ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเ

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเ หน่วยงานเพื่อประชาชน
(13)

เปิดเหมือนปกติ

📢 กอ.รมน. เร่งบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงสกัดกั้นการนำเข้าเชื้อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย
29/11/2020

📢 กอ.รมน. เร่งบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงสกัดกั้นการนำเข้าเชื้อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

#กอ.รมน.เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส#ทหารเกี่ยวข้าว 🌾🌾
28/11/2020

#กอ.รมน.เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#ทหารเกี่ยวข้าว 🌾🌾

🗓 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 🕚 เวลา 11.00 น.สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,...
28/11/2020

🗓 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,966 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,798 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 60 ราย

CR : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 🕚 เวลา 11.00 น.สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 19 ราย😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3...
27/11/2020

🗓 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 19 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,961 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,790 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 60 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

CR : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 🕚 เวลา 11.00 น.สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 16 ราย😷 ผู้ป่วยยืนยันสะส...
26/11/2020

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 16 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,942 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,788 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 60 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

CR : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ถุงพระราชทานเพื่อประชาชนถุงพระราชทาน หรือถุงยังชีพพระราชทาน เป็นสิ่งของที่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพ...
26/11/2020

ถุงพระราชทานเพื่อประชาชน

ถุงพระราชทาน หรือถุงยังชีพพระราชทาน เป็นสิ่งของที่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ มอบให้ประชาชนที่ประสบภัยในภาวะต่าง ๆ ทั้งอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม และในวาระต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐอีกทางหนึ่ง โดยมีกองงานในพระองค์ของแต่ละพระองค์ ดูแลจัดสรรผ่านโครงการในพระราชดำริ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ และมูลนิธิต่าง ๆ

ขอขอบคุณชุดข้อมูล : มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สีบสานรักษาต่อยอด

CR : สีบสาน รักษา ต่อยอด

ส่อง ๑๐ คูคลอง ที่ในหลวงให้ขุดลอก แทบไม่น่าเชื่อ วันนี้สวยสดงดงาม ✨✨ในหลวงทรงให้ความสำคัญกับการป้องกัน มากกว่าการแก้ไขปั...
26/11/2020

ส่อง ๑๐ คูคลอง ที่ในหลวงให้ขุดลอก แทบไม่น่าเชื่อ วันนี้สวยสดงดงาม ✨✨

ในหลวงทรงให้ความสำคัญกับการป้องกัน มากกว่าการแก้ไขปัญหา ด้วยทรงตระหนักว่า คลองแต่ละคลองมีอายุมิใช่น้อย และที่สำคัญมีประชาชนอาศัยอยู่ริมคลองเป็นจำนวนมากตามวิถึไทยที่มาแต่ดั่งเดิม การพัฒนาคูคลองให้มีสภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พระองค์ได้ทรงงาน ศึกษาข้อมูลคลองอย่างละเอียด และมอบให้หน่วยราชการในพระองค์ บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ช่วยกันขุดลอกคูคลอง ปรับภูมิทัศน์ใหม่มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนบัดนี้ เรามีคลองสวย น้ำใส เป็นแหล่งพักผ่อนได้ ไม่ต่ำกว่า ๑๐ คลอง ประกอบด้วย
๑. คลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่
๒. คลองบางลำพู
๓. คลองเปรมประชากร
๔. คลองผดุงกรุงเกษม
๕. คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด)
๖. คลองวัดสังเวช
๗. คลองแสนแสบ
๘. คลองวัดตรีทศเทพ
๙. คลองหลอดวัดราชบพิธ
๑๐. คลองหลอดวัดราชนัดดา

นอกจากนี้ ยังให้นำสายไฟฟ้า สายสื่อสารลงใต้ดิน และดำเนินการย้ายคนเร่ร่อนอาศัยในพื้นที่ไปอยู่สถานสงเคราะห์ของภาครัฐ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริม ๒ ฝั่ง ให้เหมาะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวสันทนาการ เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
#ในหลวงผู้ปิดทองหลังพระ
#สืบสานรักษาต่อยอด

CR : สืบสาน รักษา ต่อยอด

📢 คณะรัฐมนตรีรับทราบกรอบแนวคิดการจัดทำแผนงาน โครงการภายใต้แผนงาน หรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม...
26/11/2020

📢 คณะรัฐมนตรีรับทราบกรอบแนวคิดการจัดทำแผนงาน โครงการภายใต้แผนงาน หรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ รอบที่ 2 วงเงิน 152,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 4 กลุ่มแผนงานโครงการหลัก ได้แก่

