GUIDE INTER SSRU อบรมมัคคุเทศก์..สวนสุนันทา
021601548-50 , 0859935609 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(6)

เปิดเหมือนปกติ

04/07/2021

📣Update การติดเชื้อ COVID-19 ของบุคลากรกรมการท่องเที่ยว
.
📌มาตรการในการควบคุมโรค ในช่วงการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นของโรค COVID-19
.
🔹️เนื่องจากกรมการท่องเที่ยวได้รับรายงานว่ามีบุคลากรติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มจํานวน 1 ราย รวมมีบุคลากรติดเชื้อ COVID-19 ทั้งสิ้น 2 ราย โดยกรมการท่องเที่ยวได้ให้บุคลากรที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อ หยุดราชการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อกักตัว (Self-Quarantine) และให้ปฏิบัติตามคําแนะนําการป้องกันควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรคโดยเคร่งครัด
.
🔹️ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และไม่ให้การปฏิบัติราชการ การให้บริการประชาชนหยุดชะงัก กรมการท่องเที่ยวได้ลดจำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน และให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home) ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 โดยเปิดให้บริการตามปกติ ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ DOT Call Center 0 2401 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ 0 2141 3333 ในวันและเวลาราชการ
.
🌐งานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
✅ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
✅ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
สามารถดำเนินการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ e-service ทาง http://www.dot.go.th
.
🔶️สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา เปิดดำเนินการปกติ
.
🔸️สาขากรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2141 3283
อีเมล [email protected]
.
🔸️สาขาภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)
โทร. 0 3300 4450 กด 1, 3
อีเมล [email protected]
.
🔸️สาขาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
โทร. 0 5320 4485
อีเมล [email protected]
.
🔸️สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา)
โทร. 0 4424 8740
อีเมล [email protected]
.
🔸️สาขาภาคใต้ เขต 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
โทร. 0 7795 3066
อีเมล [email protected]
.
🔸️สาขาภาคใต้ เขต 1 (สาขาย่อยหาดใหญ่)
โทร. 0 7485 6005 - 6
.
🔸️สาขาภาคใต้ เขต 2 (จังหวัดภูเก็ต)
โทร. 0 7668 1065 กด 1
อีเมล [email protected]
.
#กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเที่ยว #ดูแลป้องกันร่วมฝ่าฟันCOVID19 #โควิด19 #COVID19

17/04/2021

📣แจ้งเลื่อนการขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 และ 2
.
❗เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กรมการท่องเที่ยวขอเลื่อนการขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 และ 2 ตามกำหนดการเดิมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย โดยจะแจ้งกำหนดการขอเข้ารับการทดสอบฯ ใหม่ ให้ทราบอีกครั้ง
.
ทั้งนี้ การขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 ยังเปิดรับสมัครสอบตามปกติ ทาง 👆 https://guide-dpmot.bsru.ac.th โดยผู้ที่สมัครขอเข้ารับการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 และ 2 ไว้แล้ว ไม่ต้องสมัครขอเข้ารับการทดสอบฯ ใหม่
.
🔶️ครั้งที่ 3/2564
🔹️รับสมัครสอบ 17-27 เมษายน 2564
🔹วันทดสอบ 23 พฤษภาคม 2564
📍สถานที่ทดสอบ
🔹ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
🔹ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
🔹ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
.
📌รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบและสถานที่ทดสอบ กรมการท่องเที่ยวจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง หลังการรับสมัครสอบเสร็จสิ้น
.
#กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเที่ยว #สอบมัคคุเทศก์ #บัตรไกด์

พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส “กล้า” ที่จะ “เปลี่ยน” แปลงไปในทางที่ดีขึ้น ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาแห่งวิกฤติ แต่ก็เป็นโอกาสในการปรั...
30/03/2021

พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส “กล้า” ที่จะ “เปลี่ยน” แปลงไปในทางที่ดีขึ้น

ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาแห่งวิกฤติ แต่ก็เป็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสู่ New Normal ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะพัฒนา และเข้าสู่อุตสากรรมท่องเที่ยว
ให้พร้อมเดินหน้าต่อได้ทันทีหลังวิกฤติโควิดคลี่คลายลง

เปิดรับสมัคร อบรมไกด์ สวนสุนันทา รุ่นที่ 2 ปี 2564
สนใจสมัครโทร.085-9935609,081-6448199

พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส “กล้า” ที่จะ “เปลี่ยน” แปลงไปในทางที่ดีขึ้น

ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาแห่งวิกฤติ แต่ก็เป็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสู่ New Normal ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะพัฒนา และเข้าสู่อุตสากรรมท่องเที่ยว
ให้พร้อมเดินหน้าต่อได้ทันทีหลังวิกฤติโควิดคลี่คลายลง

เปิดรับสมัคร อบรมไกด์ สวนสุนันทา รุ่นที่ 2 ปี 2564
สนใจสมัครโทร.085-9935609,081-6448199

ดีเดย์ 1 ก.ค.นี้ ภูเก็ตพร้อมแล้ว คุณพร้อมแล้วยัง?เปิดรับสมัครอบรมมัคคุเทศก์บัตรบรอนซ์เงิน รุ่นที่ 2  ปี 2564 ✅รับสมัคร บ...
27/03/2021

ดีเดย์ 1 ก.ค.นี้ ภูเก็ตพร้อมแล้ว คุณพร้อมแล้วยัง?

เปิดรับสมัครอบรมมัคคุเทศก์บัตรบรอนซ์เงิน รุ่นที่ 2 ปี 2564
✅รับสมัคร บัดนี้ จนถึง 3 เม.ย. 64
✅เริ่มอบรม 6 เม.ย ถึง 5 ส.ค. 64
👩‍🏫อบรมวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์และนักขัตฤกษ์)

☎️สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัคร โทร./ไลน์ 085-9935609, 081-6448199, 085-8172107

#ปวส #ท่องเที่ยวสวนนัน #สัมมนาวิชาการ #อบรมไกด์ #ปริญญาตรี
#อบรมไกด์ #guidessru #tourguide #มัคคุเทศก์ #อบรม #สัมมนา #นำเที่ยวได้ทั่วประเทศ #อบรมมัคคุเทศก์ #ไกด์64 #เรียนไกด์ #สนใจอยากเป็นไกด์ #ไกด์นำเที่ยว #บัตรเงิน #บัตรบรอนซ์ #หัวหน้าทัวร์ #วุฒิปวส.#ไกด์สวนสุนันทา #ไกด์ดี #อบรมไกด์ที่ไหนดี #อบรมคุณภาพ #อบรมไกด์บัตรเงินและได้ฟรีบัตรหัวหน้าทัวร์สามารถนำเที่ยวต่างประเทศได้เพิ่ม #นำเที่ยวทั่วไทย #อบรมไกด์ #อบรมไกด์สวนสุนันทา #guideinterssru #บัตรเงิน #นำเที่ยว #มัคคคุเทศก์ #อบรม #อาชีพอะไรดี #อยากเป็นไกด์ #อบรมไกด์ที่ไหน #หัวหน้าทัวร์ #อบรมวันธรรมดา #อบรมช่วงโควิด

https://www.facebook.com/106184530760337/posts/491711778874275/?sfnsn=mo

เริ่ม 1 ก.ค. ศบศ.เห็นชอบ ภูเก็ตเปิดรับนักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนแล้ว ไม่ต้องกักตัว

(26 มี.ค.) ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคโควิด-19 หรือ ศบศ. เห็นชอบหลักการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินำร่อง จ.ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป โดยเปิดนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ไม่ต้องกักตัว ตั้งเป้ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 1 แสนคน โดย จ.ภูเก็ต มีความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวดังกล่าว

การเปิดรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัวเริ่มจาก จ.ภูเก็ต เป็นการบริหารความเสี่ยง ก่อนที่จะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวหลายพื้นที่ในเดือน ต.ค.2564

#ไตรศุลีไตรสรณกุล #กวางไตรศุลี

เตรียมตัวให้พร้อม...สำหรับการรองรับการเปิดประเทศสู่การท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Tourism)เปิดรับสมัครอบรมมัคคุเ...
25/03/2021

เตรียมตัวให้พร้อม...สำหรับการรองรับการเปิดประเทศสู่การท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Tourism)

เปิดรับสมัครอบรมมัคคุเทศก์บัตรบรอนซ์เงิน รุ่นที่ 2 ปี 2564
✅รับสมัคร บัดนี้ จนถึง 3 เม.ย. 64
✅เริ่มอบรม 6 เม.ย ถึง 5 ส.ค. 64
👩‍🏫อบรมวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์และนักขัตฤกษ์)
♥️วันอังคาร อบรมเวลา 17.30-20.30 น.
♥️วันเสาร์และอาทิตย์ อบรมเวลา 09.00-16.00 น.

