ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สว

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สว ห้องสมุดประชาชนของคนกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ภายในสวนลุมพินี **ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี Suan Lumpini Discovery Learning Library
ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครสวนลุมพินี ก่อสร้างในปีพุทธศักราช 2498 และเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2499 มีลักษณะเป็นอาคารโครงเหล็กชั้นเดียวขนาดพื้นที่ 499 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณด้านหลังพระบรมราชานุส่าวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาในปีพุทธศักราช 2534 ได้ทำการปรับปรุงห้องสมุด โดยก่อสร้างอาคารใหม่เพิ่มให้เป็นรูปตัวที (T) มีชั้นใต้ดิน ขนาดพื้นที่ 168 ตารางเมตร

**ในปีพุทธศักราช 2549 กรุงเทพมหานคร มีนโยบายพัฒนาห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในนามของ "ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้" (Discovery Learning Library) โดยออกแบบและตกแต่งภายในให้มีความทันสมัย สวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกวัย ส่งเสริมให้มีการบริการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการ Hi-Speed Internet / Wireless Lan เป็นห้องสมุดที่มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เป็นห้องสมุดประชาชนของกรุงเทพมหานครแห่งแรกที่ก้าวเข้าสู่ห้องสมุดภาพลักษณ์ใหม่

**เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 130 ปี ของธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทย เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศ เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร พัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี โซนเด็กและเยาวชน ให้เป็นห้องสมุดเด็กและเยาวชนเอชเอสบีซี สวนลุมพินี เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการอ่านหนังสือ และเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ โดยเปิดใช้อย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2561

**การสมัครสมาชิก
1. บัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาสูติบัตร
2. ค่าสมัครสมาชิกรายปี
2.1 สมาชิกสัญชาติไทย
2.1.1 อายุไม่เกิน 5 ปี คนละ 10 บาท
2.1.2 อายุเกินกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี คนละ 20 บาท
2.1.3 อายุเกินกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี คนละ 40 บาท
2.1.4 อายุเกินกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี คนละ 60 บาท
2.1.5 อายุเกินกว่า 60 ปี ขึ้นไป คนละ 20 บาท

2.2 สมาชิกชาวต่างชาติ
2.2.1 อายุไม่เกิน 60 ปี คนละ 300 บาท
2.2.2 อายุเกินกว่า 60 ปี ขึ้นไป คนละ 150 บาท


**การยืม-คืนหนังสือ
1. สมาชิกมีสิทธิยืมหนังสือได้ครั้งละ 2 เล่ม ภายใน 7 วัน
2. ส่งหนังสือคืนเกินกำหนดเวลา ต้องชำระค่าปรับวันละ 2 บาท/เล่ม
3. กรณีหนังสือหายหรือชำรุด ต้องชดใช้ตามราคาในท้องตลาด หรือหาหนังสือใหม่มาใช้คืน

**วัน เวลาทำการ
--เปิดบริการ
วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 08.30-19.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.

--ปิดบริการ วันจันทร์ และ วันนักขัตฤกษ์
(หากวันหยุดตรงกับวันจันทร์ ห้องสมุดจะหยุดชดเชยในวันอังคาร)

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี

โทร/โทรสาร 0 2163 4675

เปิดเหมือนปกติ

30/11/2021

โควิดสายพันธุ์ล่าสุด!
โอไมครอน Omicron

อาการ
รู้สึกเพลีย ปวดเมื่อยตัว ปวดกล้ามเนื้อ
ส่วนใหญ่ 2-3 วัน อาการจะดีขึ้น
ไม่ไอ ไม่มีผลกระทบเรื่องได้กลิ่นหรือรับรส

วิธีป้องกัน
สวมหน้ากากเวลาพูดคุย
หมั่นล้างมือ เลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

30/11/2021

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ โพสต์เฟสบุ๊กเรื่องการฉีดวัคซีนแบบลูกผสมของไทย กับการสร้างภูมิต้านทานต่อไวรัสโควิดกลายพันธุ์ ระบุว่า "ไวรัสตัวนี้กลายพันธุ์ไปถึง 50 ตำแหน่ง และบริเวณหนามแหลมสไปท์ มีการเปลี่ยนแปลงไปมากถึง 30 ตำแหน่ง ฟังดูแล้วน่าตกใจ จริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในกลุ่มRNAไวรัส สำคัญที่ว่าตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงนั้น ทำหน้าที่อะไรมีความสำคัญแค่ไหน มากกว่าจำนวนที่เปลี่ยนแปลง
ไวรัสตัวนี้มีพันธุกรรมทั้งสิ้น รวมหมดเกือบ 30,000 นิวคลีโอไทด์ ถ้าเปลี่ยนแปลงไป 50 หรือ 100 ต่อ 30,000 ก็มีความเป็นไปได้ เพราะผ่านมา 2 ปี
แต่ที่สำคัญเวลาพูดถึงหนามแหลมสไปท์ จะมีประมาณ 4,000 นิวคลีโอไทด์ และเป็นกรดอะมิโนประมาณ 1,270 กรดอะมิโน การเปลี่ยนแปลงไป 30 ใน 1,270 ถ้าบอกว่า 30 ดูว่าเยอะก็ได้ เป็นเรื่องธรรมดาก็ได้ แต่สำคัญขึ้นอยู่กับว่าเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไหนมากกว่า
การเปลี่ยนแปลง 30 ใน 1,270 รูปร่างโครงสร้างของหนามแหลมสไปท์ ก็ยังคงรูปร่างเดิม แต่ทำให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น เหมือนเช่น มนุษย์เรา ก็ยังคงเป็นมนุษย์ แต่หน้าตา ถ้ามีการแต่งเติมเปลี่ยนแปลง ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง หล่อขึ้น หรือขี้เหร่ ก็มีความเป็นไปได้ เมื่อมองจากภายนอก ก็ยังคงเป็นมนุษย์อยู่นั่นเอง ความจำ ถ้าเจอหน้าเจอตาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ก็ยังจำได้ว่าเป็นใคร ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจนรูปร่างไม่เหมือนเดิม หาเป็นเช่นนั้นไม่
ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในหนามแหลมสไปท์ ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ อาจจะลดลงไปบ้าง ไม่ใช่หายหมดอย่างสิ้นเชิง เช่นถ้าเรามีภูมิต้านทานสูงเราป้องกันได้ 90% เจอสายพันธุ์ใหม่ก็อาจจะลดลง เหลือ 80 เปอร์เซ็นต์ และถ้าภูมิต้านทานต่ำลงเปอร์เซ็นต์ก็จะต่ำลงตามอัตราส่วนลงมา อย่างในอดีต สายพันธุ์อู่ฮั่นที่ใช้ทำวัคซีนก็ยังสามารถป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้ ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ต้องการระดับภูมิต้านทานที่สูงขึ้น
ทำนองเดียวกันสายพันธุ์ใหม่ ทำให้ภูมิต้านทานป้องกันลดลง ก็อาจจะจำเป็นที่ต้องมีภูมิต้านทานสูงไว้ก่อน หรือถ้าลดลงมาก ตัววัคซีนเองก็ต้องเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเลย ต้องใช้สายพันธุ์ตัวใหม่ Omicron รอการศึกษา
การป้องกันในระบบภูมิต้านทาน คงไม่ได้ใช้ระบบภูมิต้านทานต่อหนามแหลมสไปท์ เท่านั้น
ในไวรัสทั้งตัว มีโปรตีนชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้าง มากถึง 25 ชิ้น หนามสไปรท์เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่อยู่ยื่นออกมา ไว้เกาะ กับเซลล์มนุษย์ วัคซีนมีจุดมุ่งหมายสร้างภูมิต้านทาน มาขัดขวาง แต่ความเป็นจริงระบบภูมิต้านทาน อาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้ต่อส่วนอื่นของตัวไวรัส เช่น ส่วนเปลือก envelope ส่วน nucleocapsid และจะมีอื่นๆที่เราไม่รู้ ทำไมระบบภูมิต้านทานที่เกิดจากการติดเชื้อ จะปกป้อง ได้ดีกว่าภูมิต้านทานที่เกิดจากวัคซีนที่ทำมาจากส่วนสไปท์เท่านั้น เพราะมีภูมิต้านทานต่อไวรัสทั้งตัวไม่ใช่มีแค่หนามแหลมสไปท์
การติดเชื้อ สร้างภูมิต้านทานขึ้นมา ถ้าร่วมกับ ภูมิต้านทานจากวัคซีน จะมีระดับภูมิต้านทานที่สูงมาก ที่เรียกว่าเป็นภูมิต้านทานแบบลูกผสม Hybrid Immunity และสามารถป้องกันได้ดีกว่า
ในทำนองเดียวกันการให้วัคซีนเชื้อตาย เป็นการจำลองการติดเชื้อ มีภูมิต้านทานต่อทั้งตัวไวรัส รวมหนามแหลมด้วย และเมื่อร่วมให้กับวัคซีนอื่น ที่เป็นหนามแหลมสไปรท์ ก็น่าจะอนุมานได้ว่าทำไมภูมิต้านทานจึงสูงขึ้นมาก และน่าจะเป็นแบบภูมิต้านทานลูกผสม Hybrid Immunity
ในอนาคตชื่อว่าการศึกษาภูมิต้านทานแบบลูกผสม น่าจะช่วยในการสนับสนุน ป้องกันการกลายพันธุ์ของไวรัส เพราะระบบภูมิต้านทานในการต่อสู้กับไวรัส ไม่มีเฉพาะแค่หนามแหลมสไปท์อย่างเดียวเท่านั้น
บ้านเรามีวัคซีนหลากหลายมาก การใช้วัคซีนแบบลูกผสม อาจจะดีต่อไวรัสกลายพันธุ์ก็ได้"

ที่มา: FB Yong Poovorawan

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

😷ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี 🤝ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 📚จัดนิทรรศการหนังสือ 👉"นิทานเรียนรู้ความสูญเสียและปลุ...
30/11/2021

😷ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี 🤝ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 📚จัดนิทรรศการหนังสือ 👉"นิทานเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็กปฐมวัย"
***เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นวงกว้างของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อหลายครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ซึ่งเป็นเรื่องที่รับมือได้ยาก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการสนับสนุนให้การอ่านช่วยดูแลสุขภาวะแก่ผู้มาใช้บริการห้องสมุด

😷ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี 🤝ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 📚จัดนิทรรศการหนังสือ 👉"นิทานเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็กปฐมวัย"
***เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นวงกว้างของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อหลายครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ซึ่งเป็นเรื่องที่รับมือได้ยาก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการสนับสนุนให้การอ่านช่วยดูแลสุขภาวะแก่ผู้มาใช้บริการห้องสมุด

Photos from Urban Creature's post
30/11/2021

Photos from Urban Creature's post

Timeline photos
30/11/2021

Timeline photos

📚📖 ห้องสมุดสวนลุมพินี เชื่อมกับ ห้องสมุดเต่าทอง
ลง MRT สีลม / BTS ศาลาแดง
ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะลุมพินี

🌈 ค่าเข้า : ฟรี
🌟 เปิดวัน วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 08.30 – 19.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ 3 ช่องทาง
26/11/2021

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ 3 ช่องทาง

📢 กทม. เปิด 3 ช่องทางการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 สำหรับประชาชนทั่วไปทุกกลุ่ม ทุกสัญชาติ ทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มองค์กร 💉

🧑‍💻 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 👉 แต่หากไม่สามารถลงทะเบียนตามช่องทางออนไลน์ได้ ท่านสามารถลงทะเบียนที่หน้างานได้ค่ะ

🏥 สถานที่ฉีด ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 กรุงเทพมหานคร อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 - 16.00 น. 👈

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย โทร 0 2203 2883

ช่วยกันใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆๆ ช่วยป้องกันโควิด-19 ได้นะคะ
26/11/2021

ช่วยกันใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆๆ ช่วยป้องกันโควิด-19 ได้นะคะ

สหรัฐฯ เผชิญวิกฤต ICU ระลอกใหม่
.
คลื่นการระบาดใหม่ของโควิด-19 ในสหรัฐฯ ล่าสุด กำลังส่งผลกระทบต่อหน่วยบริการผู้ป่วยหนัก (ICU) ของหลายโรงพยาบาลในหลายส่วนของประเทศที่พบว่าสถานการณ์
เลวร้ายกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
.
ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ ระบุว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ใน 15 รัฐของสหรัฐฯ ใช้เตียงผู้ป่วย ICU มากกว่าปีที่แล้ว
โดยผู้ป่วยโควิด-19 ในรัฐโคโลราโด ใช้เตียง 41% มินนีโซตา 37% และมิชิแกน 34%
ซึ่งหมายความว่า โรงพยาบาลต่างๆ เหลือเตียงว่างในห้อง ICU ให้แก่ผู้ป่วยหนักเคสอื่นๆ น้อยมาก ตัวเลขเหล่านี้ ยังเตือนให้ตระหนักด้วยว่า โรคระบาดยังคงร้ายแรงเพียงใดต่อระบบการดูแลสุขภาพของสหรัฐฯ โดยเฉพาะรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มี
ผู้ป่วยเพิ่มจำนวนขึ้นในช่วงไม่สัปดาห์มานี้
.
อาลี ม็อคแด้ด อาจารย์คณะการวัดและประเมินผลด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน
ชี้ว่า แพทย์ของเราหลายคนกำลังอยู่ในจุดที่รับไม่ไหว มันไม่ง่ายเลยที่จะอยู่แต่ในห้องฉุกเฉิน หรือห้อง ICU ทุกวัน เฝ้ามองใครสักคนที่กำลัวจะตายเพราะเขา หรือเธอไม่ได้ฉีดวัคซีน และแม้จะมีการจัดฉีดวัคซีนอย่างกว้างขวาง แต่ไวรัสสายพันธุ์เดลตาที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ได้แสดงให้เห็นศักยภาพในการค้นหาคนที่อ่อนแอที่สุดในสังคม ในขณะที่ผู้คนในรัฐส่วนใหญ่ กลับคืนสู่วิถีชีวิตก่อนการระบาด
.
กระทรวงกลาโหม ได้ส่งทีมฉุกเฉินไปช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาล 2 แห่งในรัฐมินนีโซตา ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในรัฐที่มีอัตราผู้ติดเชื้อสูงที่สุดของประเทศ เพื่อเตรียมรับมือในช่วงที่ผู้คนเฉลิมฉลองเทศกาลขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving) ซึ่งทางรัฐกำลังเผชิญวิกฤตการขาดแคลนเตียงผู้ป่วย ICU โดยโรงพยาบาล Hennepin Healthcare ระบุว่า การรับผู้ป่วยโควิด-19 ทำให้ต้องปฏิเสธคำขอโอนย้ายผู้ป่วยหนักเคสอื่่นๆ ถึงวันละ 50 ครั้ง

ขั้นตอนการขอทำ👉วัคซีนพาสปอร์ต
25/11/2021

ขั้นตอนการขอทำ👉วัคซีนพาสปอร์ต

ทำวัคซีนพาสปอร์ตได้หลังฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 💉
.
หลังจากที่ กทม. ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ โดยต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนมาแสดงก่อนเข้าประเทศ ตอนนี้หลาย ๆ คนใน กทม.ก็ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วมากกว่า 101% และเริ่มมีการเดินทางออกนอกประเทศมากขึ้น

ในหลายประเทศหากจะเดินทางไปก็จะต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตแสดงก่อนเข้าประเทศ เช่นเดียวกับประเทศไทย
.
ผู้ที่จะขอรับวัคซีนพาสปอร์ต จะต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว สามารถขอรับได้ที่
1) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
2) อาคารบางรัก ชั้น 15
3) สถาบันบำราศนราดูร
โดยนัดหมายล่วงหน้า ตามรายละเอียด วัน เวลาและสถานที่ที่สะดวก อย่าลืมเตรียมหลักฐานการเดินทาง หนังสือเดินทาง และเอกสารรับรองการฉีด ที่ รพ.ออกให้ ณ จุดฉีด ไปให้พร้อมด้วยนะครับ

