ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเ

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเ หน่วยงานเพื่อประชาชน
(13)

เปิดเหมือนปกติ

#กอ.รมน.บริจาคโลหิต เพื่อบรรเทาความขาดแคลนโลหิตของสภากาชาดไทย    เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๖๔ พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขา...
09/02/2021

#กอ.รมน.บริจาคโลหิต เพื่อบรรเทาความขาดแคลนโลหิตของสภากาชาดไทย
เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๖๔ พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการบริจาคโลหิตของ กอ.รมน. เพื่อบรรเทาความขาดแคลนโลหิตของสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน.(วันศุกร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ) ประจำปี ๒๕๖๔

“...ทฤษฎีใหม่เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนมีกินแบบตามอัตภาพ คือ อาจไม่รวยมากแต่ก็พอกินไม่อดอยาก..”“...อันนี้ถึง...
08/02/2021

“...ทฤษฎีใหม่เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนมีกินแบบตามอัตภาพ คือ อาจไม่รวยมากแต่ก็พอกินไม่อดอยาก..”

“...อันนี้ถึงบอกว่า เศรษฐกิจพอเพียง หรือ ทฤษฎีใหม่ 2 อย่างนี้ จะนำความเจริญแก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำได้โดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้..."

พระราชดำรัส พระราชทานแด่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2541

#โครงการพระราชดำริ
#ทฤษฎีใหม่
#เศรษฐกิจพอเพียง
#NewTheoryAgriculture
#porpeang.org

FB :
https://www.facebook.com/porpeang.org/posts/190278329511859

IG :
https://www.instagram.com/p/CK-NScdJWZI/?igshid=1axrimp7ywtkh

Web :
https://bit.ly/3p0v4PE

Line :
https://line.me/R/home/public/post?id=976oukyg&postId=1161266087105057462

วีดีทัศน์ :
https://youtu.be/CvWcOmDPHpw

กอ.รมน. เชิญชวนบุคลากรร่วมบริจาคโลหิต เพื่อบรรเทาความขาดแคลนโลหิตของสภากาชาดไทย
08/02/2021

กอ.รมน. เชิญชวนบุคลากรร่วมบริจาคโลหิต เพื่อบรรเทาความขาดแคลนโลหิตของสภากาชาดไทย

จิตอาสาพระราชทาน
06/02/2021

จิตอาสาพระราชทาน

new normal HIV ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้

ขอบคุณข้อมูล กรมควบคุมโรค

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์เกษตรทฤษฏีใหม่แบบประยุกต์ (โค...
06/02/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์เกษตรทฤษฏีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์เกษตรทฤษฏีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อน้อมนำพระราชดำริ ฯ ไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและเผยแพร่โครงการ ฯ ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้ทราบต่อไป

ขอขอบคุณ : หน่วยราชการในพระองค์

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ :
Website : http://www.phralan.in.th
Facebook: https://www.facebook.com/phralanofficial

💥💥 การแก้ไขปัญหา PM2.5 ของรัฐบาล ‼.ปัญหา ฝุ่นละออง PM2.5 รัฐบาลดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง​ หลังการตั้งศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษท...
06/02/2021

💥💥 การแก้ไขปัญหา PM2.5 ของรัฐบาล ‼
.
ปัญหา ฝุ่นละออง PM2.5 รัฐบาลดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง​ หลังการตั้งศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) เพื่อบูรณาการหน่วยงานเข้ามา และสื่อสารสถานการณ์
.
ด้านคมนาคม ด้านการศึกษา ด้านการเกษตรและป่าไม้ ด้านพลังงาน ด้านอุตสาหกรรม และด้านสาธารณสุข
.
-ตรวจควันดำยานพาหนะ ขอลดการใช้รถส่วนตัว
-พิจารณาหยุดเรียนหากสถานการณ์ฝุ่นมีผลกระทบ
-ลด/ควบคุมการเผาพื้นที่เกษตร
-กำหนดมาตรฐานน้ำมันและเครื่องยนต์ เพื่อลดการปล่อยฝุ่น
-ควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงาน
-แจ้งเตือนสถานการณ์แก่ประชาชน
-มอบผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดบัญชาการ

Cr : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา"พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2564)"ฉบั...
06/02/2021
#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลก

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2564)"
ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2564 🌧️

ในช่วงวันที่ 7- 9 กุมภาพันธ์ 2564 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื.....

"เพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศท่านใดที่มีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศหากต้องการเดินทางกลับไทยขอให้เดินทางเข้ามาในช...
06/02/2021

"เพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศ
ท่านใดที่มีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศ
หากต้องการเดินทางกลับไทย
ขอให้เดินทางเข้ามาในช่องทางที่ถูกกฎหมาย
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมดูแลทุกท่านเป็นอย่างดี "

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
อธิบดีกรมควบคุมโรค

Cr : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการพัฒนาแหล่งน้ำ 🌧 ในภาคตะวันออกออกเฉียงเหนือเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคที่มา : สืบสานร...
05/02/2021

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การพัฒนาแหล่งน้ำ 🌧 ในภาคตะวันออกออกเฉียงเหนือ
เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

ที่มา : สืบสานรักษาต่อยอด
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ :
Website : http://www.phralan.in.th
Facebook: https://www.facebook.com/phralanofficial

๓ กุมภาพันธ์ "วันทหารผ่านศึก" 💂
03/02/2021

๓ กุมภาพันธ์ "วันทหารผ่านศึก" 💂

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการพัฒนาแหล่งน้ำ 🌧 ในภาคเหนือเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค#สืบสานรักษาต่อยอดติดตามข่าวสาร...
31/01/2021

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การพัฒนาแหล่งน้ำ 🌧 ในภาคเหนือ
เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

#สืบสานรักษาต่อยอด

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ :
Website : http://www.phralan.in.th
Facebook: https://www.facebook.com/phralanofficial

ความเป็นมาของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่...
31/01/2021

ความเป็นมาของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความ สมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ในระยะเริ่มแรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความ ดีด้วยหัวใจถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ฯร่วมกับประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่จากชุมชนเล็ก ๆ รอบพระราชวังดุสิตขยาย สู่พื้นที่โดยรวมของประเทศในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ปัจจุบันมีประชาชนสมัครเข้าเป็นจิตอาสาพระราชทาน ๖,๗๐๙,๐๔๙ คน และขับเคลื่อนงานในการทำกิจกรรมทั่วประเทศ กว่า ๔๙,๑๕๒ กิจกรรรม ผ่านเหล่าจิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาพัฒนา และจิตอาสาเฉพาะกิจ อาทิ พัฒนาแม่น้ำคูคลอง สร้างบ้านให้ชุมชนมอแกนที่ประสบอัคคีภัย ที่เกาะสุรินทร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ๒๙ จังหวัดที่ประกาศภัยแล้ง ส่งเสริมอาชีพทดแทนให้ประชาชน จัดหาเครื่องเป่าลมดับไฟป่าจากเงินพระราชทานให้กับ ๑๐ จังหวัดภาคเหนือ กิจกรรมป้องกันไฟป่า การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ อัญเชิญถุงพระราชทานให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์โควิด-๑๙ จัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-๑๙ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑,๑๑๐ คน รณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันตนจากการแพร่เชื้อโรคโควิด-๑๙ และจิตอาสาเหล่านี้ยังรอประชาชนมาร่วมกันขับเคลื่อนงานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศเป็นประเทศที่น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ :
Website : http://www.phralan.in.th
Facebook: https://www.facebook.com/phralanofficial

มุ่งพัฒนาถนนทุกสาย...สู่ประชาชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ...
30/01/2021

มุ่งพัฒนาถนนทุกสาย...สู่ประชาชน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศ์ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุคือความยากจน และให้เป็นต้นแบบในการไปประยุกต์ใช้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และชุมชน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๕ จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ๒๕๖๓ มีทั้งสิ้น ๔,๘๗๗ โครงการทั่วประเทศไทย

