ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ พอ.

ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ พอ. ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศชั้นนำที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของกองทัพและประชาชน
(2)

ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)ให้กับข้ารา...
15/07/2023

ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)ให้กับข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จำนวน ๑๕๐ คน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

09/04/2023

9 เมษายน "วันกองทัพอากาศ"

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2480 กระทรวงกลาโหมได้ยกฐานะ​ "กรมทหารอากาศ" เป็น​ "กองทัพอากาศ" โดยมี​ นาวาอากาศเอก พระเวชยันตรังสฤษฏ์ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรก กองทัพอากาศจึงได้ถือเอาวันที่ 9 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันกองทัพอากาศ"
#วันกองทัพอากาศ

#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

26/03/2023

ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2457 กระทรวงกลาโหม ได้สั่งยกแผนกการบินขึ้นเป็น "กองบินทหารบก" ซึ่งถือได้ว่า กิจการการบินของไทย ได้วางรากฐานอย่างมั่นคงขึ้นแล้ว ตั้งแต่บัดนั้นมา กองทัพอากาศจึงถือเอา วันที่ 27 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันที่ระลึกกองทัพอากาศ"
#ประวัติศาสตร์ที่ต้องเล่า
#วันที่ระลึกกองทัพอากาศ

“ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศเข้าร่วมให้บริการทางการแพทย์ในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ การฝึกผสม Cope Tiger ...
24/03/2023

“ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศเข้าร่วมให้บริการทางการแพทย์ในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ การฝึกผสม Cope Tiger 2023”

ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศได้ส่งชุดแพทย์เข้าร่วมให้บริการทางการแพทย์ในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ การฝึกผสม Cope Tiger 2023 โดยมี นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้อำนวยการ กองอำนวยการฝึกผสม Cope Tiger 2023 ฝ่ายไทย Colonel Maxmillion Goh ผู้อำนวยการ กองอำนวยการฝึกผสม Cope Tiger 2023 ฝ่ายสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ Colonel Paul Davidson ผู้อำนวยการ กองอำนวยการฝึกผสม Cope Tiger 2023 ฝ่ายสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก เป็นประธานร่วมในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มาร่วมงานด้วย เมื่อ 23 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับกิจกรรมการให้บริการทางการแพทย์ในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างชุดแพทย์จากทั้ง 3 ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกผสม Cope Tiger 2023 ได้แก่ กองทัพอากาศไทย กองทัพอากาศสิงคโปร์ และกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ภาคแปซิฟิก โดยให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป การบริการตรวจทันตกรรม การบริการตรวจวัดสายตา และมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับโรงเรียน อีกทั้งยังมีนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาช่วยในการซักประวัติคนไข้ รวมถึงการแปลภาษาร่วมด้วย


ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินกองทัพอากาศ (MERT, RTAF) และคณะทำงานเข้าร่วมการฝึก Cobra Gold 2023 ในส่วนการช่วยเหลือด้านมนุษยธ...
12/03/2023

ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินกองทัพอากาศ (MERT, RTAF) และคณะทำงานเข้าร่วมการฝึก Cobra Gold 2023 ในส่วนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติ (Humanitarian Assistance and Disaster Relief: HADR DEMO)

การฝึก Cobra Gold 2023 ในส่วนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติ มีประเทศที่เข้าร่วมการฝึกได้แก่ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุ่น โดยศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศได้จัดส่งชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินกองทัพอากาศ จำนวน 1 ชุด และผู้สังเกตการณ์ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา


ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าร่วมการฝึก Cobra Gold 2023 ในส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน (H...
12/03/2023

ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าร่วมการฝึก Cobra Gold 2023 ในส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance: HCA)

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่วมผสม Cobra Gold 2023 โดยมีโครงการการช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วย โครงการก่อสร้าง กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และการปฏิบัติการช่วยเหลือทางการแพทย์ เป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกฯ

โดยกองทัพอากาศได้มีการจัดชุดปฏิบัติการช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อออกช่วยเหลือประชาชน ให้บริการตรวจสุขภาพและแนะนำในด้านสุขอนามัย มอบยาเวชภัณฑ์ มอบอุปกรณ์เรียนอุปกรณ์กีฬา บริการตัดผม รวมทั้งจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้แก่เด็กนักเรียนและประชาชน ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ รร.บ้านบัวชุม อ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี


"การสอนและสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพให้แก่สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ"นาวาอากาศเอก อัศวิน คนชม ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบั...
24/02/2023

"การสอนและสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพให้แก่สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ"

นาวาอากาศเอก อัศวิน คนชม ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะวิทยากรศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ สอนและสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ให้แก่สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมมงกุฎฟ้า สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์แพทย์ทหาร...
24/02/2023

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์แพทย์ทหารตำรวจเพื่อกองทัพและประชาชน ประจำปี 65 จากสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยเข้ารับรางวัลในงานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยฯ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ประกอบด้วย

1. รางวัลชนะเลิศ: กลุ่มนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ เรื่อง ผ้าห่มเย็น (Cooling blanket) โดย น.ท.หญิง กตษกร โสดาศรี

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: กลุ่มนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านหลักการ กระบวนการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชัน เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลบนคลาวด์สำหรับหน่วยแพทย์พระราชฐานบางเขน โดยศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ (Developing hospital information systems on cloud services) โดย ร.อ.สรวิชญ์ ลิมโพธิ์ทอง และ ร.ท.ณัฐวุฒิ จันทร์เสม


“พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการเคมี ชีวะ และกัมมันตรังสีสายแพทย์ ครั้งที่ 1"พลอากาศตรี ชัยยา จันทร์ใ...
08/02/2023

“พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการเคมี ชีวะ และกัมมันตรังสีสายแพทย์ ครั้งที่ 1"

พลอากาศตรี ชัยยา จันทร์ใส ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการเคมี ชีวะ และกัมมันตรังสีสายแพทย์ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการเคมี ชีวะ และกัมมันตรังสีสายแพทย์ ครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์​ 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกฯ จำนวน 35 คน โครงการฝึกฯ นี้ มีวัตถุประสงค์​เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการใน​ชุดปฏิบัติการเคมี ชีวะ และกัมมันตรังสีสายแพทย์ เป็นการเพิ่มพูนทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการด้านเคมี ชีวะ และกัมมันตรังสีสายแพทย์ เพื่อสามารถตอบสนองต่อภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ไว้วางใจของกองทัพอากาศและประชาชน


“พิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ทอ.(MERT, RTAF) ครั้งที่ 1”นาวาอากาศเอก อัศวิน คนชม ผู้อำนวยก...
05/02/2023

“พิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ทอ.(MERT, RTAF) ครั้งที่ 1”

นาวาอากาศเอก อัศวิน คนชม ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินกองทัพอากาศ (MERT, RTAF) ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมของโรงพยาบาลกองบิน 41 จำนวน 8 คน โดยมีนาวาอากาศเอก พิศณุ ผลากรกุล หัวหน้าทีมครูฝึกพร้อมด้วยครูฝึกและคณะทำงานจัดการฝึกจากศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศเข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลกองบิน 41


"ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินกองทัพอากาศ (MERT, RTAF)​ ครั้งที่ 1"นาวาอากาศเอก นพดนัย ชั...
03/02/2023

"ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินกองทัพอากาศ (MERT, RTAF)​ ครั้งที่ 1"

นาวาอากาศเอก นพดนัย ชัย​สมบูรณ์​ รอง​ผู้​อำนวยการ​ ศูนย์​ปฏิบัติ​การแพทย์​ทหารอากาศ​ กรม​แพทย์​ทหารอากาศ​ เป็นหัวหน้าคณะฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุด​ปฏิบัติ​การแพทย์​ฉุกเฉิน​ กอง​ทัพอากาศ​ (MERT, RTAF)​ ครั้งที่ 1

โดยในวันนี้เป็นการฝึกปฏิบัติการร่วมระหว่างชุด MERT, RTAF กับชุดปฏิบัติการบินในการเคลื่อนย้ายบุคลากรและอุปกรณ์ทางอากาศยาน ฮ.11 (EC-725) และฝึกปฏิบัติการต่อเนื่องตามสถานการณ์จำลอง 24 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์​จากกรมแพทย์ทหารบกและโรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์​ 2566 ณ หน่วยบิน 2033 และบริเวณพื้นที่ของกองพันอากาศโยธิน กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่

"การสอนและสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพให้แก่ข้าราชการกองบิน 6"นาวาอากาศเอก อัศวิน คนชม ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติกา...
31/01/2023

"การสอนและสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพให้แก่ข้าราชการกองบิน 6"

นาวาอากาศเอก อัศวิน คนชม ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะวิทยากรศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ สอนและสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ให้แก่ข้าราชการกองบิน 6 ในวันที่ 31 มกราคม 2566 ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน 6

“พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน กองทัพอากาศ (MERT, RTAF)​ ครั้งที่ 1"   นาวาอากาศเอก ...
31/01/2023

“พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน กองทัพอากาศ (MERT, RTAF)​ ครั้งที่ 1"

นาวาอากาศเอก จตุรงค์ รักสุภาพ เสนาธิการ กองบิน 41 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุด​ปฏิบัติ​การแพทย์​ฉุกเฉิน​ กอง​ทัพอากาศ​ (MERT, RTAF)​ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลกองบิน 41
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ​ ชุด​ปฏิบัติ​การแพทย์​ฉุกเฉิน​กอง​ทัพอากาศ​ (MERT, RTAF)​ ครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์​ 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกฯ เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกองบิน 41 และวิทยากรจากศูนย์​ปฏิบัติ​การแพทย์​ทหารอากาศ​ กรม​แพทย์​ทหารอากาศ​ โครงการฝึกฯ นี้ มีวัตถุประสงค์​เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการในชุดปฏิบัติการ​แพทย์​ฉุกเฉิน​ กอง​ทัพอากาศ​ เป็นการเพิ่มพูนทักษะและความเชี่ยวชาญในการเคลื่อนย้ายบุคลากรและอุปกรณ์ด้วยอากาศยาน รวมทั้งเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลกองบิน ให้มีความพร้อมในการจัดตั้งชุด MERT, RTAF สามารถตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day”พลอากาศตรี ชัยยา จันทร์ใส ผู้อำนวยการศูนย์...
28/01/2023

“ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day”

พลอากาศตรี ชัยยา จันทร์ใส ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับคณะกรรมการ 5 ส. ประหยัดพลังงาน และสิ่งแวดล้อมของศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และข้าราชการฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566#ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ

“คณะอาจารย์และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 8 เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของชุดปฏ...
28/01/2023

“คณะอาจารย์และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 8 เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (MERT, RTAF)”

พลอากาศตรี ชัยยา จันทร์ใส ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศเป็นประธานในพิธีต้อนรับคณะอาจารย์และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 8 เข้าเยี่ยมชมการสาธิตการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (MERT, RTAF) ในวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมยุทธการ และบริเวณลานชั้น 1 ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

นอกจากนี้ได้มีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ในด้านการแพทย์ยุทธการและการบรรเทาสาธารณภัยด้วย"พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนของ ศปพ.พอ."นาวาอากาศเอกนพดนัย ชัย​สมบูรณ์​ รองผู้อำนวยการ ศูนย์​ปฏิบัต...
16/01/2023

"พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนของ ศปพ.พอ."

นาวาอากาศเอกนพดนัย ชัย​สมบูรณ์​ รองผู้อำนวยการ ศูนย์​ปฏิบัติ​การแพทย์​ทหารอากาศ​ กรม​แพทย์​ทหารอากาศ​ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์​ปฏิบัติการ​แพทย์​ทหารอากาศ​ กรม​แพทย์​ทหารอากาศ​ โดยมีผู้บังคับบัญชาและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศเข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ จว.พระนครศรีอยุธยา

โครงการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ กำหนดจัดขึ้นระหว่าง ๑๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นข้าราชการของศูนย์​ปฏิบัติการ​แพทย์​ทหารอากาศ​ กรม​แพทย์​ทหารอากาศ​ จำนวน ๒๔ คน และวิทยากรจาก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช​ กรม​แพทย์​ทหารอากาศ​ จำนวน ๓ คน โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เป็นระบบ รวดเร็ว ทันสมัย มีการประสาน การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2566เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการแพ...
01/01/2023

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2566

เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ข้าราชการกองทัพอากาศ และพี่น้องประชาชนทุกท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

30/12/2022
01/10/2022

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 กองทัพอากาศ ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ระหว่าง พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ กับ พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้เข้ารับตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ท่านใหม่) ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

กองทัพอากาศไทย #ใจถึงใจไปทันที
01/10/2022

กองทัพอากาศไทย #ใจถึงใจไปทันที

ด้วยผลกระทบของพายุโนรูที่ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ผู้บัญชาการทหารอากาศจึงสั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ประสานงานใกล้ชิดกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน และ โรงเรียนการบิน เพื่อระดมทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของพายุอย่างทันท่วงที ทั้งนี้หากได้รับการประสานว่าประชาชนในพื้นที่ใดได้รับความเดือดร้อน ให้ออกช่วยเหลือประชาชนทันทีในทุกรูปแบบตามสถานการณ์

MILITARY MEDICAL RTAF COURSE #3หลักสูตรเวชศาสตร์ทหารอากาศ รุ่นที่ 3✈️👮🏻🪖⛑
07/08/2022

MILITARY MEDICAL RTAF COURSE #3
หลักสูตรเวชศาสตร์ทหารอากาศ รุ่นที่ 3

✈️👮🏻🪖⛑

24/07/2022
YOU ARE INVITED !คณก.สร้างเสริมสุขภาพกำลังพลของ ศปพ.พอ.ขอเชิญชวนชาว MOC เข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ เพื่อสุขภาพ—— MOC VIRTUAL RU...
03/06/2022

YOU ARE INVITED !

คณก.สร้างเสริมสุขภาพกำลังพลของ ศปพ.พอ.ขอเชิญชวนชาว MOC เข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ เพื่อสุขภาพ

—— MOC VIRTUAL RUN SEASON 2 ——

ระยะทาง: 200K / 300K / 400K
ช่วงเวลาจัดกิจกรรม: 1/6/65 - 31/8/65

กติกาและรายละเอียดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (ใต้คอมเม้นท์)ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดกิจกรรม Big Cleaning Dayพลอากาศตรีเพชร เกษตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏ...
21/04/2022

ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

พลอากาศตรีเพชร เกษตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับคณะกรรมการ 5 ส. ประหยัดพลังงาน และสิ่งแวดล้อมของ ศปพ.พอ.และข้าราชการ ศปพ.พอ. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ#ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ

✨ เดินทางปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงวัย ห่างไกลโควิด-19 ✨พล.อ.ท.ไกรเลิศ เธียรนุกุล เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
12/04/2022

✨ เดินทางปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงวัย ห่างไกลโควิด-19 ✨

พล.อ.ท.ไกรเลิศ เธียรนุกุล
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

07/04/2022
ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การร่างแผนปฏิบัติราชการ ศปพ.พอ.ปี ...
12/11/2020

ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การร่างแผนปฏิบัติราชการ ศปพ.พอ.ปี ๖๕” ในวันที่ ๒ และ ๑๐ พ.ย.๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมฟังประชุมวิชาการ เรื่อง “กึ่งทศวรรษการแพทย์ท...
22/08/2019

ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมฟังประชุมวิชาการ เรื่อง “กึ่งทศวรรษการแพทย์ทหารอากาศ” ในวันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น๔ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง (อยู่ในระหว่างดำเนินการขอ cneu)

ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมฟังประชุมวิชาการ เรื่อง “กึ่งทศวรรษการแพทย์ทหารอากาศ” ในวันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น๔ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ตาม QR code ที่แนบ (อยู่ในระหว่างดำเนินการขอ cneu)

ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดโครงการพัฒนาทักษะทางการแพทย์ทหารอากาศแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ ...
07/09/2018

ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดโครงการพัฒนาทักษะทางการแพทย์ทหารอากาศแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ ก.ย.๖๑ ณ ฝ่ายขนส่ง กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกการปฏิบัติงานร่วมกันในโรงพยาบาลเคลื่อนที่กองทัพอากาศ ของ จนท.สายแพทย์ และส่วนสนับสนุนจากหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งการฝึกในครั้งนี้เป็นการฝึกอย่างต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง

คณะ นทน หลักสูตรเวชศาสตร์ทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 2 ศึกษาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาร...
10/07/2018

คณะ นทน หลักสูตรเวชศาสตร์ทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 2 ศึกษาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต1 ปทุมธานี

ที่อยู่

171 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม
Bangkok
10220

เบอร์โทรศัพท์

+6625345860

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ พอ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}