Clicky

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสา เพื่อเผยแพร่ภาพข่าวและกิจกรรม ภายใ เพื่อเผยแพร่ภาพข่าวและกิจกรรม ภายในองค์กร ซึ่งผลิตโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาต...
12/05/2022

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมการรับส่งสัญญาณถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2021 ครั้งที่ 31 จากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 12 - 23 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายลูกค้าองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ ...
12/05/2022

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายลูกค้าองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ และร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับกองตำรวจสื่อสาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 70 ปี โดยมี พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผู้บังคับการ กองตำรวจสื่อสาร เป็นผู้รับมอบ ณ กองตำรวจสื่อสาร ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2565) ผู้แทนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมแส...
03/05/2022

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2565) ผู้แทนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนกองทุนสวัสดิการ กรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 89 ปี โดยมี คุณทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ

วันนี้ (21 เมษายน 2565) นายสุรพล แน่งน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำก...
21/04/2022

วันนี้ (21 เมษายน 2565) นายสุรพล แน่งน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี ไทยรัฐทีวี โดยมี คุณแวววยุรี ลุ่มร้อย บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ เป็นผู้รับมอบ ณ ไทยรัฐทีวี ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

11/04/2022
NT ร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ 2565

เนื่องในวันสงกรานต์ ผู้บริหาร NT ร่วมสรงน้ำพระ เพื่อสืบสานประเพณีไทย และสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต อาคารโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ NT และผู้บริหาร NT เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผู้บริหาร NT เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
08/04/2022

ผู้บริหาร NT เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันนี้ (8 เมษายน 2565) นายสุรพล แน่งน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกั...
08/04/2022

วันนี้ (8 เมษายน 2565) นายสุรพล แน่งน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง เนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์ข่าวสด ก้าวสู่ปีที่ 32 โดยมี นายสุรพงษ์ สุวรรณรินทร์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักพิมพ์ข่าวสด เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

วันนี้ (8 เมษายน 2565) นายสุรพล แน่งน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกั...
08/04/2022

วันนี้ (8 เมษายน 2565) นายสุรพล แน่งน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี อสมท โดยมี รองศาสตราจารย์ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

วันนี้ (7 เมษายน 2565) นายสุรพล แน่งน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกั...
07/04/2022

วันนี้ (7 เมษายน 2565) นายสุรพล แน่งน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36 ครบรอบ 8 ปี โดยมี นายพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

เนื่องในวันสงกรานต์ ขอเชิญท่านผู้บริหาร NT1 ร่วมสรงน้ำพระ เพื่อสืบสานประเพณีไทย และสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต  ในว...
04/04/2022

เนื่องในวันสงกรานต์ ขอเชิญท่านผู้บริหาร NT1 ร่วมสรงน้ำพระ เพื่อสืบสานประเพณีไทย และสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต
ในวันที่ 4 เมษายน 2565
เวลา 09.00 - 10.00 น.
ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ NT

วันนี้ (28 มีนาคม 2565) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึ...
28/03/2022

วันนี้ (28 มีนาคม 2565) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการจัดทำระบบนำรองเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ (Health Platform)” โดยมี นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT นายวิชัย ทองแตง ประธาน บริษัท บิทคับ เวิลด์เทค จำกัด และ นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ร่วมพิธีลงนาม ณ ห้อง NT Auditorium อาคารสโมสร NT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ

วันนี้ (28 มีนาคม 2565) นายสุรพล แน่งน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำ...
28/03/2022

วันนี้ (28 มีนาคม 2565) นายสุรพล แน่งน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล เนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ 58 ปี โดยมี นางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

24/03/2022

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SF ร่วมกันจัดงานเปิดตัวโรงภาพยนตร์ “NT First Class Cinema” ชวนสัมผัสประสบการณ์ดูหนังระดับพรีเมียม พร้อมให้บริการป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มเสิร์ฟถึงที่นั่ง เพียงสั่งผ่าน “แอปพลิเคชัน NT First Class” ตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
โดยมี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT และ นาย สุวิทย์ ทองร่มโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด SF ร่วมเป็นประธานเปิดงาน โดยภายในงานมี 2 นักแสดงชื่อดัง “เต-ตะวัน วิหครัตน์” และ “นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ” ร่วมแชร์ประสบการณ์ชมภาพยนตร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ณ NT First Class Cinema โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

วันนี้ (23 มีนาคม 2565) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีลงนามบ...
23/03/2022

