กองกฎหมายและคดี สำนักงานคณะ

กองกฎหมายและคดี สำนักงานคณะ กองกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(1)

15/08/2020
รู้ทันภัย ผู้บริโภค
02/04/2020

รู้ทันภัย ผู้บริโภค

📣📣📣ปคบ.รวบแม่ค้าออนไลน์​ ขาย​ test kit​ ไวรัส​ โควิด-19📣📣📣

⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔

📌📌📌ตามที่มีการโฆษณาขายอุปกรณ์ชุดตรวจ โรคโควิด-19 ทางสื่อออนไลน์ โดยอ้างว่าสามารถตรวจได้ด้วยตนเอง รู้ผลใน 10 นาที นำเข้าจากต่างประเทศ สามารถตรวจได้ทั้งเลือดและน้ำลาย นั้น กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ชุดตรวจ โรคโควิด-19 ตามที่มีการโฆษณาขาย โดยจากการตรวจสอบพบว่า มีการนำ อุปกรณ์ชุดตรวจโรคโควิด- 19 ที่ยังไม่ได้ขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มาจำหน่าย ซึ่งอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ได้ ทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้ดำเนินการสืบสวนเรื่องดังกล่าว


📌📌📌โดย เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ติดต่อขอซื้อ อุปกรณ์ชุดตรวจ โรคโควิด-19 ผ่านทางแอฟพลิเคชั่น Instagram โดยมีการโฆษณาขาย ชุด Test kit ยี่ห้อ Green spring 2019-ncov lgG/lgM Rapid Test Kit ราคาชุดละ 2,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ตรวจยึด อุปกรณ์ชุดตรวจ โรคโควิด-19 ยี่ห้อ Green spring 2019-ncov lgG/lgM Rapid Test Kit จำนวน 48 ชุด จากผู้ลักลอบจำหน่าย จากการตรวจสอบพบว่า อุปกรณ์ชุดตรวจ โรคโควิด-19 ดังกล่าว ไม่ได้ขออนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งต้องสงสัยว่าจะเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 จึงทำการตรวจยึดของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

📌📌📌 #กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชน ไม่ควรซื้ออุปกรณ์ชุดตรวจ โรคโควิด-19 มาตรวจด้วยตนเอง เพราะการตรวจวินิจฉัยจะต้องมีการประเมินอาการต่างๆ ร่วมด้วย และต้องได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวจากเจ้าหน้าที่รวมถึงมีโอกาสที่จะเกิดผลลวงได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยควรให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ตรวจให้จะดีที่สุด

⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔

ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย
13/03/2020

ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย

📢📢📢 คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการทำสัญญากู้ยืมเงินและตัวอย่างแบบสัญญายืมเงิน

👉 ดาวน์โหลด (30 หน้า)
https://www.moj.go.th/attachments/20181129112322_88245.pdf

จัดทำโดยกองกฎหมาย
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
12/03/2020

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - ปปง.
12/03/2020

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - ปปง.

ปปง. ย้ำ! หลอกขายหน้ากากอนามัยผิดกฎหมาย อาจเข้าข่ายฟอกเงิน
ชี้โทษหนักจำคุกสูงสุด 10 ปี ปรับ 200,000 บาท

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
25/02/2020

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สคบ.ตรวจสอบฉลากสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม

วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยนายฐิตินันท์ สิงหา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ร่วมกับ คณะอนุจังหวัดนครปฐม และตำรวจ สภ.โพธิ์แก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐ เรื่อง ให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค ณ บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงวัดมงคลจินดาราม (วัดไร่ขิง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ชุดสังฆทานเป็นชุดที่รวบรวมเครื่องใช้ อาหาร น้ำดื่ม และอื่นๆ จัดชุดไว้ด้วยกัน ดังนั้นผู้บริโภคจำเป็นต้องตรวจสอบฉลากสินค้า และเลือกซื้อชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมที่ถูกต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ซึ่งได้กำหนดให้สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุรายการสินค้า ขนาด มิติ ปริมาณ ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน และราคาของสินค้าแต่ละรายการ ชื่อ และสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อนของสินค้าใดสินค้าหนึ่งที่นำมารวมนั้น โดยระบุว่าเร็วที่สุด วันเดือนปีที่บรรจุ ราคารวมชุดจัดบรรจุที่ระบุหน่วยเป็นบาท กรณีที่เป็นชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมใดที่มีการนำสินค้าที่อาจทำปฏิกิริยากันจนทำให้มีสี กลิ่น หรือรส เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค เนื่องในการใช้หรือโดยสภาพของสินค้านั้น ให้ระบุคำเตือนในฉลากด้วย
กรณีที่พบว่าผู้ใดขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่การแสดงฉลากสินค้านั้นไม่ถูกต้อง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเป็นผู้ผลิต ผู้สั่ง หรือนำเข้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้หากตรวจพบผู้ผลิต หรือร้านที่ขายสังฆทานไม่จัดทำฉลากสินค้า หรือจัดทำฉลากไม่ถูกต้อง สคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

