ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สวนลุมพินี

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สวนลุมพินี ห้องสมุดประชาชนของคนกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ภายในสวนลุมพินี ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สวนลุมพินี Suan Lumpini Discovery Learning Library ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครสวนลุมพินี ก่อสร้างในปีพุทธศักราช 2498 และเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2499 มีลักษณะเป็นอาคารโครงเหล็กชั้นเดียวขนาดพื้นที่ 499 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณด้านหลังพระบรมราชานุส่าวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาในปีพุทธศักราช 2534 ได้ทำการปรับปรุงห้องสมุด โดยก่อสร้างอาคารใหม่เพิ่มให้เป็นรูปตัวที (T) มีชั้นใต้ดิน ขนาดพื้นที่ 168 ตารางเมตร ในปีพุทธศักราช 2549 กรุงเทพมหานคร มีนโยบายพัฒนาห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในนามของ "ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้" (Discovery Learning Library) โดยออกแบบและตกแต่งภายในให้มีความทันสมัย สวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกวัย ส่งเสริมให้มีการบริการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการ Hi-Speed Internet / Wireless Lan เป็นห้องสมุดที่มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เป็นห้องสมุดประชาชนของกรุงเทพมหานครแห่งแรกที่ก้าวเข้าสู่ห้องสมุดภาพลักษณ์ใหม่ การสมัครสมาชิก 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.ค่าสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 15 ปี คนละ 5 บาท/ปี อายุ 15 ปีขึ้นไป คนละ 10 บาท/ปี 4.ค่าประกันหนังสือ (จ่ายครั้งแรกที่สมัคร) อายุไม่เกิน 15 ปี คนละ 20 บาท อายุ 15 ปีขึ้นไป คนละ 40 บาท (จะคืนเงินค่าประกันหนังสือให้เมื่อลาออกจากสมาชิก) การยืม-คืนหนังสือ 1.สมาชิกมีสิทธิยืมหนังสือได้ครั้งละ 2 เล่ม ภายใน 7 วัน 2.ส่งหนังสือคืนเกินกำหนดเวลา ต้องชำระค่าปรับวันละ 1 บาท/เล่ม 3.กรณีหนังสือหายหรือชำรุด ต้องชดใช้ตามราคาในท้องตลาด หรือหาหนังสือใหม่มาใช้คืน วัน เวลาทำการ เปิดบริการ วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 08.30-19.30 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิดบริการ วันจันทร์ และ วันนักขัตฤกษ์ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี โทร/โทรสาร 021634675
(1)

เปิดเหมือนปกติ

ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี หยุด 1 วัน วันอังคารที่ 13 ตุลาคม  2563 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
11/10/2020

ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี หยุด 1 วัน
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ธนาคาร HSBC จัดกิจกรรม Library Smarts 4kids workshop 2563 เรื่อง การคัดแยกขยะ และการรีไซเคิลขวดพ...
11/10/2020

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ธนาคาร HSBC จัดกิจกรรม Library Smarts 4kids workshop 2563 เรื่อง การคัดแยกขยะ และการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET โดยทีมวิทยากรจากบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสวนลุมพินีจำนวน 30 คน เวลา 13.00-15.30 น.

ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี หยุดชดเชยวันสงกรานต์วันที่ 4 และวันที่ 7-8 ก.ย 63 ส่วนวันที่ 5-6 ก.ย 63 เปิดตามปกติค่ะ
30/08/2020

ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี หยุดชดเชยวันสงกรานต์วันที่ 4 และวันที่ 7-8 ก.ย 63 ส่วนวันที่ 5-6 ก.ย 63 เปิดตามปกติค่ะ

134 ล้านปรับปรุงสวนลุมพินี ซ่อมน้ำ, ไฟ, ทางเดิน, ทางวิ่ง-ใช้เวลา 1 ปีไม่ปิดสวน
20/08/2020
134 ล้านปรับปรุงสวนลุมพินี ซ่อมน้ำ, ไฟ, ทางเดิน, ทางวิ่ง-ใช้เวลา 1 ปีไม่ปิดสวน

134 ล้านปรับปรุงสวนลุมพินี ซ่อมน้ำ, ไฟ, ทางเดิน, ทางวิ่ง-ใช้เวลา 1 ปีไม่ปิดสวน

กทม.อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างมาดำเนินการ คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในปีนี้ เบื้องต้นจะปรับปรุงระบบสาธาร...