“อาชีพที่ได้ท่องโลกกว้าง อิสระ มีความท้าทาย และโอกาสดีๆในชีวิตมากมาย”…ท่องเที่ยวไม่มีวันตาย” 🇦🇨🇦🇩🇦🇪🇦🇫🇦🇬🇦🇮🇦🇹

☎️สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัคร โทร./ไลน์ 085-9935609, 081-6448199, 085-8172107

💰ค่าสมัคร 300 บาท, ค่าอบรม 39,500 บาท
โอนค่าสมัคร บัญชี ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 074-701-8356
ชื่อบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

👩‍🎓คุณสมบัติ
- อายุ 18 ปี,สัญชาติไทย,ฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยและต่างประเทศได้(อังกฤษ หรือจีนกลาง) ,วุฒิปวส.ขึ้นไป,บุคลิกภาพดี รักงานบริการ

📋หลักฐานการสมัคร
- ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียน,สำเนาหลักฐานการศึกษา,หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

🖥️วิธีสมัครออนไลน์....
Download ใบสมัคร และส่งหลักฐาน+ใบสมัคร Online ได้ที่ Line: ayingwin หรือ Email: [email protected]

🏫อบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก วชิระ ดุสิต กทม. 10300

💳อบรมไกด์บัตรเงินได้ฟรี!!! บัตรหัวหน้าทัวร์... สามารถนำเที่ยวต่างประเทศได้เพิ่มด้วย
,,🇨🇩🇧🇹🇨🇨🇧🇸🇨🇦🇧🇿🇧🇶🇧🇧🇧🇧🇧🇯🇦🇽🇧🇱🇧🇻

สนใจอบรมไกด์ download ใบสมัคร และ ยื่นใบสมัคร มาที่ Line: ayingwin ได้เลยนะคะ
>คู่มืออบรมไกด์ รุ่น 2 https://qrgo.page.link/YquGJ
>ใบสมัครอบรมไกด์ รุ่น 2 https://qrgo.page.link/BJahG
>ตารางอบรมไกด์ รุ่น 2 https://qrgo.page.link/2XctS

#ปวส #ท่องเที่ยวสวนนัน #สัมมนาวิชาการ #อบรมไกด์ #ปริญญาตรี
#อบรมไกด์ #guidessru #tourguide #มัคคุเทศก์ #อบรม #สัมมนา #นำเที่ยวได้ทั่วประเทศ #อบรมมัคคุเทศก์ #ไกด์64 #เรียนไกด์ #สนใจอยากเป็นไกด์ #ไกด์นำเที่ยว #บัตรเงิน #บัตรบรอนซ์ #หัวหน้าทัวร์ #วุฒิปวส.#ไกด์สวนสุนันทา #ไกด์ดี #อบรมไกด์ที่ไหนดี #อบรมคุณภาพ #อบรมไกด์บัตรเงินและได้ฟรีบัตรหัวหน้าทัวร์สามารถนำเที่ยวต่างประเทศได้เพิ่ม #นำเที่ยวทั่วไทย #อบรมไกด์ #อบรมไกด์สวนสุนันทา #guideinterssru #บัตรเงิน #นำเที่ยว #มัคคคุเทศก์ #อบรม #อาชีพอะไรดี #อยากเป็นไกด์ #อบรมไกด์ที่ไหน #หัวหน้าทัวร์ #อบรมวันธรรมดา #อบรมช่วงโควิด

เตรียมตัวให้พร้อม...สำหรับการรองรับการเปิดประเทศสู่การท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Tourism)

เปิดรับสมัครอบรมมัคคุเทศก์บัตรบรอนซ์เงิน รุ่นที่ 2 ปี 2564
✅รับสมัคร บัดนี้ จนถึง 3 เม.ย. 64
✅เริ่มอบรม 6 เม.ย ถึง 5 ส.ค. 64
👩‍🏫อบรมวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์และนักขัตฤกษ์)
♥️วันอังคาร อบรมเวลา 17.30-20.30 น.
♥️วันเสาร์และอาทิตย์ อบรมเวลา 09.00-16.00 น.

“อาชีพที่ได้ท่องโลกกว้าง อิสระ มีความท้าทาย และโอกาสดีๆในชีวิตมากมาย”…ท่องเที่ยวไม่มีวันตาย” 🇦🇨🇦🇩🇦🇪🇦🇫🇦🇬🇦🇮🇦🇹

☎️สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัคร โทร./ไลน์ 085-9935609, 081-6448199, 085-8172107

💰ค่าสมัคร 300 บาท, ค่าอบรม 39,500 บาท
โอนค่าสมัคร บัญชี ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 074-701-8356
ชื่อบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

