัฒนา เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน แล...
18/12/2017

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามทะเล เขต 1 (ระยอง) โดย นาบกิจภัณฑ์ คงวัฒนา เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และ จ.อ.เอกรัชต์ วีระศิริ เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน, และเจ้าหน้าที่เรือ ตรวจประมงทะเล 218 และ 106 รวม 11 นาย ได้ทำารตรวจยึดเครื่องมือ อวนรุน (คันรุน) จำนวน 3 ชุด ซึ่งทำการซ่อนพรางในบริเวณป่าโกงกาง และทำการรื้อถอนทำลายเครื่องมือเจ้าหน้าที่ โพงพางจำนวน 12 ช่อง บริเวณแม่น้ำแขมหนู หมู่ 1 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยทำการลงบันทึกประจำวันไว้ที่ ส.ภ.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ตามบันทึก รายงานประจำวัน ลำดับที่ 4 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น.

ในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 หน่วย/ศูนย์ ศปท.เขต 2 (สงขลา) โดยนายพงษ์ศํกดิ์ นิธิกรกุล และเจ้หน้าที่รวม 5 นาย ปฏิบัติงานตา...
18/12/2017

ในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 หน่วย/ศูนย์ ศปท.เขต 2 (สงขลา) โดยนายพงษ์ศํกดิ์ นิธิกรกุล และเจ้หน้าที่รวม 5 นาย ปฏิบัติงานตามแผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรกิจกรรมจัดระเบียบการประมง ให้เป็นมาตรฐาน โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมง
ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมง ประจำปี 2561 รุ่นที่ 3 จำนวน 50 คน ในระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมีนายสมพงษ์ ทองใส หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ศูนย์/หน่วย นปท. ปากพนัง นครศรีธรรมราช สังกัด ศปท.เขต 2 (สงขลา) ยำโดยนายอิสมะแอน อิสหมาน พร้อมเจ้...
15/12/2017

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ศูนย์/หน่วย นปท. ปากพนัง นครศรีธรรมราช สังกัด ศปท.เขต 2 (สงขลา) ยำโดยนายอิสมะแอน อิสหมาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 8 นาย ออกปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรม จัดระเบียบการประมง ให้เป็นมาตรฐาน ให้ทะเลอ่าวไทย เขตท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและต่อเนื่องจังหวัดสงขลา ผลการดำเนินงานตรวจเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ จำนวน 5 ลำ และอวนลากคู่ รวม 9 ลำ ดังนี้
1. เรือประมงชื่อ พ.เทพปราณี ทะเบียน 238017708 ขนาด 35.71 ชนิดเครื่องมือ อวนลากแผ่นตะเฆ่
2. เรือประมงชื่อ อ.ทวีสินนคร 15 ทะเบียน 318000601 ขนาด 77.46 ชนิดเครื่องมือ อวนลากแผ่นตะเฆ่
3. เรือประมงชื่อ ส.พรพระสังข์ 2 ทะเบียนเรือ 218012924 ขนาด 18.69 ชนิดเครื่องมือ อวนลากแผ่นตะเฆ่
4. เรือประมงชื่อ ทวีทรัพย์ 91 ทะเบียน 317400109 ขนาด 110.93 ชนิดเครื่องมือ อวนลากคู่
5. เรือประมงชื่อ ทวีทรัพย์ 5 ทะเบียน 217414678 ขนาด 88.26 ชนิดเครื่องมือ อวนลากคู่
6. เรือประมงชื่อ นานาขันทอง ทะเบียน 208007139 ขนาด 39.91 ชนิดเครื่องมือ อวนลากแผ่นตะเฆ่
7. เรือประมงชื่อ สินทองสุวรรณ ทะเบียน 319400511 ขนาด 22.08 ชนิดเครื่องมือ อวนลากแผ่นตะเฆ่
8. เรือประมงชื่อ พ.พิชัยมัสยา 9 ทะเบียน 297440748 ขนาด 131.82 ชนิดเครื่องมือ อวนลากคู่
9. เรือประมงชื่อ พ.พิชัยมัสยา 11 ทะเบียน 097402366 ชนิดเครื่องมือ อวนลากคู่
ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทพผิด ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 หน่วย/ศูนย์ นปท. ปากพนัง นครศรีธรรมราชราช สังกัด ศปท.เขต 2 (สงขลา) นำโดยนายอิสมะแอน อิสหมาน พร้อม...
14/12/2017