วันนี้ (23 มีนาคม 2565) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดย นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. โดย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการงานเทคโนโลยีดิจิทัลระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูลที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานในองค์กร สร้างการเข้าถึงการออมในการทำธุรกรรมการเงินให้กับสมาชิก ซึ่งความสำเร็จของโครงการจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคารสโมสร NT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วันนี้ (23 มีนาคม 2565) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) เป็นประธานเปิ...
23/03/2022

วันนี้ (23 มีนาคม 2565) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) เป็นประธานเปิดที่ทำการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามภารกิจหลักของรัฐบาลที่ต้องการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งหมดทั่วประเทศ โดยมี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เข้าร่วมนำเสนอรายละเอียดการดำเนินการ ณ อาคาร NT Tower เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดย NT ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก ดีอีเอส โดยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดฝุ่น และภูมิอากาศในประเทศไทยเพื่อตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM) ในการแจ้งเตือนแก่ประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 8,000 สถานี ทั้ง 76 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่กว่า 900 อำเภอ 5,000 ตำบล ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง หรือพื้นที่ที่มีผลกระทบหรือความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย LoRaWAN ของ NT และเข้าสู่คลังข้อมูล (Big Data) เพื่อทำการจัดเก็บและวิเคราะห์ต่อไป และเมื่อเก็บสะสมข้อมูลได้ต่อเนื่องมากเพียงพอ จะทำให้สามารถวิเคราะห์และพยากรณ์โอกาสที่จะเกิดปัญหาฝุ่น PM เฉพาะพื้นที่ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

23/03/2022
Photos from ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร's post
22/03/2022

Photos from ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร's post

วันนี้ (22 มีนาคม 2565) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรื...
22/03/2022

วันนี้ (22 มีนาคม 2565) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SF ร่วมกันจัดงานเปิดตัวโรงภาพยนตร์ “NT First Class Cinema” ชวนสัมผัสประสบการณ์ดูหนังระดับพรีเมียม พร้อมให้บริการป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มเสิร์ฟถึงที่นั่ง เพียงสั่งผ่าน “แอปพลิเคชัน NT First Class” ตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
โดยมี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT และ นาย สุวิทย์ ทองร่มโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด SF ร่วมเป็นประธานเปิดงาน โดยภายในงานมี 2 นักแสดงชื่อดัง “เต-ตะวัน วิหครัตน์” และ “นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ” ร่วมแชร์ประสบการณ์ชมภาพยนตร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ณ NT First Class Cinema โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

วันนี้ (22 มีนาคม 2565) นายสุรพล แน่งน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำ...
22/03/2022

วันนี้ (22 มีนาคม 2565) นายสุรพล แน่งน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์แนวหน้า ครบรอบ 42 ปี โดยมี นายอนันตเดช พงษ์พันธุ์ บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม 2565 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ให้บริการ TV Transmission( Streaming ) ใ...
14/03/2022

เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม 2565 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ให้บริการ TV Transmission( Streaming ) ในการรับ-ส่งสัญญาณภาพแสดงคอนเสิร์ต BTS Permission to Dance on Stage - Seoul Live Viewing Concert ของกลุ่มศิลปิน BTS จากประเทศเกาหลีใต้มายังประเทศไทย โดยมีการถ่ายทอดสดไปยัง สาขาโรงภาพยนต์ เอสเอฟ ซินิม่า จำนวน 20 สาขา 51 โรงภาพยนตร์ ทั่วประเทศ

วันนี้( 10 มีนาคม 2565 )นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส ลงพื้นท...
10/03/2022

วันนี้( 10 มีนาคม 2565 )นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส ลงพื้นที่ ถ.สุขุมวิท ติดตามการจัดระเบียบสายสื่อสารของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นๆ พร้อมด้วย นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างพื้นฐาน NT นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้านครหลวง NT ตรวจความพร้อมในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน บริเวณ ถนนสุขุมวิท 71 บริเวณปากซอยปรีดีพนมยงค์ 31 - ซอยเอกมัย 12 -ปากซอยทองหล่อ 10 ช่วยปรับทัศนียภาพให้สวยงามมีความปลอดภัย หาแนวทางการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing) เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการและประหยัดการใช้งบประมาณของทุกส่วนงานสนองตอบต่อนโยบายการจัดระเบียบสายสื่อสารของภาครัฐ โดยมี ผู้บริหารจาก กทม โดยสำนักงานเขตวัฒนา การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สน.ทองหล่อ สน.คลองตัน พร้อมด้วย ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมภาคเอกชนทุกค่าย ร่วมรายงานการดำเนินงาน