👩‍🎓คุณสมบัติ
- อายุ 18 ปี,สัญชาติไทย,ฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยและต่างประเทศได้(อังกฤษ หรือจีนกลาง) ,วุฒิปวส.ขึ้นไป,บุคลิกภาพดี รักงานบริการ

📋หลักฐานการสมัคร
- ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียน,สำเนาหลักฐานการศึกษา,หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

🖥️วิธีสมัครออนไลน์....
Download ใบสมัคร และส่งหลักฐาน+ใบสมัคร Online ได้ที่ Line: ayingwin หรือ Email: [email protected]

🏫อบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก วชิระ ดุสิต กทม. 10300

💳อบรมไกด์บัตรเงินได้ฟรี!!! บัตรหัวหน้าทัวร์... สามารถนำเที่ยวต่างประเทศได้เพิ่มด้วย
,,🇨🇩🇧🇹🇨🇨🇧🇸🇨🇦🇧🇿🇧🇶🇧🇧🇧🇧🇧🇯🇦🇽🇧🇱🇧🇻

สนใจอบรมไกด์ download ใบสมัคร และ ยื่นใบสมัคร มาที่ Line: ayingwin ได้เลยนะคะ
>คู่มืออบรมไกด์ รุ่น 2 https://qrgo.page.link/YquGJ
>ใบสมัครอบรมไกด์ รุ่น 2 https://qrgo.page.link/BJahG
>ตารางอบรมไกด์ รุ่น 2 https://qrgo.page.link/2XctS

#ปวส #ท่องเที่ยวสวนนัน #สัมมนาวิชาการ #อบรมไกด์ #ปริญญาตรี
#อบรมไกด์ #guidessru #tourguide #มัคคุเทศก์ #อบรม #สัมมนา #นำเที่ยวได้ทั่วประเทศ #อบรมมัคคุเทศก์ #ไกด์64 #เรียนไกด์ #สนใจอยากเป็นไกด์ #ไกด์นำเที่ยว #บัตรเงิน #บัตรบรอนซ์ #หัวหน้าทัวร์ #วุฒิปวส.#ไกด์สวนสุนันทา #ไกด์ดี #อบรมไกด์ที่ไหนดี #อบรมคุณภาพ #อบรมไกด์บัตรเงินและได้ฟรีบัตรหัวหน้าทัวร์สามารถนำเที่ยวต่างประเทศได้เพิ่ม #นำเที่ยวทั่วไทย #อบรมไกด์ #อบรมไกด์สวนสุนันทา #guideinterssru #บัตรเงิน #นำเที่ยว #มัคคคุเทศก์ #อบรม #อาชีพอะไรดี #อยากเป็นไกด์ #อบรมไกด์ที่ไหน #หัวหน้าทัวร์ #อบรมวันธรรมดา #อบรมช่วงโควิด

Photos from กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism's post
19/03/2021

Photos from กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism's post

Photos from ข่าววงการท่องเที่ยว's post
15/03/2021

Photos from ข่าววงการท่องเที่ยว's post

⏩การต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 7 ขั้นตอน#กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเท่ียว #มัคคุเทศก์ #ไกด์ #ต่อบัตรไกด์
14/03/2021

⏩การต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 7 ขั้นตอน

#กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเท่ียว #มัคคุเทศก์ #ไกด์ #ต่อบัตรไกด์

‘พาสปอร์ต’ 10 ปี เปิดให้บริการแล้วกรมการกงสุล เปิดให้ประชาชนอายุ 20 ปีขึ้นไป  สามารถขอทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต บุคค...
13/03/2021

‘พาสปอร์ต’ 10 ปี เปิดให้บริการแล้ว

กรมการกงสุล เปิดให้ประชาชนอายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถขอทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต บุคคลทั่วไป อายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี ได้ที่กรมการกงสุลและสำนักงานหนังสือเดินทาง (ชั่วคราว) ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยทุกแห่ง โดยจะมีค่าธรรมเนียม 1,500 บาท

ส่วนหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป อายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี ยังคงมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท เท่าเดิม

ทั้งนี้ หากต้องการขอรับบริการหนังสือเดินทางเล่มด่วน (รับเล่มภายในวันเดียวกัน) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 2,000 บาท

ข้อมูลจากกรมการกงสุล

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926987

‘พาสปอร์ต’ 10 ปี เปิดให้บริการแล้ว

กรมการกงสุล เปิดให้ประชาชนอายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถขอทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต บุคคลทั่วไป อายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี ได้ที่กรมการกงสุลและสำนักงานหนังสือเดินทาง (ชั่วคราว) ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยทุกแห่ง โดยจะมีค่าธรรมเนียม 1,500 บาท

