ศูนย์โรคลมชัก โรงพยาบาลจุฬา

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไ...
20/09/2021

ประกาศลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป รายละเอียดตามภาพประกาศ

ประกาศลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป รายละเอียดตามภาพประกาศ

ประกาศเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ไฟเซอร์) ***เฉพาะผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยเด็กเท่านั้น รายละเอียดกา...
29/08/2021

ประกาศเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ไฟเซอร์) ***เฉพาะผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยเด็กเท่านั้น รายละเอียดการลงทะเบียนตามในใบประกาศ

ประกาศเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ไฟเซอร์) ***เฉพาะผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยเด็กเท่านั้น รายละเอียดการลงทะเบียนตามในใบประกาศ

ประกาศเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ไฟเซอร์) ***เฉพาะผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยเด็กเท่านั้น รายละเอียดก...
26/08/2021

ประกาศเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ไฟเซอร์) ***เฉพาะผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยเด็กเท่านั้น รายละเอียดการลงทะเบียนตามในใบประกาศ

ประกาศเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ไฟเซอร์) ***เฉพาะผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยเด็กเท่านั้น รายละเอียดการลงทะเบียนตามในใบประกาศ

ปรระชาสัมธ์ลงทะเบียนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รายละเอ...
24/08/2021

ปรระชาสัมธ์ลงทะเบียนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รายละเอียดตามประกาศด้านล่าง

ปรระชาสัมธ์ลงทะเบียนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รายละเอียดตามประกาศด้านล่าง

ประกาศลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน สำหรับผู้ป่วยรพ.จุฬาลงกรณ์ ที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป รายละเอียดตามประกาศด้านล่าง
12/08/2021

ประกาศลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน สำหรับผู้ป่วยรพ.จุฬาลงกรณ์ ที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป รายละเอียดตามประกาศด้านล่าง

ประกาศลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน สำหรับผู้ป่วยรพ.จุฬาลงกรณ์ ที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป รายละเอียดตามประกาศด้านล่าง

ประกาศลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่ 15.00น. เป้นต้นไป รายละเอียด...
10/08/2021

ประกาศลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่ 15.00น. เป้นต้นไป รายละเอียดตามประกาศด่านล่าง

ประกาศลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่ 15.00น. เป้นต้นไป รายละเอียดตามประกาศด่านล่าง

ประกาศลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป หรืออยู่ใน 7 กลุ่มโรคเส...
03/08/2021

ประกาศลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป หรืออยู่ใน 7 กลุ่มโรคเสี่ยง
เปิดลงทะเบียน 3 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00น. รายละเอียดตามภาพประกาศด้านล่าง

ประกาศลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป หรืออยู่ใน 7 กลุ่มโรคเสี่ยง
เปิดลงทะเบียน 3 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00น. รายละเอียดตามภาพประกาศด้านล่าง

ประกาศการลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
29/07/2021

ประกาศการลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ประกาศการลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ประกาศสำหรับคนไข้รพ.จุฬาฯ ที่มีอายุเกิน 60 ปี และยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถลงทะเบียนเพื่อขอเข้ารับวั...
01/07/2021

ประกาศสำหรับคนไข้รพ.จุฬาฯ ที่มีอายุเกิน 60 ปี และยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถลงทะเบียนเพื่อขอเข้ารับวัคซีนได้ตาม link ด้านล่างครับ

https://chulaprom.kcmh.or.th/

***หมายเหตุ ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 60 ปี และไม่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคดังกล่าว ยังไม่สามารถลงทะเบียนขอรับวัคซีนได้

ประกาศสำหรับคนไข้รพ.จุฬาฯ ที่มีอายุเกิน 60 ปี และยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถลงทะเบียนเพื่อขอเข้ารับวัคซีนได้ตาม link ด้านล่างครับ

https://chulaprom.kcmh.or.th/

***หมายเหตุ ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 60 ปี และไม่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคดังกล่าว ยังไม่สามารถลงทะเบียนขอรับวัคซีนได้

