Clicky

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบป?

เปิดเหมือนปกติ

⚖️สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญชวน รับชมการถ่ายทอดสด facebook live พิธีเปิด “ พืชกระท่อม สร้างเศรษฐกิจไทย ใช้อย...
08/05/2022

⚖️สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม
ขอเชิญชวน รับชมการถ่ายทอดสด facebook live
พิธีเปิด “ พืชกระท่อม สร้างเศรษฐกิจไทย ใช้อย่างไรให้มีคุณค่าและยั่งยืน ณ จังหวัดพัทลุง”
โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการเปิดงาน
➡️ถ่ายทอดสดงานเสวนา “พืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจไทย”
โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชกระท่อม
ร่วมซักถาม และไขข้อข้องใจ 🌱กระท่อม ในทางเศรษฐกิจ 🌱ปลูกอย่างไร ขายแบบไหน แปรรูปและส่งออกไปที่ไหนได้บ้าง
➡️ ถ่ายทอดสดมินิคอนเสิร์ต จาก วงมาลีฮวนน่า

🗓 วัน จันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565
📍รับชม live พร้อมกัน เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
📍 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาลัยเขตพัทลุง
……………………
#พืชกระท่อมเศรษฐกิจไทย
#พัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยกระท่อม
#กระท่อม

ถึง แฟนเพจ คนธรรมดา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  แต่มีใจรักในกระท่อมสำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญชวนพี่น้องชาวพัทลุง เข้าร่วมงาน“พ...
07/05/2022

ถึง แฟนเพจ คนธรรมดา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แต่มีใจรักในกระท่อม
สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญชวนพี่น้องชาวพัทลุง เข้าร่วมงาน
“พืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจไทย ใช้อย่างไรให้มีคุณค่าและยั่งยืน”
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
เวลา ➡️ 10.00-18.00 น
📍มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาลัยเขตพัทลุง

พล.อ.ประวิตร ห่วงใยประชาชน ผู้ติดยาเสพติด หวั่นกระทบ ซ้ำเติมโควิด-19  เรียกประชุม คกก. สั่งระดมทุกหน่วยงาน  เร่งฟื้นฟูทั...
06/05/2022

พล.อ.ประวิตร ห่วงใยประชาชน ผู้ติดยาเสพติด หวั่นกระทบ ซ้ำเติมโควิด-19 เรียกประชุม คกก. สั่งระดมทุกหน่วยงาน เร่งฟื้นฟูทั้งระบบ ย้ำ"ผู้ติดยา คือ ผู้ป่วย" วอน ปชช.เห็นใจ/ร่วมมือ "คืนคนดี สู่สังคม"

เมื่อ 6 พ.ค.65 เวลา 9.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. / ประธานคณะกรรมการประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์ โควิด-19 ได้เรียกประชุมคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ไปยัง ผวจ.ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อหารือและสั่งการ เตรียมดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)

ทั้งนี้ ได้มีคำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 20/2565 แต่งตั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.เป็นประธานคณะกรรมการประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์โควิด-19 เมื่อ 20 ม.ค.65 โดยให้มีการประชุมเตรียมการ อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรการกุศลต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ผู้ติดยาเสพติด ให้ครอบคลุมทั้งระบบ กระทั่งสามารถกลับคืนสู่สังคมได้ ต่อไป

ก่อนการประชุม พล.อ.ประวิตร ได้เข้าเยี่ยมชม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ของศูนย์รับแจ้ง (สายด่วน) พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของส่วนราชการ เอกชน และองค์กรการกุศลต่างๆรวม 17 หน่วยงาน ทั้งนี้ ยังมีภาคประชาสังคมจิตอาสา ซึ่งให้ความสำคัญเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย อย่างพร้อมเพรียงกัน

ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับทราบการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อม ได้แก่ แนวทางกระบวนการ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ การดำเนินงานของศูนย์รับแจ้ง (สายด่วน) อาทิ สายด่วน 1567 ศูนย์ดำรงค์ธรรม, ศูนย์วิทยุตำรวจ 191, สายด่วน ป.ป.ส. 1386 และสายด่วน 1669 การแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น ซึ่งมีบริการตลอด 24 ช.ม. และการรับตัวผู้ป่วย เดินทางไปเข้ารับการบำบัด รักษา ฟื้นฟู การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ อย่างครบวงจร ก่อนการส่งคืนสู่สังคม ต่อไป จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบ แนวทางการบูรณาการช่องทางการให้บริการ ของศูนย์บริการบำบัดรักษายาเสพติด ได้แก่ ขั้นตอนการรับตัวผู้ป่วย การอำนวยความสะดวก แก่ผู้สมัครใจบำบัดรักษา โดยให้ ผวจ.ทั่วประเทศ จัดตั้ง "ศูนย์บริการรับ-ส่ง ผู้ขอเข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด" และพื้นที่ กทม. ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขที่เป็นศูนย์คัดกรองติดต่อภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จัดบริการรถรับ - ส่งผู้ขอเข้าบำบัด ยาเสพติด และเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานด้านการบำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ของศูนย์คัดกรอง โดยมีการเชื่อมต่อกับระบบแจ้งเหตุด่วน และรับการบำบัด รักษา และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุนการแจ้งเตือนด้วย รวมถึงกระบวนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) โดยมุ่งให้ชุมชน/ หมู่บ้าน เป็นศูนย์กลางการแก้ปัญหา (One stop service) รวมทั้งได้มีมติเห็นชอบ แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอีกด้วย เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วย เมื่อได้รับการรักษา ฟื้นฟู และเยียวยาตามขั้นตอนแล้ว จะสามารถกลับคืนสู่ความอบอุ่นในครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ ในที่สุด ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวชื่นชมทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะภาคเอกชน/ องค์กรการกุศล/ จิตอาสาประชาชน ที่ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อม และร่วมมือ สนับสนุนกับภาครัฐ ที่จะช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติดที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมจากภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้ ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับสั่งการ กระทรวงต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ผวจ.ทุกจังหวัด ให้เร่งดำเนินการตามแผนงาน มีการบูรณาการทำงาน อย่างใกล้ชิดและประสานสอดคล้องกัน ควบคู่การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจประชาชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน อย่างเป็นรูปธรรม นั่นคือ "คืนคนดีกลับสู่สังคม" เพราะผู้ติดยาเสพติด ก็คือ"ผู้ป่วยที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นกัน"ที่จะต้องได้รับการดูแลรักษา อย่างดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเด็ดขาด

"สมศักดิ์"ขอบคุณชาวสุราษฎร์เก็บกระท่อมมา 78 ปีให้ศึกษาวิจัยจนปลดล็อกได้ ยันต้องดันเป็นพืชส่งออกสู่ตลาดโลกเร่งหาทางเพิ่มม...
06/05/2022

"สมศักดิ์"ขอบคุณชาวสุราษฎร์เก็บกระท่อมมา 78 ปีให้ศึกษาวิจัยจนปลดล็อกได้ ยันต้องดันเป็นพืชส่งออกสู่ตลาดโลกเร่งหาทางเพิ่มมูลค่า พร้อมร่วมงานขายทรัพย์สินยาเสพติด ชี้หากยังเป็นรมว.ปีหน้าจะยึดให้ได้ 20,000 ล้าน

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2565 ที่โรงแรมแก้วสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มีการจัดงานขาดทอดตลาดทรัพย์สินยาเสพติด ป.ป.ส.ภาค 8 โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าที่ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.ยุติธรรม นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง นายนัทธี ถิ่นสาคู ส.ส.ภูเก็ต นายสายัณห์ ยุติธรรม นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ นายสัญหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ และประชาชนร่วมงาน

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การประมูลทรัพย์สินที่มาจากผู้ค้ายาเสพ เป็นทรัพย์สินที่เราดำเนินการมาจากช่วงกฎหมายเก่า แต่วันนี้เข้าสู่ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ ซึ่งเมื่อกฎหมายใหม่เข้ามา จะมีทรัพย์สินแบบนี้มากขึ้นอีก 20 เท่า เพราะกฎหมายเก่าเรายึดทรัพย์ได้ไม่เกิน 600 ล้านบาท แต่ปีนี้กระทรวงยุติธรรม และ ป ป.ส.ได้มีมติให้ยึดทรัพย ได้ 10,000 ล้านบาท และหากปีหน้าตนยังเป็น รมว.อยู่ จะเพิ่มเป็น 20,000 ล้านบาท เพราะเราสามารถยึดทรัพย์ย้อนหลังได้ 10 ปี หรือแวลูเบท ประมวลกฎหมายใหม่จึงน่ากลัวสำหรับผู้ค้ายา

จากนั้นนายสมศักดิ์ และคณะได้เปิดงาน พืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจไทย ใช้อย่างไรให้มีคุณค่าและยั่งยืน โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้คนมีความต้องการใบกระท่อมมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะชาวใต้เท่านั้น แต่ภาคเหนือและอีสานก็ต้องการเช่นกัน แต่ตนเกรงว่าหากปลูกมากไปสักวันหนึ่งราคาจะตก เราจะทำยังไงให้กระท่อมมีมูลค่า แนวทางของการเพิ่มมูลค่ายังต้องทำต่อไป สัปดาห์ก่อน ตนได้ไปศึกษาดูงานที่มหาวิทบาลัยเชียงใหม่ มีการทำวิจัยต่างๆที่น่าสนใจ และยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยทีวิจัย หากทำสำเร็จจะต่อยอดได้ เป็นความหวังและอาชีพใหม่ของเกษตรกร

"วันนี้ผมมาขอบคุณชาวสุราษฎร์ที่เก็บกระท่อมมา 78 ปี ให้เราได้ศึกษาและวิจัยจนปลดล็อกได้ เราต้องการส่งกระท่อมไปขายตลาดสากล แต่ราคาบ้านเรายังสูงกว่าประเทศเพื่อบ้าน ขอให้อดทดอีกนิด ผมไม่ทิ้งโครงการดีๆแบบนี้แน่นอน จะทำให้สำเร็จ"นายสมศักดิ์ กล่าว

โดยนายสมศักดิ์ ได้เดินชมบูธที่นำมาจัดแสดง มีผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆ เช่น ชา กาแฟ ยาแก้ปวด และไอศครีม โดยนายสมศักดิ์ ได้ลองชิมไอศครีมและชาด้วย และได้รับฟังคอนเสิร์ตของวง มาลีฮวนน่าด้วย

////

ป.ป.ส. สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความท้าทายของการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดเมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565...
05/05/2022

ป.ป.ส. สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความท้าทายของการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความท้าทายของการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยมีนายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การสัมมนาฯ ณ ห้องประชุมยอดมณี สำนักงาน ป.ป.ส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ รวมทั้งสิ้น 840 คน ประกอบด้วย ผู้แทน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนระดับชาติ ผู้แทนหน่วยงานบูรณาการ เครือข่ายนิติเวช และเครือข่ายวิชาการ

โดยวิทยากรอภิปราย นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต ที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ส. น.ส.รัชนีกร สรสิริ ที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ส. และพันตำรวจเอก ยิ่งเทพ จันทรังษี ผู้กำกับการฝ่ายกฎหมายและวินัย บช.ปส. ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงของปัญหายาเสพติด การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา และความท้าทายของการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้น

ซึ่งผู้แทนหน่วยงานรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนมุมองแนวคิดการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้พัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อใช้ในการจัดทำร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ. 2566 – 2570) และอำนวยการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ตามแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ต่อไป

⚖️สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญชวน รับชมการถ่ายทอดสด facebook live พิธีเปิด “ พืชกระท่อม สร้างเศรษฐกิจไทย ใช้อย...
05/05/2022

⚖️สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม
ขอเชิญชวน รับชมการถ่ายทอดสด facebook live
พิธีเปิด “ พืชกระท่อม สร้างเศรษฐกิจไทย ใช้อย่างไรให้มีคุณค่าและยั่งยืน ณ จังหวัดสุราฎร์ธานี”
โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการเปิดงาน
➡️ถ่ายทอดสดงานเสวนา “พืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจไทย”
โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชกระท่อม
ร่วมซักถาม และไขข้อข้องใจ 🌱กระท่อม ในทางเศรษฐกิจ 🌱ปลูกอย่างไร ขายแบบไหน แปรรูปและส่งออกไปที่ไหนได้บ้าง
➡️ ถ่ายทอดสดมินิคอนเสิร์ต จาก วงมาลีฮวนน่า

🗓 วัน ศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
📍งานเริ่มเวลา 10.00 น.
📍 ห้องคอนเวนชั่นชั้น 2 แก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
……………………
#พืชกระท่อมเศรษฐกิจไทย
#พัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยกระท่อม
#กระท่อม

🎉เรียนเชิญทุกๆ ท่าน🎉วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ปปส.ภาค 9ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ  ที่ดินและสิ...
05/05/2022

🎉เรียนเชิญทุกๆ ท่าน🎉
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ปปส.ภาค 9
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวนรวม 86 รายการ
👍กำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคา
ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.30 - 15.00 น.
และจะดำเนินการขายทอดตลาด
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
👍โทร 074-312-088 ต่อ 10015

ประกาศขาย (hand pointing right) https://is.gd/W2kaDV
ภาพทรัพย์สิน (hand pointing right) https://is.gd/2uzUpJ

05/05/2022
ความท้าทายของการแก้ปัญหายาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

📣ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดการสัมมนา📣
.
"ความท้าทายของการแก้ปัญหายาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด"
.
โดยมี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธาน
#ประมวลกฎหมายยาเสพติด
#กฎหมายยาเสพติดใหม่

Kick OFF ทั่วประเทศ ! รมว.ยุติธรรม เปิดงาน บริจาคโลหิตพร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “90 พรรษา 90 ล้าน ซีซี ถวายราชสดุ...
05/05/2022

Kick OFF ทั่วประเทศ ! รมว.ยุติธรรม เปิดงาน บริจาคโลหิตพร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “90 พรรษา 90 ล้าน ซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยมีสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลตำรวจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร และ กอ.รมน.

วันนี้ (5 พ.ค. 65) เวลา 10.40 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิตในงาน “90 พรรษา 90 ล้าน ซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ พล.ต.ต.เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ นายแพทย์ (สบ6) โรงพยาบาลตำรวจ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พล.ท.ประวิทย์ กิตติสุบรรณ ที่ปรึกษา ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 500 คน โดยในส่วนของสำนักงาน ปปส.ภาค 1-9 ได้ร่วมกับโรงพยาบาลหรือจุดรับบริจาคโลหิตในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วม Kick off ผ่านระบบ WebEx Meeting พร้อมกันทั่วประเทศ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวเปิดงานว่า รัฐบาล โดย สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งปี 2565 ซึ่งการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตนับเป็นกิจกรรมที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาคประชาชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน สนองพระราชปณิธาน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน นอกจากนี้ ถือเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตในช่วงวิกฤติการณ์โควิด ซึ่งจะบรรลุผลสำเร็จได้ ย่อมต้องอาศัยความเสียสละและการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งจากทุกภาคส่วน

ด้าน นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการรับบริจาคโลหิตนี้เป็นการรณรงค์ ส่งเสริม และเชิญชวนให้สมาชิกเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ จำนวน 24,455 แห่ง ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในทุกภาคส่วน พร้อมด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นรายบุคคลหรือหมู่คณะในโรงพยาบาล หรือจุดรับบริจาคโลหิตที่ใกล้เคียงในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงเดือนธันวาคม 2565 โดยสำนักงาน ป.ป.ส. จะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร รวบรวมผลการบริจาคโลหิต

จากนั้น นายสมศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ว่า ขอขอบคุณหน่วยงานป.ป.ส. สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานที่ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีความตั้งใจรวบรวมโลหิตให้ได้ 90 ล้าน ซีซี ให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งตนอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้มาร่วมบริจาคโลหิตกัน ส่วนกรณีการยึดทรัพย์จากคดียาเสพติดที่ได้ตั้งเป้าไว้ 1 หมื่นล้านบาท นั้น ภายในเดือนนี้คาดว่าจะมีการแถลงถึงความคืบหน้าดังกล่าว ซึ่งตนจะรายงานให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบก่อน ทั้งนี้ มั่นใจว่าเราจะทำตามเป้าที่ตั้งไว้ได้สำเร็จคือ1หมื่นล้านบาท
/////////////////////////////////////////////////////////////////

05/05/2022
05/05/2022

📣📣 ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด 📣📣
พิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิต🩸🩸
” 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด

เลขา ป.ป.ส. แต่งตั้งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เพิ่มอำนาจยึดอายัดทรัพย์สิน อีก 4,284 นาย เชื่อยึดทรัพย์ทะลุ 10,000 ล้าน ปราบนักค...
04/05/2022

เลขา ป.ป.ส. แต่งตั้งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เพิ่มอำนาจยึดอายัดทรัพย์สิน อีก 4,284 นาย เชื่อยึดทรัพย์ทะลุ 10,000 ล้าน ปราบนักค้ายาเสพติดให้สิ้น ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( เลขาธิการ ป.ป.ส. ) เผยว่า “คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีมติอนุมัติการเพิ่มอำนาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ให้มีอำนาจในการยึดอายัดทรัพย์สินที่สงสัยว่าเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นกรณีเร่งด่วน ก่อนดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน แล้วจึงรายงานให้เลขาธิการ ป.ป.ส. ทราบภายใน 7 วัน ตามมาตรา 11/1 (6) แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่2) พ.ศ. 2564 เป็นจำนวน 4,236 ราย จาก 14 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรุงเทพมหานคร
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และเพิ่มอำนาจ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามมาตรา 11/1 (7) แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่2) พ.ศ. 2564 ในการตรวจสอบทรัพย์สิน ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดหรือเลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมาย เป็นจำนวน 48 ราย ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ส. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “การเพิ่มอำนาจหน้าที่เหล่านี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญสนับสนุนให้การยึด อายัด และการบริหารจัดการทรัพย์สินของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการดำเนินการกับนักค้ายาเสพติด มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่เน้นย้ำให้ปราบปรามนักค้ายาเสพติด โดยมุ่งตัดวงจรทั้งเครือข่าย เชื่อว่าเป้าหมายยึดทรัพย์ จะทะลุเป้าหมายที่วางไว้ 10,000 ล้านบาท อย่างแน่นอน”