10/01/2020

เห็นด้วยหรือไม่ที่ผู้บริโภคจะไม่ได้รับถุงพลาสติก จากการซื้อสินค้า

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
09/12/2019

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

#สคบ. #สายด่วน1166 #สิทธิของตนเอง #ร้องเรียน #สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค #เตือนภัย #นึกถึงสคบ. #เกร็ดความรู้

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
03/12/2019

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 20 (The 20th ACCP Meeting) ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

The Momentum
27/11/2019

The Momentum

จากกรณีเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เปิดขายตั๋วหนังในโอกาสครบรอบ 25 ปี ในราคา 25 บาท ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งการที่เด็กนักเรียนโดดเรียน (และถูกจับ) ไปดูหนังจำนวนมาก ระบบจองผ่านเว็บและแอปพลิเคชันล่มและโควต้าเต็ม จนกลายมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคม
.
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องราคาตั๋วหนังในช่วงเวลาปกติที่สูงจนทำให้ผู้คนอีกหลายคนเข้าไม่ถึง ระบบการผูกขาดธุรกิจที่ทำให้ไม่มีการแข่งขันต่อรองในด้านราคา อัตราค่าแรงขั้นต่ำที่ต่ำเสียจนไม่สมดุลกันกับค่าครองชีพที่สูง การประสบความสำเร็จของการตลาดในครั้งนี้ของเมเจอร์ หรือแม้แต่ระบบการจัดการในการจอง ซึ่งสะท้อนผ่านการที่เด็กนักเรียนจำนวนมากต้อง ‘โดดเรียน’ มาดูหนัง
.
การศึกษาราคาตั๋วหนังของเว็บไซต์ Picodi ให้ข้อมูลว่า จากค่าเฉลี่ยราคาตั๋วหนังทั้งในช่วงวันธรรมดาและวันหยุดในแต่ละประเทศพบว่า ประเทศที่มีค่าตั๋วหนังแพงที่สุดในโลกได้แก่ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 504 บาทสำหรับหนังในรูปแบบ 2D แต่หากเป็น 3D ราคาจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 22% รองลงมาคือฮ่องกง ราคาตั๋วหนังในรูปแบบ 2D อยู่ที่ประมาณ 500 บาท แต่หากเป็น 3D ราคาจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 12%
.
แต่การศึกษาครั้งนี้ไม่ได้เปรียบเทียบในเชิงค่าแรงขั้นต่ำในแต่ละประเทศ เพราะแม้ญี่ปุ่นจะมีราคาตั๋วหนังสูงถึงประมาณ 504 บาท แต่มีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณชั่วโมงละ 246 บาท ในขณะที่ฮ่องกงที่ราคาตั๋วหนังแทบจะไม่แตกต่างจากญี่ปุ่นมากนัก แต่ค่าแรงขั้นต่ำของฮ่องกงอยู่ที่ประมาณ 144 บาทต่อชั่วโมงเท่านั้น
.
งานวิจัยของมิชา เค็ตเชลล์ ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตของอุตสาหกรรมหนังเปรียบเทียบกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ แสดงให้เห็นว่า แม้ในแต่ละปีตัวเลขหนังทำเงิน หรือรายได้จากการฉายหนังจะสูงขึ้นๆ ซึ่งสวนทางกับการเติบโตของระบบสตรีมมิ่งหรือช่องหนังออนไลน์ต่างๆ (ที่คาดว่าจะทำให้คนไปดูหนังในโรงหนังน้อยลง) ที่กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือด แต่ตัวเลขนั้นสะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆ อย่างมากกว่านั้น
.
โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่หลังจากมีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำขึ้นในปี 1938 อยู่ที่ 5.39 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ตอนนั้นราคาตั๋วหนังหนึ่งใบอยู่ที่ 4.14 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับว่าคนทำงานต้องใช้เงินค่าแรง 75% ในหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะได้ดูหนัง 1 เรื่อง ในขณะที่ปี 2019 ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 7.25 ดอลลาร์สหรัฐ (ซึ่งไม่ขยับขึ้นเลยตั้งแต่ปี 2009) แต่ราคาตั๋วหนังหนึ่งเรื่องอยู่ที่ประมาณ 9.11 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับว่าต้องใช้เงินจากค่าแรงขั้นต่ำสูงถึง 125%
.
สิ่งที่น่าสนใจคือ ราคาตั๋วหนังแพงขึ้น หรือค่าแรงขั้นต่ำของผู้คนทั่วโลกขยับตามช้าเกินไปจนไม่สัมพันธ์กัน
.
อ้างอิง
https://www.picodi.com/hk/bargain-hunting/the-difference-in-movie-ticket-prices-around-the-world

http://worldpopulationreview.com/countries/minimum-wage-by-country/

https://theconversation.com/movies-are-as-popular-as-ever-but-rising-ticket-prices-may-be-shutting-many-people-out-of-the-cinema-116444

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - สมอ.
25/11/2019

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - สมอ.

POWERBANK has become one of the compulsory standards. Entrepreneurs can submit the requisition for TIS now.

TISI is seriously driving Powerbank into compulsory standards for security as there have been many accidents about it and entrepreneurs can submit the requisition for TIS now.
Mr. Wanchai Panomchai, Secretary General, revealed that many fire accidents from powerbank have occurred both in cars parking outdoor and in houses causing damages.
Standard of powerbank is TIS 2879-2560 announced in Government Gazette on January 7, 2019. The legislation process is on process, and the law is expected to promulgate in May 2020. Accordingly, all power banks must be certified with TIS, and the sellers must sell only power bank with TIS.
Entrepreneurs can submit the requisition from now on because the product is one of the compulsory standards. The product specification is that the battery can be continuously charged for 28 days, and that in case that the power bank falls, the battery inside must not be flammable and explosive. Moreover, power bank must be heat resistant.
Mr. Wanchai added “Although TISI has standardized power bank, the consumers should use as its instruction. For example, power bank should not be stored in the dry place. Consumers must use power bank properly.”

Thairath - ไทยรัฐออนไลน์
11/11/2019

Thairath - ไทยรัฐออนไลน์

#ลอยกระทง เลือกกระทงแบบไหนดี? คำนวณดูก่อนว่า กี่ปีจะย่อยสลาย⁣⁣
⁣⁣
#ไทยรัฐ

กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand
08/11/2019

กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand

📢📢 ธปท. เตือนระวังถูกหลอกลวงให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FOREX)

นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่มีการโฆษณาผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย ชักชวนให้ประชาชนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือเทรด (Trade) ค่าเงิน (FOREX หรือ FX หรือ Foreign Exchange) โดยอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูง นั้น

ธปท. ขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังอย่าหลงเชื่อการเชิญชวนดังกล่าว ที่ผ่านมา การชักชวนให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศตามที่โฆษณาแอบอ้างมักเป็นการหลอกลวงว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดี แต่ข้อเท็จจริงมีลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่ ซึ่งไม่มีการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศจริง อีกทั้ง การทำธุรกรรมในลักษณะดังกล่าว มีความเสี่ยงและยังมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วย

📌 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า

👉 1. ตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศต้องทำกับผู้ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเท่านั้น เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้ได้รับใบอนุญาตได้ทางเว็บไซต์ของ ธปท. (www.bot.or.th)

👉 2. ปัจจุบันยังไม่เคยมีการให้ใบอนุญาตแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ต หากผู้ใดให้บริการดังกล่าวในประเทศไทย จะมีความผิดตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

👉 3. ธปท. ไม่อนุญาตให้โอนเงินไปต่างประเทศเพื่อชำระธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FOREX)
ในเว็บไซต์ต่างประเทศ การฝ่าฝืนจะเป็นความผิดตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

👉 4. บุคคลที่แนะนำหรือโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือเทรดค่าเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

📲 หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามมาที่ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธปท. Call Center
02 356 7799 หรือโทร 1213

ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2019/Pages/n5162.aspx)