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 หน่วย/ศูนย์ นปท. ปากพนัง นครศรีธรรมราชราช สังกัด ศปท.เขต 2 (สงขลา) นำโดยนายอิสมะแอน อิสหมาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 8 นาย นำเรือตรวจประมงทะเล 608 พร้อมเรือยางฯ ออกปฏิบัติงานตามแผนงานกิจกรรม จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน ในทะเลอ่าวไทย เขตท้องที่จังหวัด นครศรีธรรมราชและต่อเนื่องจังหวัดสงขลา ผลการดำเนินงาน ตรวจเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ จำนวน 2 ลำ และ เรืออวนลากคู๋ จำนวน 1 คู่ รวม 4 ลำ ดังนี้
1. เรือประมงชื่อ พรวิษณุ ทะเบียน 207511096 ขนาด 91.81 ชนิดเครื่องมือ อวนลากคู่
2. เรือประมงชื่อ พรวิษณุ 1 ทะเบียน 317504262 ขนา 76.79 ชนิดเครื่องมือ อวนลากคู่
3. เรือประมงชื่อ น.รูสดี้ ทะเบียน 48440723 ขนาด 20.93 ชนิดเครื่องมือ อวนลากแผ่นตะเฆ่
4. เรือประมงชื่อ สินรณชัย 25 ทะเบียน 584403324 ขนาด 33.53 ชนิดเครื่องมือ อวนลากแผ่นตะเฆ่
ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน และตรวจสอบชนิดสัตว์น้ำที่ได้บันทึกในสมุดบันทึกการประมง ไม่พบการกระทำความผิด ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งประาสัมพันธ์กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 หน่วย/ศูนย์ นปท. ปากพนัง นครศรีธรรมราชราช สังกัด ศปท.เขต 2 (สงขลา) นำโดยนายอิสมะแอน อิสหมาน พร้อม...
14/12/2017

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 หน่วย/ศูนย์ นปท. ปากพนัง นครศรีธรรมราชราช สังกัด ศปท.เขต 2 (สงขลา) นำโดยนายอิสมะแอน อิสหมาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 8 นาย นำเรือตรวจประมงทะเล 608 พร้อมเรือยางฯ ออกปฏิบัติงานตามแผนงานกิจกรรม จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน ในทะเลอ่าวไทย เขตท้องที่จังหวัด นครศรีธรรมราชและต่อเนื่องจังหวัดสงขลา ผลการดำเนินงาน ตรวจเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ จำนวน 2 ลำ และ เรืออวนลากคู๋ จำนวน 1 คู่ รวม 4 ลำ ดังนี้
1. เรือประมงชื่อ พรวิษณุ ทะเบียน 207511096 ขนาด 91.81 ชนิดเครื่องมือ อวนลากคู่
2. เรือประมงชื่อ พรวิษณุ 1 ทะเบียน 317504262 ขนา 76.79 ชนิดเครื่องมือ อวนลากคู่
3. เรือประมงชื่อ น.รูสดี้ ทะเบียน 48440723 ขนาด 20.93 ชนิดเครื่องมือ อวนลากแผ่นตะเฆ่
4. เรือประมงชื่อ สินรณชัย 25 ทะเบียน 584403324 ขนาด 33.53 ชนิดเครื่องมือ อวนลากแผ่นตะเฆ่
ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน และตรวจสอบชนิดสัตว์น้ำที่ได้บันทึกในสมุดบันทึกการประมง ไม่พบการกระทำความผิด ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งประาสัมพันธ์กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 1ธันวาคม 2560 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจื...
04/12/2017

วันที่ 1ธันวาคม 2560 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด ภาคตะวันตก (กาญจนบุรี) ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรีประมงอำเภอแก่งกระจาน เกษตรอำเภอแก่งกระจาน และชาวประมงบ้านท่าเรือ ต. แก่งกระจาน อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี ปล่อยพันธุปลาตะเพียนทองจำนวน 100,000 ตัว และปลาจาด จำนวน 150,000 ตัว ในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแก่งกระจาน

