สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม
(78)

เปิดเหมือนปกติ

📢สำนักงาน ป.ป.ส. มีความห่วงใยทุกท่านในการเดินทางช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ "กลับบ้านปลอดภัย ไร้ยาเสพติด ป้องกันโควิด สวมหน้าก...
08/04/2021

📢สำนักงาน ป.ป.ส. มีความห่วงใยทุกท่านในการเดินทางช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ "กลับบ้านปลอดภัย ไร้ยาเสพติด ป้องกันโควิด สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ"..นะจ๊ะ🤲

พบเบาะแสยาเสพติด
แจ้งสายด่วน ป.ป.ส.โทร. 1386 ฟรี 24 ชั่วโมง

"ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"

ป.ป.ส. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ เมื่อวันที่  5 เมษายน 2564 นายวิชัย ...
06/04/2021

ป.ป.ส. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.)ให้การต้อนรับผู้แทนจากหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่สำนักงาน ปปส.ภาค 7, ภาค 8 และภาค 9 เข้าศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการบรรยายเรื่อง “ช่องทาง ขั้นตอน การแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386 และการติดตามผลการแจ้งเบาะแสยาเสพติด” ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) ต่อจากนั้น นางสาวกัญญนันทน์ คงภัสนิธิโรจน์ ผอ.สวพ. ให้การต้อนรับผู้แทนจากหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่สำนักงาน ปปส.ภาค 3, ภาค 4, ภาค 5 และภาค 6 เข้าศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายเรื่อง “ยาเสพติดจับกุมแล้วไปไหน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ยาเสพติด สำนักงาน ปปส.กทม. (หลักสี่) โดยการศึกษาดูงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ผู้แทนจากหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ โดยทั้ง 2 แห่ง มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวนกว่า 200 คน ทั้งนี้ ได้ถ่ายทอดสด (Live) ผ่าน Facebook Fanpage ของสำนักงาน ป.ป.ส. การจัดกิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข

นายวิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ภายหลังจากผู้แทนของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเงินขวัญถุง ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาในฐานะผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายภาคประชาชนที่สำคัญของสำนักงาน ป.ป.ส. ในการนำไปต่อยอดสร้างการรับรู้ในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นกระบอกเสียง/กลไกที่สำคัญ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานทั้งในส่วนของขั้นตอนการแจ้งเบาะแสยาเสพติด การติดตามผล และการจับกุมยาเสพติดแล้วไปไหน หากประชาชนรับรู้และเข้าใจ ก็จะสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลในหมู่บ้านชุมชนของตนให้ห่างไกลยาเสพติดได้

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวทิ้งท้ายว่า “การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดที่ดีที่สุด คือ กลไกภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ดูแลป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับหมู่บ้านชุมชนของตนเอง ตลอดจนเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขต่างๆ อันจะนำไปสู่ปัญหาการติดยาเสพติดได้ และหากพี่น้องประชาชนพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่ สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง”

05/04/2021
พบปัญหายาเสพติด แล้วควรทำอย่างไร?

ติดตามชม บันทึกเทปถ่ายทอดสดผ่าน Facebook 😊 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ชี้ช่องทางพบปัญหายาเสพติด แล้วควรทำอย่างไร? ตามมาทางนี้ครับ

“ช่องทาง ขั้นตอนการแจ้งเบาะแสยาแสยาเสพติด และการติดตามผลการแจ้งเบาะแส”
ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)
พร้อมแสดงความคิดเห็นผ่าน comment ป.ป.ส. พร้อมตอบทุกคำถามครับ

ป.ป.ส. จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก้ไขปัญหายาเสพติด บนแนวทางสันติวิธี สู่พื้นที่ปลอดภัย แก่หมู่บ้านต้นกล้า ปี 2563...
05/04/2021

ป.ป.ส. จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก้ไขปัญหายาเสพติด บนแนวทางสันติวิธี สู่พื้นที่ปลอดภัย แก่หมู่บ้านต้นกล้า ปี 2563 จำนวน 1,056 แห่ง

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จทรงเป็นประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “กองทุนแม่ของแผ่นดิน สันติวิธีสู่พื้นที่ปลอดภัย” โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นผู้กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ การจัดงานมหกรรมฯ พร้อมด้วย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมรับเสด็จ จำนวน 250 คน ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารศูนย์ประชุม อิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ครั้งนี้ จากเดิมจะจัดในห้วงเดือนสิงหาคมของทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเลื่อนการจัดงานดังกล่าวมาในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีความมุ่งมั่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยแนวทางสันติวิธี บนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคม ร่วมพลิกฟื้นให้เป็นหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็ง นำมาซึ่งความสงบสุข และความปลอดภัยร่มเย็นในหมู่บ้านชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 มีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,056 แห่ง โดยได้รับความร่วมมือจากกรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กรุงเทพมหานคร และภาคประชาชน ที่ได้ร่วมกันเสริมสร้างหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันมีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 24,455 แห่ง ของหมู่บ้านทั่วประเทศ

โดยในปีนี้ มีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธีพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่ ประจำปี 2563 โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ารับพระราชทาน การแสดงนิทรรศการสดุดีพระเกียรติคุณพระบรมวงศานุวงศ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจากพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนในการดำเนินงาน นอกจากนี้ตลอดการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019) ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติด และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จนก่อเกิดเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อต่อยอด พัฒนา ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติด การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน พัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมทั้งป้องกันกลุ่มเสี่ยง สงเคราะห์ผู้เดือดร้อน ผู้ตกทุกข์ได้ยาก สนับสนุนการพัฒนาความเป็นอยู่แบบพอเพียงในหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อพลิกฟื้นให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้มแข็ง สร้างความปลอดภัยและความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน และคาดว่าจะมีการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 ในห้วงเดือนสิงหาคม 2564 โดยจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป และทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง โดยแจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386

05/04/2021

ติดตาม "ยาเสพติดจับกุมแล้วไปไหน" !!???
ณ. สถาบันวิชาการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด

05/04/2021

➡️ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด Facebook live
ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564

เวลา 09.00 น.“ยาเสพติดจับกุมแล้วไปไหน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. (ทุ่งสองห้อง)

➡️ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด Facebook live ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 09.00 น. “ยาเสพติดจับกุมแล้วไปไหน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ย...
04/04/2021

➡️ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด Facebook live
ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564

09.00 น. “ยาเสพติดจับกุมแล้วไปไหน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. (ทุ่งสองห้อง)

09.45 น. “ช่องทาง ขั้นตอนการแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386 แบะการติดตามผลการแจ้งเบาะแส” ณ ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส.(ดินแดง)

📢ในวันที่  4 เมษายน 2564 เวลา 09.15 - 10.15 น.เขิญชมถ่ายทอดสด Facebook live งานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563สดจากอิมแ...
03/04/2021

📢ในวันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 09.15 - 10.15 น.
เขิญชมถ่ายทอดสด Facebook live งานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

สดจากอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี

" คนที่เขาหลงผิด ติดยาเสพติด ไม่ใช่ว่าทุกคน จะเป็นคนที่มีจิตใจโหดร้าย "ป.ป.ส. ห่วงใย ย้ำเตือน ! เด็กไทย ใช้ชีวิตอย่างไรใ...
02/04/2021

" คนที่เขาหลงผิด ติดยาเสพติด ไม่ใช่ว่าทุกคน จะเป็นคนที่มีจิตใจโหดร้าย "

ป.ป.ส. ห่วงใย ย้ำเตือน ! เด็กไทย ใช้ชีวิตอย่างไร
ให้ห่างไกลจากยาเสพติด
........................................................

#พื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่
#คนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด

ยุธิธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน

พบเบาะแสยาเสพติด แจ้งสายด่วน ป.ป.ส.
โทร. 1386 ฟรี 24 ชั่วโมง

ป.ป.ส. – UNODC ผนึกกำลังควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. พ.ต.ต.สุริยา ส...
31/03/2021

ป.ป.ส. – UNODC ผนึกกำลังควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (รอง เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมด้วย นายเจเรมี ดักลาส ผู้แทนจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ(UNODC) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก เป็นประธานในการเปิดประชุมหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายด้านการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่มีหน้าที่กำกับดูแลควบคุมการใช้สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2564 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยเข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ส. กรมศุลกากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการค้าภายใน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ถูกนำไปใช้ในการผลิตยาเสพติดในระดับภูมิภาค และหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร
พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “การประชุมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการประชุมที่มีความสำคัญที่ทุกหน่วยงานจะได้แลกเปลี่ยน และร่วมรับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงานของทุกหน่วยงาน ว่ามีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง อันจะส่งผลต่อการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมุ่งหวังว่าการประชุมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และทราบถึงแนวโน้มกฎหมายการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้ โดยสำนักงาน ป.ป.ส. จะนำผลจากการประชุมในครั้งนี้ ไปจัดทำเป็นกรอบการทำงานด้านการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ของประเทศไทย และสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือ ในการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ของประเทศไทย และกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้ต่อไป

" สถาบันครอบครัวมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก  "ป.ป.ส. ห่วงใย ย้ำเตือน ! เด็กไทย ใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลจากยาเสพติด............
29/03/2021

" สถาบันครอบครัวมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก "

ป.ป.ส. ห่วงใย ย้ำเตือน ! เด็กไทย ใช้ชีวิตอย่างไร
ให้ห่างไกลจากยาเสพติด
........................................................
#พื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่
#คนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด

ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน

พบเบาะแสยาเสพติด แจ้งสายด่วน ป.ป.ส.
โทร. 1386 ฟรี 24 ชั่วโมง

ป.ป.ส. กางผลงาน 6 เดือน ได้รับแจ้งเบาะแสยาเสพติดแล้ว 7,957 เรื่อง เร่งประสานหน่วยงานภาคีดำเนินการแก้ไข พร้อมย้ำผู้ปกครอง...
26/03/2021

ป.ป.ส. กางผลงาน 6 เดือน ได้รับแจ้งเบาะแสยาเสพติดแล้ว 7,957 เรื่อง เร่งประสานหน่วยงานภาคีดำเนินการแก้ไข พร้อมย้ำผู้ปกครองดูแลการใช้โซเชียลของบุตรหลาน หวั่นถูกล่อลวงเข้าเครือข่ายค้ายา

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เผยผลการดำเนินงานในการลดความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่จัดให้ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของชาติที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

สำหรับการดำเนินงานในเรื่องการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนปัญหายาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2563 – 24 มี.ค. 2564 มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาทั้งสิ้น 7,957 เรื่อง ดำเนินการแล้ว 4,864 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 61.13 จับกุมผู้เสพ จำนวน 810 ราย พาผู้เสพเข้ารับการบำบัด จำนวน 218 ราย จับกุมผู้กระทำความผิด 176 ราย และออกหมายจับ 9 ราย สำหรับยาเสพติดของกลางที่ยึดได้เป็น ยาบ้ารวม 79,280 เม็ด, ไอซ์ 879 กรัม เฮโรอีน 3.4 กรัม, กัญชาสด 15,500 กรัม , กัญชาแห้ง 111กรัม ยาแก้ไอ 740 กรัม คีตามีน 44 กรัม

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน ในเรื่องของการค้ายาเสพติดผ่านสื่อโซเชียลที่พบมากขึ้นในปัจจุบันนั้น สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดชุดติดตามเครือข่ายค้ายาเสพติดในโซเชียลร่วมกับตำรวจ ซึ่งพบกว่า 10,000 เครือข่าย โดยจากการติดตามพบว่ามีพฤติการณ์ล่อลวงเยาวชนเข้ามาเป็นเครือข่ายค้ายา และจัดส่งยาเสพติดผ่านทางพัสดุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้โซเชียลของแก๊งค้ายาจะเป็นกลุ่มผู้ค้ารายย่อยหรือระดับล่าง ในแต่ละปีมีการจับกุมคดียาเสพติดผ่านทางโซเชียล 200,000-300,000 คดี ในจำนวนนี้มากกว่าร้อยละ 90 เป็นผู้เสพ โดย ป.ป.ส. ได้ร่วมกับตำรวจจัดชุดติดตามพร้อมประสานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สั่งปิดเว็บไซต์ที่กระทำผิด

“ฝากเตือนไปยังพ่อแม่ ผู้ปกครองให้เฝ้าระวังบุตรหลานและเยาวชนที่สามารถเข้าถึงโซเซียลได้ง่าย ทำให้เด็กตกเป็นเหยื่อการค้ายาเสพติดได้ง่ายด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และถูกดึงให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยไม่ตั้งใจ และสำหรับพี่น้องประชาชนที่พบพฤติการณ์ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ 1. สายด่วน 1386 โทรได้ตลอด 24 ชั่วโมง 2. หนังสือร้องเรียนถึงสำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค 3. การแจ้งเบาะแสด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน ป.ป.ส.ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค และ 4. การแจ้งผ่านเว็บไซต์ ป.ป.ส. https://1386.oncb.go.th

นายวิชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า สำนักงาน ป.ป.ส. และกระทรวงยุติธรรม มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สร้างสังคมปลอดภัยและน่าอยู่ ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด คือ การรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนโดยตรง โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ตระหนักถึงประเด็นนี้เช่นกัน จึงได้มีการลงพื้นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพบปะพูดคุย รับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจถึงความคืบหน้าของการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม โดยล่าสุดในการลงพื้นที่ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะสร้างการรับรู้ในประเด็นแนวทางการปราบปรามยาเสพติดโดยอาศัยนโยบายการยึดทรัพย์สิน ตัดวงจรเครือข่ายการค้ายาเสพติด รวมถึงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวัง (JSOC) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังและติดตามผู้พ้นโทษในคดีสะเทือนขวัญ ด้วยกลไกทางสังคมและความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันการกลับไปกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นโทษ เป็นต้น

📢มีหลากหลายวิธีที่ช่วยระบายความเครียด หรือว่าสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง ด้วยสิ่งที่ตัวเองชอบ🙋ป.ป.ส. ห่วงใย ย้ำเตือน ! เด็กไ...
24/03/2021

📢มีหลากหลายวิธีที่ช่วยระบายความเครียด หรือว่าสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง ด้วยสิ่งที่ตัวเองชอบ🙋

ป.ป.ส. ห่วงใย ย้ำเตือน ! เด็กไทย ใช้ชีวิตอย่างไร ให้ห่างไกลจากยาเสพติด
........................................................
#พื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่
#คนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด
พบเบาะแสยาเสพติด แจ้งสายด่วน ป.ป.ส.
โทร. 1386 ฟรี 24 ชั่วโมง
...........................................................
ครบรอบ 130 ปี "ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"
25 มีนาคม วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม

ป.ป.ส. ย้ำการขายทอดตลาด “แมว” ดำเนินการตามข้อกฎหมายนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธ...
24/03/2021

ป.ป.ส. ย้ำการขายทอดตลาด “แมว” ดำเนินการตามข้อกฎหมาย

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวถึงกรณี ที่กระแสสังคมมีข้อห่วงใยถึงการขายทอดตลาดทรัพย์สินจากคดียาเสพติด ซึ่งในกรณีนี้ ได้แก่ แมวสายพันธุ์ต่างประเทศ จำนวน 6 ตัว ที่เกิดจากการเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติด “กุ๊ก ระยอง” ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้มีคำสั่งให้ยึดไว้ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบในเวลาต่อมานั้น
ขอยืนยันว่าสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ในเรื่องของการเก็บรักษาและการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ซึ่งทรัพย์สินในที่นี้เป็นทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาหรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการซึ่งรวมถึงสิ่งมีชีวิต ประเภทสัตว์เลี้ยง และสัตว์ในภาคการเกษตร
นายวิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “สำหรับกรณีที่มีคำสั่งยึดและขายทอดตลาดแมวดังกล่าวนั้น ต้องนำเรียนว่า ขณะเข้าดำเนินการตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหา ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ ได้หลบหนีระหว่างการเข้าจับกุม เจ้าหน้าที่
จึงได้ยึดอายัดทรัพย์สิน ได้แก่ บ้าน รถยนต์ รวมถึงแมวสายพันธุ์ต่างประเทศทั้ง 6 ตัวไว้ชั่วคราว สำหรับแมวนั้น ถือเป็นทรัพย์สินประเภทสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมาะสมในการเก็บรักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการ หรือถ้าหน่วงช้า
จะเสี่ยงต่อความเสียหาย ตามกฎหมายสามารถพิจารณานำมาขายทอดตลาดได้”
“ขอให้เข้าใจว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เปิดให้ญาติ หรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาชี้แจงแสดงหลักฐานว่าเงินที่นำมาใช้ซื้อแมว เป็นเงินที่มาจากการค้ายาเสพติดหรือไม่ หากหลักฐานชัดเจนว่าไม่ได้เป็นเงินที่มาจากการค้ายาเสพติด ก็จะมีคำสั่งยกเลิกการยึด แต่ถ้าชี้แจงไม่ได้ก็จะมีคำสั่งยึด/อายัดไว้ชั่วคราว แต่ยังเปิดโอกาสให้ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถนำเงินมาประกันราคาแมวไว้ก่อน และนำแมวไปดูแลเอง จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินจะวินิจฉัย ซึ่งหากผู้เกี่ยวข้องไม่นำเงินมาประกัน สำนักงาน ป.ป.ส. ก็ต้องยึดไว้ตามกฎหมาย และต้องดำเนินการขายทอดตลาดต่อไป
ตามกระบวนการทางกฎหมายทรัพย์สินที่ถูกยึดไว้ชั่วคราว เป็นการยึดไว้เพื่อตรวจสอบการได้มาว่าเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่ ซึ่งระหว่างตรวจสอบ กฎหมายได้กำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ส. สามารถนำทรัพย์สิน
บางประเภทมาขายทอดตลาดได้ แต่ไม่สามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวไปมอบให้ หรือยกให้กับหน่วยงานใด หรือองค์กรใดองค์หนึ่งได้ เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวยังไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงาน ป.ป.ส.”
แมวทั้ง 6 ตัว สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ประสานให้ปศุสัตว์จังหวัดเข้ามาตรวจสุขภาพแมวเป็นระยะๆ จนกว่า
จะดำเนินการขายทอดตลาด และให้แมวอยู่ในความดูแลของบุคคลที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์ หรือบุคคลที่ญาติหรือผู้ใกล้ชิดของผู้ต้องหาไว้วางใจในการดูแลรักษา อย่างไรก็ตาม หลังจากยึดอายัดแมวทั้ง 6 ตัวไว้ ก็ไม่ปรากฏว่ามีญาติหรือผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงแสดงหลักฐานว่าเงินที่ใช้ซื้อแมวมาจากการค้ายาเสพติดหรือไม่
ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ส. จึงดำเนินการตามกระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ซึ่งหลังจากมีประกาศขายทอดตลาด จะมีการจัดทำการประเมินราคา กำหนดราคาขาย และดำเนินการขายซึ่งคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 24 เมษายน 2564 ซึ่งทุกกระบวนการจะคำนึงถึงสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์เป็นสำคัญ ควบคู่กับไปกับการดำเนินการตามกฎหมาย

.......................................................
ครบรอบ 130 ปี การสถาปนากระทรวงยุติธรรม “ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”

สมศักดิ์ เดินหน้า “แผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด ”ลดความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลตามนโยบายขอ...
24/03/2021

สมศักดิ์ เดินหน้า “แผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด ”
ลดความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล

ตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ มีเป้าหมายสำคัญยึดอายัดทรัพย์สิน เพื่อตัดวงจรเส้นทางการเงินของกลุ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติด จำนวน 6,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ต้องลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 จากเป้าหมาย 23,140 หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ โดยวันนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะลงพื้นที่พบปะชุมชน และรับฟังการดำเนินงานด้านการปราบปราม การป้องกัน และการบำบัดรักษาของชุมชนบ้านสุเหร่าปากคลองลำรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พร้อมแถลงผลการปฏิบัติการ “ชุมชนสีขาวสร้างสุข ครั้งที่ 1/2564” ณ ชุมชนบ้านสุเหร่าปากคลองลำรี
โดยในช่วงเช้า เวลา 06.00 น. สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามผู้ค้า ในพื้นที่แพร่ระบาด นำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด ภายใต้ชื่อยุทธการ “ ปฏิบัติการชุมชนสีขาวสร้างสุข” โดยมี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการนนทบุรี เป็นประธานในการกล่าวเปิดปฏิบัติการ ณ ศาลาว่าการจังหวัดนนทบุรี
จากนั้น เวลา 07.30 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ว่าที่ ร.ต. ธนกฤต
จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานภาคี เดินทางเข้าเยี่ยมชมชุมชน ในพื้นที่บ้านสุเหร่าลำรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เครือข่ายตามกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นตำบลสีขาวในด้านการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันภายในชุมชนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและแลกเปลี่ยนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานกับตัวแทนผู้นำชุมชนเกี่ยวกับ การดำเนินงานด้านยาเสพติดอย่างใกล้ชิด เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปพัฒนาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างตรงประเด็น ชัดเจน พร้อมทั้งแถลงนโยบายการปฏิบัติการ “ชุมชนสีขาวสร้างสุข ครั้งที่ 1/2564” ในระหว่างวันที่ 17 - 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมามีเป้าหมายการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ รวมจำนวน 22 จังหวัด ได้แก่จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุดรธานี เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี สพรรณบุรี สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสตูล รวมจำนวน 280 หมู่บ้าน/ชุมชน และเป้าหมายผู้ค้า ผู้เสพ จำนวน 379 ราย
ซึ่งมีผลการปฏิบัติการดังนี้ จับกุม 369 คน ยึดอายัดทรัพย์สิน
4.3 ล้านบาท นำเข้ากระบวนการบำบัด 12 คน ของกลางยาบ้า 251,136 เม็ด ไอซ์ 7.2 กิโลกรัม เฮโรอีน 5.87 กรัม กัญชาแห้ง 1.04 กิโลกรัม กรัม พืชกระท่อม 9.7 กิโลกรัม น้ำต้มกระท่อม 1,511 ลิตร
ผลการดำเนินการภาพรวมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 24 มีนาคม 2564 มีผลการปฏิบัติการดังนี้ ปฏิบัติการต่อเป้าหมายหมู่บ้านชุมชน รวมจำนวน 4,026 หมู่บ้านชุมชน จับกุม 9,973 คน
ยึดอายัดทรัพย์สิน 55.35 ล้านบาท นำเข้ากระบวนการบำบัด 719 คน ของกลางยาบ้า 10,652,527 เม็ด ไอซ์ 21.5 กิโลกรัม เฮโรอีน 5,710 กรัม กัญชาแห้ง 31.8 กิโลกรัม พืชกระท่อม 444.6 กิโลกรัม
น้ำต้มกระท่อม 3,385 ลิตร
นายสมศักดิ์กล่าวว่า “หลังจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จะกำหนดให้มีการปฏิบัติการ “ชุมชนสีขาวสร้างสุข” อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องคนไทยปลอดภัยจากยาเสพติด และประชาชนมีความพึงพอใจมีความเชื่อมั่นของต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ดังนั้น หากประชาชนพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386 โดยทุกข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับและได้รับการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป”

ที่อยู่

สำนักงาน ป.ป.ส. เลขที่ 5 ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน พญาไท
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

แจ้งเบาะแสยาเสพติด โทร1386

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตรวจสอบผู้หญิงคนนี้ให้ทีคับ
จากฐานสุสานพระฉายตอนพอจะทราบเป่าหมายรออีกเรื่องแจ้งพวกมันพยามจะวางยาที่ฐานถ้าเกิดปัญหาจะรายงานทั่นที่ครับนินจาภาคกลาง
ขออนุญาตแชร์ค่ะ
แจ้งและจับได้ไหมตอบ
แจ้งแล้วจะจับได้ไหม
แจ้งเบาะแส ยาเสพติดดหน่อยคับบ น่าจะเยอะอยู่คับ
https://www.facebook.com/Maleeautoseeds ท่านใดหาเมล็ดกกัญชา ลองดูนะครับ
ตู้ดูดความชื้น(AutoDessicator)"WEIFO"..รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง..สอบถาม idline:weifo1 Tel.062-4944693/0923624299 Website:www.weifothailand.com
ขึ้นเงินเดือนไห้ ตำรวจอุบลด้วยครับสังคมไทยทำไมทำกันเเบบนี้
เรียนผู้บัญชาการผมนินจาภาคกลางหรือพ.ต.อ.ประดู่ คำหงษาสังกัดปราบปรามพิเศษต่อต้านก่อการร้ายสากลเนื่องจากยาเสพติดพื้นที่จ.สระบุรีเยอะผมขออนุญาติลงร่วมกับชุดปราปรามแต่ละอำเภอพื้นที่แรกอ.แก่งคอยอ.เมืองดังนี้ขออนุญาตินะที่ครับ
จะรายงานเคตนี้ที่เดียวเตรียมพร้องทุกด้าน666นินจาภาคกลาง
ได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณมากสำหรับรางวัล และอยากให้มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้บ่อยๆนะครับ และหวังว่า ผมคงจะโชคดีได้รางวัลอีก ในกิจกรรมครั้งต่อๆไป