ศคง. 1213
02/11/2019

ศคง. 1213

แชร์ลูกโซ่ ไม่ได้มีแค่หลอกออมเงินหรือลงทุน มาดูกันครับว่ามีแบบไหนอีก

ถ้ามีใครมาชวนให้ทำอะไรแปลก ๆ ผลตอบแทนเยอะ ๆ อย่าลืม “เอ๊ะ” ไว้ก่อน อย่าใจร้อนทำตามที่เค้าชวนนะครับ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1359 กระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
02/11/2019

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หลีกเลี่ยงบางเส้นทาง ใช้เส้นทางที่แนะนำ วันที่ 30 ต.ค. – 5 พ.ย. 2562

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2 – 4 พ.ย. 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพ และนนทบุรี ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน
- หลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจผลได้รับกระทบด้านจราจร ตั้งแต่ 1 พ.ย. เวลา 13.00 น. จนถึง 4 พ.ย. เวลา 20.00 น. บริเวณทางด่วนศรีรัช ช่วงอโศก พระราม 4 พญาไท เมืองทองธานี โทลล์เวย์ดอนเมือง-ดินแดง และบริเวณใจกลางเมือง ช่วงเพลินจิต สุขุมวิท สีลม
- ใช้เส้นทางแนะนำ ถนนพระราม 6 ราชปรารภ เพชรบุรี พระราม 9 พญาไท งามวงศ์วาน พหลโยธิน วิภาวดี แจ้งวัฒนะ สาธร นราธิวาสราชนครินทร์
- หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แนะนำให้ใช้ระบบขนส่งมวลชน กรณีเดินทางในบริเวณใจกลางเมือง

สอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม โทร 1197 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ เว็บไซต์ www.trafficepolice.go.th
---------------------------------------------
#วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2564)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
30/10/2019

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันนี้ ๓๐ ต.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล Digital Government awards 2019 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2562) และเปิดงาน "ประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยประจำปี 2562" จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ซึ่งภายในงานมีการมอบโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม
ในการนี้ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้แทน สคบ. ขึ้นรับรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสําเนาเอกสารราชการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

https://www.smartsme.co.th/content/110405
23/10/2019
วิกฤติตลาดไทย? ผักจีนทะลักเข้าผ่านชายแดนเชียงรายไม่หยุด!

https://www.smartsme.co.th/content/110405

หอการค้า จ.เชียงราย ระบุ แนวโน้มการนำเข้าพืชผักหรือสินค้าสดจากจีนผ่านชายแดนเชียงรายเข้าไทยเพิ่มสูงขึ้น.....

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
23/10/2019

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) สั่งการให้ สคบ. ดำเนินการตามนโยบายปราบปรามการจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายอย่างจริงจัง โดยให้ลงพื้นที่จับกุมผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและบารากู่ ย่านถนนลาดพร้าววังหิน

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 02.00 น. ชุดปฎิบัติการพิเศษ สคบ.นำโดยพลตำรวจตรี ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.สท หัวหน้าชุดปฎิบัติการฯ พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัลป์ เลขานุการกรม รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการฯ พันตำรวจโท วัชรพัฒน์ เรืองอัครนนท์ รอง ผกก.ป.สน.เพชรเกษม ชุดปฎิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ สคบ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค นำโดย นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ พร้อมด้วยตำรวจ สน.โชคชัย เข้าตรวจสอบสถานบันเทิงชื่อดังร้าน zoning 32 ซ.ลาดพร้าววังหิน71 พบลักลอบให้บริการบารากู่แก่นักท่องเที่ยว รวมจำนวน 14 เตา พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยึดอายัดเตาบารากู่ พร้อมตัวยาบารากู่และอุปกรณ์ รวมจำนวน 73 รายการ พร้อมทั้งเชิญตัวผู้ประกอบการเดินทางไปสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย เพื่อบันทึกถ้อยคำประกอบการพิจารณาดำเนินคดี ในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กองกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
18/10/2019

กองกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
18/10/2019

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ลงทุนแมน
02/10/2019

ลงทุนแมน

รายได้สายการบิน Low-cost ทั่วโลกเป็นอย่างไร
- Blockdit โซเชียลมีเดีย รูปแบบใหม่ Blockdit.com/download -

26/09/2019
โครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทย Thailand Infrastructure

โครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทย Thailand Infrastructure

มาดู update ความคืบหน้าการก่อสร้าง อาคาร C ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ซึ่งจากโพสต์ก่อนหน้านี้เรื่องอาคาร C ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จะอยู่บริเวณถนนหลัก ตรงข้ามอาคาร B ตามในคลิป

ตามโพสต์นี้

https://www.facebook.com/491766874595130/posts/748668228904992?sfns=mo

ซึ่งวันนี้ได้เริ่มต้นจากทางถนนเลียบทางรถไฟ ข้ามสะพานใหม่เข้า-ออกศูนย์ราชการ เข้าศูนย์ราชการจากทางด้านหลัง ผ่านศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผ่านด้านข้าง และด้านหน้าของอาคาร C ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

17/09/2019
ลงทุนแมน

0% 10งวด #สิทธิผู้บริโภค

ผ่อนสินค้า 0% แล้วใครได้เงินบ้าง?
-โซเชียลมีเดีย รูปแบบใหม่ Blockdit.com/download -

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
26/07/2019

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ตอนที่ 7 หากเกิดสภาองค์กรของผู้บริโภคแล้ว ‘จะเกิดประโยชน์อย่างไร’
…………
ครั้งนี้ เราชวนมาฟังความเห็นบางส่วนจาก
คุณพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
ในหัวข้อเรื่อง ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อย่างไร หากเกิดสภาองค์กรของผู้บริโภคนี้ขึ้นมา
.
.
ถาม : ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อย่างไร หากเกิดสภาองค์กรของผู้บริโภคนี้ขึ้นมา
คุณพิฆเนศ : วัตถุประสงค์ของสภาองค์กรของผู้บริโภค คือ การที่ต้องการให้ผู้บริโภคมีความเข้มแข็ง
-
สภาฯ ดังกล่าวจะเป็นตัวกลางในการสนับสนุนให้ผู้บริโภคเกิดความเข้มแข็งได้ โดยอาจจะมีผู้บริโภคที่เป็นแกนกลางที่มีจิตใจสาธารณะ มีจิตใจที่เป็นประโยชน์ ทำหน้าที่ช่วยดูแลและปกป้องผู้บริโภคด้วยกันเอง จากนั้นผู้บริโภคจึงมารวมตัวกัน โดยมีการอบรมและมีการทบทวนสถานการณ์ต่างๆ เพื่อทำให้ผู้บริโภคที่เป็นแกนกลางเหล่านี้มีความรู้ที่มากขึ้นและรวมตัวกันเป็นองค์กรผู้บริโภค ต่อมาจึงรวมตัวกันเป็นองค์กรผู้บริโภคที่ใหญ่ขึ้น โดยองค์กรที่ใหญ่ขึ้นนี้จะทำให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน รวมทั้งทราบปัญหาของผู้บริโภคในภาพรวมได้ ว่าเกิดผลกระทบอะไรกับผู้บริโภคบ้าง หรือเกิดความเสียหายอะไร หรือมีการละเมิดสิทธิอะไรบ้าง
-
จากนั้นก็มีความสามารถที่จะไปบอกกับผู้ประกอบการได้ว่าการทำแบบนี้ไม่ดี หรือสินค้าแบบนี้ไม่มีคุณภาพ แต่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน รวมถึงสามารถแจ้งภาครัฐในฐานะผู้ที่กำกับให้ดำเนินการกับสินค้าหรือผู้ประกอบการที่ไม่ดีได้
-
จะเห็นได้ว่า หากกระบวนการทั้ง 3 ส่วนมีการขับเคลื่อนไปด้วยกัน ทั้งผู้ประกอบการ รัฐ และสภาองค์กรของผู้บริโภค จะกลายเป็นพลวัตที่มองถึงจุดดีซึ่งกันและกัน กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคมีความเข้มแข็งก็จะไปสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดี หรือผู้ประกอบการที่มีการขายสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่ดีก็จะผลิตสินค้าที่ดีขึ้นมา เศรษฐกิจก็จะดีตามมา ส่วนภาครัฐก็จะคอยสอดส่อง ระแวดระวัง เตือนภัย จากข้อมูลของสภาฯ ที่แจ้งเข้ามา และไปดำเนินการกับผู้ประกอบการกลุ่มที่ไม่ดีให้มีการยกระดับคุณภาพสินค้าให้ดีมากขึ้น
-
สภาองค์กรของผู้บริโภคจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะผลักดันหรือสนับสนุน ทั้งผู้ประกอบการและภาครัฐ ให้เกิดพลังในการดูแลผู้บริโภคให้มากขึ้น จึงต้องการให้เกิดสภาฯ ดังกล่าวโดยเร็ว แม้ว่าสภาฯ นี้จะมาจากการรวมตัวของหลายกลุ่มหรือหลายองค์กร แต่ก็อยากให้มีการรวมตัวกันเป็นสภาฯ เดียว เพื่อความมีเอกภาพและมีพลังในการขับเคลื่อนในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
.
.
#สภาองค์กรผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
25/07/2019
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