ที่อยู่

สำนักงาน ป.ป.ส. เลขที่ 5 ถ.ดินแด
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

http://www.oncb.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ย้ายค่ายกับเรา 🎰ສๅຍปั่њต้ට७เว็ບนี้! 🏳‍🌈GPBVEGAS🏳‍🌈 📌ฝาก 1໐໐ รับ 4OO ⚡️เ ว็ ບ แ ม่ ไ ม่ ผ่ ๅ њ เ O เ ย่ u อัњดับ 𝟭 เรื่อง ∩าร เดิม พัњ 💰ඨา∩-ถටњไวผ่רњsะບບ AUTO 24 ชມ.⏰ 🎉มั่њค७ ปaටดภัຍ 🥇 ต้ට७เว็ບนี้! ❌❌sะวั७เว็ບลට∩เลีຍњแບບ❌❌ 📲ສມັคsเลຍ Line [email protected] ( มี@ด้วยนะค่ะ ) 👉🏻 หรือคลิ๊ก https://lin.ee/Dg8Gajn
ผมไม่เอานะ ใครจะสั่ง ให้ ผม ไปทำร้ายใคร จับ ใคร
ชุมชนวังใหญ่พัฒนายาบ้ามากรามคำแห่ง112
เขตที่ผมอยู่.ยาม้าเยาะ..เอายาม้ามาทีเป็น.กระสอบ.เลิยครับ.ผมโดนเล่นงาน.เอาชื่อ.เล็ก.แอบอ้างเกี่ยวกับยา.เขตรนี้.ตนงานเขมร.ใาทำงานกันมากมาย.ตามเฟส.ผม.ที่อยู่.ครับผม.แจ้งแบอแสให้ครับ.
เบอร์โทร0641488565แหล่งขายยาเสพติด
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ยาเสพเมืองไทยให้กลายเป็นศูนย์หากไม่มีสิ่งเหลานี้บ้านเมืองก็สงบร่มเย็น
ยาเสพติดชุกชุมมากครับจากหัวหน้าปราบปรามภูเก็ตรับทราบเปลี่ยนไปประจำจุดสี่แยกดอนพยอมครับเตรียมจับยาเสพติดประสานงานกันด้วยครับ จาก 78 จาก ว.33
#อักษรประชาสัมพันธ์ 📣เพื่อสังคมไทยที่ปลอดภัย พบเหตุเกี่ยวกับ #ยาเสพติด ทั้งผู้ค้าและผู้เสพ แจ้งเบาะแส ได้ที่ QR Code ด้านล่าง #สายด่วน : 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง 🙇‍♂️ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
มอส...ถอดเอาเอง (อาแปะนั่งชมวิวร้านน้ำบังหน้าทาปะแป้ง) ขยายผลต่อเองนะครับกรองข่าวมาแล้วฐานผลิดที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งธนมีสีแจมด้วยหลายนายถ้ากล้าสัดเคทนี้คุ้ม ใหนๆผมก็ต้องตายอยู่แล้วจะกลัวทำไมความตายเอาความถูกต้องไว้ก่อน #ระบบไอทีมันสุดยอด
กูได้ยินหมดนะ พวกมึงสั่งน้องมาจากใต้ขับกะบะ4ประตูติดสติกเกอร์ธงชาติมาเรย สั่งฆ่ากันเรยเรื่องแค่มึงเอาเครื่องจับเท็จมาบีบนมให้กูเปนมะเร็ง แค่บังเอญได้ยินมึงสั่งฆ่าครอบครัวกู ตรวจสอบด่วน
หลังบ้านจำหน่ายยามีเครื่องจับเท็จบีบกูเสพ6เดือนแร้ว มีตร.เขตเปนเเบ็ค ความรับราชการให้เครื่องจับเท็บบีบนมให้เปนมะเร็ง บีบแม่ให้เปนอำมะพึก อยากได้ข้อมูลจิงทักมา ตรวจสอบด่วน