#วัคซีนพาสปอร์ต

วันวชิราวุธ ห้องสมุดฯ สวนลุมพินีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
25/11/2021

วันวชิราวุธ ห้องสมุดฯ สวนลุมพินีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รู้จักสวนลุมในมุมต่างๆ : 🏠ศาลาริมบึง🏞️
23/11/2021

รู้จักสวนลุมในมุมต่างๆ : 🏠ศาลาริมบึง🏞️

รู้จักสวนลุมในมุมต่างๆ : 🏠ศาลาริมบึง🏞️

วันนี้สวนลุมพินีเปิดให้ลอยกระทงถึงเที่ยงคืนนะคะ
19/11/2021

วันนี้สวนลุมพินีเปิดให้ลอยกระทงถึงเที่ยงคืนนะคะ

🎉🎉 ลอยกระทง สุขใจ ไร้มลพิษ 🎉🎉
.
.
🎉 ลอยกระทงปีนี้

👫 จะมาคู่

👨‍👩‍👧‍👧 มาเป็นครอบครัว

👨‍👨‍👧‍👧 มากันเป็นกลุ่ม

🌟 ก็รวมกระทงกันมาอันเดียวได้นะจ๊ะ

🚮 ลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม

💰💰 แถมยังประหยัดเงินในกระเป๋าเราด้วยนะ
.
.
🌟 1 คู่ 1 ครอบครัว 1 กลุ่ม = 1 กระทง
🌱 ลดปริมาณขยะ และช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า
.
.
🙏🏻🙏🏻 ด้วยความปรารถนาดีจาก กรุงเทพมหานคร 🙏🏻🙏🏻

รู้จักสวนลุมในมุมต่างๆ :           🏡ศาลาพิศพิรุณ🏝️
18/11/2021

รู้จักสวนลุมในมุมต่างๆ :
🏡ศาลาพิศพิรุณ🏝️

รู้จักสวนลุมในมุมต่างๆ :
🏡ศาลาพิศพิรุณ🏝️

🏃🏃มาสวนลุมพินี 📖ต้องแวะมาอ่านหนังสือ@ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี 👉ที่นี่มีจุด check in ⛱️⛱️ หลายจุด และห้องสมุดมี...
15/11/2021

🏃🏃มาสวนลุมพินี 📖ต้องแวะมาอ่านหนังสือ@ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี 👉ที่นี่มีจุด check in ⛱️⛱️ หลายจุด และห้องสมุดมีความสะอาดปลอดภัยตามมาตรการของรัฐบาลคะ

ลอยกระทงปีนี้..มาลอยหน้าห้องสมุดฯ สวนลุมพินีกันคะ
14/11/2021

ลอยกระทงปีนี้..มาลอยหน้าห้องสมุดฯ สวนลุมพินีกันคะ

31 จุด งานลอยกระทงในกรุงเทพฯ
.
ใกล้ถึงเทศกาลวันลอยกระทงที่เป็นประเพณีสืบทอดกันมาของคนไทยแล้วนะครับ หลายคนก็คิดหาสถานที่จัดงานลอยกระทงกันอยู่ ในปีนี้ กทม. มีสถานที่จัดงานลอยกระทงหลายจุด เช่น คลองโอ่งอ่าง สะพานพระราม 8 ที่เป็นสถานที่ยอดฮิตของประชาชน ซึ่งทั้ง 2 จุด จะมีกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน ดนตรี หนังกลางแปลง จำลองตลาดนัดโบราณ จำหน่ายอาหารและของดี 50 เขต
.
สำหรับคนที่อยากไปงานลอยกระทงใกล้ ๆ บ้าน กทม. ได้เปิดสวนสาธารณะให้ประชาชนได้มางานลอยกระทง โดยไม่ต้องเดินทางไกล และลดการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เพราะเรายังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 กันอยู่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ชาวกรุงเทพได้สืบสานประเพณี ภายใต้วิถีใหม่แบบ new normal กทม. โดยจะเปิดสวนสาธารณะทั้ง 30 แห่ง ตั้งแต่ 05.00 – 24.00 น.
.
และเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ขอให้ประชาชนร่วมงานลอยกระทง โดยไม่จุดและไม่ปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ และขอความร่วมมือทุก ๆ คน ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย Covid Free Setting เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอย่างเคร่งครัด เพื่อให้งานรื่นเริงเป็นไปอย่างปลอดภัยสำหรับเราทุกคนครับ
.
#ลอยกระทง

รู้จักสวนลุมในมุมต่างๆ : 🏖️เกาะลอย🏝️
10/11/2021

รู้จักสวนลุมในมุมต่างๆ : 🏖️เกาะลอย🏝️

รู้จักสวนลุมในมุมต่างๆ : 🏖️เกาะลอย🏝️

😷มาตรการป้องกันโควิด-19🦠📚ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี🏠
05/11/2021

😷มาตรการป้องกันโควิด-19🦠
📚ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี🏠

รู้จักสวนลุมในมุมต่าง ๆ :         🎠ลานตะวันยิ้ม🎡
05/11/2021

รู้จักสวนลุมในมุมต่าง ๆ :
🎠ลานตะวันยิ้ม🎡

รู้จักสวนลุมในมุมต่าง ๆ :
🎠ลานตะวันยิ้ม🎡

🎃 Halloween day
31/10/2021

🎃 Halloween day

จุดจอดรถบริเวณสวนลุมพินี1.ประตู1 ลานจอดรถในสวนลุมพินี ถนนวิทยุ(ฟรี)2.ตึกอื้อจื่อเหลียง ตรงข้ามประตู 3 ถนนพระรามสี่3.ลานจ...
28/10/2021

จุดจอดรถบริเวณสวนลุมพินี
1.ประตู1 ลานจอดรถในสวนลุมพินี ถนนวิทยุ(ฟรี)
2.ตึกอื้อจื่อเหลียง ตรงข้ามประตู 3 ถนนพระรามสี่
3.ลานจอดรถประตู5 ถนนราชดำริ ตรงข้ามรพ.จุฬา

แนะนำวิธีเดินทางมาห้องสมุดฯ สวนลุมพินี
28/10/2021

แนะนำวิธีเดินทางมาห้องสมุดฯ สวนลุมพินี

Covid-19 & library
26/10/2021

Covid-19 & library

รู้จักสวนลุมในมุมต่าง ๆ :         🏠สำนักงานสวนลุมพินี🌳
26/10/2021

รู้จักสวนลุมในมุมต่าง ๆ :
🏠สำนักงานสวนลุมพินี🌳

รู้จักสวนลุมในมุมต่าง ๆ :
🏠สำนักงานสวนลุมพินี🌳

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Day) เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"สมเด็จพระปิยมหา...
23/10/2021

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Day)
เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
"สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Day)
เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
"สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"

16 ตุลาคม 🍝 วันอาหารโลก🍛World food day
15/10/2021

16 ตุลาคม 🍝 วันอาหารโลก🍛
World food day

15 ตุลาคม : วันล้างมือโลก🖐️Global hand washing day🖐️
14/10/2021

15 ตุลาคม : วันล้างมือโลก
🖐️Global hand washing day🖐️

รู้จักสวนลุมในมุมต่าง ๆ :              🏠อาคารเรือนกระจก💥
14/10/2021

รู้จักสวนลุมในมุมต่าง ๆ :
🏠อาคารเรือนกระจก💥

รู้จักสวนลุมในมุมต่าง ๆ :
🏠อาคารเรือนกระจก💥

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
12/10/2021

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

ที่อยู่

สวนลุมพินี
Bangkok
10330

เวลาทำการ

อังคาร 08:30 - 19:30
พุธ 08:30 - 19:30
พฤหัสบดี 08:30 - 19:30
ศุกร์ 08:30 - 19:30
เสาร์ 08:30 - 19:30
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621634675

เว็บไซต์

http://bangkoklibrary.go.th/web03/?f=1

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

นิยายในห้องสมุดยังมีอยุ่มั้ยคะ หรือมีแต่เฉพาะของเด็ก พวกนิยายแจ่มใสค่ะ
นิยายในห้องสมุดยังมีอยู่มั้ยคะ หรือมีเฉพาะของเด็กคะ
#น้องนาราพาไปเที่ยว ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สวนลุมพินี 👨‍👩‍👧 ชวนลูกไปอ่านหนังสือกันเถอะ 📚📚📚 📚 ห้องสมุดเด็กและเยาวชน HSBC ณ สวนลุมพีนี กรุงเทพฯ ☘️ ช่วงนี้ กทม อากาศกำลังดีแม่โอ๋เลยพาน้องนาราไปเดินเล่นที่สวนลุมพินีแต่เช้าซึ่งสวนลุมพินีถือเป็นสวนสาธารณะที่คนกรุงเทพส่วนใหญ่นิยมมาทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการมาออกกำลังกายหรือมานั่งปิคนิกพักผ่อนหย่อนใจตอนเช้าก็ดี นอกเหนือจากนั้นที่สวนลุมเค้ายังมี "ห้องสมุดเด็ก" หรือ เรียกกันติดปากกันว่า "ห้องสมุดเต่าทอง" เพราะลวดลายของอาคารมีลักษณะคล้ายแมลงเต่าทองยักษ์นั่นเอง 🐞🐞🐞🐞 📚ห้องสมุดเด็กอยู่ติดกับห้องสมุดเยาวชนสวนลุมสามารถเปิดประตูทะลุจากห้องสมุดเยาวชนเข้าไปได้เลยนะคะ 🐞 ภายในห้องสมุดมีหนังสือหลากหลายชนิดเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 📚 วรสาร นิตยสาร 📚 นิทานเด็กทั้งของไทยและต่างประเทศ 📚 หนังสือการ์ตูนต่างๆ 📚 วรรณกรรมต่างๆ 👼🏻 น้องนาราเข้าไปในห้องสมุดเด็กตั้งแต่ 9 โมงเช้ากว่าจะยอมออกมาข้างนอกก็เที่ยงวันพอดีเลยค่ะ เพราะที่นี่เค้ามีทั้งหนังสือสำหรับเด็กมากมายให้หยิบมาเปิดจนเพลิน แถมยังมีหนังสือนิทานหลากหลายชนิดที่น้องนาราทยอยหยิบมาให้คุณพ่อคุณแม่อ่านให้ฟังนับสิบๆเรื่อง เรียกได้ว่าอยู่ที่นี่เพลินจนลืมเวลากันไปเลยค่ะ 😆 👉🏼ภายให้ห้องสมุดยังมีสไลเดอร์ไม้และอุโมงไว้ให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะ 👨‍👩‍👧 คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมพาลูกๆไปห้องสมุดHSBCที่มีหนังสือมากมายเพื่อให้ลูกได้สนุกกับการสำรวจหนังสือต่าง ๆ นะคะ ------------------------------------------------------- 📍 ห้องสมุดเด็กและเยาวชนHSBC (เอซเอสบีซี) ณ สวนลุมพินี ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 🚗 : https://maps.app.goo.gl/kbRmw6p6DLHH4HBw9 💰 : ค่าเข้า ฟรี ❗️❗️❗️ ⏰ : วันเวลาเปิดทำการ - วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 08.30-20.00 น. - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. - ปิดบริการ วันจันทร์ และ วันนักขัตฤกษ์ ☎️ : 02 163 4675 🚕 : ที่จอดรถ : ลานจอดรถของสวนลุม (ชั่วโมงแรก 10 บาท ชั่วโมงต่อไป 20 บาท เศษของชั่วโมงให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง) #ห้องสมุดเด็กและเยาวชนเอซเอสบีซี #แหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก #ห้องสมุดเด็ก #ที่เที่ยวสำหรับเด็ก #ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี #สวนลุม #สวนลุมพินี
📖👶🏻 จูงมือลูกไปอ่านหนังสือ ที่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สวนลุมพินี "ห้องสมุดเต่าทอง" กลางสวนลุมฯ 🌳🌲 . เขาว่ากันว่าการอ่านหนังสือเป็นประตูสู่โลกกว้าง และสร้างจินตนาการให้กับผู้อ่านได้เป็นอย่างดี ยิ่งถ้าเป็นเด็กๆ หากคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เขาตั้งแต่ยังเล็กก็ยิ่งดีเลยค่ะ นอกจากจะได้จินตนาการจากการอ่านแล้ว ยังทำให้เด็กๆ ได้รับความรู้ไปพร้อมกับพ่อแม่เองก็ได้ใช้เวลาร่วมกันกับลูกในกิจกรรมอ่านหนังสือนี้ด้วยค่ะ . วันนี้ทาง Parents One จึงจะพาหนูๆ เข้าห้องสมุดกัน ที่ใจกลางสวนลุมฯ กันเลย จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะ . 📚อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.parentsone.com/library-at-lumphini-park/ ----------------- 🌟ติดตามพวกเราได้ที่ . 📌Facebook : Parents One 📌Twitter : twitter.com/ParentsOne 📌WebSite : www.parentsone.com 📌Instagram : instagram.com/parentsone/ 📌Youtube : https://www.youtube.com/c/parentsone
ห้องสมุดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนจังหวัดตรัง ต้องการขอรับบริจาคหนังสือ เข้าห้องสมุด อาคาร เลขที่ 244 ถนนคลองเต็ง -เขาวิเศษ ตำบลท่่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โทร 075291686 0878878124 นายนำ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
สวัสดครับ ผม ห้องสมุดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนจังหวัดตรัง เลขที่ 244 ถนนคลองเต็ง-เขาวิเศษ ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษรณีย์ 92000 โทร 075291686 0878878124 ต้องการรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด จ่ากท่าน ต้องทำอย่างไร ครับ
เดี๋ยวนี้ หส.สวนลุม รับหนังสือบริจาคไหมครับ?
ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ดี ๆ ที่จัดขึ้นหน้าห้งสมุดประชาชน สวนลุมพินี ทุกวันจันทร์ที่ 23,30 ก. ค. และ 6 ส. ค. 2561 #VMGoodwillTour_BKK2018 https://www.facebook.com/LifeImprovementbybangkokmission/videos/1797335193713953/
สวัสดีครับแอดมินเพจ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สวนลุมพินี และทุกท่านที่เห็นข้อความนี้ . ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ และแนบภาพสินค้าอุปกรณ์เครื่องสแกนที่ออกแบบมาเพื่อการสแกนหนังสือ หรือ เอกสารเข้าเล่ม โดยที่เวลาสแกนไม่ต้องแกะ หรือ รื้อสันหนังสือออก และไม่ต้องกลับคว่ำหน้าหนังสือไปมาเหมือนกับเครื่องสแกนลักษณะ Flatbed ซึ่งจะเป็นเครื่อง #CZUR รุ่น ET 16 Plus โดยเครื่องรุ่นนี้รองรับงานสแกนหนังสือที่เปิดกว้างสุดได้ถึง A3 (หรือหนังสือที่ปิดอยู่ เป็นขนาด A4) . หากทางห้องสมุดมีความสนใจในรายละเอียดหรือต้องการดูการทำงานของเครื่องสแกนรุ่นนี้ สามารถติดต่อกลับมาที่ผมได้ทั้งทางเฟสบุ๊ค หรือ โทรศัพท์ 084-682-2229 หรือ ให้ผมติดต่อกลับก็ด้วยความยินดีครับ 😊 ผมชื่อสมศักดิ์ครับ เป็นตัวแทนของ บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ #n2nsp ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้า และจำหน่ายเครื่องสแกนเอกสารหลากหลายชนิด และ มีโซลูชั่นซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยครับผม . ขอบพระคุณที่สละเวลาในการอ่านข้อความนี้ครับ ขอแสดงความนับถือ สมศักดิ์ พ่อค้า