ส่วนหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป อายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี ยังคงมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท เท่าเดิม

ทั้งนี้ หากต้องการขอรับบริการหนังสือเดินทางเล่มด่วน (รับเล่มภายในวันเดียวกัน) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 2,000 บาท

ข้อมูลจากกรมการกงสุล

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926987

เหลือเวลาอีกไม่ถึง 1 เดือน เริ่ม #อบรมไกด์สวนสุนันทา64 แล้วรีบสมัครกันนะจ้า #รับจำนวนจำกัด #ไม่จำกัดอายุ #วุฒิปวส. เตรีย...
10/03/2021

เหลือเวลาอีกไม่ถึง 1 เดือน เริ่ม #อบรมไกด์สวนสุนันทา64 แล้ว
รีบสมัครกันนะจ้า #รับจำนวนจำกัด #ไม่จำกัดอายุ #วุฒิปวส.
เตรียมพร้อมรับการท่องเที่ยว อบรมเลยตอนนี้ 1 ปี มีครั้งเดียว
เรียนที่ มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์กรุงเทพฯ
โทร./ไลน์ 0816448199/ 0859935609

เหลือเวลาอีกไม่ถึง 1 เดือน เริ่ม #อบรมไกด์สวนสุนันทา64 แล้ว
รีบสมัครกันนะจ้า #รับจำนวนจำกัด #ไม่จำกัดอายุ #วุฒิปวส.
เตรียมพร้อมรับการท่องเที่ยว อบรมเลยตอนนี้ 1 ปี มีครั้งเดียว
เรียนที่ มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์กรุงเทพฯ
โทร./ไลน์ 0816448199/ 0859935609

.โควิดกำลังจะคลาย  งานกำลังจะมา.หาความรู้ เข้าร่วม อบรมวิชาชีพ “มัคคุเทศก์ “ที่นี่ สวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป วุ...
07/03/2021

.โควิดกำลังจะคลาย งานกำลังจะมา.
หาความรู้ เข้าร่วม อบรมวิชาชีพ “มัคคุเทศก์ “
ที่นี่ สวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป วุฒิปวส. ปริญญาตรี ขึ้นไป สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร 085 9935 609, 081 644 8199 line: ayingwin หรืออ่านรายละเอียดในเพจ hytp://www.facebook.com/guideinterssru

.โควิดกำลังจะคลาย งานกำลังจะมา.
หาความรู้ เข้าร่วม อบรมวิชาชีพ “มัคคุเทศก์ “
ที่นี่ สวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป วุฒิปวส. ปริญญาตรี ขึ้นไป สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร 085 9935 609, 081 644 8199 line: ayingwin หรืออ่านรายละเอียดในเพจ hytp://www.facebook.com/guideinterssru

อบรมไกด์ รับสมัครวุฒิปวส.ขึ้นไป
18/02/2021

อบรมไกด์ รับสมัครวุฒิปวส.ขึ้นไป

มาดูกันว่า...อบรมมัคคุเทศก์บัตรเงินเรียนอะไรกันบ้าง?โครงสร้างหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 5 โมดูล ดังนี้-โมดูล 1 ความรู้ทางวิชา...
09/02/2021

มาดูกันว่า...อบรมมัคคุเทศก์บัตรเงินเรียนอะไรกันบ้าง?
โครงสร้างหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 5 โมดูล ดังนี้
-โมดูล 1 ความรู้ทางวิชาการทั่วไป 7 วิชา 21 ชั่วโมง
-โมดูล 2 ความรู้ทางวิชาการเฉพาะภูมิภาค 7 วิชา 108 ชั่วโมง
-โมดูล 3 ความรู้และทักษะเฉพาะอาชีพ 12 วิชา 42 ชั่วโมง
-โมดูล 4 ความรู้ภาษาต่างประเทศ 4 วิชา 48 ชั่วโมง
-โมดูล 5 การศึกษานอกสถานที่ 5 เส้นทาง

ตอนนี้เปิดรับสมัครอบรมมัคคุเทศก์บัตรบรอนซ์เงิน รุ่นที่ 2 ปี 2564
✅รับสมัคร บัดนี้ จนถึง 3 เม.ย. 64
✅เริ่มอบรม 6 เม.ย ถึง 5 ส.ค. 64
👩‍🏫อบรมวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์และนักขัตฤกษ์)
♥️วันอังคาร อบรมเวลา 17.30-20.30 น.
♥️วันเสาร์และอาทิตย์ อบรมเวลา 09.00-16.00 น.

