โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ, หน่วยงานราชการ, ถนนเดชะตุงคะ, ดอนเมือง, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา#ทรงพระเจริญ
08/01/2022

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

#ทรงพระเจริญ

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

#ทรงพระเจริญ

🎄🎄Wishing you a very Merry Christmas and the happiest of New Years. ขออวยพรให้มีความสุขในวันคริสต์มาสและมีความสุขที่สุดใ...
24/12/2021
🎄🧑‍🎄Merry Christmas and Happy New Year 2022🎄🧑‍🎄RTAF Music Division

🎄🎄Wishing you a very Merry Christmas and the happiest of New Years. ขออวยพรให้มีความสุขในวันคริสต์มาสและมีความสุขที่สุดในวันปีใหม่ 2022 🎄🎄 #กองดุริยางค์ทหารอากาศ

https://youtu.be/_xDRGIw56xE

🎄🧑‍🎄Merry Christmas and Happy New Year 2022🎄🧑‍🎄RTAF Music Divisionคลิปประชาสัมพันธ์ผลงาน ดย.ทอ.ในเทศกาลคริสต์มาส ตามนโยบาย ผบ.ดย.เพื่อให้ ขรก......

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัช...
07/12/2021

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

#ทรงพระเจริญ

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

#ทรงพระเจริญ

🎼🎻🎺โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ 🎻🎹🎷📢📢📢ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน🔔🔔🔔เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศประจำปี 65โดยต้องเป็น...
06/12/2021

🎼🎻🎺โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ 🎻🎹🎷

📢📢📢ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน🔔🔔🔔

เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศประจำปี 65

โดยต้องเป็นผู้สมัครเพศชาย/หญิง
ที่มีความสามารถในการปฏิบัติเครื่องมือดนตรี ดังนี้

ผู้สมัครชาย 🙋🏻‍♂️👮‍♂️
Flute🎼
Clarinet
Oboe
Bassoon
Alto Saxophone 🎷
Tenor Saxophone 🎷
Trumpet 🎺
French Horn หรือ Mellophone
Trombone
Euphonium หรือ Baritone
Tuba หรือ Sousaphone
Percussion🥁

ผู้สมัครชาย/หญิง 🙋🏻‍♂️🙋🏼‍♀️👮‍♂️👮🏻
Violin 🎻
Viola🎻
Cello
Double Bass
Keyboard 🎹

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นชาย หรือ หญิง สถานภาพ โสด อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ(นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2547-2550)
2.คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
3.เป็นโสดไม่เคยมี สามี/ภรรยา ไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
4.มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย)
5.มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรค และความพิการของร่างกาย
6.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญา
7.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
8.ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ
9.ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย และต้องไม่เจาะหู
10.ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ
11.ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด/สารเคมีเสพติดให้โทษ
12.เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้านักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

การรับสมัคร สมัครทางออนไลน์ได้ที่ 👇🏼👇🏼👇🏽

https://rtafband.thaijobjob.com

ระบบจะทำการเปิดรับสมัคร
ในระหว่างวันที่ 13 ธ.ค.64 - 21 ม.ค.65
**ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rtafband.com
หรือ facebook.com/โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
Id line : @rtafsm

🎼🎻🎺โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ 🎻🎹🎷

📢📢📢ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน🔔🔔🔔

เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศประจำปี 65

โดยต้องเป็นผู้สมัครเพศชาย/หญิง
ที่มีความสามารถในการปฏิบัติเครื่องมือดนตรี ดังนี้

ผู้สมัครชาย 🙋🏻‍♂️👮‍♂️
Flute🎼
Clarinet
Oboe
Bassoon
Alto Saxophone 🎷
Tenor Saxophone 🎷
Trumpet 🎺
French Horn หรือ Mellophone
Trombone
Euphonium หรือ Baritone
Tuba หรือ Sousaphone
Percussion🥁

