Absolute LAW หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกา คู่มือทวนสอบ กฎหมาย เนติบัณฑิตไทย นิติศาสตร์ หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกา ติวเตรียมสอบเนติบัณฑิตไทย นิติศาสตร์ ------------------------------------------------- *วิธีการสั่งซื้อ* เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีของ absolute law แล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน(ถ่ายรูปสลิปใบโอนเงิน/หรือหลักฐานการโอนเงิน) พร้อมทั้งแจ้งชื่อที่อยู่ในการจัดส่งให้ถูกต้อง -------------------------------- บัญชีธนาคารของ absolute law มีดังนี้ ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นางสาววิชชุดา สีลาดเลา เลขที่บัญชี 438-0-23420-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขา บิ๊กซี สายไหม บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นางสาววิชชุดา สีลาดเลา เลขที่บัญชี 022-8-64351-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา บิ๊กซี สายไหม บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นางสาววิชชุดา สีลาดเลา เลขที่บัญชี 407-897970-8
(87)

เปิดเหมือนปกติ

#แนะนำการศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย)เป็นหลักสูตร ป.โท นิติศาสตร์ ใน #มหาวิทย...
04/01/2021

#แนะนำการศึกษาต่อ

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย)

เป็นหลักสูตร ป.โท นิติศาสตร์ ใน #มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

#เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานหรือศึกษาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมารวบรวมข้อสงสัยและคำตอบเกี่ยวกับหลักสูตรของเราให้ทุกท่านฟังกันค่ะ

Q: การสมัครสอบเข้าศึกษา ป.โท นิติศาสตร์ที่นี่ ต้องได้คะแนนภาษาอังกฤษเท่าไหร่?
A: ถ้าเป็นการสมัครสอบ KKU-AELT for Master สามารถใช้เพียงแค่ใบสมัครในการสมัครสอบเข้า ป.โทได้เลยค่ะ (ยังไม่ต้องยื่นผลสอบก็ได้) และไม่ว่าผลสอบจะออกมาได้คะแนนเท่าไหร่ก็สามารถเรียนสาขานิติศาสตร์ได้ค่ะ (0 คะแนนยังได้เลย)
เพียงแค่เมื่อเข้ามาเรียนแล้ว ก่อนจะจบการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ หรือได้ลงทะเบียนอบรมคอร์สภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้เท่านั้นเองค่า

Q: เรียนปริญญาโทไปด้วย สอบเนติฯ ไปด้วยได้ไหม
A: ได้แน่นอนค่ะ เนื่องจากหลักสูตรเรามีหลากหลายแผนการเรียน ทั้งแบบเรียนนอกเวลาราชการ (แผน ก แบบ ก2, และแผน ข) และแบบที่ไม่มีการเข้าชั้นเรียน (แผน ก แบบ ก1) ดังนั้น นักศึกษาทุกคนสามารถบริหารเวลาได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะแผน ก แบบ ก1 ที่สามารถนั่งเรียนเนติฯ ที่กรุงเทพฯ ไปด้วย พร้อมกับทำวิทยานิพนธ์ไปด้วยได้เลย
** เรียนสองปี ได้ทั้งปริญญาโท ได้ทั้งเนติฯ ฟังดูดีใช่ไหมคะ

Q: ค่าใช้จ่ายในการศึกษาประมาณเท่าไหร่
A: หลักๆ ก็จะมีค่าธรรมเนียมการศึกษาค่ะ มีให้เลือก 2 แบบ คือ

- ภาคปกติ ซึ่งปีการศึกษา 2564
เปิดรับเฉพาะ แผน ก แบบ ก1 นั่นก็คือทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน เรียนที่ไหนก็ได้ขอเพียงติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ ในส่วนนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกตินี้จะอยู่ที่ 25,000 บาทต่อภาคการศึกษาค่ะ

- โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (เรียนเสาร์ อาทิตย์)
โครงการพิเศษของเราเปิดรับทั้ง 3 แผนการเรียนนะคะ อยากเข้าชั้นเรียนและทำการศึกษาอิสระ (IS) ก็ลงทะเบียนแบบแผน ข หรือถ้าใครมีงานวิจัยอยู่แล้ว อยากทำวิทยานิพนธ์ ก็เลือกแผน ก แบบ ก1 หรือแบบ ก2 ได้เลยค่ะ ในส่วนนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการพิเศษจะอยู่ที่ 32,500 บาทต่อภาคการศึกษาค่ะ

Q: แต่ละแผนการเรียนแตกต่างกันอย่างไร
A: แต่ละแผนการเรียนมีความแตกต่างและมีความโดดเด่น ดังนี้ค่ะ
- แผน ก แบบ ก1 คือทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต (ไม่มีการเรียนในรายวิชา ยกเว้นว่าอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำให้เข้าเรียนค่ะ)
**แผน ก 1 นี้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีหัวข้อวิจัยด้านนิติศาสตร์ที่สนใจอยู่แล้ว และมีพื้นฐานด้านการวิจัยทางนิติศาสตร์มาแล้วบ้าง

- แผน ก แบบ ก2 คือทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต วิชาเลือก จำนวน 12 หน่วยกิต
**แผน ก 2 นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาเข้าชั้นเรียน และมีความสนใจการทำวิจัยด้านนิติศาสตร์

- แผน ข เป็นการเรียนในรายวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต วิชาเลือก 18 หน่วยกิต และการศึกษาอิสระจำนวน 6 หน่วยกิต
**แผน ข นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานประจำที่มีเวลาเข้าเรียนในวันเสาร์และอาทิตย์

Q: มีรายวิชาที่ กต. กอ. รับรองไหม
A: ในหลักสูตรมีรายวิชาที่ กต. กอ. กำหนดไว้นะคะ โดยหลักสูตรจะเปิดเป็นรายวิชาเลือกให้นักศึกษาได้ลงเรียนกันครบถ้วนตามคุณสมบัติแน่นอนค่ะ

เหลือเวลาสมัครสอบอีกไม่นานแล้วนะคะ #หมดเขตวันที่31มกราคม2564นี้แล้ว #รีบตัดสินใจและกดเข้าเวปสมัครได้เลยค่า

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาโท
สาขานิติศาสตร์
ภาคปกติหรือโครงการพิเศษก็ได้ ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ

https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/r/gs2021r1

#สวัสดีปีใหม่ 2564เป้าหมายกี่หน้า ตำรากี่เล่ม ลงเล่นกี่สนาม อย่าฉลองเพลินกันนะ#ขอให้ทุกๆท่านประสบความสุขสำเร็จสมความมุ่ง...
01/01/2021

#สวัสดีปีใหม่ 2564

เป้าหมายกี่หน้า ตำรากี่เล่ม ลงเล่นกี่สนาม อย่าฉลองเพลินกันนะ

#ขอให้ทุกๆท่านประสบความสุขสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการ

บันทึกไว้เพื่อย้ำเตือนการได้ทำงานราชการ มีห้องทำงานหรูหรา อุปกรณ์สำนักงานครบครัน มือถือ แทบเล็ต รถประจำตำแหน่ง หรือสิ่งอ...
30/12/2020

บันทึกไว้เพื่อย้ำเตือน

การได้ทำงานราชการ มีห้องทำงานหรูหรา อุปกรณ์สำนักงานครบครัน มือถือ แทบเล็ต รถประจำตำแหน่ง หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในหน้าที่การงานต่างๆ ล้วนมาจากหยาดเหงื่อของเพื่อนร่วมชาติทั้งสิ้น

ขอจงรักษาปณิธานและความตั้งมั่นให้จงอยู่ต่อไป เหมือนวันที่เฝ้ารอขณะสอบเข้ารับราชการ

30 ธ.ค. 2563 ก่อนวันสิ้นปี

ฎีกาที่ 2697/2563บันทึกคำให้การของนาง น. ภริยาจำเลย ที่ให้การต่อพนักงานสอบสวนในคืนเกิดเหตุว่า ในวันเกิดเหตุ นาง น. กับพว...
16/12/2020

ฎีกาที่ 2697/2563

บันทึกคำให้การของนาง น. ภริยาจำเลย ที่ให้การต่อพนักงานสอบสวนในคืนเกิดเหตุว่า ในวันเกิดเหตุ นาง น. กับพวก ได้ตั้งวงดื่มสุรากันตั้งแต่หัวค่ำ จำเลยทะเลาะกับผู้ตายเกี่ยวกับการทำงาน จำเลยชกผู้ตายและไปชกนาย บ. เมื่อนาง น. เข้าไปห้ามจึงถูกจำเลยใช้ขวดเบียร์ไล่ตี นาง น. จึงวิ่งหลบหนีไปซ่อนตัว

แม้บันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนของนาง น. เป็นพยานบอกเล่า แต่สภาพลักษณะ แหล่งที่มา และข้อเท็จจริงแวดล้อมของพยานบอกเล่าเช่นว่านี้ ย่อมพิสูจน์ความจริงได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖/๓ วรรคสอง (๑) ทั้งการที่โจทก์ไม่สามารถติดตามตัวนาง น. มาเบิกความในชั้นพิจารณาได้ แม้จะออกหมายจับนั้น นับว่ามีเหตุจำเป็นที่โจทก์ไม่สามารถนำนาง น. ซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็นและได้ยินเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนี้ด้วยตนเองโดยตรงมาเป็นพยานได้ กรณีเช่นนี้ย่อมมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะรับฟังคำให้การของนาง น. ตามมาตรา ๒๒๖/๓ วรรคสอง (๒)

