Clicky

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ, หน่วยงานราชการ, ถนนเดชะตุงคะ, ดอนเมือง, กรุงเ, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

25/01/2023

Graduate Recital 2023
นดอ.ศิริวิชชา เมืองเหนือ, Tuba

• Concerto for Tuba and Orchestra : Alexander Arutiunian
• Benediction Euphonium Tuba Quartet : John Stevens

🗓️วันที่ 31 มกราคม 2566
🏠ห้องประชุมใหญ่กองดุริยางค์ทหารอากาศ


#โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
#พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

C-123B
พ.ศ.2507 กองทัพอากาศได้รับเครื่องบิน C-123B ตามโครงการช่วยเหลือทางทหารจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น บ.ลำเลียงขนาดกลาง และสามารถดัดแปลงเป็น เครื่องบินโดดร่ม เครื่องบินลำเลียงพัสดุภัณฑ์ทั่วไป โดยกำหนดแบบเป็น “เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 4 (บ.ล.4)” ใช้ปฏิบัติภารกิจทางทหารเมื่อยามที่ประเทศแวดล้อมไปด้วยภัยคุกคาม เคยประจำการ ณ กองบิน 6

24/01/2023

Greaduate Recital 2023
นดอ.หญิง ชุติภา รมณีย์, Cello

• Cello Suite No.3 Allemande : Johann Sebastian Bach
• Vocalise , Op.34, No.14 : Sergei Rachmaninoff
• Danse Rustique, Op.20, No.5 : William Henry Squire

🗓️วันที่ 31 มกราคม 2566
🏠ห้องประชุมใหญ่กองดุริยางค์ทหารอากาศ


#โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
#พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

กองทัพอากาศเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคเครื่องบินไอพ่น เมื่อ พ.ศ.2498 โดยประเทศสหรัฐอเมริกามอบเครื่องบินฝึกแบบ T-33 (Lockhead T-33A) เป็นเครื่องบินฝึกไอพ่น 2 ที่นั่ง ให้และกำหนดชื่อเรียกว่า บ.ฝ.11 (เครื่องบินฝึกแบบที่ 11)
เครื่องบิน ที-33 (T - 33) เป็นเครื่องบินฝึกแบบไอพ่น 1 เครื่องยนต์ ลำตัวกลมเรียว หัวแหลม ท่ออากาศเข้าอยู่ข้างลำตัวทั้งสองด้าน ปีกติดใต้ลำตัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด แพนหางระดับติดที่โคนแพนหางดิ่ง มีลักษณะเช่นเดียวกับปีก แพนหางดิ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายมนกลม ฐานพับเก็บได้หมด ประจำการ พ.ศ.2498- 2537

24/01/2023

Graduate Recital 2023
นดอ.วันฉัตร สายน้ำทิพย์, Euphonium

Pantomime Euphonium Solo : Philip Sparke
Benediction For Euphonium Tuba Quartet : John Stevens

🗓️วันที่ 31 มกราคม 2566
🏠ห้องประชุมใหญ่กองดุริยางค์ทหารอากาศ


#โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
#พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

🛩️เครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ 1 (บ.ขฝ.1) พ.ศ.2535 กองทัพอากาศได้จัดซื้อเครื่องบินฝึกไอพ่นแบบ Aero L-39 ZA/ART จากสาธารณรัฐเช็ก จำนวน 36 เครื่อง โดยได้รับปรับปรุงให้ทันสมัยและมีขีดความสามารถในการใช้อาวุธแบบตะวันตกก่อนเข้าประจำการ นำมาปฏิบัติภารกิจฝึกนักบินขับไล่ (FighterLead-In Trainer) และปฏิบัติการรบ กำหนดชื่อเป็นเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ 1 (บ.ขฝ.1) ประจำการ : 2537 – ปัจจุบัน

23/01/2023

Graduate Recital 2023
นดอ.หญิง วรางคณา สุขสา, Violin

📀 Romance for Violin and Piano
Op.23 : Amy beach
📀 Cinema paradiso (Love Theme) : Ennio Morricone
📀 Libesleid (Love's sorrow)
:Fritz Kreisler

🗓️วันที่ 31 มกราคม 2566
🏠ห้องประชุมใหญ่กองดุริยางค์ทหารอากาศ


#โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
#พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