วันนี้ (7 มีนาคม 2565) นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ ...
07/03/2022

วันนี้ (7 มีนาคม 2565) นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขยายการให้บริการ/จุดให้บริการร่วมกันระหว่าง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ณ ห้อง Auditorium อาคารสโมสร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

วันนี้ (4 มีนาคม 2565) นายสุรพล แน่งน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกั...
04/03/2022

วันนี้ (4 มีนาคม 2565) นายสุรพล แน่งน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี สปริงนิวส์ โดยมี นายปภากร อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายออนไลน์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ

24/02/2022
งาน Executive Talk ครั้งที่ 1 “Key Considerations for Digital Transformation”

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ผู้นำด้านบริการโทรคมนาคมและบริการคลาวด์ ในประเทศไทย ”NT Cloud” ดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานสากล ระบบโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและโครงข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ ที่แข็งแกร่ง ร่วมกับ อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (AWS) จัดงาน Executive Talk ครั้งที่ 1 “Key Considerations for Digital Transformation” โดย นางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและบริการลูกค้าองค์กร 1, ดร.ยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า พร้อมด้วยผู้บริหารระดับภูมิภาคอาเซียนของ AWS, อีริค คอนราด (Mr. Eric Conrad) Regional Managing Director, ASEAN และ จูเลียน ลอ (Mr. Julian Lau) Head of ASEAN, Worldwide Public Sector) ร่วมกันให้ความรู้เกี่ยวกับไฮบริดคลาวด์และโซลูชัน NT Cloud : Amazon Web Services (AWS)”และการประยุกต์ใช้สำหรับองค์กรภาครัฐ สนับสนุนลูกค้าหน่วยงานภาครัฐที่มี ความพร้อมด้านไอที ในการต่อยอดพัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีไฮบริดคลาวด์ระดับโลก “ AWS Outposts” ณ โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2565) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดการป...
24/02/2022

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2565) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ เข้าร่วมประชุม และร่วมชมบูธของหน่วยงานในสังกัด โดย NT ร่วมนำบูธบริการ Buzz Privilege Free WiFi มาร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2565) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ผู้นำด้านบริการโทรคมนาคมและบริการคลาวด์      ...
23/02/2022

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2565) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ผู้นำด้านบริการโทรคมนาคมและบริการคลาวด์ ในประเทศไทย ”NT Cloud” ดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานสากล ระบบโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและโครงข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ ที่แข็งแกร่ง ร่วมกับ อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (AWS) จัดงาน Executive Talk ครั้งที่ 1 “Key Considerations for Digital Transformation” โดย นางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและบริการลูกค้าองค์กร 1, ดร.ยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า พร้อมด้วยผู้บริหารระดับภูมิภาคอาเซียนของ AWS, อีริค คอนราด (Mr. Eric Conrad) Regional Managing Director, ASEAN และ จูเลียน ลอ (Mr. Julian Lau) Head of ASEAN, Worldwide Public Sector) ร่วมกันให้ความรู้เกี่ยวกับไฮบริดคลาวด์และโซลูชัน NT Cloud : Amazon Web Services (AWS)”และการประยุกต์ใช้สำหรับองค์กรภาครัฐ สนับสนุนลูกค้าหน่วยงานภาครัฐที่มี ความพร้อมด้านไอที ในการต่อยอดพัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีไฮบริดคลาวด์ระดับโลก “ AWS Outposts” ณ โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2565)  นายสุรพล แน่งน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาต...
23/02/2022

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2565) นายสุรพล แน่งน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ก้าวสู่ปีที่ 42โดยมี นายธิวา สุดใจ บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด เขตบางนา กรุงเทพฯ

วันนี้ ( 15 กุมภาพันธ์ 2565 ) นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห...
15/02/2022

วันนี้ ( 15 กุมภาพันธ์ 2565 ) นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นประธานเปิดงาน NT Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต “ทําดี ทําทันที มีความสุข” พร้อมด้วย นายสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด ประธานเครือข่าย NT Strong
โดยมี คณะกรรมการ สำนักงาน ปปช. และ กรรมการเครือข่าย NT Strong ส่วนภูมิภาค ส่วนกลางและนครหลวง เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งภายในงานมีการแนะนำ เครือข่าย NT Strong แนะนํา Line Application “NT Strong ทําดี ทําทันที มีความสุข” เพื่อให้พนักงานร่วมกันแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมที่พบเจอซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร เพื่อส่งต่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ และเป็นช่องทางให้พนักงานนาเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ พัฒนา องค์กรหรือพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงาน และกิจกรรมแสดงพลังเครือข่าย NT Strong – จิตพอเพียงต้านทุจริตณ ห้อง Auditorium อาคารสโมสร บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ สํานักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ที่อยู่

