การออกแบบเสาวภา Saowabha Academy of Arts and Desig

การออกแบบเสาวภา Saowabha Academy of Arts and Desig สอนศิลปะและการออกแบบ ออกแบบตกแต่งภายใน ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 3DPrinter คอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติ สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านศิลปะและการออกแบบ ได้ที่ https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init

เปิดเหมือนปกติ

🔉🔉 แผนกวิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 แล้ววันนี้!!!  มาร่วมวางรากฐานอน...
17/01/2022

🔉🔉 แผนกวิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 แล้ววันนี้!!! มาร่วมวางรากฐานอนาคตนักออกแบบที่สดใสกันนะ กับครอบครัวการออกแบบเสาวภา Saowabha Academy of Arts and Design 🖥🚀✨
-
#swbvcdesignschool #การออกแบบเสาวภา #Design #ออกแบบบรรจุภัณฑ์ #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา #saowabha #saowabhavocationalcollege #การออกแบบ #ออกแบบผลิตภัณฑ์ #ออกแบบของเล่น #ออกแบบตกแต่งภายใน #ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ #ออกแบบเครื่องใช้ภายในบ้านและสำนักงาน #นักออกแบบ #มัณฑนากร #เสาวภา #productdesigner #interiordesigner #designer #sketchup #AutoCAD #3dprinter #cnc #lasercut #ลายเส้นสถาปัตย์

🔉🔉 แผนกวิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 แล้ววันนี้!!! มาร่วมวางรากฐานอนาคตนักออกแบบที่สดใสกันนะ กับครอบครัวการออกแบบเสาวภา Saowabha Academy of Arts and Design 🖥🚀✨
-
#swbvcdesignschool #การออกแบบเสาวภา #Design #ออกแบบบรรจุภัณฑ์ #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา #saowabha #saowabhavocationalcollege #การออกแบบ #ออกแบบผลิตภัณฑ์ #ออกแบบของเล่น #ออกแบบตกแต่งภายใน #ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ #ออกแบบเครื่องใช้ภายในบ้านและสำนักงาน #นักออกแบบ #มัณฑนากร #เสาวภา #productdesigner #interiordesigner #designer #sketchup #AutoCAD #3dprinter #cnc #lasercut #ลายเส้นสถาปัตย์

🔉🔉 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 แล้ววันนี้!!!  มาร่วมวางรากฐานอนาคตนักออกแบบที่สดใ...
30/12/2021

🔉🔉 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 แล้ววันนี้!!! มาร่วมวางรากฐานอนาคตนักออกแบบที่สดใสกันนะ กับครอบครัวการออกแบบเสาวภา Saowabha Academy of Arts and Design ✨✨

-
#swbvcdesignschool #การออกแบบเสาวภา #Design #ออกแบบบรรจุภัณฑ์ #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา #saowabha #saowabhavocationalcollege #การออกแบบ #ออกแบบผลิตภัณฑ์ #ออกแบบของเล่น #ออกแบบตกแต่งภายใน #ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ #ออกแบบเครื่องใช้ภายในบ้านและสำนักงาน #นักออกแบบ #มัณฑนากร #เสาวภา #productdesigner #interiordesigner #designer #sketchup #AutoCAD #3dprinter #cnc #lasercut #ลายเส้นสถาปัตย์

🔉🔉 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 แล้ววันนี้!!! มาร่วมวางรากฐานอนาคตนักออกแบบที่สดใสกันนะ กับครอบครัวการออกแบบเสาวภา Saowabha Academy of Arts and Design ✨✨

-
#swbvcdesignschool #การออกแบบเสาวภา #Design #ออกแบบบรรจุภัณฑ์ #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา #saowabha #saowabhavocationalcollege #การออกแบบ #ออกแบบผลิตภัณฑ์ #ออกแบบของเล่น #ออกแบบตกแต่งภายใน #ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ #ออกแบบเครื่องใช้ภายในบ้านและสำนักงาน #นักออกแบบ #มัณฑนากร #เสาวภา #productdesigner #interiordesigner #designer #sketchup #AutoCAD #3dprinter #cnc #lasercut #ลายเส้นสถาปัตย์

💙
27/12/2021

💙

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ขอความร่วมมือไปยังผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ขอให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนของสถานศึกษาที่กำลังศึกษา, สวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้อนุญาตให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เข้าไปในบริเวณวิทยาลัยฯ โดยให้มีผู้ปกครองติดตามเข้าไปในบริเวณเพียง ๑ คนเท่านั้น และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม เฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด กรณีนักเรียน นักศึกษาพบว่าตนเองเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสฯ ไม่สามารถเดินทางมาสัมภาษณ์และมอบตัวตามวันเวลาที่กำหนด ให้โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน เรื่อง การสัมภาษณ์ฯ กับงานแนะแนวฯ เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๒ ๑๗๘๖ ต่อ ๑๓๒ หรือติดต่อ ครูวุฒิโชตก์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗ ๐๙๓ ๒๖๕๘ #prswb

27/12/2021

🔉🔉 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2565 🔉🔉

🌈 ✨ ออกแบบเรืองแสงได้!!! เรืองแสงถึง โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ พบพวกเรากับกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับ ปวช. ประจำปี...
24/12/2021

🌈 ✨ ออกแบบเรืองแสงได้!!! เรืองแสงถึง โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ พบพวกเรากับกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2565 #การออกแบบเสาวภา #โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

👏👏

#swbvcdesignschool #การออกแบบเสาวภา #Design #ออกแบบบรรจุภัณฑ์ #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา #saowabha #saowabhavocationalcollege #การออกแบบ #ออกแบบผลิตภัณฑ์ #ออกแบบของเล่น #ออกแบบตกแต่งภายใน #ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ #ออกแบบเครื่องใช้ภายในบ้านและสำนักงาน #นักออกแบบ #มัณฑนากร #เสาวภา #productdesigner #interiordesigner #designer #sketchup #AutoCAD #3dprinter #cnc #lasercut #ลายเส้นสถาปัตย์

📦 📦 วันนี้!! เรามีเกร็ดความรู้มาฝากทุกคน!! ในหัวข้อ “ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้โดนใจ ในยุควิถีใหม่ New Normal” โดย ครูชญ...
20/12/2021
SAOWABHA Channel : EP.24 ออกแบบผลิตภัณฑ์

📦 📦 วันนี้!! เรามีเกร็ดความรู้มาฝากทุกคน!! ในหัวข้อ “ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้โดนใจ ในยุควิถีใหม่ New Normal” โดย ครูชญาภา รัตนะเควิล ครูประจำแผนกวิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา SAOWABHA Channel : EP.24 👍🏻 #prswb https://youtu.be/gLyaBJa1Wto

SAOWABHA Channel : EP.24 ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดย ครูชญาภา รัตนเควิล ครูประจำแผนกวิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา #prswb

🔉🔉>>ใครอยากแสดงฝีมือสมัครเลย!! ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา!! ร่วมประกวดออกแบบลวดลายบนหน้าปัดนาฬิกา หรือออกแบบตัวเรือนนาฬิ...
20/12/2021

🔉🔉>>ใครอยากแสดงฝีมือสมัครเลย!! ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา!! ร่วมประกวดออกแบบลวดลายบนหน้าปัดนาฬิกา หรือออกแบบตัวเรือนนาฬิกาข้อมือ โดยผู้ที่สนใจ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2565

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาด้านการออกแบบหรือเป็นผู้ที่มีแพสชั่นในการออกแบบลวดลายหน้าปัดและตัวเรือนนาฬิกาข้อมือ ได้เวลาแล้วที่จะโชว์ความสามารถในการออกแบบนาฬิกากันแบบเต็มแม็กซ์ ทั้งยังมีโอกาสได้เรียนรู้ธุรกิจนาฬิกาประเภท “Microbrand” ที่กำลังเป็นที่นิยมในเมืองไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อต่อยอดอาชีพสร้างสรรค์ในอนาคตอีกด้วย!

แบรนด์นาฬิกา UNDONE และกลุ่มผู้รักนาฬิกา KRONOS ร่วมกับสถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบ (IGJD) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จัดทำโครงการ Thai Microbrand Watch Design Contest โครงการประกวดออกแบบนาฬิกาข้อมือสู่เส้นทางธุรกิจ Microbrand ในการเฟ้นหา “กราฟิกดีไซเนอร์” และ “โปรดักต์ดีไซเนอร์” คนไทยที่มีความหลงใหลในศาสตร์และศิลป์แห่งการออกแบบนาฬิกาข้อมือ เพื่อส่งเสริมพัฒนาความทักษะด้านการออกแบบและผลิตนาฬิกาโดยผู้เชี่ยวชาญ สู่ปลายทางธุรกิจนาฬิกาประเภท Microbrand

โอกาสครั้งสำคัญในการเรียนรู้ศาสตร์ของนาฬิกาและการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญระดับท็อปในวงการมาอยู่ตรงหน้าแล้ว รีบส่งผลงานของคุณมาร่วมคัดเลือกกันด่วน ๆ มาผลักดันผลงานดีไซน์ไทยเท่สุดอินเตอร์ให้ปังสู่จักรวาล ให้แฟน ๆ นาฬิกา Microbrand ทั่วโลกได้ว้าวในความคูลของไทยสไตล์กัน! ไม่แน่นะว่าผลงานของคุณอาจโดนใจ จน Watch Lover กดพรีออเดอร์ทางออนไลน์กันรัว ๆ เลยก็ได้

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 20 ผลงาน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 20 คนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานและเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกแบบนาฬิกา การพัฒนาผลงาน และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบลวดลายบนหน้าปัดนาฬิกาข้อมือ (Graphic Design) และผลงานชนะเลิศการออกแบบตัวเรือนนาฬิกาข้อมือ (Product Design) จะได้รับการนำไปผลิตและจัดจำหน่ายบนช่องทางของแบรนด์ UNDONE หรือ CAERUS เท่านั้น พร้อมส่วนแบ่งรายได้จากการจัดจำหน่าย (Revenue Sharing)

*ดูรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวดและการเข้าร่วมโครงการได้ที่ :
https://www.tcdc.or.th/th/all/events/1446
*เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :
คุณเควิน โทร. 098-789-6695
หรือ 02-105-7425

🏆🏆 การออกแบบเสาวภา คว้า 2 รางวัล การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครแผ...
17/12/2021

🏆🏆 การออกแบบเสาวภา คว้า 2 รางวัล การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

แผนกวิชาการออกแบบขอแสดงความยินดี กับนักเรียนระดับชั้น ปวช. ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

🏅รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์
ตัวแทนแข่งขัน นายวรวิช อยู่สว่าง นางสาวพรนิภา คำแก้ว
🏅รางวัลรองชนะเลิศ ทักษะการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่น
ตัวแทนแข่งขัน นายคณนาถ ศิริกุล

ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

👏👏

#swbvcdesignschool #การออกแบบเสาวภา #Design #ออกแบบบรรจุภัณฑ์ #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา #saowabha #saowabhavocationalcollege #การออกแบบ #ออกแบบผลิตภัณฑ์ #ออกแบบของเล่น #ออกแบบตกแต่งภายใน #ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ #ออกแบบเครื่องใช้ภายในบ้านและสำนักงาน #นักออกแบบ #มัณฑนากร #เสาวภา #productdesigner #interiordesigner #designer #sketchup #AutoCAD #3dprinter #cnc #lasercut #ลายเส้นสถาปัตย์

ช่องทางการจ่ายค่าบำรุงการศึกษาและค่าสมาคมผู้ปกครองฯ #prswb
18/11/2021

ช่องทางการจ่ายค่าบำรุงการศึกษาและค่าสมาคมผู้ปกครองฯ #prswb

>>> ผลงานศิลปะดิจิทัล “Human Shark“ สร้างสรรค์ด้วยฝีมือนักเรียนของเรา สามารถจำหน่ายได้โดยมีผู้ประมูลในรูปแบบ Crypto Art ...
13/11/2021

>>> ผลงานศิลปะดิจิทัล “Human Shark“ สร้างสรรค์ด้วยฝีมือนักเรียนของเรา สามารถจำหน่ายได้โดยมีผู้ประมูลในรูปแบบ Crypto Art สร้างสรรค์โดย นายภูดิศ อัศวานุชิต นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการออกแบบ รายวิชา องค์ประกอบศิลป์ 👏🏻👏🏻👏🏻

>>> ผลงานศิลปะดิจิทัล “Human Shark“ สร้างสรรค์ด้วยฝีมือนักเรียนของเรา สามารถจำหน่ายได้โดยมีผู้ประมูลในรูปแบบ Crypto Art สร้างสรรค์โดย นายภูดิศ อัศวานุชิต นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการออกแบบ รายวิชา องค์ประกอบศิลป์ 👏🏻👏🏻👏🏻

>> ขั้นตอนการเข้าดูตารางเรียน ของนักเรียน นักศึกษา ผ่านแอปพลิเคชัน MyRms 👍🏻
29/10/2021

>> ขั้นตอนการเข้าดูตารางเรียน ของนักเรียน นักศึกษา ผ่านแอปพลิเคชัน MyRms 👍🏻

>>วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ขอเชิญร่วมทำบุญ จัดสร้างองค์พระมณฑปหลวงพ่อดำ พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยของเรา
11/10/2021

>>วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ขอเชิญร่วมทำบุญ จัดสร้างองค์พระมณฑปหลวงพ่อดำ พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยของเรา

ขอเชิญร่วมทำบุญใหญ่ สร้างองค์พระมณฑปหลวงพ่อดำ พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ร่วมบุญได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 160-0-13285-5 ส่งเอกสารสลิปโอนเงินผ่านทางช่องทางไลน์ คิวอาร์โค้ด

อานิสงส์การสร้างฐานพระ "การสร้างแท่นพระ ก็เหมือนการสร้างพระพุทธรูป คือแท่นพระพุทธรูปเขาบกพร่องอยู่ เราก็ทำให้เต็ม อย่างนางวิสาขา หรือพระสีวลี อานิสงส์ไม่ใช่เล็กน้อยนะ อานิสงส์ใหญ่มาก คนจะรวยแล้วนะ วาสนาบารมีจะสูง สร้างแท่นพระ หนุนพระให้สูงนะ แล้วพระพุทธเจ้าด้วยนะ เราฐานะก็จะดีขึ้น" พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
#prswb

สุดท้ายมั้ย บัวลอย
04/10/2021

สุดท้ายมั้ย บัวลอย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา แผนกการออกแบบ 2/1
นางสาวนลินธรณ์ ธนพงศ์นุรักษ์
วิชาบรรจุภัณฑ์
ครูผู้สอน ครูชญาภา รัตนะเควิล

บรรจุภัณฑ์นี้สำหรับบัวลอยไข่หวาน ชื่อแบรนด์ Bualoi Kaiwan

Concept
เนื่องจากตามท้องตลาดสมัยนี้ขนมบัวลอยนั้นหาได้ทั่วไปไม่ง่ายนักและส่วนตัวเป็นคนชอบกินขนมบัวลอยจึงได้แรงบันดาลใจที่จะทำให้ขนมบัวลอยเป็นที่นิยมในหมู่คนรุ่นใหม่มากขึ้นและหาซื้อได้โดยง่าย คงรสชาติที่ดั้งเดิมแต่แตกต่างจากเดิม แพ็คเกจที่มีความทันสมัยน่าดึงดูดและสะดวกสบายมากขึ้น

สินค้าของเราเนื่องจากเป็นขนมจึงสามารถทานได้ทุกที่ทุกเวลาเนื่องจากแพคเกจที่ออกแบบมาให้กินได้ทุกเมื่อ และเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ลักษณะการขายคือเปิดเฟรนไชน์และมีแอคเคาท์การสั่งซื้อผ่านInstagram และ Delivery

โดยมีการจัดสื่อโฆษณาช่องทางต่างๆและมีโปรโมชั่นทุกๆเดือน

ต้องบอกเลย ว่า แกงร้านนี้เด็ดเผ็ดทุกซอกลิ้นผลงานนักเรียน แผนกวิชาการออกแบบฝากไว้ในซอกใจด้วย
02/10/2021

ต้องบอกเลย ว่า แกงร้านนี้เด็ดเผ็ดทุกซอกลิ้น
ผลงานนักเรียน แผนกวิชาการออกแบบ
ฝากไว้ในซอกใจด้วย

วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเสาวภา แผนกการออกแบบ 2/1
นางสาว จิรนันท์ กุลจารุอรุณ
วิชา บรรจุภัณฑ์
ครูผู้สอน ครูชญาภา รัตนะเควิล

บรรจุภัณฑ์นี้สำหรับแกงเผ็ด ชื่อแบรนด์ Thiban
Concept
โดยได้แรงบรรดาลใจมาจากอาหารไทยจึงอยากชูให้อาหารไทยเป็นสิ่งของล้ำค่าของประเทศไทยและเป็นรากเหง้าของวัตนธรรมไทย บ่งบอกถึงความเจริญของภูมิปัญญาด้านอาหารซึ่งได้นำเสนอออกมาเป็นชนิดของแกง 4 ชนิดให้เลือกทานโดยมี แกงเผ็ด แกงส้ม แกงเขียวหวาน และต้มข่าไก่

สินค้าของเราสามารถทานเป็นทั้งอาหารจานหลัก หรือทานเล่นได้โดยสินค้านี้เหมาะสำหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัย ลักษณะของการขายคือเปิดเป็นร้านแฟรนไชส์สามารถสั่งสินค้าได้ทางออนไลน์หรือมาซื้อทางหน้าร้านได้ โดยมีบริการของDelivery

โดยจะมีการจัดสื่อโฆษณาต่างๆทางออนไลน์ และจะมีการจัดโปรโมชั่นจากทางเพจให้กดแชร์โพสและคอมเมนท์จากนั้นทางเพจจะสุ่มแจกโค้ดส่วนลด 52% ให้กับลูกค้าที่เล่นกิจกรรมนี้

ราเม็ง ยามดึก หิวทักมา Grab ไม่ส่งแล้ว
02/10/2021

ราเม็ง ยามดึก หิวทักมา Grab ไม่ส่งแล้ว

วิทลัยอาชีวะศึกษาเสาวภา แผนกการออกแบบ 2/1
นางสาวจิรัชญา พุฒิมนกุล
วิชา บรรจุภัณฑ์
ครูผู้สอน ครูชญาภา รัตนะเควิล

บรรจุภัณฑ์นี้สำหรับราเม็ง ชื่อแบรนด์ Nora ramen
Concept
เมื่อพูดถึงอาหารญี่ปุ่นที่กินได้ทุกเพศทุกวัยแล้ว เชื่อว่าคงจะต้องมีเมนูเส้นยอดนิยมอย่างราเมงติดเข้ามาในโผแน่นอน แค่นึกถึงเส้นอวบ ๆ หนึบ ๆ ในน้ำซุปร้อน ๆ ไม่ว่าจะเป็นซุปใสอย่างโชยุ หรือซุปข้นอย่างทงคตซึ แค่นึกถึงรสชาติก็ชวนให้น้ำลายไหล นี่ยังไม่รวมถึงเครื่องท็อปปิงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหมูชาชู หรือว่าไข่ต้มซอสที่เข้ากั๊นเข้ากันกับราเมง
🍜

งานออกแบบ บรรจุภัณฑ์  สำหรับ ก๋วยเตี๋ยว Delivery  กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม ผลงานนักเรียน แผนกวิชาการออกแบบ ได้ในช่องทางนี้...
02/10/2021

งานออกแบบ บรรจุภัณฑ์ สำหรับ ก๋วยเตี๋ยว Delivery กดไลท์ กดแชร์ กดติดตาม ผลงานนักเรียน แผนกวิชาการออกแบบ ได้ในช่องทางนี้ 👍👍👍👇👇👇

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา แผนกการออกแบบ 2/2
นายพหุสุวรรณ บุญถนอม
วิชา บรรจุภัณฑ์
ครูผู้สอน ครูชญาภา รัตนะเควิล

บรรจุภัณฑ์นี้คือ noodle box
Concept ผัดหมี่เป็นอีก1เมนูที่ทานง่ายสามารถทานได้ทุกที่เลย โทนสีที่ใช้ จะใช้สี ส้ม น้ำตาล ขาว
เป็นโทนสีที่ค่อนข้างดึงดูดและยังสื่อถึงความหน้ากินของอาหารซึ่งรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ออกแบบมาให้ถือง่ายเวลาทานด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมมูพร้อมกับชื่อบรรจุภัณฑ์ว่า เด็กเส้น

ขนมหวาน ยามดึก😀🤟🍰🍰มาแล้ว กดไลท์👍กดแชร์ กดติดตาม แผนกวิชาการออกแบบ กันด้วยน๊าาาาาผลงานนักเรียน แผนกวิชาการออกแบบวิชา การอ...
01/10/2021

ขนมหวาน ยามดึก😀🤟🍰🍰มาแล้ว
กดไลท์👍กดแชร์ กดติดตาม แผนกวิชาการออกแบบ กันด้วยน๊าาาาา
ผลงานนักเรียน แผนกวิชาการออกแบบ
วิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา แผนกการออกแบบ 2/2
นายมนัญชัย จันทร์อ่อน
วิชา บรรจุภัณฑ์
ครูผู้สอน ครูชญาภา รัตนะเควิล

บรรจุภัณฑ์นี้จัดทำสำหรับใส่ทีรามิสุ

Concept
ทีรามิสุ เป็นขนมหวานจากอิตาลีที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ประกอบด้วย ฟิงเกอร์บิสกิตนุ่มๆ นำไปแช่ลงในกาแฟรสเข้ม และมีตัวครีมที่มีส่วนผสมของไข่แดง น้ำตาล และ ชีสมาสคาร์โปน ที่ตีรวมกัน จากนั้นโรยหน้าด้วย ผงโกโก้ เวลาตักกินก็จะได้ทั้งความนุ่มของบิสกิต รสขมนิดๆ ของกาแฟ ความหวานมันของครีม และความหอมของโกโก้ มีครบทุกรสในคำเดียว

โดยบรรจุภัณฑ์นี้ได้นำหน้าตาของตัวขนมทิรามิสุมาใช้ในการออกแบบ จึงได้นำสีของตัวครีม มาเป็นสีหลักของตัวบรรจุภัณฑ์ และมีสีน้ำตาลที่มีลายเมล็ดกาแฟที่สื่อถึงรสกาแฟและโกโก้ โดยบรรจุภัณฑ์นี้เป็นกล่องทรงสีเหลี่ยมและมีพลาสติกด้านบนเพื่อโชว์หน้าตาของตัวขนมทีรามิสุ ตัวกล่องทำจากกระดาษหนาแข็งแรงทนทาน ฟู๊ดเกรด สามารถสัมผัสขนมได้อย่างปลอดภัยเหมาะกับขนมประเภทเค้ก เก็บความเย็นได้ จึงสะดวกต่อการขนส่งให้กับลูกค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ

มาอีก1 ผลงานนักเรียน แผนกวิชาการออกแบบวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
01/10/2021

มาอีก1
ผลงานนักเรียน แผนกวิชาการออกแบบ
วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา แผนกออกแบบ 2/1
นางสาวธีรยา คลี่วงค์
วิชา บรรจุภัณฑ์
ครูผู้สอน ครูชญาภา รัตนะเควิล

บรรจุภัณฑ์นี้จัดทำสำหรับขนมไดฟูกุ
Concept
-ไดฟูกุเป็นขนมที่นิยมทานเล่น และเป็นขนมที่ได้รับมาจากญี่ปุ่น บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาจึงมีรูปทรงคล้ายภูเขาไฟฟูจิ ส่วนสีที่ใช้ในการออกแบบโลโก้ก็มาจากตัวสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจึงมีพวงกุญแจห้อยตามรสชาติของสินค้าและยังช่วยดึงดูดลูกค้ามากขึ้น ตัวบรรจุภัณฑ์ก็ออกแบบมาให้สามารถเก็บไว้ในที่เย็นได้และยังสะดวกต่อการใช้ด้วย

อร่อยกว่า เบอเกอร์ คิง อีก!!!!!จัดไป ผลงานนักเรียนออกแบบบรรจุภัณฑ์จแผนกวิชาการออกแบบ
01/10/2021

อร่อยกว่า เบอเกอร์ คิง อีก!!!!!
จัดไป ผลงานนักเรียนออกแบบบรรจุภัณฑ์จ
แผนกวิชาการออกแบบ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา แผนกการออกแบบ 2/1
นางสาวอมรรัตน์ ชาวระหาญ
วิชา บรรจุภัณฑ์
ครูผู้สอน ครูชญาภา รัตนะเควิล

บรรจุภัณฑ์นี้สำหรับเบอร์เกอร์ ชื่อแบรนด์ the BURGER
Concept
-ลูกค้าเราจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนถึงวัยทำงาน และสิ่งที่ลูกค้าต้องการก็คือได้ความอิ่ม
เพราะมีชิ้นใหญ่ถ้าหากซื้อชิ้นเดียวนี่คือจุดเด่นของสินค้าเรา เพราะฉะนั้นลูกค้าต้องการความคุ้มค่าในชิ้นนั้น ลูกค้าทีเร่งรีบในตอนเช้า สามารถซื้อทานเป็นอาหารเช้าได้ และมีเนื้อให้เลือกอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ไก่ หมู เนื้อ และเนื้อปลา

ลูกค้าสามารถหาทานได้ตลอด เพราะสามารถสั่งได้ทางdelivery ลูกค้าสามารถหาทานได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ ผ่านทางออนไลน์ และfood truck

ทางเราจะจัดทำโฆษณาทีวี และจัดโปรโมชั่นผ่านทางแอพพลิเคชัน เช่นเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าเรา ลูกค้าจะได้รับแต้มพอร์ยเพื่อเป็นส่วนลดในครั้งต่อไป หรือลดสูงสุดถึง50%

ผลงานนักเรียน แผนกวิชาการออกแบบติดตามกันได้เลย👍👍👍
01/10/2021

ผลงานนักเรียน แผนกวิชาการออกแบบ
ติดตามกันได้เลย👍👍👍

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา แผนกการออกแบบ 2/1
นางสาวเบญญาภา บุนนาค
วิชา บรรจุภัณฑ์
ครูผู้สอน ครูชญาภา รัตนะเควิล

บรรจุภัณฑ์นี้จัดทำสำหรับคุกกี้
Concept
- สินค้าของเราคือคุกกี้ เป็นของทานเล่นรับที่นิยมเป็นอย่างมาก เป็นขนมที่รับประทานได้ทุกเวลาและยังสามารถทานกับนมตอนเช้าได้อีกด้วย มีรสหวานเป็นหลักแต่จะไม่หวานแหลม โดยบรรจุภัณฑ์นี้ได้นึกถึงรสชาติของคุกกี้ จึงนำสีของรสชาติมะม่วงมาเป็นไอเดียที่มีสีเหลืองของมะม่วงสุกแพ็คเกจของเราจึงเป็นสีเหลือง และโปสเตอร์นี้เราได้ inspiration มาจากศิลปะ ที่พ่นกำแพงตามถนนเราเลยคิดไอเดียมาเพื่อทำในบรรจุภัณฑ์ของเราให้เป็นชิ้นงานนี้ขึ้นมา และคุกกี้ร้านเรามีรสชาติที่แปลกใหม่อย่างเช่น คุกกี้กัญชาจึงทำให้ เพลิดเพลินกับของหวานของเราทำให้อารมณ์ดี

01/10/2021

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา แผนกการออกแบบ 2/2
นางสาวภณษมน รัตนพันธ์
วิชา ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ครูผู้สอน ครูชญาภา รัตนะเควิล

บรรจุภัณฑ์นี้คือบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ขนมปังสอดไส้
◑ CONCEPT ◐
ขนมปังนั้นถือเป็นอาหารที่รับประทานได้ง่ายและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนรสชาติได้มากมายตามความชอบของผู้บริโภคและเข้ากันได้กับอาหารหลายประเภท
โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์นี้ออกแบบมาให้ตัวกล่องมีลักษณะที่คล้ายกับประเป๋าถือใบเล็กๆ มีทั้งความสวยงามและสามารถถือได้สะดวก ด้วยความที่ตัวกล่องดูสวยงามอยู่แล้วนั้น จึงเหมาะแก่การซื้อไปเป็นของขวัญหรือของฝากให้กับคนสำคัญของเราหรือแม้เเต่เพื่อนร่วมงานก็ได้เช่นกัน เราสามารถเพิ่มริบบิ้นหรือโบว์สวยๆที่เราชอบเพื่อให้ของฝากชิ้นนี้ดูมีคุณค่าและเพิ่มความสวยงามขึ้นได้ โดยบรรจุภัณฑ์ชิ้นนี้นั้นเน้นใช้โทนสีน้ำตาลที่เป็นสีใกล้เคียงกับสินค้า และใส่ลวดลายให้ไม่มากจนเกินไป เน้นออกแบบมาให้มีความมินิมอลเป็นส่วนใหญ่

ผลงานนักเรียน แผนกวิชาการออกแบบวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
01/10/2021

ผลงานนักเรียน แผนกวิชาการออกแบบ
วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา แผนกการออกแบบ 2/2
นางสาวภัทราพร ทองตะนุนาม
วิชา บรรจุภัณฑ์
ครูผู้สอน ครูชญาภา รัตนะเควิล

บรรจุภัณฑ์นี้จัดทำสำหรับใส่ต้มยำกุ้ง
Concept
- ต้มยำกุ้ง เป็นที่นิยมรับประทานไปทุกภาคในประเทศไทย เป็นอาหารที่รับประทานกับข้าว มีรสเปรี้ยวและเผ็ดเป็นหลักผสมเค็มและหวานเล็กน้อย โดยบรรจุภัณฑ์นี้ได้นึกถึงต้มยำกุ้งที่อยู่ในหม้อไฟ จึงเกิดมาเป็นไอเดียที่ให้มีสีเทาๆเงินๆ และมีวงกลมตรงกลางเมื่อมองจากด้านบนจะเหมือนเรามองหม้อไฟโดยที่ตรงกลางคือปล่อง ด้านรอบจะเป็นตัวต้มยำในหม้อ ส่วนโลโก้จะใช้สีแดงออกส้มเป็นตัวแทนของน้ำต้มยำที่มีรสจัดจ้าน และสีเหลืองเป็นน้ำมันที่ลอยอยู่ด้านบน รูปทรงของบรรจุภัณฑ์เป็นทรงคล้ายทรงกระบอกมีด้านเปิดที่กว้างกว่าด้านล่าง เพื่อสามารถซ้อนกันได้หลายชั้นง่ายต่อการจัดเก็บเป็นฐานเรียบวางง่าย มีตัวที่เข้าร่องกับฝาพอดี ทำให้ล็อคฝาได้ประมาณหนึ่ง ทำให้น้ำต้มยำ หกได้ยากขึ้น สะดวกต่อการขนส่ง

>> แผนกวิชาการออกแบบ ร่วมถ่ายทำตัวอย่างสื่อวีดีทัศน์สำหรับการเรียนการสอน ในหัวข้อ การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการเดลิเวอรี่...
29/09/2021

>> แผนกวิชาการออกแบบ ร่วมถ่ายทำตัวอย่างสื่อวีดีทัศน์สำหรับการเรียนการสอน ในหัวข้อ การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการเดลิเวอรี่วิถีใหม่ (Packaging Design for New Normal Delivery) และหัวข้อ ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องปริ้นสามมิติอย่างง่ายด้วยมือคุณ (Product Design DIY by 3D Printer) 📹

>>แผนกวิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เสริมความรู้ ทักษะ ด้านการออกแบบ การตลาด การออกแบบกรา...
27/09/2021

>>แผนกวิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เสริมความรู้ ทักษะ ด้านการออกแบบ การตลาด การออกแบบกราฟิก และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา หัวข้อ “Design & Marketing ชีวิตจริงนักออกแบบ” โดยวิทยากรรับเชิญ คุณอิสรา เทศทอง นักออกแบบเครื่องแต่งกายแบรนด์ DAPPER ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำ จำหน่ายสินค้าด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย ประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 50 ปี มีชื่อเสียงทั้งในไทยและต่างประเทศ
_
#swbvcdesignschool #การออกแบบเสาวภา #Design #ออกแบบบรรจุภัณฑ์ #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา #saowabha #saowabhavocationalcollege #การออกแบบ #ออกแบบผลิตภัณฑ์ #ออกแบบของเล่น #ออกแบบตกแต่งภายใน #ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ #ออกแบบเครื่องใช้ภายในบ้านและสำนักงาน #นักออกแบบ #มัณฑนากร #เสาวภา #productdesigner #interiordesigner #designer #sketchup #AutoCAD #3dprinter #cnc #lasercut #ลายเส้นสถาปัตย์

ที่อยู่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
Bangkok
10200

รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน ได้แก่ 2,3,5,6,7ก,8,9,ปอ506,42,47,53,82,ปอ73,ปอ42

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622221786

ผลิตภัณฑ์

วางรากฐานอนาคตด้านการออกแบบที่แข็งแกร่ง สู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพ

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การออกแบบเสาวภา Saowabha Academy of Arts and Desigผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การออกแบบเสาวภา Saowabha Academy of Arts and Desig:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา แผนกการออกแบบ2/1 นางสาวเตชินี นุรักษ์เข วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ครูผู้สอน ครูชญาภา รัตนะเควิล บรรจุภัณฑ์ซาลาเปาแบรนด์เจ้าจิ๋ว Concept ได้คอนเซ็ปท์มาจากความนุ่มนิ่มของซาลาเปาโดยใส่ความน่ารักสดใสเพิ่มเข้าไปทำให้เกิดแบรนด์jaojiewขึ้นมา เป็นแบรนด์ซาลาเปาน้องใหม่ที่มีเอกลักษณ์คือความน่ารักไม่ซ้ำใคร โดดเด่นด้วยหน้าตาอีโมจิหลากอารมณ์ที่จะทำให้คุณยิ้มไปพร้อมกับน้องๆได้ แพ็คเกจออกแบบมาให้ทันสมัยและสะดวกสบายเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยดีไซน์ที่เก๋และไม่ซ้ำใคร✨
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา แผนกการออกแบบ 2/2 นางสาวอติกานต์ พ่วงจอก วิชา บรรจุภัณฑ์ ครูผู้สอน ครูชญาภา รัตนะเควิล บรรจุภัณฑ์นี้คือ mini Daifuku Concept ขนมญี่ปุ่นที่มีความเหนียวนุ่มต้องใช้ความพยามในการทำแต่ละลูกเพื่อให้ได้แป้งที่ยืด ส่วนตัวกล่องออกแบบให้มีขนาดมินิเหมาะสำหรับคนกินน้อยกินไม่ค่อยหมดเพราะปกติ ขนมไดฟุกุจะเป็นกล่องใหญ่บรรนจุได้4ลูก และมักจะเกิดปัญหาเรื่องกินไม่หมดจึงออกแบบมาให้มีขนาดมินิสามารถกินได้เมื่อไหร่ก็ได้ และซื้อเก็บไว้ได้นานหรือเป็นของฝากได้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา แผนกการออกแบบ 2/1 นางสาวนลินธรณ์ ธนพงศ์นุรักษ์ วิชาบรรจุภัณฑ์ ครูผู้สอน ครูชญาภา รัตนะเควิล บรรจุภัณฑ์นี้สำหรับบัวลอยไข่หวาน ชื่อแบรนด์ Bualoi Kaiwan Concept เนื่องจากตามท้องตลาดสมัยนี้ขนมบัวลอยนั้นหาได้ทั่วไปไม่ง่ายนักและส่วนตัวเป็นคนชอบกินขนมบัวลอยจึงได้แรงบันดาลใจที่จะทำให้ขนมบัวลอยเป็นที่นิยมในหมู่คนรุ่นใหม่มากขึ้นและหาซื้อได้โดยง่าย คงรสชาติที่ดั้งเดิมแต่แตกต่างจากเดิม แพ็คเกจที่มีความทันสมัยน่าดึงดูดและสะดวกสบายมากขึ้น สินค้าของเราเนื่องจากเป็นขนมจึงสามารถทานได้ทุกที่ทุกเวลาเนื่องจากแพคเกจที่ออกแบบมาให้กินได้ทุกเมื่อ และเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ลักษณะการขายคือเปิดเฟรนไชน์และมีแอคเคาท์การสั่งซื้อผ่านInstagram และ Delivery โดยมีการจัดสื่อโฆษณาช่องทางต่างๆและมีโปรโมชั่นทุกๆเดือน
วิทลัยอาชีวะศึกษาเสาวภา แผนกการออกแบบ 2/1 นางสาว เมวดี สีโสฬสสกุล วิชา บรรจุภัณฑ์ ครูผู้สอน ครูชญาภา รัตนะเควิล บรรจุภัณฑ์นี้สำหรับมะม่วงอบกรอบ • C o n c e p t • เมื่อนึกถึงมะม่วง เราจะนึกถึงผลไม้ที่พบเจอได้ตามท้องตลาด แต่สินค้าชิ้นนี้ทำมาเพื่อเก็บมะม่วงได้นานขึ้นและลิ้นรสสัมผัสใหม่ๆ และเชื่อว่าหลายๆคนชอบกินมะม่วงแต่เบื่อกับรสสัมผัสเก่าๆจึงเหมาะกับคนที่อยากลองสิ่งใหม่ๆ แต่การที่นำไปอบก็ยังคงรสชาติ รูปร่าง เหมือนเดิมรวมถึงวิตามินซีจากมะม่วงก็ยังคงอยู่และยังเก็บไว้นานได้ MANGO crispy หรือ มะม่วงอบกรอบ เหมาะสำหรับเด็กที่ไม่ชอบทานมะม่วงในรูปแบบเดิมๆอาจะชอบฟิวที่กินแล้วเหมือนขนมกรุบๆกรอบๆ หรือจะเป็นผู้ใหญ่ที่อยากจะทำงานไปแล้วกินไปก็ได้เหมือนกันและยังเฟคกับวัยรุ่นที่ชอบอ่ะไรใหม่ๆ
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเสาวภา แผนกการออกแบบ 2/1 นางสาว ฐิติมา ศรีลอยเมือง วิชา บรรจุภัณฑ์ ครูผู้สอน ครูชญาภา รัตนะเควิล บรรจุภัณฑ์นี้สำหรับไก่ทอด ชื่อแบรนด์ Chi chi fries Concept โดยได้แนวคิดมาจากการชอบทานไก่ และอยากจะนำมาแปรรูปเพื่อจะสามารถเก็บได้นานขึ้น และสินค้าเป็นสินค้าที่ทำง่ายเพียงแค่นำใส่ไมโครเวฟ10นาทีก็สามารถทานได้แล้ว สินค้าของเราสามารถทานเป็นทั้งอาหารจานหลัก หรือทานเล่นได้โดยสินค้านี้เหมาะสำหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัย หรือคนที่เป็นชาวมุสลิม ลักษณะของการขายคือเปิดเป็นร้านแฟรนไชส์สามารถสั่งสินค้าได้ทางออนไลน์หรือมาซื้อทางหน้าร้านได้ โดยมีบริการของDelivery โดยจะมีการจัดสื่อโฆษณาต่างๆทางออนไลน์ และจะมีการจัดโปรโมชั่นจากทางเพจ เจี๊ยบๆ.......🐥🐥🐥🐥
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา แผนกออกแบบ 2/2 นายหิรัญ อรุณรังสีเวช วิชา บรรจุภัณฑ์ ครูผู้สอน ครูชญาภา รัตนเควิล บรรจุภัณฑ์ บ๊ะจ่าง Concept บ๊ะจ่าง คือ อาหารประจำเทศกาลจองจีนหรือ วันไหว้บ๊ะจ่าง ทำจากข้าวเหนียวใส่หมูกับถั่วและเครื่องปรุงต่างๆ ห่อด้วยใบไผ่มัดเป็นทรงสี่เหลี่ยมพีระมิด จึงอยากทำผลิตภัณฑ์บ๊ะจ่างแบบใหม่มีความหลากหลายในเรื่องไส้และข้าว เป็นอาหารว่างให้กับทุกวัย โดยบรรจุภัณฑ์ที่จะใช้ไม่ใช่การห่อใบไผ่แบบเดิม แต่เป็นกล่องขนาดกะทัดรัดที่อิ่มในกล่องเดียว Design ของกล่องเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูมีฝาปิดจับถนัดมือสามารถรับประทานได้ระหว่างเดินทาง หรือถ้าไม่สะดวกก็ปิดฝาเดินทางได้ไม่ให้กลิ่นรบกวนคนรอบข้าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา แผนกการออกแบบ2/2 นายวรากร สิทธินันทวัฒน์ วิชา บรรจุภัณฑ์ ครูผู้สอน ครูชญาภา รัตนะเควิล บรรจุภัณฑ์ชิ้นนี้คือ กล่องพิซซ่า Concept คือ ผมเลือกทำกล่องพิซซ่าเพราะผมชอบกินพิซซ่า เลยเลือกทำกล่องพิซซ่า มีการใช้สีสามสี นั่นก็คือ สีเขียว สีขาว สีแดง เป็นสีของธงชาติอิตาลี ซึ่งเป็นประเทศที่มีอาหารประจำชาติคือพิซซ่า รูปทรงของกล่องจะมีสองแบบ นั่นคือ ทรงสี่เหลี่ยม สำหรับลูกค่าที่สั่งซื้อพิซซ่าแบบธรรมดา กับทรงสามเหลี่ยม สำหรับลูกค่าที่อยากกินพิซซ่าแค่ชิ้นเดียว ร้านของเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษที่จะให้ลูกค้าสามารถเลือกวัตถุดิบที่จะใส่ลงไปในพิซซ่าได้ด้วยตัวเอง อยากใส่อะไรลงไปบ้างก็แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของคุณลูกค้าเลยครับ ขอบคุณครับ...
วิทลัยอาชีวะศึกษาเสาวภา แผนกการออกแบบ 2/1 นางสาวจิรัชญา พุฒิมนกุล วิชา บรรจุภัณฑ์ ครูผู้สอน ครูชญาภา รัตนะเควิล บรรจุภัณฑ์นี้สำหรับราเม็ง ชื่อแบรนด์ Nora ramen Concept เมื่อพูดถึงอาหารญี่ปุ่นที่กินได้ทุกเพศทุกวัยแล้ว เชื่อว่าคงจะต้องมีเมนูเส้นยอดนิยมอย่างราเมงติดเข้ามาในโผแน่นอน แค่นึกถึงเส้นอวบ ๆ หนึบ ๆ ในน้ำซุปร้อน ๆ ไม่ว่าจะเป็นซุปใสอย่างโชยุ หรือซุปข้นอย่างทงคตซึ แค่นึกถึงรสชาติก็ชวนให้น้ำลายไหล นี่ยังไม่รวมถึงเครื่องท็อปปิงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหมูชาชู หรือว่าไข่ต้มซอสที่เข้ากั๊นเข้ากันกับราเมง 🍜
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเสาวภา แผนกการออกแบบ 2/1 นางสาว จิรนันท์ กุลจารุอรุณ วิชา บรรจุภัณฑ์ ครูผู้สอน ครูชญาภา รัตนะเควิล บรรจุภัณฑ์นี้สำหรับแกงเผ็ด ชื่อแบรนด์ Thiban Concept โดยได้แรงบรรดาลใจมาจากอาหารไทยจึงอยากชูให้อาหารไทยเป็นสิ่งของล้ำค่าของประเทศไทยและเป็นรากเหง้าของวัตนธรรมไทย บ่งบอกถึงความเจริญของภูมิปัญญาด้านอาหารซึ่งได้นำเสนอออกมาเป็นชนิดของแกง 4 ชนิดให้เลือกทานโดยมี แกงเผ็ด แกงส้ม แกงเขียวหวาน และต้มข่าไก่ สินค้าของเราสามารถทานเป็นทั้งอาหารจานหลัก หรือทานเล่นได้โดยสินค้านี้เหมาะสำหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัย ลักษณะของการขายคือเปิดเป็นร้านแฟรนไชส์สามารถสั่งสินค้าได้ทางออนไลน์หรือมาซื้อทางหน้าร้านได้ โดยมีบริการของDelivery โดยจะมีการจัดสื่อโฆษณาต่างๆทางออนไลน์ และจะมีการจัดโปรโมชั่นจากทางเพจให้กดแชร์โพสและคอมเมนท์จากนั้นทางเพจจะสุ่มแจกโค้ดส่วนลด 52% ให้กับลูกค้าที่เล่นกิจกรรมนี้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา แผนกการออกแบบ 2/2 นางสาวศิริมา ปานคีรี วิชา บรรจุภัณฑ์ ครูผู้สอน ครูชญาภา รัตนะเควิล บรรจุภัณฑ์นี้คือ BUALOY by BT Concept ขนมไทยที่มีรสชาติหอมหวานที่ผู้ออกแบบเลือกคือบัวลอยเพราะมีรสชาติหอมและหวานพอดี และผู้ออกแบบได้ดึงสีของตัวบัวลอยมาใส่ในสีบรรจุภัณฑ์ ลักษณะบรรจุภัณฑ์จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีช่องใส่ถ้วยบัวลอย2ช่อง ข้างในจะมีที่เก็บช้อนให้ ผู้ใช้สามารถรับประทานได้ทันที
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา แผนกการออกแบบ 2/2 นายพหุสุวรรณ บุญถนอม วิชา บรรจุภัณฑ์ ครูผู้สอน ครูชญาภา รัตนะเควิล บรรจุภัณฑ์นี้คือ noodle box Concept ผัดหมี่เป็นอีก1เมนูที่ทานง่ายสามารถทานได้ทุกที่เลย โทนสีที่ใช้ จะใช้สี ส้ม น้ำตาล ขาว เป็นโทนสีที่ค่อนข้างดึงดูดและยังสื่อถึงความหน้ากินของอาหารซึ่งรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ออกแบบมาให้ถือง่ายเวลาทานด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมมูพร้อมกับชื่อบรรจุภัณฑ์ว่า เด็กเส้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา แผนกออกแบบ 2/1 นางสาว เกรวรินทร์ ผลาสินธุ์ วิชา บรรจุภัณฑ์ ครูผู้สอน ครูชญาภา รัตนะเควิล บรรจุภัณฑ์นี้จัดทำสำหรับ stroopwafle CONCEPT สโตรปวาเฟิลเป็นขนมที่พกพาสะดวกและสามารถรับประทานได้ทุกที่ ตัวบรรจุภัณฑ์จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีของบรรจุภัณฑ์นำมาจากต้นกำเนิดของขนมคือประเทศฝรั่งเศสนำมาผสมผสานกับตัวรังผึ้ง