บต.ล.7 Arava
เครื่องบินชุดนี้ทางกองทัพอากาศได้สั่งซื้อจากประเทศอิสราเอลจำนวน 3 ลำ เป็นเครื่องบินใบพัด 2 เครื่องยนต์ และนำมาติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติม มีชื่อรหัสว่า พุธโธ ธัมโม สังโฆ เครื่องบินทั้ง 3 ลำ ปรากฏสายตาต่อสาธารชนน้อยมาก เรียกได้ว่าไม่มีการนำมาโชว์ตัวเลย ประชาชนทั่วไปอาจได้เห็นบ้างตามลานจอดของสนามบินกองทัพอากาศที่ต้องใช้รันเวย์เดียวกับสนามบินพาณิชย์ ตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องพักผ่อน หลังจากที่รับใช้ชาติมาเป็นเวลานานในภารกิจต่าง ๆ
เข้าประจำการ พ.ศ.2522-2558

23/01/2023

Graduate Recital 2023
นดอ.ก้องภพ คำชวนชื่น, Clarinet

💜Solo de concours : Andŕe Messager
🗼Un americano de Pagiri : George Gershwin
💕Concert Piece no.2 in D minor : Felix Mendelssohn

🗓️วันที่ 31 มกราคม 2566
🏤ณ ห้องประชุมใหญ่กองดุริยางค์ทหารอากาศ


#โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
#พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

🛩️Piper L-4 ได้เข้าร่วมในการรบในสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีหน้าที่หลักคือการลำเลียงขนส่ง หรืออาจจะมีการติดตั้งอาวุธสำหรับต่อต้านรถถัง เนื่องด้วยมีน้ำหนักเบา จึงทำให้การบินขึ้นใช้เวลาและระยะทางที่ไม่มาก หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2490 กองทัพอากาศ จำเป็นต้องซื้อเครื่องบินเหลือใช้สงครามจากฝ่ายสัมพันธมิตรเข้าประจำการเป็นจำนวนมาก เครื่องบินเหล่านี้ได้แก่ เครื่องบินสื่อสาร 2 ที่นั่ง Piper L-4 เป็นเครื่องบินสื่อสาร จากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 42 เครื่อง กำหนดชื่อเป็น บ.ส.3 (เครื่องบินสื่อสารแบบที่ 2)

22/01/2023

การเตรียมตัวสำหรับการสอบภาควิชาการในวันจันทร์ที่ 23 ม.ค.66
รายงานตัว 12.00น.

1. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

2. เตรียมการตรวจ ATKอนุโลมให้ผู้สมัคร ตรวจ ATK ด้วยตนเองภายใน24 ชั่วโมง
ก่อนเวลารายงานตัวเข้าสอบภาคปฏิบัติ โดยแสดงผลตรวจด้วยรูปถ่ายATKและบัตรประจำตัวสอบที่ระบุวันเวลาในการตรวจ

3. บัตรประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนของผู้สมัคร

4. อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าสอบดินสอ 2B ปากกา ยางลบ กบเหลาดินสอ น้ำยาลบคำผิด

โปรดศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการสอบภาควิชาการให้เรียบร้อยก่อนทำการทดสอบ
โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
02- 5348870

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ขอแสดงความยินดีกับ นดอ.หญิง ณัฐธิดา เหม็นศิริ ชั้นปีที่ 1 เข้ารับรางวัล...
21/01/2023

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ขอแสดงความยินดีกับ นดอ.หญิง ณัฐธิดา เหม็นศิริ ชั้นปีที่ 1 เข้ารับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ความสามารถระดับเหรียญทอง ในการประกวดดนตรี Bangkok Christian College Music Competition 2022 ประเภทเครื่องเป่าสากลระดับ Class A ประเภทเครื่องดนตรี Flute เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

21/01/2023

Graduate Recitals 2023
นดอ.หญิง ช่อผกา อรุณศรี, Violin

•Scène de ballet, Op.100 : Charles de Bériot

🗓️วันที่ 31 มกราคม 2566
🏠ณ ห้องประชุมใหญ่กองดุริยางค์ทหารอากาศ


#โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
#พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