การที่จำเลยทะเลาะและชกต่อยผู้ตายครั้น เมื่อนาย บ. และนาง น. ได้เข้าห้ามไม่ให้ทะเลาะกัน กลับถูกจำเลยทำร้ายร่างกาย พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงถึงภาวะอารมณ์ของจำเลยที่รุนแรงไม่สามารถควบคุมตนเองได้และเพียงระยะเวลาไม่นานเมื่อนาย บ. เดินกลับจากปัสสาวะ ก็พบว่า ผู้ตายถูกแทงนั่งฟุบอยู่ที่โต๊ะแล้ว แสดงว่าเหตุการณ์เกิดใกล้ชิดต่อเนื่องกันมาจากจำเลยทะเลาะตลอดมากับผู้ตาย หามีผลให้การกระทำของจำเลยที่สมัครใจวิวาทกับผู้ตายเป็นการกระทำโดยเหตุบันดาลโทสะ

มาสำรวจร้านหนังสือ 📚ขอบคุณที่ยังสนับสนุนกันมาตลอด ❤️
05/12/2020

มาสำรวจร้านหนังสือ 📚

ขอบคุณที่ยังสนับสนุนกันมาตลอด ❤️

แจกฟรี (มีค่าส่ง) 🗣🗣คู่มือทวนสอบ : พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ราคา 90 บาท)กติกา 1. สำหรับผู้พลาดหวังจากการสอบเท่านั้น2. คอมเ...
08/11/2020

แจกฟรี (มีค่าส่ง) 🗣🗣

คู่มือทวนสอบ : พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ราคา 90 บาท)

กติกา
1. สำหรับผู้พลาดหวังจากการสอบเท่านั้น
2. คอมเมนต์ผลการสอบที่ไม่สมหวังไว้ใต้โพสต์นี้
3. ครั้งนี้ มีค่าส่งลงทะเบียน 29 บาท
4. มีจำนวนจำกัด และแอดมินจะทัก inbox ไปหาเอง
5. คำตัดสินของแอดมินเป็นที่สุด
6. หมดเขต 10 พ.ย. 2563 นี้

ผิดหวังได้ เสียใจได้ ไม่เป็นไร ......พักแล้ว ..... มาอ่านหนังสือกัน 📚
08/11/2020

ผิดหวังได้ เสียใจได้

ไม่เป็นไร ......

พักแล้ว ..... มาอ่านหนังสือกัน 📚

พยายามให้ถึงที่สุดเป็นกำลังใจให้ตัวเอง และทุกๆ คน ปาดน้ำตาแล้วอ่านหนังสือต่อกันเถอะ
03/11/2020

พยายามให้ถึงที่สุด

เป็นกำลังใจให้ตัวเอง และทุกๆ คน

ปาดน้ำตาแล้วอ่านหนังสือต่อกันเถอะ

02/11/2020

แอดจัดส่งให้หนังสือคู่มือทวนสอบทรัพย์สินทางปัญญาให้แล้วนะคะ

ท่านใดได้รับหนังสือ ขอแสดงความยินดีด้วย ส่วนท่านใดพลาดไป รอรอบหน้านะคะ มีอีกเรื่อยๆ สำหรับผู้ติดตามเพจของเรา

ขอบคุณค่ะ

เมื่อหนี้ค่าเช่าซื้อแต่ละงวดมีกำหนดเวลาชำระไว้ตามเวลาแห่งปฏิทิน การที่จำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าเช่าซื้องวดที่ 21 ตามกำหนด จำ...
21/10/2020

เมื่อหนี้ค่าเช่าซื้อแต่ละงวดมีกำหนดเวลาชำระไว้ตามเวลาแห่งปฏิทิน

การที่จำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าเช่าซื้องวดที่ 21 ตามกำหนด จำเลยที่ 1 จึงตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลย ตามป.พ.พ.มาตรา 204 วรรคสอง คือ วันที่ 6 เมษายน 2558

หาใช่จะต้องให้จำเลยที่ 1 ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อ 3 งวดติดต่อกันแล้วจึงจะถือว่าผิดนัด ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาเท่านั้น

เมื่อจำเลยที่ 2 ได้รับหนังสือบอกกล่าวจากโจทก์ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่จำเลยที่ 1 ผิดนัดแล้ว

จำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันจึงหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกำหนดดังกล่าว ตามป.พ.พ.มาตรา 686 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง

เมื่อค่าขาดราคาเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขายรถที่เช่าซื้อ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ซึ่งพ้นกำหนด 60 วัน แล้วจำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ

ตามภาพสเก็ตซ์คนร้าย เป็นภาพของคนวัยหนุ่มซึ่งสอดคล้องกับที่ผู้เสียหายบอกพันตำรวจโท ธ. ว่า คนร้ายเป็นชายฉกรรจ์ แต่ภาพของจำ...
20/10/2020

ตามภาพสเก็ตซ์คนร้าย เป็นภาพของคนวัยหนุ่มซึ่งสอดคล้องกับที่ผู้เสียหายบอกพันตำรวจโท ธ. ว่า คนร้ายเป็นชายฉกรรจ์

แต่ภาพของจำเลยขณะถ่ายภาพขอมีบัตรประชาชนอายุ 51 ปี เป็นวัยกลางคนค่อนไปทางชรา มีลักษณะต่างวัยกันมาก

นอกจากนี้ ผู้เสียหายก็เบิกความตอบคำถามค้านด้วยว่า ในการชี้ภาพนั้นใช้เวลาหลายชั่วโมง ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติหากผู้เสียหายสามารถจดจำคนร้ายได้ชัดเจนและสามารถยืนยันได้อย่างแน่นอนจริง

พยานหลักฐานโจทก์มีลักษณะขัดแย้งกันและเป็นพิรุธในหลายจุด เมื่อประมวลวิเคราะห์เข้าด้วยกันแล้ว ยังไม่มีน้ำหนักมั่นคงพอและเป็นที่สงสัยตามสมควรว่า จำเลยเป็นคนร้ายหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยตาม ป.วิ.อ. มาตรา 227 วรรคสอง

17/10/2020

ตอนนี้ยอดเกินจำนวนหนังสือที่มีแล้ว ยังไงจะทักใน inbox ไปนะครับ

ใครไม่ได้รอบนี้ เดี๋ยวมีแจกอีก

เร็วๆนี้แน่นอน

ขอบคุณทุกๆท่านมากๆ

#แจกฟรี 🎤🗣🎤 หนังสือคู่มือทวนสอบ:กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ตีพิมพ์ล่าสุด) ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ค่าจัดส่งแอดส่งให้เองเพียงแต่...
17/10/2020

#แจกฟรี 🎤🗣🎤

หนังสือคู่มือทวนสอบ:กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ตีพิมพ์ล่าสุด)

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ค่าจัดส่งแอดส่งให้เอง

เพียงแต่แชร์โพสต์นี้ แล้วคอมเมนท์ไว้ใต้โพสต์

แล้วแอดจะทักไปหาเอง

หมดเขตวันที่ 30 ต.ค. นี้ หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนดไว้

การที่ผู้ตายที่ 2 เคยทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองร่วมกับผู้ตายที่ 1 มาก่อน โดยมีข้อที่ 3 ระบุว่า พินัยกรรมฉบับนี้หากจะม...
13/10/2020

การที่ผู้ตายที่ 2 เคยทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองร่วมกับผู้ตายที่ 1 มาก่อน โดยมีข้อที่ 3 ระบุว่า พินัยกรรมฉบับนี้หากจะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือผู้ทำพินัยกรรมคนหนึ่งคนใดจะถอนพินัยกรรมฉบับนี้ หรือทำพินัยกรรมฉบับใหม่ขึ้น จะต้องกระทำในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งสองคน และต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย ถ้าผู้ทำพินัยกรรมฉบับนี้คนหนึ่งถึงแก่ความตายไปก่อน จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ถอน พินัยกรรมส่วนของตน หรือทำพินัยกรรมฉบับใหม่ ไม่ได้ หากทำพินัยกรรมฉบับใหม่ขึ้น จะไม่มีผลทำให้พินัยกรรมฉบับนี้ไม่มีผลบังคับแต่อย่างใด นั้น

ย่อมไม่มีผลผูกพันในส่วนของผู้ตายที่ 2 เพราะถือเป็นข้อกำหนดของผู้ตายที่ 1 เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อื่น คือ ผู้ตายที่ 2 ซึ่งถึงแก่ความตายภายหลัง ทั้งผู้ตายที่ 2 ผู้ทำพินัยกรรมฉบับแรกก็ได้ทำพินัยกรรมฉบับหลัง ยกทรัพย์สินแก่บุตร 7 คน รวมทั้งผู้คัดค้าน โดยไม่ปรากฏว่า มีทรัพย์สินอื่นของผู้ตายที่ 2 นอกพินัยกรรม จึงเป็นกรณีที่พินัยกรรมฉบับหลังเพิกถอนพินัยกรรมฉบับแรก เฉพาะส่วนของผู้ตายที่ 2 ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1693 และ 1694

ดังนี้ เมื่อผู้ร้องมิได้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมฉบับหลัง ถือว่า ผู้ร้องเป็นทายาทโดยธรรมผู้ที่มิได้รับประโยชน์จากพินัยกรรมของผู้ตายที่ 2 เป็นผู้ถูกตัดมิให้รับมรดกตาม ป.พ.พ.มาตรา 1608 วรรคท้าย

ผู้ร้องจึงไม่ใช่ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกในส่วนของผู้ตายที่ 2 ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1713

ปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า จำเลยที่ 2 กระทำความผิดฐานร่วมกันรับของโจรหรือไม่ เห็นว่า ความรับผิดทางอาญานั้น ไม่ได้เริ่มจาก...
13/10/2020

ปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า จำเลยที่ 2 กระทำความผิดฐานร่วมกันรับของโจรหรือไม่ เห็นว่า

ความรับผิดทางอาญานั้น ไม่ได้เริ่มจากวันที่ผู้เสียหายร้องทุกข์กล่าวโทษหรือวันที่เจ้าพนักงานตำรวจเริ่มดำเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือจำเลย ความรับผิดทางอาญานั้น เริ่มจากวันที่เกิดการกระทำความผิด

เมื่อได้ความว่า นาย ส. ส่งมอบรถยนต์ให้กับจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 แล้วต่อมา วันที่ 3 มีนาคม 2554 นาย ส. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่า รถยนต์ดังกล่าวสูญหาย พิเคราะห์ประกอบพฤติการณ์ของนาย ส. ที่นำรถยนต์มามอบให้จำเลยที่ 2 พร้อมจดทะเบียนรถยนต์ปลอมแสดงถึงเจตนาของนาย ส.ในการยักยอกทรัพย์จากเจ้าของ

การที่นาย ส. นำรถยนต์มามอบให้กับจำเลยที่ 2 ก่อน แล้วจึงจะไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนนั้น เชื่อว่า เป็นการกระทำตามขั้นตอนของการกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ เริ่มนับแต่นำรถยนต์ออกจำหน่ายและเมื่อจำหน่ายรถยนต์แล้วจึงไปแจ้งความเรื่องรถยนต์สูญหายเพื่อปกปิดการกระทำความผิด

พฤติการณ์ของนาย ส. ชี้ให้เห็นว่านาย ส. มีเจตนาเบียดบังเอารถยนต์ของผู้เสียหายที่อยู่ในครอบครองของนาย ส. ไปโดยทุจริต มาตั้งแต่เริ่มการนำรถยนต์มาส่งมอบให้กับจำเลยที่ 2 เป็นการกระทำความผิดที่เป็นองค์ประกอบความผิดฐานรับของโจรแล้ว

หนี้ที่จำเลยค้างชำระตามหนังสือรับสภาพหนี้มีจำนวนมากกว่าเงินที่จำเลยกู้ในปี 2548 ถึง 5,831,553 บาท จึงรับฟังได้ว่า จำนวนห...
13/10/2020

หนี้ที่จำเลยค้างชำระตามหนังสือรับสภาพหนี้มีจำนวนมากกว่าเงินที่จำเลยกู้ในปี 2548 ถึง 5,831,553 บาท จึงรับฟังได้ว่า จำนวนหนี้ 5,831,553 บาท ที่เกินมา เป็นดอกเบี้ยของต้นเงิน 12,448,647 บาท

หากนับระยะเวลาที่จำเลยกู้เงินตั้งแต่กลางปีถึงวันทำหนังสือรับสภาพหนี้ ย่อมมีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน จำนวนเงิน 5,831,553 บาท คิดเป็นดอกเบี้ยมากกว่าอัตราร้อยละ 5 ต่อเดือน

การที่โจทก์ให้จำเลยกู้ยืมเงินและให้จำเลยนำเช็คมาแลกเงินสด โดยคิดดอกเบี้ยจากจำเลยในอัตราร้อยละ 5 ต่อเดือน อันเป็นการคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตามที่กฎหมายกำหนด ตกเป็นโมฆะ

เงินที่จำเลยชำระให้โจทก์ทั้งหมด จึงต้องนำมาหักชำระหนี้ต้นเงิน

เมื่อจำเลยชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ไปแล้วทั้งสิ้น 23,455,295 บาท เกินกว่าจำนวนเงินที่จำเลยกู้เงินจากโจทก์ในปี 2548 จึงไม่มีหนี้เงินกู้ที่จำเลยจะต้องชำระคืนแก่โจทก์

จำเลยส่งข้อความถึงโจทก์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโปรแกรมสไกป์ (SKYPE) และแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ว่า จำเลยต้องการเงิน 100,000 ด...
07/10/2020

จำเลยส่งข้อความถึงโจทก์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโปรแกรมสไกป์ (SKYPE) และแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ว่า จำเลยต้องการเงิน 100,000 ดอลล่าร์ฮ่องกง หากโจทก์ไม่ยินยอมมอบเงินให้ จำเลยจะเปิดเผยภาพเปลือยและวิดีโอบันทึกภาพลามกเกี่ยวกับโจทก์ซึ่งเป็นความลับให้บุตรสาวโจทก์ทราบ

การกระทำของจำเลยเป็นการข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยขู่เข็ญจะเปิดเผยความลับ ซึ่งการเปิดเผยนั้นจะทำให้ผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหาย ครบองค์ประกอบความผิดฐานรีดเอาทรัพย์

เมื่อโจทก์ไม่ยินยอมมอบเงินให้ตามที่จำเลยขู่เข็ญ

การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานพยายามรีดเอาทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 338, 80

นาย C ผู้ร้อง มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับเด็กหญิง A ในฐานะบิดา และมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า เด็กหญิง A เป็น...
05/10/2020

นาย C ผู้ร้อง มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับเด็กหญิง A ในฐานะบิดา และมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า เด็กหญิง A เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตน

น.ส.B ผู้คัดค้าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับเด็กหญิง A แต่น.ส.B เป็นหญิงที่อุทิศร่างกายตั้งครรภ์เป็นเวลา 9 เดือน และให้กำเนิดเด็กหญิง A ย่อมมีสถานะเป็นมารดาของเด็กหญิง A

แต่การวินิจฉัยเรื่องอำนาจปกครองบุตรนั้น ป.พ.พ.มาตรา 1566 วรรคสอง บัญญัติว่า อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา ในกรณีดังต่อไปนี้ (5) ศาลสั่งให้อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา

โดยมีกฎหมายเฉพาะ คือ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา 29 บัญญัติให้เด็กนั้นเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งประสงค์จะมีบุตร

เมื่อกรณีนาย C กับเด็กหญิง A อยู่ในบังคับของบทเฉพาะกาลตามพ.ร.บ.ดังกล่าวอย่างบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง

ศาลย่อมมีอำนาจอาศัยมาตรา 29 + ป.พ.พ.มาตรา 1566 วรรคสอง (5) สั่งให้อำนาจปกครองอยู่กับนาย C เพียงฝ่ายเดียวได้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองเด็กตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ

ใกล้สอบเนติแล้วนับเหลือ ...... วัน
03/10/2020

ใกล้สอบเนติแล้ว

นับเหลือ ...... วัน

ฎีกาที่ 577/2561 เมื่อซื้อล็อตเตอรี่เกินราคาFB : #AbsoluteLAW IG : #Absolute_LAW
01/10/2020

ฎีกาที่ 577/2561

เมื่อซื้อล็อตเตอรี่เกินราคา

FB : #AbsoluteLAW
IG : #Absolute_LAW

ตอบข้อหารือสำนักงานอัยการสูงสุดคำวินิจฉัยที่ ห.202/2559
01/10/2020

ตอบข้อหารือสำนักงานอัยการสูงสุด

คำวินิจฉัยที่ ห.202/2559

เลิกพูด คำว่า "ถ้า ... " #ถ้าอย่างนั้น #ถ้าอย่างนี้ #ถ้าเราเป็น.. #ถ้าเราทำ..
30/09/2020

เลิกพูด คำว่า "ถ้า ... "

#ถ้าอย่างนั้น #ถ้าอย่างนี้ #ถ้าเราเป็น.. #ถ้าเราทำ..

ทายาทโดยธรรม มี 6 ลำดับ เท่านั้น ตามป.พ.พ.มาตรา 1629 ประเด็นปัญหามีว่า ..... ผู้ใดดังต่อไปนี้ มิใช่ทายาทโดยธรรม(Re-post)
29/09/2020

ทายาทโดยธรรม มี 6 ลำดับ เท่านั้น ตามป.พ.พ.มาตรา 1629

ประเด็นปัญหามีว่า ..... ผู้ใดดังต่อไปนี้ มิใช่ทายาทโดยธรรม

(Re-post)

หนังสือที่เราอ่านจะเป็นอนาคตในวันข้างหน้าของเรา !!
28/09/2020

หนังสือที่เราอ่าน

จะเป็นอนาคตในวันข้างหน้าของเรา !!

คดีอาญา มีโทษจำคุก โทษปรับคดีแพ่ง ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
26/09/2020

คดีอาญา มีโทษจำคุก โทษปรับ
คดีแพ่ง ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คดีอาญา มีโทษจำคุก โทษปรับ
คดีแพ่ง ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

แม้จำเลยจะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้ตายที่เดินข้ามถนนถึงแก่ความตายเป็นพฤติการณ์ที่ร้ายแรง แต่หลังเกิดเหตุ จำเล...
24/09/2020

แม้จำเลยจะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้ตายที่เดินข้ามถนนถึงแก่ความตายเป็นพฤติการณ์ที่ร้ายแรง

แต่หลังเกิดเหตุ จำเลยไม่ได้หลบหนีทั้งยังพยายามติดต่อหน่วยกู้ชีพให้รีบมาที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหาย และแจ้งบริษัทประกันภัยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหาย

ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น บริษัทประกันภัยวางชดใช้แก่ผู้เสียหาย 300,000 บาท

หลังจากศาลอุทธรณ์พิพากษา จำเลยได้นำเงิน 20,000 บาท มาวางต่อศาลชั้นต้นเพื่อบรรเทาความเสียหาย และภายหลังยื่นฎีกา บริษัทประกันภัยรถยนต์ของจําเลยได้ชดใช้เงินแก่ผู้เสียหาย 1,050,000 บาท จนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความแก่จำเลยอีกต่อไป และยื่นคำร้องขอให้ลงโทษจำเลยสถานเบาหรือรอการลงโทษ

จําเลยรู้สํานึกในการกระทําความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดของตนตามสมควรแล้ว

เมื่อไม่ปรากฎว่า จำเลยได้รับโทษจำคุกมาก่อนประกอบกับมีอาชีพการงานเป็นหลักแหล่ง

จึงมีเหตุอันสมควรรอการลงโทษจำคุก

แม้โจทก์ร่วมที่ 1 เป็นฝ่ายเดินเข้าไปหาจำเลยก่อน แต่เมื่อไม่ปรากฏพฤติการณ์อื่นใดว่า โจทก์ร่วมที่ 1 จะใช้อาวุธปืนยิงจำเลยก...
24/09/2020

แม้โจทก์ร่วมที่ 1 เป็นฝ่ายเดินเข้าไปหาจำเลยก่อน แต่เมื่อไม่ปรากฏพฤติการณ์อื่นใดว่า โจทก์ร่วมที่ 1 จะใช้อาวุธปืนยิงจำเลยก่อน ถือไม่ได้ว่า มีภยันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง

การที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงโจทก์ร่วมที่ 1 กับพวกหลายนัดในระยะไม่ไกล

ครั้นเมื่อโจทก์ร่วมที่ 1 กับพวกวิ่งหลบหนี จำเลยยังเดินตามไปใช้อาวุธปืนยิงซ้ำอีกหลายนัด

พฤติการณ์เช่นนี้ จึงฟังไม่ได้ว่า ที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงเป็นการป้องกันสิทธิของตนให้พันภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายได้

เดิมโจทก์เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม จำเลยขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับห้องชุดในอาคารชุดให้ ศ. เพื่อมิให้โจทก์บังคับ...
23/09/2020

เดิมโจทก์เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม จำเลยขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับห้องชุดในอาคารชุดให้ ศ. เพื่อมิให้โจทก์บังคับชำระหนี้เอาทรัพย์สินดังกล่าว โจทก์จึงฟ้องจำเลยกับ ศ. เป็นคดีอาญาในข้อหาโกงเจ้าหนี้ กับฟ้องคดีแพ่งขอเพิกถอนการฉ้อฉล คดีทั้งสองเรื่องถึงที่สุดแล้ว โจทก์ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินออกใบแทนโฉนดที่ดินและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินข้างต้นขายทอดตลาดชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอมครบถ้วนแล้ว

โจทก์ฟ้องจำเลยให้ชดใช้ค่าเสียหายในมูลหนี้ละเมิดอันเกิดจากการที่จำเลยทำนิติกรรมโอนทรัพย์สินให้แก่ ศ. ค่าเสียหายที่โจทก์มีสิทธิเรียกจากจำเลยผู้ทำละเมิดได้ตามกฎหมายเป็นความเสียหาย ดังที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 420 เท่านั้น โดยเฉพาะความเสียหายต่อสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง หมายถึง สิทธิที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้ผู้ถูกทำให้เกิดเสียหายและจำเลยจะต้องทำให้สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดที่โจทก์มีอยู่เสียหายไป การที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญาในความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ แสดงว่าโจทก์มีความประสงค์ต้องการให้จำเลยได้รับโทษทางอาญา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีอาญาและค่าจ้างว่าความของทนายความที่โจทก์จ่ายไป เกิดจากการใช้สิทธิของโจทก์ตามกฎหมาย จึงเป็นความเสียหายจากการใช้สิทธิ ไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำละเมิดให้โจทก์เสียสิทธิหรือทำให้สิทธิของโจทก์ที่กฎหมายรับรองว่ามีอยู่เสียหายไป ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่โจทก์ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนในเหตุละเมิดตามกฎหมายได้ ถือไม่ได้ว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากการทำละเมิดโดยตรง

ส่วนการที่โจทก์จำต้องฟ้องคดีแพ่งเนื่องจากการกระทำของจำเลยเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตจงใจทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่อสู้คดีปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของตนจากการกระทำอันไม่สุจริตของจำเลย จึงเป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการทำละเมิดของจำเลย จำเลยจึงต้องใช้ค่าเสียหายเป็นค่าใช้จ่ายและค่าทนายความในการดำเนินคดีแพ่งแก่โจทก์ ตามตาราง 6 และตาราง 7 ท้าย ป.วิ.พ.

ส่วนการขอออกใบแทนโฉนดที่ดินและจดทะเบียนเพิกถอนนิติกรรมการโอนทรัพย์สินระหว่างจำเลยกับ ศ. นั้น การที่โจทก์ต้องทำเช่นนั้นจึงเป็นความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่องโดยตรงจากการทำละเมิดของจำเลย จำเลยจึงต้องใช้ค่าเสียหายเป็นค่าใช้จ่ายในการขอออกใบแทนโฉนดที่ดินและจดทะเบียนเพิกถอนนิติกรรมการโอนทรัพย์สินแก่โจทก์เช่นกัน
ส่วนค่าเสียหายเป็นกำไรที่โจทก์ควรจะได้จากการนำเงินที่ได้จากการบังคับชำระหนี้ไปลงทุนนั้น เป็นค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องมาอยู่นอกเหนือเจตนาของจำเลย ถือว่าเป็นค่าเสียหายที่ไกลเกินกว่าเหตุ จำเลยไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์

โจทก์ใช้เงินสินส่วนตัวของโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านเล็กๆ มีแต่หลังคาแต่ไม่มีฝาบ้านมาในระหว่างสมรส แล...
23/09/2020

โจทก์ใช้เงินสินส่วนตัวของโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านเล็กๆ มีแต่หลังคาแต่ไม่มีฝาบ้านมาในระหว่างสมรส และใช้เงินสินส่วนตัวของโจทก์ในการก่อสร้างบ้าน โรงจอดรถ คอกวัว และศาลาริมน้ำในที่ดินพิพาทของโจทก์

แม้เป็นการก่อสร้างในระหว่างที่โจทก์กับจำเลยที่ 1 เป็นสามีภริยากัน ก็จะถือว่า บ้านพิพาทเป็นทรัพย์สินที่โจทก์กับจำเลยที่ 1 ได้มาระหว่างสมรสหาได้ไม่

บ้านพิพาทย่อมเป็นสินส่วนตัวของโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1472 วรรคหนึ่ง

โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองออกจากบ้านพิพาทและเรียกค่าเสียหายได้

ที่เกิดเหตุเป็นทางเดินแคบ ๆ ตามเนินเขา บริเวณโดยรอบเป็นป่า สวนยางพารา และสวนผลไม้ ที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากถนนสาธารณะภายในห...
21/09/2020

ที่เกิดเหตุเป็นทางเดินแคบ ๆ ตามเนินเขา บริเวณโดยรอบเป็นป่า สวนยางพารา และสวนผลไม้

ที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านประมาณ 4 - 5 กิโลเมตร

ทางนำสืบของโจทก์ไม่ได้ความว่า อยู่ในเขตเมืองหรือหมู่บ้าน ที่เกิดเหตุจึงมิใช่อยู่ในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมนุมชน

การที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายและผู้เสียหายในที่เกิดเหตุจึงมิใช่เป็นการยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมนุมชน อันจะเป็นความผิดตาม ป.อ.มาตรา 376

ที่อยู่

แขวง/เขต สายไหม กรุงเทพฯ
Bangkok
10220

เบอร์โทรศัพท์

0896263030

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Absolute LAWผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Absolute LAW:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#ของมันต้องมี #ขอบคุณทีมงาน absolute law ที่ทำหนังสือดีๆ ให้เราอ่านนะคะ 👍👍👍
ของเขาดีจริงๆ เน้น ๆ เนื้อ ๆ
ขอบคุณแอดมิน ที่แจกฟรีครับได้รับแล้วครับ