Saint Joseph Convent School

Saint Joseph Convent School โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
(121)

เปิดเหมือนปกติ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้มอบหมายให้ครูสุวลีย์ ศรีโมรา (ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรียน) เข...
26/11/2020

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้มอบหมายให้ครูสุวลีย์ ศรีโมรา (ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรียน) เข้าร่วมงานสัปดาห์วิชาการเซนต์คาเบรียล ณ หอประชุม เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์
คาเบรียล พร้อมผู้แทนคณะกรรมการสภานักเรียน จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นางสาวรัสรินทร์ เอี่ยมฤทธิไกร
2. นางสาวธัญภา เจริญเศรษฐศิลป์
3. นางสาวสุมัตรา สุขอุดม

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้มอบหมายให้ครูสุวลีย์ ศรีโมรา (ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรียน) เข้าร่วมงานสัปดาห์วิชาการเซนต์คาเบรียล ณ หอประชุม เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์
คาเบรียล พร้อมผู้แทนคณะกรรมการสภานักเรียน จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นางสาวรัสรินทร์ เอี่ยมฤทธิไกร
2. นางสาวธัญภา เจริญเศรษฐศิลป์
3. นางสาวสุมัตรา สุขอุดม

26/11/2020
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียนจัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณลานสันติภาพและหน้าหอ...
26/11/2020

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียนจัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
ณ บริเวณลานสันติภาพและหน้าหอประชุม Trinity โดยมี ครูรัสรินทร์ เอนกกุลพิพัฒน์ เป็นประธานในพิธี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกองลูกเสือ และหลังเสร็จกิจกรรมได้มีผู้แทนผู้กำกับเนตรนารี พร้อมด้วยผู้แทนเนตรนารี ร่วมวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ณ สวนลุมพินี
คำว่า ลูกเสือ มาจากคำว่า SCOUT มีความหมาย ดังนี้
- S : Sincerity หมายถึง ความจริงใจ มีน้ำใสใจจริงต่อกัน
- C : Courtesy หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน เป็นผู้มีมารยาทดี
- O : Obedience หมายถึง การเชื่อฟัง อ่อนน้อมถ่อมตน อยู่ในโอวาท
- U : Unity หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รู้รักสามัคคี
- T : Thrifty หมายถึง ความมัธยัสถ์ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียนจัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
ณ บริเวณลานสันติภาพและหน้าหอประชุม Trinity โดยมี ครูรัสรินทร์ เอนกกุลพิพัฒน์ เป็นประธานในพิธี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกองลูกเสือ และหลังเสร็จกิจกรรมได้มีผู้แทนผู้กำกับเนตรนารี พร้อมด้วยผู้แทนเนตรนารี ร่วมวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ณ สวนลุมพินี
คำว่า ลูกเสือ มาจากคำว่า SCOUT มีความหมาย ดังนี้
- S : Sincerity หมายถึง ความจริงใจ มีน้ำใสใจจริงต่อกัน
- C : Courtesy หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน เป็นผู้มีมารยาทดี
- O : Obedience หมายถึง การเชื่อฟัง อ่อนน้อมถ่อมตน อยู่ในโอวาท
- U : Unity หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รู้รักสามัคคี
- T : Thrifty หมายถึง ความมัธยัสถ์ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาว ฐิติรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา  ( น้องการ์ตูน ) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ...
18/11/2020

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาว ฐิติรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา ( น้องการ์ตูน ) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 -1 เลขที่ 26 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนเวนต์เข้าร่วม การแข่งขัน CSTD Thailand Dance Grand Prix ครั้งที่ 7 โดย สถาบัน CSTD ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม , สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2563 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักเต้นเยาวชนตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติร่วมกับอีก10 ประเทศ ในการแข่งขันการเต้นบน เวทีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิกใน Asia-Pacific Dance Competition ครั้งที่ 22 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในปี 2564 โดยในปีนี้ได้มีนักเต้นเยาวชนและระดับมืออาชีพร่วมประชันความสามารถบนเวทีมากถึง 21 สถาบันจากทั่วภูมิภาคของประเทศแข่งขันถึง 1,396 คน และมีการแข่งขันมากถึง 736 ชุดการแสดง

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวภัทรชนก ศิริเสรีวัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับทุนนานซาน เพื่อศึกษาต่อระดั...
12/11/2020

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวภัทรชนก ศิริเสรีวัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับทุนนานซาน เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขา Policy Studies ณ มหาวิทยาลัยนานซาน ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 ในการนี้นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าพบเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เพื่อกราบขอบพระคุณที่ได้รับโอกาสดังกล่าว และท่านผู้อำนวยการได้ให้โอวาทเพื่อเป็นหลักในการศึกษาเล่าเรียนพร้อมทั้งอวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจ

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ พร้อมด้วยเซอร์เทเรซา เกศแก้...
09/11/2020