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ แบ่งเป็น ๘ ด้าน
๑. ด้านแหล่งน้ำ จำนวน ๓,๓๘๖ โครงการ
๒. ด้านการเกษตร จำนวน ๑๔๒ โครงการ
๓. ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๙๙ โครงการ
๔. ด้านการส่งเสริมอาชีพ จำนวน ๓๔๗ โครงการ
๕. ด้านสาธารณสุข จำนวน ๕๙ โครงการ
๖. ด้านคมนาคม/สื่อสาร จำนวน ๘๔ โครงการ
๗. ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา จำนวน ๓๙๙ โครงการ
๘. บูรณาการร่วมกัน/อื่น จำนวน ๒๖๑ โครงการ
และถ้าแบ่งเป็นพื้นที่ของแต่ละภาค มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้
ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด รวม ๑,๘๖๑ โครงการ
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ๒๖ จังหวัด รวม ๘๐๘ โครงการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ๑,๒๒๔ โครงการ
ภาคใต้ ๑๔ จังหวัด ๙๕๔ โครงการ

ประเทศไทยจึงเป็นเสมือนห้องทรงงานขนาดใหญ่ของพระองค์และพระบรมวงศ์ ที่ไม่ว่าจะเกิดปัญหาเรื่องใด พระองค์ก็จะทรงช่วยขบคิดและแจกแจงหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยพระอัจฉริยภาพ ที่พระองค์ท่านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานเชื่อมโยง บูรณาการและสอดคล้องร่วมกัน เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่มีพระราชดำริให้ทรงทำฝ่ายเล็ก ๆ ในป่าเพื่อชะลอน้ำไว้ในป่าให้มากที่สุด เมื่อน้ำค่อย ๆ ไหลลงมาจึงให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อไปดักน้ำไว้ ก่อนที่น้ำจะลงมาที่เชิงเขา สร้างอ่างเก็บน้ำ สร้างเขื่อนไว้เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ทำแก้มลิง ทางกั้นน้ำ ทางน้ำท่วม สุดท้ายเมื่อใช้น้ำต่าง ๆ เป็นประโยชน์ทั้งด้านอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟ้าแล้ว น้ำเหล่านั้นเกิดเป็นน้ำเสีย จึงคิดหาวิธีบำบัดน้ำเสีย เกิดเป็นโครงการกังหันชัยพัฒนา ใช้พืชต่าง ๆ ในการบำบัดน้ำเสีย สุดท้ายน้ำจะลงไปที่ป่าชายเลน ช่วยกรองน้ำและดักน้ำเสียก่อนลงสู่ทะเล

ที่มา : สรุปภาพรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดโครงการพระราชกรณียกิจได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th/th/Projects

#ตามรอยเท้าพ่อ #เรารักในหลวง #คิดถึงคนบนฟ้า #งานของพ่อ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ :
Website : http://www.phralan.in.th
Facebook: https://www.facebook.com/phralanofficial

พื้นที่ไหน เปิด-ปิดกันอย่างไร มาดูกัน !! ผ่อนคลายมาตรการตามพื้นที่🔻 สมุทรสาคร1) ร้านอาหาร = นั่งในร้านได้ถึง 21.00 น.2) ...
30/01/2021

พื้นที่ไหน เปิด-ปิดกันอย่างไร มาดูกัน !!

ผ่อนคลายมาตรการตามพื้นที่

🔻 สมุทรสาคร
1) ร้านอาหาร = นั่งในร้านได้ถึง 21.00 น.
2) ดื่มสุราในร้าน = ❌
3) สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ = ❌
4) โรงเรียน = ❌

🟥 ควบคุมสูงสุด 4 จังหวัด
1) ร้านอาหาร = นั่งในร้านได้ถึง 23.00 น.
2) ดื่มสุราในร้าน = ❌
3) สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ = ❌
4) โรงเรียน = จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

🟧 ควบคุม 20 จังหวัด
1) ร้านอาหาร = นั่งที่ร้านได้ถึง 23.00 น.
2) ดื่มสุราในร้าน = ได้ถึง 23.00 น.
3) สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ = ได้ถึง 23.00 น.
4) โรงเรียน = ✅

🟨 เฝ้าระวังสูง 17 จังหวัด
1) ร้านอาหาร = ✅
2) ดื่มสุราในร้าน = ได้ถึง 24.00 น.
3) สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ = ได้ถึง 24.00 น.
4) โรงเรียน = ✅

🟩 เฝ้าระวัง 35 จังหวัด
1) ร้านอาหาร = ✅ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
2) ดื่มสุราในร้าน = ✅ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
3) สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ = ✅ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
4) โรงเรียน = ✅

*กิจการ/กิจกรรมเปิดได้ตามกฎหมายและมาตรการควบคุมโรค

CR : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

หลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 🙏 คำว่า ทศพิธราชธรรม หม...
29/01/2021

หลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 🙏
คำว่า ทศพิธราชธรรม หมายถึง ธรรม 10 ประการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์เป็นคุณธรรมของพระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองบ้านเมืองมี 10 อย่าง คือ ทาน ศีล บริจาค อาชชวะ มัททวะ ตบะ อักโกธะ อวิหิงสา ขันติ อวิโรธนะ
https://www.porpeang.org/categorycontent/1742/tenwords

กรมยุทธศึกษาทหารบก
29/01/2021

กรมยุทธศึกษาทหารบก

📣🔺กองทัพบก🔺 เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบ

▫️ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.63 - 1 ก.พ.64

🚩สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2241-4037

📍ทางเว็บไซต์ atc.rta.mi.th หรือ www.radd-act.com

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคกลางเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคที่มา : สืบสานรักษาต่อยอดติดตามข่าวส...
28/01/2021

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การพัฒนาแหล่งน้ำในภาคกลาง
เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

ที่มา : สืบสานรักษาต่อยอด
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ :
Website : http://www.phralan.in.th
Facebook: https://www.facebook.com/phralanofficial

กอ.รมน.ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19#กอ.ร...
27/01/2021

กอ.รมน.ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
#กอ.รมน.เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคใต้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคที่มา : สืบสานรักษาต่อยอดติดตามข่าวสา...
27/01/2021

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การพัฒนาแหล่งน้ำในภาคใต้
เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

ที่มา : สืบสานรักษาต่อยอด
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ :
Website : http://www.phralan.in.th
Facebook: https://www.facebook.com/phralanofficial

กลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ช่วงแรกอย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน”ไทยชนะ” และ...
26/01/2021

กลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ช่วงแรก
อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ
เช็คชื่อใน”ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” นะคะ

ที่มา : สถานการณ์โควิด 19
#กรมควบคุมโรค # COVID19
#ศูนย์ข้อมูล COVID19
#ไทยรู้สู้โควิด

6 ข้อควรปฏิบัติหลังกลับถึงบ้านช่วยลดเสี่ยงโควิด 😷 CR:กรมประชาสัมพันธ์
22/01/2021

6 ข้อควรปฏิบัติหลังกลับถึงบ้านช่วยลดเสี่ยงโควิด 😷
CR:กรมประชาสัมพันธ์

การประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.(สวนรื่นฤดี) เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เว...
20/01/2021

การประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.(สวนรื่นฤดี) เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
โดยมี พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในการประชุม

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
20/01/2021

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

ศกพ. ประกาศ เพื่อสุขภาพของประชาชน กทม.และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

20-23 ม.ค. 64 นี้ ช่วยกันลดฝุ่น โดย
- งดการเผาในที่โล่ง
- จอดรถดับเครื่องยนต์
- เฝ้าระวังและรักษาสุขภาพ
- ลดการใช้รถยนต์

#ศกพ #ประกาศเตือน #แจ้งเตือน #งดเผา #จอดรถดับเครื่อง #เฝ้าระวังสุขภาพ #ลดการใช้รถยนต์
#ฝุ่นละออง #ฝุ่นจิ๋ว

🙏🙏 แถลงการณ์สำนักพระราชวัง​ กรมสมเด็จพระเทพฯ​ ทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้าง.วันที่ 19 มกราคม 2564 สํานักพระรา...
19/01/2021

🙏🙏 แถลงการณ์สำนักพระราชวัง​ กรมสมเด็จพระเทพฯ​ ทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้าง
.
วันที่ 19 มกราคม 2564 สํานักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร ฉบับที่ 2 ความว่า
.
"ตามที่ สํานักพระราชวังมีแถลงการณ์เกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประสบอุบัติเหตุระหว่างทรงพระดําเนิน ออกกําลังพระวรกาย ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวา เป็นเหตุให้ทรงพระดําเนิน ไม่สะดวก เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 มกราคม พุทธศักราช 2564 เวลาเช้า เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น
.
คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้ร่วมกันวินิจฉัยเห็นว่า ควรถวายการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด จึงได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ในวันอังคาร ที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้าง โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกันถวายการรักษา
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน"

สำนักพระราชวัง​ 19​ มกราคม​ 2564

CR : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

๑๘ มกราคม "วันกองทัพไทย" 💂🏻
18/01/2021

๑๘ มกราคม "วันกองทัพไทย" 💂🏻

📢 ๑๗ ม.ค. ๖๔ พล.ต. ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า...‼️
17/01/2021

📢 ๑๗ ม.ค. ๖๔ พล.ต. ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า...‼️

กอ.รมน. จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ของ กอ.รมน.ภาค ๓
15/01/2021

กอ.รมน. จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ของ กอ.รมน.ภาค ๓

📣📣 นายกฯ ชวนร่วมงานวันครูออนไลน์ “วิถีใหม่” น้อมรำลึกพระคุณครู .นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยการจัด...
14/01/2021

📣📣 นายกฯ ชวนร่วมงานวันครูออนไลน์ “วิถีใหม่” น้อมรำลึกพระคุณครู
.
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยการจัดงานวันครู ประจำปี 64 ปีนี้จัดรูปแบบ “New Normal” สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานวันครู ให้จัดกิจกรรมวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 ภายใต้แนวคิด “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”
.
นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 ว่า “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติ” พร้อมเชิญชวนทุกคนที่มีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครู และเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูออนไลน์กับคุรุสภา ร่วมทำความดี เป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆ ส่งต่อถึงพระคุณของครู
.
👉 ติดตามกิจกรรมการจัดงานในปีนี้ได้ที่
.
📍 เฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา”
.
📍 YouTube Channel “TBL Suandusit” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
.
📍 www.วันครู.com

CR: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

#โหลดและอัปเดตแอป "หมอชนะ" เวอร์ชันใหม่เลย!! #ช่วยกัน โหลด-ใช้ แอปหมอชนะ..แล้วเราจะชนะไปด้วยกัน...✌️❤️CR:ศูนย์ข้อมูล CO...
14/01/2021

#โหลดและอัปเดตแอป "หมอชนะ" เวอร์ชันใหม่เลย!!
#ช่วยกัน โหลด-ใช้ แอปหมอชนะ..แล้วเราจะชนะไปด้วยกัน...✌️❤️
CR:ศูนย์ข้อมูล COVID-19

กรมการจัดหางาน เตรียม 5.8 หมื่นตำแหน่ง รองรับว่างงานหลังโควิดระบาดระลอกใหม่ ผ่าน www.ไทยมีงานทำ .com10 อันดับแรก ที่ต้อง...
13/01/2021

กรมการจัดหางาน เตรียม 5.8 หมื่นตำแหน่ง รองรับว่างงานหลังโควิดระบาดระลอกใหม่ ผ่าน www.ไทยมีงานทำ .com

10 อันดับแรก ที่ต้องการมากที่สุด
1.แรงงานทั่วไป
2.แรงงานด้านการประกอบอื่นๆ
3.แรงงานด้านการผลิต
4.พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่นๆ
5.ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ
6.พนักงานจัดส่งสินค้าอื่นๆ
7.เจ้าหน้าที่เก็บเงิน, แคชเชียร์
8.พนักงานบริการอื่นๆ
9.พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน),พนักงานขายของหน้าร้าน
10.ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์

CR : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

📣📣 ศกพ. เตือน 14-15 ม.ค.นี้ ฝุ่นกรุงเทพฯ และปริมณฑล สูงขึ้น เกิดจากมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลง ทำให้ลมสงบ.ขอให้งดการเผาในท...
13/01/2021

📣📣 ศกพ. เตือน 14-15 ม.ค.นี้ ฝุ่นกรุงเทพฯ และปริมณฑล สูงขึ้น เกิดจากมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลง ทำให้ลมสงบ
.
ขอให้งดการเผาในที่โล่ง ใส่แมสก์ป้องกัน PM 2.5 เฝ้าระวังสุขภาพ

CR : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

กรมอุตุนิยมวิทยา
13/01/2021

กรมอุตุนิยมวิทยา

เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อน : 13 ม.ค.64 ภาคเหนือ อีสาน อากาศยังหนาวถึงหนาวจัด ลมแรง มีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ส่วนภาคกลาง (กทม.และปริมณฑล) และตะวันออก เย็นถึงหนาว มีลมแรง ดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นลง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ยังต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กงดออกจากฝั่งถึงวันนี้(13 ม.ค.64) ทั้งนี้เนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังแรงยังแผ่ปกคลุมภาคเหนือ อีสาน ภาคกลาง

ตั้งแต่วันที่ 14 - 16 ม.ค.64 อากาศเริ่มอุ่นขึ้นบ้างในบางพื้นที่ และมีหมอกในตอนเช้า เนื่องจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศมีกำลังอ่อนลง

17-19 ม.ค. ุ64 มวลอากาศยังมีเสริมมาอีกระลอก ลมแรงขึ้น ฝนมีบางแห่งทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก คลื่นลมแรงขึ้น: อัพเดตการพยากรณ์ฝนรายวัน (24 ชม.) 10 วันล่วงหน้า จาก TMD-HPC-WRF Init. 2021011212:

“วันสถาปนา กองทัพภาคที่ 1 ครบรอบ 111 ปี”
13/01/2021

“วันสถาปนา กองทัพภาคที่ 1 ครบรอบ 111 ปี”

“วันสถาปนา กองทัพภาคที่ 1 ครบรอบ 111 ปี”

เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 กองทัพภาคที่ 1 ได้จัดงานวันสถาปนา กองทัพภาคที่ 1 ประจำปี 2564 ครบรอบ 111 ปี ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 สวนมิสกวัน ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตรแก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้ พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้ให้การต้อนรับ ตลอดจนมีอดีตผู้บัญชาการของกองทัพภาคที่ 1, ผู้บังคับบัญชาของหน่วยต่างๆ และส่วนราชการที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มาร่วมพิธีฯ โดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

กองทัพภาคที่ 4 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ #วันเด็ก 📣📣
13/01/2021

กองทัพภาคที่ 4 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์
#วันเด็ก 📣📣

กองทัพภาคที่ 4 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์
ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
Facebook กองทัพภาคที่ 4
YouTube ช่อง Military Relation Center Region 4
กติกาง่ายๆ เพียงลงภาพในวัยเด็กแล้วติดแฮชแท็ก โพสต์ลงในเฟสบุ๊คส่วนตัว
#วันเด็ก#งานวันเด็กกองทัพภาคที่ 4

ร่วมสนุกกับการเล่นเกมส์ พร้อมชมกิจกรรมและการแสดงจากพี่ๆทหาร
อีกทั้งลุ้นของรางวัลจากการตอบคำถามทางออนไลน์ ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้ถึงบ้าน....