สวัสดีสมาชิกเพจทุกๆท่านในวันศุกร์ของต้นเดือนพฤษภาคมครับ ในช่วงสถาการณ์โควิด-19 นี้ทางเพจมีข้อมูลน่ารู้มาฝากสมาชิกกันเช่น...
07/05/2021

สวัสดีสมาชิกเพจทุกๆท่านในวันศุกร์ของต้นเดือนพฤษภาคมครับ ในช่วงสถาการณ์โควิด-19 นี้ทางเพจมีข้อมูลน่ารู้มาฝากสมาชิกกันเช่นเคย...

ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีสามาชิกหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาในเรื่องของข้อมูลในการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน และรวมไปถึงหากตนเองมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคลมชักของเราจะสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้หรือไหม? คำตอบก็คือ...ฉีดได้นะครับ

หวังว่าทุกๆท่านจะได้รับทราบข้อมูลในวันนี้นะครับ ทางเพจจะมาอัพเดทข้อมูลข่าวสารน่ารู้ให้ทราบกัน สุดท้ายนี้ทางเอดมินขอเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกทุกๆท่านในการฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ

อ้างอิงข้อมูลจาก #กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข https://ddc.moph.go.th/vaccine-covid19/population/media

สวัสดีสมาชิกเพจทุกๆท่านในวันศุกร์ของต้นเดือนพฤษภาคมครับ ในช่วงสถาการณ์โควิด-19 นี้ทางเพจมีข้อมูลน่ารู้มาฝากสมาชิกกันเช่นเคย...

ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีสามาชิกหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาในเรื่องของข้อมูลในการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน และรวมไปถึงหากตนเองมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคลมชักของเราจะสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้หรือไหม? คำตอบก็คือ...ฉีดได้นะครับ

หวังว่าทุกๆท่านจะได้รับทราบข้อมูลในวันนี้นะครับ ทางเพจจะมาอัพเดทข้อมูลข่าวสารน่ารู้ให้ทราบกัน สุดท้ายนี้ทางเอดมินขอเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกทุกๆท่านในการฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ

อ้างอิงข้อมูลจาก #กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข https://ddc.moph.go.th/vaccine-covid19/population/media

คลินิกศูนย์ฯโรคลมชัก ร.พ.จุฬาลงกรณ์ ได้เปิดช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางคลินิก และโรงพยาบาล ผ่านช่องทาง Line officia...
29/04/2021

คลินิกศูนย์ฯโรคลมชัก ร.พ.จุฬาลงกรณ์ ได้เปิดช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางคลินิก และโรงพยาบาล ผ่านช่องทาง Line official โดยสามารถเข้าร่วมกลุ่มง่ายๆ เพียงสแกน QR code ด้านล่างนี้
***ช่องทางดังกล่าวใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารเท่านั้น ไม่ใช่ช่องทางสื่อสารเพื่อการสนทนาหรือใช้สำหรับสอบถามอาการและการรักษา

อัพเดทข้อมูลเรื่องการส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วง COVID-19        โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เริ่มให้บริการการส่งยาทางไปรษณี...
29/04/2021

อัพเดทข้อมูลเรื่องการส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วง COVID-19
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เริ่มให้บริการการส่งยาทางไปรษณีย์(รับยาที่ 7-eleven ใกล้บ้าน) ผ่านแอพพลิเคชัน Chula Care App ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากท่านสนใจรับบริการสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและดำเนินการตามขั้นตอน ผ่านช่องทาง
• Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.chulalongkornhospital.chulacare&hl=th&gl=US
• Apple App Store: https://apps.apple.com/th/app/chula-care/id1382259986?l=th
ทั้งนี้ในแอปพลิเคชันท่านสามารถใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกได้หลากหลาย อาทิเช่น รับชมข่าวสารประชาสัมพันธ์ของทางโรงพยาบาล, ตรวจสอบนัดหมายพบแพทย์, แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงวันนัดพบแพทย์ เป็นต้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทาง call Center 02-256-4699

09/04/2020

อัพเดทข้อมูล เรื่องการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ วันที่10 เมษายน 2563

ณ ขณะนี้ทางคลินิกโรคลมชัก โรงพยาบาลจุฬลางกรณ์ ยังไม่เปิดระบบส่งยาทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ผู้รับบริการยังสามารถมารับบริการกับทางคลินิกได้ตามปกติ หากระบบดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการจะมีการแจ้งให้ทราบในโอกาสถัดไป
อย่างไรก็ตามท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Chula Care App และทำการลงทะเบียน พร้อมสำรองข้อมูลที่อยู่ไว้ก่อนได้เพื่อความสะดวกในการจัดส่งยาทางไปรษณีย์หากเริ่มการใช้งาน

06/11/2018
แนะนำศูนย์โรคลมชัก

สวัสดียามเย็นแฟนเพจทุกท่านค่ะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ

วันนี้แอดมินมีวิดีโอความรู้โรคลมชักและแนะนำศูนย์ฯ ของเรามาฝาก หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และความเพลิดเพลินในการรับชมนะคะ

ฝากกด Like กด Share เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแอดมินด้้วยนะคะ

สวัสดีสมาชิกทุกท่านค่ะ วันนี้นำความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับโรคลมชักมาฝาก แต่ละคนมีอาการชักแบบไหนบ้าง ตรงกับที่นำเสนอหร...
26/09/2018

สวัสดีสมาชิกทุกท่านค่ะ วันนี้นำความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ
เกี่ยวกับโรคลมชักมาฝาก แต่ละคนมีอาการชักแบบไหนบ้าง
ตรงกับที่นำเสนอหรือเปล่า มีเวลาว่างลองอ่านดูนะคะ

ติดต่อเราได้ที่
- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 7
โซนประสาทวิทยา (โซน C)
- สอบถามเพื่อเข้ารับการรักษา ติดต่อเจ้าหน้าที่คัดกรอง
โทร 02-256-4000 ต่อ 80726 หรือ 081-610-6146
ในวันเวลาราชการ *** ยกเว้นจันทร์-อังคาร บ่าย
เจ้าหน้าออกตรวจ อาจไม่สะดวกรับสายคะ ***
- สอบถามเบื้องต้น Inbox มาก่อนได้ค่ะ

ฝากกด Like กด Share ด้วยนะคะ

สวัสดีสมาชิกทุกท่านค่ะ วันนี้นำความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ
เกี่ยวกับโรคลมชักมาฝาก แต่ละคนมีอาการชักแบบไหนบ้าง
ตรงกับที่นำเสนอหรือเปล่า มีเวลาว่างลองอ่านดูนะคะ

ติดต่อเราได้ที่
- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 7
โซนประสาทวิทยา (โซน C)
- สอบถามเพื่อเข้ารับการรักษา ติดต่อเจ้าหน้าที่คัดกรอง
โทร 02-256-4000 ต่อ 80726 หรือ 081-610-6146
ในวันเวลาราชการ *** ยกเว้นจันทร์-อังคาร บ่าย
เจ้าหน้าออกตรวจ อาจไม่สะดวกรับสายคะ ***
- สอบถามเบื้องต้น Inbox มาก่อนได้ค่ะ

ฝากกด Like กด Share ด้วยนะคะ

ศูนย์โรคลมชัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
21/11/2017

ศูนย์โรคลมชัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศูนย์โรคลมชัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
05/10/2017

ศูนย์โรคลมชัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศูนย์โรคลมชัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย's cover photo
05/10/2017