🛩️AVRO 748🛩️
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2508 เครื่อง AVRO 748 หมายเลข 11-111 ได้ทำการวิ่งขึ้นจากสนามบินที่โรงงานวูดฟอร์ด และมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2508 และเข้าประจำการ ณ กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2508 นับเป็น AVRO 748 เครื่องแรกที่เข้าประจำการ และเวลาต่อมาได้มีการเข้าประจำการ AVRO 748 หมายเลข 99-999 และ AVRO 748 หมายเลข 303/304/305/306 นับจากวันแรกจนถึงวันนี้ เป็นเวลายาวนานที่เครื่อง AVRO 748 ได้รับใช้กองทัพอากาศในภารกิจอากาศยานพระราชพาหนะ และต่อมาเป็นอากาศยานรับส่งบุคคลสำคัญ อากาศยานลำเลียงทางอากาศ ตามลำดับ นับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559 รวมเวลาทั้งสิ้นเป็นเวลา 51 ปี 2 เดือน 11 วัน และมีชั่วโมงทำการบินรวมทั้ง 6 ลำที่รับใช้กองทัพอากาศทั้งสิ้น 161,785 ชั่วโมง

20/01/2023

Graduate Recital 2023
นดอ.ยสินทร ผมหอม, Percussion.

Program
Blues for Gilbert - Mark Glentworth.

GITANO - Alice Gomez.

Timpani Solo Episode 1 "Episode Begins" - Paopun Amnatham.

Mecanique - Michael Burritt.

🗓️วันที่ 31 มกราคม 2566
🏠ห้องประชุมใหญ่กองดุริยางค์ทหารอากาศ


#โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
#พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

F-16A Fighting Falcon
กองทัพอากาศจัดหาเครื่องบินขับไล่ยุคที่ 4 แบบ F-16A/B ฝูงบินแรกจากสหรัฐอเมริกา เข้าประจำการเมื่อ พ.ศ. 2531 ตามด้วยฝูงบินที่ 2 และ 3 ใน พ.ศ. 2538 และพ.ศ.2545 ตามลําดับกําหนดชื่อเป็น บ.ข.19 สําหรับรุ่นที่นั่งเดี่ยว ( F16-A ) และบ.ข.19ก( F16-B ) สําหรับรุ่น 2 ที่นั่ง เข้าประจําการ : พ.ศ. 2531- ปัจจุบัน.

20/01/2023

Graduate Recital 2023
นดอ.จักรวาล อุยานุวัฒน์,Trombone

📚Program
T.bone concerto : Johan de meij

👉🏻วันที่31 มกราคม 2566👈🏻
🏘️ห้องประชุมใหญ่กองดุริยางค์ทหารอากาศ👏🏻


#โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
#พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

Gripen 39 C/D เครื่องบินขับไล่แบบที่ 20/ก (บ.ข.๒๐/ก) กองทัพอากาศจัดหาเครื่องบินขับไล่ยุคที่ 4.5 แบบกริเพน ซี/ดี จากประเทศสวีเดน จำนวน 1 ฝูงบิน เข้าประจำการเมื่อ พ.ศ.2554 กำหนดชื่อเป็น บ.ข.๒๐ สำหรับรุ่นที่นั่งเดี่ยว (กริเพน ซี) และ บ.ข.๒๐ก สำหรับรุ่นสองที่นั่ง (กริเพน ดี) ต่อมาในปี พ.ศ.2555 กองทัพอากาศสวีเดน มอบเครื่องบิน กริเพน เอ หมายเลข 39178 สำหรับตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์กองทัพอาศและการบินแห่งชาติ เพื่อร่วมฉลองในโอกาส 100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ
ประจำการ : พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน

19/01/2023

Graduate Recital 2023
นดอ.อลีนา เอี่ยมลำนำ, Violin

🎻Violin Concerto No.1 in G minor 1st Mov. : Max Bruch
🎻Obivion for Violin and Piano : Astro Piazzolla

🗓️วันที่ 31 มกราคม 2566
🏠ห้องประชุมใหญ่กองดุริยางค์ทหารอากาศ


#โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
#พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

Percival P.54 Survey Prince 3A (บ.ต.๑) กองทัพอากาศได้รับโอนเครื่องบินถ่ายภาพทางอากาศแบบ เพอร์ซิวาล พรินซ์ 3 A จากกรมแผนที่ทหารบก 1 เครื่องเมื่อ พ.ศ.2498 กำหนดแบบเป็น บ.ต.๑ เป็นเครื่องบินที่สร้างจากประเทศอังกฤษ มีภารกิจในการถ่ายภาพทำแผนที่ และการสำรวจทางอากาศ ประจำการ พ.ศ.2498 – 2503

18/01/2023

Graduate Recital 2023
นดอ.ภาณุวัฒน์ เอกวานิช Tuba

• Concerto for Bass Tuba and Orchestra in F minor : Ralph Vaughan Williams
• Nocturno Op7 : Franz Strauss
• Benediction Euphonium Tuba Quartet : John Stevens