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4

อย่า! ซื้อชุดตรวจโรคโควิดมาใช้เอง.จากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่มีประชาชนบางส่วนหันไปสั่งซื้อชุดตรวจโรค ประเภท Rapi...
11/01/2021

อย่า! ซื้อชุดตรวจโรคโควิดมาใช้เอง
.
จากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่
มีประชาชนบางส่วนหันไปสั่งซื้อชุดตรวจโรค
ประเภท Rapid Test ที่ขายในสื่อออนไลน์มาใช้เอง
.
ขอเตือนว่า....อย่าซื้อมาตรวจเอง เพราะเสี่ยงแปลผลผิด
และอาจกระจายเชื้อโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ชุดตรวจดังกล่าวเป็นการตรวจหา “ภูมิต้านทาน”
ไม่ได้เป็นการตรวจหาเชื้อ และเป็นเครื่องมือสำหรับแพทย์
หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น
.
หากต้องเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อ
และมีอาการไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศา
รู้สึกอ่อนเพลีย มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ คลื่นไส้อาเจียน หอบเหนื่อย
ปวดกล้ามเนื้อ ท้องเสีย สูญเสียการได้กลิ่นและรับรสชั่วคราว
ขอให้รีบไปตรวจที่โรงพยาบาลโดยด่วน

CR : ไทยคู่ฟ้า

ที่อยู่

สวนรื่นฤดี แยกสวนรื่น ดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเ:

วิดีโอทั้งหมด

สำนักงานโฆษก กอ.รมน.

สำนักงานโฆษก กอ.รมน.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากถามว่า ความมั่นคง ทางชายแดน ทำไมจึงมีชุมชนไปอยู่อาศัยติดชายแดนได้ เมื่อทางทหารต้องมีระยะห่างไม่ต่ำกว่าสามกิโลเมตรใช่หรือไม่คะ
ประเทศชาติประชาชนทุกๆกลุ่ม ในประเทศต้องช่วยกันๆเพื่อความมั่นคงของชาติในทุกๆยุค
"ผมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย อยากเห็นความมั่นคงในชาติของทุกฝ่ายในประเทศไทยที่มีจุดยืนเดียวกันฯลฯ"
คนในทุกๆภาคส่วนต้องช่วยกันสื่อสาร ความเข้าสู่สังคมฯ
สวัสดีค่ะ
ผมขอแจ้งเรื่องครอบครัวนายรุจิลาภัคดีสมัยนายพนายภัคดีวงค์นางแดงพู้เป็นแม่กับพวกอีกครับบ้านโคกสง่าตำบนปอภารอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นแก้งสกิมเมอร์ออนไลน์พวกแฮกข้อมูลผลิตเงินขายทั้งคอเซ็นเตอร์มิฉฉาชีพ23ปีกว่าแล้วครับตอนนี้พวกมันก่อความวุ้นวายเสร้างความเสียหายให้แก่ครอบครัวคนอื่นทั้งแบ๊กเมร์อนาจานคิ้บเรื่องส่วนตัวครอบครัวคนอื่นครับแล้วยังสแกมเมอร์หัวสมองคนอื่นแพร่ไปทั่วก่อให้บุคคนอื่นเกิดปันหาทางสมองและใช้ชีวิตมั้ยเป็นการส่วนตัวให้สังเกตเสียงพวกมิฉฉาชีพนี้ใด้ตามท้องถนนครับเวลารถวิ้งจะมีเสียงคนพูดแล้วพวกมันจะแอบอ้างชื้อเสียงผมอู่น้อยเชอร์วิสเสด็จหวายฤทธิ์ผมพู้เสียหายมาตลอด19ปีกว่าแล้วครับผมต้องการยุติปันหาและต้องการค่าเสียหายตอนนี้พู้คนรู้กันทั่วประเทศแล้วครับผมต้องการวิสามัญนายรุจิลากับนายพนายพวกมันแฮกแม้กระทั้งข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลของทางราชการม้อบให้ผมตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่พวกมันมีเงินจำนวนมากกับแม่พิมเงินหรือบ๊อกเงินครับสองตัวผมขอฝากทานด่วนด้วยครับผมเสียเวลามาหลายปีแล้วครับ
สวัสดีค่ะ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ชวนติดตามเรื่องราวดี ๆ โดยสำนักงานโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตอนที่ 2 นำเสนอในตอน โครงการมอบสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ติดเตียง ติดตามได้ในรายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-09.10 น. ทาง ททบ.5 ดูช่อง 5 กดหมายเลข 1
สวัสดีค่ะขอบคุณนะค่ะทึ่ให้เป็นแฟนตัวยงค่ะ