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ พร้อมด้วยเซอร์เทเรซา เกศแก้ว พรรณเชษฐ์ ดูความเรียบร้อยในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนพร้อมทั้งผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลาน และวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยคำนึงในเรื่องสวัสดิภาพความปลอดภัยและการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนและสถานที่ใกล้เคียง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียน และอาสาจราจร ทั้งนี้ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองมากขึ้น

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงเรียน เพื่อ...
07/11/2020

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ รวมทั้งเครื่องปรับอากาศ ถังสำหรับใส่ขยะ และพื้นที่โดยรอบบริเวณโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เซอร์เซเลสตินา ยุภี กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอบรมและประชุมครู “เรื่อง ง่าย , 3 ประการ ที...
03/11/2020

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เซอร์เซเลสตินา ยุภี กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอบรมและประชุมครู “เรื่อง ง่าย , 3 ประการ ที่ทำให้นักเรียนอยากเรียนรู้
- เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุก
- สร้างแรงจูงใจ
- เกณฑ์วัดผลการสำเร็จ ซึ่งต้องประเมินผล 3 ด้าน
K ความรู้และความเข้าใจ
P การฝึกฝนตนเองให้มีความชำนาญครบถ้วน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ
A ทัศนคติ เป็นการวัดความคิดการกระทำวิธีการเรียนรู้และการแก้ปัญหา

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์จัดอบรมครู โดยคุณพ่อทัศมะ กิจประยูรและทีมงาน ในหัวข้อ “บท...
03/11/2020

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์จัดอบรมครู
โดยคุณพ่อทัศมะ กิจประยูรและทีมงาน ในหัวข้อ “บทบาทครูในยุคปัจจุบัน” ในการเป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) ผู้แนะแนวทาง (guide / coach) ผู้เริ่มเรียนรู้ / ร่วมศึกษา (Co – learner / Co – investigator)

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัชรพรรณ คงสมุทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ที่ได้รับรางวัลชนะเ...
02/10/2020

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัชรพรรณ คงสมุทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน โขงนทีไตรกีฬา จังหวัดนครพนม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โดยการแข่งไตรกีฬาระยะสั้น ประเภทบุคคลหญิงไม่จำกัดอายุ ประกอบด้วยการว่ายในแม่น้ำโขงเป็นระยะทาง 800 เมตร ปั่นจักรยานระยะทาง 18 กิโลเมตรและวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อรับทราบนโยบา...
26/09/2020

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน จิตตารมณ์ของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เอกลักษณ์ของโรงเรียน รวมทั้งขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนร่วมกับทางโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ถึงพร้อมในทุกๆด้าน โดยเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียน เป็นผู้กล่าวต้อนรับและชี้แจง นอกจากนี้ ยังได้มีการแนะนำคณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียน และคุณครูประจำชั้นตามลำดับ

วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ 2563 ขอแสดงความยินดีกับ"ครอบครัวลดโลกร้อน"จำนวน 47 ครอบครัว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครอบค...
26/09/2020

วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ 2563
ขอแสดงความยินดีกับ"ครอบครัวลดโลกร้อน"จำนวน 47 ครอบครัว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครอบครัวที่สามารถประหยัดพลังงานได้มากที่สุด ประเภทคอนโดมีเนี่ยม ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว ร้านค้าเชิงพาณิชย์/โรงงาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดโครงการรู้รักษ์ร่วมใจประหยัดไฟเพื่อโลกสวย โดยมีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้บุคลากรในโรงเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนในโรงเรียนโดยหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าวคือ "ครอบครัวลดโลกร้อน" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานภายในบ้าน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอขอบคุณในความร่วมมือ ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานพระพรแด่ทุกครอบครัวตลอดไป

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อรับทราบนโยบา...
26/09/2020

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน จิตตารมย์ของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เอกลักษณ์ของโรงเรียน รวมทั้งขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนร่วมกับทางโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ถึงพร้อมในทุกๆด้าน โดยเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียน เป็นผู้กล่าวต้อนรับและชี้แจง นอกจากนี้ ยังได้มีการแนะนำคณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียน และคุณครูประจำชั้นตามลำดับ

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน จิตตารมย์ของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เอกลักษณ์ของโรงเรียน รวมทั้งขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนร่วมกับทางโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ถึงพร้อมในทุกๆด้าน โดยเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียน เป็นผู้กล่าวต้อนรับและชี้แจง นอกจากนี้ ยังได้มีการแนะนำคณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียน และคุณครูประจำชั้นตามลำดับ

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว จัดกิจกรรม แนะแนวสัญจร (โครงการ MEET:MUIC) วิทยาลัยนานาชาติ มห...
23/09/2020

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว จัดกิจกรรม แนะแนวสัญจร (โครงการ MEET:MUIC) วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล ณ ห้องสมุดมัธยมชั้น 2 อาคารโฮลี่สปิริต