ผู้ว่าฯ อัศวิน
18/08/2020

ผู้ว่าฯ อัศวิน

📚ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กทม. แหล่งความรู้ของคนทุกวัย อย่าลืมแวะไปใช้บริการนะครับ

📗💡ในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม ซึ่งเป็นรายการเกมส์โชว์ที่ให้เด็กมาแสดงความสามารถด้านวิชาการ ส่วนใหญ่เป็นเด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ครับ ซึ่งก็มีตอนหนึ่งที่เด็กที่มาออกรายการบอกว่า วันหยุดเสาร์และอาทิตย์ที่ไม่ได้ไปโรงเรียนก็จะเอาหนังสือไปนั่งอ่านที่ศูนย์เยาวชน เพราะมีประโยชน์จริง และมีหนังสือหลากหลาย

🏫ผมดีใจที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กทม. ซึ่งหลายๆ คนก็ยังเรียกติดปากว่า ห้องสมุดประชาชน หรือห้องสมุดศูนย์เยาวชน เป็นส่วนหนึ่งในการค้นคว้า ส่งเสริม และพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน เพราะ กทม.ตระหนักดีว่า การศึกษาคือ จุดเปลี่ยนของอนาคต คือแรงบันดาลใจ คือความสำเร็จ ยิ่งอ่านมาก ยิ่งมีความรู้มาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดด้านการศึกษา เพิ่มทักษะการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกมากมาย

📚ปัจจุบัน กทม.มีห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทั้งหมด 36 แห่ง ซึ่งมีหนังสือหลากหลายตามความสนใจ ทั้งวิชาการ ความรู้ทั่วไป นิทาน นิยาย มีมุมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้ค้นคว้าเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีมุมกิจกรรมเสริมที่แต่ละห้องสมุดจะจัดขึ้น และมีมุมนั่งอ่านหนังสือในบรรยากาศเงียบสงบ ที่จะสร้างสมาธิ และส่งเสริมให้เกิดการรักการอ่านได้

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กทม.เปิดบริการวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 08.30-19.30 น. และวันอาทิตย์ 09.00-17.00 น. หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประชาชนทุกคนและทุกวัยสามารถไปใช้บริการอ่านหนังสือภายในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกทม.ได้ฟรีเลยครับ แต่หากสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดจะสามารถยืมหนังสือไปอ่านที่บ้านได้ครั้งละ 2 เล่ม

สำหรับคนอายุไม่เกิน 15 ปี ค่าสมัครสมาชิกคนละ 5 บาทต่อปี ค่าประกันหนังสืออีก 20 บาท ส่วนผู้ที่อายุเกิน 15 ปี ค่าสมัครสมาชิกคนละ 10 บาท และค่าประกันหนังสือ 40 บาทครับ

😊อย่าลืมแวะไปใช้บริการนะครับ

07/08/2020
กิจกรรมภาษาอังกฤษสนุกทุกวันเสาร์ สอนโดยทีมงานครู Eric เวลา 14.00-16.00 น. #เรียนฟรี
01/08/2020

กิจกรรมภาษาอังกฤษสนุกทุกวันเสาร์ สอนโดยทีมงานครู Eric เวลา 14.00-16.00 น. #เรียนฟรี

ห้องสมุดปิด 4 วัน..🌲🚴แล้วพบกันวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม...😄เปิดตามปกติค่ะ😄
21/07/2020

ห้องสมุดปิด 4 วัน..🌲🚴แล้วพบกันวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม...😄เปิดตามปกติค่ะ😄

หลายคนรอคอย..วันนี้ห้องสมุดฯ สวนลุมพินีเปิดถึง 19.30 น. ตามคำเรียกร้องแล้วนะคะ
21/07/2020

หลายคนรอคอย..วันนี้ห้องสมุดฯ สวนลุมพินีเปิดถึง 19.30 น. ตามคำเรียกร้องแล้วนะคะ

🎉วันอังคารที่ 21 ก.ค. นี้ ห้องสมุดเปิดปกติแล้ว🎉😄🌺วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 08.30-19.30 น.🍁วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.🍀ป...
19/07/2020

🎉วันอังคารที่ 21 ก.ค. นี้ ห้องสมุดเปิดปกติแล้ว🎉😄
🌺วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 08.30-19.30 น.
🍁วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
🍀ปิดทุกวันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์🌳

ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์ 4 วัน
30/06/2020

ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์ 4 วัน

🎉1 ตุลาคม 2563🎉 ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี 🌸😄🎈 จะเปิดให้บริการวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 08.30-19.30 น.✌️✌️✌️
30/06/2020

🎉1 ตุลาคม 2563🎉 ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี 🌸😄🎈 จะเปิดให้บริการวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 08.30-19.30 น.✌️✌️✌️

มาตรการระยะ 3
01/06/2020

มาตรการระยะ 3

#มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3

ห้องสมุดเปิดวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น. ☎️และวันอาทิตย์เวลา 09.00-17.00 น.🕰️⏰😀😀หยุดทุกวันจันทร์และวันนักขัตฤก...
28/05/2020

ห้องสมุดเปิดวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น. ☎️และวันอาทิตย์เวลา 09.00-17.00 น.🕰️⏰
😀😀หยุดทุกวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์😃😃

ซี่รีย์ who are you : เธอคนนั้นคือฉันอีกคน 📺ช่อง GMM 25 🎭มี 3 ตอน 🖼️ถ่ายทำในห้องสมุดฯ สวนลุมพินี..😷#จะน่ารัก จะฟิน จะอิน...
23/05/2020

ซี่รีย์ who are you : เธอคนนั้นคือฉันอีกคน 📺ช่อง GMM 25 🎭มี 3 ตอน 🖼️ถ่ายทำในห้องสมุดฯ สวนลุมพินี..😷#จะน่ารัก จะฟิน จะอินแค่ไหน? 🧐ตามรอยกันได้เลยจ้า

1. http://tv.line.me/v/13820892

2. http://tv.line.me/v/13821165

3. http://tv.line.me/v/13821158

บรรยากาศการเปิดใช้บริการห้องสมุดฯ สวนลุมพินี..😁บางคนสงสัยจะปลอดภัย? 🤠ห้องสมุดเตรียมรับมือยังไง🐥ตามภาพเลยจ้าาา😃😄
20/05/2020

บรรยากาศการเปิดใช้บริการห้องสมุดฯ สวนลุมพินี..😁บางคนสงสัยจะปลอดภัย? 🤠ห้องสมุดเตรียมรับมือยังไง🐥ตามภาพเลยจ้าาา😃😄

คำสั่งปลดล็อคเฟส2 เพื่อการปฏิบัติงานห้องสมุดในช่วงโควิด-19
17/05/2020

คำสั่งปลดล็อคเฟส2 เพื่อการปฏิบัติงานห้องสมุดในช่วงโควิด-19

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/115/T_0050.PDF

ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี เปิดแล้วจ้า..วันอังคารนี้ ตอนนี้ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ถ้ายืมหนังสือไปอ่านที่บ้านได้จะเป็นการดีที...
16/05/2020

ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี เปิดแล้วจ้า..วันอังคารนี้ ตอนนี้ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ถ้ายืมหนังสือไปอ่านที่บ้านได้จะเป็นการดีที่สุด เปิดให้เข้ามาใช้บริการวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น. (ยังไม่เปิดตามปกติเหมือนก่อน...ใจเย็นๆๆรอกันต่อไป😁😁)

การประชุมเตรียมความพร้อม...หากห้องสมุดกทม.เปิดให้เข้าใช้บริการ
09/05/2020

การประชุมเตรียมความพร้อม...หากห้องสมุดกทม.เปิดให้เข้าใช้บริการ

#สวท. ประชุม Video Conference ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

8 พ.ค. 63 เวลา 10.00 น. นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประธานการประชุม Video Conference ของ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 35 แห่ง ในสังกัดส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานทั่วไป พร้อมรับฟังและให้แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนปรนสถานที่ พร้อมวางมาตรการป้องกันโควิด-19 ในแต่ละห้องสมุด ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ต้องดูแลรักษาความสะอาด สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ดูแลรักษาความปลอดภัยผู้มาใช้บริการ และเฝ้าติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการประชาชนของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติต่อไป

มาตรการเฉพาะกทม.ตอนนี้..ตามนี้เลยจ้า
09/05/2020

มาตรการเฉพาะกทม.ตอนนี้..ตามนี้เลยจ้า

#มาตรการผ่อนปรนสถานการณ์ CO VID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร// มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.63 เป็นต้นไป
#COVID -​19​ Together We Can💖🤝✌️😷

ตอนนี้ห้องสมุดยังไม่เปิด  เปิดเฉพาะสวนสาธารณะ📒📔📖ต้องการคืนหนังสือนำมาใส่ตู้หน้าห้องสมุดได้เลยจ้า📗📓📚
01/05/2020

ตอนนี้ห้องสมุดยังไม่เปิด เปิดเฉพาะสวนสาธารณะ📒📔📖ต้องการคืนหนังสือนำมาใส่ตู้หน้าห้องสมุดได้เลยจ้า📗📓📚

18/04/2020

สอนประดิษฐ์ 🥤ที่รองแก้วหอยทาก🐌🐌
🌈🌟หากระดาษลัง กระดาษสี หรือกระดาษที่มี--มาทาสีตามชอบก็ทำได้ ตามจินตนาการเลยจ้า🎊🪁🎯

10/04/2020

📙📘สอนทำที่คั่นหนังสือน่ารักแบบง่ายๆๆ กันค่ะ📖📚

09/04/2020
สอนตกแต่งเติมสีถุงผ้า

"ร่วมใจใช้ถุงผ้ากันค่ะ" ถุงผ้าที่มีอยู่มีสีพื้นไม่สวยไม่ถูกใจ...มาๆๆดูไอเดีย เผื่อเห็นแล้วนำไปต่อยอดกันได้ค่ะ

04/04/2020

วันนี้มาประดิษฐ์ "ค้างคาวอู่ฮั่น" ห้องสมุดเลือกมา 1 ตัวอย่างจากหนังสือ 🦇พับกระดาษเป็นรูปสัตว์ 🦇ลองพับตามได้เลยค่ะ

03/04/2020

ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี ชวนทำ "Face Shield" ง่ายๆๆ กันที่บ้าน ระหว่างที่ห้องสมุดปิดกันค่ะ

สวนลุมพินีปิดแล้วนะคะ สมาชิกห้องสมุดที่ต้องการคืนหนังสือ กรุณาเก็บหนังสือไว้  รอให้สถานการณ์โควิด-19ดีขึ้นก่อนนะคะ (ตอนน...
01/04/2020

สวนลุมพินีปิดแล้วนะคะ สมาชิกห้องสมุดที่ต้องการคืนหนังสือ กรุณาเก็บหนังสือไว้ รอให้สถานการณ์โควิด-19ดีขึ้นก่อนนะคะ (ตอนนี้เข้าสวนลุมไม่ได้ถึง 30 เมษายน 2563)

https://www.facebook.com/114517608647869/posts/2416639508435656/

28 มีนาคม 2563 มาร่วมกันปิดไฟฟ้า 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน  เริ่มเวลา 20.30-21.30 น.
28/03/2020

28 มีนาคม 2563 มาร่วมกันปิดไฟฟ้า 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน เริ่มเวลา 20.30-21.30 น.

60+ Earth Hour [email protected]ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต
#สวท. ร่วมใจ ประหยัดพลังงาน ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน
นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนทุกท่านเป็นหนึ่งพลังลดโลกร้อน ด้วยการปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลก
เพื่อร่วมกันแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ลดการใช้พลังงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า ถอดปลั๊ก ปิดไฟ ปิดแอร์ ปิดพัดลม และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน พร้อมกัน ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ในเวลา 20.30 – 21.30 น.

โดยในปีนี้ กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมใจ เป็นหนึ่งเดียวในการลดการใช้พลังงานอยู่ภายในบ้านของทุกคน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ”ไวรัสโคโรนา” COVID-19

#Connect2Earth
#ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต
#VoiceforThePlanet

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

ยังไม่มีกำหนดเปิดนะคะ  ระหว่างหยุดนี้ได้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในห้องสมุดทั้งหมดแล้วค่ะ
24/03/2020

ยังไม่มีกำหนดเปิดนะคะ ระหว่างหยุดนี้ได้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในห้องสมุดทั้งหมดแล้วค่ะ

ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี ปิดบริการวันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดไวรัสCOVID-19 และจะเปิดอีกค...
17/03/2020

ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี ปิดบริการวันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดไวรัสCOVID-19 และจะเปิดอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น

วันนี้ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี ปิดให้บริการด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เนื่องจากเป็นห้องแ...
17/03/2020

วันนี้ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี ปิดให้บริการด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เนื่องจากเป็นห้องแอร์ ผู้เข้าใช้บริการหลากหลาย เป็นพื้นที่ปิด อากาศไม่มีการถ่ายเท ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค
**หากสถานการณ์ดีขึ้น ห้องสมุดจะเปิดให้บริการตามปกติค่ะ

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปห้องสมุดฯ สวนลุมพินี ปิดให้บริการ จนกว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะดีข...
17/03/2020

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปห้องสมุดฯ สวนลุมพินี ปิดให้บริการ จนกว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะดีขึ้น

ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี เป็นห้องสมุดประชาชนเข้าใช้บริการฟรี #มาตรการช่วงไวรัสโควิด-19 #ขอความร่วมมือใส่หน้ากากอนามัย และล้า...
10/03/2020

ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี เป็นห้องสมุดประชาชนเข้าใช้บริการฟรี #มาตรการช่วงไวรัสโควิด-19 #ขอความร่วมมือใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือก่อนและเข้าห้องสมุด

06/03/2020
ลืมแก่

โควิด-19

ทุกคนสามารถช่วยยับยั้งการระบาดได้

#respectyourself
#respectothers
#respectthehardworkingstaffs
#thailandtogetherwecan

กิจกรรมวันเด็ก 2563 #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบของขวัญแก่เด็กๆ ในปีนี้ค่ะ
11/01/2020

กิจกรรมวันเด็ก 2563 #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบของขวัญแก่เด็กๆ ในปีนี้ค่ะ

ที่อยู่

สวนลุมพินี
Bangkok
10330

เวลาทำการ

อังคาร 08:30 - 19:30
พุธ 08:30 - 19:30
พฤหัสบดี 08:30 - 19:30
ศุกร์ 08:30 - 19:30
เสาร์ 08:30 - 19:30
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621634675

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สวนลุมพินีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ห้องสมุดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนจังหวัดตรัง ต้องการขอรับบริจาคหนังสือ เข้าห้องสมุด อาคาร เลขที่ 244 ถนนคลองเต็ง -เขาวิเศษ ตำบลท่่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โทร 075291686 0878878124 นายนำ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
สวัสดครับ ผม ห้องสมุดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนจังหวัดตรัง เลขที่ 244 ถนนคลองเต็ง-เขาวิเศษ ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษรณีย์ 92000 โทร 075291686 0878878124 ต้องการรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด จ่ากท่าน ต้องทำอย่างไร ครับ
เดี๋ยวนี้ หส.สวนลุม รับหนังสือบริจาคไหมครับ?
ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ดี ๆ ที่จัดขึ้นหน้าห้งสมุดประชาชน สวนลุมพินี ทุกวันจันทร์ที่ 23,30 ก. ค. และ 6 ส. ค. 2561 #VMGoodwillTour_BKK2018 https://www.facebook.com/LifeImprovementbybangkokmission/videos/1797335193713953/
สวัสดีครับแอดมินเพจ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สวนลุมพินี และทุกท่านที่เห็นข้อความนี้ . ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ และแนบภาพสินค้าอุปกรณ์เครื่องสแกนที่ออกแบบมาเพื่อการสแกนหนังสือ หรือ เอกสารเข้าเล่ม โดยที่เวลาสแกนไม่ต้องแกะ หรือ รื้อสันหนังสือออก และไม่ต้องกลับคว่ำหน้าหนังสือไปมาเหมือนกับเครื่องสแกนลักษณะ Flatbed ซึ่งจะเป็นเครื่อง #CZUR รุ่น ET 16 Plus โดยเครื่องรุ่นนี้รองรับงานสแกนหนังสือที่เปิดกว้างสุดได้ถึง A3 (หรือหนังสือที่ปิดอยู่ เป็นขนาด A4) . หากทางห้องสมุดมีความสนใจในรายละเอียดหรือต้องการดูการทำงานของเครื่องสแกนรุ่นนี้ สามารถติดต่อกลับมาที่ผมได้ทั้งทางเฟสบุ๊ค หรือ โทรศัพท์ 084-682-2229 หรือ ให้ผมติดต่อกลับก็ด้วยความยินดีครับ 😊 ผมชื่อสมศักดิ์ครับ เป็นตัวแทนของ บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ #n2nsp ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้า และจำหน่ายเครื่องสแกนเอกสารหลากหลายชนิด และ มีโซลูชั่นซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยครับผม . ขอบพระคุณที่สละเวลาในการอ่านข้อความนี้ครับ ขอแสดงความนับถือ สมศักดิ์ พ่อค้า