ผู้สมัครชาย/หญิง 🙋🏻‍♂️🙋🏼‍♀️👮‍♂️👮🏻
Violin 🎻
Viola🎻
Cello
Double Bass
Keyboard 🎹

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นชาย หรือ หญิง สถานภาพ โสด อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ(นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2547-2550)
2.คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
3.เป็นโสดไม่เคยมี สามี/ภรรยา ไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
4.มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย)
5.มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรค และความพิการของร่างกาย
6.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญา
7.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
8.ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ
9.ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย และต้องไม่เจาะหู
10.ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ
11.ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด/สารเคมีเสพติดให้โทษ
12.เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้านักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

การรับสมัคร สมัครทางออนไลน์ได้ที่ 👇🏼👇🏼👇🏽

https://rtafband.thaijobjob.com

ระบบจะทำการเปิดรับสมัคร
ในระหว่างวันที่ 13 ธ.ค.64 - 21 ม.ค.65
**ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rtafband.com
หรือ facebook.com/โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
Id line : @rtafsm

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมสำนึกในพระมหากร...
05/12/2021

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
อันหาที่สุดมิได้
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
นักเรียนดุริยางค์ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
อันหาที่สุดมิได้
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
นักเรียนดุริยางค์ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ สอนอะไรบ้าง จบแล้วจะทำอะไร เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย เราไปหาคำตอบกันเลยhttps://youtu.be/_vPCePM...
05/12/2021
โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ สอนอะไรบ้าง จบแล้วจะทำอะไร เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย เราไปหาคำตอบกันเลย

https://youtu.be/_vPCePMM3e8

" โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ สอนอะไรบ้าง จบดนตรีแล้วจะทำอะไร? " เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย เราไปหาคำตอบกันเลย

02/12/2021

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศขอเชิญรับชมบทเพลง
Maurice Ravel - Bolero
บรรเลงโดย นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
ควบคุมวงโดย น.ต.ธันวา ทุ่งทอง
เรียบเรียงเพลงโดย ร.อ.หญิง จิตศมน ฉัตราคม
ภาพโดย แผนกมัลติมิเดีย กองการภาพและผลิตสื่อ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

คลิปวิดิโอ "เป็นเอดส์ทำไม" จัดทำโดย นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เพื่อเป็นการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โดยได้ร...
02/12/2021
เป็นเอดส์ทำไม [วันเอดส์โลก วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔]

คลิปวิดิโอ "เป็นเอดส์ทำไม"
จัดทำโดย นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
เพื่อเป็นการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

โดยได้รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์จากการประกวดในกิจกรรมวันเอดส์โลก
ของกรมแพทย์ทหารอากาศ
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

https://youtu.be/Cjs743jAeEo

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินขอเชิญรับชมมิวสิควิดิโอเพลง "เ.....

ฝากติดตามผลงาน และเป็นกำลังใจให้น้องๆ Only Monday ด้วยนะครับ
24/11/2021

ฝากติดตามผลงาน และเป็นกำลังใจให้น้องๆ Only Monday ด้วยนะครับ

มาแรงมากจริ้งงง 👏 เพลง #ได้แต่นึกถึง จาก #OnlyMonday คว้าอันดับ 1 บนชาร์ต #IndieTop50byJOOX สัปดาห์ที่ 2 แล้ว 👍​

📌 อัปเดตเพลงฮิตประจำสัปดาห์ได้ก่อนใครที่ #JOOX ​
👉 คลิก! https://open.joox.com/s/rd?k=miBtU​

#JOOXให้คุณมากกว่าฟังเพลง

18/11/2021

วีดีทัศน์ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Photos from กองดุริยางค์ทหารอากาศ Royal Thai Air Force Music Division's post
17/10/2021

Photos from กองดุริยางค์ทหารอากาศ Royal Thai Air Force Music Division's post

สิบสาม​ ตุลา​ วันฟ้าดับพ่อลาลับ​ กลับสู่​ ณ​ แดนสรวงเสียงร่ำไห้ จากใจ​ ไทยทุกดวงน้ำตาร่วง​ ไหลริน​ สิ้นราชันย์​๑๓ ตุลาคม...
13/10/2021

สิบสาม​ ตุลา​ วันฟ้าดับ
พ่อลาลับ​ กลับสู่​ ณ​ แดนสรวง
เสียงร่ำไห้ จากใจ​ ไทยทุกดวง
น้ำตาร่วง​ ไหลริน​ สิ้นราชันย์​
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ครู บุคลากร และนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

