Saint Joseph Convent School

Saint Joseph Convent School โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
(86)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Saint Joseph Convent School's post
01/07/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

Photos from Saint Joseph Convent School's post
29/06/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม "สัปดาห์วันสุนทรภู่" ระหว่างวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564
25/06/2021

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม "สัปดาห์วันสุนทรภู่" ระหว่างวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564

25/06/2021
Photos from Saint Joseph Convent School's post
23/06/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

11/06/2021
10/06/2021
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ...
01/06/2021

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ พูดคุย ซักถามข้อสงสัย หรือทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนๆในห้องเรียนและกับครูผู้สอนโดยตรง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาและเกิดการเรียนรู้ ซึ่งก่อนที่จะเปิดเรียนของภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 17- 28 พฤษภาคม 2564 ทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมของครูและนักเรียนมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จึงมีความมั่นใจว่า ถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไป

การดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
21/05/2021

การดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์จัดการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่างวันที่ 17 - 28 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้ใช้เวลาให...
17/05/2021

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์จัดการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่างวันที่ 17 - 28 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนในการเรียนในชั้นต่อไป จึงจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยตรงกับครูผู้สอนโดยผ่านโปรแกรม Google Meet ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ พูดคุย ซักถามข้อสงสัยหรือทำกิจกรรมต่างๆกับครูผู้สอนโดยตรง เพื่อพัฒนาและเกิดการเรียนรู้ ถึงแม้ว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ยังคงอยู่ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเซนต์เซฟคอนเวนต์ยังคงดำเนินการเพื่อพัฒนานักเรียนต่อไป

Photos from Saint Joseph Convent School's post
07/05/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
01/05/2021

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Photos from Saint Joseph Convent School's post
30/04/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณิธิศา นักเรียง นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนเซนต...
25/04/2021

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณิธิศา นักเรียง นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ได้รับรางวัล เกียรติคุณ เยาวชน ดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2564
จากชมรมเยาวชนคนเก่ง ภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณิธิศา นักเรียง นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ได้รับรางวัล เกียรติคุณ เยาวชน ดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2564
จากชมรมเยาวชนคนเก่ง ภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณิธิศา นักเรียง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 ได้รับรางวัลจา...
25/04/2021

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณิธิศา นักเรียง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 ได้รับรางวัลจากสภาองค์กรวัฒนธรรมไทยอาเซียน สาขาเยาวชนทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ด้านอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยและส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564 จากสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมร่วมกับสภาองค์กรวัฒนธรรมไทยอาเซียน และสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณิธิศา นักเรียง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 ได้รับรางวัลจากสภาองค์กรวัฒนธรรมไทยอาเซียน สาขาเยาวชนทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ด้านอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยและส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564 จากสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมร่วมกับสภาองค์กรวัฒนธรรมไทยอาเซียน และสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ

Photos from Saint Joseph Convent School's post
25/04/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

Photos from Saint Joseph Convent School's post
21/04/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

16/04/2021
Photos from Saint Joseph Convent School's post
15/04/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

ระหว่างวันอังคารที่ 6 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้จัด Big Cleaning ทำความสะอาด พร้อมฉี...
09/04/2021

ระหว่างวันอังคารที่ 6 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้จัด Big Cleaning ทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในและภายนอกอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ บริเวณสนาม โรงอาหาร พร้อมทั้งเช็ดทำความสะอาดพื้น โต๊ะเรียน เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียน และทุกพื้นที่บริเวณโรงเรียนให้สะอาด ปลอดเชื้อ เพื่อความปลอดภัย และคลายความวิตกกังวล จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

06/04/2021
Photos from Saint Joseph Convent School's post
06/04/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

Photos from Saint Joseph Convent School's post
06/04/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

Photos from Saint Joseph Convent School's post
06/04/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

Photos from Saint Joseph Convent School's post
06/04/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

วันจักรี๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกา...
06/04/2021

วันจักรี
๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

วันจักรี
๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

Photos from Saint Joseph Convent School's post
05/04/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

Photos from Saint Joseph Convent School's post
03/04/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

Photos from Saint Joseph Convent School's post
02/04/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

Photos from Saint Joseph Convent School's post
02/04/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

Photos from Saint Joseph Convent School's post
02/04/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ                                   เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ส...
02/04/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

Photos from Saint Joseph Convent School's post
01/04/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

Photos from Saint Joseph Convent School's post
01/04/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

Photos from Saint Joseph Convent School's post
01/04/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

ที่อยู่

7 Convent Road, Bangkok
Bangkok
10500

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+662 233 3832

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Saint Joseph Convent Schoolผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Saint Joseph Convent School:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด