IR Iran Embassy in Bangkok Thailand

IR Iran Embassy in Bangkok Thailand The Embassy of Islamic Republic of Iran in Bangkok- Thailand
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในประเทศไทย​ 🇮🇷🇹🇭

เปิดเหมือนปกติ

A letter by Head of Iran's Seminaries Ayatollah Alireza Arafi to UN Secretary-General António Guterres on the occasion o...
06/10/2021

A letter by Head of Iran's Seminaries Ayatollah Alireza Arafi to UN Secretary-General António Guterres on the occasion of the Intl Day of Peace:

เรียนท่าน แอนโตนีโอ กูเตอร์เรส
เลขาธิการผู้มีเกียรติแห่งสหประชาชาติ
ขอแสดงความนับถือท่านเลขาธิการสหประชาชาติผู้มีเกียรติ เนื่องในโอกาสวันสันติภาพโลก ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับท่าน เพื่อนร่วมงานที่เคารพนับถือ ทุกประเทศและทุกรัฐบาล นักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพ และผู้แสวงหาเสรีภาพของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถูกกดขี่และตกเป็นเหยื่อของสงครามและความรุนแรง.
การศึกษาแหล่งที่มาของอิสลามที่แท้จริงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า คัมภีร์อัลกุรอ่านเป็นกฎบัตรแห่งสันติภาพของโลกและประณามการยุยงให้เกิดสงครามซึ่งเป็นสาเหตุของการทำลายล้างและการทุจริต คัมภีร์อัลกุรอ่านอันศักดิ์สิทธ์ แนะนำพระเจ้าในฐานะผู้ปราบปรามสงครามโดยถือว่า สันติภาพและความใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นที่มาของสวัสดิการสำหรับมนุษย์และเน้นความเป็นพี่น้องร่วมความศรัทธา อุปนิสัยของมนุษย์ทั่วไป ชีวิตที่เป็นมิตรและสงบสุข และการมีส่วนร่วมทางศาสนา.
ในตรรกะของศาสนาอิสลาม สันติสุขและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นอุดมคติที่แท้จริงและหยั่งรากลึก ผสมผสานกับแก่นแท้ของกฎและประเพณี รวมถึงการสร้างสรรค์ ซึ่งมีพื้นฐานอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ที่แสวงหาพระเจ้าและชอบความสมบูรณ์แบบ ศาสนาอิสลามมีแนวทางที่ครอบคลุมและมีทัศนะอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับสันติภาพ และถือว่าสันติภาพและความมั่นคงมีจริงและยั่งยืนตราบที่ความยุติธรรม ความมีเหตุมีผล ค่านิยมของมนุษย์ที่สูงส่ง การปกป้องสิทธิของมนุษย์และของชาติ ความสมบูรณ์ เกียรติยศ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปราบปรามการกดขี่.
เป็นที่น่าเสียดายที่ในยุคนี้ รัฐบาลที่กดขี่ข่มเหงดูเหมือนจะก้าวหน้าด้วยคำว่าสันติวิธี ที่หลอกลวงได้แพร่กระจายสงคราม ความรุนแรง การแบ่งแยก และการทุจริตทั่วโลก ภายใต้ธงของการปกป้องสิทธิมนุษยชน พวกเขากำหนดมาตรการลงโทษที่โหดร้ายที่สุดและก่ออาชญากรรมที่ชั่วร้าย รวมถึงการกดขี่ต่อมนุษยชาติ และโชคไม่ดี ที่พวกเขาได้ประโยชน์จากการสนับสนุนที่เปิดเผยและแอบแฝงในบางครั้ง หรือความเงียบขององค์กรระหว่างประเทศ.
หนึ่งในความต้องการเชิงกลยุทธ์ที่สุดประการหนึ่งของมนุษย์ในปัจจุบันคือ ความต้องการในการสร้างแบบจำลองที่ประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรมสำหรับการแสวงหาสันติภาพ และโชคดีที่วันสันติภาพโลกในปีนี้เกิดขึ้นพร้อมกับ "การจาริกแสวงบุญอัรบาอีน".
เป็นหนึ่งในรูปแบบการปฏิบัติอันรุ่งโรจน์ที่สุดของสันติภาพที่แท้จริงที่สามารถนำเสนอต่อโลกได้ "การจาริกแสวงบุญ อัรบาอีน" เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ศักดิ์สิทธิ์ และยึดถือมั่นมานานในศาสนาอิสลาม ซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เป็นหนึ่งใน "มรดกทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก" ในเดือนธันวาคม 2019 ในโคลอมเบียโดย UNESCO.
ระหว่างการเดินขบวนอัรบาอีนทางจิตวิญญาณ ผู้แสวงบุญมากกว่า 25 ล้านคนจาก 50 ประเทศที่มีวัฒนธรรม ศาสนา ภาษา และสีสันที่ต่างกัน เริ่มต้นการเดินทางที่ใช้เวลาระหว่างสัปดาห์หรือถึงยี่สิบวัน บนเส้นทางจาก 80 ถึง 560 กม. ไปยังศาลอันศักดิ์สิทธิ์ของ ปรมาจารย์แห่งสันติภาพ อิหม่ามฮูเซน อะลัยอิสลาม ในกัรบะลาอ์ อิรัค.
ในการเดินทางไกลนี้ ผู้แสวงบุญทุกคนจะได้รับการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ไม่มีค่าใช้จ่าย ไปอย่างมีเกียรติ และสง่างาม ด้วยความสมัครใจและเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยผู้ที่รักอิหม่ามฮูเซน อะลัยอิสลามหลายหมื่นคน และพวกเขาเดินทางไกลด้วยคำวิงวอนและละหมาด ด้วยรัศมีแห่งจิตวิญญาณ ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดสูงสุดของความสงบ ความบริสุทธิ์ และภราดรภาพ.
ในทุกปี ผู้แสวงบุญหลายล้านคนได้รับแรงบันดาลใจจากวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่อิหม่ามฮูเซน อะลัยอิสลาม และอุดมการณ์อันสูงส่งของท่าน ในระหว่างการจลาจลอาชูรอ พวกเขาได้รับการอบรมสั่งสอนและเตือนให้เข้าใจถึงคุณค่าอันสูงส่งของพระเจ้าและมนุษย์ และพวกเขาวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อโลกที่เต็มไปด้วยความยุติธรรม เทวรูปองค์เดียว คุณธรรม และมนุษยชาติ.
ข้าพเจ้าขอให้ท่านใช้ประโยชน์จากความสามารถอันหลากหลายขององค์การสหประชาชาติ และสถาบัน รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำการเดินขบวนอันรุ่งโรจน์ และจิตวิญญาณนี้ให้โลกได้รู้จัก ที่ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเพื่อสันติภาพของโลก และการรวมกลุ่มใหญ่ของผู้แสวงหาเสรีภาพ และความชอบธรรมทางศีลธรรม.
ด้วยความหวังว่าโลกจะปราศจากสงครามและความรุนแรง.

A letter by Head of Iran's Seminaries Ayatollah Alireza Arafi to UN Secretary-General António Guterres on the occasion of the Intl Day of Peace:

เรียนท่าน แอนโตนีโอ กูเตอร์เรส
เลขาธิการผู้มีเกียรติแห่งสหประชาชาติ
ขอแสดงความนับถือท่านเลขาธิการสหประชาชาติผู้มีเกียรติ เนื่องในโอกาสวันสันติภาพโลก ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับท่าน เพื่อนร่วมงานที่เคารพนับถือ ทุกประเทศและทุกรัฐบาล นักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพ และผู้แสวงหาเสรีภาพของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถูกกดขี่และตกเป็นเหยื่อของสงครามและความรุนแรง.
การศึกษาแหล่งที่มาของอิสลามที่แท้จริงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า คัมภีร์อัลกุรอ่านเป็นกฎบัตรแห่งสันติภาพของโลกและประณามการยุยงให้เกิดสงครามซึ่งเป็นสาเหตุของการทำลายล้างและการทุจริต คัมภีร์อัลกุรอ่านอันศักดิ์สิทธ์ แนะนำพระเจ้าในฐานะผู้ปราบปรามสงครามโดยถือว่า สันติภาพและความใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นที่มาของสวัสดิการสำหรับมนุษย์และเน้นความเป็นพี่น้องร่วมความศรัทธา อุปนิสัยของมนุษย์ทั่วไป ชีวิตที่เป็นมิตรและสงบสุข และการมีส่วนร่วมทางศาสนา.
ในตรรกะของศาสนาอิสลาม สันติสุขและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นอุดมคติที่แท้จริงและหยั่งรากลึก ผสมผสานกับแก่นแท้ของกฎและประเพณี รวมถึงการสร้างสรรค์ ซึ่งมีพื้นฐานอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ที่แสวงหาพระเจ้าและชอบความสมบูรณ์แบบ ศาสนาอิสลามมีแนวทางที่ครอบคลุมและมีทัศนะอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับสันติภาพ และถือว่าสันติภาพและความมั่นคงมีจริงและยั่งยืนตราบที่ความยุติธรรม ความมีเหตุมีผล ค่านิยมของมนุษย์ที่สูงส่ง การปกป้องสิทธิของมนุษย์และของชาติ ความสมบูรณ์ เกียรติยศ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปราบปรามการกดขี่.
เป็นที่น่าเสียดายที่ในยุคนี้ รัฐบาลที่กดขี่ข่มเหงดูเหมือนจะก้าวหน้าด้วยคำว่าสันติวิธี ที่หลอกลวงได้แพร่กระจายสงคราม ความรุนแรง การแบ่งแยก และการทุจริตทั่วโลก ภายใต้ธงของการปกป้องสิทธิมนุษยชน พวกเขากำหนดมาตรการลงโทษที่โหดร้ายที่สุดและก่ออาชญากรรมที่ชั่วร้าย รวมถึงการกดขี่ต่อมนุษยชาติ และโชคไม่ดี ที่พวกเขาได้ประโยชน์จากการสนับสนุนที่เปิดเผยและแอบแฝงในบางครั้ง หรือความเงียบขององค์กรระหว่างประเทศ.
หนึ่งในความต้องการเชิงกลยุทธ์ที่สุดประการหนึ่งของมนุษย์ในปัจจุบันคือ ความต้องการในการสร้างแบบจำลองที่ประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรมสำหรับการแสวงหาสันติภาพ และโชคดีที่วันสันติภาพโลกในปีนี้เกิดขึ้นพร้อมกับ "การจาริกแสวงบุญอัรบาอีน".
เป็นหนึ่งในรูปแบบการปฏิบัติอันรุ่งโรจน์ที่สุดของสันติภาพที่แท้จริงที่สามารถนำเสนอต่อโลกได้ "การจาริกแสวงบุญ อัรบาอีน" เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ศักดิ์สิทธิ์ และยึดถือมั่นมานานในศาสนาอิสลาม ซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เป็นหนึ่งใน "มรดกทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก" ในเดือนธันวาคม 2019 ในโคลอมเบียโดย UNESCO.
ระหว่างการเดินขบวนอัรบาอีนทางจิตวิญญาณ ผู้แสวงบุญมากกว่า 25 ล้านคนจาก 50 ประเทศที่มีวัฒนธรรม ศาสนา ภาษา และสีสันที่ต่างกัน เริ่มต้นการเดินทางที่ใช้เวลาระหว่างสัปดาห์หรือถึงยี่สิบวัน บนเส้นทางจาก 80 ถึง 560 กม. ไปยังศาลอันศักดิ์สิทธิ์ของ ปรมาจารย์แห่งสันติภาพ อิหม่ามฮูเซน อะลัยอิสลาม ในกัรบะลาอ์ อิรัค.
ในการเดินทางไกลนี้ ผู้แสวงบุญทุกคนจะได้รับการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ไม่มีค่าใช้จ่าย ไปอย่างมีเกียรติ และสง่างาม ด้วยความสมัครใจและเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยผู้ที่รักอิหม่ามฮูเซน อะลัยอิสลามหลายหมื่นคน และพวกเขาเดินทางไกลด้วยคำวิงวอนและละหมาด ด้วยรัศมีแห่งจิตวิญญาณ ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดสูงสุดของความสงบ ความบริสุทธิ์ และภราดรภาพ.
ในทุกปี ผู้แสวงบุญหลายล้านคนได้รับแรงบันดาลใจจากวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่อิหม่ามฮูเซน อะลัยอิสลาม และอุดมการณ์อันสูงส่งของท่าน ในระหว่างการจลาจลอาชูรอ พวกเขาได้รับการอบรมสั่งสอนและเตือนให้เข้าใจถึงคุณค่าอันสูงส่งของพระเจ้าและมนุษย์ และพวกเขาวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อโลกที่เต็มไปด้วยความยุติธรรม เทวรูปองค์เดียว คุณธรรม และมนุษยชาติ.
ข้าพเจ้าขอให้ท่านใช้ประโยชน์จากความสามารถอันหลากหลายขององค์การสหประชาชาติ และสถาบัน รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำการเดินขบวนอันรุ่งโรจน์ และจิตวิญญาณนี้ให้โลกได้รู้จัก ที่ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเพื่อสันติภาพของโลก และการรวมกลุ่มใหญ่ของผู้แสวงหาเสรีภาพ และความชอบธรรมทางศีลธรรม.
ด้วยความหวังว่าโลกจะปราศจากสงครามและความรุนแรง.

Condolences on the passing away anniversary of the Holy Prophet of Islam (PBUH) and the martyrdom anniversary of Imam Ha...
04/10/2021

Condolences on the passing away anniversary of the Holy Prophet of Islam (PBUH) and the martyrdom anniversary of Imam Hasan Mujtaba (AS), the Prophet’s grandson, to all Muslims around the world, particularly those residing in Thailand

Condolences on the passing away anniversary of the Holy Prophet of Islam (PBUH) and the martyrdom anniversary of Imam Hasan Mujtaba (AS), the Prophet’s grandson, to all Muslims around the world, particularly those residing in Thailand

20/07/2021

عید سعید #قربان مبارک باد #عیدالاضحی مبارک #eidmubarak

07/07/2021
Condolences for Factory Explosion

สถานเอกอัครราชทูต #อิหร่าน ประจำประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับประชาชนชาว #ประเทศไทย และครอบครัวผู้เสียชีวิต จากเหตุไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บ้านเรือน ผู้เสียหายและผู้ได้รับบาดเจ็บ จะได้รับการฟื้นตัวโดยเร็ว
#โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้

25/06/2021

เช้าวันนี้ ผู้นำสูงสุดสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ได้รับการฉีดวัคซีน #COVIran #Barakat ซึ่งเป็นวัคซีนตัวแรกของอิหร่าน ในขณะนี้อิหร่านเป็นหนึ่งในหกประเทศที่มีการพัฒนาและผลิตวัคซีนสำหรับ #โควิด19 ด้วยตัวเอง นอกจากนี้นักวิจัยอิหร่านกำลังเร่งพัฒนาวัคซีนอีก 7 ตัวที่จะผลิตในประเทศเช่นกัน

#انتخابات_ریاست_جمهوری_۱۴۰۰
12/06/2021

#انتخابات_ریاست_جمهوری_۱۴۰۰

#انتخابات_ریاست_جمهوری_۱۴۰۰

سیزدهمین دوره انتخابات #ریاست_جمهوری اسلامی ایران
10/06/2021

سیزدهمین دوره انتخابات #ریاست_جمهوری اسلامی ایران

سیزدهمین دوره انتخابات #ریاست_جمهوری اسلامی ایران

07/05/2021

وبینار روز جهانی قدس
#วันอัลกุดส์
#วันอัลกุดส์สากล
#เราอยู่ใกล้อัลกุดส์
#ปาเลสไตน์

Save Palestine. #ประเทศไทย
07/05/2021

Save Palestine.
#ประเทศไทย

Save Palestine.
#ประเทศไทย

Join Quds Day Online Programs to Support Palestine#Qudsday #QudsIsNear
07/05/2021

Join Quds Day Online Programs to Support Palestine
#Qudsday #QudsIsNear

07/05/2021

This is how Israeli terrorist forces brutally treated an innocent young Palestinian.
#القدس

07/05/2021

#Israel occupying Palestinian home & #love.

แม้จะถูกยึดครองและถูกรุกรานมากว่า 70 ปีโดยระบอบไซออนิสต์ และการนิ่งเงียบ, การร่วมมือกันของเหล่ามหาอำนาจกับ #อิสราเอล ทว่...
06/05/2021

แม้จะถูกยึดครองและถูกรุกรานมากว่า 70 ปีโดยระบอบไซออนิสต์ และการนิ่งเงียบ, การร่วมมือกันของเหล่ามหาอำนาจกับ #อิสราเอล ทว่าปาเลสไตน์ก็ไม่เคยยอมจำนนและจะไม่มีวันยอมจำนน

แม้จะถูกยึดครองและถูกรุกรานมากว่า 70 ปีโดยระบอบไซออนิสต์ และการนิ่งเงียบ, การร่วมมือกันของเหล่ามหาอำนาจกับ #อิสราเอล ทว่าปาเลสไตน์ก็ไม่เคยยอมจำนนและจะไม่มีวันยอมจำนน

ในขณะที่องค์กรทั้งหลายของตะวันตกก็ยอมรับว่ารัฐเถื่อนไซออนิสต์ได้สร้างระบอบการเหยียดเชื้อชาติขึ้นมา และกำลังก่ออาชญากรรมต...
06/05/2021

ในขณะที่องค์กรทั้งหลายของตะวันตกก็ยอมรับว่ารัฐเถื่อนไซออนิสต์ได้สร้างระบอบการเหยียดเชื้อชาติขึ้นมา และกำลังก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ทว่าผู้ปกครองบางคนในภูมิภาคนี้กำลังร่วมมือกับเหล่าผู้ยึดครองอันป่าเถื่อน
ประวัติศาสตร์จะไม่มีวันลืมการทรยศอย่างไร้ยางอายต่ออุดมการณ์แห่งปาเลสไตน์ครั้งนี้
#เราอยู่ใกล้กับอัลกุดส์อันศักดิ์สิทธิ์

ในขณะที่องค์กรทั้งหลายของตะวันตกก็ยอมรับว่ารัฐเถื่อนไซออนิสต์ได้สร้างระบอบการเหยียดเชื้อชาติขึ้นมา และกำลังก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ทว่าผู้ปกครองบางคนในภูมิภาคนี้กำลังร่วมมือกับเหล่าผู้ยึดครองอันป่าเถื่อน
ประวัติศาสตร์จะไม่มีวันลืมการทรยศอย่างไร้ยางอายต่ออุดมการณ์แห่งปาเลสไตน์ครั้งนี้
#เราอยู่ใกล้กับอัลกุดส์อันศักดิ์สิทธิ์

ชาวปาเลสไตน์ผู้ถูกกดขี่ รวมถึงผู้หญิงและเด็กกำลังถูกคุมขังรวมกันในเรือนจำอันเลวร้ายของรัฐเถื่อนอิสราเอลโดยไม่คำนึงถึงสถา...
06/05/2021

ชาวปาเลสไตน์ผู้ถูกกดขี่ รวมถึงผู้หญิงและเด็กกำลังถูกคุมขังรวมกันในเรือนจำอันเลวร้ายของรัฐเถื่อนอิสราเอลโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
มนุษยชาติจะต้องพร้อมใจกันประณามรัฐเถื่อนอิสราเอลที่มันละเมิดสิทธิของชาวปาเลสไตน์
#เราอยู่เคียงข้างกับอัลกุดส์อันศักดิ์สิทธิ์

ชาวปาเลสไตน์ผู้ถูกกดขี่ รวมถึงผู้หญิงและเด็กกำลังถูกคุมขังรวมกันในเรือนจำอันเลวร้ายของรัฐเถื่อนอิสราเอลโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
มนุษยชาติจะต้องพร้อมใจกันประณามรัฐเถื่อนอิสราเอลที่มันละเมิดสิทธิของชาวปาเลสไตน์
#เราอยู่เคียงข้างกับอัลกุดส์อันศักดิ์สิทธิ์

การสนับสนุนอำนาจใด ๆ จากการกระทำของระบอบไซออนิสต์ที่ขัดแย้งต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคและระหว่างประเทศ และความสัมพ...
06/05/2021

การสนับสนุนอำนาจใด ๆ จากการกระทำของระบอบไซออนิสต์ที่ขัดแย้งต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคและระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ของประเทศใด ๆ กับพวกไซออนิสต์นั้น ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่า อัลกุดส์เป็นของปาเลสไตน์
#เราอยู่เคียงข้างกับอัลกุดส์อันศักดิ์สิทธิ์

การสนับสนุนอำนาจใด ๆ จากการกระทำของระบอบไซออนิสต์ที่ขัดแย้งต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคและระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ของประเทศใด ๆ กับพวกไซออนิสต์นั้น ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่า อัลกุดส์เป็นของปาเลสไตน์
#เราอยู่เคียงข้างกับอัลกุดส์อันศักดิ์สิทธิ์

ประชาชาติมุสลิมและมวลศรัทธาชนทราบดีถึงอุดมการณ์ของอัลกุดส์ การลุกขึ้นต่อต้านสงคราม, การโฆษณาชวนเชื่อของสื่อ, การข่มขู่ แ...
06/05/2021

ประชาชาติมุสลิมและมวลศรัทธาชนทราบดีถึงอุดมการณ์ของอัลกุดส์ การลุกขึ้นต่อต้านสงคราม, การโฆษณาชวนเชื่อของสื่อ, การข่มขู่ และการยืนหยัดเคียงข้างชาวปาเลสไตน์เป็นหนทางสู่ชัยชนะที่แท้จริงของมนุษยชาติ
#เราอยู่เคียงข้างกับอัลกุดส์อันศักดิ์สิทธิ์

ประชาชาติมุสลิมและมวลศรัทธาชนทราบดีถึงอุดมการณ์ของอัลกุดส์ การลุกขึ้นต่อต้านสงคราม, การโฆษณาชวนเชื่อของสื่อ, การข่มขู่ และการยืนหยัดเคียงข้างชาวปาเลสไตน์เป็นหนทางสู่ชัยชนะที่แท้จริงของมนุษยชาติ
#เราอยู่เคียงข้างกับอัลกุดส์อันศักดิ์สิทธิ์

การบังคับยึดครองดินแดนเป็นการสนับสนุนการเหยียดเชื้อชาติของ #อิสราเอล คนรุ่นใหม่ในปาเลสไตน์กล้าหาญพอที่จะไม่อดทนต่อการถูก...
06/05/2021

การบังคับยึดครองดินแดนเป็นการสนับสนุนการเหยียดเชื้อชาติของ #อิสราเอล
คนรุ่นใหม่ในปาเลสไตน์กล้าหาญพอที่จะไม่อดทนต่อการถูกยึดครองอีกต่อไป
#เราอยู่เคียงข้างกับอัลกุดส์อันศักดิ์สิทธิ์

การบังคับยึดครองดินแดนเป็นการสนับสนุนการเหยียดเชื้อชาติของ #อิสราเอล
คนรุ่นใหม่ในปาเลสไตน์กล้าหาญพอที่จะไม่อดทนต่อการถูกยึดครองอีกต่อไป
#เราอยู่เคียงข้างกับอัลกุดส์อันศักดิ์สิทธิ์

03/05/2021
30/04/2021

Happy the Persian Gulf National Day.
#Iran

اول اردیبهشت ماه جلالیبلبل گوینده بر منابر قضبانبر گل سرخ از نم اوفتاده لئالیهمچو عرق بر عذار شاهد غضباناول #اردیبهشت ما...
21/04/2021

اول اردیبهشت ماه جلالی
بلبل گوینده بر منابر قضبان
بر گل سرخ از نم اوفتاده لئالی
همچو عرق بر عذار شاهد غضبان

اول #اردیبهشت ماه جلالی روز بزرگداشت #سعدی بر همگان گرامی باد.

اول اردیبهشت ماه جلالی
بلبل گوینده بر منابر قضبان
بر گل سرخ از نم اوفتاده لئالی
همچو عرق بر عذار شاهد غضبان

اول #اردیبهشت ماه جلالی روز بزرگداشت #سعدی بر همگان گرامی باد.

15/04/2021
Nowruz Songkran Nexus

Happy Songkran! - Happy Nowruz !
สถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทยขอร่วมเฉลิมฉลองวันสงกรานต์กับประชาชนชาวไทยทุกคน เช่นเดียวกับที่เราได้เฉลิมฉลองวันปีใหม่ของอิหร่าน(โนว์รูซ)ไปเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้ว
วิดีโอเต็ม: https://www.youtube.com/watch?v=LTBiysdB2JA

วัฒนธรรมไทยและอิหร่าน ถึงแม้จะแตกต่างกันในหลายด้าน แต่ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน คือความเคารพที่มีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ และการรำลึกในหลักศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ที่ชี้นำเราไปสู่การใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์

สถานทูตอิหร่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ปีใหม่นี้จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในทุกๆด้านระหว่างไทยและอิหร่าน

ขอเชิญทุกท่านรับชมคลิปงาน "Nowruz-Songkran Nexus" การเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 400 ปีระหว่างไทยและอิหร่าน ที่ทางสถานทูตอิหร่านและกระทรวงวัฒนธรรมไทยได้จัดร่วมกันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านม

The Embassy of the Islamic Republic of Iran in Thailand would like to wish all our Thai friends a Happy New Year. On the occasion of Songkran, we reminisce of family and friends, as Iranians do in their New Year, Nowruz, which was three weeks ago.
Full Video: https://www.youtube.com/watch?v=LTBiysdB2JA

Although our civilisations are far apart, many similarities exist between our cultures, as both are built on the same basis: the respect we have for our mothers and fathers, our elders and teachers. Our cultures give value to all that is just, in the hopes that justice and purity can lead us to a better life.

Here is a clip of last month's event, the "Nowruz-Songkran Nexus, A Celebration of 400 Years of Iran-Thailand Relations".

#สงกรานต์​ #ปีใหม่ไทย​ #สุขสันต์วันสงกรานต์​ #สวัสดีปีใหม่​ #อิหร่าน​ #ปีใหม่อิหร่าน​ #songkran​ #songkran2021​ #SongkranDay​ #Nowruz​ #Nowruz1400​ #Nowruz2021​ #نوروز​ #نوروز۱۴۰۰

Ramadan Mubarak.
13/04/2021

Ramadan Mubarak.

Ramadan Mubarak.

Happy Thai New Year!Iranian wish you a very happy #Songkranfestival celebration.Let the coolness & positivity of #Songkr...
13/04/2021

Happy Thai New Year!
Iranian wish you a very happy #Songkranfestival celebration.
Let the coolness & positivity of #Songkran spread in your life & make this year a more blessed for all.
May the showers of water wash away all problems and sorrows.
Suk San Wan #Songkran2021.

Happy Thai New Year!
Iranian wish you a very happy #Songkranfestival celebration.
Let the coolness & positivity of #Songkran spread in your life & make this year a more blessed for all.
May the showers of water wash away all problems and sorrows.
Suk San Wan #Songkran2021.

#Iran & #Thailand photo exhibition in #EmQuartier .
21/03/2021

#Iran & #Thailand photo exhibition in #EmQuartier .

Thai traditional performance in #nowruz1400 in ##Bangkok
20/03/2021

Thai traditional performance in #nowruz1400 in ##Bangkok

Thai traditional performance in #nowruz1400 in ##Bangkok

20/03/2021
جشن بزرگ #نوروز در بانکوک تا ساعاتی دیگر  در مجتمع EmQuartier# بانکوک— مراسم از ساعت ۱۵ آغاز خواهد شد و سال نو را با هم ...
20/03/2021

جشن بزرگ #نوروز در بانکوک تا ساعاتی دیگر در مجتمع EmQuartier# بانکوک— مراسم از ساعت ۱۵ آغاز خواهد شد و سال نو را با هم تحویل خواهیم کرد. 🤩

19/03/2021

สถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน “ปีใหม่อิหร่าน-สงกรานต์ไทย การเฉลิมฉลอง 400 ปีแห่งความสัมพันธ์ไทย-อิหร่าน”
พบกับ โนว์รูซ มาร์เก็ต ที่จะมีทั้งอาหารและผลิตภัณฑ์ของอิหร่านมากมาย
ตั้งแต่วันที่ 20-21 มีนาคม 2564
บริเวณ Quartier Avenue ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

Embassy of the Islamic Republic of Iran and the Thai Ministry of Culture will be holding an event at Quartier Avenue to celebrate the “Nowruz-Songkran Nexus, a Celebration of 400 Years of Iran-Thailand Relations”.
Come join us this weekend for a bazaar showcasing Iranian products and more!
20-21 March 2021
G floor, The Quartier Avenue, The EmQuartier

#EmQuartier

17/03/2021

*جشن بزرگ پیوند نوروز -سونگران*

به مناسبت 400 سال روابط ایران و تایلند
با مشارکت وزارت فرهنگ ایران و تایلند و حضور شخصیت های برجسته

*شنبه 30 اسفند مصادف با 20 مارس 2021*
_مراسم ویژه ی تحویل سال نو ساعت 15:30- 17:30 _

حضور در مراسم تحویل سال برای عموم مردم ایران و تایلند آزاد است. (به دلیل پروتکل های بهداشتی ظرفیت صندلی محدود است)
بانکوک، نبش سوخومیت 37، مجتمع EmQuartier، طبقه ی همکف فضای باز Quartier Avenue
محل برگزاری: https://goo.gl/maps/wCwqRdqJgSDUo8Er9

*به همراه نمایشگاه بزرگ محصولات ایرانی و نمایشگاه عکس ایران تایلند*

_شنبه و یکشنبه 20-21 مارس از ساعت 10 صبح تا 10 شب_

سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک از عموم هم میهنان عزیز مقیم تایلند دعوت می نماید در این جشنواره ی باشکوه شرکت نمایند. #Nowruz #nowruzmobarak #nowruz1400 #nowruzfestival #Iran #songkran #songkranfestival #songkran2021 #bangkok #emquartier #migrationlogy #markwiens #Thailand #iranianfood #نوروز #نوروز۱۴۰۰ #نوروز_باستانی #عید_نوروز #نوروز_مبارک #سفارت_ایران #بانکوک #ایران #تایلند #نمایشگاه #غذای_ایرانی #สงกรานต์ #อิหร่าน #ประเทศไทย

ที่อยู่

215, Soi 49/11, Sukhumvit Rd
Bangkok
10110

BTS Phrom Pong

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 13:00
อังคาร 09:00 - 13:00
พุธ 09:00 - 13:00
พฤหัสบดี 09:00 - 13:00
ศุกร์ 09:00 - 13:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623900871

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ IR Iran Embassy in Bangkok Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง IR Iran Embassy in Bangkok Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

Iran-Thailand ties through Centuries

หลายศตวรรษได้ผ่านไป แต่ทว่าเจตนาหลักของสอง ประชาชาติที่ยิ่งใหญ่ #ไทย และ #อิหร่าน ก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เหมือนดั่งที่นักการทูตท่านแรกๆ ของอิหร่านที่มาเยือน #สยาม ในปี ค.ศ.1685 ได้บันทึกในหนังสือของเขาว่า: ผู้ปกครองที่ดีจะมีวิธีการหนึ่งเพื่อเดินเข้าสู่ความกลมเกลียวระดับโลก... โดยที่พวกเขาใช้นักการทูตและตัวแทนของตนเป็นกุญแจ, จนกระทั้งประตูแห่งมิตรภาพของโลกได้ถูกเปิดขึ้น, เจตนารมณ์ของพระมหากษัตริย์แห่งสยามก็เช่นกัน... พระมหากษัตริย์แห่งสยาม ก็พยายามใช้วิธีการนี้เพื่อเปิดรับพันธมิตรและสร้างความสัมพันธ์." เรือของสุไลมานโดย, โมฮัมหมัด ระบิอ์ 1685

Centuries have been passed, but the main intention of two great nations of #I_R_Iran and #Thailand has not changed; As one of the first Iranian diplomats to #Siam wrote in his book in year 1685: "Good rulers therefore take a further step on the path toward world harmony... With ambassadors and delegations as their key, they unlock the doors of world-wide friendship. Such was the intent of Siamese King... Thereupon the Siamese monarch hastened to open the accounts of friendship and affection." The ship of Suleiman By Mohammad Rabi'e, 1685

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

😀 Looking for a convenient place to stay and get around Bangkok? Salil Sukhumvit Soi 11 offers long stay packages of weekly and monthly stays. Commute easily around Bangkok with our convenient located, just a few minutes' walk to Nana BTS Sky Train station. Your stay will be inclusive of: ✅ Utility fees of electricity and water ✅ Complimentary weekly housekeeping service ✅ Complimentary parking lot space ✅ Complimentary Wi-Fi ✅ 68 local and international TV channels ✅ Facilities including iron & board, hair dryer, and more 📍Weekly stays from THB 5,000, while monthly stays are from THB 12,000. Feel free to PM me for more information. 🔎 Salil Hotel Sukhumvit Soi 11 LINE: @salilhotelbangkok Tell: +66(0)2 6513830 Mobile: +66(0)63 9060481 E-mail: [email protected] www.salilhotel.com/sukhumvit-soi11/special-offers.html
Hand made
งานศิลป์ งานตกแต่งศิลปะไทย แสดงถึงความเป็นไทย