ศูนย์โรคลมชัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย's cover photo

31/07/2017
ศูนย์ความเป็นเลิศโรคลมชักครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทางศูนย์ฯโรคลมชักฯ รพ.จุฬา ของเรามี Website ด้วยนะคะ
https://www.ccec.or.th/
ท่านใดต้องการทราบข้อมูลคร่าวๆ ลองเข้าไปอ่านได้คะ
มีข้อมูล ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโรคลมชักด้วยคะ

หน้าแรก

23/01/2017

แจ้งเพื่อทราบคะ

เนื่องจากทางศูนย์ฯ ของเราได้ย้ายสำนักงานใหม่ ท่านใดที่ต้องการติดต่อศูนย์ฯ ของเรา สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-256-4000 ต่อ 80726 นะคะ สามารถติดต่อได้ในเวลาราชการ จ-ศ 8.00-16.00 น.

ขอบคุณค่ะ

ศูนย์โรคลมชัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย's cover photo
15/10/2016

ศูนย์โรคลมชัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย's cover photo

ศูนย์โรคลมชัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
15/10/2016

ศูนย์โรคลมชัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศูนย์โรคลมชัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย's cover photo
16/02/2016

ศูนย์โรคลมชัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย's cover photo

ประชาสัมพันธ์คะเนื่องด้วยทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคลมชักครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมีการจัดกิจ...
16/02/2016

ประชาสัมพันธ์คะ

เนื่องด้วยทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคลมชักครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมีการจัดกิจกรรมงานวัน Purple Day 2016 เพื่อผู้ป่วยโรคลมชัก ในวันจันทร์ที่ 21 มี.ค. 2559 เวลา 8.00-12.00 น. ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาฯ ปีนี้ใช้ชื่องานว่า

" A Walk to Better Care "

โดยสถานที่จัดงานมี 2 จุด
1. โถ่งชั้นล่าง (ชั้น G) อาคารภปร. จะใช้เป็นจุดแสดงนิทรรศการณ์และจำหน่ายสินค้าน่ารักๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ หมวก แก้วน้ำ สมุด กระเป๋าดินสอและ Cupcake โดยรายได้ทั้งหมดจะนำเข้าสู่มูลนิธิเทียนส่องใจ เพื่อคนไข้โรคลมชัก
2. อาคารแพทยพัฒน์ เป็นจุดจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมตามภาพด้านล่าง

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ฟรี
ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. โทรศัพท์ 061-708-8141
ในวันและเวลาราชการ
2. page : CUEpilepsy
ศูนย์โรคลมชัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
3. เข้ามาติดต่อโดยตรงที่ศูนย์ฯ โรคลมชักฯ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตึกธนาคารกรุงเทพ ชั้น 1 ห้อง 111

ศูนย์ฯ ของเรายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมงาน
แล้วพบกันนะค่ะ ^______^

ศูนย์โรคลมชัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย's cover photo
05/02/2016

ศูนย์โรคลมชัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย's cover photo

ที่อยู่

1873
Bangkok
10330

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์โรคลมชัก โรงพยาบาลจุฬาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ได้รับข้อมูลแล้วใช่ไหม
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมออนไลน์ เกี่ยวกับโรคลมชัก ค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งาน online เกี่ยวกับลมชัก ค่ะ จากสถานการณ์โควิด19 เราจึงต้องเปลี่ยนเป็นสัมมนาออนไลน์ ถ่ายทอดสด ณ ที่ทำการเครือข่ายอาสาโรคลมชักแห่งประเทศไทย อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดีๆได้ ไม่ต้องเดินทาง มีปัญหาคาใจสอบถามแพทย์เภสัชกรได้ในงาน #กิจกรรมบ้านลมชักคลับครั้งที่2 ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์(ระบบปิด) กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง “ชีวิตดี๊ดี...ในแบบฉบับคนเป็นลมชัก” วันสาร์ที่ 23 ม.ค. 64 เวลา 12.30 -17.00 น #อยากรู้จักโรคลมชัก #ผ่าตัดได้ไหม #ผ่าตัดแล้วดีขึ้นจริงหรือ บรรยายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านลมชัก #ผลข้างเคียงของยาลมชัก #ทานยาแต่ละชนิดให้ผลต่างกันไหม ร่วมฟังคำตอบจากเภสัชกร สถาบันประสาทวิทยา #เป็นลมชักทำงานได้ไหม #ผ่าตัดแล้วเป็นอย่างไร #ดูแลลูกเป็นลมชักรุนแรงจะทำได้หรือ ร่วมฟังประสบการณ์ตรงจาก ผู้ป่วย ผู้ดูแล แบ่งปันมุมมอง การตัดสินใจ #การดำเนินชีวิต #การอยู่กับสังคมอย่างเป็นสุข #การดูแลผู้ป่วยที่ทำให้ชีวิตยังดี๊ดี #ยังคงรักษาระยะห่างตามมาตรการโควิด19 #ปลอดภัยไว้ก่อน โอนเงินค่าลงทะเบียน 50 บาท ที่ บช. ออมทรัพย์ คุณกมลทิพย์ ถาวรรัตน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเอกมัย เลขที่บัญชี 0782341154 ส่งใบโอน พร้อมชื่อ เบอร์โทร ใต้โพสต์ หรือส่งเข้า inbox ของแอดมิน Kamolthip Thawornrat ได้เลยค่ะ cr: #เครือข่ายอาสาโรคลมชักแห่งประเทศไทย
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ #กิจกรรมบ้านลมชักคลับครั้งที่2 กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง “ชีวิตดี๊ดี...ในแบบฉบับคนเป็นลมชัก” วันสาร์ที่ 23 ม.ค. 64 เวลา 13.00 -17.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันประสาทวิทยา ถ.พระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ #อยากรู้จักโรคลมชัก #ผ่าตัดได้ไหม #ผ่าตัดแล้วดีขึ้นจริงหรือ บรรยายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านลมชัก #ผลข้างเคียงของยาลมชัก #ทานยาแต่ละชนิดให้ผลต่างกันไหม ร่วมฟังคำตอบจากเภสัชกร สถาบันประสาทวิทยา #เป็นลมชักทำงานได้ไหม #ผ่าตัดแล้วเป็นอย่างไร #ดูแลลูกเป็นลมชักรุนแรงจะทำได้หรือ ร่วมฟังประสบการณ์ตรงจาก ผู้ป่วย ผู้ดูแล แบ่งปันมุมมอง การตัดสินใจ #การดำเนินชีวิต #การอยู่กับสังคมอย่างเป็นสุข #การดูแลผู้ป่วยที่ทำให้ชีวิตยังดี๊ดี #ยังคงรักษาระยะห่างตามมาตรการโควิด19 #ปลอดภัยไว้ก่อน โอนเงินค่าลงทะเบียน 50 บาท ที่ บช. ออมทรัพย์ คุณกมลทิพย์ ถาวรรัตน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเอกมัย เลขที่บัญชี 0782341154 ส่งใบโอน พร้อมชื่อ เบอร์โทร ใต้โพสต์ หรือส่งเข้า inbox ของแอดมิน kamolthip thawornrat. ได้เลยค่ะ
ยาที่หมอให้ทานคัป
เป็นโรคลมชักอยู่ครับ
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ Weifo..รับประกันและดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..
อยากรูค่ารักษานะครับ ผมเบื่อมากๆเลยโรคนี้
ตอนนี้ทานยา Keppra 500 เช้า 1.5 เม็ด เย็น 2 เม็ด ยามีผลข้างเคียงไหมคะ ตั้งแต่เริ่มเป็นลมชักมามีปัญหาเรื่องความจำ การตัดสินใจ กระทบการทำงาน ทำให้ต้องถามในสิ่งที่เคยทำแล้ว วันนี้โดนจัดหนักในห้องประชุม อยากบอกมากไม่มีใครอยากป่วยหรอกค่ะ
ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ ให้ข้อมูลได้ดีมากๆ เลยค่ะ