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หน่วย/ศูนย์: ศปท.เขต 2 (สงขลา) โดย นายจักรพงษ์ สุขใจ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที...
04/12/2017

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หน่วย/ศูนย์: ศปท.เขต 2 (สงขลา) โดย นายจักรพงษ์ สุขใจ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่รวม 6 นาย นำรถยนต์ราชการพร้อมเรือยางออกปฏิบัติงานช่วยเลหือ และมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริเวณบ้านลัดปุน อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 หน่วย/ศูนย์ นปท. ปากพนัง นครศรีธรรมราช สังกัด ศปท.เขต 2 (สงขลา) นำโดย นายอิสมะแอน อิสหมาน พร้อมเ...
04/12/2017

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 หน่วย/ศูนย์ นปท. ปากพนัง นครศรีธรรมราช สังกัด ศปท.เขต 2 (สงขลา) นำโดย นายอิสมะแอน อิสหมาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 5 นาย นำเรือยางฯออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม นำพลตรีทวี เกิดสมบูรณ์ ผู้บัญชาการมณฑลที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร พร้อมคณะ และนายวัชระ ยอดระบำ ปลัดป้องกัน อำเภอทุ่งสง แจกจ่ายถุงยางชีพ และข้าวกล่องแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่ ม.6 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ศปท. เขต 3 (กระบี่) โดย นายนพดล สิทธี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่เรือตรวจประม...
01/12/2017

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ศปท. เขต 3 (กระบี่) โดย นายนพดล สิทธี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล 605 รวม 6 นาย ออกปฏิบัติงานตามแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง พื้นที่จังหวัดกระบี่และพื้นที่ ต่อเนื่องจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต
ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบเรือประมง จำนวน 4 ลำ ดังนี้
1. เรือ ช.พิชัยลาภ 1 เครื่องมืออวนลากคู่ ทะเบียนเรือเลขที่ 585105327
2. เรือ ช.พิชัยลาภ 2 เครื่องมืออวนลากคู่ ทะเบียนเรือเลขที่ 585105301
3. เรือ ศ.ศักดิ์สังวาลเพชร 3 เครื่องมืออวนล้อมจับ ทะเบียนเรือเลขที่ 288103842
4. เรือ ช.พิชัยนำลาภ 5 เครื่องมืออวนลากคู่ ทะเบียนเรือเลขที่ 585105319
ไม่พบการกระทำความผิด พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 เรือทุกลำมีเอกสารครบถ้วนมีขนาดช่องตาอวนตามที่กำหนด มีการตรึงเครื่องส่งสัญญาร VMS และมีการแจ้งเข้า ออก กับศูนย์ PIPO

ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 นปท.ตราด/ศปท. เขต 1 (ระยอง) โดยนายชาญชัย ต้นสำโรง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน นายพลาธิป อภินั...
01/12/2017

ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 นปท.ตราด/ศปท. เขต 1 (ระยอง) โดยนายชาญชัย ต้นสำโรง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน นายพลาธิป อภินันท์ศิริ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล 322 ออกปฏิบัติงานตามแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานค้ามนุษย์ด้านการประมง โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม สำนักงานประมงจังหวัดตราด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด สถานีตำรวจน้ำ 5 กองกับการ 5 ได้ออกตรวจและควบคุม เรือประมงพาณิชย์ รวมจำนวน 8 ลำ ในทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เขตพื้นที่จังหวัดตราด โดยแบ่งประเภทเรือ ชนิดที่ใช้เครื่องมือทำการประมง อวนครอปลากะตัก จำนวน 4 ลำ และติดตามเรือสุ่มเสี่ยงอวนลากคู่ จำนวน 4 ลำ โดยตรวจสอบคนประจำเรือ รวมจำนวน 108 ราย และตรวจสอบเอกสารและเครื่องมือทำการประมงถูกต้อง ไม่พบการกระทำผิด พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นปท. ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นางนฤมล เอกเพชร เจ้าพนักงานประมงชำน...
30/11/2017