🗓️วันที่ 31 มกราคม 2566
🏠ห้องประชุมใหญ่กองดุริยางค์ทหารอากาศ


#โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
#พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

✈️Beechcraft C-45B/F หรือ Expediter(บ.ล.๑)
เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 1
พ.ศ.2490 กองทัพอากาศจัดซื้อเครื่องบินลำเลียงแบบ ซี-๔๕ บี/เอฟ เอ็กซ์พิไดเตอร์ จากสหรัฐอเมริกา จำนวน ๗ เครื่อง เป็นเครื่องบินลำเลียงแบบแรกของไทย เข้าประจำการในกองบินลำเลียง มีภารกิจในการลำเลียง การส่งกลับสายการแพทย์ และการลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ ปี 2507 มีการโอน บ.ล.1 จำนวน 2 เครื่อง ให้โรงเรียนการบิน เพื่อใช้ในการฝึกต้นหน ประจำการ พ.ศ.2490–2514

18/01/2023

Graduate Recitals 2023
นดอ.คณุตม์ กรกุม, Viola

📀F.A.Hoffmeister Viola Concerto in D Major : F.A.Hoffmeister
📀Album Leaves : Hans Sitt

🗓️วันที่ 31 มกราคม 2566
🏡ณ ห้องประชุมใหญ่กองดุริยางค์ทหารอากาศ


#โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
#พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

Curtiss BF2C Goshawk (เครื่องบินขับไล่แบบที่ 10) เป็นเครื่องบินนั่งเดี่ยวปีกสองชั้นของกองทัพเรือสหรัฐในช่วงทศวรรษที่ 1930 และเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบินรุ่น Hawk Series ที่ผลิตโดย Curtiss Airplane and Motor Company สำหรับกองทัพอเมริกันและกองทัพอากาศซื้อกรรมสิทธิ์มาสร้าง ประจำการ: พ.ศ.2478-2492

17/01/2023

Graduate Recitals
นดอ.ณรงค์ เพ็ชรทอง, Clarinet

📕Concerto no.1 for Clarinet and Piano : Carl Maria von Weber
📗Fantasy for Clarinet : Malcolm Arnold
📘Concert Piece no.2 D minor op.114 for Two Clarinet & Piano : Felix Mendelssohn

🗓️วันที่ 31 มกราคม 2566
🏡ณ ห้องประชุมใหญ่กองดุริยางค์ทหารอากาศ


#โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
#พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

Dornier Alpha jet A เครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 (บ.จ.7) กองทัพอากาศจัดซื้อเครื่องบินโจมตีขนาดเบาอัลฟาเจ็ต A จากประเทศเยอรมนี 25 เครื่อง กำหนดชื่อเป็น บ.จ.7 ซึ่งนอกจากภารกิจทางการรบแล้ว ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์ยิงกระสุนซิลเวอร์ไอโอไดอ์ สำหรับทำฝนหลวง ประจำการ พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน

15/01/2023

👶🏻Children’s Day 2023 👫👨‍👩‍👧‍👦Flash Mob Museum

🏤Royal Thai Air Force School of Music
🎻Pomp and Circumstance No.1 : Sir Edward Elgar
🎼อำนวยเพลง
พ.อ.ต.ภูมิพัฒน์ ตั้งวัฒนมงคล

🎬ถ่ายทำ-ตัดต่อ
พ.อ.อ.ณรัชต์ เหลืองวิเชียรฉาย
พ.อ.อ.ปรัชญา โชคชัย
จ.อ.เตชิต พระปัญญา
👨‍🏫ควบคุมการผลิต
น.ท.พิรุณ เจ๊ะวงศ์
น.อ.ยิ่งศักดิ์ เรืองฉาย

Live Recording 14/01/2566,1330 by iPhone13 Pro

#โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
#พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
#วันเด็กแห่งชาติ2566

การเตรียมตัวสำหรับการสอบปฏิบัติรอบเครื่องดนตรี
14/01/2023

การเตรียมตัวสำหรับการสอบปฏิบัติรอบเครื่องดนตรี

13/01/2023

Graduate Recitals 2023
นดอ.หญิง พิชชุดา อาจชัยธร, Violin

🦋Butterfly Lovers Violin Concerto : He Zhanhao & Chen Gang
💃Libertango : Astor Piazzolla

🗓️วันที่ 31 มกราคม 2566
🏡ณ ห้องประชุมใหญ่กองดุริยางค์ทหารอากาศ


#โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
#พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
📸 บิ๊ก ลมกรด

F-5
กองทัพอากาศได้รับมอบเครื่องบินขับไล่ 2 ที่นั่ง แบบเอฟ-5 มีจำนวน 2 เครื่อง จากสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. 2509 กำหนดแบบเป็น บ.ข.18ก. นับเป็นเครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียงแบบแรกของไทย เครื่องบินที่ตั้งแสดง ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติเครื่องนี้ เป็นเครื่องบินขับไล่ในตระกูลเอฟ-5 เครื่องแรกจากสายการผลิต เข้าประจำการในปี พ.ศ 2509-2550

13/01/2023

Graduate Recital 2023
นดอ.หญิง วณิชชา อนุรักษ์, Cello

Cello suite 2 Prelude : Bach
Cello suite 2 Allemande : Bach
Sonata for Cello and Piano, III.Largo : Chopin

🗓️วันที่ 31 มกราคม 2566
🏠ห้องประชุมใหญ่กองดุริยางค์ทหารอากาศ


#โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
#พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
📸 บิ๊ก ลมกรด

เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 11 (บ.ล.11)
เครื่องบินโดยสาร Boeing 737-200 เป็นเครื่องบินพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในช่วงปี พ.ศ.2526-2531 และ 2536-2537 โดยกองทัพอากาศได้มีการจัดหาเข้าประจำการเมื่อปี พ.ศ.2525 บรรจุเป็น เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 11 (บ.ล.11) และได้รับหมายเลขเครื่องพิเศษ 22-222 ก่อนจะได้ชื่อเล่นว่า วิหคตอง2

Boeing 737-200 ยังใช้งานเป็นเครื่องบินพระที่นั่งสำรองและทำภารกิจลำเลียงต่าง ๆ จนกระทั่ง ปลดประจำการไปเมื่อปี พ.ศ. 2547 และย้ายเข้ามาจัดแสดงในพิพิธภัณย์กองทัพอากาศ ในปัจจุบัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติและข้อเขียน ของบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖****** หมา...
12/01/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติและข้อเขียน ของบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖

****** หมายเหตุข้อ ๒.๑๐ อนุโลมให้ผู้สมัคร ตรวจ ATK ด้วยตนเองภายใน ๒๔ ชั่วโมงก่อนเวลารายงานตัวเข้าสอบภาคปฏิบัติ โดยแสดงผลตรวจด้วยรูปถ่ายATK และบัตรประจำตัวสอบที่ระบุวันเวลาในการตรวจ ******

นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศหญิง อลีนา เอี่ยมลำนำ ชั้นปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 เข้ารับโล่เก...
12/01/2023

นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศหญิง อลีนา เอี่ยมลำนำ ชั้นปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 เข้ารับโล่เกียรติยศจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ก่อนเข้าศึกษาที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศหญิง อลีนา เอี่ยมลำนำ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์คอนแวนต์ ในขณะศึกษาอยู่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษาในโครงการ iStudy ณ ประเทศแคนนาดา ปัจจุบันกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ชั้นปีที่ 3 เครื่องดนตรีเอก Violin

ผลงานด้านดนตรีในระดับชาติ และนานาชาติ
- ปัจจุบันเป็นสมาชิกวง Siam Sinfornetta
-เข้าร่วมการประกวด Hong Kong international Music & Art Festival ได้รับรางวัล Distinction
-เข้าร่วมการประกวด Sugree Charoensook International Music Competition ได้รับรางวัล Shining Star Prize
-เข้าร่วมการประกวด Valaya Alongkorn Music Competition ได้รับรางวัลเหรียญทอง

#ขอเชิญชวน น้องๆ หนูๆ และผู้ปกครองทุกท่านร่วมงาน #วันเด็กแห่งชาติ66 ที่.. #พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติในวันเส...
09/01/2023

#ขอเชิญชวน น้องๆ หนูๆ และผู้ปกครองทุกท่าน
ร่วมงาน #วันเด็กแห่งชาติ66 ที่..
#พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 👨‍👩‍👧‍👦
ตั้งแต่เวลา 07:00-16:00 น.