23/09/2020
Photos from Saint Joseph Convent School's post
19/09/2020

Photos from Saint Joseph Convent School's post

กิจกรรมเรียนอย่างมีศักยภาพเพิ่มพลังการเรียน “พิชิต 150 คะแนนเต็ม GAT เชื่อมโยง”——————————_วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 งา...
18/09/2020

กิจกรรมเรียนอย่างมีศักยภาพเพิ่มพลังการเรียน “พิชิต 150 คะแนนเต็ม GAT เชื่อมโยง”
——————————_
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมเรียนอย่างมีศักยภาพเพิ่มพลังการเรียน (พิชิต150 คะแนนเต็ม GAT เชื่อมโยง) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 ณ หอประชุม Trinity โดยรับเกียรติจากอาจารย์ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย) เป็นวิทยากรให้เทคนิคและความรู้ต่างๆในการทำข้อสอบ ในการนี้เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้กล่าวขอบคุณวิทยากรพร้อมมอบของที่ระลึก และได้กล่าวอวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสุข ความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน โดยนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในอนาคต

16/09/2020
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมดาว รัตนพัฒน์ไพบูลย์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ได้รางวัลดัง...
15/09/2020

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมดาว รัตนพัฒน์ไพบูลย์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ได้รางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 การแข่งขันไตรกีฬา รายการ “TOA Triathion kids”ในรุ่นอายุ 8-10 ปี
และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 รายการ “Amazing Tri kids” รุ่นอายุ 6-8 ปี

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัชรพรรณ คงสมุทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ที่ได้รับรางวัลชนะเ...
15/09/2020

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัชรพรรณ คงสมุทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน ไตรกีฬาเฉลิมพระเกียรติซีซันที่ 2 สนามที่ 4 ณ ชายหาดเตยงาม ค่ายกรมหลวงชุมพร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดโดยกองทัพเรือเมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โดยการแข่งไตรกีฬาระยะสั้น ประเภทบุคคลหญิงไม่จำกัดอายุ ประกอบด้วยการว่ายน้ำทะเลเป็นระยะทาง 750 เมตร ปั่นจักรยานระยะทาง 20 กิโลเมตรและวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร

Photos from Saint Joseph Convent School's post
10/09/2020

Photos from Saint Joseph Convent School's post

Photos from Saint Joseph Convent School's post
10/09/2020

Photos from Saint Joseph Convent School's post

ร้านโปรดอยู่ตรงไหน ในงาน SJC Connect Fair 2020 มาอัปเดต Floor Plan กันดีกว่านะคะ รับรองไม่พลาดของเก๋ๆ อาหารอร่อยๆ กันอย่...
09/09/2020

ร้านโปรดอยู่ตรงไหน ในงาน SJC Connect Fair 2020 มาอัปเดต Floor Plan กันดีกว่านะคะ รับรองไม่พลาดของเก๋ๆ อาหารอร่อยๆ กันอย่างแน่นอนค่าา👖👗👕👠👒👛🍧☕🍔🍮🍦🍪🍕🍝🍞😊❤💙💛

Photos from Saint Joseph Convent School's post
09/09/2020

Photos from Saint Joseph Convent School's post

SJC Connect Fair 2020 x centralwOrld🎈🍪🍩🎂🍕🍔👢👗🎩👔👙👜🌂👛🍳สามวันที่เซ็นทรัลเวิร์ล เพลิดเพลินกับสินค้า+อาหารร้านดังของเหล่าศิษย์...
09/09/2020

SJC Connect Fair 2020 x centralwOrld
🎈🍪🍩🎂🍕🍔👢👗🎩👔👙👜🌂👛🍳
สามวันที่เซ็นทรัลเวิร์ล เพลิดเพลินกับสินค้า+อาหารร้านดังของเหล่าศิษย์เก่าเซนต์โยเซฟฯ
ศุกร์ 11 ถึงอาทิตย์ 13 กันยายน ศกนี้
เวลา 1000-2130 น
ณ ลาน Eden 1 / Beacon 2 / Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ
จัดโดยสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

Photos from Saint Joseph Convent School's post
31/08/2020

Photos from Saint Joseph Convent School's post

Photos from Saint Joseph Convent School's post
28/08/2020

Photos from Saint Joseph Convent School's post

Photos from Saint Joseph Convent School's post
28/08/2020

Photos from Saint Joseph Convent School's post

Photos from Saint Joseph Convent School's post
28/08/2020

Photos from Saint Joseph Convent School's post

Photos from Saint Joseph Convent School's post
28/08/2020

Photos from Saint Joseph Convent School's post

ที่อยู่

7 Convent Road, Bangkok
Bangkok
10500

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+662 233 3832

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Saint Joseph Convent Schoolผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Saint Joseph Convent School:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด