สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด - สน.บางพลัด

สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด - สน.บางพลัด หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล หรือต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-424-1108 ขอบคุณครับ

ภาษามือ ในการขอความช่วยเหลือสากล✊🏻
18/11/2023

ภาษามือ ในการขอความช่วยเหลือสากล✊🏻

สน.บางพลัด   วันที่ 9 ต.ค. 66 เวลาประมาณ 09.00 น. พ.ต.อ.อัครพล จั่นเพชร ผกก.สน.บางพลัด เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.ต.ท.กัง...
09/11/2023

สน.บางพลัด
วันที่ 9 ต.ค. 66
เวลาประมาณ 09.00 น.
พ.ต.อ.อัครพล จั่นเพชร ผกก.สน.บางพลัด เป็นประธาน
พร้อมด้วย
พ.ต.ท.กังศชาติ ลาชโรจน์ รอง ผกก.ป.สน.บางพลัด
พ.ต.ท.ฉัฏชัย จันทาพูน สวป.สน.บางพลัด
เข้าร่วมงานคล้ายวันสถาปนาเขตบางพลัด ครบ 34 ปี ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตบางพลัด

***สน.บางพลัด***วันที่ 19 ต.ค. 66เวลา 10.30 น.พ.ต.อ.อัครพล จั่นเพชรผกก.สน.บางพลัด พ.ต.ท.กังศชาติ ลาชโรจน์รอง ผกก.ป.สน.บา...
19/10/2023

***สน.บางพลัด***
วันที่ 19 ต.ค. 66
เวลา 10.30 น.
พ.ต.อ.อัครพล จั่นเพชร
ผกก.สน.บางพลัด
พ.ต.ท.กังศชาติ ลาชโรจน์
รอง ผกก.ป.สน.บางพลัด
พ.ต.ท.ฉัฏชัย จันทาพูน
สวป.สน.บางพลัด พร้อมด้วยข้าราชการจิตอาสาจำนวน 15 นาย
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
เนื่องในวันปิยมหาราช มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย
ณ ศูนย์พักพิงเขตบางพลัด (ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม.)
ซ.จรัญสนิทวงศ์ 79 แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

สน.บางพลัดวันที่ 17 ต.ค. 66 เวลา 08.45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย ส...
19/10/2023

สน.บางพลัด
วันที่ 17 ต.ค. 66
เวลา 08.45 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี
ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่
ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย โดยมี
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นางอารียา เพ็งประเสริฐ
ผู้อำนวยการเขตบางพลัด
พ.ต.อ.อัครพล จั่นเพชร
ผกก.สน.บางพลัด
พ.ต.ท.กังศชาติ ลาชโรจน์
รอง ผกก.ป.สน.บางพลัด
พ.ต.ท.ณรงค์ชัย คุณบัวลา
รอง ผกก.จร.สน.บางพลัด
พ.ต.ท.อรรถพล สินสืบพล
สว.จร.สน.บางพลัด
พ.ต.ต.ศรชัย แวงวรรณ
สวป.สน.บางพลัด
พ.ต.ต.เกริกพันธ์ุ กันแก้ว
สว.สส.สน.บางพลัด
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสน.บางพลัด
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ณ ชุมชนศาลาริมน้ำวัดบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2566 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝากถึงข้าราชการตำรวจ ย้ำไม่ต้องดูแล ผบ.ตร. ไม่ต้องดูแลผู้บังคับบัญ...
17/10/2023

เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2566 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝากถึงข้าราชการตำรวจ ย้ำไม่ต้องดูแล ผบ.ตร. ไม่ต้องดูแลผู้บังคับบัญชา ให้อุทิศเวลาเพื่อพี่น้องประชาชน และให้คำมั่นประชาชน ในยุคของตน จะดูแลประชาชนให้ดีที่สุด

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวแก่ข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชน พร้อมอวยพรเนื่.....

สารจาก "พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล" ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2566
16/10/2023

สารจาก "พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล" ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2566

17 ตุลาคม “วันตำรวจ”

สาร จาก “พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล” ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2566

เพื่อนข้าราชการตำรวจที่รัก

เนื่องในโอกาสวันตำรวจ ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ผมขอส่งความปรารถนาดี ความระลึกถึง และความห่วงใยมายังเพื่อนข้าราชการตำรวจและครอบครัวด้วยความจริงใจ
"วันตำรวจ" เป็นวันสำคัญยิ่งที่ข้าราชการตำรวจทุกนาย ควรได้หวนระลึกถึงภารกิจหน้าที่อันทรงเกียรติ ทั้งการพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อย และเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการอำนวยความผาสุก และความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าราชการตำรวจทุกนายต่างได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนเพื่อระงับทุกข์ และบำรุงสุข แม้บางครั้งต้องเสี่ยงกับภยันตรายจนต้องเอาชีวิตเข้าแลกก็มิได้ย่อท้อเกรงกลัว ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นตำรวจมืออาชีพ ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
ในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผมจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอให้เพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย ได้ยึดมั่นในเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจที่แน่วแน่ สำนึกในหน้าที่ ตั้งมั่นในความถูกต้องสุจริต และเที่ยงธรรมเป็นหลักพื้นฐาน ยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักสำคัญ รวมทั้งเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ เป็นองค์กรปราบปรามอาชญากรรม และบังคับใช้กฎหมายในระดับมาตรฐานสากลที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา
สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนเดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้เพื่อนข้าราชการตำรวจและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

#วันตำรวจ #วันตำรวจ2566
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

📣 ตามราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม...
10/10/2023

📣 ตามราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล พ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ มีมาตรฐานสากล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้มอบแนวทางการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

05/10/2023

"พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล" ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประกาศเจตนารมณ์ ในการ "นำ" บังคับบัญชา ขับเคลื่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พัฒนางานตำรวจทุกมิติ เพื่อเป็นองค์กรปราบปรามอาชญากรรม บังคับใช้กฎหมาย ในระดับมาตรฐานสากล ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างความสงบสุขแก่สังคม

ขณะเดียวกัน ตำรวจมีศักดิ์ศรี มีขวัญกำลังใจ มีสวัสดิการที่ดี เป็น "ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์" ที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สน.บางพลัด รวบ 2 โจรลักมอเตอร์ไซค์ 🏍️🏍️เตรียมถอดอะไหล่ ยังไม่ทันได้ขายผู้เสียหายได้ร่วมมือกับตำรวจวางแผนล่อซื้อได้ของคืน...
03/10/2023

สน.บางพลัด
รวบ 2 โจรลักมอเตอร์ไซค์ 🏍️🏍️
เตรียมถอดอะไหล่ ยังไม่ทันได้ขาย
ผู้เสียหายได้ร่วมมือกับตำรวจวางแผนล่อซื้อได้ของคืนครบ👮‍♀️👮‍♀️🚨🚨

รวบ 2 โจรลักมอไซค์ 🛵💥
เตรียมถอดอะไหล่ยังไม่ทันได้ขาย ‼️
ผู้เสียหายร่วมมือตำรวจวางแผนล่อซื้อได้คืนครบ 👮🚨

ัด
#กองบัญชาการตำรวจนครบาล
้างความปลอดภัย_ใส่ใจบริการ
้งข้อมูลต่างๆได้ทาง_Facebook_Page_กองบัญชาการตำรวจนครบาล_บชน
----------------------------------

“เพื่อนข้าราชการตำรวจ ที่รักทุกท่าน”ในโอกาสที่ผม จะเกษียณอายุราชการ ในวันนี้ ผมขอขอบคุณ ข้าราชการตำรวจทุกนาย ที่ได้ร่วม...
01/10/2023

“เพื่อนข้าราชการตำรวจ ที่รักทุกท่าน”

ในโอกาสที่ผม จะเกษียณอายุราชการ ในวันนี้
ผมขอขอบคุณ ข้าราชการตำรวจทุกนาย ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ มาตลอดระยะเวลา 1 ปี ในการดูแลความสงบสุขให้แก่สังคม พี่น้องประชาชน ร่วมกันทำหน้าที่ในฐานะ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ได้อย่างสมเกียรติ สมศักดิ์ศรี

ขอให้พวกเราทุกคน ภาคภูมิใจในความ เป็น ”ตำรวจ” เพราะ มีภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ สำคัญ ในการแก้ไขปัญหา ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้สังคมปกติสุขเรียบร้อย

สุดท้ายแห่งการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ในวันนี้ ผมขอ อัญเชิญบารมีแห่งพระนิรันตราย และพระพุทธโสธร ตร.108 ปี ซึ่งประดิษฐาน ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทุกท่านเคารพนับถือ พระบุญญาบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ตลอดจนผลบุญ กุศลที่ผมเพียรสร้างตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

ได้โปรดดลบันดาลให้ข้าราชการตำรวจทุกท่านและครอบครัว สุขภาพที่ดี มีความสุข ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง มีสติปัญญาที่เฉียบแหลม มีความเพียรที่สมบูรณ์ และ มีคุณธรรมที่มั่นคง ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

ด้วยรักและปรารถนาดี

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
(พิทักษ์ 1)
30 กันยายน 2566

ด้วย สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( Policeita ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งผล...
18/09/2023

ด้วย สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( Policeita )
ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งผลการประเมิน ของ
สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ได้คะแนนอยู่ที่ 90.32 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับ ผ่านดี
ซึ่งอยู่ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อัครพล จั่นเพชร ผกก.สน.บางพลัด ในการกำกับดูแล ให้การประเมินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสมากที่สุด สำหรับในการประเมินครัั้งนี้

***สน.บางพลัด***วันที่ 5 ก.ย. 66เวลา 09.00 น.พ.ต.อ.อัครพล จั่นเพชรผกก.สน.บางพลัดพ.ต.ท.กังศชาติ ลาชโรจน์รอง ผกก.ป.สน.บางพ...
07/09/2023

***สน.บางพลัด***
วันที่ 5 ก.ย. 66
เวลา 09.00 น.
พ.ต.อ.อัครพล จั่นเพชร
ผกก.สน.บางพลัด
พ.ต.ท.กังศชาติ ลาชโรจน์
รอง ผกก.ป.สน.บางพลัด
พ.ต.ท.ฉัฏชัย จันทาพูน
สวป.สน.บางพลัด
พร้อมด้วยข้าราชการจิตอาสา 20 นาย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้
ณ ชุมชนพัฒนาจรัญฯ 85 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร

ประกาศ สน.บางพลัดเรื่อง ขายรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 2 คัน ของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด โดยวิธีขาดทอดตลาดโด...
06/09/2023

ประกาศ
สน.บางพลัด
เรื่อง ขายรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 2 คัน ของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด โดยวิธีขาดทอดตลาด

โดย สน.บางพลัด จะดำเนินการขายทอดตลาด รถยกลางจูง จำนวน 2 คัน ประมูลในวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.
โดยต้องลงทะเบียนร่วมการประมูล ตั้งแต่ วันที่ 4 - 8 กันยายน พ.ศ.2566 ตั้งแต่ 09.00 -11.00 น. ที่ สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ครับ
หมายเหตุ :กรณีไม่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล จะไม่มีสิทธิร่วมการประมูลดังกล่าวครับ

🚨 สน.บางพลัด🚨    📍เมื่อวันที่ 4 ก.ย.66 เวลาประมาณ 14.00 น.  👮‍♀️งานจราจร สน.บางพลัด ร่วมกับสำนักงานเขตบางพลัด ได...
04/09/2023

🚨 สน.บางพลัด🚨

📍เมื่อวันที่ 4 ก.ย.66 เวลาประมาณ 14.00 น.
👮‍♀️งานจราจร สน.บางพลัด
ร่วมกับสำนักงานเขตบางพลัด ได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ และกวดขันวินัยจราจร
👉 ตามโครงการ กวดขันจับ-ปรับ จับจริง ปรับจริง รถจอดหรือวิ่งบนทางเท้า
บริเวณ จุดกลับรถหน้าดับเพลิงบางอ้อ จรัญสนิทวงศ์
เพื่อลดปัญหาการจราจร และป้องกันการเกิดอบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ทางเท้าและผู้ใช้ทาง

https://edupol.org/Page/4.Published%20documents/06manual/0600/01.pdfแนวทางการปฏิบัติ สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชน
30/08/2023

https://edupol.org/Page/4.Published%20documents/06manual/0600/01.pdf
แนวทางการปฏิบัติ สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชน

สน.บางพลัดวันที่ 18 ส.ค.66 เวลา 10.30 น.   ด้วย สน.บางพลัด จัดให้มีการประชุมประจำเดือน สิงหาคม ขึ้น ณ วัดเพลง เขตบางพ...
20/08/2023

สน.บางพลัด
วันที่ 18 ส.ค.66 เวลา 10.30 น.
ด้วย สน.บางพลัด จัดให้มีการประชุมประจำเดือน สิงหาคม ขึ้น ณ วัดเพลง เขตบางพลัด กทม. โดยมี
พ.ต.อ.อัครพล จั่นเพชร ผกก.สน.บางพลัด เป็นประธาน
พร้อมด้วย
พ.ต.ท.กังศขาติ ลาชโรจน์ รอง ผกก.ป.สน.บางพลัด
พ.ต.ท.ณัฐวัส สอนบุญ รอง ผกก.สส.สน.บางพลัด
พ.ต.ท.ชาณิช เข็มเพชร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางพลัด
พ.ต.ท.ณรงค์ชัย คุณบัวลา รอง ผกก.จร.สน.บางพลัด
พร้อมข้าราชการตำรวจ สน.บางพลัด ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการ แนะนำตัวข้าราชการตำรวจที่มาดำรงตำแหน่งสน.บางพลัด ใหม่ และประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมงานเลี้ยงเกษียณ สน.บางพลัด ประจำปี 2566

พร้อมนี้ได้มีผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนก๋วยเตี๋ยวเป็ด, ข้าวมันไก่ และไก่ไข่ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ สน.บางพลัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป

โครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน” โดย สมาคมแม่บ้านตำรวจ ที่ให้การช่วยเหลือ ครอบครัวข้าราชการตำรวจ ที่มีบุตร พิการ หร...
12/08/2023

โครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน” โดย สมาคมแม่บ้านตำรวจ ที่ให้การช่วยเหลือ ครอบครัวข้าราชการตำรวจ ที่มีบุตร พิการ หรือ เป็นเด็กพิเศษ ซี่งมีภาระในการดูแลสูง โดย มอบทุนการศึกษา และ ประสานภาคเอกชนให้โอกาส ในการทำงานประกอบอาชีพ

“เราคือความหวัง ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขา มีใคร และความรู้สึกนี้ คือความรู้สึกที่เราอยากให้เกิดขึ้น เพราะเราคือครอบครัวเดียวกันและเรา…ไม่ทิ้งกัน

คุณสุมนา กิตติประภัสร์
นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ

ขอเขิญชวน ผู้บังคับบัญชา และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้ไปพร้อมๆกัน เพื่อเป็นแสงสว่างและกำลังใจ อย่างยั่งยืน

12/08/2023

#ถ้าคุณคิดว่าวันนี้ คุณไม่มีความสุข คุณลอง ดู เรื่องราวชีวิต ของผู้คนเหล่านี้ว่า เขามีความรู้สึกเช่นไร

ในความมืดมิดที่สุด เรายังหาความสุขจนเจอ เพียงแค่มีใครซักคน จุดเทียนขึ้นมาสักเล่มหนึ่ง และถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันจุดพร้อมพร้อมกัน จะดีเพียงใด

***สน.บางพลัด***วันที่ 11 ส.ค.66เวลา 09.30น.ภายใต้การอำนวยการโดยพ.ต.อ.อัครพล จั่นเพชร ผกก.สน.บางพลัดมอบหมายให้พ.ต.ท.กังศ...
12/08/2023

***สน.บางพลัด***
วันที่ 11 ส.ค.66
เวลา 09.30น.
ภายใต้การอำนวยการโดย
พ.ต.อ.อัครพล จั่นเพชร ผกก.สน.บางพลัด

มอบหมายให้
พ.ต.ท.กังศชาติ ลาชโรจน์ รอง ผกก.ป.สน.บางพลัด
พ.ต.ท.ฉัฏชัย จันทาพูน สวป.สน.บางพลัด
ร่วมกับ สนง.เขตบางพลัดนำข้าราชการจิตอาสาและประชาชนจิตอาสา 50 นาย ทำกิจกรรมกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ เกาะกลางถนนจรัญฯ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร

05/08/2023
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ ...
23/07/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

www.royaloffice.th หรือที่ https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/29 #

ระหว่างวันที่
๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

🔫พกปืนหาเรื่อง ข่มขู่คู่อริ วันถัดมา สน.บางพลัด ขอหมายค้น เจอถึงบ้านตรวจพบ ครอบครองปืนเถื่อน 3 กระบอก------------------...
15/07/2023

🔫พกปืนหาเรื่อง ข่มขู่คู่อริ
วันถัดมา สน.บางพลัด ขอหมายค้น เจอถึงบ้าน
ตรวจพบ ครอบครองปืนเถื่อน 3 กระบอก
----------------------
ัด
#กองบัญชาการตำรวจนครบาล
้างความปลอดภัย_ใส่ใจบริการ

🔫พกปืนหาเรื่อง ข่มขู่คู่อริ
วันถัดมาเจอหมายค้นถึงบ้าน
ตรวจพบ ครอบครองปืนเถื่อน 3 กระบอก
----------------------
ัด
#กองบัญชาการตำรวจนครบาล
้างความปลอดภัย_ใส่ใจบริการ

...ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือน ระวังมิจฉาชีพหลอกให้กู้เงินออนไลน...
11/07/2023

...ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือน ระวังมิจฉาชีพหลอกให้กู้เงินออนไลน์ และ ระวังแอฟกู้เงินเถื่อน...

ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ 📲 1599 พร้อมแจ้งเบาะแสได้เลยครับ
11/07/2023

ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ 📲 1599 พร้อมแจ้งเบาะแสได้เลยครับ

พวกเราคือใคร⁉️
#ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ (ศปน.ตร.) #สํานักงานตํารวจแห่งชาติ คือ...
"หน่วยงานผู้ช่วยเหลือผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องเงินกู้" พร้อมสร้างความรู้ในการป้องกันตัวเอง และดูแลประชาชนให้ #รู้ทันก่อนเป็นเหยื่อ
เมื่อรู้สึกว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อ หยิบโทรศัพท์แล้วกด ☎️1599 พร้อมแจ้งเบาะแส ได้เลยนะครับ‼️

💉แบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ✅️เช็คเลย...คุณรู้เท่าทันมิจฉาชีพออนไลน์หรือไม่สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างได้...
10/07/2023

💉แบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
✅️เช็คเลย...คุณรู้เท่าทันมิจฉาชีพออนไลน์หรือไม่
สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างได้เลย👇

วันที่ 4 ก.ค.66 เวลา 09.00 น.พ.ต.อ.อัครพล จั่นเพชร ผกก.สน.บางพลัดพ.ต.ท.กังศชาติ ลาชโรจน์ รอง ผกก.ป.สน.บางพลัดพ.ต.ต.ศรชัย...
04/07/2023

วันที่ 4 ก.ค.66
เวลา 09.00 น.
พ.ต.อ.อัครพล จั่นเพชร
ผกก.สน.บางพลัด
พ.ต.ท.กังศชาติ ลาชโรจน์
รอง ผกก.ป.สน.บางพลัด
พ.ต.ต.ศรชัย แวงวรรณ
สวป.สน.บางพลัด
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สน.บางพลัด และประชาชนจิตอาสาจำนวน 20 นาย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จิตอาสา พัฒนา โดยได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ชุมชน จรัญฯ 72 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

🚨สน.บางพลัด รวบหนุ่มหัวร้อน คุยกันแล้วผิดใจ ใช้มีดแทง 3 แผลแล้วหลบหนี 🚔" สน.บางพลัด ตามรวบตัวได้ภายใน 1 วัน "🚔
03/07/2023

🚨สน.บางพลัด
รวบหนุ่มหัวร้อน คุยกันแล้วผิดใจ ใช้มีดแทง 3 แผลแล้วหลบหนี
🚔" สน.บางพลัด ตามรวบตัวได้ภายใน 1 วัน "🚔

หนุ่มหัวร้อน คุยกันแล้วผิดใจ
ใช้มีดแทง 3 แผล แล้วหลบหนี
ตำรวจตามรวบได้ภายใน 1 วัน
------------------------------------
#สส.บก.น.7
ัด
#กองบัญชาการตำรวจนครบาล
้างความปลอดภัย_ใส่ใจบริการ

สน.บางพลัดวันที่ 2 ก.ค.2566 เวลาประมาณ 10.20 น.    สน.บางพลัด ได้รับแจ้งจากพลเมืองดี ว่ามีชายเป็นลมหมดสติอยู่บริเวณป...
02/07/2023

สน.บางพลัด
วันที่ 2 ก.ค.2566
เวลาประมาณ 10.20 น.
สน.บางพลัด ได้รับแจ้งจากพลเมืองดี ว่ามีชายเป็นลมหมดสติอยู่บริเวณปากซอยสิรินธร 2 แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ภายใต้การอำนวยการ ของ
พ.ต.อ.อัครพล จั่นเพชร ผกก.สน.บางพลัด
พ.ต.ท.กังศชาติ ลาขโรจน์ รอง ผกก.ป.สน.บางพลัด
ได้แจ้งให้ บางพลัด 2-1,บางพลัด 2-0 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เอราวัณ ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบนาย ธีรพล อุตรชน
มีอาการเป็นลม หมดสติ ไม่ทราบสาเหตุจึงได้ทำการช่วยเหลือ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และได้นำส่ง รพ.วชิระ ต่อไป

ตร. ข้าราชการตำรวจ และพี่น้องประชาชน ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระ...
14/06/2023

ตร. ข้าราชการตำรวจ และพี่น้องประชาชน ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

🔸️🔶️ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จัดทำช่องทางให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่เว็บไชต์กรมประชาสัมพันธ์ : www.prd.go.th และ Facebook ๙๖ พรรษา สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สน.บางพลัด ประกาศนโยบายการต่อการการไม่รับของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy) และนโยบายต่อต้าน...
30/05/2023

สน.บางพลัด ประกาศนโยบายการต่อการการไม่รับของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy) และนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

สน.บางพลัด ประชาสัมพันธ์ช่องทางการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ และช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการตำรวจในสังกัด สน.บาง...
30/05/2023

สน.บางพลัด ประชาสัมพันธ์ช่องทางการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ และช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการตำรวจในสังกัด สน.บางพลัด

สน.บางพลัด ประชาสัมพันธ์การรวมบริการไว้ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อใช้ในการลดระยะเวลาในการให้บริการกบประชาชนผู้ม...
30/05/2023