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นปท. ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นางนฤมล เอกเพชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงานเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประมง โครงการเพิ่มศักยาภาพการผลิตสินค้าประมง ฯ ห้องประชุม อบต.ครน ต.ค.ร.น. อ.สวี จ.ชุมพร ซึ่ง สนง.ประมง จังหวัดชุมพรเป็นผู้จัด

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นปท.เกาะสิมิลัน พังงา ศปท.เขต 3 (กระบี่) กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นายประสาร ศรีงาม เจ้าพน...
30/11/2017

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นปท.เกาะสิมิลัน พังงา ศปท.เขต 3 (กระบี่) กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นายประสาร ศรีงาม เจ้าพนักงานประมงชำนาญงานพร้อมเจ้าหน้าที่เรือตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา
ผลการดำเนินงาน ได้ทำการตรวจสอบเรือประมง จำนวน 1 ลำ ชื่อเรือ ต.ณรงค์ฤทธิ์ ทะเบียนเรือ 585105050 ขนาดเรือ 41.45 ตันกรอส ลูกเรือจำนวน 20 คน เครื่องมืออวนล้อมจับ ตรวจสอบเอกสารประจำเรือ และบัตรแรงงานถูกต้อง ไม่พบการกระทำผิด พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 , พ.ร.ก.การประมง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 , ประกาศกระทรวงเขตทะเลชายฝั่งฯ พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงบทกำหนดโทษหากฝ่าฝืนทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำน้ำจืด ลำปาง โดยนายหัสดิน คันธภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่...
29/11/2017

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำน้ำจืด ลำปาง โดยนายหัสดิน คันธภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 4 นาย ได้ออกปฏิบัติงานควบคุมแผนปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ผลการดำเนินงาน : ได้ตรวจยึดรื้นถอนทำลายเครื่องมือประจำที่ (บาม) และเครื่องมือกางกั้น ทางเดินสัตว์น้ำ (เอ่อ) ในหนองหลวง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน 37 จุด
ผลการคำเนินคดี : นำของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เวียงชัย ลง ปจว.ข้อ3 คดีอาญาที่ - ยึดทรัพย์ - ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น.

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นปท. ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) กองตรวจการประมง กรมประมงโดย นางนฤมล เอกเพชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป...
29/11/2017

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นปท. ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) กองตรวจการประมง กรมประมงโดย นางนฤมล เอกเพชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงานเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประมง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมง ฯ ณ อาคารโรงซ่อมและเก็บเครื่องมือประมง ม.3 (บ้านปากหมาด) ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร ซี่ง สนง. ประมงจังหวัดชุมพรเป็นผู้จัด

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นปท.สมุทรปราการ ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายสุรวุฒิเผือกผ่อง หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ไนำเ...
24/11/2017

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นปท.สมุทรปราการ ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายสุรวุฒิเผือกผ่อง หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ไนำเรือยางตรวจการณ์ออกปฏิบัติงาน ร่วมกับ สาธาณสุขจังหวัดเพชรบุรี และสาธรณสุขอำเภอบ้านลาด ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เนื่องจากได้รับการประสานงานขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดเพชรบุรี และได้แจกน้ำยารักษาโรค และถุงยังชีพแก่ผูประสบอุทกภัยในพื้นที่ ณ บ้านศาลาเขื่อน ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ทำการเฝ้าระวังและคอยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิด ต่อไป

ในวันที่ 23 - 24  พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่มณฑลทหารบกที่ 15...
24/11/2017

ในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่มณฑลทหารบกที่ 15 และสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่มณฑลทหารบกที่ 15 และสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมแจกอาหารและน้ำดื่มในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นำโดย สิบเอกกำพล ใจจันทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันและปราบปรามน้ำจืดแก่งกระจานเพชรบุรี รวม ...
24/11/2017

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นำโดย สิบเอกกำพล ใจจันทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันและปราบปรามน้ำจืดแก่งกระจานเพชรบุรี รวม 5 นาย นำเรือตรวจการประมงน้ำจืดแก่งกระจาน 04 เข้าเตรียมความพร้อมช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ อ. บ้านลาด อ. ท่าย่าง จ. เพชรบุรี และได้ร่วมกับ อบต. ท่าเสน อ. บ้านลาด จ. เพชรบุรี กรอกกระสอบทรายเพื่อแจกชาวบ้านไปทำผนังกั้นน้ำ