อย่าหลงเชื่อโฆษณากล่าวอ้างเกินจริง​ "เหรียญควอนตั้มรักษาโรคได้" เช็กให้ชัวร์ก่อนว่าสิ่งที่กล่าวอ้างถึงช่วยรักษาโรคได้จริงหรือ เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่ อย่างหลงเชื่อ เพราะนอกจากจะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์แล้ว ยังอาจทำให้เสียโอกาสในการรักษาโรคอย่างถูกต้องอีกด้วยนะ

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/456

#เหรียญควอนตั้ม #รักษาโรค #เช็กชัวร์แชร์ #เครื่องมืือแพทย์

ที่อยู่

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

021430363

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองกฎหมายและคดี สำนักงานคณะผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองกฎหมายและคดี สำนักงานคณะ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ซื้อ notebook จากร้าน IT City แต่ตัวเครื่องเป็นสนิมสามารถเรียกร้องค่าเสียเวลา กับทางร้านหลังคืนสินค้าได้ไหมครับ
ฝากด้วยนะคะ
ช่วยตามเรื่องให้หน่อยนะคะ หจก. Angle smile care ไม่คืนเงินค่ะ เขาทำจัดหาแม่บ้าน เรื่องเกือบ 2 ปีแล้วค่ะ
. ร้องเรียน สคบ.เพจหลัก ะครับ ..ส่งเรื่องร้องเรียน บริษัทเบทเตอร์เวย์ ไปร่วมเดือน ไม่มีความคืบหน้าใด ..ติชม ผ่านเวปเพจ กลับบล็อค ไม่ให้แสดงความคิดเห็น หากินง่ายๆแบบนี้หรือครับ . นี่เป็นวิธีการทำงาน "สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค" หรือครับ ..จะไม่ปรับเปลี่ยนวิธีทำงานหน่อยหรือครับ สแกนแยกความชัดเจนหนักเบา ไม่ใช่เรียงต่อคิวกันไป ..วันๆไม่ทำอะไร มีแต่ประชาสัมพันธ์ เรื่องร้องเรียน กว่าจะขยับ ผู้ถูกร้องเรียน ก็จบเกมส์ ลอยตัวไปแล้ว .
บ้านพี่สาวริมถนนพระราม 4 ตรงข้ามสามย่าน เมื่อคืนโดนเจ้าของที่ดินเอาสังกะสีปิดทางเข้าออก 100 กว่าห้อง ทุกคนเดือดร้อนหนักแจ้งความตร.ก็เข้าข้างว่าเขาทำได้เพราะจะก่อสร้าง คุ้มครองผู้บริโภคช่วยด้วย (วิไล 086-5273297
ฟังเสียงผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์ โวยกฎหมายใหม่เดือดร้อนหนัก !! ชมเลยรายการ SMEs Voice >>
รบกวนจัดการให้หน่อยครับ
ขอโทษนะค่ะคือว่าไม่รู้จะโทรไปถามใคร(ไม่ติด,ติดไม่มีผู้รับ) ประชาชนเดือดร้อนถ้าติดต่อใครไม่ได้ แล้วจะมีหน่วยงานไว้ช้วยเหลือประชาชนทำไม? จะให้รอนานแค่ไหน? เพื่อนบ้านที่เดือดร้อนเหมือนกัน เขาร้องเรียนไปก่อนดิฉัน( รอมาประมาณหนึ่งปีละ) ทำไม่ปล่อยให้บ.ชั่วๆเลวๆกระทำกับประชาชน จะให้รอๆๆนานแค่ไหนกัน ขอความกรุณา เมตตา หรืบอกมาเลยว่า ทำไม่ได้ หรือไม่มีทางจะชนะได้หรอก เพราะ บ.เลวนี้มันมีเงินจะทำอะไรก็ได้ ปชช.จะได้ทำใจ รับสภาพนี้ต่อไป