“อาชีพที่ได้ท่องโลกกว้าง อิสระ มีความท้าทาย และโอกาสดีๆในชีวิตมากมาย”…ท่องเที่ยวไม่มีวันตาย” 🇦🇨🇦🇩🇦🇪🇦🇫🇦🇬🇦🇮🇦🇹

ลิ้งค์รายละเอียดต่างๆคลิก....
>คู่มืออบรมไกด์ รุ่น 2 https://qrgo.page.link/YquGJ
>ใบสมัครอบรมไกด์ รุ่น 2 https://qrgo.page.link/BJahG
>ตารางอบรมไกด์ รุ่น 2 https://qrgo.page.link/2XctS

☎️สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัคร โทร./ไลน์ 085-9935609, 081-6448199, 085-8172107

💰ค่าสมัคร 300 บาท, ค่าอบรม 39,500 บาท

👩‍🎓คุณสมบัติ
- อายุ 18 ปี,สัญชาติไทย,ฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยและต่างประเทศได้(อังกฤษ หรือจีนกลาง) ,วุฒิปวส.ขึ้นไป,บุคลิกภาพดี รักงานบริการ

📋หลักฐานการสมัคร
- ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียน,สำเนาหลักฐานการศึกษา,หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

🖥️วิธีสมัครออนไลน์....
Download ใบสมัคร และส่งหลักฐาน+ใบสมัคร Online ได้ที่ Line: ayingwin หรือ Email: [email protected]

🏫อบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก วชิระ ดุสิต กทม. 10300

💳อบรมไกด์บัตรเงินได้ฟรี!!! บัตรหัวหน้าทัวร์... สามารถนำเที่ยวต่างประเทศได้เพิ่มด้วย
,,🇨🇩🇧🇹🇨🇨🇧🇸🇨🇦🇧🇿🇧🇶🇧🇧🇧🇧🇧🇯🇦🇽🇧🇱🇧🇻

#ปวส #ท่องเที่ยวสวนนัน #สัมมนาวิชาการ #อบรมไกด์ #ปริญญาตรี
#อบรมไกด์ #guidessru #tourguide #มัคคุเทศก์ #อบรม #สัมมนา #นำเที่ยวได้ทั่วประเทศ #อบรมมัคคุเทศก์ #ไกด์64 #เรียนไกด์ #สนใจอยากเป็นไกด์ #ไกด์นำเที่ยว #บัตรเงิน #บัตรบรอนซ์ #หัวหน้าทัวร์ #วุฒิปวส.#ไกด์สวนสุนันทา #ไกด์ดี #อบรมไกด์ที่ไหนดี #อบรมคุณภาพ #อบรมไกด์บัตรเงินและได้ฟรีบัตรหัวหน้าทัวร์สามารถนำเที่ยวต่างประเทศได้เพิ่ม #นำเที่ยวทั่วไทย

มาดูกันว่า...อบรมมัคคุเทศก์บัตรเงินเรียนอะไรกันบ้าง?
โครงสร้างหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 5 โมดูล ดังนี้
-โมดูล 1 ความรู้ทางวิชาการทั่วไป 7 วิชา 21 ชั่วโมง
-โมดูล 2 ความรู้ทางวิชาการเฉพาะภูมิภาค 7 วิชา 108 ชั่วโมง
-โมดูล 3 ความรู้และทักษะเฉพาะอาชีพ 12 วิชา 42 ชั่วโมง
-โมดูล 4 ความรู้ภาษาต่างประเทศ 4 วิชา 48 ชั่วโมง
-โมดูล 5 การศึกษานอกสถานที่ 5 เส้นทาง

ตอนนี้เปิดรับสมัครอบรมมัคคุเทศก์บัตรบรอนซ์เงิน รุ่นที่ 2 ปี 2564
✅รับสมัคร บัดนี้ จนถึง 3 เม.ย. 64
✅เริ่มอบรม 6 เม.ย ถึง 5 ส.ค. 64
👩‍🏫อบรมวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์และนักขัตฤกษ์)
♥️วันอังคาร อบรมเวลา 17.30-20.30 น.
♥️วันเสาร์และอาทิตย์ อบรมเวลา 09.00-16.00 น.

“อาชีพที่ได้ท่องโลกกว้าง อิสระ มีความท้าทาย และโอกาสดีๆในชีวิตมากมาย”…ท่องเที่ยวไม่มีวันตาย” 🇦🇨🇦🇩🇦🇪🇦🇫🇦🇬🇦🇮🇦🇹

ลิ้งค์รายละเอียดต่างๆคลิก....
>คู่มืออบรมไกด์ รุ่น 2 https://qrgo.page.link/YquGJ
>ใบสมัครอบรมไกด์ รุ่น 2 https://qrgo.page.link/BJahG
>ตารางอบรมไกด์ รุ่น 2 https://qrgo.page.link/2XctS

☎️สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัคร โทร./ไลน์ 085-9935609, 081-6448199, 085-8172107

💰ค่าสมัคร 300 บาท, ค่าอบรม 39,500 บาท

👩‍🎓คุณสมบัติ
- อายุ 18 ปี,สัญชาติไทย,ฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยและต่างประเทศได้(อังกฤษ หรือจีนกลาง) ,วุฒิปวส.ขึ้นไป,บุคลิกภาพดี รักงานบริการ

📋หลักฐานการสมัคร
- ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียน,สำเนาหลักฐานการศึกษา,หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

🖥️วิธีสมัครออนไลน์....
Download ใบสมัคร และส่งหลักฐาน+ใบสมัคร Online ได้ที่ Line: ayingwin หรือ Email: [email protected]

🏫อบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก วชิระ ดุสิต กทม. 10300

💳อบรมไกด์บัตรเงินได้ฟรี!!! บัตรหัวหน้าทัวร์... สามารถนำเที่ยวต่างประเทศได้เพิ่มด้วย
,,🇨🇩🇧🇹🇨🇨🇧🇸🇨🇦🇧🇿🇧🇶🇧🇧🇧🇧🇧🇯🇦🇽🇧🇱🇧🇻

#ปวส #ท่องเที่ยวสวนนัน #สัมมนาวิชาการ #อบรมไกด์ #ปริญญาตรี
#อบรมไกด์ #guidessru #tourguide #มัคคุเทศก์ #อบรม #สัมมนา #นำเที่ยวได้ทั่วประเทศ #อบรมมัคคุเทศก์ #ไกด์64 #เรียนไกด์ #สนใจอยากเป็นไกด์ #ไกด์นำเที่ยว #บัตรเงิน #บัตรบรอนซ์ #หัวหน้าทัวร์ #วุฒิปวส.#ไกด์สวนสุนันทา #ไกด์ดี #อบรมไกด์ที่ไหนดี #อบรมคุณภาพ #อบรมไกด์บัตรเงินและได้ฟรีบัตรหัวหน้าทัวร์สามารถนำเที่ยวต่างประเทศได้เพิ่ม #นำเที่ยวทั่วไทย

เปิดรับสมัครอบรมมัคคุเทศก์บัตรบรอนซ์เงิน รุ่นที่ 2  ปี 2564 ✅รับสมัคร บัดนี้ จนถึง 3 เม.ย. 64 ✅เริ่มอบรม 6 เม.ย ถึง 5 ส....
07/02/2021

เปิดรับสมัครอบรมมัคคุเทศก์บัตรบรอนซ์เงิน รุ่นที่ 2 ปี 2564
✅รับสมัคร บัดนี้ จนถึง 3 เม.ย. 64
✅เริ่มอบรม 6 เม.ย ถึง 5 ส.ค. 64
👩‍🏫อบรมวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์และนักขัตฤกษ์)
♥️วันอังคาร อบรมเวลา 17.30-20.30 น.
♥️วันเสาร์และอาทิตย์ อบรมเวลา 09.00-16.00 น.

“อาชีพที่ได้ท่องโลกกว้าง อิสระ มีความท้าทาย และโอกาสดีๆในชีวิตมากมาย”…ท่องเที่ยวไม่มีวันตาย” 🇦🇨🇦🇩🇦🇪🇦🇫🇦🇬🇦🇮🇦🇹

☎️สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัคร โทร./ไลน์ 085-9935609, 081-6448199, 085-8172107

💰ค่าสมัคร 300 บาท, ค่าอบรม 39,500 บาท
โอนค่าสมัคร บัญชี ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 074-701-8356
ชื่อบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

👩‍🎓คุณสมบัติ
- อายุ 18 ปี,สัญชาติไทย,ฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยและต่างประเทศได้(อังกฤษ หรือจีนกลาง) ,วุฒิปวส.ขึ้นไป,บุคลิกภาพดี รักงานบริการ

📋หลักฐานการสมัคร
- ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียน,สำเนาหลักฐานการศึกษา,หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

🖥️วิธีสมัครออนไลน์....
Download ใบสมัคร และส่งหลักฐาน+ใบสมัคร Online ได้ที่ Line: ayingwin หรือ Email: [email protected]

🏫อบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก วชิระ ดุสิต กทม. 10300

💳อบรมไกด์บัตรเงินได้ฟรี!!! บัตรหัวหน้าทัวร์... สามารถนำเที่ยวต่างประเทศได้เพิ่มด้วย
,,🇨🇩🇧🇹🇨🇨🇧🇸🇨🇦🇧🇿🇧🇶🇧🇧🇧🇧🇧🇯🇦🇽🇧🇱🇧🇻

#ปวส #ท่องเที่ยวสวนนัน #สัมมนาวิชาการ #อบรมไกด์ #ปริญญาตรี
#อบรมไกด์ #guidessru #tourguide #มัคคุเทศก์ #อบรม #สัมมนา #นำเที่ยวได้ทั่วประเทศ #อบรมมัคคุเทศก์ #ไกด์64 #เรียนไกด์ #สนใจอยากเป็นไกด์ #ไกด์นำเที่ยว #บัตรเงิน #บัตรบรอนซ์ #หัวหน้าทัวร์ #วุฒิปวส.#ไกด์สวนสุนันทา #ไกด์ดี #อบรมไกด์ที่ไหนดี #อบรมคุณภาพ #อบรมไกด์บัตรเงินและได้ฟรีบัตรหัวหน้าทัวร์สามารถนำเที่ยวต่างประเทศได้เพิ่ม #นำเที่ยวทั่วไทย

เปิดรับสมัครอบรมมัคคุเทศก์บัตรบรอนซ์เงิน รุ่นที่ 2 ปี 2564
✅รับสมัคร บัดนี้ จนถึง 3 เม.ย. 64
✅เริ่มอบรม 6 เม.ย ถึง 5 ส.ค. 64
👩‍🏫อบรมวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์และนักขัตฤกษ์)
♥️วันอังคาร อบรมเวลา 17.30-20.30 น.
♥️วันเสาร์และอาทิตย์ อบรมเวลา 09.00-16.00 น.

“อาชีพที่ได้ท่องโลกกว้าง อิสระ มีความท้าทาย และโอกาสดีๆในชีวิตมากมาย”…ท่องเที่ยวไม่มีวันตาย” 🇦🇨🇦🇩🇦🇪🇦🇫🇦🇬🇦🇮🇦🇹

☎️สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัคร โทร./ไลน์ 085-9935609, 081-6448199, 085-8172107

💰ค่าสมัคร 300 บาท, ค่าอบรม 39,500 บาท
โอนค่าสมัคร บัญชี ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 074-701-8356
ชื่อบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

👩‍🎓คุณสมบัติ
- อายุ 18 ปี,สัญชาติไทย,ฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยและต่างประเทศได้(อังกฤษ หรือจีนกลาง) ,วุฒิปวส.ขึ้นไป,บุคลิกภาพดี รักงานบริการ

📋หลักฐานการสมัคร
- ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียน,สำเนาหลักฐานการศึกษา,หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

🖥️วิธีสมัครออนไลน์....
Download ใบสมัคร และส่งหลักฐาน+ใบสมัคร Online ได้ที่ Line: ayingwin หรือ Email: [email protected]

🏫อบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก วชิระ ดุสิต กทม. 10300

💳อบรมไกด์บัตรเงินได้ฟรี!!! บัตรหัวหน้าทัวร์... สามารถนำเที่ยวต่างประเทศได้เพิ่มด้วย
,,🇨🇩🇧🇹🇨🇨🇧🇸🇨🇦🇧🇿🇧🇶🇧🇧🇧🇧🇧🇯🇦🇽🇧🇱🇧🇻

#ปวส #ท่องเที่ยวสวนนัน #สัมมนาวิชาการ #อบรมไกด์ #ปริญญาตรี
#อบรมไกด์ #guidessru #tourguide #มัคคุเทศก์ #อบรม #สัมมนา #นำเที่ยวได้ทั่วประเทศ #อบรมมัคคุเทศก์ #ไกด์64 #เรียนไกด์ #สนใจอยากเป็นไกด์ #ไกด์นำเที่ยว #บัตรเงิน #บัตรบรอนซ์ #หัวหน้าทัวร์ #วุฒิปวส.#ไกด์สวนสุนันทา #ไกด์ดี #อบรมไกด์ที่ไหนดี #อบรมคุณภาพ #อบรมไกด์บัตรเงินและได้ฟรีบัตรหัวหน้าทัวร์สามารถนำเที่ยวต่างประเทศได้เพิ่ม #นำเที่ยวทั่วไทย

ที่อยู่


เบอร์โทรศัพท์

0859935609

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ GUIDE INTER SSRUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง GUIDE INTER SSRU:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