CAT Telecom
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

http://pr.cattelecom.com/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันนี้ ( 15 กุมภาพันธ์ 2565 ) นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นประธานเปิดงาน NT Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต “ทําดี ทําทันที มีความสุข” พร้อมด้วย นายสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด ประธานเครือข่าย NT Strong โดยมี คณะกรรมการ สำนักงาน ปปช. และ กรรมการเครือข่าย NT Strong ส่วนภูมิภาค ส่วนกลางและนครหลวง เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งภายในงานมีการแนะนำ เครือข่าย NT Strong แนะนํา Line Application “NT Strong ทําดี ทําทันที มีความสุข” เพื่อให้พนักงานร่วมกันแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมที่พบเจอซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร เพื่อส่งต่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ และเป็นช่องทางให้พนักงานนาเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ พัฒนา องค์กรหรือพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงาน และกิจกรรมแสดงพลังเครือข่าย NT Strong – จิตพอเพียงต้านทุจริตณ ห้อง Auditorium อาคารสโมสร บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ สํานักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2565) นางนันทิญา ไชยวงค์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมงานจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน "รักวิถีใหม่ หัวใจติดปีก LOVER NEW NORMAL @BANGRAK" โดยมี นางภัสรา นทีทอง ผู้อำนวยการเขตบางรัก เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดโดย สำนักงานเขตบางรักร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้บริการจดทะเบียนสมรสที่เขตบางรักในวันแห่งความรัก โดยมีการจองคิวออนไลน์ ล่วงหน้าจำกัดเพียง 399 คู่รักเท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยแบ่งเป็นการจดทะเบียนชั่วโมงละ 50 คู่ ซึ่งคู่รักทุกคู่ได้รับของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนมากมาย โดยภายในงาน ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ บริเวณชั้น 1 อาคารโทรคมนาคม (บางรัก) กรุงเทพฯ
วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2565) นายสุรพล แน่งน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ก้าวสู่ปีที่ 20 โดยมี นายวุฒิ นนทฤทธิ์ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารบางกอกโพสต์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
NT Headquarters building Size ใหญ่โหลดใน Comment 💛
วันนี้ (25 มกราคม 2565) นายสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ็นที ไอบัซซ์ จำกัด (NT iBuzz) แถลงข่าวการเปิดให้บริการ Free WiFi ความเร็วสูงภายใต้ชื่อบริการ Buzz Privilege WiFi ให้แก่ร้านกาแฟอินทนิล ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาเกษตรนวมินทร์
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 โดยมีพลเอก ดร. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และพลโท ปริญญา ฉายดิลก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายและแผน/ผู้อำนวยการหลักสูตรตามลำดับ ในฐานะผู้จัดงานฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศาลาไทย โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
วันนี้(17 มกราคม 2565)นายสุปรีดี สุวรรณทัต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการเปลี่ยนแปลง และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมายและ บริหารงานกลาง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นตัวแทนในนามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม “ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ” ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
ภาพบรรยากาศครบรอบ 1 ปี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ช่วงเช้า
วันนี้ (7 มกราคม 2565) นายสุรพล แน่งน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับ "มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ แบ่งปันความรู้ฯ" เนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์มติชน ก้าวสู่ปีที่ 45 โดยมี นางสาวชุมฉันท์ ชำนิประศาสน์ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
วันนี้ (7 มกราคม 2565) นางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและบริการลูกค้าองค์กร 1 และ นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มอบอาหารกล่อง เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์แก่ แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล นาวสาวสุชญาธร คุ้มสุภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชวิถี และ นายอำนาจ กาศสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเลิดสิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา NT ครบรอบ 1 ปี และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง 3 แห่งที่ร่วมปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 1 ปี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ในวันที่ 7 มกราคม 2565 นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์กร และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยในโอกาสพิเศษนี้ได้เปิดตัวแบรนด์ NT ด้วยการ Live สดผ่านทาง Facebook NTPLC ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
วันนี้ (๑ มกราคม ๒๕๖๕) นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ พระบรมมหาราชวัง