สน.บางพลัด ประชาสัมพันธ์การรวมบริการไว้ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อใช้ในการลดระยะเวลาในการให้บริการกบประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

สน.บางพลัด ประชาสัมพันธ์ระบบ E-Service ให้ประชาชนสามารถรับรู้ถึงระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้...
30/05/2023

สน.บางพลัด ประชาสัมพันธ์ระบบ E-Service ให้ประชาชนสามารถรับรู้ถึงระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

สน.บางพลัด ประชาสัมพันธ์คู่มือของประชาชน และพันธะสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริการของ สน.บางพลัด
30/05/2023

สน.บางพลัด ประชาสัมพันธ์คู่มือของประชาชน และพันธะสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริการของ สน.บางพลัด

สน.บางพลัด ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
30/05/2023

สน.บางพลัด ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

สน.บางพลัด ประชาสัมพันธ์โครงการทดลองเดินรถเส้นทางย่านสามเสนเชื่อมต่อฝั่งธนบุรี เพื่อบรรเทาจุดฝืดแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด
29/05/2023

สน.บางพลัด ประชาสัมพันธ์
โครงการทดลองเดินรถเส้นทางย่านสามเสนเชื่อมต่อฝั่งธนบุรี เพื่อบรรเทาจุดฝืดแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น. งานจราจร สน.บางพลัด พร้อมด้วยพ.ต.ท.ณรงค์ชัย คุณบัวลา รอง ผกก.จร.สน.บางพลัดพ.ต.ท.ณัฐ...
27/05/2023

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
เวลา 11.30 น.
งานจราจร สน.บางพลัด พร้อมด้วย
พ.ต.ท.ณรงค์ชัย คุณบัวลา รอง ผกก.จร.สน.บางพลัด
พ.ต.ท.ณัฐวัส สอนบุญ รอง ผกก.สส.สน.บางพลัด
พ.ต.ท.อรรถพล สินสืบผล สว.จร.สน.บางพลัด
,พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร,อาสาจราจรและครอบครัว ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน 9 รูป ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างกิจกรรมความสามัคคีในหมู่คณะ

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. กำชับ “แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับและควบคุมตัวตามมาตรา ...
19/05/2023

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. กำชับ “แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับและควบคุมตัวตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565”
🟠1. บริหารจัดการอุปกรณ์กล้องบันทึกภาพและเสียง
🟡2. บันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่อง
🟢3. การแจ้งการควบคุมตัว
🟣4. การจัดเก็บบันทึกข้อมูลภาพและเสียง
🔵5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลภาพและเสียง

"แทนใจ" 💗 ขอขอบคุณท่านที่ให้โอกาส "แทนใจ" ได้ทำเพื่อตำรวจไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจ ให้น้องแทนใจ ได้ทาง...(โหวต 5 ดาว นะค๊า)...
09/05/2023

"แทนใจ" 💗 ขอขอบคุณท่านที่ให้โอกาส "แทนใจ" ได้ทำเพื่อตำรวจไทยทุกคน

ร่วมส่งกำลังใจ ให้น้องแทนใจ ได้ทาง...(โหวต 5 ดาว นะค๊า)

IOS : https://apps.apple.com/th/app/แทนใจ/id1587479777

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tanjaicard.defa&hl=th&gl=US

"แทนใจ" จะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไป เพื่อพี่ ๆ ตำรวจไทยทุกคนค๊าาา💗

🟠ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง   - การปฏิบัติหน้าที่และการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง   - แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคด...
09/05/2023

🟠ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง
- การปฏิบัติหน้าที่และการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
- แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง
- ตัวอย่างคำถามที่เกี่ยวข้อง
🟠ข้อห้าม-ความผิด การเลือกตั้ง สส.
ติดตามได้ทาง👇

ที่อยู่

Charansitwong75 Yak 38-1
Bangkok
10700

เบอร์โทรศัพท์

+6624241108

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด - สน.บางพลัดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}