23/11/2017

ขอแสดงความยินดีให้กับท่าน ผอ. อรุณชัย ที่ได้รับตำแหน่งรองอธิบดี กรมประมง 👍
congratulations

วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2560 นปท.เขต 2 (สงขลา) โดยนายสมบัติ แช่มชื่น พร้อมเจ้าหน้าที นปท.เกาะเต่า สุราษฎธานี นปท.เกาะเต...
23/11/2017

วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2560 นปท.เขต 2 (สงขลา) โดยนายสมบัติ แช่มชื่น พร้อมเจ้าหน้าที นปท.เกาะเต่า สุราษฎธานี นปท.เกาะเต่า สุราษฎธานี ออกปฎิบัติงานตามแผนบูรการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง ท้องที่ทะเลอ่าวไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานีแลพื้นที่ต่อเนื่อง ผลการดำเนินงาน ปฏิบัติงานตรวจสอบใบอนุญาติทำการประมง ตรวจสอบเอกสารประจำเรือปรากฎว่าถูกต้องครบถ้วนและตรวจสอบชนิดสัตว์น้ำที่ได้บันทึกในสมุดบันทึกการทำการประมง (Fishing Logbook) ของเรือลอบหมึกสาย จำนวน 3 ลำ บริเวณเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมประชาสัมพันธ์พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และ พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ใข) แก่ชาวประมง

ในวันที่ 20 -22 พฤศจิกายน 2560 นปท.ตราด/ศปท. เขต 1 (ระยอง) โดยนายพลาธิป อภินันท์ศิริ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้ว...
23/11/2017

ในวันที่ 20 -22 พฤศจิกายน 2560 นปท.ตราด/ศปท. เขต 1 (ระยอง) โดยนายพลาธิป อภินันท์ศิริ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล 112 รวม 6 นาย ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง ในท้องที่จังหวัดตราดได้ตรวจสอบเรือประมง จำนวน 3 ลำ ผลการตรวจสอบเอกสาร คนประจำเรือ และเครื่องมือทำการประมง ถูกต้องไม่พบการกระทำผิด และได้รับประชาสัมพันธ์ พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับชาวประมง เจ้าของเรือ ที่ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เกาะหลีเป๊ะ สตูล สังกัดศูนย์ป้องกันและปาบปรามปรมงทะเลเขต 3 (...
23/11/2017

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เกาะหลีเป๊ะ สตูล สังกัดศูนย์ป้องกันและปาบปรามปรมงทะเลเขต 3 (กระบี่) กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นายประเสริฐ องศารา ตำแหน่งพนักงานเดินเรือปฏิบัติงานพร้อมด้วยเจ้าห้าที่ รวม 6 นาย ปฏิบัติตามกิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน กิจกรรมย่อยการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดสตูลและต่อเนื่องจังหวัดตรัง
ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ประเภทอวนลากคู่ จำนวน 2 ลำ และเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ จำนวน 2 ลำ ได้ตรวจเอกสารประจำเรือ เครื่องมือประมง คนประจำเรือ ถูกต้องครบถ้วน ไม่เข้าทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง และไม่พบผู้กระทำความผิด

ที่อยู่

กรมประมง
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025614691

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองตรวจการประมง กรมประมงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองตรวจการประมง กรมประมง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีการลักลอบรุนกุ้งตอนกลางคืนบริเวรชายฝั่งหมู่บ้านปากคลองตำบลเกาะเปริดสร้างความเดือดร้อนให้กับคนวางอวนวางลอบดักปูคนทีรุนกุ้งไม่เกรงกลัวกฏหมายบางคนเคยโดนจับแล้วปล่อยออกมาก็ทำอีกท้าทายตำรวจว่าไม่มีทางจับพวกเขาได้รุนกุ้งมาเป็นเดือนแล้วตำรวจไม่จับคุยโม้โอ้อวด
น่าจะอัพเดทข้อมูลบ้างนะครับ