พบกับกิจกรรมและการแสดงสุดว้าว✨
- การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากวงดุริยางค์ ทอ. 🎷
- การตั้งแสดงโดรน 🛩
- การแสดงสุนัขทหาร 🐕‍🦺
- การแสดงเครื่องบินบังคับวิทยุ 🎮
- การปฏิบัติการของเครื่องบิน C-47 Simulation 💺
- การแสดงจากวงไอดอลกรุ๊ป BERRY BERRY 🎼
- การแสดงดนตรีจากศิลปิน KJ 🎤
- การแสดงจากโรงเรียนต่างๆ 🤹🏻‍♀️
- การเดินแบบเครื่องแต่งกายทหารอากาศ 💂‍♂️
- กิจกรรม Flight Simulators 👩🏻‍🚀
- กิจกรรมการระบายสีเครื่องบิน 🎨
- กิจกรรมการพับเครื่องบินกระดาษ 🚀
- การขึ้นเครื่องบิน Boeing และ Avro ✈️
- การจัดแสดงรถหุ้มเกราะ 🛞
- การแสดงแฟนซีดริล 🗡
- การแสดงกระบี่กระบอง ⚔️
- การแสดงรถจักรยานยนต์ผาดโผน 🏍
- กิจกรรม Walk Rally 🎁
- การแต่งกาย Cosplay นักบิน 👩🏼‍✈️และอื่นๆ
⭐️⭐️⭐️ติดตามกำหนดการที่ช่องทาง⭐️⭐️⭐️
Facebook : พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
Tiktok : rtaf_museum

09/01/2023

ดุดันไม่เกรงใจใคร​!! 💯💥🔥

งานวันเด็กปีนี้ ทอ.จัดเต็มกว่าทุกครั้ง​ เตรียมตัวพบกับความตื่นเต้นเร้าใจของการแสดงภาคอากาศ​
เพื่อการแสดงการบินอย่างเต็มที่ และความปลอดภัยสูงสุด​ จึงขอย้ายไปจัดที่โรงเรียนการบิน​ กำแพงแสน​ แล้วพบกันวันเสาร์ที่​ ​14 ม.ค.66 นี้

รอติดตามตารางการแสดง และตารางรถรับส่งได้ต่อไป

#​วันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศปี66

01/01/2023

🎉ส่งสุขปีใหม่จากใจ นดอ. 👶🏻

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน และครอบครัว ประสบแต่ความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย จดจำทุกความทรงจำที่ดีที่ได้สร้างไว้ในปีนี้ และขอให้ชีวิตในปีหน้า เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ดี สวัสดีปีใหม่ 2566

🙏🏻บทเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่
🎼ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
📝คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
🎤🎻ขับร้องและบรรเลง: นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

ผู้บัญชาการทหารอากาศ อวยพรปีใหม่ 2566 แด่กำลังพลทหารอากาศและครอบครัว บทเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่ ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระบร...
31/12/2022
ผู้บัญชาการทหารอากาศอวยพรปีใหม่ 2566

ผู้บัญชาการทหารอากาศ อวยพรปีใหม่ 2566 แด่กำลังพลทหารอากาศและครอบครัว

บทเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่
ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ขับร้องโดย: พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และครอบครัว
เรียบเรียงและบรรเลง: กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

https://youtube.com/watch?v=kQMZ8dkmTYE&si=EnSIkaIECMiOmarE

บทเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่ ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คำร้อ...

🗓️วันสุดท้ายสำหรับการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2566เพื่อให้การสมัคร...
30/12/2022

🗓️วันสุดท้ายสำหรับการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2566

เพื่อให้การสมัครของทุกท่านสมบูรณ์ และได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาวีดีโอคลิป ขออนุญาตแจ้งเตือนผู้สมัครบางส่วนที่กรอกใบสมัครในระบบแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระค่าสมัคร ซึ่งมีจำนวนพอสมควร ขอให้ชำระค่าสมัครภายในวันที่ 2 ม.ค.66 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตามกำหนดการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 🙏🏻

📣ตามที่รัฐบาลกำหนดให้วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 ขอความกรุณาผู้ที่ต้องการสอบถา...
29/12/2022

📣ตามที่รัฐบาลกำหนดให้วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565

ขอความกรุณาผู้ที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 66 สามารถสอบถามผ่าน inbox ของ Facebook โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 🙏🏻😊

เหลืออีก 1 วันเท่านั้น แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไป!  มาร่วมเดินทางสู่เส้นทางนักดนตรีมืออาชีพไปกับเรา#หมดเขตพรุ่งนี้แล้วนะคะส...
29/12/2022

เหลืออีก 1 วันเท่านั้น แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไป! มาร่วมเดินทางสู่เส้นทางนักดนตรีมืออาชีพไปกับเรา

#หมดเขตพรุ่งนี้แล้วนะคะ

สแกนคิวอาร์โค้ดแล้วกรอกใบสมัครได้เลย

#นดอ66 #นักเรียนทหาร #นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ขอขอบคุณป้าจันทร์👩🏼‍🍳เชฟกระทะเหล็กแห่ง รร.ดย.ทอ.  🍳ป้าจันทร์ ผู้อยู่เบื้องหลังการประกอบเลี้ยง...
28/12/2022

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ขอขอบคุณป้าจันทร์👩🏼‍🍳เชฟกระทะเหล็กแห่ง รร.ดย.ทอ.