สิบสาม​ ตุลา​ วันฟ้าดับ
พ่อลาลับ​ กลับสู่​ ณ​ แดนสรวง
เสียงร่ำไห้ จากใจ​ ไทยทุกดวง
น้ำตาร่วง​ ไหลริน​ สิ้นราชันย์​
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ครู บุคลากร และนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

28/08/2021

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศขอเชิญทุกท่านรับชมกิจกรรมบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2564
เรื่อง หยิบไทยให้ไปต่อ 🎼🎺🎷🎻

โดย คุณ เก่ง ธชย ประทุมวรรณ และ ดร.ปกรณ์ หนูยี่

ในรูปแบบออนไลน์ 🖥📽📺💻
ผ่านเพจโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564
เวลา 1300 - 1500 👨🏼‍⚕️👮‍♂️👩🏻‍🏫🧑🏼‍🎓
(สามารถเข้าชมการบรรยายผ่านเพจโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศได้ตั้งแต่เวลา 1250 น.)

กิจกรรมบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 5ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่อง ถอดรหัสการรวมวง🎼🎺🎷🎻โดย อาจารย์ ชนะศักดิ์ วงษ์วีระวินิจในรูปแบบอ...
24/08/2021

กิจกรรมบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 5
ประจำปีการศึกษา 2564
เรื่อง ถอดรหัสการรวมวง🎼🎺🎷🎻

โดย อาจารย์ ชนะศักดิ์ วงษ์วีระวินิจ

ในรูปแบบออนไลน์ 🖥📽📺💻
เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564
เวลา 1300 - 1500 👨🏼‍⚕️👮‍♂️👩🏻‍🏫🧑🏼‍🎓

กิจกรรมบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่อง ความรู้เรื่องโรคเอดส์ 👨🏼‍⚕️🤵🏻‍♀️🤵🏽👩🏻‍🔬โดย อาจารย์ สุชาติ ทองช่...
22/08/2021

กิจกรรมบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2564
เรื่อง ความรู้เรื่องโรคเอดส์ 👨🏼‍⚕️🤵🏻‍♀️🤵🏽👩🏻‍🔬

โดย อาจารย์ สุชาติ ทองช่วง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ในรูปแบบออนไลน์ 🖥📽📺💻
เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2564
เวลา 1300 - 1500 👨🏼‍⚕️👮‍♂️👩🏻‍🏫🧑🏼‍🎓

22/08/2021

กิจกรรมบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2564
เรื่อง ย้อนอดีตการประชัน สู่การประกวดดนตรีไทย 🎶 🎵🎶🎵

โดย ผอ.นิรุตติ์ หนักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จฝ

ในรูปแบบออนไลน์ 🖥📽📺💻
เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2564
เวลา 1300 - 1500 👨🏼‍⚕️👮‍♂️👩🏻‍🏫🧑🏼‍🎓

นาวาอากาศเอก สุราษฎร์ แช่มวงษ์ ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหม...
22/08/2021

นาวาอากาศเอก สุราษฎร์ แช่มวงษ์
ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีการศึกษา และเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา
นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศประจำปี 2564
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564
ณ ลานหน้าโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
#กิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ

https://youtu.be/TwlpXCfJA8oเพลงสำหรับเดือนวันแม่ คือหัตถาครองพิภพ จากสาวน้อยเสียงใส น้องขวัญ The Golden song #ภิรมย์ฤดี...
22/08/2021
คือหัตถาครองพิภพ - ขวัญ The Golden Song Ss2 ✌🏻

https://youtu.be/TwlpXCfJA8o

เพลงสำหรับเดือนวันแม่ คือหัตถาครองพิภพ จากสาวน้อยเสียงใส น้องขวัญ The Golden song

#ภิรมย์ฤดีดนตรีลูกฟ้า #สุขสันต์เดือนสิงหาเดือนวันแม่

บรรเลงโดยวง ดุริยางค์ทหารอากาศ คอนเสิร์ตภิรมย์ฤดี ดนตรีลูกฟ้า 💙- 28 มีนาคม 2564

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันแม่แห่งชาติวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป...
12/08/2021