1) กลุ่มแผนงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและวางรากฐานการพัฒนาในระยะต่อไป เช่น โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐ เอกชน โดยกระทรวงแรงงาน กลุ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ

2) กลุ่มแผนงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น ชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น เช่น โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

3) กลุ่มแผนงานโครงการส่งเสริม กระตุ้นการบริโภคเพื่อฟื้นฟูตลาดและเศรษฐกิจทุกระดับ เช่น โครงการคนละครึ่ง

4) กลุ่มแผนงานโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มโครงการเพื่อพัฒนาและบริการจัดการทรัพยากรน้ำ

โดยการประเมินเบื้องต้นคาดว่าจะช่วยสนับสนุน GDP ของประเทศไทยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.2 ในปี 2563 และร้อยละ 0.25 ในปี 2564 ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่
• การรักษาการจ้างงานและจ้างงานใหม่ รวมกว่า 310,000 ราย
• ยกระดับทักษะแรงงานอาชีพเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและวางรากฐานการพัฒนาในระยะต่อไปได้กว่า 160,000 ราย
• เกษตรกรและผู้ประกอบการในระดับชุมชนทั้งภาคการผลิตและบริการทั้ง 76 จังหวัด ได้รับการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและบริการ
• ช่วยฟื้นฟูธุรกิจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนไปภายหลังวิกฤติโควิด
• ประชาชนจำนวน 10 ล้านคน ลดภาระค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนอย่างน้อย 100,000 ร้านค้า
• เพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 60,000 ล้านบาท
• พื้นที่ทำการเกษตร 96.4 ล้านไร่ จะมีการเก็บกักน้ำได้มากขึ้นด้วยการบริหารจัดการระบบน้ำชุมชน

ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาแผนงานโครงการต่อเนื่องจากกรอบที่ 1 ที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว วงเงิน 92,400 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ภายใต้มาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีคงอยู่ในอีกช่วงระยะหนึ่งและยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

#โฆษกเจมส์ #โฆษกรัฐบาล

CR : อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาล

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ปี 2564 ภาพฝีพระหัตถ์ "สวัสดีปีฉลูวัว"
25/11/2020

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ปี 2564
ภาพฝีพระหัตถ์ "สวัสดีปีฉลูวัว"

📢📢สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19🗓 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 🕚 เวลา 11.00 น.สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19😖 ผู้ป่วยรายใหม่...
25/11/2020

📢📢สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19

🗓 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,926 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,780 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 60 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

CR : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

รู้หรือไม่ ในหลวงทรงงานอะไรบ้างหลายคนอาจไม่รู้ ในหลวงได้ทรงงานอยู่เบื้องหลัง แบบค่อยเป็นค่อยไป หลายอย่าง เพื่อสืบสาน รัก...
24/11/2020

รู้หรือไม่ ในหลวงทรงงานอะไรบ้าง

หลายคนอาจไม่รู้ ในหลวงได้ทรงงานอยู่เบื้องหลัง แบบค่อยเป็นค่อยไป หลายอย่าง เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการต่าง ๆ ของในหลวง ร.๙

#สืบสานรักษาต่อยอด

CR : สืบสาน รักษา ต่อยอด

#น้อมรำลึกพระมหาธีรราชเจ้า 🙏#วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า#วันวชิราวุธ วันวชิราวุธ ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสม...
24/11/2020

#น้อมรำลึกพระมหาธีรราชเจ้า 🙏
#วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
#วันวชิราวุธ
วันวชิราวุธ ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย ที่มาของวันวชิราวุธ วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การคมนาคม กิจการเสือป่าและลูกเสือ ทั้งยังทรงเป็นกวีเอกที่เก่งกาจในด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี โดยภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่เสด็จสวรรคต ทางการก็ได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

#เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว 💂‍♀️💂‍♀️#ทหารช่วยเหลือชาวนา เมื่อ 20 พ.ย.63 ตามที่ ผบช. อนุมัติให้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปี...
23/11/2020

#เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว 💂‍♀️💂‍♀️
#ทหารช่วยเหลือชาวนา
เมื่อ 20 พ.ย.63 ตามที่ ผบช. อนุมัติให้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปี 63 ในการนำข้าวเปลือกมาตากในพื้นที่ค่ายทหารได้ ศบภ.ร.6 จัดกำลังพล จำนวน 3 นาย ช่วยเหลือ นายไพโรจน์ ตาลอรัญ ชาวบ้านบุ่งไหม ม.2 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จว.อ.บ. ตากข้าวเปลือก จำนวน 30 กระสอบ บริเวณลานหน้า ร้อย.รสพ.ร.6 และ
มทบ.27 โดย รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราช เปิดให้ใช้พื้นที่ลานพื้นแข็งตากข้าว วันที่ 20 พ.ย. 2563 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ เปิดให้เกษตรกรใช้พื้นที่ลานพื้นแข็งตากข้าว
1. พื้นที่ตากข้าว 1 ไร่
2. จำนวนข้าวเปลือก 1,500 กิโลกรัม
3. เกษตรกร 2 ราย คือ น.ส.คำปุ่น บุญสูง และ นายสัมฤทธิ์ ปัจมล

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 63 เวลา 10.00 น. ส.ต.อ.สันติชัย  ดวงมณี  รรท.รอง.ผบ.มว.ตชด.1241 พร้อมชุด รวม 5 นาย ออกลาดตระเวนในเขต...
23/11/2020

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 63 เวลา 10.00 น. ส.ต.อ.สันติชัย ดวงมณี รรท.รอง.ผบ.มว.ตชด.1241 พร้อมชุด รวม 5 นาย ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อปราบปรามการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย และป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ ได้ตรวจพบบุคคล จำนวน 4 คน จึงได้ขอตรวจสอบเอกสารการเข้ามาในประเทศ พบว่าไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งว่า มีความผิดฐาน “เป็นคนต่างด้าว(ชาวกัมพูชา) เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” ผู้ถูกจับกุมให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงนำตัวทั้งหมดมาทำการบันทึกประวัติบุคคลที่ บก.มว.1241 และควบคุมตัวผู้ต้องหานำตัวไปผลักดันออกนอกประเทศ ณ ช่องทางอนุโลมแรงงานช่องโอบายเจือน (จต.ส.38) ไปเป็นที่เรียบร้อย

20/11/2020
กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

📢 20 พฤศจิกายน "วันกองทัพเรือ"

คำปราศรัย พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน ประจำปี 2563

📢📢 แจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์‼️
17/11/2020

📢📢 แจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์‼️

#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สายด่วนมอเตอร์เวย์1586กด7
#สายด่วนตำรวจทางหลวง1193
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
#ฟรีมอเตอร์เวย์2สาย
#ฟรีมอเตอร์เวย์หยุดยาว

การประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. เมื่อ ๑๓ พ.ย. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.โดยมี พล.อ...
13/11/2020

การประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. เมื่อ ๑๓ พ.ย. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
โดยมี พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในการประชุม

📣กอ.รมน. แจ้งเตือนประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง#หากได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งเหตุได้ที่ Call Center 137...
12/11/2020

📣กอ.รมน. แจ้งเตือนประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
#หากได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งเหตุได้ที่ Call Center 1374

📢📢💡3 สัญญาณเตือน อาการแพ้ฝุ่น PM 2.5‼️CR:สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
12/11/2020

📢📢💡3 สัญญาณเตือน อาการแพ้ฝุ่น PM 2.5‼️

CR:สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๓ เวลา ๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ น.พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิ...
12/11/2020

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๓ เวลา ๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ น.
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๔ ของ กอ.รมน. ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

📢‼️ ฝุ่นละอองมาพร้อมกับฤดูหนาว ค่า AQI และ ค่า PM2.5 มันต่างกันยังไง อยากรู้ ลองไปดูกันนะ!‼️โดยสามารถทดลองคำนวนค่าดัชนีค...
10/11/2020

📢‼️ ฝุ่นละอองมาพร้อมกับฤดูหนาว ค่า AQI และ ค่า PM2.5 มันต่างกันยังไง อยากรู้ ลองไปดูกันนะ!‼️

โดยสามารถทดลองคำนวนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) กับ ความเข้มข้นฝุ่นละออง PM2.5 ได้ที่ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php

CR:กรมควบคุมมลพิษ

🙏 "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" 🙏น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้      การกำเนิดฝนหลวงพระราชทาน นับจากวันที่ ๑...
10/11/2020

🙏 "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" 🙏
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้
การกำเนิดฝนหลวงพระราชทาน นับจากวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัย หาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" และกำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายนของทุกปีเป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และจารึกไว้เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย

💥💥 วาระแห่งชาติ แก้ปัญหา PM 2.5 ‼️ ผุดนโยบายแก้ปัญหาแบบบูรณาการ.👨‍🦰👨‍🦰 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผ...
10/11/2020

💥💥 วาระแห่งชาติ แก้ปัญหา PM 2.5 ‼️ ผุดนโยบายแก้ปัญหาแบบบูรณาการ
.
👨‍🦰👨‍🦰 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย การรับมือปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 แนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในภาพรวมของประเทศ จำเป็นต้องบูรณาการทุกภาคส่วน

CR:สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

💥💥 วาระแห่งชาติ แก้ปัญหา PM 2.5 ‼️ ผุดนโยบายแก้ปัญหาแบบบูรณาการ
.
👨‍🦰👨‍🦰 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย การรับมือปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 แนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในภาพรวมของประเทศ จำเป็นต้องบูรณาการทุกภาคส่วน
.
1️⃣ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ ประสานข้อมูลกับกรมควบคุมมลพิษ และ Gistda ทำแผนเผชิญเหตุ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง เพิ่มความเข้มข้นในการแก้ไขปัญหาตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”
.
2️⃣ ป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง เข้มงวดตรวจจับรถควันดำ เร่งระบายการจราจร ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ตรวจสภาพ/บำรุงรักษายานพาหนะขนส่งสาธารณะ ทำความสะอาดพื้นผิวถนน รวมทั้งควบคุมการเผาในที่โล่ง/พื้นที่เกษตรอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบและควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงาน ฯลฯ
.
3️⃣ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรับพฤติกรรมประชาชน ในการลดการเผาในที่โล่ง พื้นที่การเกษตร และการเผาขยะในชุมชนหรือเมือง
.
📣📣 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยัน การแก้ไขปัญหา PM 2.5 เป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาลที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นปัญหาที่กระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน

#NNT
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
#ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง
#แก้ปัญหาPM2.5
#วาระแห่งชาติ
#การบริหารจัดการมลพิษ
#PM2.5

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา (ฉบับที่6)"พายุโซนร้อน “เอตาว” (พายุระดับ 3) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 10 – 11 พ.ย. 2563)"ฉบับที่ 6...
10/11/2020
#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุโซนร้อน เอตาว (พายุระดับ 3) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 10 11 พ.ย

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา (ฉบับที่6)
"พายุโซนร้อน “เอตาว” (พายุระดับ 3) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 10 – 11 พ.ย. 2563)"
ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
CR: กรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (10 พฤศจิกายน 2563) พายุโซนร้อน เอตาว (พายุระดับ 3) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู....

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 286 "เตือนช่วงปลายฝนต้นหนาว ผู้ปกครองและสถานศึกษาควรสังเกตอาการบุตรหลานและเด็กนักเรียนอ...
10/11/2020

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 286 "เตือนช่วงปลายฝนต้นหนาว ผู้ปกครองและสถานศึกษาควรสังเกตอาการบุตรหลานและเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเด็กเล็ก ระวังป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV)" https://is.gd/l97Uzk

CR:กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 286 "เตือนช่วงปลายฝนต้นหนาว ผู้ปกครองและสถานศึกษาควรสังเกตอาการบุตรหลานและเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเด็กเล็ก ระวังป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV)" https://is.gd/l97Uzk

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. มอบหมายให้ พลโท เรืองสิทธ...
06/11/2020

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. มอบหมายให้
พลโท เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กอ.รมน. เป็นผู้แทน กอ.รมน. ร่วมลงนาม และเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการบูรณาการ และขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ห้องมิตรทาวน์ฮอลล์
สามย่านมิตรทาวน์ กทม. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย รวมทั้งสิ้น ๑๙ หน่วยงาน

#กอ.รมน. เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
05/11/2020

#กอ.รมน. เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๓๐ น. พล.ท. วัฒนะ  พลจันทร์ ผบ.ศตก. เป็นประธานในการประชุมประสานงานข่าวกรองเพื่อความมั่งคงภ...
05/11/2020

เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๓๐ น. พล.ท. วัฒนะ พลจันทร์ ผบ.ศตก.
เป็นประธานในการประชุมประสานงานข่าวกรองเพื่อความมั่งคงภายในประเทศ ครั้งที่ ๑/๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศตก.
โดยมี พล.ต. วิภูษณะ คล้ายมณี รอง ผอ.ศปป.๓ กอ.รมน. และ
พ.อ. สุระ แก้วไพโรตน์ ผช.ผอ.ศปป.๓ กอ.รมน. เข้าร่วมประชุม

เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. กอ.รมน. จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน.ป...
30/10/2020

เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. กอ.รมน. จัดประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน.ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม อาคารรื่นฤดี เป็นการประกาศเจตจำนงสุจริต ในการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม ปลอดทุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

กอ.รมน. มุ่งมั่นบูรณาการความร่วมมือ ติดตามสถานการณ์พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาว
29/10/2020

กอ.รมน. มุ่งมั่นบูรณาการความร่วมมือ ติดตามสถานการณ์พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาว

กรมควบคุมโรค แนะผู้ปกครองสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ระวังป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV...
29/10/2020

กรมควบคุมโรค แนะผู้ปกครองสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ระวังป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) https://is.gd/7W9QTv

กรมควบคุมโรค แนะผู้ปกครองสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ระวังป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) https://is.gd/7W9QTv

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง และหมั่นล้างมือนะครับ#โควิด-19 #โควิด19 #COVID19 @riskcom @DDChotline1422ที่มา : ไทยรู้ส...
29/10/2020

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง และหมั่นล้างมือนะครับ
#โควิด-19 #โควิด19 #COVID19 @riskcom @DDChotline1422

ที่มา : ไทยรู้สู้โควิด

#การช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๑ เมื่อ ๒๑ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
27/10/2020

#การช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๑
เมื่อ ๒๑ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

#การช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๑ เมื่อ ๑๙ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
27/10/2020

#การช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๑
เมื่อ ๑๙ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 2"พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” (พายุระดับ 5) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563)"ฉบับที่...
27/10/2020
#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุไต้ฝุ่น โมลาเบ (พายุระดับ 5) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28 30 ต

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 2
"พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” (พายุระดับ 5) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563)"
ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
CR:กรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (27 ตุลาคม 2563) พายุไต้ฝุ่น โมลาเบ (พายุระดับ 5) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง         มีศูนย์กลางอ.....

ที่อยู่

สวนรื่นฤดี แยกสวนรื่น ดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเ:

วิดีโอทั้งหมด

สำนักงานโฆษก กอ.รมน.

สำนักงานโฆษก กอ.รมน.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากถามว่า ความมั่นคง ทางชายแดน ทำไมจึงมีชุมชนไปอยู่อาศัยติดชายแดนได้ เมื่อทางทหารต้องมีระยะห่างไม่ต่ำกว่าสามกิโลเมตรใช่หรือไม่คะ
ประเทศชาติประชาชนทุกๆกลุ่ม ในประเทศต้องช่วยกันๆเพื่อความมั่นคงของชาติในทุกๆยุค
"ผมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย อยากเห็นความมั่นคงในชาติของทุกฝ่ายในประเทศไทยที่มีจุดยืนเดียวกันฯลฯ"
คนในทุกๆภาคส่วนต้องช่วยกันสื่อสาร ความเข้าสู่สังคมฯ
สวัสดีค่ะ
ผมขอแจ้งเรื่องครอบครัวนายรุจิลาภัคดีสมัยนายพนายภัคดีวงค์นางแดงพู้เป็นแม่กับพวกอีกครับบ้านโคกสง่าตำบนปอภารอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นแก้งสกิมเมอร์ออนไลน์พวกแฮกข้อมูลผลิตเงินขายทั้งคอเซ็นเตอร์มิฉฉาชีพ23ปีกว่าแล้วครับตอนนี้พวกมันก่อความวุ้นวายเสร้างความเสียหายให้แก่ครอบครัวคนอื่นทั้งแบ๊กเมร์อนาจานคิ้บเรื่องส่วนตัวครอบครัวคนอื่นครับแล้วยังสแกมเมอร์หัวสมองคนอื่นแพร่ไปทั่วก่อให้บุคคนอื่นเกิดปันหาทางสมองและใช้ชีวิตมั้ยเป็นการส่วนตัวให้สังเกตเสียงพวกมิฉฉาชีพนี้ใด้ตามท้องถนนครับเวลารถวิ้งจะมีเสียงคนพูดแล้วพวกมันจะแอบอ้างชื้อเสียงผมอู่น้อยเชอร์วิสเสด็จหวายฤทธิ์ผมพู้เสียหายมาตลอด19ปีกว่าแล้วครับผมต้องการยุติปันหาและต้องการค่าเสียหายตอนนี้พู้คนรู้กันทั่วประเทศแล้วครับผมต้องการวิสามัญนายรุจิลากับนายพนายพวกมันแฮกแม้กระทั้งข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลของทางราชการม้อบให้ผมตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่พวกมันมีเงินจำนวนมากกับแม่พิมเงินหรือบ๊อกเงินครับสองตัวผมขอฝากทานด่วนด้วยครับผมเสียเวลามาหลายปีแล้วครับ
สวัสดีค่ะ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ชวนติดตามเรื่องราวดี ๆ โดยสำนักงานโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตอนที่ 2 นำเสนอในตอน โครงการมอบสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ติดเตียง ติดตามได้ในรายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-09.10 น. ทาง ททบ.5 ดูช่อง 5 กดหมายเลข 1
สวัสดีค่ะขอบคุณนะค่ะทึ่ให้เป็นแฟนตัวยงค่ะ