🍳ป้าจันทร์ ผู้อยู่เบื้องหลังการประกอบเลี้ยง นดอ.มากว่า 20 ปี 🙏🏻ขอให้ป้าจันทร์ สุขภาพแข็งแรง และมีความสุขกับการพักผ่อน นะครับบบบบ 🥰

#ใครคิดถึงเมนูหรือความหลังเกี่ยวกับป้าจันทร์กันบ้างคะะะะ

มาจ้าาา…แอด ฯ กวักเรียกขนาดนี้แล้ว มากันไวๆ อีก 2 วันแล้วนะ😆😆***หมดเขตรับสมัคร 30 ธันวาคม 2565***สแกนคิวอาร์โค้ดแล้วกรอก...
28/12/2022

มาจ้าาา…

แอด ฯ กวักเรียกขนาดนี้แล้ว มากันไวๆ อีก 2 วันแล้วนะ😆😆

***หมดเขตรับสมัคร 30 ธันวาคม 2565***

สแกนคิวอาร์โค้ดแล้วกรอกใบสมัครได้เลย

#นดอ66 #นักเรียนทหาร #นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

27/12/2022

🥰 คิดถึง Night at the Museum กันไหมครับ ✈️
🏫โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ขอขอบคุณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และการบินแห่งชาติ ที่จัดกิจกรรมดีๆ และเปิดโอกาสให้ นดอ.ได้ร่วมกิจกรรมนี้

👦🏼👩🏼👶🏻พวกเราขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่มาร่วมสนุก และเป็นกำลังใจให้พวกเรา
🥰โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับ🙏🏻

แอดฯ มานับถอยหลังให้ทุกวันเลย กลัวน้องๆจะสมัครกันไม่ทัน 😁😁 อีก 3 วันเองนะ 😆😆📲 สแกนคิวอาร์โค้ดแล้วกรอกใบสมัครได้เลย ***#น...
27/12/2022

แอดฯ มานับถอยหลังให้ทุกวันเลย กลัวน้องๆจะสมัครกันไม่ทัน 😁😁 อีก 3 วันเองนะ 😆😆

📲 สแกนคิวอาร์โค้ดแล้วกรอกใบสมัครได้เลย ***

#นดอ66 #นักเรียนทหาร #นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

มาเถอะนะ 👌👌👌 รออยู่ 😇😇😇สแกนคิวอาร์โค้ดแล้วกรอกใบสมัครได้เลย#นดอ66 #นักเรียนทหาร #นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
26/12/2022

มาเถอะนะ 👌👌👌 รออยู่ 😇😇😇

สแกนคิวอาร์โค้ดแล้วกรอกใบสมัครได้เลย

#นดอ66 #นักเรียนทหาร #นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

Merry Christmas!!❄️❄️☃️🎄อีก 5 วันเท่านั้น มาสมัครกันเยอะๆนะ 😊🥰 สแกนคิวอาร์โค้ดแล้วกรอกใบสมัครได้เลย#นักเรียนดุริยางค์ทหา...
25/12/2022

Merry Christmas!!❄️❄️☃️🎄

อีก 5 วันเท่านั้น

มาสมัครกันเยอะๆนะ 😊🥰

สแกนคิวอาร์โค้ดแล้วกรอกใบสมัครได้เลย

#นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ #นดอ. #นักเรียนดุริยางค์66

ผู้บัญชาการทหารอากาศ และครอบครัว 👨‍👩‍👧 ชมการแสดงดนตรีของนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศและคณะครู ในงาน Night at the Museum 🌟🌙...
24/12/2022

ผู้บัญชาการทหารอากาศ และครอบครัว 👨‍👩‍👧 ชมการแสดงดนตรีของนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศและคณะครู ในงาน Night at the Museum 🌟🌙✈️ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ในวันที่ 24 ธ.ค.65

🎻🎹ขอเชิญชมการแสดง ร่วมแสดงดนตรีหรือร้องเพลงกับนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศและคณะครู🎸🎤 ในงาน Night at the Museum 🌟🌙✈️ ณ พิพ...
23/12/2022