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันแม่แห่งชาติ
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันแม่แห่งชาติ
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่อง จิตวิทยา และแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ 👮🏻‍♀️🧑🏼‍🎓🧑🏼‍⚕️👨🏽‍🎓โ...
28/07/2021

กิจกรรมบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2564
เรื่อง จิตวิทยา และแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ 👮🏻‍♀️🧑🏼‍🎓🧑🏼‍⚕️👨🏽‍🎓

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ อาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ในรูปแบบออนไลน์ 🖥📽📺💻
เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564
เวลา 1300 - 1500 👨🏼‍⚕️👮‍♂️👩🏻‍🏫🧑🏼‍🎓

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #ทรงพระเจริญ
28/07/2021

๒๘ กรกฎาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
#ทรงพระเจริญ

๒๘ กรกฎาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
#ทรงพระเจริญ

กิจกรรมบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่อง Chamber Music (ดนตรีแชมเบอร์) 🎷🎻🎺โดย อาจารย์ ดำริห์ บรรณวิทยกิ...
13/07/2021

กิจกรรมบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2564
เรื่อง Chamber Music (ดนตรีแชมเบอร์) 🎷🎻🎺

โดย อาจารย์ ดำริห์ บรรณวิทยกิจ ผู้รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ในรูปแบบออนไลน์ 🖥📽📺💻
เมื่อวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2564
เวลา 1300 - 1500 🎻🎺🎷

ศิษย์เก่าจากโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ฝากติดตามผลงานน้องๆด้วยครับ
05/06/2021

ศิษย์เก่าจากโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ฝากติดตามผลงานน้องๆด้วยครับ

New Gen 21 สัปดาห์นี้ บอกเลยว่าจะร้อนระอุไปทั่วทุกอณูด้วยท่วงทำนองแห่งดนตรีร็อคจากวงดนตรี 3 ชิ้นรุ่นใหม่ที่เราภูมิใจนำเสนอนามว่า “Only Monday” ที่ผ่านโครงการ GMM Audition และตบเท้าก้าวเข้าสู่บ้าน Gene Lab จนล่าสุดปล่อยซิงเกิลแรก “สองมาตรฐาน” ออกมาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ

“ผมมีความฝันอยากให้อุตสาหกรรมเพลงไทยรุ่งเรืองเหมือนยุคอาเต๋อ (เรวัต พุทธินันทน์)” นี่คือคำบอกกล่าวจาก ธีร์-ทีปกร คำสุรีย์ มือกีตาร์และนักร้องนำ ร่วมด้วยอีก 2 สมาชิกอย่าง เฟรม-คฑาวุธ ขำทอง ในตำแหน่งมือกลอง และ มือเบสอย่าง โปรด-วริศ สาระเขตต์ ที่อยากให้วงดนตรี Only Monday เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักฟังเพลง และกลายเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศไทยและชาวต่างชาติ

ใครจะไม่เชื่อก็แล้วแต่ ทว่าความฝันในย่อหน้าที่แล้วคือความรู้สึกนึกคิดของเด็กไทยวัย 18-19 ปีที่ก่อตั้งวงภายในโรงเรียนดนตรีที่พวกเขาเรียนด้วยกัน และด้วยความที่ได้ซ้อมกันเพียงแค่วันจันทร์ ชื่อ Only Monday จึงถูกสถาปนาขึ้นจากรุ่นพี่ที่ควบคุมวง ณ ตอนนั้นนั่นเอง

จากแนวดนตรีป๊อป อาร์แอนด์บี ซิตี้ป๊อป ซินธ์ป๊อป ที่ Only Monday ทดลองเล่นมาโดยตลอด ธีร์-เฟรม-โปรด ย้อนกลับไปนึกถึงฟีลลิ่งในวันแรกที่พวกเขาเล่นดนตรีด้วยกันและพบว่า ลายเซ็นของวงดนตรีวงนี้คือความสนุก ความมันแบบร็อคๆ ท้ายที่สุด 3 หนุ่มจึงเลือกดนตรีอัลเทอร์เนทีฟเข้ามาผสมผสาน กลายเป็นดนตรีอินดี้ร็อคทางเลือกสมัยใหม่ ที่มีความแมสติดหูอยู่ในเพลงไม่น้อย

อาจจะบอกได้ว่า “สองมาตรฐาน” เป็นซิงเกิลเปิดตัวของ Only Monday ที่สะใจ สะอารมณ์ ดุเดือดเอาการ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่ตรงไปตรงมาที่ว่าด้วยคำว่า สองมาตรฐาน ที่สื่อได้ถึงความรัก หน้าที่การงาน หรือแม้แต่ชีวิต ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากชีวิตจริงของ ธีร์ ในขณะที่พาร์ตดนตรีก็ดุดัน หนักแน่น ริฟฟ์กีตาร์ที่ฟังแล้วต้องโยกหัวตาม เบสและกลองชุดที่มันไม่แพ้กัน กลายเป็นเพลงแนะนำตัวที่บอกถึงตัวตนของ Only Monday ได้อย่างถึงอกถึงใจ

ในขณะที่มิวสิควิดีโอ “สองมาตรฐาน” ก็เดือดดาลไม่แพ้กันด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ทุ่มสุดตัวของสมาชิกวง ไม่ว่าอุณหภูมิจะร้อนระอุเพียงใดก็ไม่หวั่น กับสัญลักษณ์ที่ซ่อนเอาไว้ใน MV เพียบ ทั้งเด็กน้อยที่เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ ที่ไปเปิดคัมภีร์สองมาตรฐาน Only Monday จึงค่อยๆ เล่าว่า “คำๆ นี้” คืออะไรกันแน่ แถมทั้ง 3 หนุ่มยังแอบบอกว่า เจอเรื่องลี้ลับกลางกองถ่าย เมื่อทีมงานจุดไฟตามคิวไม่ติด ถึงกับต้องไหว้เจ้าที่ พยายามทำทุกอย่างให้ไฟติดอีกต่างหาก

ใครยังไม่ได้รับชม MV #สองมาตรฐาน คลิกเลยที่ https://youtu.be/-CeWY7AnUxY และสามารถติดตามผลงานของ Only Monday ได้ทุกช่องทางของ Gene Lab และ GMM Grammy

ฟังแล้วจะโยกหัวตามแบบสุดเหวี่ยง...​ ก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกนะ :)

#NewGen21 #OnlyMondayBand #GeneLab #GMMGrammy

Only Monday Band

โครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2563 ณ วัดถ้ำเสือ ศูนย์พัฒนาไม้ดอกไม้หอมไทย และ อุทยานปร...
26/04/2021

โครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2563 ณ วัดถ้ำเสือ ศูนย์พัฒนาไม้ดอกไม้หอมไทย และ อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564นาวาอากาศเอก สุราษฎร์ แช่มวงษ์ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินเป็นประธ...
26/04/2021

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564
นาวาอากาศเอก สุราษฎร์ แช่มวงษ์
ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
กับนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ รุ่นที่ 37
ที่ได้รับการแต่ตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี

พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มี
คะแนนผลการเรียนยอมเยี่ยม จำนวน 3 คน ได้แก่
1.จ่าอากาศตรี ทิชานนท์ อ่อนแสงงาม
2.จ่าอากาศตรี หญิง พัฒน์นรี จุลศักดิ์เจริญ
3.จ่าอากาศตรี คฑาวุธ ขำทอง

คะแนนความประพฤติดีเด่น จำนวน 1 คน ได้แก่
1.จ่าอากาศตรี อภิรักษ์ ชวนกระโทก
#ขอแสดงความยินดีกับจ่าอากาศตรีใหม่ทุกคนด้วยครับ👏😊🎸🏆🎊🎇

13/04/2021
ภิรมย์ฤดี-ดนตรีลูกฟ้า

คอนเสิร์ต "ภิรมย์ฤดี-ดนตรีลูกฟ้า"
จัดโดยโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
จะทำการออกอากาศอีกครั้ง (Re-Run)
ในวันอังคารที่ 13 เมษายน 2564
ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ขอเชิญท่านผู้ฟังร่วมทำบุญ
กับหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ผ่านบัญชี
"กองทุนอาทรประชานาถ"
ธนาคารทหารไทย สาขาลพบุรี
เลขที่บัญชี 304-2-41277-9