🎻🎹ขอเชิญชมการแสดง ร่วมแสดงดนตรีหรือร้องเพลงกับนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศและคณะครู🎸🎤 ในงาน Night at the Museum 🌟🌙✈️ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
ตั้งแต่วันที่ 24-26 ธ.ค.65 ตั้งแต่เวลา 15.00 เป็นต้นไป

🎻🎺โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ 🎻🎹📢ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน🔔เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศประจำปี 2566โดยต้องเป็นผู้ส...
23/12/2022

🎻🎺โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ 🎻🎹

📢ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน🔔

เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
ประจำปี 2566

โดยต้องเป็นผู้สมัครเพศชาย/หญิง
ที่มีความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีดังนี้

เป็น ชาย
เครื่องดนตรีที่เปิดรับประกอบด้วย

เครื่องลมไม้
Flute และ Piccolo
Clarinet
Oboe
Bassoon
Alto Saxophone
Tenor Saxophone

เครื่องทองเหลือง
Trumpet
Trombone
Horn
Tuba
Euphonium

เครื่องกระทบ
Timpani
Keyboard Percussion

เป็นชายหรือหญิง
เครื่องดนตรีที่เปิดรับประกอบด้วย
เครื่องสาย
Violin
Viola
Cello
Double Bass

เครื่อง Rhythm Section
Guitar
Electric Bass
Keyboard
Drum Set

ดนตรีไทย
ฆ้องวงใหญ่

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นชาย หรือ หญิง สถานภาพ โสด อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ(นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2548-2551)
2.คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
3.เป็นโสดไม่เคยมี สามี/ภรรยา ไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
4.มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย)
5.มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรค และความพิการของร่างกาย
6.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญา
7.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
8.ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ
9.ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย และต้องไม่เจาะหู
10.ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ
11.ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด/สารเคมีเสพติดให้โทษ
12.เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้านักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

การรับสมัคร สมัครทางออนไลน์ได้ที่
👇🏻👇🏻👇🏻

https://rtafband.thaijobjob.com

ระบบจะทำการเปิดรับสมัคร
ในระหว่างวันที่ 6 ธ.ค.65-30 ธ.ค.65
**ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
facebook : โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
โทร 02-5348870

🎻🎹ขอเชิญชมการแสดง และร่วมแสดงดนตรีกับนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศและคณะครู 😊😁ในงาน Night at the Museum 🌟🌙✈️ณ พิพิธภัณฑ์กอง...
22/12/2022

🎻🎹ขอเชิญชมการแสดง และร่วมแสดงดนตรีกับนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศและคณะครู 😊😁
ในงาน Night at the Museum 🌟🌙✈️
ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
ตั้งแต่วันที่ 21-26 ธ.ค.65
ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป

ที่อยู่

ถนนเดชะตุงคะ, ดอนเมือง, กรุงเ
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

025348870

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เป็นทหารเกณฑ์ สามารถที่จะเข้าร่วมดุริยางทหารอากาศได้ไหมๆ
ข้าราชการครู....นดอ. ศึกษาดูงาน
#อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
๕ ก.พ.๖๒
ชอบมากครับ อยากให้หลานชายเข้ามาเรียนที่นี่ แต่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับการรับสมัครและวิธีการสอบคัดเลือก
ผมจะไปให้ได้ ผมจะไปให้ถึงที่นี้ไห้ได้คับ
ติดตามเพจ สโมสร นักเรียนจ่าอากาศ รุ่น ๕๐ และข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพี่น้องนจอ. ได้ที่นี่เลย 🤗🤗
https://www.facebook.com/ATTS50.RTAF/
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์.....😍😍😍
#พระนครคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ #ลดครึ่งราคา🤑🤑 #อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มิถุนายน 2560
#สุขภาพไว้ใจให้เราดูแล
#แพทย์แผนไทยประยุกต์
#ยาไทย #สมุนไพร
#เจ็บป่วยคราใดใช้ยาไทยก่อนไปพบแพทย์

เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ควรนัดหมายล่วงหน้า
จาก
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุ RTP Cyber Village สน.ดอนเมือง โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กร กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force ฝูงบิน601 - กองบิน6 RTAF กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษา Don Mueang District สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สาขา 21 - กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน 2 ก สำนักงานเขตดอนเมือง Don Mueang District Of สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทั โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ก กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอาก สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญช กรมสรรพาวุธทหารอากาศ