คอนเสิร์ต "ภิรมย์ฤดี-ดนตรีลูกฟ้า"จัดโดยโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศจะทำการออกอากาศอีกครั้ง (Re-Run)ในวันอังคารที่ 13 เมษาย...
12/04/2021

คอนเสิร์ต "ภิรมย์ฤดี-ดนตรีลูกฟ้า"
จัดโดยโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
จะทำการออกอากาศอีกครั้ง (Re-Run)
ในวันอังคารที่ 13 เมษายน 2564
ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญท่านผู้ฟังร่วมทำบุญ
กับหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ผ่านบัญชี
"กองทุนอาทรประชานาถ"
ธนาคารทหารไทย สาขาลพบุรี
เลขที่บัญชี 304-2-41277-9

คอนเสิร์ต "ภิรมย์ฤดี-ดนตรีลูกฟ้า"
จัดโดยโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
จะทำการออกอากาศอีกครั้ง (Re-Run)
ในวันอังคารที่ 13 เมษายน 2564
ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญท่านผู้ฟังร่วมทำบุญ
กับหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ผ่านบัญชี
"กองทุนอาทรประชานาถ"
ธนาคารทหารไทย สาขาลพบุรี
เลขที่บัญชี 304-2-41277-9

๕ เมษายน ๒๕๖๔เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๗๐ ป...
05/04/2021
อุบลรัตน์ - ชวลีย์ ช่วงวิทย์ (แผ่นครั่ง speed 78)

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๗๐ ปี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

https://youtu.be/YdlIAlObHG4

อุบลรัตน์ - ชวลีย์ ช่วงวิทย์คำร้อง: แก้ว อัจฉริยะกุลทำนอง: สริ ยงยุทธวงดนตรี กรมประชาสัมพันธ์

04/04/2021

ทางโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศขออภัยเป็นอย่างสูง เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคในวันนี้จึงไม่สามารถทำการแพร่ภาพสด คอนเสิร์ต ภิรมย์ฤดี ดนตรีลูกฟ้าได้ และจะทำการแพร่ภาพสดในโอกาสต่อไป

" ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2564 " >>>> ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านการคัดเ...
26/03/2021

" ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2564 "

>>>> ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านการคัดเลือกตัวจริง จำนวน 12 คน มารางานตัวทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ในวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 0900-1600 น. ณ ห้องประชุมกองดุริยางค์ทหารอากาศ

***หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

รายเอียดเพิ่มเติมของเอกสารได้ที่
https://rtafband.thaijobjob.com

ที่อยู่

ถนนเดชะตุงคะ, ดอนเมือง, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

025348870

เว็บไซต์

http://www.rtafband.com

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เป็นทหารเกณฑ์ สามารถที่จะเข้าร่วมดุริยางทหารอากาศได้ไหมๆ
ข้าราชการครู....นดอ. ศึกษาดูงาน #อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ๕ ก.พ.๖๒
ชอบมากครับ อยากให้หลานชายเข้ามาเรียนที่นี่ แต่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับการรับสมัครและวิธีการสอบคัดเลือก
ผมจะไปให้ได้ ผมจะไปให้ถึงที่นี้ไห้ได้คับ
ติดตามเพจ สโมสร นักเรียนจ่าอากาศ รุ่น ๕๐ และข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพี่น้องนจอ. ได้ที่นี่เลย 🤗🤗 https://www.facebook.com/ATTS50.RTAF/
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์.....😍😍😍 #พระนครคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ #ลดครึ่งราคา🤑🤑 #อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดี ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มิถุนายน 2560 #สุขภาพไว้ใจให้เราดูแล #แพทย์แผนไทยประยุกต์ #ยาไทย #สมุนไพร #เจ็บป่วยคราใดใช้ยาไทยก่อนไปพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ควรนัดหมายล่วงหน้า จาก สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร